2022. augusztus 10., szerda - Lőrinc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (2.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (2.)

2. rész: 3-7. napirendi pontok

Terjedelmi okok miatt a jegyzőkönyv 2 részre lett bontva.
Az első rész ITT található: Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (1.)
3.            napirendi pont: 2013. A Magyar Turista Szövetség megalakulásának 100. évfordulója
 
Thuróczy Lajos elmondja, hogy e tárgyban készített egy írásbeli anyagot, amit most felolvas. „Kalmár László még nyáron megkeresett és közreműködésemet kérte az egykori MTSZ Magyar Turista Szövetség 2013-ban esedékes 100 éves megemlékezéséhez. Tőlem főként az 1950 és 1980 közti tevékenység, emlékek, fotók vonatkozását kérte, mert tudja, hogy vannak nekem ilyen emlékeim. Nem régen a Sportmúzeum igazgatójával is találkoztam, és vele beszélve érdeklődtem, hogy foglalkozik-e valaki tudomása szerint a Turistaság 1913-as és 2013-as jubileumával? Nemleges választ adott, de fogadó készséget mutatott a szervezkedésre. Mivel az idő múlik és még nem foglalkozik vele senki szükségesnek tartom érdemben itt is belekezdeni ebbe a feladatba.
 
Az első magyar turista szervezet, a Magyar Kárpát Egyesület, amikor az 1873-as 100 éves alakulását ünnepelni kellett volna, akkor nem volt ez a Kárpát Egyesület, és akkor is az egyesület helyett a Magyar Természetbarát Szövetség tartotta erkölcsi kötelességének ezt megünnepelni. Egyébként akkor a Turista Magazinban minden hónapban emlékezésre került sor a 100 év valamelyik eseményéről.
 
A Sportmúzeum egy nagyszabású kiállítást tartott a Műjégpálya egyik helyiségében, Csillebércen a Szabadtéri Színpadon élő képekkel kombinált emlékünnepséget tartottunk, amelyen Csanádi Árpád sporthivatali elnökhelyettes ünnepi köszöntőt mondott, és egy kitüntető jelvényt adtunk ki, amely 200 példányban került kiadásra és ezt országos viszonylatban, az országos szövetség, a megyei szövetség, a területi legjobb aktívák kapták meg.
 
Ezt tettük meg mi 1973-ban. Az első Magyar Turista Szövetség megalakulásáról hasonló szinten kellene szerintem megemlékezni. Minthogy a rendszerváltozás óta a mai napig nincs igazi és jogilag országos turista szövetség, ismét a mi feladatunk, hogy élére álljunk és megszervezzük az országos emlékezést. Ehhez tartozna egyébként propaganda szempontból is egy 100 éves kiadvány elkészítése.
 
Történeti folyamat volt a Magyar Turista Szövetség komoly fejlődése 1913-tól 1943-ig, amelyet a második világháború és a vele kapcsolatos események megzavartak, majd a feloszlatásához vezettek.
 
A szövetség első 30 éve után néhány év útkeresése következett, majd 1951-től, illetve 1957-től 1987-ig az akkori Sporthivatal Magyar Természetbarát Szövetsége volt a hivatalos országos szövetség. 1987-től az önállóvá vált Magyar Természetbarát Szövetség lett a magyar természetjárás zászlóshajója, annak ellenére, hogy a mai napig sincs erre jogi vagy igazgatási felhatalmazása. Egyébként a 100 éves születésnap szép ajándéka lehetne egy országos csúcsszerv jellegű szövetség kialakulása. Úgy érzem erkölcsi, sportszakmai és nemzeti feladatunk a 100 éves ünnepség kezdeményezése.”  
 
Véleménye szerint már másnak is eszébe jutott ez a 100 éves évforduló, és annak méltó megünneplése, de ezt az MTSZ-nek kellene megszerveznie, megtartania. Ennek a munkának, szervezésnek már most hozzá kellene kezdeni, anyagi forrásokat kellene keríteni, biztos benne, hogy sok aktivistát érdekel a múlt, és hajlandó ezen dolgozni. 
 
Szabó Imre elmondja, hogy a kezdeményezés mindenképpen dicséretet érdemel és köszönetet. A figyelemfelkeltés úgy oldható meg, hogyha a következő elnökségi ülésen adunk erről egy tájékoztatót.
 
Azt javasoljuk az elnökségnek, hogy kezdeményezze egy gyűjtő munka indítását, amit kérünk közzétenni a Turista Magazinban, föltenni a szövetség honlapjára a felhívást.
Kezdeményezzük minden magyarországi természetjárással, turizmussal foglalkozó szervezet felé, hogy ebbe a dologba működjünk együtt. 
 
Döntési javaslat: Az Ügyvezető Elnökség támogatja a kezdeményezők azon elképzelését, hogy felhívással forduljunk a természetjáró társadalomhoz. Felkéri az elnökséget, hogy egy felhívással kezdeményezően lépjen fel, és kezdjük meg az adatgyűjtést. A 2012-es évet szánjuk az adatgyűjtésnek, a szervezeti keretek kialakításának és a 2013-as évi program előkészítésének. Az ügyvezető elnökség decembertől folyamatosan napirenden tartja, és figyelemmel követi a program szervezését.
 
Szabó Imre felkéri Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök urat, hogy a 2011. november 26-ai elnökségi ülésen e témában adjon tájékoztatást az elnökség tagjai részére.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és támogatja az évforduló ünnepségsorozatának megszervezését, az elnökség elé terjesztését. 
 
ÜGYVEH: 119 (2011.11.09.)
 
 
 
4.            napirendi pont: DDK emléktúra programja (4. sz. melléklet) (ea: Pálmai Vencel)
 
Pálmai Vencel szóban is kiegészíti az írásban megküldött anyagot. Elmondja, hogy egy pontos terv elkészítéséhez mindenképpen szükségesnek tartja az előzetes bejárást. Minden szálláshelyet felkeresni, a polgármesterekkel is felvenné a személyes kapcsolatot, mert tapasztalata szerint a levelezés nem olyan hatékony, mint a személyes megkeresés. Ez vált be Gyenesdiáson is. Ismerteti a bejárás költségeit. Véleménye szerint januárra kellene egy végleges kiírást készíteni. Feltenni a honlapra, megjelenteti az újságban.
 
Szabó Imre megkérdezi, hogy a helyi szervezetettek való együttműködés, a megyei szövetségek, az ottani emberekkel a kapcsolatfelvétel milyen formában fog megvalósulni?
 
Pálmai Vencel válaszában elmondja, hogy körlevél formájában tervezi az első megkeresést, Somogy és Zala megyékben szerinte nem fog működni a kapcsolatfelvétel, mert mindkét megyében olyan belső feszültségek vannak, hogy nem fognak segíteni a szövetségnek. A többi megyénél nem lát ilyen problémát. Kell egy konkrét leírás, hogy mit várunk el tőlük.
 
Szabó Imre véleménye szerint egy előkészített személyes megkeresés szükséges minden érintett megyében a helyi szövetségek vezetőivel, a polgármesterekkel, aktivistákkal stb. Somogy és Zala megyékbe is.
 
Pusztay Sándor elmondja, hogy a legutóbbi ügyvezető elnökségi ülésen hoztak egy határozatot e témában. Felolvassa a határozat tartalmát.
 
„A novemberi ügyvezető elnökségi ülésre Pálmai Vencel készítsen részletes tervet a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli kéktúra előkészítésével kapcsolatban, amelyben szerepelnek a túravezetők, a megyei vezetők egyaránt, ezt követően a feladatterv végrehajtásáról minden hónapban az ügyvezető elnökségi ülésen számoljon be.
Az én bajom alapvetően az, hogy ez a novembertől júniusig szóló feladatterv nem készült el. 
Amit látnak, az a feladatterv egyik pontja. Most egy olyan feladattervről vitáznak, ami nem készült el. 
 
Kovács Tamás hozzászólásában elmondja, hogy volt az idei OKT50, ami sikeresen zajlott le, függetlenül attól, hogy ráfizetéses volt. Ettől függetlenül az elnökség elhatározta, hogy jövőre fog egy hasonló akciót csinálni. Úgy gondolja, hogy ezt a tervet mindenképp el kell készíteni. Javasolja, hogy a 3 hét múlva sorra kerülő elnökségi ülés egyik napirendi pontjakét fel kellene venni, arra kellene egy tájékoztatót készíteni. Ez lehetne bevezetője, ebben az anyagban szerepelne, hogy felkérjük az illetékes megyei vezetőket, hogy ők is gondolják végig. Mellékletként lehetne csatolni ezt az anyagot, hogy ilyen bejárást tudunk elképzelni, és az útvonal lebonyolítására teszünk javaslatot.
 
Szabó Imre elmondja, hogy a szervezés mindenképpen ott kezdődik, hogy megszólítjuk őket. Egyetért abban, hogy ha a Vencel és a Matolcsi György lemennek és bejárják az útvonalat, az a leggyorsabb megoldás. De semmit nem ér a túra, ha az adott területen a helyi aktivistákat nem tudják mozgósítani. A helyi szervezet embereinek kellene végezni a bejárást, a szállás felkeresését stb.

Egyetért Kovács Tamással, hogy ebből az anyagból készíteni kell olyan előterjesztést, amit az elnökség számára ki lehetne küldeni, de az már nem készül el az elnökségi ülés időpontjáig. Persze végig lehet telefonálni, el lehet készíteni, de azt az ügyvezető elnökség előbb megtárgyalja, és utána terjeszti az elnökség elé, s erre nincs már idő. 
 
Megoldás lehet még, hogy az elnökségi ülés után az ügyvezető elnökség maradjon tovább és külön tárgyaljon erről a napirendről, annak megfelelő előkészítettségében, ahogy azt az ügyvezetés megkívánta.
Megkérdezi, hogy ezt a megoldást elfogadhatónak tartja-e az ügyvezetés?
 
Vajk Ödön elmondja, hogy előkészítő anyagnak lehetne használni esetleg azt a táblázatot, anyagot, amit múltkor kapott az ügyvezetés, csak nem azzal a szöveggel, ami tartalmazott. Inkább arról, hogy mik a pillanatnyi elképzeléseink, milyen távbeosztásban, és milyen időintervallumban tervezzük, és mi az ő véleményük erről. Ez már egy rövid tájékoztatásnak megfelelne.   
 
Kovács Tamás továbbra is azt javasolja, hogy egy tájékoztató anyagot készítsenek, hogy legyen ez a táblázat, amit Ödön mondott és mellé kb. 10 sorban, hogy az idei OKT50 alapján meg akarjuk szervezni a DDK emléktúrát, és ezt tájékoztató anyagként az elnökség elé tárjuk, kérjük a támogatásukat. Ezzel lenne egy hivatalos nyitánya ennek a kampánynak. 
Akik a szervező bizottságban érintettek, azoknak előre hívjuk fel a figyelmét, hogy készüljenek és hívjuk meg őket erre az elnökségi ülésre, hogy ők élőben hallják, és elnök úr kérné fel őket, hogy támogassák ezt a programot, mert az egészen más, mint ha csak telefonon keresné meg őket Pálmai Vencel.
 
Szabó Imre kéri, hogy akkor ennek megfelelően tájékoztassuk az elnökséget. Véleménye szerint csak akkor érdemes meghívni az érintett megyei természetbarát szövetségek elnökeit, vagy azok képviselőit, ha utána tartunk egy szervező bizottsági megbeszélést.
 
Pálmai Vencel bejelenti, hogy sajnos nem tud részt venni az elnökségi ülésen családi okok miatt, el kell utaznia.
 
Szabó Imre kéri Pálmai Vencelt, hogy hazaérkezése után akkor a megbeszéltek szerint egy komplett anyagot készítsen a DDK emléktúra megvalósításáról. A program szervezésének menetéről havonta kér az ügyvezetés tájékoztatást.
 
Kéri továbbá Duró Imre igazgató urat, hogy akkor az elhangzottaknak megfelelően menjen ki a meghívó az érintett megyei elnököknek, hogy őket, vagy képviselőjüket várjuk az elnökségi ülésre, és az azt követő DDK emléktúra szervezőbizottsági megbeszélésére.
 
5.            napirendi pont: Természetbarát Turista Kártya 2012. (ea: Pusztay Sándor)
 
Pusztay Sándor elmondja, hogy növelni szeretnék a kártyák számát, ezen túlmenően pedig az előző elnökségi ülésen és az NFI-vel folytatott megbeszélés alapján a kártyába 1 eurónyi összeget be kell építeni. Kérdéses a beépítés módja, mert eddig 300.- Ft-volt az euró, ma az euró ára 310.- Ft. A jelenleg meglévő partnerszervezetekkel már nem éves szerződéseket kötöttek, hanem folyamatos szerződést. Csak akkor nincs a szolgáltatás, hogy ha ő visszavonja. Annyit meg tud ígérni, hogy ő a saját apparátusán keresztül felhívja azt a közel 100 céget, akivel kapcsolatban vannak, hogy semmiféle változás nincs ebben az ügyben. 
 
A legfontosabb az, hogy bővítést szeretnénk, már három szervezettel konkrétan el kezdtek tárgyalni, az egyik pont az 1 euróért, az NFI-vel. Megbeszélve igazgató úrral, hogy még most, a novemberi hónapban levelet ír az NFI-nek, hogy bocsássa rendelkezésünkre azt a szolgáltatás csomagot, amit az NFI ad nyugat-európában az ő tagjai számára, amit mi idáig nem vettünk igénybe. Erre az NFI elnöke ígéretet is tett. Így megtudjuk, hogy melyik turistaház, sífelvonó, stb. ad a mi igazolványunk bemutatására valamiféle kedvezményt .
 
Az elmúlt hetekben a szlovákokkal megindítottunk egy ilyen tárgyalást, akik nem zárkóztak el a kedvezményadás elől, de a probléma az volt, hogy rögtön megkérdezték: és mi mit tudunk adni cserébe. Elmondták, hogy most nekik jelen pillanatban van öt turista házuk, ezen túlmenően van néhány kulcsos házuk. El tudják intézni az elnökségükkel, hogy járuljanak hozzá a kedvezmények megadásához, de az a kérdés, mi mit tudunk cserébe ajánlani.
 
Az MTSz-nek nincs turistaháza, s bár néhány vidéki egyesületnek, szervezetnek van kulcsos háza, azok az ő tulajdonukban vannak. Ezekre nem tudunk semmiféle szerződést kötni, garanciát vállalni. Még ki kell gondolni, hogy mi mit tudunk cserébe biztosítani számukra.
Ugyanilyen megbeszélést folytatott az Erdélyi Kárpát Egyesület vezetőivel. Nekik is van egyébként három turistaházuk, ők sem zárkóztak el az együttműködés elől. Tehát, további tárgyalásokat tervezünk az együttműködés megvalósítására.
 
A kártyába mindenképpen be kell építeni a 300.-, vagy a 320.- Ft-os emelést. Javaslata, hogy a következő ügyvezető elnökségi ülésen kerüljön napirendre a téma.
 
Egy gond azért van, hogy akkor, amikor a kártya-partnerekkel szerződést kötöttünk, akkor a szerződésben szerepelt két pont. Az egyik, hogy fölkerülnek az MTSZ honlapjára, akik velünk partneri viszonyban vannak, a másik, hogy évente legalább két alkalommal megjelentetjük a Természetbarát Híradóban ezt a névsort. A Természetbarát Híradót idén sem tudtuk kiadni, forrás hiányában, azt sem hiszi, hogy jövőre pénzt tudnánk szerezni erre a célra. Azt sem gondolja, hogy jövőre erre lesz 4-500 ezer forintja, csak azért, hogy a névsort meg tudjuk jelentetni. Tehát a szerződésünkben van két pont, amit nem tudunk teljesíteni.
 
Szabó Imre kérdése, hogy minden kártyatulajdonost akkor automatikusan NFI kedvezménnyel kínálnánk meg? Emlékei szerint közel 1000 szálláshely volt még az ezredforduló után az NFI hálózatában. Nagyon komoly szálláshelyhálózat van, főleg az Alpok területén. Ezt a lehetőséget alapvetően a sízők és magashegyi túrázók tudják majd kihasználni. 
 
Duró Imre véleménye, hogy ez a biztosítás és szolgáltatás igen ütős, ezt már csak hirdetni kell. Ár- érték arányban ez igen jó konstrukció.
 
6.            napirendi pont: Javaslat a 2011. november 26-i elnökségi ülés napirendjére
                                                                                                                     (ea: Duró Imre)
Duró Imre ismerteti az elnökségi ülésre tervezett napirendeket
-          Munkaterv elfogadása,
-          Szabályzatok módosítása belekerült annak idején, az volt a terv, de még a törvényi szabályok változása miatt nem jöhet létre, ezért javasolja a napirendről való levételét.
-          Tisztújító közgyűlés előkészítésével kapcsolatosan, ide hozhatunk egy napirendet, itt a közgyűlés időpontját kellene pontosítani, a helyszínét kellene megbeszélni, és hogy miről lesz szó. Milyen bizottság, ki készíti elő, stb. a szokásos metódust el kell indítani.
-          A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra vándorlás, és
-          2013. A Magyar Turista Szövetség megalakulásának 100. évfordulója, e téma előadója Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnökünk.
 
Szabó Imre megkezdi az időpontok egyeztetését, megkérdezi igazgató urat, hogy a következő fél év üléstervére milyen ütemezést javasol?
 
Duró Imre: elmondja, hogy az elnök-főtitkári értekezletet február 25-26-ára tenné, aztán elnökségi ülést március 24-én tartanánk, a közgyűlést pedig május 12-ére tervezte, valamint június 9-re van tervbe véve még egy elnökségi ülés. Erre a félévre ennyit tervezett igazgató úr. 
 
Baronek Jenő megkérdezte, hogy az elnök-főtitkári értekezlet helyszínét hová tervezzük?
 
Duró Imre elmondja, hogy az elnök-főtitkár helyszíne jelent csak problémát, Budapesten, vagy vidéken legyen, még el kellene dönteni. Körül kell járni.
 
 
7.            napirendi pont: Egyebek
 
Szabó Imre tájékoztatást adott Garancsi István miniszterelnöki biztossal folytatott megbeszéléséről. Érdekegyeztető fórum létrehozása a terv, működő szövetségek képviselői bevonásával. Elmondja még, hogy a Magyar Közlönyben jelent meg aKormány 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozata, a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról.
 
Duró Imre ismerteti az ügyvezetéssel Baronek Jenő észrevételeit az MTSZ honlapjára történő különböző szervezetek, egyesületek által feltett programokról. Javasolta, hogy kerüljön beépítésre egy egyfajta szűrő, hogy mi kerülhet, és mi nem kerülhet fel az MTSZ honlapjára. 
 
Szabó Imre véleménye, hogy a tartalmat kell vizsgálni, attól függően kell feltenni, vagy sem. Szerinte ezt a dolgot a tartalom oldaláról kell megközelíteni, a moderálás, a feladat csak onnan közelíthető meg. Ha az alapszabállyal ellentétes tartalmat akar feltenni bárki, lehet az természetbarát, vagy más, azt nyilvánvalóan le kell venni a honlapról.  
 
Puszaty Sándor két témában ad még tájékoztatást, a Sporttörvény előkészítése folyamatban van, véleményezésre megkaptuk a javaslatot, ami az MTSZ-t érinti, hogy megszűnik a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, melynek tagjai vagyunk, a köztestület jellege szűnik meg, maga a szövetség nem tud megszűnni. Minden a MOB kezébe megy át.   Ismét megkérdezi, hogy turista bál szervezését tervezi-e a szövetség.
 
Szabó Imre kéri Pusztay Sándort és Duró Imrét, hogy a következő ügyvezető elnökségi ülésre készítsen el egy anyagot, amely alapján eldönthető, hogy legyen-e turista bál, vagy sem. 
Megköszöni a jelenlévők munkáját, és bezárja az ülést.
 
 
Kmf.
 
 
 
     ……………………………                                  …………………………….
               Kurucz Szilvia                                                            Duró Imre
            jegyzőkönyvvezető                                                           igazgató
 
2050 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 093 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter