2022. augusztus 15., hétfő - Mária
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (1.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (1.)

1. rész: 1-2. napirendi pontok

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Terjedelmi okok miatt a jegyzőkönyv 2 részre lett bontva.
A második rész ITT található: Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (2.)JEGYZŐKÖNYV
  
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
 
 
Készült: 2011. november 9-én, az MTSZ Országos Központjában 
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív alapján:
Szabó Imre, Pusztay Sándor, Dr. Kovács Mátyás, Duró Imre, Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön, Pálmai Vencel
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós és Thuróczy Lajos
  
Az ügyvezető elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
(e.a.: Szabó Imre elnök)
 1. Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, az előző ülés határozatainak végrehajtásáról
(e.a.: Duró Imre ig.)
-          Események a két ülés között
-          szlovák-magyar pályázat, találkozó, civil egyeztetés
-          Ágasvári turistaház (1.sz. melléklet)
-          Elkészült a kért költségvetési táblázat, átütemezett kifizetések (2. sz. melléklet)
-          6 órás munkarend és bércsökkentés táblázat (3. sz. melléklet)
-          kommunikációs költségek (benne a mobil Internet egész éves díja)
-          pályázatíró cég csak sikerdíj
-          kiadványok újra felmérése folyamatban van
 1. DDK emléktúra programja (4. sz. melléklet) (e.a: Pálmai Vencel)
 2. Természetbarát Turista Kártya 2012. (e.a: Pusztay Sándor)
 3. 2013. A Magyar Turista Szövetség megalakulásának 100. évfordulója
  (ea.:Thuróczy Lajos)
 4. Javaslat a 2011. november 26-i elnökségi ülés napirendjére (e.a: Duró Imre)
 5. Egyebek
 
Szabó Imre: köszönti az ügyvezető elnökség tagjait, megállapítja a határozatképességet.
 
Kéri, hogy az eredeti napirendek szerinti menetrendben kerüljenek megtárgyalásra a napirendek. Duró Imre kéri, hogy az egyebek napirend keretében kerüljön megtárgyalásra Baronek Jenő javaslata a honlap üzemelése és annak tartalommal való feltöltése tárgyában. Pusztay Sándor is jelezte, hogy az egyebek napirendben fel szeretne szólalni.
 
Döntés: az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok megtárgyalásának menetét, tartalmát.
 
ÜGYVEH: 116 (2011.11.09.)
 
 
1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 
Szabó Imre elmondja, hogy a jegyzőkönyvvel kapcsolatban az ügyvezetés részéről sem szóban, sem írásban nem érkezett részére észrevétel, javaslat, kiegészítés. Megkérdezi, hogy most szóban van-e valakinek észrevétele?
 
Kovács Tamás elmondja, hogy az előző ülésen az ügyvezetés úgy határozott, hogy az Oktatási és Képzési Szabályzat tervezet elfogadását elhalasztja egy későbbi időpontra, és az előterjesztést ki kell egészíteni. Amit ifj. Farkas György előterjesztett, az a meglévő szabályzatnak a kicsit kiegészített, módosított változata. Ebből nem derül ki, hogy miért akarja az ügyvezetés a szabályzatot megváltoztatni, az, hogy emeltebb színtű képzést szeretnénk csinálni.
Egyetért azzal, hogy legyen egy magasabb szintű bronzjelvényes tanfolyam, és legyen egy még magasabb szintű ezüstjelvényes, de azt kéri, hogy csináljanak egy alapszintű tanfolyamot az MTSZ keretein belül, mert a szakosztályoknak ilyen túravezetőkre van jelenleg szüksége. Nagyon szeretné, ha a meglévő anyag kiegészítésre kerülne az OKJ-s túravezető képzés lehetőségével is. Ezekről készüljön egy olyan melléklet, amely tartalmazza ezen tanfolyamok főbb tematikai pontjait, hogy miben változnak a követelmények. 
 
Vajk Ödön egy szócserét kért, mely a „sikeresen zajlott le nem az alföldi természetbarát vezetők tanácskozása, hanem a kelet-magyar természetbarát….
 
Szabó Imre megköszöni a hozzászólásokat, észrevételeket, megjegyzi, hogy az előző ügyvezető elnökségi ülésen megbeszélték Kovács Tamással, hogy személyes konzultációt folytat ifj. Farkas Györggyel, és segítséget nyújt a szabályzat minél precízebb kidolgozásában. Megkérdezi az ügyvezető elnökség tagjait, hogy a javításokkal való kiegészítéssel elfogadják-e a jegyzőkönyv tartalmát.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.
 
ÜGYVEH: 117 (2011.11.09.)
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról
 
Duró Imre igazgató úr szóban is kiegészítette a már írásban megküldött tájékoztatóját.
Az események közül kiemeli a szlovák-magyar pályázatot, ezért sem tudott a kihelyezett ügyvezető elnökségi ülésen részt venni, de a pályázatot sikerült határidőre elkészíteni, benyújtani. Ez az Év vidéke pályázat folytatása lesz. Röviden ismerteti a programot, amely a pályázaton elnyerendő támogatásból kerülne megvalósításra. 
 
Gyenesdiáson már a jövő évi Gyalogtúrázok Országos Találkozójának az előkészítését is elkezdték Pálmai Vencellel, tárgyaltak az önkormányzat részéről, a polgármester úrral és, a Forrásvíz Egyesülettel, akik vállalták a GYOT megszervezését. Szintén Gyenesdiáson került megrendezésre a szlovák-magyar találkozó, melynek nagy sikere volt. 
 
Megtörtént az NCA pályázat elszámolásának leadása, a NEFMI működési támogatás elszámolása is megtörtént, hogy a fennmaradó 1,2 M Ft-ot megkaphassuk.
 
Igazgató úr a napokban megy a NEFMI-be a jövő évi MTSZ támogatásával kapcsolatban, ebben a témakörben az NSZSZ-szel is folytatott megbeszéléseket.
A legutóbbi információk szerint a MOB alá lesz minden rendelve. Valószínűleg a minisztériumot kiiktatják ebből az egész támogatási rendszerből.
Három új pályázat kidolgozásához fogtunk neki. Első egy román-magyar határon átnyúló pályázat, ezt Haraszti Béláékkal együtt dolgoznánk ki. A szlovákok hoztak egy pályázatot, amiről dönteni kellene, hogy csatalakozzunk-e hozzájuk. (Pusztay Sándor beszél erről bővebben) Ez egy szlovák – magyar - ukrán pályázat, gyakorlatilag a kék túrának az ukrán oldalra való továbbvitele. A szlovákoké lenne a vezető szerep, mi csak partnerek vagyunk ebben.
 
Ezen kívül zajlik az előkészítése egy „Keleti vizeken” című (saját ötlet) szlovák-magyar -ukrán-román négyes pályázat létrehozásának, amely egy teljes vízi túra rendszer kialakítását célozza. Ez még ötlet szinten van, januárban kell beadni.  
 
Rátér az előző ügyvezető elnökségi ülésen hozott határozatok, döntések végrehajtásának ismertetésére.
 
-                Ágasvárral kapcsolatban elmondja, hogy beszélt Juhász János vállalkozóval, aki ígéretet tett arra, hogy igyekszik két lépcsőben kifizetni a vételár ebben az évben esedékes részét, de lehet, hogy csúszni fog a fizetéssel.
 
-                Egyéb kifizetések átcsoportosítása terén négy csoportot írt elő az ügyvezetés, erre megtettük a lépéseket. Felsorolja a kifizetésre váró tételeket. A jelenlegi MTSZ OK irodája bérleti díjának halasztása ügyében nem tárgyal, mert ebben az évben még véleménye szerint nem lesz szükség fizetés halasztás kérésére.
 
-                Elkészült a pénzügyi terv, mindenkihez kiküldésre került. Ennek tartalmát röviden ismerteti. Az ügyvezetés által hozott megszorító döntéseket figyelembe véve is, márciusig mintegy 2 M Ft veszteséget halmozna fel az országos központ. Sajnos úgy látja, hogy a megszorítások nem oldják meg a Szövetség anyagi problémáit. Sok múlik a beadott pályázati forrásokból beérkező pénzeken, ami egyenlőre bizonytalan, tehát csak feltételesen lehet beszélni a tervezett programokról. Véleménye szerint 3 fővel lehet tartani a Szövetség irodájának működését, ebbe a három főbe saját magát nem számolta bele. 
 
-                Nem lehet tudni, hogy a Nemzeti Alapprogramnak milyen lesz a támogatási rendszer, talán Elnök úr tud majd valamit mondani. 
 
-                Az értékcikkekkel kapcsolatban is volt egy kérés, ezt még nem tudtuk teljesíteni időhiány miatt. Kéri az ügyvezetést, hogy januárig döntsenek az értékcikkek árairól, hogy 2012-ben már az új árakon történhessen az értékesítés.
 
-                A pályázatíró cég felé továbbította az ügyvezetés döntését, mely szerint a sikerdíj felé próbáljuk eltolni a dolgot, tehát 5% sikerdíjat tudunk fizetni. Az erről szóló szerződés aláírásra került.
 
-                A kommunikációs költségekben szerepel, az OKT50 Jubileumi túrához vásárlásra került mobil Internet. Segítségével az útvonal mentén folyamatosan tudtuk az információkat, képeket feltölteni a honlapunkra. Ennek a díja, a telefondíj, az Internet-előfizetés, valamint a saját gépjármű használat szerepel a tervezetben.
-                OKJ-s képzés akkreditációjáról amit lehetett igazgató úr összegyűjtött csak be kell helyettesíteni az adatokat, ettől függetlenül azt javasolja, hogy most ebbe az irányba ne történjen elmozdulás. Ha mégis, akkor is a pedagógusképzés irányába. Részletesen beszél az akkreditáció menetéről, költségigényéről.
 
A szövetség központjának további működtetését nem látja biztosítottnak csak pályázati támogatások elnyerésével, mindenképpen szorgalmazza a szolgáltatások körének bővítését.
 
Szabó Imre kéri az ügyvezetést kérdéseik, észrevételeik megtételére.
 
Vajk Ödön kérdése, hogy a szlovák pályázatban az Aggteleki Nemzeti Park mennyire volt partner?
Duró Imre válaszában elmondta, hogy az Aggteleki Nemzeti park nem igazán érezte szükségét az együttműködésnek.
Kovács Tamás megkérdezte, hogy mikorra várható a pályázat elbírálása.
Duró Imre válasza, hogy ez év december közepe, de valószínűbb, hogy januárban lesz csak eredményhirdetés.
 
Szabó Imre elmondta, mivel a szlovák pályázathoz több kérdés nincs, áttérünk az ágasvári turistaház témakörre.
Az igazgató úr által felvázolt helyzet e témában reális, így más választás nem lévén a szövetség érdeke a vállalkozó által történő részletfizetési határidők betartatása.
 
Átütemezett kifizetések és a költségvetési táblázat jelentős részét már átbeszélte az ügyvezetés az előző ügyvezető elnökségi ülésen. Ebben akkor nyilatkoztak, megállapodtak. Nyilvánvalóan a többit: a kommunikációs költséget, a 6 órás munkarendre való átállást, meg a költségvetési táblázatot és az átütemezett kifizetéseket egyben kellene érinteni. Azt javasolja, hogy ezt egyben tárgyalja az ügyvezetés.
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek az eddig elmondottakon túlmenően olyan javaslata, vagy kérdése észrevétele, amit most kellene végigbeszélni?
 
Kovács Tamás jelezte, hogy áttanulmányozta a táblázatot és talált 240.000.- Ft-ot. A táblázatnál a bevételeknél van 5 x 60.000.- Ft, aminek a vége 30.000.- Ft lett, az pedig ugyan nem 30, hanem 300.000.- Ft. A ráfordításoknál nem találja a könyvelési kiadást.
 
Duró Imre elmondja, hogy az nem bér jellegű költség, azt ott nem fogja látni. A könyvelés szerződéses formában történik.
 
Kovács Tamás sem látja értelmét a 20%-os bércsökkentésnek, mert véleménye szerint ezzel nem lehet megoldani a Szövetség anyagi problémáit, és egzisztenciális kérdéseket vet fel. Ha elkerülhetetlen, akkor munkaerőt kell elbocsátani. A társadalmi aktivistákat kellene mozgósítani.
 
Baronek Jenő elmondja, hogy ő is a Kovács Tamás által elmondottakat szerette volna elmondani, és nem látja megoldottnak a 6 órás munkaidő bevezetését. A létszámcsökkentés már évek óta kérdés a szövetségnél, most van talán a csúcsponton ez a téma. Ha előre látható, hogy pár hónap múlva 7 M Ft-os mínusszal kell szembenézni, akkor véleménye szerint az elbocsátás a megoldás, mert a bérköltség a legnagyobb költség.
 
Duró Imre elmondja, hogy a szövetségnek a bérköltsége 25 M Ft volt amikor a Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna itt dolgozott, most, hogy ők nincsenek és van egy új dolgozó Kurucz Szilvia és a könyvelés ki lett szervezve, így 21-22 M Ft az éves bérköltség. Azt lehet mondani, 5 ember maradt a 6 helyett. A jelenlegi előre látható bevételeket (kb: 12 M Ft) figyelembe véve biztosan három álláshely tartható, ennyit tud fizetni a szövetség.
Persze ha a törvényi változások, a szlovák-magyar pályázat, alapítványi támogatás és egyéb tényezők kedvezően alakulnak a szövetség számára, akkor nem biztos, hogy szükséges az elbocsátás, átszervezés.
 
Szabó Imre elmondja, hogy túl sok a „ha”. A válaszokra 2012 január közepéig legalább is - kettő válaszra - mindenképpen január közepéig várni kell. Amennyiben nem úgy alakul, ahogy az a szövetségnek kedvező lenne, akkor vissza kell térni a dolgozók munkaviszonyának ismételt megtárgyalására.
 
Pusztay Sándor véleménye szerint sem bír el a szövetség háromnál több dolgozót hosszú távon. Javasolja, hogy ne ringassák a dolgozókat illúziókba. Mondják azt, hogy januárban csökkentet lesz a bér, amennyiben lesz pályázati pénz, akkor ki lehet egészíteni a bért plusz munkáért, vagy más munkáért. A versenyszférában ennél alacsonyabbak a fizetések, tudja, hogy ezek a bérek sem nagyok.
 
Duró Imre elmondja, hogy január második felében teljesen át kell vizsgálni a szövetség feladatait, ki tudja elvégezni, vállalkozó, aktivista stb.
 
Pusztay Sándor szerint is úgymond egy teljes átvilágításra szorul a szövetség tevékenysége. (belső átvizsgálásra gondol)
 
Szabó Imre elmondja, hogy ezt a vitát, amit most elkezdett az ügyvezetés azt január mások felében, a döntéskor ismét el kell kezdeni, illetve folytatni. Megkérdezi az ügyvezetést, hogy a napirendhez további kérdésük, észrevételük van-e?
 
Javaslatot tesz az ügyvezetés felé az igazgatói tájékoztatóval kapcsolatba hozandó döntésekre:
 
- A szlovák - magyar pályázat tekintetében a támogatása az ügyvezetésnek változatlanul megvan. Erről már van döntés. A többi ismertetett román-magyar, a határokon átnyúló és ebbe a konstrukcióba illő, hasonló jellegű pályázatok előzetes kidolgozására az ügyvezetés felhatalmazást ad igazgató úrnak.
 
- Sikeres pályázat esetén a pályázatíró cég 5%-os sikerdíjának kifizetését jóváhagyja    ügyvezető elnökség. Ha a későbbiekben lesz olyan pályázat, amelyben ezt a pályázatíró céget meg tudjuk bízni feladattal, akkor ezt is támogatja az ügyvezetés.  
 
- Az ágasvári turistaház esetében az a döntés, hogy elfogadják ezt a két határidőt. 
 
- A költségvetési táblázathoz és ehhez a témakörhöz kötődően az egyik döntés, hogy januárban mindenképpen, a kellő információk birtokában végleges döntéseket kell hozni a szövetség működése, működtetése tekintetében.
- Ha nincs garanciális bevétele a szövetségnek, akkor decemberben döntést kell hozni, az esetleges csökkentett munkaidőről, munkabérről, foglalkoztatásról és annak várható időtartamáról.
- A kiadványok felmérése nyilván csak abban az esetben végezhető el, amikor lesz rá kapacitás.
 
Kovács Tamás javasolja, hogy a munkaidő csökkentés és a fizetéscsökkentés mellé vegyék fel a felmondás lehetőségét is.
 
Szabó Imre elmondja, hogy 40%-os ismerettel nem hajlandó 100% döntést hozni, amit most nem is kell, és nem is lehet meghozni.
Kovács Mátyás javaslatára igazgató úr készítsen egy „folyamatábrát”, ami a lehetséges irányokat mutatja, ha az egyik, és ha a másik verzió valósul meg, akkor mi a teendő egyik, illetve másik helyzetben.
Baronek Jenő javaslata, hogy a pénzügyi táblát minden hónapban kapja meg az ügyvezetés, amely az aktuális állapotot mutatja, az igazgatói tájékoztató részeként.
 
Szabó Imre kéri, döntsenek az igazgatói tájékoztató elfogadásáról, vagy nem elfogadásáról, de nem akarja leegyszerűsíteni a dolgot. Azt javasolja, hogy a Kovács Tamás külön véleményét a jegyzőkönyv rögzítse, mely szerint ő a létszámcsökkentést tartja az azonnal meglépendő feladatnak a költségvetésünk stabilizálása érdekében. Ez független az igazgatói tájékoztató elfogadásától.
 
Kéri az elnökséget, hogy szavazzanak az igazgatói tájékoztató elfogadásáról.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót és Szabó Imre elnök úr határozati javaslatait. 
 
ÜGYVEH: 118 (2011.11.09.)
 
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök megérkezésével, az eredetileg 5. napirendi pontként tárgyalni tervezett napirend kerül most megtárgyalásra.
 
 A jegyzőkönyv folytatása terjedelmi okok miatt itt található: Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.11.09. (2.)
2303 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 094 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter