2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.10.13.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.10.13.

Az igazgatói tájékoztató a csatolt dokumentumok között, a mellékletben olvasható.


 
JEGYZŐKÖNYV
 
A Magyar Természetbarát Szövetség
Ügyvezető elnökségi üléséről
 
Készült: 2011. október 16-án, Ivón (Székelyföld)
 
Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív alapján
Szabó Imre, Pusztay Sándor, Dr. Kovács Mátyás, Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön
 
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós elnökhelyettes, Duró Imre igazgató
 
Az ügyvezető elnökségi ülés napirendi pontjai:
 1. Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Szabó Imre elnök)
 2. Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról (ea.: Szabó Imre elnök)
 3. Oktatási és képzési Szabályzat tervezete (ea.: Szabó Imre elnök)
 4. Értékcikkek 2012 évi árjegyzéke – tervezet (ea.: Szabó Imre elnök)
 5. Egyebek
 
Szabó Imre: köszönti a kihelyezett, Székelyföldön megtartott ügyvezető elnökségi ülés tagjait és megállapítja a határozatképességet. Felkéri a jelen levőket a napirendi pontok elfogadására, és Pusztay Sándort a jegyzőkönyv vezetésére.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok megtárgyalásának menetét.
 
ÜGYVEH: 109 (2011. 10.16.)
 
 1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülés (2011.09.07.-i) jegyzőkönyvének elfogadása
 
Szabó Imre elmondja, hogy a jegyzőkönyvvel kapcsolatban az ügyvezetés részéről sem szóban, sem írásban nem érkezett részére észrevétel, javaslat, kiegészítés.
Megkérdezi az ügyvezető elnökség tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyv tartalmát?
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta a 2011. 09.07-ei ülésről készült jegyzőkönyvet.
 
ÜGYVEH: 110 (2011. 10.16.)
 
 1. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról.
 
Szabó Imre: Duró Imre igazgató távollétében azt javasolja, hogy az írásban benyújtott tájékoztatót tételesen nézze végig és az egyes pontokra reagálva, hozzon határozatot az ügyvezető elnökség.
 
A létszámadatok alakulásával kapcsolatban, amelyben az összlétszám 10.608 fő és ebből 790 fő a TT-kártyát kiváltók létszáma, azt javasolja, vegye tudomásul az ügyvezető elnökség.
 
A pénzügyi helyzettel kapcsolatban Szabó Imre elmondja, rendkívül szigorú a Szövetség érdekeit szem előtt tartó intézkedéseket kell foganatosítani.
 
Pusztay Sándor:A bevételek vonatkozásában minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni, hogy a tervezett pénzmennyiség beérkezzen. Ugyanakkor következetesen ügyelni kell arra, hogy a NAV-felé semmilyen tartozása ne legyen a Szövetségnek, mert ezzel a pályázati kiírásokat, elszámolásokat veszélyeztetjük.
 
Kovács Tamás: Az Ágasvári Turistaház hosszabb ideje tartozik. Meg kellene vizsgálni, milyen szankciókat tartalmaz a késedelem esetére az eredeti eladási szerződés.
 
A szlovák-magyar pályázattal kapcsolatban a továbbiakban elmondta, kifogásolja, az ügyvezető elnökség nem kapott előzetes tájékoztatást, hogy milyen közös pályázatról van szó, az mekkora összegre lesz benyújtva. Különös tekintettel arra, hogy a tájékoztató g./pontja megemlíti, hogy a program megvalósításához valószínűleg hitel felvételére lesz szükség.
 
Pusztay Sándor: Az előző kérdést kiegészítve elmondja, hogy Duró Imre előzetesen tájékoztatta a benyújtandó pályázat témájáról a 2010-2011 Év vidéke program folytatásaként az Aggteleki karszt területén a rozsnyói természetbarátokkal közösen adunk be turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos pályázatot, amelynek nagysága akár a 100 milliót is meghaladhatja. A pályázati anyag az elmúlt hetek során folyamatosan változott, bár az igazgató az előző ügyvezető elnökségi ülésen már rövid tájékoztatást adott, így akkor is fel lehetett volna tenni ezt a kérdést.
 
Baronek Jenő: Elmondja, hogy a Thököly úti központ bérleti díjainak kifizetésével ne késsen a Szövetség, mert nem lenne szerencsés, ha emiatt felbontanák velünk a szerződést. Az írásbeli tájékoztató, o.,/ pontjával kapcsolatban kérdezi, pontosan hogyan alakul az NFI-vel a Szövetség tagdíja?
 
A tájékoztató a./ pontjában szerepel, hogy a bérjellegű kiadások és járulékok kifizetése jelentős feladat. Tekintettel a pénzügyi helyzetre, javasolja megvizsgálni, hogy tud-e működni ekkora létszámmal a Szövetség és milyen módon fizetjük ki a jelenlegi béreket?
 
Pusztay Sándor: Elmondja, hogy Duró Imrével vett részt az NFI idei kongresszusán, ahol az elnök úrral nagyon kedvező megállapodást kötöttünk. A Szövetség évente 500 eurót fizet tagdíjként, amelyet az idei évre, december 31.-ig kell átutalnunk. A jövő évtől marad az 500 euró, azonban a TT-kártya díjába további 1 eurót építünk be, amelyért viszont a kártyával rendelkező MTSZ-tagok hozzá juthatnak az NFI teljes szolgáltatási rendszeréhez. A TT-kártyás létszámnak megfelelő összeget, amely most 700 EUR lenne, utaljuk még át az NFI-nek a jövő évtől. Megítélése szerint jelentős kommunikációs kampányt kell jövőre indítani, hogy a szolgáltatásbővülés ellenére ne csökkenjen tovább a TT-kártyás taglétszámunk.
 
A Kornétás Kiadóval szembeni tartozással kapcsolatban elmondja, hogy a Szövetség gazdasági helyzetére való tekintettel, tudomásul veszi, hogy a kifizetésre csak 2012. február 28-ig kerül sor. Egyben előre jelzi, hogy a tájékoztató f./ pontjában feltüntetett költségek között szerepel egy fotóalbum vásárlásának összege is, amely várhatóan 100 ezer forint lesz. Ezt is csak jövőre kell kifizetni.
 
Szabó Imre: Elmondja, tekintettel arra, hogy az igazgatói írásos tájékoztató kitér arra, hozzon az ügyvezető elnökség határozatot a kiadások helyzetéről és a kifizetések sorrendjéről, ezért a következőket javasolja.
 
Javaslat:
a./ Az igazgató – a könyvelővel közösen – készítsen el egy táblázatot, amely pontosan tartalmazza jövő év márciusáig, havi, tételes bontásban a várható bevételeket (feltüntetve honnan érkezik), a kiadásokat, a tartozások teljesítésének időpontját, módját, az átütemezéseket.
 
b./ Az Ágasvári Turistaház 1 millió forintos tartozását két részletben, november 15. és december 15. határidővel 500 – 500 ezer forintos részletekben fizesse meg.
Amennyiben a kifizetés késedelmesen, vagy egyáltalán nem valósul meg, a szerződésben meghatározott kötbéreket vagy eljárást kell alkalmazni.
 
c./ A szlovák-magyar pályázat hitelfelvételével kapcsolatban az ügyvezető elnökség, majd a nyertes pályázat kihirdetése után hozzon döntést.
 
d./ A Szövetség központjának bérleti díjával kapcsolatban az igazgató kezdjen tárgyalásokat az irodaház üzemeltetőjével a 2012. március 15-ig történő átütemezésre. Amennyiben a tárgyalások során szükséges, Szabó Imre elnök úr is közbenjár.
 
e./ A 2011. november-december, 2012. január-február hónapban történő bérkifizetéseket, bérjellegű kiadásokat átmenetileg csak olyan nagyságrendben lehet kifizetni, amely a Szövetség egyéb, kötelező kifizetéseit is lehetővé teszi. Az igazgató a könyvelővel készítsen erről részletes kimutatást és a munkaidő vagy bércsökkentés tervéről tájékoztassa a dolgozókat. A NAV-val szemben semmilyen elmaradás, adótartozás nem lehet.
 
f./ 2012. évtől - a pályázati lehetőségeket megvizsgálva – meg kell kezdeni, hogy a központ dolgozói egy részének bérét, bérjellegű juttatásait, a pályázati projektekből finanszírozzuk. Duró Imre igazgató ezzel kapcsolatban készítsen személyügyi és bérügyi tervet.
 
g./ A számviteli, jogi szolgáltatói csomag 1,2 millió forintos tartozásával kapcsolatban az igazgató kezdjen meg tárgyalásokat a kifizetés 2012. márciusában történő átütemezésre.
 
h./ Az MTSZ honlapjának szerkesztői és moderálási költségeivel kapcsolatban felmerült 50 ezer forintos kifizetésre az igazgató kezdjen tárgyalásokat a jövő évi átütemezésre.
 
i./ A várható 250 ezer forintos kommunikációs költségekkel és annak lehetséges csökkentésével kapcsolatban a következő ügyvezető elnökségi ülésre az igazgató adjon részletes tájékoztatást.
 
j./ A pályázatfigyelő és pályázatíró céggel az igazgató kezdjen tárgyalást a fennálló tartozás átütemezéséről és a következő ügyvezető elnökségi ülésen adjon részletes tájékoztatást az idei évben végzett munkáról és a 2012-re kötendő szerződés szükségességéről.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta a kiadások és kifizetések jelenlegi helyzetéről és a 2011-2012 évi átütemezésekre tett intézkedési javaslatot.
 
ÜGYVEH: 111 (2011. 10.16.)
 
 1. napirendi pont: Oktatási és képzési szabályzat tervezete
 
Szabó Imre: A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a civil és a parlament előtt elfogadásra váró, egyéb törvények jelentősen módosíthatják a Szövetség működését, valamint a továbbiakban meg kell vizsgálni, és ki kell dolgozni az oktatás, a tanfolyamszervezés különböző szintjeit. Meg kell vizsgálni, miként lehetséges a túravezetést OKJ-s tanfolyammá minősíteni. Tekintettel arra, hogy a benyújtott tervezet ezekre a kérdésekre még nem tér ki, javasolja a döntés elhalasztását, későbbi ismételt tárgyalását.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a döntés elhalasztását és a későbbi ismételt megtárgyalását. Egyben felkérik Duró Imrét, hogy az anyag előkészítésével kapcsolatban tárgyaljon ifj. Farkas Györggyel.
 
ÜGYVEH: 112 (2011. 10. 16.)
 
 1. napirendi pont: Értékcikkek 2012 évi árjegyzéke – tervezet
 
Szabó Imre: Az előterjesztéssel kapcsolatban feltette a kérdést, van-e valakinek hozzáfűzni valója?
 
Baronek Jenő: Számára nem világos, milyen készletekkel rendelkezik a felsorolt kiadványokkal kapcsolatban az MTSZ?
 
Vajk Ödön: Azt kérdezte, mennyire elavultak vagy melyek az új kiadványok a megkapott árjegyzékben, mert ennek megfelelően kell kialakítani az árakat.
 
Javaslat:
Az igazgató – a könyvelővel közösen – készítsen új kimutatást, amely tartalmazza a térképek, kiadványok raktári készletét és a kiadás időpontját. Az árak kialakítására ennek ismeretében tegyen javaslatot.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
 
ÜGYVEH: 113 (2011. 10.16.)
 
 1. napirendi pont: Egyéb javaslatok
 
Szabó Imre feltette a kérdést, ki, milyen témában szeretne javaslatot tenni vagy tájékoztatást adni.
Pusztay Sándor jelezte, hogy a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrával kapcsolatban van javaslata, Vajk Ödön az alföldi természetbarát megyei vezetők tanácskozásáról, míg Szabó Imre az EKE elnökével és a turisztikai miniszterelnöki megbízottal folytatott megbeszéléseiről kíván tájékoztatni.
 
a./ Pusztay Sándor elmondta, örömmel vette tudomásul, hogy az OKT 50 Jubileumi Kéktúra folytatásaként jövő évben megszervezzük a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát, amelynek fő szervezésével Pálmai Vencelt bízta meg az igazgató.
 
Kovács Tamás az előzőeket kiegészítette azzal, hogy az OKT 50 tapasztalatait felhasználva kell megszervezni a jövő évi túrát. Éppen ezért nem elegendő, hogy Matolcsy György járja egyedül végig a helyszíneket, hanem valamennyi megyei vezetőt be kell vonni az előkészítésbe.
 
Vajk Ödön hozzátette, amennyiben a megyei vezetőket kihagyjuk, nem érzik magukénak a túra szervezését, holott az idei esztendőben éppen ez a munka segített a közösséggé kovácsolásban.
 
Javaslat:
 
Szabó Imre azt javasolja, a novemberi ügyvezető elnökségi ülésre Pálmai Vencel készítsen részletes tervet a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra előkészítésével kapcsolatban, amelyben szerepelnek a túravezetők és a megyei vezetők egyaránt. Ezt követően a feladatterv végrehajtásáról minden hónapban az ügyvezető elnökségi ülésen számoljon be.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
ÜGYVEH: 114 (2011. 10.16.)
 
b./ Vajk Ödön elmondta, sikeresen zajlott le az alföldi természetbarát vezetők tanácskozása, amelyről minden elnökségi tagnak írásbeli beszámolót küld.
 
A tájékoztató döntést nem igényelt.
 
c./ Szabó Imre hasznosnak minősítette az előző napon Dezső Lászlóval az EKE elnökével folytatott megbeszéléseket. A megbeszélés során egyértelművé vált, hogy az EKE a következő évek egyik legfontosabb programjának a zarándok utak, különösen a Mária út Erdély területén átmenő szakaszának kiépítését tartja. Elmondta azt is, a következőkben az EKE-vel való fokozottabb kapcsolattartásra kell törekedni és az évente megrendezésre kerülő vándortábort az MTSZ tagsága körében népszerűsíteni.
 
Kovács Tamás a Mária úttal kapcsolatban kiemelte, hogy a Budapesti Természetbarát Sportszövetség már két éve felvette a kapcsolatot a Mária út Egyesülettel és a megkötött szerződés keretén belül folyamatosan együttműködnek a jelzések festésében. Fontosnak tartja, hogy ez a kapcsolat az egész útvonalra kiterjedjen.
 
Pusztay Sándor elmondta, hogy a Mária út Egyesület elnökével vette fel a kapcsolatot és a zarándok utak népszerűsítésére, illetve egy Mária úttal kapcsolatos könyv kiadására már együttműködést is kötött.
 
Az EKE-vel kapcsolatban megjegyezte, több mint tíz éve résztvevője az évente megrendezésre kerülő vándortábornak és megállapodás alapján, az általa irányított kiadó terjeszti az Erdélyi Gyopár című magazint, az MTSZ elnökségének felhatalmazása alapján több rendezvényen vett részt.
 
Javaslat:
 
Szabó Imre felkérte Kovács Tamást és Pusztay Sándort, tekintsék át a Mária út Egyesülettel és más zarándok utak szervezőivel való kapcsolódási pontokat, és a januári ügyvezetői elnökségi ülésre tegyenek javaslatot az együttműködés lehetséges formáira, szélesítésére.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
ÜGYVEH: 115 (2011. 10.16.)
 
d./ Szabó Imre tájékoztatást adott a turizmusért felelős miniszterelnöki megbízottal folytatott tárgyalásairól, amely elsősorban a gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztéséről, a parlament előtt elfogadásra váró törvények véleményezéséről szólt.
 
A tájékoztató döntést nem igényelt.
 
Egyéb kérdés nem lévén, Szabó Imre elnök az ügyvezető elnökségi ülést bezárta.
 
 
 
k.m.f.
 
 
 
 
 
           Pusztay Sándor                       Duró Imre                          Szabó Imre
        jegyzőkönyv vezető                      igazgató                                  elnök
 
1991 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter