2022. augusztus 10., szerda - Lőrinc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.09.07.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.09.07.

JEGYZŐKÖNYV
 
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
 
 
Készült: 2011. szeptember 7-én, az MTSZ Országos Központjában 
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív alapján:
 
Szabó Imre, Pusztay Sándor, Dr. Kovács Mátyás, Baronek Jenő, Kovács Tamás,
Vajk Ödön, Duró Imre, Kurucz Szilvia jkv. vez.
 
Meghívott: ifj. Farkas György
 
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós
 
Az ügyvezető elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
 1. Az előző ügyvezető elnökségi ülések (két ülés) jegyzőkönyvének elfogadása
                                                                             (ea.: Szabó Imre)
 
 1. Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről.
                                                                       (ea.: Duró Imre)
 1. Hogyan tovább MTSZ? folytatása
                   Stratégiai Bizottság, Oktatási, Képzési Bizottság
                                                                       (ea.: Duró Imre)
 1. Előretekintő
-          Év vidéke program (ROZSNYÓ)
-          FITT program (Kisgyón)
-          Természetjárók Napja (Dobogókő)
-          Szlovák - Magyar találkozó
-          NFI-GRAZ
-          Kelet-Magyarországi találkozó
-          Erdély
-          IVOTT (Esztergom)
-          Aranyjelvényes találkozó
-          Aktivisták jutalmazása
                                                                             (ea.: Duró Imre)
 
 1. 2011. szeptember 17-ei Elnökségi ülés előkészítése
                                                                             (ea.: Duró Imre)
 1. Egyebek.
 
Szabó Imre köszönti az ügyvezető elnökség tagjait, megállapítja a határozatképességet. Jelzi, hogy az ülésről 11.15-kor távoznia kell, ezért felkéri Pusztay Sándor elnökhelyettes urat, hogy távozása után vegye át a levezető elnöki feladatokat.
 
Kéri, hogy az eredeti napirendek szerinti menetrendből vegyék előre az előretekintők napirendből a Rozsnyói programot, utána kerüljön sor az igazgatói tájékoztatóra, majd a Természetjárók Napja, aztán a FITT program (Kisgyón), és a Hogyan tovább MTSZ? programpont következzen.
 
Döntés: az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazza a napirendi pontok megtárgyalásának menetét.
 
ÜGYVEH: 100 (2011.09.07.)
 
1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülések jegyzőkönyvének elfogadása. (2011.05.07, és a 2011. 07.13.-ai)
 
Szabó Imre elmondja, hogy a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban az ügyvezetés részéről sem szóban, sem írásban nem érkezett részére észrevétel, javaslat, kiegészítés.
 
Megkérdezi az ügyvezető elnökség tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyvek tartalmát.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a 2011. május 07-ei, és a 2011. július 13-ai ülésről készült jegyzőkönyveket. 
 
ÜGYVEH: 101 (2011. 09. 07.) - a 2011. május 07.jkv.

ÜGYVEH: 102 (2011. 09. 07.) - a 2011. július 13. jkv.
 
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról.
 
Duró Imre rövid szóbeli tájékoztatást ad az elmúlt negyedévben történekről.
 
Felsorolja az elmúlt időszak rendezvényeit, többek között a Gyalogtúrázók Országos Találkozóját, az OKT-50 jubileumi túrát, és az Év vidéke program rozsnyói zárását.
Ebben az időszakban érkeztek meg az elnyert pályázati pénzek, és beadásra kerültek újabb pályázatok is, tehát mozgalmas nyár van mögöttünk.
A létszámadatokról az elnökségi ülésen tud információt adni, addigra várhatóan minden adat beérkezik az MTSZ szervezeteitől.
 
A tagszervezeteink száma biztos, hogy növekedni fog, mert a pályázati programok kapcsán többen jelentkeztek, hogy szeretnének tagok lenni nálunk.
A vidékfejlesztési programokban volt egy olyan kikötés, hogyha országos szervezeti tagságot tudnak felmutatni, akkor plusz pontot kapnak érte. Az alapszabály szerint felvettük őket, azt, hogy ezekkel a szervezetekkel hosszú távon tudunk-e együtt dolgozni, nem valószínű. 
 
A pénzügyi helyzetről az elnökségi ülésen táblázatba foglalva adunk tájékoztatás.
 
A bevételekről röviden, az első félév igen nehéz volt, nem érkeztek be azok a pénzek, amelyeket a pályázatokon elnyertünk. Ezért sajnos a NAV felé fizetési elmaradásunk keletkezett. Az első félévben kölcsönt is kellett felvennünk. Idő közben megérkezett a NEFMI évi működési támogatás első részlete, az NCA pályázaton 2,3 M Ft-ot nyertünk, és ez is megérkezett a számlánkra. Itt kell megjegyeznünk, hogy volt két elutasított NCA pályázatunk is. 
 
A MOB-os pályázaton Fejér és Borsod megyével közösen beadott pályázaton nyertünk 2,3 M Ft-ot, e pályázat a szerződéskötés fázisánál tart. Beadásra került még a zöld forrás pályázat, ez még nem került elbírálásra.
 
Az Ágasvári Turistaház 1.500.000.- forintjából eddig 500.000.- Ft érkezett be, ígéretet kaptunk, hogy szeptember végére a másik két 500 e Ft is befizetésre kerül.
 
Az OKT-50 nevezési díjaiból kb.: 600.000.- Ft érkezett be, ennek az összegnek kb. a duplája volt azaz összeg, amit ki kellett fizeti e program megvalósításához. Az Osztrák Intézetnek bérbe adott ingatlanunk bérleti díja rendre megérkezik a számlánkra. Az ingatlanba radiátorokat kellett felszereltetnünk, és szelepeket kellett javíttatni, cserélni, ez 400 e Ft-ba került. 
 
Tagdíj bevételekről még nem tudunk biztos adatot mondani. Jelentős bevétel nem érkezett be az első három hónaphoz képest. Év végén várható átutalás azoktól a szervezetektől, akik tartalékolnak, és év végén teljesítik a tagdíj befizetéseiket.
 
Elkezdődött az OKT-50 kilenc szakaszának a szakaszonkénti 50.000.- Ft kifizetése, kivéve a Komárom-Esztergom megyét, ahol Horváth Zoliék, ahelyett, hogy pénzt kértek volna, támogatták 50.000.- Ft-tal a jubileumi vándorlást.
 
Sajnos a jövő év eleje is finanszírozási problémákkal fog indulni. 
 
Az igazgató ismerteti a beadott és jelenleg is futó pályázatok témáját és állapotát. (Zöld forrás pályázat, Szlovák - Magyar Pályázat) 
 
Baronek Jenő elmondta, hogy vente felmerülő probléma, hogy év elején nincsen pénz. Jövőre ciklus zárás lesz. Kérdezi, hogy nem akatunk-e lépni ebben az ügyben, hogy a következő, utánunk jövő vezetőknek már ne legyen ilyen problémájuk a működést illetően.
 
Szabó Imre válaszában elmondja, hogy az alapfeltételek egy jelentős részét, amelyek ebbe a kérdéskörbe beletartoznak, még nem ismerjük. Így nem lehet tudni, hogy mi lesz az NCA jövője, s lehet, hogy olyan szabályozó rendszer alakul ki, amely az országos szervezet számára előnyös lesz.
 
Az valószínűsíthető, hogy a kis szervezetek, nem országos hatáskörű szervezetek számára kevesebb forrás lesz. Módosítják a Civil szervezetekről szóló törvényt, az Önkormányzatokról szóló törvényt és a Sport törvényt is. Az is elképzelhető, hogy aki országos hatáskörű szervezet, és kiemelten közhasznú marad, annak a pályázati feltételei javulnak. Ez az egyik meghatározó forrásszerzési lehetőség.
 
A másik nyilvánvalóan az állami sportirányítással való kapcsolatrendszer, az oda való beágyazódottság, ami az elmúlt fél évben jelentős mértékben javult országos szinten.
A harmadik pedig a tagdíjbevétel és az ehhez kötődő bevételek. Erre van nekünk közvetlen hatásunk.
 
Jó tanácsokat adhatunk a következő megválasztandó vezetésnek, hogy a következő időszakban a tagdíj bevételt, annak felhasználását, hogy látjuk ésszerűnek, célszerűnek, de ahhoz például tudni kellene, hogy a megyei kormányhivataloknál létrejövő sport osztályainak a költségvetésébe beépülnek-e olyan típusú források, amelyekkel a megyék finanszírozásához hozzá tudnak járulni.
 
Ebből a háromból pillanatnyilag egyet tudunk félig. November végére, december elejére fog kiderülni, hogy mi várható. Ennek megfelelően kell majd döntéseket hoznunk, amit a Közgyűlés elé kell terjesztenünk. 
 
Pusztay Sándor Olyan ellentmondás van a megyék és az önálló szervezetek között, nem is ellentmondás, inkább olyan rossz gyakorlat alakult ki, amelyben mindenki meg akarja tartani az önállóságát, ugyanakkor bármilyen hihetetlen nagyobb centralizációt is kérnének a központtól. Azt javasolja, hogy az elnökség vagy önállóan tárgyalja meg ezt az egész kérdés, vagy nyújtsunk valamilyen stratégiai segítséget, hogy merre akarunk elmozdulni.
 
Konkrét kérdések és javaslatok is voltak, hogy miket várnak tőlünk. Ezzel foglalkoznunk kell. 
Javasolja továbbá az ügyvezetésnek, hogy a Szlovák - Magyar pályázat megírásához keressünk pályázatíró céget, sikerdíj fejében.
 
Szabó Imre kéri az ügyvezető elnökséget az igazgató tájékoztató elfogadására.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.
 
ÜGYVEH: 103 (2011.09.07.)
 
3. napirendi pont: Előretekintő
 
-                Év vidéke program (ROZSNYÓ), FITT program (Kisgyón), Természetjárók Napja (Dobogókő), Szlovák - Magyar találkozó, NFI-GRAZ, Kelet-Magyarországi találkozó, Erdély, IVOTT (Esztergom), Aranyjelvényes találkozó, Aktivisták jutalmazása
 
Szabó Imre ismerteti a technikai feladatokat a Rozsnyói programmal kapcsolatban, (kiállítási anyag, szervezésbe való részvétel, utazási feltételek), rátér a Természetjárók Napján átadandó kitüntetésekre, illetve az OKT-50 jubileumi vándorlás okleveleinek és plakettjeinek átadására, kitüntettettek részére az ünnepséget követő fogadás lebonyolítására.  
 
A Szlovák -Magyar találkozó most Balaton-felvidéken lesz november 4-5-6-án. Ezen elnök úr részt vesz. Az NFI (GRAZ) kongresszuson sajnos egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni, ezért Pusztay Sándor elnökhelyettes és Duró Imre igazgató képviseli az MTSZ-t.
 
Pusztay Sándor ismerteti az Erdélyben tartandó ügyvezető elnökségi üléssel egybekötött kirándulás részleteit. Elmondja, hogy hamarosan elkészül az OKT-50 Jubileumi Képes beszámolója kiadvány, és október elején nyílik meg a Zöld Galériában egy fotókiállítás a túrán készült képekből.
 
Duró Imre elmondja, hogy a Kelet - Magyar Találkozón, mely szeptember 30 - okt. 02. között lesz, Szabó Imre és Pálmai Vencel fogja képviselni az MTSZ.
Az Aranyjelvényesek találkozója november 19-ére van tervezve. Várhatóan itt lesz megrendezve az MTSZ-ben. Az aktivisták jutalmazása pedig december 16-án lesz szintén az MTSZ-ben. 
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
 
ÜGYVEH: 104 (2011.09.07.)
 
4. napirendi pont: Hogyan tovább MTSZ? folytatása
 
Szabó Imre visszatérve a Hogyan tovább MTSz-re, elmondja, hogy már belekezdtek e téma tárgyalásába, legalább is abban a részébe, ami a szövetség örök problémáját jelenti, a finanszírozást. Ezt még megbeszélnék, és utána átadja az ülés vezetését Pusztay Sándor elnökhelyettes úrnak a továbbiak megbeszélésére. 
 
Duró Imre elmondja, hogy a három bizonytalan pont miatt az ügyvezető elnökség korábban úgy döntött, hogy vár azzal, hogy az egész stratégiai tárgyalásos folyamatot elindítsa. Sajnos elmarad az a három naposra tervezett dobogókői program, ahol ezt a témát is átbeszélhettük volna, mert nem kaptunk rá forrást. A Garancsi úrral való együttműködési lehetőség, s ezen belül helyünk az új turista-finanszírozási rendszerben még bizonytalan. Elküldött levelünkre a visszajelzés egyenlőre annyi volt, hogy jelentkezni fog, és köszöni a tájékoztatást.
 
Következő évben az egész civil társadalomnak meg kell újulnia. A törvényben megfogalmazott szempontok szerint át kell alakulnia.  
 
Az elnökségi ülésen a törvényi változásokról kértünk egy tájékoztatót, így a civil tv., a sport tv. és az önkormányzati tv. várható változásairól.
 
Duró Imre kéri az ügyvezetést, hogy e folyamat irányítására, kézbentartására jelöljön ki egy felelőst, mivel ennek irányítására neki nem lesz ideje egyéb teendői mellett. (pályázatírás)
 
Szabó Imre elmondja, hogy nem lehet csak egyszemélyi felelőssel irányítani a Hogyan tovább MTSZ témáját, az ügyvezető elnökség kezében kell, hogy maradjon a feladat és a felelősség is az új törvényi változások ismeretében. Ezt november vagy december környékére ütemezheti be az ügyvezetés. A következő évi költségvetésből látszani fog, hogy mennyit szánnak erre a területre. Akkor már többet fogunk látni, és akkor tudunk ezzel foglalkozni.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett azt a döntést hozta, hogy e napirendre a végleges törvények és a szükséges információk megléte után tér vissza.
 
ÜGYVEH: 105 (2011.09.07.)
 
Duró Imre ismerteti a jövő évre tervezett három kiemelt rendezvényt, melyeket az elnökség elé szeretne vinni, elfogadtatni, és az ügyvezetés támogatását kéri hozzá:
 1. Rockenbauer Pál halálának 25 éves évfordulója alkalmából a Dél-dunántúli kéktúra – emléktúra megszervezése.
 2. Szlovák – Magyar közös pályázat: ez tulajdonképpen az Év vidéke program folytatása, mely három fő elemből áll. Első az értékleltár készítés, második a képzés, melyet mind a két oldalon 25-30 ember részére szervezünk, a harmadik egy turisztikai hálózat kialakítása. Ez mindkét oldalon egy kerékpárral, gyalogosan, vagy egyéb módon bejárható, megismerhető útvonal rendszer kialakítását jelenti.
 3. Források és szent kutak éve: Ennek a programnak a célja, hogy egy mozgalom keretében tagszervezeteink forrásokat és szent kutakat keressenek fel, tisztítsanak ki, újítsanak fel, illetve ehhez a programhoz kapcsolódó egyéb eseményeket szervezzenek.    
 
E három programról kéri az ügyvezetés véleményét, és hozzájárulását az elnökség elé viteléről.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felhatalmazta igazgató urat, hogy az elnökség elé terjessze e három kiemelt program előterjesztését.
 
ÜGYVEH: 106 (2011.09.07.)
 
Szabó Imre távozik az ügyvezető elnökség üléséről (1130 órakor)
Pusztay Sándor elmondja, hogy Duró Imre javaslatára, térjenek vissza a negyedik napirendi ponthoz, ahol döntés született arról, hogy a Stratégiai Bizottság munkáját csak november vége, december elején lehet elkezdeni. Ehhez kapcsolódik a másik téma, az Oktatási és Képzési Bizottság tevékenysége, amelyről hallgassunk meg egy rövid tájékoztatót.
 
Ifj. Farkas György elmondja, hogy született egy elnökségi döntés június legelején, hogy létre hozzuk ezt az Oktatási és Képzési Bizottságot, melynek én vagyok a vezetője. Egyetlen egy problémám van, hogy ez nem lett publikálva. Mivel a jegyzőkönyv elfogadása után vannak publikálva a döntések, ezért ez még így egy átmeneti időszak.
Jelenleg ott tart a dolog, hogy az egész tananyagnak az átnézése és újragondolása van folyamatban.
 
A tervem az, hogy különböző szinteket hozunk be, mert megszűnt a hagyományos egyesületi rendszer Magyarországon, inkább társaságok vannak és közösségek. Ennek rengeteg formája van, például a facebookon valaki kiír egy túrát, arra jelentkezik 10-15 ember és elmennek, nem egyesületi túra lesz ez, hanem egy egyszerű társaság. Erre felé is kellene nyitni, ez egy olyan formáció, amivel a Magyar Természetbarát Szövetségnek semmilyen kapcsolata nem volt eddig. De most úgy néz ki, hogy van egy szegmens, ahol fontos szerepet tudunk vállalni, ez pedig a nyilvántartás.
 
A túravezetők publikus nyilvántartásáról beszélek. Minden olyan túravezető, aki vizsgázott, elvégezte a tanfolyamot, fölkerülne egy adatbázisba, ahol szerepel a neve, születési ideje, és az anyakönyvi száma. Ugye ezt mi adjuk a vizsga során. Illetve lenne pár mező, amit a túravezető szerkeszthetne magáról, milyen túrákat szervez, teljesítményei és milyen elérhetőségei vannak.

Ezzel megoldható lenne, hogy nem egy ismeretlen valaki, aki túrákat szervezi, hanem, akár a szülők számára is hozzáférhető, olyan adatbázis, amiben láthatják, kivel engedik el a gyerekeket túrázni. A regisztráció 2.500.- Ft-ba kerülne fejenként. Ezt a tanfolyam kezdete előtt kell befizetnie a tanfolyamot szervező szervezetnek, amely pénz ide jön az MTSZ-hez, és ebből is fenn lehet tartani tulajdonképpen a rendszer működését. Tulajdonképpen ez egy önellátó rendszer lenne. 
 
A másik amiről beszélni kell, ez a pedagógus képzés. Haraszty Béláék valamikor elkezdték ezt a pedagógus képzést, de tulajdonképpen ők elakadtak, semmilyen konkrét választ nem kapok tőlük. Arról van szó, hogy a pedagógusok maguk választható szakként, pontokért akár túravezető tanfolyamot végezzenek el, de evvel most nem tudja, hogy hogyan állunk.     
 
2012-től lesz érvényben, hogy a túravezető tanfolyamok vizsgabiztosait, eddig a helyi szervezetek adták, mostantól az MTSZ fogja adni. Ez az első olyan lépés, amivel a központosítás irányába tudunk mozdulni, illetve az egységes színvonalat is megpróbáljuk ezzel tartani.   
 
Még fölmerült egy komoly probléma. Szükséges pár olyan aktivista toborzása, akikkel bármiféle, a programok során felmerülő feladatot meg lehet oldani. Természetesen a különböző tagszervezeteknek vannak aktivistái, akik ráérnek, de ezek nem az MTSZ emberei.  
 
Javasolja, hogy az MTSZ központi tanfolyamokat is tartson. Ne csak irányítsuk ezeket, hanem igen is aktívan szerepeljünk a képzéseknél, már csak azért is, mert ezek viszonylag komoly bevételi forrásokat is teremthetnek.
 
Pusztay Sándor megköszöni a tájékoztatást, megkérdezni az ügyvezetést, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban bárkinek kérdése van-e?
 
Kovács Tamás megjegyzi, ami megütötte a fülét, hogy az MTSZ-nek kell a vizsgabiztost küldeni, hát eddig is az MTSZ küldött vizsgabiztost.
 
Ifj. Farkas György válaszában elmondja, hogy volt olyan, amikor az MTSZ küldött vizsgabiztost, de általános túravezető tanfolyamnál a szervezőknek kell adni vizsgabiztost. Gyalogos túravezetőnél a vizsgabiztost nem küldik, hanem választják.
 
Kovács Tamás javaslata, hogy kérjenek egy pontokba szedett túravezető képzés szabályzat-tervezetet. A túravezetői adatbázis létrehozása előtt - véleménye szerint - ennek a részleteit kellene tisztázni.
 
Pusztay Sándor kérdése, hogy azok kerülnek-e be a nyilvántartásba, akik ez után fognak vizsgázni, vagy a már túravezetői vizsgát tett túravezetők is? Hol tekinthető meg ez a nyilvántartás? Nem látja, hogy ez egy kiérlelt javaslat lenne, ezért is kéri, hogy a döntést tolják el.
 
Pusztay Sándor támogatja Kovács Tamás javaslatát és egy új Képzési Szabályzat kidolgozását kéri, egy szabályzat tervezetet, amit az ügyvezetés javasolhat a novemberi elnökségi ülés elé terjeszteni. 
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy ifj. Farkas György készítsen egy új Képzési Szabályzat – tervezetet a következő ügyvezető elnökségi ülésre, amelyet majd az elnökség elé terjeszt.
 
ÜGYVEH: 107 (2011.09.07.)
 
5. napirendi pont: a 2011. szeptember 17-ei Elnökségi ülés előkészítése
 
Elnök úr jelenlétében még megvitatásra került az Elnökségi ülés elé kerülő napirend, melyet az ügyvezető elnökség elfogadott, és Elnök úr kéri, hogy a már e-mailban kiküldött meghívó és az abban szereplő napirendeknek megfelelően a megtárgyalandó anyagok kerüljenek kipostázásra még a mai nap folyamán.
 
Vajk Ödön előre jelezte, hogy nem tud részt venni az elnökségi ülésen.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az elnökségi ülésre kiküldendő meghívó napirendi pontjait, anyagait.
 
ÜGYVEH: 108 (2011.09.07.)
 
6. napirendi pont: Egyebek
 
dr. Kovács Mátyás elmondta, hogy van Nagykanizsán egy Dekorisz nevű galéria, mely képkeretező is, és annak a vezetőjével már vagy 6 éve van kapcsolatban, és most derült ki, hogy Ő a Nagykanizsai Turista Egyesületnek az elnöke. Ez az egyesület nem tagja a szövetségünknek. A beszélgetés kapcsán kiderült, hogy be szeretnének lépni a szövetségbe. Mi a teendő. 
 
Duró Imre elmondja, hogy 10 fővel regisztrálni kell, ki kell tölteni egy belépési nyilatkozatot, és szükséges az Alapszabály és bejegyzési végzés is.  
 
Baronek Jenőnek két megjegyzése van: A honlapon található dobogókői program, szerinte nem program. A másik, hogy hihetetlenül sok egyesület föl lett téve a honlapra, de úgy, hogy föl van írva az egyesületek neve, (jól is, meg sokszor rosszul is), és nincsenek kitöltve az adatlapok, tehát a név és az, hogy nem önálló jogi személy, de közhasznú szervezet. Ugye, mint tudjuk, nem lehet közhasznú szervezet az, aki nem önálló jogi személy. Semmi több adat nincs, illetve még a székhelyük van feltüntetve. Nem csinálja senki sem, se itt, sem a megyékben.
 
Duró Imre elmondja, hogy fölmerült már ez a probléma. Vidovenyecz Zsolttal beszélt már erről, az adatok azok alapján kerültek felvitelre, amiket fölküldtek egyes szervezetek, s ezek sokszor már hibásan érkeztek meg. A Zsolt azt fogja kérni egyenként is, meg hírlevélben is, talán már a honlapon is fönt van, hogy mindenkit arra kér, hogy a saját adatlapját rakja rendbe.
 
Boronek Jenő egyet ért az intézkedéssel, de csak azt látja, hogy felkerült 2-3 hónapja, és azóta nem történik semmi. Nagyon jónak tartja, de csak úgy van értelme, ha ki van töltve.
 
Kovács Tamás kéri az adatlap módosítását, hogy a szervezet létszámadatát pontosan lehessen beírni. Ne a 150 fő alatt és 200 fő felett megjelölés legyen, hiszen Budapest tekintetében van olyan szervezet, ahol 4000 fő van.  
 
Kovács Tamás elmondja, hogy a BTSSZ-nek van egy Természetbarát Tanács ülése, amit évente egyszer Közép - magyarországi összejövetelnek szoktak titulálni, ez most szeptember 27-én kedden lesz megtartva 17.00 órakor, melyre sok szeretettel meghívja az elnökség képviselőjét. (Közép-magyarországi Természetbarát Találkozó) Curia u. 3., földszinti nagy terem.
 
Kérdést tesz fel Pusztay Sándornak a Turista Magazin jelenlegi helyzetéről.
 
Pusztay Sándor elmondja, hogy jelenleg még ebben az évben a lapot a Kornétás Kiadó jelentetheti meg. A minisztérium kezdeményezni fogja az Állami Vagyonkezelő felé, hogy 2012-ben adja vissza 100.000.- Ft-ért az MTSZ-nek a lap tulajdonjogát.
 
Egyéb kérdés nem lévén az ügyvezető elnökiségi ülést Pusztay Sándor elnökhelyettes bezárta.
  
Kmf.
 
  
      ……………………………….                               ……………………………..
                  Kurucz Szilvia                                                         Duró Imre
               jegyzőkönyvvezető                                                        igazgató
2311 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 093 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter