2022. augusztus 15., hétfő - Mária
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.07.13.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.07.13.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
 
 
Készült: 2011. július 13.-án, az MTSZ központjában
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív alapján
Szabó Imre, Pusztay Sándor, Dr. Kovács Mátyás, Baronek Jenő, Kovács Tamás,
Vajk Ödön, Duró Imre, Pálmai Vencel, Vidovenyecz Zsolt
 
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós
 
Az ügyvezető elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
 1. Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
(e.a.: Duró Imre elnök)
 1. Igazgatói tájékoztató
-          OKT 50 Jubileumi Vándorlása,
-          ÉVIKE záró ünnepség
-          Stratégiai és Oktatási Bizottság működése
-          MTSZ gazdasági helyzete, - pályázatok
(e.a.: Duró Imre ig.)
 1. „Természetbarát Turista” című havi lap (e.a.: Pusztay Sándor)
4. Turistautak új Nemzeti rendszere – Beszámoló (e.a.: Vidovenyecz Zsolt)

5.   Egyebek
 
Szabó Imre javasolja az eredeti napirendek elfogadását.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.
 
ÜGYVEH: 94 (2011.07.13.)
 
 
1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 
Szabó Imre elmondja, hogy az előző ülés, mely Sopronban lett volna megtartva (2011. június 10-én), elmaradt, mivel az ügyvezető elnökség nem volt szavazóképes. Egy informális rövid megbeszélésre került sor csupán. A 2011. 05.07-ei jegyzőkönyvet nem kapták meg.
Így a következő ügyvezető elnökségi ülésen fognak dönteni e jegyzőkönyv elfogadásáról.
(Megjegyzés: A május 7-ei jegyzőkönyv kiküldésre került a Soproni ügyvezető elnökségi ülés meghívója mellékleteként. Jkv. vez.)
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy a következő ülésen kerüljön sor a 2011. május 7-ei jegyzőkönyv megszavazásra.
 
ÜGYVEH: 95 (2011.07.13.)
 
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató
 
Duró Imre négy témakörben ad rövid szóbeli tájékoztatást. A múlt időszak rendezvényeiről, az MTSZ gazdasági helyzetéről, pályázatokról, valamint a Stratégiai és az Oktatási Bizottság működéséről.
 
A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján 800 – 850 fő vett részt. A szervezéssel kapcsolatosan merültek fel problémák, de összességében jól sikerült a Találkozó.
 
Az OKT 50 elindítása július 13-án megtörtént, Kőszegen volt a nyitó program. Négy fő vállalta, hogy az egész túra útvonalát folyamatosan végigjárja. Induláskor kb. 25 fő kezdte meg a túrát. Általában a létszám 25-30 fős, de most a Horváth Zoliék szakaszán volt olyan nap, hogy 90 fő vett részt a túrán. Eddig a várakozásoknak megfelelően alakul a program.
 
Barlangász Konferencia, ami az Év vidéke programsorozat része volt, ezen Pusztay Sándor vett részt, erről Ő fog beszámolni. TEGYOT-TEDOT programokat most zártuk Sárospatakon, ott 140-150 fő vett részt a táborozásban, sok esővel, de jó hangulatban zajlottak a programok. Jövőre Káptalanfüreden lesz ez a program megtartva.  
 
A Szlovák - Magyar Találkozóról Pálmai Vencel ad rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy a Szlovák Turista Klub 58. találkozója volt, ez a mostani Martinban. Rengeteg program volt, kétszer mentek túrázni. A megnyitón köszöntötte Ő is a résztvevőket. A másik résztvevő Kissné Katona Valéria volt a részünkről, aki a Zala megyei főtitkár. Kissné Katona Valériáék fogják a jövő évi gyalogos találkozót szervezni, így a találkozó végén a záró estén már meg is hívta a jelenlévőket a következő találkozóra. Az előzetes jelentkezések szerint már két busznyi ember el is fog menni.
 
A jövő évi GYOT-tal kapcsolatban beigazolódott sajnos, amitől tartott. Tájékoztatták, hogy az előzetesen, az akkor még Zala Megyei Természetbarát Szövetség elnöke megígérte, hogy elvállalják e találkozó megrendezését. Idő közben Ő lemondott a tisztségéről, hátrahagyta a következő vezetésnek e feladatot. Az új vezetés elvállalta a találkozó megszervezését, de a megvalósításhoz kértek anyagi támogatást. Erre sajnos nincs lehetőségünk, talán a találkozó végén tudunk anyagi támogatást nyájtani. Így Ők nem vállalják el a megrendezést, írásban is lemondták. Keressük a lehetőségeket.
 
Az Év vidéke programmal kapcsolatban a Szlovák Turista Klubnak lesz egy kétfordulós kerékpáros találkozója. A második forduló is Rozsnyón lesz. Kondor Attiláék ígéretet tettek arra, hogy néhány fővel ellátogatnak a rendezvényre. A magyar nyelvű kiírást meg is küldtem a részükre, és továbbítjuk mindenkinek. Minden napra túrákat szerveznek, a hivatalos zárásra Szombaton, nem Rozsnyón, hanem onnan 6 km-re Jarovse (?) nevű kis faluban kerül sor. Kéri annak eldöntését, hogy az ügyvezetés részéről ki fog menni, ki kér szállást. Az MTSZ részére 80 férőhely van lefoglalva. Pálmai Vencel felsorolja, hogy kik jelentkeztek eddig a rendezvényen való részvételre. A rendezvény szeptember 9-11. között lesz megtartva.
 
Szabó Imre elmondja, semmilyen kötelezettségünk nincs a tekintetben, hogy csak megyei szervezet rendezhet országos találkozót. Ha mi az ottani helyi egyesülettel meg tudunk állapodni, akkor ebbe az esetbe azt kéri, hogy ez lehetőleg szeptember végéig történjen meg.
 
Ha nem tudunk megállapodni, ha nem tudjuk egyértelművé tenni, hogy akik részt vesznek, azok megfizetik a részvételi díjukkal együtt a szervezési költségeket, az MTSZ felelősséggel a következő időszakra nem tud adni támogatást. Ha szeptember végéig nem oldódik meg, akkor az októberi ügyvezető elnökségi ülésen vissza kell térni erre a témára. Még idén rendezni szeretné ezt a kérdést, ne 2012-ben kelljen dönteni arról, hogy lesz-e Gyalogos Találkozó, vagy sem.
 
Kovács Tamás elmondja észrevételeit a Gyalogtúrázók Országos Találkozóján tapasztaltakról. Pusztay Sándor véleménye a Soproni programról igen pozitív volt, Ő is észtelt problémákat, de szerinte nagyon jól sikerült. Hozzá nem jutottak el negatív jelzők.
Pálmai Vencelhez sem érkeztek panaszok.
Vajk Ödön felé az az észrevétel érkezett, hogy a GYOT-on kapott számlájukat nem tudták felhasználni pályázati elszámoláshoz.
 
Szabó Imre kéri, hogy a Soproni szervezők részére kerüljön postázásra egy köszönő levél.
 
Pusztay Sándor beszámol a Barlangász találkozón tapasztaltakról, ami része volt az Év vidéke programnak. A találkozón kb. 200 – 250 fő vett részt. A megnyitó után barlangi túra következett, de az esti beszélgetések során kiderült, hogy ugyan olyan problémákkal küzdenek, mint mi. Kb. 300 tag fizeti a tagdíjat, és tudják, hogy ennek kb. kétszerese a létszám. Persze a nem fizetők is ugyan úgy eljárnak a rendezvényekre. Igen sok fiatal barlangász van, de nem akarnak semmilyen szervezet tagja lenni, még ha kedvezményt is kapnának, inkább az adott rendezvényen a teljes árat kifizetik. Szóba került a barlangászok és az MTSZ kapcsolata is.
 
Duró Imre folytatja beszámolóját a rendezvényekkel. Hamarosan indul a Tisza Túra, az elő Tisza Túra, már talán el is indult. Ezen a túrán egy-egy napra csatlakozni is szeretne a résztvevőkhöz, Maros Istvánnal ezt már egyeztette.
Az OKT-50 túrán augusztus 3-án Józsvafőn lesz a pihenőnap, Ott kerül sor egy találkozót a Szlovákokkal is, illetve 13-án Hollóházán lesz az OKT-50 jubileumi túra záró ünnepsége.
 
Szeptember 24-én lesz a Természetjárók Napja, e nap köré terveztünk egy három napos 23- 25-e közötti programot, a Hogyan tovább MTSZ?, megvitatására és képzések megtartására. Ez az NCA pályázat elnyerésével lett volna kivitelezhető, de sajnos nem értük el az ehhez szükséges pontszámot. Így ezen a pályázaton nem nyertünk támogatást. Az a körtelefonokból kiderült számunkra, ha ezt a programot fizetőssé tennénk, akkor nem tudnánk megtartani, legalább is az elképzelt formában biztosan nem. Ezt a programot már eleve a pályázati támogatás elnyerésétől tettük függővé.
 
Pályázatokról pár szóban elmondta, hogy az NCA-hoz három pályázat került beadásra, ebből egyről már kaptunk annyi információt, hogy nyertünk 2.300.000.- Ft-ot, ennek most folyik a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése. Ezzel a támogatási összeggel szeptember 30-ig el is kell számolni.
 
A másik két beadott pályázat a Természetbarát Híradó c. kiadvány megjelentetése, illetve a képzésre beadott pályázat. A képzésre kért támogatást is elutasította az NCA.
A Természetbarát Híradó c. kiadványra beadott pályázat elbírálásáról még nincs hírünk.
 
Beadásra került még a MOB kiírására egy három nagy rendezvényt tartalmazó pályázat. E pályázat 2012 áprilisáig adott lehetőséget a rendezvények lebonyolítására. Ezt a pályázatot a Fejér megyei és a Boros-A-Z. megyei szervezetekkel együtt adtuk be, Természetjáró Fesztiválok 2011-2012. címmel. 
 
A források tekintetében a NEFMI-től 2011. évre ígért működési támogatás 7.228.450.- Ft. Az első részét 6 M Ft-ot hamarosan elutalják, erre kaptunk ígéretet. Az utalásra sajnos még nem került sor. A szövetség nevét elírták természetbarát helyett természetjáró szövetségre. Ennek korrigálása még időt vesz igénybe, mivel kormányhatározatot kell ismételten elfogadtatni. Aztán kerülhet sor a szerződés megkötésére, majd az összeg utalására. Tájékoztatást ad a szövetség jelenlegi pénzügyi helyzetéről.
 
A Stratégiai és az Oktatási Bizottságok tevékenységével kapcsolatban elmondja, hogy a koncepcióban foglaltak szerint július és augusztus hónap második felében fog ülésezni mind a két bizottság. Farkas Györggyel megbeszélve, és mind a két bizottság tagjaival egyenként egyeztet és egyeztetni fog, hogy már kész koncepcióval tudják kezdeni a július második felére tervezett bizottsági ülést. Az ügyvezető elnökség által elfogadott ütemtervet, amelyben szerepelt a természetjárók napjához kapcsolódó három napos képzés, azt ezek után nem látja tarthatónak, hiszen pont az a munkaidőszak esik ki, amely alatt az ehhez kapcsolódó munkát el kellett volna végezni. Az alapszabály módosítás jogszerűen előkészíthető legyen, ahhoz ez a három nap nagyon kellett volna. 
 
Pusztay Sándor két észrevételt tesz. Kéri, hogy a stratégiai kérdéseknél egy későbbi napirend keretében azt mindenképp vegyék figyelembe, ami a szövetség életével kapcsolatos, mert lehet, hogy az egész stratégiát másképp kell áttekinteniük.
Az OKT50 emléklapjának a kiadásával kapcsolatban felkérte dr. Katona Istvánt, hogy tervezzen egy lino metszetet, és a lino metszet alapján egy díszes kivitelű, művészi értékű emléklapot. Duró Imre pedig elkezdet tárgyalni a Hollóházi porcelán manufaktúrával, hogy plusz még egy cserép alapú emlékérem, emlék plakett emléktárgyat is tudjunk adni az emléklap mellé.
 
Szabó Imre az alapszabállyal és a Stratégiai Bizottság munkájával kapcsolatban elmondja, hogy ha szükséges, akkor koncepciót váltunk. A tervek szerint az alapszabály módosítás előkészítését úgy szerettük volna, ha minél több vélemény, javaslat figyelembevételével készíthettük volna elő. Ha ezt szeptemberig nem sikerül megcsinálni, akkor értelemszerűen az ügyvezetésnek és az elnökségnek kell ebbe a szerepbe belépni. Ami szintén időigényessége miatt módosíthatja a novemberi időpontot. Ezt végig kell néznünk időrend szerint.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.
 
ÜGYVEH: 96 (2011.07.13.)
 
 
 
 
 
3. napirendi pont: „Természetbarát Turista” című havi lap
 
Pusztay Sándor tájékoztatja az ügyvezetést a Turista Magazin c. újság kiadásával kapcsolatban az elmúlt hetekben történt eseményekről. Telefonon kapott nem hivatalos értesítést, hogy ez év júliusában lejár a tulajdonosi jogokat gyakorló kormányhivatal által kiadott kiadói jog a Turista Magazin megjelentetésére. A Turista Magazin kiadási jogát 10 évre kapta meg a Kornétás Kiadó, ez járt le most. Függetlenül attól, hogy már rég megindítottuk azt a folyamatot, hogy a magazin kiadási jogát megkapja az MTSz, e lap kiadási jogát nem hosszabbítják meg a Kornétás Kiadóval. Arra kérték fel, hogy több szám ne kerüljön kiadásra, és kezdjék meg a felkészülést az átadás-átvételre. Ennek tudatában a Kornétás Kiadó bejegyeztetett egy új lapot, melynek neve a Természetbarát Turista, amely ennek a napirendi pontnak a címe is. Minden ugyan úgy marad, csak a Magazin szó nem szerepel majd rajta. Részletes tájékoztatást ad az ügyvezetésnek a lappal kapcsolatosan tett megbeszéléseiről, melyből kiderült, hogy végleges államtitkári döntés még nem született, így akár kedvező fordulat is bekövetkezhet.
 
Szabó Imre elmondja, hogy a megváltozott helyzetnek megfelelően gyors reagálás és intézkedés történt. Az ügyvezetés megköszöni Pusztay Sándornak a formai és jogi lépéseket. Ennek megfelelően biztosítottnak látják a Természetbarát Turista folyamatos kiadását. Arról természetesen beszélni kell, hogy a 2012-es lapkiadás milyen módon történje.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Pusztay Sándor beszámolóját.
 
ÜGYVEH: 97 (2011.07.13.)
 
4. napirendi pont: Turistautak Új Nemzeti Rendszere – Beszámoló ( Vidovenyecz Zsolt)
 
Vidovenyecz Zsolt tájékoztatójában elmondta, hogy kb. május közepén kapott egy e-mailt, mint Vidovenyecz Zsolt, nem is mint MTSz elnökségi tag, hogy lesz egy nemzeti fórum, megbeszélés, melyre meghívást kapott. Garancsi István, aki a VIDEOTON elnöke, tulajdonosa, a miniszterelnöki megbízott, az Ő megbízatása egy évre szól. Két találkozó volt, ahol Garancsi úr terveiről volt szól.
 
Szabó Imre elmondja, hogy a 4. napirendi pontban tárgyalt Turistautak Új Nemzeti Rendszere és az Egyebek napirendi pontnál is elhangzó javaslatok összefoglalását következő képen teszik.
 
Az ügyvezető elnökség egyetértet abban, hogy a szövetség a továbbiakban is részt vesz és feladatot vállal ennek az egyeztető és fejlesztő rendszernek a részeként. Ennek a napirendi pontnak a keretében szükséges egy a szövetség értékeit és erejét bemutató levél megküldése Garancsi István miniszterelnöki megbízott úr részére. Ugyanakkor ennek a levélnek a tájékoztatóként való megküldését kéri Horkay Nándor úr, a VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatója részére. A magatartásunkról és a szerepvállalásról szóló döntésünk, hogy a szövetséget képviselők a kiegészítésben majd szereplő bizottsági delegáltak, és a szövetséget közvetlenül képviselők felé is az ügyvezetés azt fogalmazza meg, hogy konstruktív, az értékeinket bemutató és az érdekeinket képviselő magatartást tanúsítsanak. Csak és kizárólag országos kitekintésű ügyekkel foglalkozzunk, a helyi kérdéseket, helyi problémákat hagyjuk meg egyéb résztvevőknek. Ezeknek a belső vitáiba és egyeztetéseibe magunk ne vegyünk részt.   
 
Harmadik megállapításként elmondja, hogy a későbbiekre való tekintettel a 2012-es költségvetés tervezete, illetve elfogadása lesz irányadó, amennyiben a Kormányzat a természetjárás infrastrukturális fejlesztésére valós, érdemi összegeket szán, akkor ebbe a munkába és a 2013-2020 közötti Európa Uniós források felhasználását előkészítő stratégiai tervezésbe a szövetség továbbra is részt kíván venni.
Az ernyőszervezet kialakítását a garanciális szempontok például javaslattétel az állami eszközök, források felosztására, érdekképviseleti funkció betöltése, illetve létszámarányos szavazati rend kialakítása esetén további egyeztetésre alkalmasnak tartják.
Megbízzák az igazgató urat, hogy a szervezeti, strukturális kérdésekben képviselje a szövetséget.
 
Felkérik Vidovenyecz Zsoltot, hogy a bizottságon belüli szakmai egyeztetésekben továbbra is vegyen részt.
 
A bizottsági és szövetségi feladatot ellátókat az ügyvezetés arra kéri, hogy az ügyvezető elnökséget rendszeresen tájékoztassák. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy nagyobb fontosságú, gyors döntésre van szükség, abban az esetben az elnökkel egyeztessenek.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elnök által megfogalmazottakat.
 
ÜGYVEH: 98 (2011.07.13.)
 
Az ügyvezető elnökség az alábbi javaslatokat teszi a különböző munkacsoportokba történő delegáltakra.
 
Turistautak Új Nemzeti Rendszere Bizottság Munkacsoportjaira javaslat:
 
1., Szervezeti, Fenntarthatósági és Szabályozási (intézményrendszer, felügyelet, finanszírozás-források, szakmai jogosultsági, természetvédelem – erdészet)
a. Dr. Kovács Mátyás
b. Duró Imre
c.
 
2., Úthálózat Nyilvántartási, Felügyeleti, Minősítési, Térinformatikai és Szakmódszertani (engedélyezési)
a. Vidovenyecz Zsolt
b. Pálmai Vencel
c. Oláh Tamás
d. Dr. Molnár András
 
3., Kommunikáció, Disszemináció, Képzés és Webes (kiadványok, térképek, iskolarendszerű képzés is)
a. ifj. Farkas György
b. Vidovenyecz Zsolt
c. Pusztay Sándor
d. Duró Imre
 
4.      Turizmus és Szabadidő Gazdaság, Szállások, Kedvezmények, Közlekedés (Segítséggel élők, SNI, szolgáltatások, kisvasút …)
a. Szentgyörgyi Tamás
b. Berki Zoltán
c. Németh Imre
 
 
 
VERTIKÁLIS MUNKACSOPORTOK
 
 
5.      Turista- és Egyéb Gyalogos Útvonalhálózat és Turizmus Fejlesztési, Program és Marketing
a. Pálmai Vencel
b. Kovalik András
c. Berki Zoltán
d. Ziaja Zsolt
 
6.      Nemzeti Zarándokhálózat és Zarándokturizmus Fejlesztési, Program és Marketing
 
a. Dr. Molnár András
b. Kovács Tamás
c. Pusztay Sándor
 
7.      Kerékpáros hálózat és Turizmus Fejlesztési, Program és Marketing
 
a. Kondor Attila
b. Székely Zsolt
c. ……………………………. (delegált neve)
d.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az általa jelölt munkacsoporti delegáltak listáját.
 
ÜGYVEH: 99 (2010.07.13.)
 
 
5. napirendi pont: Egyebek (folytatása)
 
Pusztay Sándor két témában ad tájékoztatást. Meghívást kapott az Erdélyi Kárpát Egyesülettől Jubileumi táborába. Ez a találkozó 20. alkalommal kerül megszervezésre. Tekintettel arra, hogy ebből a 20 alkalomból 10-12 táborozáson Pusztay Sándor is részt vett, és mivel kérik, hogy az MTSz-ről is szóljon néhány szót a megnyitón, ezét Ő mindenképpen elmegy.
Arra kér felhatalmazást, hogy itt a szövetség nevében a 20. évforduló alkalmából hivatalosan köszönthesse ezt a tábort, és egy emléklapot készítethessen és átadná az MTSz nevében. Kolozsvár mellett lesz, Magyarlóna és Alsójára között július 26 – 31-i időpontban. Aki tud és akar természetesen részt vehetne ezen a programon, van még szálláslehetőség is.
 
A Turista Magazin hirdetői között van két szervezet, két szálloda, vagy panzió, akik felajánlották, hogy nagyon szíves vár vendégül látna néhány embert. Azt javasolja, hogy vagy egyszer tartsanak egy kihelyezett elnökségi ülést ott, vagy pedig mind a Soproni úton, mind pedig az OKT50-en a kollégái jelezték, hogy több turista hiányolja, hogy miért nem szervez a szövetség, vagy legalább is itt a központ valamifajta kedvezményes utakat külföldre.   
Az egyik Ausztriában van, nem messze, 7 óra alatt oda lehet érni, Wienerbruck, ott van 8 szoba, ami két éjszakára igénybe vehető. 1 szoba 2 és 4 fő elhelyezésére alkalmas.
A másik Erdélyben, Székelyföldön, a Tündérkert nevű panzió. Itt is két éjszakát vehetünk igénybe. Ez kicsit messzebb van, egy kb. 10-12 órás az út ide. Ha a kedvezményen felül még egy éjszakát kifizetünk, akkor van két nap a túrázásra is.
 
Az ügyvezető elnökség két tagja Kovács Tamás és Baronek Jenő javasolta, hogy egy ügyvezető elnökségi ülést lehetne Wienerbruckban tartani. Az időpontok egyeztetését követően két időpont került megjelölésre. A szeptember 13-14-15-e, vagy október 4-5-6-a a másik időpont.
Pusztay Sándor felveszi a kapcsolatot a panzió vezetésével a program megvalósítása érdekében.
 
Egyebek napirend keretében több felszólalás nem lévén Elnök úr bejárja az ülést.
 
Kmf.
 
 
      ……………………………….                               ……………………………..
                  Kurucz Szilvia                                                         Duró Imre
               jegyzőkönyvvezető                                                        igazgató
2146 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 094 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter