2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.04.06.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.04.06.

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
 
 
Készült: 2011. április 6-án, az MTSZ telephelyén (1146 Bp. Thököly út 58-60. I. 107.)
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív alapján:
Pusztay Sándor,
Dr. Kovács Mátyás,
Baronek Jenő,
Kovács Tamás,
Vajk Ödön,
Duró Imre,
Kurucz Szilvia jkv. vez.
 
Előre jelezte távolmaradását: Szabó Imre
 
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós
 
Meghívott vendégek: Fekete Kornél, Németh Imre,
 
Napirend:
1.   Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2.      Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések
végrehajtásáról,
3.      A Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozója
4.      Együttműködés a Budai Siklórepülő Egyesülettel
5.      Az elnök-főtitkári értekezlet programja
6.      Tájékoztató az OKT50 programról
7.      Tájékoztató a Thirring Fesztiválról és sárpentelei találkozóról
8.      Tájékoztató a Thirring Konferenciáról
9.      Tájékoztató az NFI találkozóról és az Év vidéke programról
10. Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
11. Egyebek
 
Szabó Imre távollétében Pusztay Sándor elnökhelyettes vezeti az ülést.
 
Pusztay Sándor megállapítja, hogy az ügyvezető elnökség határozatképes, felkéri Kurucz Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére. Megkérdezi, hogy a kiküldésre került napirendi pontokat elfogadják, vagy kiegészítéssel élnek.
 
Duró Imre kérése, hogy amikor Német Imre megérkezik, akkor tárgyalják a 3. napirend témáját.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség Duró Imre kérését figyelembe véve 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a kiküldésre került napirendet.
 
ÜGYVEH: 83 (2011.04.06.)
 
1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 
Az ügyvezetés nem élt észrevétellel, javítással, kiegészítéssel.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az előző ülésről készült jegyzőkönyvet.
 
ÜGYVEH: 84 (2011.04.06.)
 
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról
 
Duró Imre kiegészítésként elmondja, hogy Baronek Jenő által kért határozatok tára elkészült, e táblázat még néhol kiegészítésre szorul, ezt követően Vidovenyecz Zsolt felteszi az MTSZ honlapjára.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékozatót.
 
ÜGYVEH: 85 (2011.04.06.)
 
 
3. napirendi pont: Együttműködés a Budai Siklórepülő Egyesülettel
 
Pusztay Sándor elmondta, március végén írásban kereste meg szövetségünket Fekete Kornélia, azzal a kéréssel, hogy csatlakozni kívánnak szakágként a szövetségünkhöz.
Kéri Fekete Kornéliát, hogy részben egészítse ki, vagy mondja el csatlakozási kérelmük szándékát, okát.
 
Fekete Kornélia elmondja, hogy a Budai Siklórepülő Egyesület elnöke 4 éve. Röviden ismerteti egyesületük jelenlegi helyzetét. A repülés világában e sportág nem igazán elfogadott, úgy gondolja, ki kell hangsúlyoznia mennyire természet közeli, mennyire környezetbarát e sportág. A Hármashatár-hegyen van az egyesületük bázisa. Ez a terület a Pilisi Parkerdő területén van.

Egyesületük egy hivatalos partneri viszony kiépítésén dolgozik. Azt szeretnék, ha e területet az egyesület kezelhetné, szakmai felügyelet, különféle jelenlévő sportágak összehangolása, turisztikai tájékoztatás stb., ehhez keresnek partnereket. Mindenképpen azt szeretnék, hogy az MTSZ-szel együttműködve valósíthassák meg céljaikat.
 
Kérdéseket tett fel dr. Kovács Mátyás, Vajk Ödön, Kovács Tamás a Pilisi Parkerdővel való kapcsolatfelvétel meglétéről, az ország többi részén lévő siklórepülőkkel milyen jellegű kapcsolatban állnak, a szükséges megállapodások megléte, stb.? 
 
Duró Imre összefoglalta az elhangzottakat és javasolta, hogy a Budai Siklórepülő Egyesület tagszervezete legyen az MTSZ-nek. Ennek semmilyen akadályát nem látja. Elmondja a tagszervezetté válás technikai feltételeit. Vázolja a jövőbeni együttműködés egyéb formáját is.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megszavazta, hogy felkéri Duró Imrét, kezdje meg a tárgyalást a Budai Siklórepülő Egyesülettel, hogy a tagszervezetté válás folyamata megkezdődhessen.
 
ÜGYVEH: 86 (2011.04.06.)
 
(Fekete Kornélia távozik az ülésről.)

4. napirendi pont: Az elnök-főtitkári értekezlet programja
 
(Az ügyvezetés egyhangúan megállapodott abban, hogy a május 4-ei ügyvezető elnökségi ülést május 7-én tartja meg.)
 
Duró Imre ismerteti az elnök főtitkári értekezletre tervezett napirendeket. Az értekezlet tervezett témái:
MTSz
Elnök-főtitkári értekezletének programja
Idő
Program
Programpont
Felelős
 
Május 07. szombat
13.00.14.00
 Ebéd
 
 
 
 
 
 
14.00-16.00
 
 
 

Előadások
 
 
 
Megnyitó
Szabó Imre
Az erdők éve
Dr. Kovács Mátyás
Természetjáró
termékcsomag
Somodi Mária
Termeszetbarat.hu
Vidovenyecz Zsolt
Túravezető képzés
Ifj. Farkas György
Programok (GYOT,
ÉV vidéke,
OKT50…)
Duró Imre,
Pálmai Vencel
 16.00-16.30
Kávészünet
 
 
16.30-18.30
Fórum
Hogyan tovább MTSz?
Duró Imre
18.30-19.30
Vacsora
 
 
19.30-21.30
 Szabadprogram
kötetlen
beszélgetés
megyei és régiós találkozók
Régiós és megyei vezetők
Május 08. vasárnap
07.00-08.00
Reggeli
 
 
 
08.00-10.00
Területi   hozzászólások
Budapest
BTSSz
megyék
megyevezetők
10.00-10.30
Kávészünet
 
 
10.30-12.30
Területi hozzászólások
NCA
Győrfi Gyula
kerületek
kerületi vezetők
zárás, értékelés
Duró Imre
12.30-13.30
Ebéd és hazautazás
 
 
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellettelfogadta az elnök-főtitkári értekezlet programját.
 
ÜGYVEH: 87 (2011.04.06.)
 
(Németh Imre megérkezett az ülésre)
 
5. napirendi pont A Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozója
 
Németh Imre szóban kiegészíti a már írásban megküldött anyagát.
A cél az volt, hogy dr. Kovács Mátyást bejuttassák az Országos Erdőbizottságba. Ez most sajnos nem sikerült. Ha valakit nem ismernek a civilek arcról, vagy nincs előkészítő munkafolyamatban benne, akkor nagyon bizalmatlanok. Így is 50%-ot sikerült megszerezni, sajnos nem ismerték a több évtizedes munkásságát Mátyásnak.
A VM nem képviseltette magát olyan szinten, ahogy illett volna. Erre utal, hogy eddig még nem voltak ennyire kevesen, mint most. Az OT létszáma a tavalyihoz képest legalább 40%-kal kevesebb volt. A legnépesebb szekciót ők csinálták, 8 fővel képviseltették magukat.
 
Dr. Kovács Mátyás kiegészítésként elmondja, nagyon fontos lenne, hogy az Országos Erdőtanácsban való részvételünk, különösképpen azért, mert a törvény végrehajtási rendelete idén születik. Az a nagyobb baj, hogy e szervezet az elmúlt évben nem igazán működött.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség egyhangúan elfogadta a tájékoztatót, azzal a két kiegészítéssel, hogy az elnök főtitkári konferencián kerüljön mindenképpen szóba, elsősorban azzal, hogy a tagszervezeteink nagyobb aktivitást fejtsenek ki a következő időszakban. A másik, hogy kérjük meg Németh Imrét, nézze végig a honlapot, hogy mi az amivel fel lehetne tenni ebben a témakörben.
 
ÜGYVEH: 88 (2011.04.06.) Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a tájékozatót elfogadta, két kiegészítéssel. Az elnök-főtitkári Konferencián legyen ez téma, a mások, hogy Németh Imre az MTSZ honlapjára tegyen fel anyagot e témában. 
 
 
6. napirendi pont: Tájékoztató az OKT50 programról
 
Duró Imre ismerteti a jelenlegi helyzetet. Április 16-án az OKT50 bizottság ülést tart. Az ülésen megbeszélésre kerül az addigra elkészülő sajtóanyag, OKT50 füzet, szórólap stb. 
A májusi elnök-főtitkári értekezleten már be lehet mutatni a füzetet. A támogatást kérő levelünkre sajnos nemleges választ kaptunk Czene Attila államtitkár úrtól. Ígéretet kaptunk, hogy az éves működési költség egy részét, hamarabb megküldik részünkre a minisztériumból. Beszámol a különböző média érdeklődésről.
 
Kovács Tamás a rendezvény lebonyolíthatóságát veszélyeztetve érzi az elmondottak alapján.
A festésre, az út bejárására mindenképpen valamennyi pénz szükséges.
 
Pusztay Sándor két cégtől kért árajánlatot a szállítás megoldására. Amint megérkeznek a válaszok tájékoztatja az ügyvezetést. A kiadványokat szeretnék a májusi elnök-főtitkári értekezleten bemutatni, természetesen a szóró anyagokból már lehet vinni, akár több száz db-ot is. Mintát kap minden megyei vezető. Elővételbe nem tudunk füzetet árusítani, hiszen az a csomag része.
 
Duró Imre, Pusztay Sándor, Kovács Tamás, Baronek Jenő megvitatja a pénzügyi lehetőségeket a túra lebonyolításához.
 
Vajk Ödön véleménye szerint az útvonal menetét fel kellene tenni az internetre, hogy a szállásokat tudják szervezni a résztvevők, mivel az MTSZ szállást nem foglal, nem bonyolít. Kellene egy lista, hogy hol lehet megszállni. A füzetbe szerepelnie kellene, hogy hol mit lehet megnézni. Tehát azoknak az információknak, amelyek a szervezéshez kellenek, azoknak meg kellene jelenni.
 
Pusztay Sándor elmondja, hogy az OKT50-re készülő füzet anyagainak előkészítése, rendezése hol tart éppen. Milyen feladatok vannak még a füzet kiadásáig.
A füzethez kapott anyagokat értékelve elmondja, van pontos precíz anyag és van sajnos kevésbé profi munka is.
 
Duró Imre csatlakozva Vajk Ödön javaslatához, azt kiegészítve elmondja, hogy a honlapon található naptárhoz – amely az MTSZ programjait tartalmazza - egy ugyan olyan naptárban lenne feltüntetve az OKT 50 túra menete napi bontásban. E naptárban minden fontos adatot fel lehet tüntetni.
 
Az ügyvezető elnökség egyhangúan eldöntötte, és Igazgató úrnak feladata, hogy a Nemzeti Parkok Igazgatóságainak készítsen egy tájékoztató levél az OKT 50 programjáról.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség a tájékoztatást 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta.
 
ÜGYVEH: 89 (2011.04.06.)
 
7. napirendi pont: Tájékoztató a Thirring Fesztiválról és sárpentelei találkozóról
 
Duró Imre elmondta, április 15-én kerül megtartásra e rendezvény, ez az egyik program a három közül, amelyre pályázatot nyújtottunk be. Ismerteti a program menetét, célját. Hasonlóképpen a sárpentelei rendezvényt is ismerteti.
 
 
8. napirendi pont: Tájékoztató a Thirring Konferenciáról
 
Pusztay Sándor szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy ez egy fotópályázat megnyitója lesz, amely előtt meghallgathatnak egy Thirring Gusztáv emlékelőadást, amit egy retro fogadás követ. 
 
 
9. napirendi pont: Tájékoztatás az NFI találkozóról és az Év vidéke programról
 
Duró Imre beszámol a találkozón elhangzottakról, annak eredményeiről. Összeállt a hátralévő programsorozat, mely táblázat formájában az MTSZ honlapján megtalálható. Szeptember elején kerül sor a záró rendezvényre Rozsnyón.
 
10. napirendi pont: Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
 
Duró Imre elmondja, hogy ha a beígért, és megpályázott pénzek bejönnek, akkor az évet simán lehet zárni, de lesznek időszakok, amikor nehézségekbe fogunk ütközni. Idén is számolni kell egy fő munkaviszonya felmondása miatt végkielégítés megfizetésével. Az országos központ további működéshez, mindenképpen szükséges a szervezet struktúrájának átgondolása.
 
 
11. napirendi pont: Egyebek.
 
Dr. Kovács Mátyás tájékoztatja az ügyvezetést a Természetvédelmi Bizottság legutolsó ülésén történtekről. Dr. Kiss Gábor úr bejelentette lemondását a bizottság vezetői tisztségéről, egy főre tettek javaslatot Németh Imre személyében, aki elfogadta a megbízást. Javasolja, hogy az MTSZ programjaiban kiemelten foglalkozzon az erdők védelmével, azért is, mert idén van az „Erdők éve„. A kék túra jelentős része is erdőn halad keresztül. Az „Erdők éve” alkalmából az MTSZ honlapjára Kovács Mátyás készít cikket. 
 
Duró Imre elmondja, hogy az NSZSZ közgyűlés miatt, akkor május 4-e helyett az ügyvezető elnökség következő ülését május 7-én tartja. GYOT találkozón való részvétel egyeztetése.
 
Kovács Tamás elmondja, hogy az előlő ügyvezető elnökségi ülésen vetődött fel az utazásszervezés. Katasztrofális lenne, ha a tagszervezetek túravezetési lehetősége megszűnne.
 
Pusztay Sándor egyetért Kovács Tamással, de még megnyugtató intézkedésről nem tud. A törvény most készül. Erre nagyon oda kell figyelnünk!!!
 
Baronek Jenő kéri, hogy a megyéknek menő levelekből minden ügyvezető elnökség e-mailban kapjon.
 
Mivel több hozzászólás az egyebek napirendi ponthoz nem volt, Puszty Sándor az ülést bezárta.
 
  
 
Kmf.
 
 
………………………………….                                 ……………………………………
               Kurucz Szilvia                                                                   Duró Imre
            jegyzőkönyvvezető                                                                 igazgató
1958 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter