2022. augusztus 15., hétfő - Mária
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.02.02.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.02.02.

Jegyzőkönyv
 
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
 
Helyszín: Magyar Természetbarát Szövetség 1146 Bp. Thököly út 58-60.
I. em. 107 irodája
 
Időpont:      2011. február 2. 10.00 óra
 
Jelen vannak: Szabó Imre, Vajk Ödön, Baronek Jenő (Skyp kapcsolattal)
Pusztay Sándor, Bornemisza Miklós, dr. Kovács Mátyás, Duró Imre, Kurucz Szilvia
 
Előre jelezte távolmaradását: Kovács Tamás
 
Napirendi pontok:
 
1., Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
(e.a.: Szabó Imre elnök)
2.,   Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról 
(e.a.: Duró Imre igazgató)
3.,   Hogyan tovább MTSz? Vitaanyag vázlata
(e.a.: Duró Imre igazgató)
4.,   Elnökségi ülés, elnök-főtitkári ülés és a közgyűlés előkészületeiről tájékoztató
(e.a.: Duró Imre igazgató)
5.,   OKT 50 (e.a.: Duró Imre)
6.,   Egyebek.
 
Szabó Imre elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja az ügyvezető elnökség határozatképességét.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség a kiküldött napirendi pontok tárgyalásának változatlan hagyása mellett 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét.
 
ÜGYVEH-70 (2011.02.02.)
 
1. napirendi pont: Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 
Szabó Imre közli, hogy a jegyzőkönyvet illetően nem érkezett sem szóban, sem írásban észrevétel részére. Szavazásra kéri az ügyvezető elnökség tagjait.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség az előző ülés jegyzőkönyvét 6 igen, 0 nem, és
0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.
 
ÜGYVEH-71 (2011.02.02.)
 
2. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról.
 
Duró Imre elmondja, hogy most az NCA pályázatok elkészítése miatt nem volt ideje írásos formában elküldeni az igazgatói tájékoztatót, bár ez nem is előírás.
 
Szóban tájékoztatja az ügyvezető elnökséget, az NCA pályázattal kapcsolatos tapasztalatairól. Amit kiemelt, hogy 4 hónapra kell tervezni, 4 hónapos szakmai programot lehet beadni, 4 hónap költségeit lehet elszámolni.
Beszélt az MTSz központ költségvetési problémáiról, aztán időrendben felsorolja az elmúlt hónapban elvégzett feladatokat.
 
Január 10-én tárgyalások kezdődtek Igazgató úr és Farkas György között, ezen keresztül a BTSSZ Oktatási Bizottságával, hogy közösen kezdjék el feldolgozni azt a tankönyvet, ami 2010-ben került kiadásra, és ennek segítségével a valóban túravezetést végző szervezetekkel induljon el a túravezető képzés reformja.
A megbeszélésekről írásos tájékoztató készül az ügyvezető elnökség számára.
 
Beszámolt az MTSZ székhelyének (Bajcsy-Zs. út 31.) felújítási munkálatairól, a fűtési problémák megoldásáról az egyik kazán tisztítására, illetve a másik kazán belsejének cseréjére volt szükség. A nagyterem radiátorai így is csak langyosak, ezzel még foglalkozni kell, fogunk fűtésszerelőt hívni, elképzelhető, hogy további költségek merülnek fel.
 
Január 13-án volt Székesfehérváron a „Kölcsönkapott föld” címen futó vetélkedős program a régiós központokban. Ezt a programsorozatot, mint tudjátok a KÉVE Alapítvány és az MTSZ közösen szervezi, rendezi. Felsorolja a rendezvény eddigi helyszíneit, a résztvevők létszámát, és beszél a program sikerességéről.
 
Január 14-én az Atv-ben riportot készítettek igazgató úrral, ott szóba került az OKT 50 program. Az Atv-nek tetszett a túraprogram, további segítséget ígértek a túra népszerűsítésében, akár több napon keresztül jelen lesznek a túraútvonalon.
 
Január 15-én ülésezett az Országos Kéktúra Bizottság, melynek vezetője Pálmai Vencel kolléga, e megbeszélésről Vencel ad tájékoztatás. Minden megyéből voltak résztvevők, minden szakaszfelelős eljött, nagyon hasznos volt a megbeszélés. Az információk a honlapon megtalálhatók, az elhatározott programok, a bizottság üléséről készült emlékeztetővel együtt.
 
Megkezdték év eleji közgyűléseiket az MTSZ szervezetei, így a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség is, itt kihasználva az irodaház adta lehetőségeket, különböző termeit igénybe tudtuk, és tudjuk venni, ami nagyon nagy segítség az ülések megtartására.
Megrendezésre került az irodaházban egy Vállalkozói Fórum 19-én, amely a Széchenyi tervet ismertette, amiről kiderült, hogy nagyjából az Új Magyarország kicsit megváltoztatott anyagát tartalmazza, sőt néhány helyen kedvezőtlenebb a vállalkozók számára, mint az előző volt, mert kisebb a támogatottságuk. Ami lényeges, hogy az MTSZ részére is ad lehetőséget pályázat benyújtására, mivel élni is fogunk.
 
A Verseny Albizottság január 24-én ülésezett. Itt megbeszéltek minden egyes részletet az OKT 50 programmal kapcsolatban, igazgató úr azt kérte a bizottságtól, hogy mivel az MTSZ szabályzataiban is változtatások lesznek, nézzék át ők is a szabályzataikat, hogy a módosításokat egyszerre el lehessen végezni.
 
Többek kérésére elkészíti és továbbítja az ügyvezető elnökség részére az éves - eddig tudomásunkra jutott - programokat tartalmazó listát táblázat formájában, ezt folyamatosan lehet frissíteni, kiegészíteni az új programokkal..
 
Az előttünk álló hónap (február) programjai közül kiemeli a Tolna Megyei Közgyűlést, melyen igazgató úr részt vesz. E hónapban zárul a „Kölcsönkapott föld” c. vetélkedősorozat, erről részletes tájékoztató anyagot készít. Megemlíti, hogy február 19-én két rendezvény majdnem egy időben kerül megrendezésre, de ez a probléma is megoldódott.
 
Amiben az elnökség segítségét kéri, hogy február 19. és 22-e között Magyarországon tartózkodik Lis Nielsen asszony, aki az EWV-nak az elnök asszonya. Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök úr és Trischler Ferenc elnökségi tagunk a szombati és vasárnapi programról gondoskodnak. Hétfőn reggel kellene 8.30 óra körül az elnök úrnak és néhány elnökségi tagnak egy közös reggelivel egybekötött beszélgetésen vendégül látnia, itt az országos központban.
 
21-én hétfőn reggel 9.00-kor Szabó Imre elnök, Kovács Tamás alelnök, dr. Kovács Mátyás elnökhelyettes, Pusztay Sándor elnökhelyettes és Duró Imre igazgató fogadja, és beszélnek az aktuális dolgaikról Lis Nilsen asszonnyal.
 
Lesz Belgrádban egy 3 napos EWV konferencia, márciusban 18-tól 20-ig, ami egyébként pont összecsúszik a 18-ai nagy elnökségi üléssel, ezért igazgató úr nem tud elmenni, ezt meg is beszélték Elnök úrral. Oda Pálmai Vencel és Trischler Ferenc fognak kiutazni. Itt az Európai gyalogutaknak a koordinációja fog zajlani, Trischler Ferenc mint tolmács, Pálmai Vencel mint szakértő vesz részt. Ezért is szerencsés most a találkozó az elnök asszonnyal.
 
Ennyit röviden a rendezvényekről.
 
Az MTSZ létszámadatairól még nincsenek pontos számok a 2010. évre, azt tudjuk, hogy hány tagszervezetünk regisztrált, annak a listáját odaadtam. Kérem, hogy nézzétek át. Pontos létszámadatot, mennyi kártya, matrica került értékesítésre, érvényesítések, stb. adatokról is hamarosan tájékoztatást kap az ügyvezető elnökség.
 
Az állami finanszírozással kapcsolatban projektfinanszírozásra számíthatunk a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma részéről, már küldtünk projektötleteket, projekt javaslatokat részletesebben kifejtve.
 
Minden Uniós pályázat, ami megnyílhatott, az már nyitva van. Széchenyi terv elnevezéssel is megnyíltak pályázati lehetőségek, ezeket is folyamatosan figyelemmel kísérjük, a KEOP-ot bezárták. Az NCA-nak megjelent közel tízegynéhány pályázata, a működési költségre leadandó pályázat holnapi határidős, azt holnap el is küldjük. Van újság, van képzés, van szervezetfejlesztési program is, mindezt 4 hónap alatt kell megcsinálni, ez azért kicsit nehézzé teszi a helyzetet. És ebben az időben van még jó néhány programunk, többek között az Év vidéke, az OKT50, a TEGYOT, TEDOT, az Év vidéke záró rendezvénye, a szeptemberi természetjárók napja és így tovább.
 
Képzésekkel kapcsolatosan két dolgot emel ki igazgató úr. Az egyik a honlapos képzés, amelynek a szakmai anyaga már készen van, illetve azt a munkát, említi, amit elkezdtek a Farkas Gyuriékkal a „Túravezető képzés reformjai” címmel és ehhez próbálnak meg az NCA pályázatokból erre alkalmas kiírást keresni.
 
A kiadványokról Puszay Sándor tud tájékoztatást adni, az NCA pályázati lehetőségek között keresnünk kell a Hírmondó újság megjelentetésére is anyagi forrást.
 
A korábbi kapcsolataink megerősítésénél az EWV-nál szeretnénk még jobban erősíteni a meglévő nemzetközi kapcsolatot, az NFI tagdíját nem tudjuk fizetni, ezt a kapcsolatot csak úgy tudjuk fenntartani, ha találunk rá nemzetközi pályázatot, melynek elnyerésével tudjuk finanszírozni a tagságunkat. Jövőre pedig más konstrukcióban, talán a kártyához kellene kötni a tagságot.
 
A tervezett programokat, ahogy arról már beszéltünk előző ülésen abban a sorrendben valósítjuk meg, illetve amihez nem tudunk anyagi forrást szerezni, ezek Év vidéke program, a barlangász találkozó és a NOWA találkozó lehet, ezek a programok sajnos elmaradhatnak. Az aggteleki program rendben lesz. 
 
Nagy Sándor, aki a hegymászókat képviselte az elnökségben lemondott, helyét Kunos Gábor vette át.
 
Szabó Imre megköszönte a tájékoztatást. Kéri igazgató urat, hogy az NCA pályázatok beadási határidejének időpontjait – a beadási határidő rövidsége miatt - figyelemfelkeltésként tegye fel az MTSZ honlapjára, illetve az általa fontosnak tartott információkat is.
 
A Széchenyi tervben szereplő „zöld” pályázatok (környezetvédelmi, vízbázis védelmi, energetikai) feldolgozására elnök úr is felkért egy kollégáját, aki a szövetséget segítve tájékoztat a szövetség számára érdekes pályázati kiírásokról.
 
Az Aranyjelvényes Találkozón való részvétel az elnökség részéről fontos lenne. Pusztay Sándor jelezte, hogy vidéki programja miatt nem tud részt venni a találkozón. Igazgató úr természetesen jelen lesz. Elnök úr kérése, hogy mindenképpen vegyen részt az Aranyjelvényes Találkozón vezető tisztségviselő. 
 
Baronek Jenő kérdése igazgató úr felé, hogy a szakágak mikor töltik fel a honlapon a számunkra fenntartott menüket. Kéri, hogy a szakágak felé a felszólítás ismételten történjen meg.
 
Duró Imre elmondta, hogy kértük a szakágak vezetőit szóban és írásban is, de akkor ezt ismételten meg kell tennünk. 
 
Szabó Imre az ügyvezetésnek az igazgatói tájékoztatás elfogadására tesz javaslatot, természetesen a kiegészítésekkel együtt.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.
 
ÜGYVEH-72 (2011.02.02.)
 
3.,   napirendi pont: Hogyan tovább MTSz? Vitaanyag, vázlat.
 
Duró Imre a vitaanyag összeállításával kapcsolatosan vállalta, hogy a már meglévő elemzések, az MTSZ-ben még 2006-ben történt felülvizsgálat, illetve átvilágítás anyagait megkeresi és továbbítja az ügyvezető elnökség tagjai részére.
 
Az egyik anyag 2006-ban készült az MTSZ működésének és tevékenységeinek komplex szervezeti átvilágítása, egy másik anyag a TÁMOP-os pályázatunk kapcsán a 2007-2008-ban készült felmérés, amelyre vonatkozóan elhangzott, hogy az kerüljön fel a honlapra a kérdőív részével együtt.

Ezt Vidovenyecz Zsolttal megbeszélve, azt remélte, hogy ma már be tudnak mutatni egy olyan interaktív kérdezz-felelek felületet, ami felkerülne a honlapra, amelyet csak regisztrált tagok tudnak elérni természetesen. Ezek a kérdések felvetik azokat a problémákat, amelyekre már fény derült az elmúlt időszakban, és gyakorlatilag ezeknek az értékelése, összegyűjtése is folyamatosan meg fog történni.
 
Összefoglalva tehát az összes eddigi anyagot áttekintve a következőkre jutott: Néhány egyébként jelentős változtatástól eltekintve az MTSZ ugyan ezeket a köröket futja már évek óta, számára ez most derült ki. Úgy gondolja, hogy ezekben az anyagokban benne van minden olyan probléma, amivel az MTSZ-nek szembesülni kell. Éppen ezért azt javasolja, hogy az ott összerakott megállapítás csomagnak a struktúrájában, ami ebben a kis vázlatban előfordul, tekintsük át azokat a problémákat, amiken változtatni kell.
 
A problématérkép elkészítésénél azt a felosztást javasolja, hogy nevezzük meg azt a területet, amelyiken a problémát megtaláltuk, és ezekre a stratégia, misszió, gazdálkodás, szervezeti felépítés, kapcsolatok, kommunikáció, pr, szervezeti kultúra témákat gondolta fölvenni. Kiegészítve a szakmai munka sorral, ez benne szerepelt, csak valahogy kimaradt a lemásolt táblázatból. Igazgató úr ismerteti a táblázat további részeit. E táblázat kiküldésre, és az ülésen kiosztásra kerültek.
 
Javasolja, hogy az ismertetett anyagok mentén haladjanak a munkával. Kéri az elnökséget, hogy fogadják el, hogy ez lenne a szerkezete annak a problématérkép elkészítésének, amely aztán kikerülne a nagyérdemű elé. És a programrácsot, amelyet - az elnökségi ülésen is említettek - szeretné, ha bedolgozásra kerülne ebbe az anyagba. 
A programrács rövid, közép és hosszú távú célkitűzéseket fogalmaz meg. Az ütemezésen nyilvánvalóan változtatni kell. A rövid táv 2011. évvel kezdődne, és a hosszú távú cél és feladat kitűzés akár 2020-ig is tervezhető lenne.
 
Tehát ezt a három anyagot: a programrácsot, a CTF-es anyagot, és a TÁMOP-os anyag kérdőívre kapott értékelését, amit szintén e-mailben megküldött minden ügyvezető elnökségi tag részre. Ezt tekintsék kiinduló pontnak, és tegyük még mellé a Pannon Szövetség által készített javaslatcsomagot, ugye azt mondtuk, hogy vitaanyagként figyelembe vesszük. Ebből az egészből ennek a struktúrának az alkalmazásával készítsük el azt a vitaanyagot, azt a programvázlatot, amelyet aztán publikálunk a honlapon.
Ebbe be tudjuk dolgozni annak az interaktív kérdőívnek az információit, tapasztalatait, amelyet remélem még ezen a héten fel tudunk rakni a honlapunkra is.
 
Mindez azt jelentené, hogy ha ebben az ütemezésben el tudjuk kezdeni, akkor a májusi közgyűlésen már tudnánk fő csapásirányokat meghatározni. Egy olyan tájékoztatást adni a közgyűlés tagjainak, hogy nagyjából milyen ütemterv szerint lehet végrehajtani azokat a szervezetfejlesztési feladatokat, amik ahhoz vezetnének, hogy jövő év januárjában új struktúrával, adott esetben új működési szabályzattal, vagy alapszabállyal tudjunk nekiállni a 2012-es évnek.
 
Nem látja reálisnak annak lehetőségét, hogy a májusi közgyűlésen ennél messzebb ható következtetéseket, döntéseket tudnának hozni. Úgy látja, hogy ősszel kellene azt a rendkívüli közgyűlést összehívni, ami a stratégiai változáshoz szükséges döntéseket meghozza.
 
Most első körben kéri elfogadni kiindulási alapként ezeket az anyagokat használják. A formáját tekintve használják ezt a problématérképet, amely megoldási javaslatokat is alkalmaz, és az ütemtervét tekintve pedig készüljünk arra, hogy a májusi közgyűlés lenne az - előtte nyilvánvalóan ügyvezető elnökségi és nagyelnökségi ülések -, amik kijelölnék ezeket a fő csapásirányokat.
 
Kérdezi, hogy ezekből az anyagokból, valamilyen gyakorlati lépés, program született-e? Nem találta nyomát. Vagy azért születtek, mert ezeket föltárták, hogy erre van szükség?
 
Szabó Imre tudomása szerint a CTF-es anyag, ami a 2006-os volt, abból gyakorlatilag nem valósult meg semmi. 2008-ban, amikor megkezdték a változásokat előkészíteni, ezek: újság, plasztik kártya bevezetése, ezt követően az Országos Központ átalakítása és így tovább, illetve az Ügyvezető Elnökség 2009 tavaszán történő megalakulása.
 
2008-ban kezdődött meg a dolognak az újragondolása, nem kifejezetten ennek az anyagnak az okán. Reális értékelésként felvetett problémákat, amiket aztán abban a szakaszban és akkor az az elnökség nem tudott kezelni, és nem tudott megoldani. Az apparátuson belül is felmerült a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e ezzel foglalkozni. Ilyen típusú fejlesztési programokra egyáltalán szükség van-e? Érdemi elmozdulás ebben az ügyben nem történt.
 
Idő közben persze az anyagban megfogalmazottakból valósultak meg célok, teljesültek feladatok. Amik még szükséges lépések, azok elsősorban az alapszabály és a struktúra átalakítása.
 
Az ütemtervvel a tekintetben, hogy ősszel legyen egy rendkívüli közgyűlést, mely az alapszabály módosítással foglalkozik, azt ennek egy állomásaként gondolja. Nem az a végcél önmagában. Az ütemtervvel egyetért Elnök úr. A problématérkép táblázatba a gazdálkodás elé be kell írni a Szakmai munka részt, úgy akkor elfogadható a táblázat.
 
Bornemisza Miklós három dologról számol be. Ezzel kapcsolatban kéri az ügyvezető elnökség véleményét is.
 
Az első az egy régebbi téma, ami a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal kötött megállapodásunk körül gyűrűzik. Azt mondta a Nemzeti Park, hogy Ő úgy szeretné, ha a Pálvölgyi cseppkőbarlang előtti térnél ezt a bizonyos kalandparkot döntő részben pályázati forrásból szeretné megvalósítani. Várjuk, és figyeljük, hogy a turisztikai pályázatok mikor és hogyan nyílnak meg, és annak megfelelően folytatjuk tovább az együttműködést.
 
A múlt héten a Nemzeti Park vezetői jelezték, hogy változatlanul ugyan úgy készek erre az együttműködésre.
 
A másik, hogy a szentendrei szigeten Pócsmegyer Önkormányzatával egy együttműködést végigbeszéltünk. Az együttműködés során egy öko-camping kialakításán töri a fejét az önkormányzat, és ezt velünk közösen szeretné megvalósítani. Úgy gondolja, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség egy Pócsmegyeri, illetve Szigetmonostori Önkormányzat részéről egy camping kialakítása szellemes ötlet lehet. Hiszen van ott ornitológiától kezdve mindenféle látnivaló. Javasolja, hogy a következő ügyvezető elnökségi ülés kihelyezett ülés legyen, vagy látogassanak ki oda, hogy a környezetet be tudja mutatni.
 
Szabó Imre elmondja, a szigeten nem messze Pócsmegyertől van a Meteor TTE kezelésében lévő telep. Ez átalakult egy üdülőszövetkezet típusú dologgá, tehát nem nyílt forgalmú szolgáltatásokat nyújtóként működik, ami a mai napig működik. A helyiek természetbarátokként azonosítják Őket, legalább is 10 évvel ezelőtt még ez volt. Ez már legalább 60 éve létezik.   
 
Bornemisza Miklós pontosítása szerint, amiről Ő beszél az Pócsmegyer bejáratánál egy horgásztó melletti terület. Szerinte nagyon jó, frekventál helyen van, kár lenne kihagyni. Ma megy tárgyalni az önkormányzattal.
 
Szabó Imre véleménye szerint, ha lenne pályázati lehetőség, vagy társadalmi összefogás, ez mindenképpen szükséges lenne a megvalósításhoz. Fantáziát lát az öko-camping megvalósításában, támogatja is az ötletet, de anyagilag nem tud az MTSZ hozzájárulni.
 
Bornemisza Miklós még egy téma lenne, ez a térségi turisztikai desztinációs management. Ez jelen pillanatban megy elszigetelten Visegrádon, találkozik elszigetelten Szentendrén. Ha minden igaz, akkor a Széchenyi tervben regionális rendszerben akarják kiírni. Kéri Igazgató urat, hogy legyen szíves végignézni ezeket a pályázati előzeteseket.
 
Szabó Imre visszatérve a 3. napirendhez, a kérés az ügyvezető elnökség felé tehát ..
 
Duró Imre kéri, hogy fogadják el azt, hogy ezt az anyagot használjuk, dolgozzuk föl, ez egy kész anyag, nem kell újra megcsinálni. Ez a CTF-es amiről beszélek, ezt kiküldte minden ügyvezető Elnökségi tagnak.
 
Az ügyvezető elnökség tagjai közül egyedül Baronek Jenő részére érkezett meg az emailen elküldött anyag.
 
Duró Imre kéri, hogy a jövőre nézve, hogy ne fordulhasson elő többet ilyen, minden ügyvezető elnökségi tag jelezzen vissza részére, hogy az általa e-mailben elküldött anyagot megkapta. A már egyszer kiküldött anyagot még egyszer mindenki részére továbbítja újfent.
 
Szabó Imre elmondta, hogy miután a menetrendről, a munkamódszerről nagyjából beszéltünk, a tartalmi megközelítésről beszéltünk, ezekről persze egyenként döntést is hoznak. 
Értelemszerűen erről most nem tudnak döntést hozni, csak az anyagok ismeretében van erre mód.
 
Az első része, amiről döntést tudnak hozni. Hogy az az időrend, amit igazgató úr felvázolt, a munka ütemezésére az ügyvezetés számára elfogadható-e. 
 
Duró Imre összefoglalja: Május 9-ei közgyűlésre készüljön el az az interneten közölt kérdőív feldolgozásával készített anyag, amelynek ez lenne a struktúrája.
Amely alapján a közgyűlés dönteni tudna a fő csapásirányokról. Kijelölve azokat a feladatokat, amelyek irányába a nyár, illetve a kora ősz folyamán haladni kellene. Előkészítve egy őszi - október végi, november elei - rendkívüli közgyűlést, amikor a szükséges stratégiai döntéseket meg lehetne hozni. Ez volna a kérés. Persze ez előtt ügyvezető elnökségi és nagy elnökségi ülésen is tárgyalni kell a kérdéseket.
 
Pusztay Sándor azt kérdezi, hogy azt várjuk el, hogy minden egyesület, vagy minden magánszemély érezze kutya kötelességének, hogy erre a kérdőívre válaszoljon és küldje el. Ehhez persze lesz ugye külön levél is.
 
Duró Imre igen, így gondolta.
 
Pusztay Sándor, akkor azzal ért egyet, hogy a programrács kerüljön módosításra, mégpedig: a rövidtávú 2011-et érintse, a közép távú 2011-2012-őt és a hosszú távú lehet akkor 2012-2020 között. 
 
Baronek Jenő megjegyzésként említette, hogy ugyan ezeket döntötték el évekkel ezelőtt is, de nem történt semmi. Reméli most nem így lesz.
 
Duró Imre részben igazgat ad Baronek Jenőnek, de ez főnként a stratégiai tervezési feladatokra vonatkozik. Sok fontos feladat megoldásra került.
 
Baronek Jenő elbúcsúzik. Kilép a Skype rendszerből.
 
Szabó Imre kérése, hogy a megismert anyag alapján (amit Duró Imre ismételten megküld) jövő héten hétfőig Duró Imre kapjon visszacsatolást, hogy azt az anyagot alkalmasnak tartja-e az ügyvezetés arra, hogy ennek az alapján a táblázat feltöltésre kerüljön.
 
Duró Imre az említett három anyagból – a megbeszéltek szerint – javított, összeállított anyagot e-mailben és postai úton is megküldi az ügyvezetés részére. 
 
Szabó Imre közli, hogy akkor az elhangzottak alapján most már minden ügyvezető elnökségen téma lesz ennek az ügynek a menete, ha csak tájékoztató jelleggel is, de követni kell a történéseket.
 
4.,   napirendi pont: Elnökségi ülés, elnök-főtitkári ülés és a közgyűlés előkészületeiről tájékoztató
 
Duró Imre ismerteti az időrendi sorrendet.
 
Az ügyvezető elnökségi ülések időpontjai fent vannak a honlapon.
Az elnökségi ülések időpontjai: március 19-én van a legközelebbi, az azzal kapcsolatos anyagokat március első hetében ki kell küldeni. Tehát a március 2-ai ügyvezető elnökségi ülésen el kell fogadnia, hogy milyen anyagok menjenek az elnökség elé. Ezeket az anyagokat előkészíti igazgató úr a következő alkalomra.
 
A következő időpont május 7-8. Ekkor van a közgyűlés, illetve 7-én a közgyűlés, 7-8-án az elnök-főtitkári értekezlet időpontja. Ezen ülések programjáról már annyit megbeszéltünk, hogy a közgyűlésre a teljes elnök-főtitkár értekezlet résztvevőit meghívjuk tárgyalási joggal, tehát dönteni, szavazni nem tudnak.
 
A közgyűlés témája többek között a közhasznúsági jelentés, költségvetés, melyet a könyvelővel együtt február 22-éig összeállít. Ezt a márciusi ügyvezető elnökségin meg is tudják vitatni.
 
Tehát a közgyűlés fix napirendi pontjait követően még napirendre kerülhet a Hogyan tovább MTSz? és az OKT 50 feladatai.
 
Van-e még olyan, amit elő kellene készítenünk? - kérdezi Igazgató úr. Elnézést a pontatlanságomért, az OKT-50 programról az elnök-főtitkári értekezleten tájékoztató formában esne szó. Az elnök – főtitkári értekezleten további témaként szerepelne terveink szerint a Túravezető képzés reformja. Egy dolog merült még fel, ez már egy évvel ezelőtt Dobogókőn szóba került.
 
Egy olyan dologra van igény, hogy szeretnének a mi vezetőink találkozni a nemzetközi szervezetek vezetőivel, hogy Ti hogyan csináljátok? címmel hogyan szereztek forrás, hogyan szerveztek túrát, tehát egy tapasztalat cserét szeretnének.
 
Elnök úr szerint ezt „Ti hogyan csináljátok? C. részt még hagyni kellene. Inkább az akkori időpontnak megfelelően március 19-én kell a tartalomról tájékoztatást adnunk, hogy még egyébként mit szeretnénk. Olyan előadás, felkészítés, ami valami pluszt ad, meg az információátadás is nagyon lényeges, OKT 50 helyzete, tapasztalatcsere, hogy állunk a kártyával stb. Ha addigra lehet látni már, hogy alakult az NCA pályázat, akkor arról lehet tájékoztatást adni.
 
A szakágakkal kapcsolatban csak akkor lehet csinálni bármit, ha a rendkívüli közgyűlésen születnek döntések, addig nem lehet hozzányúlni. Erről kell a szakágakat tájékoztatni. A költségvetés tervezésénél dönthet az ügyvezető elnökség, hogy tervez-e olyan sort, hogy a szakágaknak kell-e fizetni. Döntés igen, nem, ez érvényes az új közgyűlésig, vagy a szabályzat megszületéséig. Ki lehet dolgozni egy szabályrendszert, és ha ezt teljesíti a szakág, akkor van szolgáltatás, ha nem akkor fizetni kell mindenért.
 
Vajk Ödön felvetése, hogy nem akartunk-e kérni a szakágaktól jelentést, hogy mit végeztek az elmúlt évben. A közhasznúsági jelentésbe nem kell feltétlen belevenni, de látszódjon, hogy milyen munkát végeztek.
 
Szabó Imre az elnökségi üléshez minden további nélkül kérhetünk, igen saját tevékenységükről adjanak egy írásos beszámolót, ezt a március 19-ére a közhasznúsági jelentés mellék anyagaként szerepelne.
 
Pusztay Sándor el tudná képzelni, hogy az elnökségi ülésen minden szakág vezetője álljon fel, és egy 5-10 percben számoljon be a szakága által elvégzett munkáról.
 
Duró Imre, ezek a felvetések nincsenek leírva sehol. Ezért kérdeztem én azt egy hónappal ezelőtt, hogy kellene egy együttműködési megállapodást kötni velük. Mert az megvan, hogy a szövetség mit biztosít, de hogy a szakágaknak milyen kötelezettségei vannak arról sehol egy szó nem esik.
 
Elnök úr elmondja, hogy az SZMSZ-ben benne van a szakági vezető beszámolási kötelezettsége.
 
Az elnökségi ülésen a szakágak vezetői elmondják beszámolójukat. (Duró Imre erre a levelet megírja, elküldi a szakági vezetők részére)
 
6. napirendi pont: Az OKT 50 bizottsági ülésről Pálmai Vencel mondja el beszámolóját.
 
Beszámol a túravezetőkkel történt megállapodásról, az egységes táblázat megtervezéséről, annak kitöltéséről. Eddig ketten küldték be az adatokat. A pénz igény az igen nagymértékű. A gyalogos találkozóról pár mondatban tájékoztat. A polgármester elvállalta a fővédnökséget. Szerinte hónap közepére meglesz a kiírás. A zárással van még probléma, még nem biztos, hogy fedett helyen lesz. Remélhetőleg nem fog esni az eső.
 
Vajk Ödön szerint a két túravezetőt dicsérjük meg, aki már beküldte a túratervet. A többieket pedig hívni kell, hogy minél hamarabb küldjék az adatokat.
 
Szabó Imre kérdése, hogy mit takar a magas pénzigény?
 
Pálmai Vencel elmondja, hogy egyrészt felvetődött, kérjünk-e nevezési díjat, vagy se?
Többen javasolták, hogy ha biztosítunk különböző dolgokat, akkor kellene nevezési díjat kérni.
 
Van szállás költség, szervezési költség, ha egyen pólót szeretnénk a túravezetőknek, akik a mi embereink lesznek, annak is költsége van. Egyensapka legyen, egyen jelvény legyen stb. Felmerült, hogy 2006-ban volt utoljára karbantartva a kéktúra útvonal. Illene néhány helyen karbantartani. Erre tőlünk kérik a pénzt. Megállapodás született abban, hogy akkor legyen egy autó, ami a csomagokat szállítja. Ezt is nekünk kellene fizetni. Még a bejárás költségeinek a megfizetését is kérik.
 
Duró Imre elmondja, hogy ennek még semmilyen forrását nem látják. Véleménye szerint az NCA pályázati kiírásai közül kell keresnie ennek megfelelőt, aminek erre az időszakra kell esnie. Ezt látja megoldásnak.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumban is érdeklődéssel figyelték, nekik is tetszik ez az OKT50-es program. De amíg nincs kiírás, addig nem tudunk mire pénzt kérni.
 
Szabó Imre elmondja, hogy a kiindulási pont az volt, hogy mi meghirdetjük a mozgalmat, és biztosítunk túravezetőt. Ez a lelkesedés folytán változott, mint látja.
Beszélt a nevezési díj beszedésével kapcsolatos problémákról, számlaadásról stb. A vállalt közös költségeket nagyon meg kell határozni. 
 
Vita alakult ki Duró Imre, Pálmai Vencel, Pusztay Sándor, Vajk Ödön részvételével a számlázás kérdésében, a gépkocsi bérleti díjának számlája fizetéséről, a nevezési díj mértékéről, az egy napos résztvevő és a több napon keresztül túrázók nevezési díja mértékéről. A nevezési díj számlaadása kérdése, szállás, étkezés stb. témában. Mit fedezzen a nevezési költség? A nevezési díjért milyen csomagot kapjon a túrázó (emléklap, jelvény stb.) A szállások feltérképezését vállaltuk, mást nem, ne is vállaljunk. A gépkocsi csak a csomagok szállítására lesz használva, embert nem szállítunk.
 
Szabó Imre véleménye szerint keveset vállaljuk, de azt nagyon jól végezzük el. Pontosan kell tájékoztatni az embereket a lehetőségekről, hogy legyen választási lehetőségük. Tehát pontosan tudja, hogy mire jelentkezik. Mindenki egyénileg vesz részt. Mindenki egyénileg gondoskodjon a szállásáról, étkezéséről. Tőlünk csak információt kap. A túravezetőnek mindenképpen kell „megkülönböztető jelzés”, ez lehet sapka, póló, karszalag.
Aki szállítatni akarja a hátizsákját, sátrát, az napi x forintért megteheti. Nem lehet átlagolni.
 
A szervezési és a szolgáltatási költségek ne keveredjenek, ezt szem előtt tartjuk, mondta igazgató úr. A végső kiírás, kötelezettségvállalás előtt vissza kell hozni az ügyvezető elnökség elé az OKT50-et. Kéri Pálmai Vencel, hogy sürgesse meg a hiányzó információk beküldését, mert nagyon kevés az idő, és a tisztánlátás végett is fontosak az információk. Ha valami nem fog sikerülni, akkor természetesen nem a gyalogtúra bizottság, vagy más lesz a hibás, hanem az MTSZ lesz az, aki nem tud megszervezni egy ilyen programot. Az érdeklődés már most is nagy mondja Pusztay Sándor, és minden egyes megjelező számba a Turista Magazinba teszünk információt a programról. 
 
7. napirendi pont: Egyebek
 
Egy gyors döntés kellene, mondja Igazgató úr. Az ügyvezető elnökséghez fordult Vidovenyecz Zsolt. Arról van szó, hogy a honlapra kerüljenek fel a túramozgalmak teljesítőinek névsora. Ehhez kér az ügyvezetéstől egy rábólintást. Korábban erre nem volt lehetőség, most már van, itt szerepel, hogy milyen adatokat raknának föl. Ha valaki ezért morgolódik, akkor levesszük. Néha szólnak, hogy az Ő adatai nem nyilvánosak.
 
Szabó Imre elmondja, ha a személyes adatkezelésre vonatkozó törvényt kellene megnézni, és amennyiben az ebben foglaltakkal nem ütközik, és nem kell kikérni a személynek a hozzájárulását, akkor ezzel nincs probléma. Talán a születési év lehet az az adat, amely kérdéses lehet. 
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja, hogy felkerüljön a MTSZ honlapjára a túramozgalmak teljesítőinek névsora, amennyiben az személyi adatok kezelésére vonatkozó törvényt nem sért. Ennek megvizsgálása után kerülhet csak fel a honlapra.
 
ÜGYVEH-73 (2011.02.02.)
 
Pusztay Sándor tájékoztatja az ügyvezetést, hogy a Turista Magazin tulajdonjoga átvétele hogy áll. Rosszul. Elölről kezdi a vagyonügynökség, tekintve, hogy minisztériumi átszervezések voltak. Egyetlen egy minisztériumnak nem az a neve, ami volt. Ezért újból kezdi az eljárást, újra megkérdez az összes minisztériumot, hogy igényt tart-e erre a lapra vagy nem tart igényt. 
 
A másik, a Kornétás Kiadó, illetve a Turista Magazin szerződést kötött a HUNGEXPO-val, és egy Zöld sziget nevű nagyobb felületű standot neveztek meg egy nagyon-nagyon kedvező áron. Ezért úgy néz ki, hogy egy 7-8 turizmussal, természetvédelemmel foglalkozó szervezetnek tudunk a mi standunkon helyet biztosítani. Ez azt jelenti, hogy, csak egy egyméteres asztalt, de ide bárki jöhet, természetesen az MTSZ ott lehet ingyen. Ennek időpontja március első hétvégéjén március 3-6-ig, csütörtöktől vasárnapig tart. Lehetőség lesz ott egy külön sajtótájékoztatóra, szeretnénk az OKT 50-ről beszélni.
 
Ismét megindult a turista kártyák kiváltása, hamarosan az 1000 db-on túl leszünk. Megcsappant a Turista Magazin támogatói köre, ezért amíg nem lesz pályázati forrás, addig az elnökségi tagoknak nem tud biztosítani ingyenes magazin. Ismét felhívja a figyelmet a fotópályázat időpontjára. Március 8-ára egy turista bál lehetőségét veti fel. Nőnap alkalmára. Sajnos nagyon rövid az idő, így elvetésre kerül a bál ötlete.
 
Szabó Imre köszöni a részvételt, mivel több felszólaló nincs, az ülést bezárja.
 
Kmf.
 
 
           ………………………………..                              …………………………………
                        Kurucz Szilvia                                                            Duró Imre
                    Jegyzőkönyvvezető                                                           igazgató
2219 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 094 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter