2022. augusztus 10., szerda - Lőrinc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.01.05.
Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyvezető elnökségi ülés - 2011.01.05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
 
a Magyar Természetbarát Szövetség
ügyvezető elnökségi üléséről
2011. január 5. MTSZ székhelyén
 
 
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Szabó Imre,
Kovács Tamás,
dr. Kovács Mátyás,
Pusztay Sándor,
Baronek Jenő,
Vajk Ödön,
Duró Imre,
 
Külföldön tartózkodik: Bornemisza Miklós
 
Meghívott vendég: Györfi Gyula a PTSz elnökségi tagja, és az NCA alelnöke
 
Napirend:
 
1.,        Az előző ügyvezető elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
(e.a.: Szabó Imre elnök)
 
2.,        Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról
(e.a.: Duró Imre igazgató)
a) Megbeszélés a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban
b) OKT 50 előkészületei
c) Érvényesítés 2011
d) Levél a szakágaknak
 
3.,        A Pannon Természetbarát Szövetség javaslatai – Merre, tovább MTSz?
            (e.a.: Baronek Jenő)
 
4.         Egyebek.
 
Szabó Imre megállapítja a határozatképességet, felteszi szavazásra az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadását. Felkéri Kurucz Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére.
 
Mivel Kovács Tamásnak is hamarabb kell távoznia az ülésről, a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére tesz javaslatot. Az 1. napirendi pont után kerüljön sor a 3. napirend megtárgyalásra és utána a 2 napirenddel folytassuk és végül a 4. pont következne.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javasolt napirendi sorrendet, valamint az előző ülésről készített jegyzőkönyv tartalmát.
ÜGYVEH- 65 (2011.01.05.)
 
Miután az ügyvezetés elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét Szabó Imre elnök úr javaslatára, a napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint folytatja:
 
1.      Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2.      A Pannon Természetbarát Szövetség javaslatai és az MTSz fejlesztési tervei
3.      Igazgatói tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményei és az előző ülés határozatainak végrehajtása
4.      Egyebek
 
2.,        napirend A PTSz javaslatai és az MTSz fejlesztési tervei
 
Ennek keretében meghallgatják Györfi Gyula tájékoztatóját az NCA támogatási rendszerének változásairól.
 
A tájékoztatóban elhangzott, hogy a jövőben nem az ESZA Nonprofit Kft, hanem a Wekerle Sándor Alapkezelő lesz (l.d.: http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=207) az alapprogram pályázatainak kezelője. Jelentősen csökken a pályázati idő és a pályázható forrás is, s mivel változnak a szabályok is, nagyon figyelmesen el kell olvasni a kiírásokat, amelyek egy része már meg is jelent. (l.d.: http://www.nca.hu/?page=news/details&hir_id=602) Egy Civil Kódex van kidolgozás alatt. A ma ismert NCA meg fog szűnni. 2010. második félévére fog beindulni az új NCA, ha ez lesz a neve.
 
A tájékoztatót követően hosszas vita bontakozott ki az MTSz működésével, szervezeti felépítésével, szabályzataival kapcsolatosan. Az ügyvezetés tagjai, a több órás vita során igyekeztek feltérképezni azokat a problémás területeket, amelyeken érdemes lenne változtatni a hatékonyabb működés érdekében. 
 
Duró Imre elmondta, hogy az ülés napirendjén mindössze négy pont szerepelt, mégpedig azért, mert az előző alkalommal úgy határozott az ügyvezetés, hogy januárban a Pannon Természetbarát Szövetség vitaindítója kapcsán Györfi Gyula elmondta a Gunarasi találkozón felvetetteket, így részletesen áttekintették az MTSz szervezetének és működésének hiányosságait, s ebből kiindulva meghatározták a Szövetség lehetséges fejlesztési irányait, a szervezet fejlesztésével kapcsolatos teendőket.
 
Sok egyéb mellett felmerültek az egyéni vagy szervezeti tagság, a tagdíjak, tagkártyák és igazolványok, a közigazgatási szerkezethez igazodó szervezeti felépítés, a döntéshozói és választási rendszer, a szabályzatok, az alapteremtés és a nemzetközi tagság, az országos központ fenntartható működtetésének, a szakági rendszer és az aktivista hálózat kiépítésének kérdései is. 
 
A vita lezárását követően az ügyvezetés megbízta az igazgatót egy vitaindító szervezetfejlesztési anyag összeállításával, amelyet nem csak az ügyvezetés, hanem a szövetség terület- és szakági vezetőivel is meg kell ismertetni. Szabó Imre elnök úr külön is megköszönte a Pannon Természetbarát Szövetség, ezen belül a képviseletükben (is) megjelent Györfi Gyula munkáját, s elmondta, hogy az általuk összeállított anyagot a jövőben is kiindulási pontnak fogja tekinteni.
 
Döntés: Az idei év programjával kapcsolatosan az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és jóváhagyta az úgynevezett „roadshow” projektet, amelynek során végiglátogatják az MTSz területi szervezeteit, találkoznak a helyi vezetőkkel, megismerik a helyi problémákat, ismertetik a fejlesztési elképzeléseket és segítik a területi struktúra megerősödését.
ÜGYVEH- 66 (2011.01.05.)
 
Döntés: Az ügyvezetés arra vonatkozóan is határozatot hozott, hogy a májusi közgyűlés elé terjeszt egy ütemtervet a szükséges változások bevezetésével kapcsolatosan, s hogy a közgyűlésre, - amely a két napos elnök-főtitkári értekezlet programjába illeszkedik - tanácskozási joggal a vezetői értekezlet résztvevőit is meghívja. Az ügyvezetés 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazta a fenti döntés végrehajtását.
ÜGYVEH- 67 (2011.01.05.)
 
Döntés: Az ÜE azt is elhatározta, hogy az elnök-főtitkári értekezlet programjába beemeli a pályázati és támogatási, valamint a közigazgatási rendszer változásairól szóló tájékoztatót is. Az ügyvezetés 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazta a fenti döntés végrehajtását.
ÜGYVEH-68 (2011.01.05.)
 
3.,        napirendi pont: Igazgatói tájékoztató a két ülés között történt eseményekről és a korábbi döntések végrehajtásáról (e.a.: Duró Imre igazgató)
a) Megbeszélés a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban
b) OKT 50 előkészületei
c) Érvényesítés 2011
d) Levél a szakágaknak
 
A harmadik napirendi pontban tárgyalt igazgatói tájékoztatóról részletes írásos előterjesztés készült, amely a csatolt dokumentumok között volt olvasható.
 
Duró Imre elmondta, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában történt megbeszélésen tájékoztatták, hogy projektfinanszírozásra készüljünk, és várják tőlünk a részletes projektterveket. Nagy létszámú programokat fognak támogatni, tehát fontos, hogy sok embert vonzó programokat szervezzünk. Az OKT 50 bizottság ülése január 15-én lesz, itt ugye 4 ügyvezető elnökségi tag is részt vesz, hiszen a bizottság tagjai, a bizottság az ügyvezető elnökség felhatalmazása alapján folytatja munkáját, és hozza meg döntéseit.
A hologramos matricák megérkeztek, tehát az érvényesítés folyamatosan történik. Szakágaknak a levél elkészült, kiküldés alatt áll, az interneten is olvasható a levél.
 
Döntés: Az igazgatói tájékoztatót az ügyvezető elnökség vita nélkül 6 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta.
ÜGYVEH-69 (2011.01.05.)
 
 

 
4.                  napirendi pont: Egyebek
 
Az egyebek napirendi pontban az igazgató tájékoztatta az ügyvezetést a szövetség nehéz pénzügyi helyzetéről, s elmondta, hogy az idei költségvetés összeállításánál, a korábbi évek kényszerű gyakorlatához hasonlóan, feltételezett bevételi forrásokkal kell számolni.
A pénzügyi helyzet javításának lehetőségeiről Szabó Imre, Duró Imre, Pusztay Sándor, Beronek Jenő fejtette ki véleményét.
 
Egyéb hozzászólós nem volt, így Elnök úr az ülést bezárta, az ügyvezető elnökség munkáját megköszönte. A következő ügyvezető elnökiségi ülésre február 2-án kerül sor.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
 
                           Kurucz Szilvia                                                             Duró Imre
                        jegyzőkönyvvezető                                                           igazgató
 
 
2305 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 093 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter