2023. április 02., vasárnap - Áron
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Turistautak
Magyar Természetjáró Szövetség

Csókakő vm. - 81-es út, Sandokan étterem - Csókakő - Vár-völgy - Kocsmáros-domb - Vén cser - Pátrácos - Hajdúvári vh. - Antal-árok - Szőlő-hegy - Gánti-barlang - Öreg-tölgyek - Gánt TÚRALEÍRÁSSAL!

kék sáv (kék sáv)
Létező, karbantartott
OKT-101
Bodajk, Csókakő vm. - Gánt
Csókakő vm. - 81-es út, Sandokan étterem - Csókakő - Vár-völgy - Kocsmáros-domb - Vén cser - Pátrácos - Hajdúvári vh. - Antal-árok - Szőlő-hegy - Gánti-barlang - Öreg-tölgyek - Gánt TÚRALEÍRÁSSAL!
Bodajk, Csókakő vm.
Gánt, Vértes Vendéglő
18.6 km
360m (oda) 290m (vissza)
5 óra 15 perc
Országos Kéktúra
1953
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
horpolin
2011-08-02 07:19:31
Kattints ide!Leírás

Térkép: Vértes turistatérkép 1:40000, Cartographia (20.) 2009.
Térkép: Gerecse, Vértes, Velencei-hegység turistakalauz 1:40000, Cartographia 2008.
A szakasz fóruma: 10.sz. túra: Bodajk, Csókakõ vm. - Szárliget
Bélyegzőhelyek fórumai:Bodajk, Csókakõ, Gánt

A bejárás időpontja: 2010. december 21.
A leírás elkészült: 2011. július 31.

 

Bodajk - Csókakő - Gánt

 

Vértesi túránkat Bodajk szélén kezdjük, a Csókakő vasúti megállóhelyen. A vonatról leszállva átkerülünk a sínek túlsó oldalára, pecsételünk a villanyoszlopra szerelt kis dobozkájában található kéktúra bélyegzővel, aztán elindulunk az utunkra. Kisétálunk a község bekötőútjára, itt megpillantjuk a vasúti kereszteződés mellett álló, vaskerítéssel övezett Bajos keresztet, aztán az úttest bal szélén, a padkán folytatjuk az utunkat. Egy „S” kanyar után befordulunk az út hosszú, több mint egy kilométeres egyenesébe, egy foghíjas nyárfasor kísér bennünket utunkon. Előttünk húzódik a Vértes erdős nyugati fala, egyenesen felé haladunk.
 


A Vértes oldala Bodajk bekötőútjáról nézve
 

Vagy húszperces baktatás után érkezünk meg a forgalmas 81-es főúthoz, óvatosan átvágunk a széles úttesten, és jobbra indulunk el a padkáján. Itt aztán nagyon kell figyelni a forgalomra, az egymást sűrűn követő kamionok, autóbuszok menetszele könnyen elsodorhatja az óvatlan túrázót! Elhaladunk a Sandokan étterem és panzió parkolója mellett, ha itt balra, nyugat felé pillantunk, jól lehet látni a Bakony utolsó dombjai lábánál fekvő Bodajk házait és templomtornyát. Körülbelül háromszáz lépés után érjük el a Csókakő felé induló jóval keskenyebb, kopottas aszfaltutat. Rátérünk, aztán néhány perc után először nagyon enyhén, de megkezdődik a Vértes fennsíkjára vezető hosszú kaptató.
 


Visszatekintés Bodajkra és a Bakony szélső dombjaira
 

Itt is egy foghíjas fasor árnyékában ballagunk és egyre inkább érezhetővé válik az emelkedés. A hosszú egyenest elérve itt is feltűnik előttünk a Vértes erdős oldala, de most már jóval közelebb vagyunk hozzá. Jó húszperces menettel érjük el Csókakő szélső házait, itt már a tetők felett a hegyoldalban trónoló várat is jól láthatjuk. A bekötőút folytatásán, a Kossuth Lajos utcán folytatjuk a kapaszkodást, itt találjuk a jobb oldalon, az 52. szám alatt a Vadász vendéglőt, a csókakői pecsételő helyet. Ha kéktúra igazolófüzetünket elővesszük, azt látjuk, hogy ez egy úgynevezett alternatív pecsételő hely: az ide vonatkozó rubrika szövege Bodajk vagy Csókakő. Tehát ha pecsételtünk már Bodajkon, itt már nem szükséges. Mindenesetre érdemes megállni pár percre, és pihenni egyet a vendéglő teraszán álló árnyas asztaloknál, mert még hosszú és megerőltető kapaszkodás vár ránk!
 


Csókakő házai felett már látszik a vár a hegyoldalban
 

Az egyre meredekebb Kossuth Lajos utcán továbbindulva már néhány perc alatt elérjük a római katolikus templom előtti kis terecskét. Az eddigi széles utca itt véget ér, elhaladunk Szent Donát vértanú faragott faszobra előtt és a jóval keskenyebb Vár utcán indulunk tovább, még mindig emelkedve. További hat-nyolc perces gyaloglással érjük el a vár alatti murvás parkolót és turista pihenőt. Itt már pontosan a vár alatt vagyunk, a dombtetőn álló romok szinte fölénk tornyosulnak. A kéktúra nem ejti útba a várromot, de érdemes felkapaszkodni oda, ha másért nem, hát a falairól nyíló pompás kilátásért! A várat egyébként már évek óta folyamatosan renoválják, egyre szebben bontakoznak ki az elhordott törmelékek közül a hajdani erődítés ódon falai.
 


Csókakő vára az alatta lévő parkolóból nézveKilátás Bodajkra és a Móri-árokra a várfalakról
 

Ha a továbbindulás mellett döntünk, a Vár utca folytatásaként induló murvás úton megyünk tovább és néhány perc alatt elérjük az erdőt. A szűk Vár-völgy alján folytatjuk a kapaszkodást, szerencsére itt már a fejünk felett összeboruló fák árnyékában. Baloldalon elhagyunk egy meredeken emelkedő lépcsősort, ez is a várromhoz kapaszkodik fel, de a falu felől könnyebb feljutni oda. Helyenként sziklák között kanyarog az utunk, aztán ezek elmaradnak mögöttünk, egy idő után a kapaszkodó is megenyhül és felérünk a Vértes 400-450 méter magas fennsíkjára. Magunk mögött hagyjuk az erdőt, egy hatalmas irtásfoltra érkezünk ki, a gyalogösvény pedig beletorkollik egy keresztező aszfaltútba.
 


Felfelé a Vár-völgy kaptatóján
 

Jelzések nincsenek, jobbra fordulva indulunk tovább a keskeny, szintező aszfaltcsíkon. Irtásfoltok között haladunk, a fákat csak keskeny sávokban hagyták meg az út bal oldalán. 5-600 lépés után útelágazásba érkezünk, az aszfaltút itt balra tér, a zöld sáv jelzés érkezik meg rajta, hogy aztán az utunkat keresztezve jobbra induljon tovább. Az útelágazásban oszlopra szögezett táblák mutatják a környékbeli nevezetességekhez, településekhez vezető utak hosszát, sajnos a Gántig vezető távolságot erősen elírták, 1,3 kilométerre és 25 percre becsülve az odáig tartó út hosszát! Sajnos, ennek a tízszeresére kell számítanunk, vagyis körülbelül 13 kilométerre és további négy órás útra!
 

Mi egyenesen folytatjuk az utunkat a kereszteződésben,  a  Kocsmáros-dombon átvezető gidres-gödrös földúton. Régi, dzsindzsás irtásfoltok mellett haladunk el, itt nem tudott kialakulni még az új erdő, inkább csak a gyorsan növő bokrok lepték el a területet. Nagyjából 6-8 perces menettel érjük el az öreg erdőt, a Vén-cser nevű erdőrész nyiladékain, földútjain folytatjuk az utunkat. Gyakorlatilag szintben haladunk, csak nagyon enyhe lejtőkkel, emelkedőkkel találkozunk. Nagyjából fél óra múlva egy hajdani irtásfolton növő fiatal erdő sarkára érünk ki, itt először balra térünk néhány tucat lépés erejéig, aztán egy ösvényen keresztülvágunk a fiataloson. Néhány perc múlva egy keskeny aszfaltútra jutunk ki, ugyanarra, amit otthagytunk vagy egy órával ezelőtt! 

 


Nyiladékok keréknyomain vágunk át a fennsík erdőségén
 

Ezen indulunk tovább jobbra, kelet-északkeleti irányban, és most egy nagyobb szakaszt teszünk meg rajta. Negyedórás menettel egy útelágazásba érünk, itt egyenesen haladunk tovább, ezután utunk ereszkedni kezd, a következő irtásfolton keresztül megpillantjuk az aszfaltút hajtűkanyarját, ahogy leereszkedik a Pátrácos-völgybe. Pontosan a hajtűkanyar fordulóívében térünk le az aszfaltútról, egy földúton folytatva az utunkat. Újra visszakapaszkodunk a fennsíkra, amit a völgybe ereszkedő aszfaltúton az imént elhagytunk, figyeljünk a jelzésekre, mert földutak többszörös elágazásába érünk!
 


A Hajdúvári vadászház
 

Jobbról a zöld sáv jelzés érkezik meg és a kék sáv jelzéssel együtt balra térnek a földutak keresztezésében. Nagyjából kétszáz lépésnyit haladunk észak felé, közben a zöld jelzés balra kiválik az utunkból, aztán élesen jobbra térünk. Ritkított erdőbe érünk, itt csak néhány öreg, göcsörtös tölgyet hagytak meg, hogy a tövükben kialakuljon a sűrű újulat. Átvágunk ezen a területen és megpillantjuk a Hajdúvári vadászházat. Ösvényre térve balról kerüljük meg a farönkökből összerótt, palatetős épület bekerített telkét, aztán utunk hirtelen lejteni kezd. Kis völgy alján ereszkedik a lassan keréknyomokká bővülő ösvény, néhány perces menettel érjük el az Antal-árok alján futó jól kijárt földutat.
 

Itt már csak nagyon enyhén ereszkedik az utunk, kényelmes erdőjárással körülbelül fél óra alatt érjük el a hajdani Kápolnapusztára vezető széles völgyet. A Szőlő-hegy gerincének végén a földutunk beletorkollik a völgy alján, rétek között vezető poros útba, ezen haladunk tovább. A sárga sáv jelzés földútja keresztezi a völgyet, aztán balra sziklacsoport tűnik fel az út mellett, itt található a Gánti-barlang, ezt elhagyva kiérünk a mezők szélére és feltűnnek előttünk Gánt szélső házai. Az erdőszélen haladó földút öreg, göcsörtös tölgyek csoportját éri el, megkerüljük őket, és a földutak elágazásában élesen balra, észak felé fordulunk. 
 


Poros földúton Gánt felé. Balra a Gánti-barlang sziklája látható.
 

Lovastelep épületei mellett vezet el a földút, jobbra az épületek állnak, balra, villanypásztorral őrzött területen legelésznek a lovak. Elérjük a falu első lakóházait, utunk aszfaltburkolatot kap, a hosszú József Attila utcán végigballagva jutunk a település központjába. Az útkereszteződésben a kék sáv jelzések balra fordulnak a Kossuth utcára, de ha pecsételni szeretnénk, itt meg kell szakítani az utunkat!
 

Jobbra fordulva pár lépéssel kiérünk a falu főutcájára, innen már meg is pillantjuk az út túlsó oldalán álló Vértes vendéglő épületét. Vagy itt tudunk pecsételni, vagy a vele szemközt, az út és a keskeny park túloldalán lévő Gránás turistaházban, ahol a villanyóra szekrényében található a bélyegző.
 


A Vértes vendéglő Gánt főutcáján
 

-hörpölin-
 

Kapcsolódó fórum téma

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 23 esemény
 • 3 144 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 296 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter