2017. április 26., szerda - Ervin
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Túramozgalmak
Magyar Természetjáró Szövetség

Országos Kéktúra

OKT
MTSZ központ által szervezett mozgalom
Magyar Természetjáró Szövetség - Országos Központ
Útvonalkövető mozgalom Útvonalkövető mozgalom
Létező
kunosgaborLeírás:

Az Országos Kéktúra hivatalos oldala


Szövetségünk egy új, az Országos Kéktúra teljes spektrumát lefedő weboldal fejlesztésébe kezdett, amely hamarosan felváltja ezt az oldalt.

Az Országos Kéktúra Magyarország leghosszabb és legrégebbi gyalogos túramozgalma. Az útvonalat kék sáv jelzések mutatják az Írott-kőtől Budapesten át Hollóházáig. Az 1118 km-es* túramozgalom gondozója a Magyar Természetjáró Szövetség.

A Kéktúra fenntartását számos önkéntes segíti munkájával, egyéb hozzájárulásával.

Terjedelmi okok miatt az Országos Kéktúra anyagai több aloldalra lettek felosztva:

Az OKT50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás (2011) dokumentumai itt érhetőek el (katt!)
Az Országos Kéktúra történelmi áttekintése itt olvasható

* Szövetségünk legújabb felmérése alapján az Országos Kéktúra hossza 1118 km, amely az útvonal módosítások miatt változhat.
Ez a távolság nem egyezik meg a forgalomban lévő igazoló füzetekben szereplő adatokkal, ugyanis a kiadvány ilyen irányú folyamatos javítása megoldhatatlan.
 Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos  Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Először - 1985-ben - a Kőszeg - Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg - Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része.
 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA
 
 
1.   Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, bete­kintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait. 
 
2.   A túra irányítója: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ). 
 
3.   A túra útvonala: az OKT pecsételőfüzetében részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1118 km hosszúságban kék sávval jelzett     Országos Kék turistaút.
 
 
 
4.   Ellenőrzőpontok: az OKT igazolófüzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg. 
 
5.   A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva. 
 
6.   A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő.
Amennyiben a bélyegző nem elérhető, felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak.
      A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni.
      A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
      A teljesítés ellenőrzéséhez az eredeti füzet beküldése szükséges. Fénymásolt füzet nem elfogadható.
 
7.   Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jel­vényét, amelyet az érvényes Természetjáró Kártyával rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
      A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat.
      A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet. 
 


( Készítette:Ginter Gábor )
 
8.   Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni. 
 
9.   A Magyar Természetjáró Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) írt ki.
 
      A tájegységek a következők:
      1. Kőszeg - Kemeneshát
      2. Balaton-felvidék
      3. Bakony
      4. Vértes - Gerecse
      5. Pilis - Budai-hegység
      6. Börzsöny - Cserhát     
      7. Mátra
     8. Bükk - Aggteleki-hegység
      9. Cserehát - Zempléni-hegység

      Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jel­vényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. A teljesítőknek a jelvények mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
 
      Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
 
      A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
 
      A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 
10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Kéktúra Szakbizottságához kell eljuttatni.
 


Az Országos Kéktúra igazoló füzetének címlapja (2009-es kiadás)
 

Az igazoló füzet ára: 1.260,- Ft (érvényes Természetjáró Kártya bemutatásával: 630.- Ft)

 

TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ
   
  A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett út­vonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a hely­színen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.
 
  Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vas­útállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.
 
  Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútál­lomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezen kívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.
 
  A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.
 
  Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.
 
   A túramozgalom teljesítése csak a megadott módon igazolható, GPS-szel rögzített trekk erre a célra nem alkalmas.

  Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.
 
  Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Kéktúra Szakbizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.
 
  Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat, az MTSZ Kéktúra Szakbizottságával lehetőleg írásban közöljék.
 
  A szintadatok Írott-kő Þ Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.), a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.), a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.
 
  A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.
 
  Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).

Tisztelt Kéktúrázók!
   Kérünk mindenkit, hogy a bélyegzőlenyomatok beszerzése során sehol ne lépjenek fel követelő, sürgető, arrogáns módon, mert abból már több helyen probléma adódott, s néhány esetben a továbbiakban  nem kívánták az OKT bélyegzőt fogadni.
Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy a bélyegző kezelése szívességből és nem kötelességből történik.

 
  
TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL 
 
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000)   13.
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000)   MTSZ
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000)   MTSZ
Keszthelyi-hegység (1:40000)   34.
Balaton (1:40000)   41.
Bakony északi rész (1:40000)   2.
Bakony déli rész (1:40000)   3.
Keleti-Bakony (1:40000)   Tájoló 98 Bt.
Vértes (1:40000)   20.
Gerecse (1:40000)  
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000)   16.
Budai-hegység és a Pilis (1:30000)   Térkép-Center
Budai-hegység (1:40000)   6.
Börzsöny (1:40000)   5.
Börzsöny (1:30000)   Térkép-Center
Gödöllői-dombság (atlasz)
Cserhát (1:60000)   8.
Mátra (1:40000)   14.
A Mátra és a Mátraalja (1:30000)   Térkép-Faragó Bt.
Bükk északi rész (1:40000)   29.
Bükk déli rész (1:40000)   30.
Bükk szabadidő és turistatérképe (1:40000)   Z-Press
Aggteleki karszt és környéke (1:40000)   1.
Zempléni-hegység északi rész (1:40000)   22.
 
 
  Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető ked­vező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is.
 
Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban.
 
  A felsorolás a 2013 májusi állapotot tartalmazza. (A számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. Kiadványai)
 
Szálláshelyekről különböző internetes oldalakon szerezhet információkat.

 Változások az OKT útvonalán:

Szárliget - Óbarok (Nagyegyháza) - Kettes tó szakaszon a megváltozott a nyomvonal, amely felfestésre is került. (2016.06.09.)
Részletek és térkép.

Az Ágasvári turistaház és környékének felújítása miatt ideiglenes terelőút vált szükségessé. (2016.05.02.)
Részletek és térkép.

Galyatető - Mátra-nyereg között megváltozott az útvonal (2014.10.20.)
Részletek és térkép.

Alsópetény - Romhány között változott az útvonal, így elkerülhetővé váltak a sáros szakaszok. (2014.03.19.)
Részletek és térkép.

Magyarkút - Naszály tető között változott az útvonal, egyúttal Katalinpusztán a kocsmában megszűnt a bélyegzés lehetősége. (2013.12.17.)
Részletek és térkép.
 
 
 


 


 

 

              
Igazolófüzettel
Saját bélyegzőkkel
Országos Kéktúra (OKT) jelvény

OKT jelvény

Gyermek Kéktúra - Veszprém megyei - Dorogtól Nógrádig - Mátra-Bükk útjain

(A résztúrák kiírását a jelvényre kattintva tudod elolvasni!)

Gyermek Kéktúra  Veszprém megyei Kéktúra  Dorogtól Nógrádig túramozgalom jelvény  Mátra - Bükk útjain túramozgalom jelvény
283004 alkalommal

A túramozgalom összesítése: 1116.1 km, 173 db érintőpont


A túramozgalom útvonala

01.sz. túra: Kőszegi-hegység, Kemeneshát: Írottkő - Sárvár

kék sáv OKT-011 Írott-kő - Vasfüggöny túraút - Hörmann-forrás - Stájerházak - Vörös-kereszt - Irány-hegy - Óház-tető - Hét-forrás TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
kék sáv OKT-012 Hét-forrás - Hercegi-erdő - Pintér-tető - Kálváriatemplom - Jurisics-vár - Kőszeg TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-901 Kőszeg vá. - OKT bekötő útszakasz 1.4 km
kék sáv OKT-013 Kőszeg - Ólmodi út - határ - Alsó-erdő - Vízállás - Hosszú-Guba-hegy - Vadászház - Cser-háti-erdő - Patyi-hegy - Grádics-erdő - Ilonavár - Ilona-szobor - Ilona-völgy - Tömörd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.8 km
pecsét OKT-902 Tömörd, autóbusz állomás - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-014 Tömörd - Fenyves-patak - régi országút - Kincsédpuszta - Kincsédi-mező - Tilos-erdő - Szapári-erdő - Ablánc-patak - Ifjúsági tábor - Ablánc, malomcsárda TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-015 Ablánc-malom - volt Gór vm. - Mocsony vadászlak - Szelestei-patak - Fácános - Szeleste TÚRALEÍRÁSSAL! 11.2 km
kék sáv OKT-016 Szeleste - Lőricni-erdő - Ölbői-Nagy-erdő - 88-as út - Váti-erdő - Bögöt - TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-017 Bögöt - Erdészlak - (Porpác vá.) - Tilos-erdő - Csénye, major - Csénye - Csényeújmajor TÚRALEÍRÁSSAL! 8.2 km
kék sáv OKT-018 Csényeújmajor, Mária Kápolna, kegyhely - Gyöngyös-patak - Sárvár, Esze Tamás u. - Sárvár, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
  Összesen: 71.9 km
 

02.sz. túra: Kemeneshát: Sárvár - Sümeg

kék sáv OKT-021 Sárvár vá. - Nádasdy-vár - Csónakázó-tó - Termálfürdő - Rába-híd - Tesco - Erdészlak - Haraszt-erdő - Sitke, kápolna - Gérce 11.5 km
kék sáv OKT-022 Gérce - Rózsáskerti erdészház 3.0 km
kék sáv OKT-023 Rózsáskerti erdészház - Scherg házaspár sírja - Banya-fa - Hidegkúti erdészház 4.5 km
kék sáv OKT-024 Hidegkúti erdészház - kidőlt fa - Lajos-bükkök - Nyomásfokozó - Harangláb - Káld 6.4 km
kék sáv OKT-025 Káld - Kis-Lánci-dűlő - Tacskándi-erdő - Tomaji-erdő - Káldi úti dűlő - Felsőfalu - Hosszúpereszteg 11.2 km
kék sáv OKT-026 Hosszúpereszteg - Szajki-erdő - Szajki-tavak - Szajk, erdészház 6.1 km
kék sáv OKT-027 Szajki erdészház - Szajki-tavak - Bögötei-dűlő - Bögötei-erdő - Robur roncs - Kávás-kúti-erdő - Öreg-erdő - volt Ötvös vá. 14.5 km
kék sáv OKT-028 I.2/7 volt Ötvös vá. - Dergecsi-erdő - Dergecs-puszta - Beretvás-dűlő - Fenyősi-patak - Kisvásárhely 8.9 km
kék sáv OKT-029 I.2/8 Kisvásárhely - Vágás-erdő - Tótvár - Marcal-patak - Nyírlak, Szociális Otthon bejárati út am. - Villanytelep - Sümeg, vá. 5.8 km
  Összesen: 71.9 km
 

03.sz. túra: Balaton-felvidék: Sümeg - Keszthely

kék sáv OKT-031 I.3/1 Sümeg - Őskori kovabánya, geológiai bemutató - Sümeg, jéggyár am. - Sümegi bazatltbánya vá. - Sarvaly, erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.1 km
kék sáv OKT-032 I.3/1 I.3/2 Sarvaly erdészház - Ördögigafa - Malom út - Szebike-völgy - erdészház rom - Ágota-kút - Alsó-Tátika - Fekete-Oszlopos-barlang - Tátikahidegkút - Hermán-tói kőfejtő - Sztúpa - Szent Donát kápolna - Zalaszántó TÚRALEÍRÁSSAL! 15.3 km
kék sáv OKT-033 I.3/3 Zalaszántó - XIII. sz.-i műemlék templom - Grábi-híd - Vadaskert - Rezi TÚRALEÍRÁSSAL! 5.8 km
kék sáv OKT-034 I.3/3 Rezi - Almás-domb - Betyárok sírja - Gyöngyösi csárda TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-035 I.3/4 Gyöngyösi csárda - Gyöngyös-patak - Négyszögmajor - Szent Magdolna Árpád-kori templomrom (Egregyi templom) - Harangláb - Hévíz TÚRALEÍRÁSSAL! 7.6 km
kék sáv OKT-036 I.3/4 Hévíz - Hévízi-tó - kerékpárút - Pipás-kert - Festetics kastély - Keszthely TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
pecsét OKT-904 Keszthely vá. - OKT bekötő útszakasz 1.2 km
  Összesen: 45.7 km
 

04.sz. túra: Balaton-felvidék: Keszthely - Tapolca

kék sáv OKT-041 I.4/1 Keszthely - Gyenesdiás - Lőtéri u. - Pórak-háti-völgy - Szék-tető - Iván-hát - Vállus TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-042 I.4/2 Vállus - Barbacsi-erdő - Lesencefalu, Szőlőhegy am. - Alsó-Szőlőhegy - Mátyás-kút - Csengő - Csengői-árok - Lesenceistvánd TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-043 I.4/3 Lesenceistvánd - Lesencetomaj - Váralja - Billegpuszta - Viszlói-patak - Tapolca, Laktanya - Tapolca TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-905 Tapolca vá. - OKT bekötő útszakasz 0.8 km
  Összesen: 26.5 km
 

05.sz. túra: Balaton-felvidék:Tapolca - Badacsonytördemic

kék sáv OKT-051 I.5/1 Tapolca - Malom-tó - Csorda-kút - Papmajor - Bogdán-kút - Szent György-hegy, turistaház 5.2 km
kék sáv OKT-052 I.5/2 Szent György-hegy, turistaház - Bazaltorgonák - Kőkapu - Oroszlánfejű-kút - Lengyel kápolna - Patacsi-földek - Ciframajor - Lengyel kúria - Szigliget (vár) TÚRALEÍRÁSSAL! 7.3 km
kék sáv OKT-053 I.5/3 Szigliget (vár) - Esterházy pince - Avasi temlomrom - Szeszfőzde, régi malom - Badacsonytördemic-Szigliget vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.2 km
  Összesen: 15.7 km
 

06.sz. túra: Balaton-felvidék: Badacsonytördemic - Nagyvázsony

kék sáv OKT-061 I.6/1 Badacsonytördemic-Szigliget vá. - Badacsonytördemic - Rodostó-ház - Bujdosók lépcsője - Ranolder kereszt - Egry József-kilátóhely - Hertelendy-emlék - Badacsony, Kisfaludy-kilátó - Köbölkút - Gulács - Káptalantóti TÚRALEÍRÁSSAL! 10.8 km
kék sáv OKT-062 I.6/2 Káptalantóti - Elő-rét - Öreg-hegy - Vár-kút (Csobánc) - Hári-dűlő - Köves-hegy - Mindszentkálla - Kőtenger - Velétei palotarom - Szentbékkálla TÚRALEÍRÁSSAL! 9.3 km
kék sáv OKT-063 I.6/3 Szentbékkálla - Töttőskáli templomrom - Öreg-hegyi-kút - Eötvös Károly-kilátó - Nagy-Csere-kút - Kis-Csere-kút - Vaskapu - Öreg-hegy - Balatonhenye TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-064 I.6/4 Balatonhenye - Dománya - Külső-Harka - Pirkanc - Hamuházi-forrás - Csicsói erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-065 I.6/5 Csicsói erdészház - Kinizsi Pál turistaút - Szentjakabfai-erdő - Viszont-völgy - Tálodi kolostorrom, Kinizsi-forrás - Szent Mihály-hegy - Pálos kolostorrom - Nagyvázsony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
  Összesen: 41 km
 

07.sz. túra: Bakony-hegység: Nagyvázsony - Városlõd

kék sáv OKT-071 I.7/1 Nagyvázsony, Kinizsi vár - Zuggótanya - Sonkolyos-árok - Bogárdi - H-nyiladék - 6. nyiladék - Jánoskereszti út - Kab-hegy - Kab-hegyi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-072 I.7/2 Kab-hegyi erdészház - D-nyiladék - Tönkölyös-víznyelő - régi vasút - Úrkút TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-073 I.7/3 Úrkút - Csárda-hegy - karám - Csollányos-völgy - régi vasút - erdészházak - Bányatelep - Városlőd-Kislőd vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
  Összesen: 22.1 km
 

08.sz. túra: Bakony-hegység: Városlőd - Zirc

kék sáv OKT-081 I.8/1 Városlőd-Kislőd vá. - Városlőd - sportpálya - 8-as út aluljáró - Erzsébetmajor - Hosszú-földek - Vámos-patak - Régi vasút - Erdei pihenő - Vadászház - Jáger-rét - (Németbánya) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.6 km
pecsét OKT-906 Németbánya - OKT bekötő útszakasz 1.1 km
kék sáv OKT-082 I.8/2 Németbánya - Bauxit szállító út - Régi vasút - Cseres - Gyökér-kút - Mészégető - Gerence-fogadó - Bakonybél TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-083 I.8/3 Bakonybél - Öreg-séd-völgye - Barátok útja - Parajos - Eleven-förtés - Határ-nyiladék - Kőris-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-084 I.8/4 Kőris-hegy - Kisszépalmapuszta - Szépalmapuszta (Hotel Szépalma) - Rét-földek - Borzavár TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-085 I.8/5 Borzavár - Takács-árok - Pintér-hegy - parkerdő - tanösvény bejárat, parkoló - Zirc, Rákóczi tér - Apátság - Zirc, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
pecsét OKT-907 Zirc vá. - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
  Összesen: 39.4 km
 

09.sz. túra: Keleti-Bakony: Zirc - Bodajk, Csókakõ vm.

kék sáv OKT-091 I.9/1 Zirc - Nagyesztergár - Szilvás - Veimpuszta - Cser-hát - volt Lajkómalom - Bakonynána TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
pecsét OKT-908 Bakonynána - OKT bekötő útszakasz 0.6 km
kék sáv OKT-092 I.9/2 Bakonynána - volt Prémmalom - Erdész emlékmű (Római-fürdő) - Gaja-patak - Vadalmás malom - Szentkút - Jásd TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-909 OKT - Jásd bekötő útszakasz 0.9 km
kék sáv OKT-093 I.9/3 Jásd - Siska-kút - Siska-kúti-üregek - Tés - Csőszpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-094 I.9/4 Csőszpuszta - Galamb-berek - Hamuház (Csikling vár) - Tűzköves-völgy - Tűzköves-árok - védett geológiai feltárás - Erdei szentély - Kisgyónbánya, bányászemlékmű - Kisgyón TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-910 Kisgyónbánya - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-095 Kisgyón - Dóra-hegy - Köves-domb - Eszenyi-rét - Csernyei-dűlú - Burok-part - Kisházi-páskom - Páskum-dűlő - Bakonykúti TÚRALEÍRÁSSAL! 11.5 km
kék sáv OKT-096 Bakonykúti - Bakonykúti-puszta - Bogrács-hegy - kőfejtő - Vontató-hegy-alja - Vaskapu-hegy-alja - Fehérvárcsurgói-víztároló - Fehérvárcsurgó, Becsali büfé TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-097 Fehérvárcsurgó, Becsali büfé - Kövecses-hegy - kilátóhely - műút - Pisztrángos-tó - Ádám-Éva fa - Gaja-szurdok - Varjúvár - kilátóhely - sípálya - Bodajk - Fenyő bisztró - Csókakő vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
  Összesen: 58.9 km
 

10.sz. túra: Vértes-hegység: Bodajk, Csókakõ vm. - Szárliget

kék sáv OKT-101 Csókakő vm. - 81-es út, Sandokan étterem - Csókakő - Vár-völgy - Kocsmáros-domb - Vén cser - Pátrácos - Hajdúvári vh. - Antal-árok - Szőlő-hegy - Gánti-barlang - Öreg-tölgyek - Gánt TÚRALEÍRÁSSAL! 18.6 km
kék sáv OKT-102 Gánt - Kenderáztató - Pap-völgy - Leányfej-szikla - Hajszabarna - Mindszentpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
pecsét OKT-911 Mindszentpuszta - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-103 Mindszentpuszta - Som-hegy - Csáki vár alja - (Csáki várrom) - Batonna-hegy - Kis-bükk - Kőhányáspuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
kék sáv OKT-104 Kőhányáspuszta - Németh-völgy - Cseresznyefa-hajtás - Űző-hegy - Várgesztes TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
pecsét OKT-912 OKT - Várgesztes, Gesztes-vár bekötő útszakasz 0.5 km
kék sáv OKT-105 Várgesztes - Lófő-völgy - Zsigmond-kő - Mátyás-kút, kulcsosház - Szarvas-kút - Rockenbauer emlékfa - Vitányvár - Körtvélyes - Mária-szakdék - Csákányospuszta, kulcsosház - 1-es út, Birka Csárda - Szárliget TÚRALEÍRÁSSAL! 13.4 km
  Összesen: 49.2 km
 

11.sz. túra: Gerecse-hegység: Szárliget - Dorog

kék sáv OKT-111 Szárliget - Hajagos - Kőrösi Csoma Sándor-forrás - autópálya aluljáró - Cukor-hegy - Kisegyházapuszta - Kettes-tó - Bika-domb - Hársas-oldal - Somlyóvár, kulcsosház TÚRALEÍRÁSSAL! 11.7 km
kék sáv OKT-112 Somlyóvár - Szénégető - Tornyópuszta - Bodza-völgy - Hallgató - Koldusszállás, vadászház TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-113 Koldusszállás - Tuskó-rét - Öreg-erdő - Pes-kő-hegy alja - Kalmár-dűlő - Vértestolnai műút - Fábián-kő - Fekete-kő - Bányahegy TÚRALEÍRÁSSAL! 10.1 km
kék sáv OKT-114 Bányahegy - Gerecse-oldal - Fiar-bükk - Sandl-hárs - Gerecse üdülő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.7 km
kék sáv OKT-115 Gerecse üdülő - Kis-Gerecse - Vízválasztó - Pusztamarót TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-116 Pusztamarót - Maróti-hegy - Vaskapu - Bajóti-patak-völgye - Kökényes-hegy - Péliföldszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
kék sáv OKT-117 Péliföldszentkereszt - Szent Kút - Bajóti Öreg-kő, pihenő - Gyertyános - Mogyorósbánya TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-118 Mogyorósbánya - Kőszikla (Kő-hegy) - Tokodi pincék - Kis-kő - Hegyes-kő - Tokod TÚRALEÍRÁSSAL! 2.9 km
kék sáv OKT-119 Tokod - Remete-barlang - Sörház-völgy - Öreg-kő - Nagy-Gete - Gete-hegy (Kis-Gete) - Ódorog, Bélányi-telep - Dorog, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 13.2 km
  Összesen: 67.2 km
 

12.sz. túra: Pilis: Dorog - Piliscsaba

kék sáv OKT-121 Dorog - Sátor-kő - Nyársas - Kesztölc TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
kék sáv OKT-122 Kesztölc - Kétágú-hegy - Sziklák alatti dűlő - Klastrompuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.9 km
kék sáv OKT-123 Klastrompuszta - Szent Péter-fa - Vad-föld - Pincék alatti dűlő - Piliscsév TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-124 Piliscsév - Gyertyános - Piliscsaba TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
  Összesen: 18.6 km
 

13.sz. túra: Budai-hegység: Piliscsaba - Hûvösvölgy

kék sáv OKT-131 Piliscsaba - Kőris-völgy - Bükkös-árok - Kutya-hegy - Nagy-Szénás - Turistaház emlékfal - Felső-Zsíros-hegy - Nagykovácsi, Zsíroshegyalja - Alsó-Zsíros-hegy - volt Zsíros-hegyi turistaház romjai (Muflon itató) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-132 Zsíros-hegy - Kerek-hegy - Kovácsi-erdőföldek - Remete-hegy - Remete-szurdok - Máriaremete, kegytemplom - Nagy-rét - Hűvösvölgy TÚRALEÍRÁSSAL! 9.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

14.sz. túra: Budai-hegyés: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár

kék sáv OKT-141 Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá. - Glück Frigyes út - Hármashatár-hegyi repülőtér - Vadaskerti emlékmű - katonasír - Határnyereg - Oroszlán-szikla - Kecske-hegy - Látó-hegy - Árpád-kilátó - Fenyőgyöngye - Hármashatár-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-142 Hármashatár-hegy - Vihar-hegy - Virágos-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-143 Csúcs-hegy - Rozália téglagyár TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
  Összesen: 13.9 km
 

15.sz. túra: Pilis: Rozália téglagyár - Dobogókõ

kék sáv OKT-151 Rozália téglagyár - Aranyhegyi-patak - Bécsi út - Köves-bérc - Pilisborosjenő, kálvária - Teve-szikla - Magas-erdő - Rédlinger Adolf út - Kevély-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 6.3 km
kék sáv OKT-152 Kevély-nyereg - Mackó-barlang - Ózon kemping - Csobánkai-nyereg - Macska-völgy - Csobánkai Szent-kút - Buzsák - Kovácsi(Dera)-patak - Szurdok-alja parkoló - Pilisszentkereszti Szurdok - Pilisszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-153 Pilisszentkereszt - Kakas-hegy - Zsivány-sziklák - Dobogókő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
  Összesen: 22.3 km
 

16.sz. túra: Visegrádi-hegység: Dobogókő - Visegrád, komp

kék sáv OKT-161 Dobogókő - Kerek-bükk - Öreg-vágás-hegy - (terelés: Király-kút - Király-völgy) - Sikárosi-rét - Sikárosi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-162 Sikárosi erdsészház - Lenkó-emlék - Kárpát-forrás - Bükkös-patak - Öreg-nyílás-völgy - Kis Rigó vendéglő - Pilisszentlászló - TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-163 Pilisszentlászló - Rózsa-hegy - Szarvas-szérű - Szent László-hegy oldala - Pap-rét TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-164 Pap-rét - Pálócki-rét - Úrasztal-oldal - Vízverés-nyerge - Őr-hegy - Barát-halom (Moli pihenő) - Borjú-fő kilátóhely - Visegrádi-kapu - Nagy-Villám parkoló - volt Nagy-Villám turistaház - TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-165 Nagy-Villám - Fellegvár - Kálvária - Visegrád, komp TÚRALEÍRÁSSAL! 2.8 km
  Összesen: 23.9 km
 

17.sz. túra: Börzsöny-hegység: Nagymaros - Nógrád

kék sáv OKT-171 Nagymaros - Templom-völgy - Hegyes-tető - Köves-mező - Csernák-kút - Czerovszki-kő - Törökmezői turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-172 Törökmező - Hét-vályus-forrás - Békás-rét - Korompai-erdő - Kóspallag - Kisinóci turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.9 km
kék sáv OKT-173 Kisinóci turistaház - Inóci-vágás - Luczenbacher út - Gács-nyereg - Nagy-hideg-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-174 Nagy-hideg-hegy - Rakodó - Csóványos - Három-hárs - Foltán-kereszt - Saj-kút-bérc - Saj-kút (Semmelweis-forrás) - Cseresnyés-völgy - Béla-rét - Szőlős-mező - Kálvária - Csurgó-forrás - Nógrád TÚRALEÍRÁSSAL! 14.5 km
  Összesen: 38.1 km
 

18.sz. túra: Cserhát: Nógrád - Becske

kék sáv OKT-181 Nógrád - Újtelep - Hosszú-bérc - Nagy-kő-hegy - Magas-hegy - Kő-hegy - Nagy-berek - Magyarkút TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
pecsét OKT-913 Magyarkút, Irma-forrás - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-182 Magyarkút - Keskeny-bükki-patak - Kápolna-oldal - Katalinpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-183 Katalinpuszta - Nagy-Szál-erdő - Bik-kút - Vaditató-tó - Naszály csúcs, geodéziai torony - Kopasz-tető - Török-rét - Agárdi-út - Farkas-bérc - Ősagárd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.0 km
kék sáv OKT-184 Ősagárd - Galamb-hegy - Lókos-patak - Felsőpetény TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-185 Felsőpetény - Róka-völgy - Alsópetény - vadászház - Romhányi-hegy - Gesztenyés - Romhány TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-186 Romhány - Felsőbodony - Kétbodony TÚRALEÍRÁSSAL! 1.9 km
kék sáv OKT-187 Kétbodony - Cser-hát - Büdös-tó-hegy - Galga-patak - Eresztvény - Becske TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
  Összesen: 55.3 km
 

19.sz. túra: Csehát: Becske - Mátraverebély

kék sáv OKT-191 Becske - Bányatelep, Páncélos-forrás - Andezitömlés - Szanda-vár - Szőr-part - Szandaváralja TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
kék sáv OKT-192 Szandaváralja - Hucskó-hegy - Zsabica - Terény - műút - Szanda-patak - Halom - Cserhátsurány TÚRALEÍRÁSSAL! 10.2 km
kék sáv OKT-193 Cserhátsurány - Szécsényi út - Hegyes - major - Nógrádsipek TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
kék sáv OKT-194 Nógrádsipek - Malom-völgy - Csóka-hegy - Pusztavár-hegy - Keresztes-hegy - földvár - Dobogó-tető - Gyertyános - Hollókő TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-195 Hollókő - Szár-hegy - Zsunyi-patak - Felsőtold - Alsótold - Alsó-szurdok - Bableves Csárda, Nagymező TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-196 Nagymező-puszta - Barát-hát - Tepke - Purga - Macska-hegy - Garábi-nyereg - Nagy-kő-tető - Köves-bérc - Sátoros-hegy - Csepegős-kút - Nagybárkány TÚRALEÍRÁSSAL! 14.3 km
kék sáv OKT-197 Nagybárkány - Pongor-malom - Sámsonháza - (várhegy, Sámsonvár) - védett geológiai feltárás - Szálláska-völgy - (Mátraverebély, Szent-kút) - Tari-kereszt - Csapás-tető - Nagy-aszó - Mátraverebély TÚRALEÍRÁSSAL! 9.4 km
  Összesen: 68.5 km
 

20.sz. túra: Mátra: Mátraverebély - Mátraháza

kék sáv OKT-201 Mátraverebély vm. - Agyagos-tető - Rétlás-oldal - Csalános - Ágasvár turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-202 Ágasvár turistaház - Szamárkő - Rebeka-kert - Mátraszentistván TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-203 Mátraszentistván - Mátraszentlászló - sípálya - Piszkés-tető, Csillagvizsgáló - Lengyendi-galya - Galya-tető - Péter-hegyese, kilátó - Galyatető, Nagyszálló TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-204 Galyatető - parkoló - Galya-csurgó - Károly-vágás - Nyírjes-bérc - Nyírjesi erdészház 4.8 km
kék sáv OKT-205 Nyírjesi erdészház - Csór-hegy - Mátra-nyereg - Hidasi erdészház - Vörösmarty turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-206 Vörösmarty turistaház - Nagy-Hidas-völgy - Mátraháza TÚRALEÍRÁSSAL! 2.0 km
  Összesen: 25.9 km
 

21.sz. túra: Mátra: Mátraháza - Sirok

kék sáv OKT-211 Mátraháza - Déli sípálya - Kékestető TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-212 Kékestető - Sas-kő - Disznó-kő - Kis-Sas-kő - Markazi-kapu - Mraznica-tető - Hármashatár erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 5.6 km
kék sáv OKT-213 Hármashatár erdészház - Nagy-Szár-hegy - Cserepes-nyereg - Selyem-tisztás - Oroszlánvár - Domoszlói-kapu - Jagus - Szederjes-tető - Jóidő-kút - Cseresnyés-tető - Gazos-kő TÚRALEÍRÁSSAL! 8.9 km
kék sáv OKT-214 Gazos-kő - Átrád-tető - Kalapos-tető - Őr-hegy - Sólyom-kút - Sirok vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

22.sz. túra: Mátra: Sirok - Szarvaskő

kék sáv OKT-221 Sirok vm. - Siroki-vár - Barát- és Apáca-sziklák - Alma-lápa-tető - Kígyós-patak - Rozsnakpuszta erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-222 Rozsnakpuszta erdészház - Laskó-patak - Major-oldal - Szarvaskő vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
  Összesen: 17.5 km
 

23.sz. túra: Bükk: Szarvaskő - Putnok

kék sáv OKT-231 Szarvaskő - Szarvaskői-vár - Akasztó - Tardos-bérc - Tardos-hegy - Köles-hegy - Szent Anna kápolna, Gilitka-forrás - Kis-Szoros-tető - Kolacskovszky-forrás - Telekessy Vendégház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-232 Telekessy Vendégház - Alsó-erdő - Ciszterci Apátság - Bélapátfalva, Cementgyár vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-233 Bélapátfalva, Cementgyár vm. - Gyári-tó - Lóczy-forrás - Peresznye-lápa - Lak-völgy - katonasírok - Péter út - Őr-kő-rét - Kocsmáros-rét - Cserepeskői-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-234 Cserepeskői-barlang - Őserdő - Kis-Virágos-hegy - Tar-kő - Büszkés-hegy - Keskeny-rét - műút - Mély-Sár-völgy - Füstös-kő-bérc - Faktor-rét - Csalános - Bánkút TÚRALEÍRÁSSAL! 9.6 km
kék sáv OKT-235 Bánkút - Ördög-oldal - Torma-völgy - Mártus-kő - Vár-völgy - Pirító-kő - Baróc-patak - Begyeleg - Mályinka TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-236 Mályinka - Szente-völgy - Nagy-kő - Dédes - Bántapolcsány - Lázbérci-víztároló - Alsó-völgy - Upponyi-szoros - Uppony TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-237 Uppony - Szilas-tető - Koloska-tetői-földvár - Sajó-híd - Putnok TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
  Összesen: 54.9 km
 

24.sz. túra: Gömör-Tornai-karszt: Putnok - Bódvaszilas

kék sáv OKT-241 Putnok - Szörnyű-völgyi-patak - Magas-bérc-tanösvény - Halastó - Pálma-forrás - Mohos-vár - Keleméri Mohos-tavak - Szörnyű-völgy - Kelemér TÚRALEÍRÁSSAL! 10.7 km
kék sáv OKT-242 Kelemér - Keleméri-patak - Gömörszőlős - Karu-fészke-tető - Bors-völgy - Zádorfalva TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-243 Zádorfalva - Kis-kút - Cseres-kút - Cseres-völgy - Nagy-Szőlő-tető - Égés-tető - Galyagos-hegy - Kavicsos-hegy - Trizsi sorompó,határ (Északi-Zöld) - Bacsó-nyak - Aggtelek TÚRALEÍRÁSSAL! 11.8 km
kék sáv OKT-244 Aggtelek, Baradla-barlang - Mész-völgy - Karu-völgy - Magas-hegy - Kaffka-rét - Jósvafő, Baradla-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 4.4 km
kék sáv OKT-245 Jósvafő - Kossuth-barlang - Kuriszlán - víznyelő - kút - Morvai-lápa - Színi-sarok - Szelcepuszta - Patkós-völgy - Puska-Pál-forrás - Ménes-patak - Mocsolya-patak - Derenk (romközség) TÚRALEÍRÁSSAL! 16.2 km
kék sáv OKT-246 Derenk - Vidomáj puszta - Vár-kert - Lakatos-forrás - Bába-völgy - Iskola-kert - Baglyak-szakadéka-zsomboly - Szabó-pallag erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-247 Szabó-pallag erdészház - Meteor-barlang - Nagy-vizes-töbör - Pócsa-kői-víznyelő - Barlangkutató-forrás - Kónya - Serház-kút - Bódvaszilas TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
pecsét OKT-914 Bódvaszilas am. Kossuth u. - OKT bekötő útszakasz - Bódvaszilas vá. (pecsételőhely) 0.5 km
  Összesen: 62.2 km
 

25.sz. túra: Cserehát: Bódvaszilas - Boldogkõváralja

kék sáv OKT-251 Bódvaszilas - 27-es főút - Bódvarákói műút - Bódva-patak hídja - Bódvarákó TÚRALEÍRÁSSAL! 3.4 km
kék sáv OKT-252 Bódvarákó - Kis-hegy - Farkas-kút - Barakonyi-tető - Hármashatár - Slokk-tető Szentandrási-oldal - Tornabarakony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-253 Tornabarakony - Kápolna - Barakonyi-hegy - Szalonnás-bérc - Rakacaszend TÚRALEÍRÁSSAL! 4.3 km
kék sáv OKT-254 Rakacaszend - Kopasz-hegy - Szikszói-dűlő - Szikszói út - Kecske-pad - Irotai-völgy - Irota - Vesszős-oldal - Cigány-hegy - Vinyicska - Grajcár-tető - Csicsiri-domb - Felsővadász TÚRALEÍRÁSSAL! 16.1 km
kék sáv OKT-255 Felsővadász - műemlék görögkatolikus templom - Alsó-palánt - Nyésta - Szőlő-hegy - Abaújszolnok TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-256 Abaújszolnok - Meleg-oldal - Vagyos - Kalmi-tető - Ilkaháza, volt turistaház - Baktakék TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
kék sáv OKT-257 Baktakék - Templom-oldal - Tóbiás-tanya - Sűrű-erdő - Hegymegi-szőlő - Fancsal TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
kék sáv OKT-258 Fancsal - Betti-kút - Devecseri-patak - Abaújdevecser - Csoma-kúria - Encs - Forró-Encs vá. - Gibárt TÚRALEÍRÁSSAL! 9.9 km
kék sáv OKT-259 Gibárt - Felső-dűlő - Aba-hegy - Abadűlő - Hernádcéce - Boldogkőváralja vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
  Összesen: 63 km
 

26.sz. túra: Zemplén: Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

kék sáv OKT-261 Boldogkőváralja - műút - Arka - Arka-patak-völgye - Fónyi-oldal - Hosszú-rét - Erdészház - Bónyi-kút - Mogyoróska - Várhegy (Regéci-vár) - Regéc TÚRALEÍRÁSSAL! 16.4 km
kék sáv OKT-262 Regéc - Dorgói erdészház - Pengőkői-út - Tokár-tető - Pengő-kő - Bagoly-bérc-tető - Istvánkúti erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
kék sáv OKT-263 Istvánkúti erdészház - Mlaka-rét - Szpalanyica-rét - Hangyás-bérc - Cseliszka-rét - Brinzakóka-rét - Gerendás-rét - Eszkála erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-264 Eszkála erdészház - Eszkála-tető - Kecske-hát - Kecske-hát-rét - Zsidó-rét - Matisz-rét - Labanc-rét - Cifra-kút - Rákos-kút - Makkoshotyka TÚRALEÍRÁSSAL 9.2 km
kék sáv OKT-265 Makkoshotyka - Hutka-szilvás - Hárs-elő - Cirkálótanya TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-266 Cirkálótanya - Rókás-völgy - Pusztadélő - Rákóczi-fa - Hideg-oldal - Csonka-kút - Pandák-völgy - (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
  Összesen: 52.7 km
 

27.sz. túra: Zemplén: Nagy-nyugodó-nyereg - Hollóháza

kék sáv OKT-271 (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Som-hegy - Mocsári-rét - Nagy-Hallgató-nyereg, Cseréptó - Vágáshuta TÚRALEÍRÁSSAL! 10.6 km
kék sáv OKT-272 Vágáshuta - Aranyoska - Hosszú-patak - Margit-kút - Hollós-völgy - Nagyhuta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-273 Nagyhuta - Kishuta - Kishuta vm. - Szuha-völgy - Bózsvai-szikla - Nagybózsva TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-274 Nagybózsva - Kisbózsva - Nyíri-patak - Alsó-rét - régi vasút - volt Füzérkomlós vá. - Füzérkomlós - Komlósi-völgy - Szőlők-alja - Füzér TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-275 Füzér - Füzéri-vár - Párkány-rét - Senyánszki-rét - Csata-réti erdészház - Nyársasok - Kis-Milic - Nagy-Milic TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-276 Nagy-Milic - Hajagos - Nyerges-hegy - László-tanya (Bodó-rét) TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-277 László-tanya (Bodó-rét) - Kelemen-bérc - Dög-rét - Sarjános-rét - Hollóháza, Kéktúra emlékmű TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
  Összesen: 46.4 km
 

A túramozgalom érintőpontjai

Az érintőpontok nevére kattintva a megfelelő pont adatlapjára jutsz, ahol a pont állapotával kapcsolatos észrevételeket is olvashatod. Regisztrált felhasználóként Te magad is írhatsz megjegyzést a pont állapotáról.

Az Országos Kéktúra 01. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Írott-kő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Írott-kőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hét-forrás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hét-forrásnál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Kőszeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőszegen)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tömörd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tömördön)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ablánc-malom (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Ablánci-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szeleste (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szelestén vagy Ölbő-Alsószeleste vá.-n)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bögöt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bögötön)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csénye-Újmajor (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csénye-Újmajorban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
 

Az Országos Kéktúra 02. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gérce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gércén)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rózsáskerti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rózsáskerti-erdészháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hidegkúti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hidegkúti-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káld (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káldon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hosszúpereszteg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hosszúperesztegen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szajki-tavak (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szajki-tavaknál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ötvös (Külső-erdő) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ötvös mellett)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisvásárhely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisvásárhelyen)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
 

Az Országos Kéktúra 03. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sarvaly-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sarvaly-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zalaszántó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zalaszántón)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rezi (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Reziben)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gyöngyösi Csárda (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Gyöngyösi-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hévíz (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hévízen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
 

Az Országos Kéktúra 04. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vállus (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Válluson)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Lesenceistvánd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Lesenceistvándon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
 

Az Országos Kéktúra 05. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szent György-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szent György-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Szigliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szigligeten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
 

Az Országos Kéktúra 06. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káptalantóti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káptalantótiban)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szentbékkálla (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szentbékkállán) 1 db
54 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Balatonhenye (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Balatonhenyén)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csicsói-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Csicsói-erdészháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
 

Az Országos Kéktúra 07. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kab-hegy (Az Országos-Kéktúra bélyegzőhelye a Kab-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Úrkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Úrkúton)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
 

Az Országos Kéktúra 08. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Németbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Németbányán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonybél (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonybélben)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőris-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kőris-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Borzavár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Borzaváron)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
 

Az Országos Kéktúra 09. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonynána (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonynánán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jásd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jásdon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csőszpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csőszpusztán)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisgyón (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisgyónon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonykúti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonykútiban)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fehérvárcsurgó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fehérvárcsurgón)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodajk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bodajkon)
 

Az Országos Kéktúra 10. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csókakő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csókakőn) 1 db
21 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gánt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gánton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mindszentpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mindszentpusztán)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőhányás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőhányáson)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gesztesvár th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Várgesztesen) 1 db
21 hónapja
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
24 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 11. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
24 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van Nyalóka (előre lepecsételt öntapadós lap) OKT Somlyóvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Somlyóváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Koldusszállás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Koldusszálláson)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányahegyi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánya-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gerecse üdülő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gerecse üdülőnél)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pusztamarót (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pusztamaróton)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Péliföldszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Péliföldszentkereszten) 1 db
20 hónapja
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mogyorósbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mogyorósbányán)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tokodi pincék vagy Tokod (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a tokodi pincéknél vagy Tokodon)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
 

Az Országos Kéktúra 12. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Klastrompuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Klastrompusztán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
29 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 13. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
29 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zsíros-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Zsíros-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
 

Az Országos Kéktúra 14. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Hármashatár-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatár-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Virágos-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Virágos-nyeregnél) 2 db
33 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
33 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 15. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
33 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kevély-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kevély-nyeregben) 1 db
66 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentkereszten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
 

Az Országos Kéktúra 16. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sikárosi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sikárosi-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentlászló (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentlászlón) 2 db
34 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pap-réti-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Pap-réti erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Villám (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Villámon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Visegrád (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Visegrádon)
 

Az Országos Kéktúra 17. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Nagymaros-Visegrád vmh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagymaroson)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Törökmező (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Törökmezőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisinóci-th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kisinóci-turistaháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Hideg-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Hideg-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
 

Az Országos Kéktúra 18. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Magyarkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Magyarkúton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Katalinpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Katalinpusztán) 1 db
41 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ősagárd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ősagárdon)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsőpetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsőpetényben)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Alsópetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Alsópetényben)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Romhány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Romhányon)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kétbodony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kétbodonyban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
 

Az Országos Kéktúra 19. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szandaváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szandaváralján)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserhátsurány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Cserhátsurányban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrádsipek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádsipeken) 2 db
24 hónapja
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollókőn)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagymezőpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagymezőpusztánál, a Bableves Csárdában)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagybárkány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagybárkányban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
 

Az Országos Kéktúra 20. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ágasvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ágasváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraszentistván (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraszentistvánon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Galyatető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Galyatetőn)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vércverés (699 m) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vércverésen)
6. Nem kell felkeresni Az érintőpont megszűnt A helyet felismerhetően ábrázoló fényképpel OKT Nyírjes-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nyírjesi-erdészháznál) 2 db
31 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vörösmarty Fogadó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vörösmarty Fogadónál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
 

Az Országos Kéktúra 21. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kékestető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kékestetőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hármashatár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatárnál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
 

Az Országos Kéktúra 22. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozsnakpuszta-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozsnakpusztai erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
 

Az Országos Kéktúra 23. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Telekessy Vendégház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Telkessy Vendégháznál) 2 db
52 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bélapátfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bélapátfalván)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserepeskői-barlang (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cserepeskői-barlangnál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bánkút síház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánkúti Síháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mályinka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mályinkán) 1 db
46 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Uppony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Upponyban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
 

Az Országos Kéktúra 24. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kelemér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keleméren)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gömörszőlős (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gömörszőlősön)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zádorfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zádorfalván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Aggtelek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Aggteleken)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jósvafő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jósvafőn)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Derenk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Derenken, a romközségnél)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szabó-pallag vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szabó-pallag vadászháznál)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
 

Az Országos Kéktúra 25. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bódvarákó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvarákón)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tornabarakony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tornabarakonyban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rakacaszend (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Rakacaszenden)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsővadász (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsővadászon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Abaújszolnok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Abaújszolnokon)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Baktakék (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Baktakéken)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fancsal (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fancsalon)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gibárt vízierőmű (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gibárton)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hernádcéce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hernádcécén)
11. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
 

Az Országos Kéktúra 26. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Regéc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Regécen) 2 db
56 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Istvánkúti-vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Istvánkúti-vadászháznál) 2 db
57 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Eszkála-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Eszkála-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Makkoshotyka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Makkoshotykán)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cirkáló-tanya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cirkáló-tanyánál)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
49 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 27. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
49 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vágáshuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Vágáshután)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyhuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyhután) 2 db
57 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bózsva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bózsván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Füzér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Füzéren)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodó-rét (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bodó-réten)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollóháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollóházán) 1 db
58 hónapja
 

A túramozgalom teljesítői

Sorszám Teljesítve Név Szül. év Település
000001-LOKO 1952-06-01 Horváth József
000002-LOKO 1953-06-01 Takács Lajos
000003-LOKO 1953-06-01 Dér Lajos
000004-LOKO 1953-06-01 Schleicher Istvánné
000005-LOKO 1953-06-01 Bokody József
000006-LOKO 1953-06-01 Cserey György
000007-LOKO 1953-06-01 Balogh Jolán
000008-LOKO 1953-06-01 Csiszár Zoltán
000009-LOKO 1953-06-01 Dr. Vizkelety László
000010-LOKO 1954-06-01 Kispál László
000011-LOKO 1954-06-01 Kis Zoltán
000012-LOKO 1954-06-01 Angyal Csilla
000013-LOKO 1954-06-01 Hermann Imre
000014-LOKO 1954-06-01 Kecskés Magda
000015-LOKO 1954-06-01 Urbán Béláné
000016-LOKO 1954-06-01 Póth László
000017-LOKO 1954-06-01 Horvai Ferenc
000018-LOKO 1955-06-01 Szűcs Rudolf
000019-LOKO 1955-06-01 Tormássy Károly
000020-LOKO 1955-06-01 Tóvári István
000021-LOKO 1957-06-01 Tóth Imre
000022-LOKO 1957-06-01 Balázs Jolán
000023-LOKO 1957-06-01 Érchegyi Lajos
000024-LOKO 1957-06-01 Markhert Imre
000025-LOKO 1957-06-01 Markhert Imréné
0001 1961-08-15 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0002 1961-08-15 Erdőszegi Ferenc Budapest
0013 1962-01-30 Horváth József 1918 Piliscsaba
0069 1962-09-25 Homonnay Béla 1902 Budapest
0073 1962-10-23 Németh Gábor 1916 Budapest
0074 1962-10-23 Németh Jenő István 1925 Budapest
0126 1963-08-14 Erdőszegi Ferenc Budapest
0369 1965-11-01 Erdőszegi Ferenc Budapest
0480 1966-08-02 Erdőszegi Ferenc Budapest
0500 1966-10-23 Nagy Gábor 1952 Budapest
0501 1966-10-23 Nagy Béla 1948 Budapest
0595 1967-01-23 Czirók Dénes 1921 Komárom
0645 1967-08-28 Erdőszegi Ferenc Budapest
0685 1967-10-30 Durkó Etele 1921 Budapest
0686 1967-10-30 Durkó András 1959 Budapest
0705 1967-11-27 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0729 1967-07-04 Zsíros László 1935 Veszprém
0742 1968-05-28 Ungerleider János 1946 Budapest
0874 1969-09-24 Erdőszegi Ferenc Budapest
0917 1969-10-27 Dani László 1950 Budapest
0931 1969-10-03 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0932 1969-10-03 Burkus Mihály Abaújszántó
0956 1970-04-13 Pálos Béla 1914 Budapest
0957 1970-04-13 Pálos Béláné 1917 Budapest
0983 1970-04-18 Kopácsy Antal 1952 Kisterenye
1000 1970-06-22 Homonnay Béla 1902 Budapest
1175 1972-10-12 Szász Péter Pál 1916 Budapest
1176 1972-10-12 Ifj. Szász Péter Pál 1955 Budapest
1177 1972-10-12 Szász Csaba 1958 Budapest
1191 1972-10-26 Pelyhe István 1932 Budapest
1234 1973-03-18 Durkó Etele 1921 Budapest
1235 1973-03-18 Durkó András 1959 Budapest
1239 1973-12-03 Szőke Attila 1955 Budapest
1264 1973-04-08 Kőszegi László 1955 Kalocsa
1344 1973-10-27 Király István 1932 Balatonfűzfő
1421 1974-07-31 Balogh Imre 1955 Székesfehérvár
1422 1974-07-31 Balogh András 1948 Székesfehérvár
1544 1975-11-10 Wágner György 1944 Székesfehérvár
1779 1978-09-20 Durkó Etele 1921 Budapest
1789 1978-08-31 Pelyhe István 1932 Budapest
1842 1978-10-29 Rockenbauer Pál 1933 Budapest
1843 1978-10-29 Sáfrány József 1952 Budapest
1899 1979-10-15 Rockenbauer Pál 1933 Budapest
1900 1979-10-15 Sáfrány József 1952 Budapest
1901 1979-10-15 Stenszky Gyula 1949 Budapest
1902 1979-10-15 Peták István 1940 Budapest
1903 1979-10-15 Petres Pál 1950 Budapest
1904 1979-10-15 Szabados Tamás 1935 Budapest
1905 1979-10-15 Tolnai Ferenc 1951 Budapest
1906 1979-10-15 Tubai László 1952 Budapest
1907 1979-10-15 Faludi Sándor 1951 Budapest
1908 1979-10-15 Heincz László 1958 Budapest
1948 1980-12-29 Káldi Géza 1941 Ajka
1968 1980-10-05 Bozó András 1931 Budapest
2005 1981-04-05 Eördögh Katalin 1938 Budapest
2077 1981-12-31 Tóth László Kazincbarcika
2129 1982-08-25 Bozó András 1931 Budapest
2142 1982-08-22 Pálmai Vencel 1953 Budapest
2170 1982-10-27 Fábián Tamás 1958 Vasvár
2171 1982-10-31 Király István 1932 Veszprém
2178 1982-12-27 Balogh András 1948 Székesfehérvár
2186 1983-02-17 Kammel László 1944 Budapest
2242 1983-01-30 Szabó József 1965 Balatonfenyves
2266 1983-08-14 Dr. Muskovits József 1943 Budapest
2319 1984-05-24 Beke Nándorné 1953 Budaörs
2320 1984-05-24 Szirtesi János 1927 Budapest
2325 1984-08-20 Muskovics András 1952 Tárnok
2329 1984-09-16 Bozó András 1931 Budapest
2359 1984-04-07 Törékné Rádi Mária 1945 Budapest
2360 1984-04-07 Törék István 1941 Budapest
2386 1985-07-28 Vida Sándor 1965 Budapest
2387 1985-07-07 Helfrich Zoltán 1954 Budapest
2468 1985-10-13 Gyenes István 1954 Szolnok
2469 1986-02-15 Vida Levente 1942 Celldömölk
2470 1986-02-15 Vida Leventéné 1945 Celldömölk
2471 1986-02-15 Vida Zalán Vajk 1975 Celldömölk
2472 1986-02-15 Vida Melinda Délibáb 1968 Celldömölk
2473 1986-02-15 Vida Zotmund Alpár 1969 Celldömölk
2555 1986-09-30 Király István 1932 Veszprém
2594 1987-06-29 Dworschak György 1945 Budapest
2595 1987-06-29 ifj. Dworschak György 1969 Budapest
2668 1988-01-01 Stefanov Titusz 1940 Arad (RO)
2683 1988-12-19 Veress Zoltán 1945 Budapest
2690 1988-12-19 Samu Piroska 1958 Budapest
2691 1988-12-19 Balogh Péter 1971 Szolnok
2736 1989-01-09 Káldi Géza 1941 Ajka
2765 1989-07-18 Szegedi Ádámné 1941 Budapest
2766 1989-07-18 Dinnyés István 1940 Budapest
2772 1989-09-11 Matolcsi György 1951 Budapest
2815 1989-09-11 Nagy Attila 1958 Budapest
2816 1989-09-11 Nagyné Bodor Erzsébet 1959 Budapest
2892 1990-05-14 Pelyhe István 1932 Budapest
2901 1990-05-13 Kammel László 1944 Budapest
2902 1990-07-11 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2906 1990-08-06 Molnár Pál 1926 Budapest
2907 1990-08-06 Molnár Rudolf 1958 Budapest
2938 1990-11-26 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
2940 1990-11-26 Pöröntő Krisztina 1973 Székesfehérvár
2943 1990-11-26 Balogh András 1948 Székesfehérvár
2961 1991-03-04 Káplár Béla 1943 Nagykáta
2970 1991-08-05 ifj. Szilvási István 1966 Budapest
2972 1991-08-05 Juhász Imre 1963 Budapest
2973 1991-08-14 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2987 1992-02-03 Hajnal Gábor Szeged
2996 1992-05-25 Kopcsay Péter 1965 Budapest
3048 1992-12-11 Váradi Sándor Miskolc
3049 1992-12-11 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3056 1993-02-01 Preisler Tamás 1938 Budapest
3066 1993-03-12 Jankovich Béla 1953 Pécs
3077 1993-08-10 Dull Péter Budapest
3080 1993-08-24 Paska Tibor 1962 Tatabánya
3120 1993-10-28 Becze László 1966 Pécs
3122 1993-10-28 Sztancsik György 1964 Budapest
3128 1993-11-15 Glatz Katalin 1975 Nyíregyháza
3129 1993-11-15 Juhász Imre 1963 Budapest
3131 1993-11-22 Fejszés Zoltánné 1938 Budapest
3135 1993-12-14 Máté Rita 1960 Pécs
3161 1994-07-10 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3165 1994-09-27 Csontos Gyula 1964 Budapest
3168 1994-10-03 Káldi Géza 1941 Ajka
3169 1994-10-04 Jankovich Béla 1953 Pécs
3184 1995-05-08 Veress Zoltán 1945 Budapest
3198 1995-10-06 Balabás László 1953 Bőcs
3199 1995-10-13 Maku László 1972 Ecséd
3200 1995-10-13 Maku Márta 1967 Ecséd
3202 1995-11-06 Fazekas Gábor 1977 Salgótarján
3205 1995-11-06 Zsurek József 1931 Pécs
3228 1996-04-29 Tari Endre 1948 Lajosmizse
3237 1996-06-03 Csiba Ágoston 1977 Budapest
3252 1996-07-09 Jankovich Béla 1953 Pécs
3253 1996-08-08 Mikus Pál 1965 Sülysáp
3316 1997-07-18 Somodi Tivadarné 1934 Budapest
3322 1997-09-01 Major Anna 1947 Székesfehérvár
3334 1997-09-15 Habán Katalin 1943 Budapest
3352 1997-09-10 Gránicz János 1956 Dunakeszi
3373 1998-06-28 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3376 1998-07-28 Juhász Imre 1963 Budapest
3388 1998-09-21 Győri Péter 1952 Budapest
3396 1998-09-28 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3403 1998-10-05 Horváth M. Gyuláné 1926 Budapest
3404 1998-10-05 Lovas György 1924 Budapest
3420 1998-10-25 Wittmer Antal 1956 Környe
3473 1999-07-07 dr. Fabók Julianna 1941 Budapest
3486 1999-09-20 Káldi Géza 1941 Ajka
3487 1999-09-20 Garbai Gábor 1974 Ajka
3488 1999-09-27 Bor Istvánné 1951 Sátoraljaújhely
3489 1999-09-27 Bodnár György 1958 Nagykálló
3490 1999-09-27 Tóth Sándor 1976 Nyíregyháza
3497 1999-08-21 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
3502 1999-09-25 Vida Sándor 1965 Budapest
3503 1999-09-25 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3513 1999-11-22 Gida Tibor 1944 Pécs
3514 1999-11-22 Jancsi Attila 1958 Pécs
3518 1999-12-06 Kassai László Debrecen
3541 2000-05-08 Juhász Imre 1963 Budapest
3579 2000-10-30 Raduj László 1941 Budapest
3580 2000-10-30 Raduj Lászlóné 1943 Budapest
3583 2000-10-30 Hadházi László 1932 Gödöllő
3603 2001-01-08 Sipos Tamás 1970 Budapest
3641 2001-09-03 Varga Attila 1965 Budapest
3649 2001-09-17 Szabó József 1951 Szentes
3654 2001-07-28 Buda Zoltánné 1946 Sajószentpéter
3656 2001-10-29 Bágyi Józsefné 1928 Budapest
3660 2001-11-19 Gertner Béla 1952 Érd
3667 2001-10-22 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3672 2002-01-14 Gombár Lászlóné 1952 Miskolc
3698 2002-05-06 Veress Zoltán 1945 Budapest
3702 2002-05-27 Ginter Gábor 1970 Veresegyház
3724 2002-09-16 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
3730 2002-10-14 Sajtosné Baráth Klára 1951 Székesfehérvár
3731 2002-10-14 Sum Anna 1948 Miskolc
3734 2002-10-21 Hegedűs Zsuzsanna 1966 Nyíregyháza
3736 2002-10-21 Kemény András 1950 Budapest
3749 2002-11-09 Vida Sándor 1965 Budapest
3750 2002-11-09 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3751 2002-11-18 Győri Péter 1952 Budapest
3771 2002-12-16 Kardos Erzsébet 1958 Szolnok
3784 2003-02-10 Kálmán Gergely 1982 Miskolc
3811 2003-09-01 Lovas György 1924 Budapest
3828 2003-10-13 Berzsenyiné Sinkovics Mária 1944 Budapest
3829 2003-10-27 Kalászi István 1944 Miskolc
3834 2003-11-03 Bágyi Józsefné 1928 Budapest
3863 2004-02-02 Preisler Tamás 1938 Budapest
3867 2004-03-01 Győri Péter 1952 Budapest
3874 2004-04-26 Kammel László 1944 Budapest
3875 2004-04-26 Sebestyén Pál 1979 Budapest
3881 2004-04-27 Eperjesi József 1955 Pécs
3901 2004-09-06 Fodor Imre 1968 Kiskunhalas
3954 2004-11-22 Káldi Géza 1941 Ajka
3982 2005-04-11 Tomacsek Tamás 1971 Tatabánya
3985 2005-04-25 Balázs Ferenc 1943 Veszprém
3992 2005-06-30 Debreczeni Sándor 1950 Zalaszentmihály
3995 2005-07-01 Kelemen Zoltán 1987 Eger
4004 2005-08-31 Szabó László 1974 Pákozd
4010 2005-10-04 Balog Lajos 1959 Kiskunhalas
4011 2005-10-04 Holló Tibor 1958 Kiskunmajsa
4015 2005-10-03 Jakab Albert 1966 Paks
4016 2005-10-03 Jakab Éva 1969 Paks
4017 2005-10-03 Lukács Vilmos 1951 Paks
4018 2005-10-03 Gergely László 1938 Paks
4019 2005-10-03 Péter Imre 1948 Paks
4023 2005-10-10 Eördögh Katalin 1938 Budapest
4032 2005-10-15 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4033 2005-11-06 Vida Sándor 1965 Budapest
4034 2005-11-06 Polgár Andrásné 1955 Budapest
4041 2005-11-21 Major Anna 1947 Székesfehérvár
4061 2006-02-10 Birta Zsolt 1977 Budapest
4072 2006-04-28 Kozma Ferenc 1975 Kecskemét
4083 2006-08-14 Jankovich Béla 1953 Pécs
4085 2006-09-04 Gertner Béla 1952 Érd
4092 2006-09-04 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
4093 2000-09-04 Balázsy Péter 1938 Szeged
4094 2000-09-04 Balázsy László 1949 Pécs
4097 2003-09-04 Horváth Béla 1959 Budapest
4117 2006-09-25 Vizi Tamás 1985 Csomád
4118 2006-09-25 Vizi Tibor 1980 Csomád
4120 2006-09-09 Rába Csabáné 1958 Kaposvár
4121 2006-09-09 Rába Csaba 1955 Kaposvár
4130 2006-10-16 Kökény Mihály 1963 Zalaegerszeg
4131 2006-10-16 Berta Ottília 1960 Zalaegerszeg
4141 2006-10-24 Komlósi Károly Pál 1976 Budapest
4142 2006-10-24 Komlósi Krisztina 1974 Budapest
4156 2006-11-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4157 2006-11-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4176 2007-01-08 Buncsek Zoltánné 1951 Szolnok
4189 2007-02-26 Manhalter Krisztián 1975 Várpalota
4190 2007-03-12 Balla László 1957 Pécs
4191 2007-03-12 Balláné Meggyesi Klára 1960 Pécs
4192 2007-03-12 Balla Tamás 1985 Pécs
4193 2007-03-12 Balla Péter 1990 Pécs
4194 2007-03-12 Gida Tibor 1944 Pécs
4195 2007-03-12 Gida Erzsébet 1985 Pécs
4196 2007-03-12 Gidáné Orsós Erzsébet 1964 Pécs
4197 2007-03-12 Romvári Tibor 1959 Pécs
4198 2007-03-12 Romvári Katalin 1985 Pécs
4199 2007-03-19 Kulcsár Gábor 1963 Pécs
4200 2007-03-19 Kulcsár Gábor ifj. 1992 Pécs
4201 2007-03-19 Romvári Tiborné 1963 Pécs
4202 2007-03-19 Romvári Zsófia 1990 Pécs
4203 2007-03-19 Jancsi Attila 1958 Pécs
4211 2007-04-16 Dr. Mezei István 1946 Budapest
4236 2007-08-27 Szabó József 1951 Szentes
4237 2007-08-30 Feltser János 1958
4241 2007-09-03 Széll Zoltán 1968 Budapest
4242 2007-09-10 Sipos Tamás 1970 Budapest
4247 2007-09-10 Fancsali Béla 1938 Budapest
4270 2007-10-01 Gáspár Csaba 1968 Vecsés
4275 2007-10-16 Bauer Géza 1950 Budapest
4276 2007-10-16 Bauerné Pataki Erzsébet 1947 Budapest
4282 2007-10-15 Takács István 1949 Székesfehérvár
4299 2007-11-12 Stéger József 1976 Székesfehérvár
4300 2007-11-12 Laczkó Péter 1978 Budapest
4302 2007-11-12 Garbai Gábor 1974 Ajka
4305 2007-11-19 Albert Edit 1983 Budapest
4312 2008-01-07 Joszt Antal 1952 Budaörs
4313 2008-01-14 Hovánszki István 1956 Dunakeszi
4326 2008-05-09 Márton László Krisztián 1976 Sopron
4336 2008-05-26 Lendvay Ákos 1946 Budapest
4340 2008-06-02 Fiala Péter 1978 Budapest
4341 2008-06-02 Mészáros Borbála 1996 Budapest
4347 2008-06-09 Pilissy György 1984 Budapest
4350 2008-07-23 Kriszt Emil József 1938 Budapest
4351 2008-07-23 Marsalkó Zsuzsánna 1946 Budapest
4360 2008-09-01 Biros Béláné 1942 Pécs
4364 2008-09-08 Preisler Tamás 1938 Budapest
4367 2008-08-04 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
4374 2008-09-29 Fancsali Béla 1938 Budapest
4376 2008-09-21 Szegedi Bálint 1978 Budapest
4378 2008-10-13 Mikus Pál 1965 Sülysáp
4388 2008-10-26 Pénzes Attiláné 1965 Debrecen
4397 2008-11-17 Cziczer István 1980 Szeged
4401 2008-11-24 dr. Rombauer Ágnes 1953 Székesfehérvár
4411 2008-12-15 Hadházi László 1932 Gödöllő
4419 2009-01-05 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
4425 2009-01-12 Habán Katalin 1943 Budapest
4432 2009-02-02 dr.Jamrik Viktória 1970 Székesfehérvár
4435 2009-02-08 Imre Tamás 1983 Budapest
4436 2009-02-08 Virt Eszter 1983 Budapest
4442 2009-03-30 Csernák Tamás 1975 Vác
4443 2009-03-30 Csernák Annamária 1979 Vác
4448 2009-04-20 Ruff Róbert 1964 Budapest
4460 2009-04-30 Nardai Károly 1971 Szombathely
4464 2009-05-25 Láng András 1966 Budapest
4476 2009-07-26 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4480 2009-08-10 Preisler Tamás 1938 Budapest
4489 2009-08-31 Wicha Gábor 1978 Oroszlány
4502 2009-09-28 Lokár Csilla 1981 Ebes
4503 2009-09-28 Harsányi L. László 1971 Ebes
4510 2009-10-05 Gárdai Csaba 1963 Budapest
4529 2009-10-26 Nád Béla 1962 Szigetszentmiklós
4530 2009-10-26 Kontha Gabriella 1959 Majosháza
4531 2009-10-26 Kalászi István 1944 Miskolc
4538 2009-10-30 Veres Zsolt 1985 Kiskunfélegyháza
4539 2009-11-16 Bányik András 1953 Szentes
4546 2009-11-23 Szmutkó Anett 1983 Gyömrő
4547 2009-11-23 Kovács Imre 1975 Püspökladány
4579 2010-03-29 Lágler Jánosné 1940 Budapest
4583 2010-04-26 Várhalmi János Lászlóné 1943 Kerekegyháza
4603 2010-08-12 Braun Andrea 1960 Pécs
4604 2010-08-12 Stiksz Zsuzsanna 1968 Pécs
4622 2010-09-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4623 2010-09-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4624 2010-07-11 Horváth István 1956 Székesfehérvár
4633 2010-09-03 Radványi Benedek 1987 Budapest
4637 2010-08-08 dr. Bencze Erika 1969 Budapest
4638 2010-10-11 Fancsali Béla 1938 Budapest
4639 2010-10-18 Takács István 1949 Székesfehérvár
4643 2010-11-15 dr. Fabók Julianna 1941 Budapest
4645 2010-11-15 Szabó Kornél 1975 Budapest
4648 2010-11-29 Karajz Balázs 1981 Budapest
4649 2010-11-29 Karajz Csaba 1985 Budapest
4650 2010-11-29 Karajzné Illinger Enikő 1984 Budapest
4660 2010-12-06 Illána Erzsébet 1962 Balatonfüred
4665 2010-12-13 Vincze Gábor 1970 Salgótarján
4671 2011-01-24 Garbai Gábor 1974 Ajka
4672 2011-01-31 Juhász Péter 1969 Budapest
4674 2011-02-07 Sheib Tamás 1969 Tatabánya
4675 2011-02-07 Sheib Ágnes 1970 Tatabánya
4695 2011-05-16 Sótérné Stolmár Gizella 1958 Székesfehérvár
4696 2011-05-16 Sótér Árpád 1958 Székesfehérvár
4697 2011-05-16 Eberherdt Erika 1953 Székesfehérvár
4698 2011-05-16 Schmidt Erzsébet 1961 Székesfehérvár
4699 2011-05-16 Bakos Andrea Ágnes 1963 Székesfehérvár
4700 2011-05-16 Pataki Béla 1940 Székesfehérvár
4701 2011-05-16 Petőné Dömötör Zsuzsa 1951 Székesfehérvár
4702 2011-05-16 Józsa István 1955 Székesfehérvár
4717 2011-08-13 Tóth Tamás 1983 Budapest XX.ker.
4718 2011-08-13 Szűcs József 1944 Szabadka
4748 2011-09-19 Cziráki Ágota 1954 Pápa
4749 2011-09-01 Dévényi Tamás 1971 Budapest
4750 2011-09-01 Dévényiné Budea Andrea 1976 Budapest
4751 2011-09-19 Horváth Béla 1959 Budapest
4752 2011-09-19 Rácz József 1955 Székesfehérvár
4753 2011-09-19 Rácz Józsefné 1957 Székesfehérvár
4757 2011-09-26 Ambrus Zoltán 1980 Dunavarsány
4763 2011-10-03 Vörös Gergő 1985 Pápa
4770 2011-10-10 Móricz Vilmos 1977 Ajka
4787 2011-11-07 Németh Eszter 1996 Nagyvenyim
4788 2011-11-07 Németh Lászlóné 1971 Nagyvenyim
4789 2011-11-07 Németh László 1969 Nagyvenyim
4790 2011-11-07 Németh Gergely 1994 Nagyvenyim
4791 2011-11-07 Makovits Levente 1976 Dunaújváros
4795 2011-11-14 Farkasfalvi-Ugron Gyula 1969 Százhalombatta
4812 2011-12-13 Szűcs József 1948 Alsótelekes
4818 2012-01-09 Varga Zsolt 1975 Budapest
4821 2012-01-16 Bánár Zsolt 1971 Szob
4822 2012-01-23 Adlovitsné Holdinger Teréz 1949 Zirc
4823 2012-01-23 Kosztolányi Mihályné 1948 Ács
4843 2012-01-29 Rojcsek Gusztáv 1951 Szigetszentmárton
4844 2012-02-20 Jankovich Béla 1953 Pécs
4845 2012-02-20 Máté Rita 1960 Pécs
4848 2012-03-19 Balogh János 1979 Budapest
4852 2012-04-02 Dobos István 1981 Siófok
4878 2012-05-07 Taigiszerné Vízkelety Judit 1961 Budapest
4879 2012-05-07 Taigiszer Csaba 1961 Budapest
4881 2012-05-23 Györkös Attila 1970 Budapest
4900 2012-08-22 Boros Lajos 1969 Ócsa
4917 2012-08-13 dr. Hetényi György 1980 Budapest
4925 2012-09-13 Hastó Attila 1978 Csoma
4926 2012-09-13 Bárdos László 1944 Szántód
4927 2012-09-13 Szántó Erika 1964 Dorog
4928 2012-09-13 Szabó László 1975 Dorog
4933 2012-09-17 Tóth Ferenc Attila 1967 Miskolc
4943 2012-09-17 Fehérné Thomas Györgyi 1978 Budapest
4944 2012-09-17 Fehér Roland 1970 Budapest
4952 2012-09-24 Szász Károly 1972 Budapest
4969 2012-10-29 Széll Zoltán 1968 Budapest
4972 2012-10-07 Dr. Takács József 1979 Szekszárd
4973 2012-10-07 Dr. Balikó Krisztina 1979 Sopron
4981 2012-11-05 Mikus Pál 1965 Sülysáp
4983 2012-10-25 Hevesi Zoltán 1953 Kaposvár
4986 2012-11-12 Haraszti Arakna Erzsébet 1946 Révfülöp
5010 2012-05-03 Bagdi István 1978 Hajdúnánás
5034 2012-10-20 Krajnyák Tibor 1968 Borsodszirák
5043 2013-02-04 Asbóth Katalin 1963 Székesfehérvár
5046 2013-03-04 Baksai Antal 1947 Tapolca
5047 2013-03-04 Baksai Antalné 1951 Tapolca
5050 2013-02-28 Fridrich István 1959 Piliscsaba
5063 2013-05-13 Molnár György 1956 Budapest
5064 2013-05-27 Bert Winkler 1967 Wilkau
5067 2013-05-22 Döme Géza 1976 Kiskőrös
5070 2013-05-27 Keszler Máté 1991 Budapest
5083 2013-04-22 Mester Dániel 1976 Budapest
5086 2013-05-18 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5093 2013-07-29 Gaál Gyula 1986 Budapest
5094 2013-08-01 Zászkaliczky Pál 1966 Budapest
5095 2013-08-01 Zászkaliczky Pálné 1966 Budapest
5096 2013-09-02 Kosztolányi Mihályné 1948 Ács
5100 2013-09-02 Lipák István 1951 Tápiószele
5102 2013-09-02 Tóth László 1965 Budapest
5103 2013-09-02 Tóth Lászlóné 1970 Budapest
5104 2013-09-02 Tóth Gergő 1994 Budapest
5105 2013-09-02 Tóth Péter 1999 Budapest
5109 2013-09-09 Hegymegi Géza 1968 Miskolc
5110 2013-05-19 Antalóczy Dávid 1986 Hatvan
5114 2013-09-09 Kammel László 1944 Budapest
5115 2013-09-09 Balogh József 1959 Győr
5116 2013-09-09 Baloghné Bakó Judit 1961 Győr
5117 2013-09-09 Balogh Judit 1986 Debrecen
5121 2013-09-09 Csanda Attila 1963 Szeged
5122 2013-09-09 Jáger Attila 1965 Székesfehérvár
5123 2013-09-09 Kapás Edit 1966 Szeged
5127 2013-09-16 Orosz Bernadett 1972 Miskolc
5136 2013-09-23 Szabó Zoltán 1969 Győr
5137 2013-09-23 Tóth János 1946 Tolna-Mözs
5138 2013-09-23 Réthy Ákos 1966 Győr
5139 2013-09-23 Réthyné Töpler Erzsébet 1972 Győr
5140 2013-09-23 Réthy Bence 1999 Győr
5141 2013-09-30 Adler János 1973 Székesfehérvár
5142 2013-10-14 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
5143 2013-10-14 Tenk Judit 1976 Úrkút
5144 2013-10-14 Pálinkás László 1944 Felsőtárkány
5146 2013-10-14 Bús Melinda 1978 Maglód
5147 2013-10-14 Gerstenbrein István 1980 Pécel
5148 2013-10-14 Szabó Zsanett 1992 Juta
5149 2013-10-21 Harsányi L. László 1971 Ebes
5150 2013-10-21 Fekete Erika 1985 Ebes
5153 2013-10-28 Lencsés Zoltán 1963 Várpalota
5156 2013-10-28 Schäfferné Kun Henrietta 1964 Várpalota
5165 2013-11-11 Fábián Gábor 1974 Ajka
5167 2013-11-11 Takács Ibolya 1977 Győr
5174 2013-11-18 Szarka István 1944 Székesfehérvár
5175 2013-11-18 Szarka Istvánné 1948 Székesfehérvár
5176 2013-11-25 Bérces József 1953 Csolnok
5178 2013-11-25 Balla Károly 1953 Cegléd
5179 2013-11-25 Balla Károlyné 1953 Cegléd
5180 2013-11-25 Kenéz Attila 1975 Sáránd
5181 2013-11-25 Magyar Máté 1973 Budapest
5186 2013-12-02 Barakonyi Mária 1955 Szentes
5189 2013-12-02 Szulyovszky Áron 1988 Budapest
5194 2013-12-16 Nemesbüki Dávid 1981 Budapest
5198 2013-12-16 Lovas Krisztina 1974 Budapest
5199 2013-12-16 Takács Gábor 1972 Budapest
5200 2013-12-16 Somogyi Ildikó 1976 Enying
5201 2013-12-16 Kovács Krisztián István 1975 Tatabánya
5210 2014-01-13 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
5211 2014-01-13 Bodnár Ferenc 1952 Kazincbarcika
5214 2014-01-20 Székely Beatrix 1973 Budapest
5215 2014-01-20 Békefi Zoltán 1976 Budapest
5218 2014-01-20 Baranyi Tiborné 1943 Szombathely
5221 2014-01-27 Illés István 1975 Dunakeszi
5222 2014-02-03 Dr. Ferenczi István 1971 Diósjenő
5224 2014-02-24 Szolcsánszky László 1945 Budapest
5225 2014-02-24 Szolcsánszky Lászlóné 1946 Budapest
5228 2014-03-10 Szűcs Péter 1977 Kőszeg
5234 2014-03-31 Szolcsánszky László 1971 Budapest
5241 2014-05-04 Körmöczy Roland 1989 Üllő
5250 2014-05-26 Hadnagy József 1970 Solymár
5253 2014-06-02 Kovács Sándor 1963 Budapest
5254 2014-06-02 Perczel Olivér 1976 Budapest
5255 2014-06-02 Melczer Vilmos 1950 Budaörs
5256 2014-06-01 Dalmi Éva 1947 Budapest
5258 2014-06-30 Romacsek Ilona 1956 Gödöllő
5259 2014-06-30 Notter Béla 1946 Isaszeg
5262 2014-06-30 Millei Zoltán 1957 Oroszlány
5263 2014-06-30 Millei Zoltánné 1960 Oroszlány
5264 2014-06-30 Kámán Ferenc 1968 Budapest
5270 2014-06-30 Lánczi Péter 1984 Budapest
5276 2014-07-07 Nagy László 1958 Szigethalom
5277 2014-07-07 Németh László 1956 Székesfehérvár
5278 2014-07-07 Pethő Sándor 1955 Veszprém
5281 2015-07-07 Buru Katalin 1967 Budapest
5286 2014-08-13 Juhász István 1973 Kecskemét
5288 2014-09-12 Pányi Norbert 1983 Budapest
5289 2014-08-20 Urbán János 1979 Kisújszállás
5299 2014-05-26 Szeles Jánosné 1949 Fót
5311 2014-09-29 Lakatosné Laczkó Andrea 1967 Budapest
5312 2014-09-29 Lakatos László 1966 Budapest
5313 2014-08-23 Úri Máté 1959 Besenyőtelek
5321 2013-11-06 Ekmann László 1974 Cserszegtomaj
5323 2014-09-29 Horváth Zsolt 1972 Tinnye
5326 2014-10-20 Vízer Dániel 1987 Kompolt
5328 2014-10-20 Ruzicska Erzsébet 1990 Hajdúsámson
5329 2014-10-20 Csontos Gyula 1964 Budapest
5330 2014-10-20 Merk Edit Anikó 1954 Budapest
5334 2014-10-27 Molnár Zsolt 1974 Sátoraljaújhely
5337 2014-10-24 Millei Zsolt 1960 Budapest
5361 2014-11-17 Dr. Gáspár Zoltán 1967 Mezőkövesd
5370 2014-10-17 Maller Károly 1945 Oroszlány
5372 2014-12-01 Pepich Ervin 1959 Miskolc
5375 2014-12-08 Káldi Géza 1941 Ajka
5377 2014-12-15 Babbnigg Ákosné 1945 Szolnok
5379 2014-12-31 Auerhammer Balázs 1976 Győr
5385 2015-01-12 Orosz József 1970 Százhalombatta
5388 2015-01-12 Pálos Gábor 1959 Budapest
5389 2015-01-12 Pajor Péter Gábor 1970 Szombathely
5390 2015-01-12 Pajor Zoltán Attila 1977 Szombathely
5392 2015-01-26 Oskó Imre 1949 Szolnok
5393 2015-01-26 Oskó Imréné 1951 Szolnok
5396 2015-02-02 Ferencz Gábor 1976 Budapest
5404 2015-02-16 Varga Sándor 1961 Sopron
5406 2015-03-16 Hajdú János 1976 Bag
5409 2015-03-30 Furmann Bálint 2001 Budapest
5410 2015-03-30 Furmann Péter 1960 Budapest
5422 2015-05-04 Horváth Attila 1974 Kapuvár
5423 2015-05-04 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
5424 2015-05-04 Kovács Péter 1989 Orosháza
5426 2015-05-04 Juhász Imre 1963 Fót
5434 2015-06-01 Bartók Bálint 1985 Budapest
5435 2015-06-01 Adorján János 1956 Paks
5436 2015-06-01 Adorján Jánosné 1957 Paks
5437 2015-06-01 Gergely László 1961 Paks
5438 2015-06-01 Diófási Imre 1959 Kölesd
5439 2015-06-01 Kiss Ibolya 1962 Paks
5440 2015-06-01 Dávid Donát 1975 Bonyhád
5441 2015-06-01 Noszek József 1964 Paks
5442 2015-06-01 Poósz Endre 1949 Szekszárd
5443 2015-06-01 Szebényi Gábor 1969 Paks
5444 2015-06-01 Váci György 1962 Paks
5445 2015-06-01 Váci Györgyné 1960 Paks
5446 2015-06-01 Verliné Nepp Klára 1961 Paks
5447 2015-06-01 Véhmann Ferenc 1950 Paks
5448 2015-06-01 Reményiné Nógrádi Zsuzsanna 1961 Paks
5449 2015-06-01 Kiss István 1968 Paks
5450 2015-06-01 Villányi Antal 1959 Paks
5451 2015-05-27 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5455 2015-06-29 Dani László 1950 Budapest
5459 2015-06-29 Kiss Zsuzsanna 1973 Budapest
5460 2015-06-29 Török János 1968 Budaörs
5461 2015-06-29 Jáni Tamás 1975 Budaörs
5464 2015-06-29 Takács István 1949 Székesfehérvár
5465 2015-07-06 Rigler Ádám 1990 Budapest
5467 2015-07-06 Nagy Ádám 1979 Eger
5472 2015-08-03 Varga László 1970 Budapest
5473 2015-08-03 Kelemen Jenő 1961 Sopron
5479 2015-08-03 Fekete Zoltán 1977 Székesfehérvár
5482 2015-08-03 Ambrozy Péter 1978 Budapest
5483 2015-08-26 Csorba István 1950 Szeged
5484 2015-08-26 Csorba Istvánné 1951 Szeged
5492 2015-08-17 Sándor Erzsébet 1956 Balatonfüred
5493 2015-08-17 Benyóné Farkas Anna 1960 Balatonfüred
5500 2015-08-28 Somossy Judit 1984 Budapest
5507 2015-08-31 Takács Anita 1988 Békéscsaba
5511 2015-09-07 Tóth Balázs László 1986
5514 2015-09-07 Ritter György Solymár
5518 2015-09-21 Nagy Barbara 1982 Nagykőrös
5519 2015-09-21 Nemes Lórand 1971 Cegléd
5529 2015-10-05 Csirmazné Kovács Márta 1954 Budapest
5530 2015-10-05 Csirmaz István 1953 Budapest
5532 2015-10-05 Faludi László 1963 Budapest
5534 2015-10-05 Madarász Ilona 1974 Orosháza
5535 2015-10-05 Klement Róbert 1974 Orosháza
5544 2015-10-19 Tóth Mária 1963 Budapest
5545 2015-10-19 Puskás Antal 1973 Császár
5548 2015-10-18 Köck Roland 1986 Gyál
5555 2015-11-09 Pálmai Vencel 1953 Budapest
5566 2015-11-09 Zsiros Sándor 1967 Tiszalök
5567 2015-11-09 Kurucz Klára 1961 Budapest
5570 2015-11-09 Szilágyi Zsuzsanna 1950 Budapest
5577 2015-11-23 Erdélyi László Pál 1953 Dunaújváros
5578 2015-11-23 Nagy Magdolna 1952 Dunaújváros
5581 2015-11-23 Kecskeméti László 1960 Balatonboglár
5588 2015-11-30 Kántor Zsoltné 1968 Tiszaújváros
5591 2015-11-30 Peregi Zsolt 1942 Budapest
5593 2015-11-30 Kéry Rezsőné 1947 Veresegyház
5596 2015-08-05 Pálinkás Csaba János 1980 Tószeg
5599 2015-12-07 Pilisi Zsolt 1973 Budapest
5600 2015-12-07 Klein Dagmar 1947 Budapest
5601 2015-12-07 Klein László 1943 Budapest
5602 2015-12-07 Darvas Mária 1942 Budapest
5603 2015-12-07 Dobos Kálmánné 1950 Budapest
5604 2015-12-07 Versegi Károlyné 1952 Ecser
5609 2015-12-31 Enyedi Gábor 1956 Vác
5610 2015-12-31 Kertész Sándorné 1954 Budapest
5620 2016-02-08 Mikecz Zoltán 1969 Budapest
5621 2016-02-08 Soltész Andrea 1971 Budapest
5624 2016-03-07 Györke István Károly 1961 Hajdúszoboszló
5625 2016-03-07 Györkéné Kovács Edit 1965 Hajdúszoboszló
5627 2016-03-21 Takácsné Jakabos Laura 1961 Dombóvár
5630 2016-03-21 Topits Rita 1977 Szentendre
5631 2016-03-21 Kapi Zoltán 1982 Szentendre
5634 2016-04-11 Biricskai Gyöngyvér 1988 Győr
5635 2016-04-11 Dr. Kocsis Artúr 1985 Győr
5637 2016-04-11 Mészáros Zoltán 1978 Székesfehérvár
5638 2016-04-18 Ónodi Gergely 2000 Kiskunfélegyháza
5639 2016-04-18 Ónodi Zsolt 1972 Kiskunfélegyháza
5644 2016-05-19 Király Tamás 1972 Hatvan
5647 2016-05-25 Soós Éva 1956 Aszód
5648 2016-05-25 Soós Imre 1953 Aszód
5654 2016-06-07 Oszfolk Margit 1938 Budapest
5656 2016-06-08 Pártos Adrienn 1974 Vác
5659 2016-06-16 Kovács Zsolt 1972 Budapest
5663 2016-06-16 Sujtó Laura 1990 Budapest
5664 2016-06-16 Tóth Ágnes 1972 Budapest
5665 2016-06-16 Király Szabolcs 1981 Budapest
5668 2016-06-16 Bakti Zoltán 1969 Budapest
5670 2016-07-05 Korbela András 1972 Budapest
5671 2016-07-05 Zsitek Balázs 1977 Budapest
5672 2016-07-05 Lép Csaba 1984 Dombóvár
5673 2016-07-05 Klement Róbert 1974 Orosháza
5677 2016-07-05 Oláh Lajos 1960 Siófok
5678 2016-07-25 Ihász Gábor 1963 Dunaújváros
5679 2016-07-25 Oszter Sándor 1963 Tatabánya
5680 2016-08-02 Dr. Bálintné Őry Ágnes 1960 Szentendre
5681 2016-08-02 Dr. Bálint Péter Vince 1960 Szentendre
5682 2016-08-04 Bajnógel Katalin 1987 Dunakeszi
5683 2016-08-04 Fekete Endre 1985 Dunakeszi
5687 2016-08-04 Kovács Ákos 1964 Debrecen
5688 2016-08-04 Bodó Tamás 1974 Debrecen
5690 2016-08-04 Csoszánszki András 1975 Veszprém
5702 2016-08-04 Hornyák Zoltán 1977 Budapest
5705 2016-08-15 Dr. Gyurcsek István 1956 Budapest
5706 2016-08-15 Dr. Váczi Ilona 1957 Pécs
5711 2016-09-08 Sipos Istvánné 1946 Komárom
5712 2016-09-08 Beke Mihályné 1950 Komárom
5713 2016-08-29 Dr. Nagy József 1959 Budapest
5714 2016-08-29 Dr. Nagyné Koczog Tünde 1961 Budapest
5715 2016-09-08 Maszlavérné Szijj Edit 1951 Komárom
5716 2016-08-29 Deli Csaba 1980 Budapest
5717 2016-08-29 Pusztai Szilvia 1987 Budapest
5719 2016-08-29 Kovács Dóra 1994 Budapest
5720 2016-08-29 Kovács Krisztina 1969 Budapest
5721 2016-08-29 Kovács András 1958 Budapest
5722 2016-08-29 Kovács András Kristóf 2005 Budapest
5723 2016-10-05 Kardos Erzsébet 1958 Szolnok
5724 2016-10-05 Szabó Marianna 1959 Szolnok
5725 2016-09-14 Veérné Bokor Judit 1969 Budapest
5726 2016-09-14 Veér Zoltán 1970 Budapest
5727 2016-09-14 Szabó Zsuzsanna Éva 1988 Budapest
5728 2016-09-14 Kósa Edit Ilona 1960 Budapest
5729 2016-09-14 Takács Judit 1976 Budapest
5730 2016-09-14 Gyenes Károly 1947 Göd
5731 2016-09-14 Harninger Emil 1982 Vilonya
5732 2016-09-19 Tóth Tamás 1983 Budapest
5733 2016-09-19 Goda Károly 1976 Kapuvár
5734 2016-09-19 Szendrei Margit 1967 Dabas
5737 2016-09-19 Kosztolánczi Csaba 1965 Vönöck
5742 2016-10-03 Balog Mihály 1953 Salgótarján
5744 2016-10-03 Szimeiszter Botond 2000 Tamási
5745 2016-10-03 Szimeiszter Gyula 1971 Tamási
5746 2016-10-03 Hegedűs Andrea 1973 Tamási
5747 2016-10-03 Szimeiszter Zalán 2005 Tamási
5751 2016-10-03 Tóth Tibor 1961 Kalocsa
5752 2016-10-03 Vén Csaba 1968 Kalocsa
5753 2016-10-03 Balázs Árpád 1965 Kalocsa
5754 2016-10-03 Sélleiné Töttösi Erika 1966 Paks
5755 2016-10-03 Séllei István 1964 Paks
5757 2016-10-03 Zsurma János 1941 Mór
5759 2016-10-26 Gécs Gábor 1988 Tata
5760 2016-10-26 Jambrik Mihály 1956 Budapest
5761 2016-10-26 Dobosné Dénes Hedvig 1963 Budapest
5762 2016-10-26 Jambrikné Liptai Klára 1958 Budapest
5763 2016-10-26 Simon Attila 1937 Budapest
5764 2016-10-26 Fábián Zoltán 1983 Budapest
5765 2016-10-26 Gáspár Attila 1983 Budapest
5766 2016-10-26 Fábián László 1988 Győr
5767 2016-10-26 Bánár Zsolt 1971 Szob
5768 2016-10-26 Tenk Csaba 1990 Szeged
5769 2016-10-26 Kollmann Szilárd Alex 1981 Budapest
5770 2016-10-26 Kálmán Csaba 1975 Trhová Hradská
5771 2016-10-26 Forgács Péter 1973 Vác
5772 2016-10-26 Forgács Brigitta 1987 Vác
5773 2016-10-26 Vörös István 1972 Sárszentmihály
5774 2016-10-26 Vörösné Horváth Eszter 1968 Sárszentmihály
5775 2016-11-21 Gárdai Soma 2003 Budapest
5776 2016-11-21 Gárdai Csaba 1963 Budapest
5777 2016-11-14 Varga András 1939 Budapest
5778 2016-11-14 Garbai Gábor 1974 Székesfehérvár
5779 2016-11-14 Bándi Ágnes 1986 Budapest
5781 2016-11-14 Czimber Ervin 1965 Hajmáskér
5785 2016-11-14 Oláh Ágnes 1969 Budapest
5786 2016-11-14 Oláh Géza 1967 Budapest
5787 2016-11-14 Bognár András 1961 Teleki
5788 2016-11-14 ifj. Szántó István 1971 Fót
5789 2016-11-21 Gertner Béla 1952 Budapest
5790 2016-11-14 Bagó Zsolt 1974 Gomba
5792 2016-11-21 Koltainé Tari Zsuzsa Budapest
5797 2016-11-21 Suller Ervin János 1980 Budapest
5798 2016-11-21 Pop Anita 1987 Budapest
5799 2016-11-21 Petrov Ferdinánd 1978 Budapest
5800 2016-11-21 Matolcsi György 1951 Budapest
5801 2016-11-21 Levánszky Mónika 1981 Mosonmagyaróvár
5802 2016-11-21 Póda Péter 1981 Győr
5803 2016-11-21 Nádas Mihály 1952 Oroszlány
5804 2016-11-21 Korsósné Erdős Éva 1955 Oroszlány
5805 2016-11-21 Nádas Éva 1953 Oroszlány
5806 2016-11-21 Kovács M. Krisztina 1972 Budapest
5807 2016-12-02 Veress Zoltán 1945 Budapest
5808 2016-12-07 Bacsiszta András 1966 Győr
5814 2016-12-07 Veltiné Németh Ildikó 1952 Biatorbágy
5815 2016-12-07 Bagó Katalin 1982 Kalocsa
5816 2016-12-07 Vida Tamás 1970 Tatabánya
5817 2016-12-07 Fekete István 1969 Mogyoród
5818 2016-12-07 Kemény Magdolna 1976 Mogyoród
5819 2016-12-07 Fekete Tamás 1997 Mogyoród
5820 2016-12-07 Bolyóczki Pál 1971 Budapest
5823 2016-12-07 Mészáros András 1957 Pitvaros
5824 2016-12-07 Mészáros Andrásné 1956 Pitvaros
5825 2016-12-07 Farkas Tibor Gyula 1979 Balatonfüred
5826 2016-12-07 Lovász Tamás 1978 Budapest
5827 2016-12-12 Gáll Zsófia 1978 Budapest
5830 2016-12-12 Pataki Mihály 1945 Budapest
5831 2016-12-12 Repka Károly László 1947 Budapest
5832 2016-12-12 Dr. Csontos Ferenc 1986 Bódvaszilas
5833 2016-12-12 Molnár Krisztián 1985 Eger
5834 2017-01-09 Bódi János 1972 Budapest
5835 2017-01-09 Bódi Jánosné 1974 Budapest
5836 2017-01-09 Gizúr Krisztián 1975 Budapest
5837 2017-01-09 Ézsiás Katalin 1979 Budapest
5839 2017-01-09 Boldis Béla 1973 Budapest
5843 2017-01-16 Kovács Imre 1979 Budapest
5844 2017-01-09 Balázs Ferenc 1943 Veszprém
5845 2017-01-09 Major Péter 1982 Kassa
5846 2017-01-30 ifj. Pálos Béla 1953 Őrbottyán
5847 2017-01-30 Parlag Gábor 1981 Budapest
5848 2017-01-30 Magyar Béla 1955 Budapest
5850 2017-02-27 Koczog András 1990 Budapest
5851 2017-02-27 Végh Viktor 1989 Budapest
5852 2017-02-27 Tóth Antalné 1956 Albertirsa
5853 2017-02-27 Hann András
5854 2017-02-27 Prorok Róbert 1981 Gyömrő
5855 2017-02-27 Bodnár Ferencné 1953 Budapest
5859 2017-03-20 Urbán László 1977 Szolnok
5860 2017-03-20 Németh Tamás 1980 Káld
5861 2017-03-20 Varsányi Orsolya 1975 Hatvan
5863 2017-03-20 Szőke Péter 1972 Szigetszentmiklós
5865 2017-04-03 Tóth László 1975 Budapest
Ha nem találod a listában a neved, vagy csak a monogramod látod, vagy valamely adatod nem pontos, akkor küldj üzenetet a mozgalom adatait karbantartó szerkesztőnek!

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó fórum téma

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 4 418 regisztrált felhasználó
 • 2 063 hírlevél előfizető
 • 308 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 96 túramozgalom
 • 2 943 túramozgalom teljesítő
 • 43 esemény
 • 2 181 megjelent cikk, hír
 • 210 belső oldal
 • 1 804 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter