2023. március 23., csütörtök - Emőke
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Túramozgalmak
Magyar Természetjáró Szövetség

Országos Kéktúra

OKT
MTSZ központ által szervezett mozgalom
Magyar Természetjáró Szövetség - Országos Központ
Útvonalkövető mozgalom Útvonalkövető mozgalom
Létező
kunosgaborLeírás:

Az Országos Kéktúra hivatalos oldala
a kektura.hu címen található

 


A turistautak.hu alapján szerkesztett útvonalszakaszok térképi megjelenítései, és a túrák szöveges leírásai lentebb már nem frissülnek.

A nevük megjelenéséhez hozzájáruló teljesítők napra kész publikus névsora egyelőre ezen az oldalon érhető el.
 

 ________________________________


Honlapunkon tizenkét részben lehetett olvasni Horváth Béla tollából a Turista Magazinban megjelent útvonalleírását, amelyekben hasznos információk is találhatók.

1. rész - Írott-kőtől Sümegig
2. rész - Sümegtől Nagyvázsonyig
3. rész - Nagyvázsonytól Bodajkig
4. rész - Bodajktól Dorogig
5. rész - Dorogtól Visegrádig
6. rész - Nagymarostól Nógrádig
7. rész - Nógrádtól Mátraverebélyig
8. rész - Mátraverebélytől Szarvaskőig
9. rész - Szarvaskőtől Putnokig
10. rész - Putnoktól Bódvaszilasig
11. rész - Bódvaszilastól Boldogkőváraljáig
12. rész - Boldogkőváraljától Hollóházáig.
 


________________________________

 

Szövetségünk egy új, az Országos Kéktúra teljes spektrumát lefedő weboldal fejlesztésébe kezdett, elkészült és felváltotta ezt az oldalt.


Az Országos Kéktúra Magyarország leghosszabb és legrégebbi gyalogos túramozgalma. Az útvonalat kék sáv jelzések mutatják az Írott-kőtől Budapesten át Hollóházáig. Az 1118 km-es* túramozgalom gondozója a Magyar Természetjáró Szövetség
.

A Kéktúra fenntartását számos önkéntes segíti munkájával, egyéb hozzájárulásával.


Terjedelmi okok miatt az Országos Kéktúra anyagai több aloldalra lettek felosztva:

Az OKT50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás (2011) dokumentumai itt érhetőek el (katt!)
Az Országos Kéktúra történelmi áttekintése itt olvasható

* Szövetségünk legújabb felmérése alapján az Országos Kéktúra hossza mintegy 1160 km, amely az útvonal módosítások miatt változhat.
Ez a távolság nem egyezik meg a forgalomban lévő igazoló füzetekben szereplő adatokkal, ugyanis a kiadvány ilyen irányú folyamatos javítása megoldhatatlan.
 Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos  Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Először - 1985-ben - a Kőszeg - Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg - Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része.
 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA
 
 
1.   Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, bete­kintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait. 
 
2.   A túra irányítója: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ). 
 
3.   A túra útvonala: az OKT pecsételőfüzetében részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1118 km hosszúságban kék sávval jelzett     Országos Kék turistaút.
 
 
 
4.   Ellenőrzőpontok: az OKT igazolófüzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg. 
 
5.   A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva. 
 
6.   A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő.
Amennyiben a bélyegző nem elérhető, felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak.
      A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni.
      A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
      A teljesítés ellenőrzéséhez az eredeti füzet beküldése szükséges. Fénymásolt füzet nem elfogadható.
 
7.   Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jel­vényét, amelyet az érvényes Természetjáró Kártyával rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
      A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat.
      A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet. 
 


( Készítette:Ginter Gábor )
 
8.   Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni. 
 
9.   A Magyar Természetjáró Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) írt ki.
 
      A tájegységek a következők:
      1. Kőszeg - Kemeneshát
      2. Balaton-felvidék
      3. Bakony
      4. Vértes - Gerecse
      5. Pilis - Budai-hegység
      6. Börzsöny - Cserhát     
      7. Mátra
     8. Bükk - Aggteleki-hegység
      9. Cserehát - Zempléni-hegység

      Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jel­vényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. A teljesítőknek a jelvények mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
 
      Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
 
      A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
 
      A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 
10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Kéktúra Szakbizottságához kell eljuttatni.
 


Az Országos Kéktúra igazoló füzetének címlapja (2009-es kiadás)
 

Az igazoló füzet ára: 1.260,- Ft (érvényes Természetjáró Kártya bemutatásával: 630.- Ft)

 

TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ
   
  A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett út­vonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a hely­színen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.
 
  Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vas­útállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.
 
  Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútál­lomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezen kívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.
 
  A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.
 
  Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.
 
   A túramozgalom teljesítése csak a megadott módon igazolható, GPS-szel rögzített trekk erre a célra nem alkalmas.

  Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.
 
  Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Kéktúra Szakbizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.
 
  Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat, az MTSZ Kéktúra Szakbizottságával lehetőleg írásban közöljék.
 
  A szintadatok Írott-kő Þ Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.), a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.), a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.
 
  A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.
 
  Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).

Tisztelt Kéktúrázók!
   Kérünk mindenkit, hogy a bélyegzőlenyomatok beszerzése során sehol ne lépjenek fel követelő, sürgető, arrogáns módon, mert abból már több helyen probléma adódott, s néhány esetben a továbbiakban  nem kívánták az OKT bélyegzőt fogadni.
Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy a bélyegző kezelése szívességből és nem kötelességből történik.

 
  
TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL 
 
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000)   13.
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000)   MTSZ
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000)   MTSZ
Keszthelyi-hegység (1:40000)   34.
Balaton (1:40000)   41.
Bakony északi rész (1:40000)   2.
Bakony déli rész (1:40000)   3.
Keleti-Bakony (1:40000)   Tájoló 98 Bt.
Vértes (1:40000)   20.
Gerecse (1:40000)  
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000)   16.
Budai-hegység és a Pilis (1:30000)   Térkép-Center
Budai-hegység (1:40000)   6.
Börzsöny (1:40000)   5.
Börzsöny (1:30000)   Térkép-Center
Gödöllői-dombság (atlasz)
Cserhát (1:60000)   8.
Mátra (1:40000)   14.
A Mátra és a Mátraalja (1:30000)   Térkép-Faragó Bt.
Bükk északi rész (1:40000)   29.
Bükk déli rész (1:40000)   30.
Bükk szabadidő és turistatérképe (1:40000)   Z-Press
Aggteleki karszt és környéke (1:40000)   1.
Zempléni-hegység északi rész (1:40000)   22.
 
 
  Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető ked­vező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is.
 
Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban.
 
  A felsorolás a 2013 májusi állapotot tartalmazza. (A számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. Kiadványai)
 
Szálláshelyekről különböző internetes oldalakon szerezhet információkat.

 Változások az OKT útvonalán:

Szárliget - Óbarok (Nagyegyháza) - Kettes tó szakaszon a megváltozott a nyomvonal, amely felfestésre is került. (2016.06.09.)
Részletek és térkép.

Az Ágasvári turistaház és környékének felújítása miatt ideiglenes terelőút vált szükségessé. (2016.05.02.)
Részletek és térkép.

Galyatető - Mátra-nyereg között megváltozott az útvonal (2014.10.20.)
Részletek és térkép.

Alsópetény - Romhány között változott az útvonal, így elkerülhetővé váltak a sáros szakaszok. (2014.03.19.)
Részletek és térkép.

Magyarkút - Naszály tető között változott az útvonal, egyúttal Katalinpusztán a kocsmában megszűnt a bélyegzés lehetősége. (2013.12.17.)
Részletek és térkép.


Honlapunkon tizenkét részben lehet olvasni Horváth Béla útvonalleírását, amelyekben hasznos információk is találhatók.

1. rész - Írott-kőtől Sümegig
2. rész - Sümegtől Nagyvázsonyig
3. rész - Nagyvázsonytól Bodajkig
4. rész - Bodajktól Dorogig
5. rész - Dorogtól Visegrádig
6. rész - Nagymarostól Nógrádig
7. rész - Nógrádtól Mátraverebélyig
8. rész - Mátraverebélytől Szarvaskőig
9. rész - Szarvaskőtől Putnokig
10. rész - Putnoktól Bódvaszilasig
11. rész - Bódvaszilastól Boldogkőváraljáig
12. rész - Boldogkőváraljától Hollóházáig.

 
 
 


 


 

 

              
Igazolófüzettel
Saját bélyegzőkkel
Országos Kéktúra (OKT) jelvény

OKT jelvény

Gyermek Kéktúra - Veszprém megyei - Dorogtól Nógrádig - Mátra-Bükk útjain

(A résztúrák kiírását a jelvényre kattintva tudod elolvasni!)

Gyermek Kéktúra  Veszprém megyei Kéktúra  Dorogtól Nógrádig túramozgalom jelvény  Mátra - Bükk útjain túramozgalom jelvény
354633 alkalommal

A túramozgalom összesítése: 1116.1 km, 173 db érintőpont


A túramozgalom útvonala

01.sz. túra: Kőszegi-hegység, Kemeneshát: Írottkő - Sárvár

kék sáv OKT-011 Írott-kő - Vasfüggöny túraút - Hörmann-forrás - Stájerházak - Vörös-kereszt - Irány-hegy - Óház-tető - Hét-forrás TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
kék sáv OKT-012 Hét-forrás - Hercegi-erdő - Pintér-tető - Kálváriatemplom - Jurisics-vár - Kőszeg TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-901 Kőszeg vá. - OKT bekötő útszakasz 1.4 km
kék sáv OKT-013 Kőszeg - Ólmodi út - határ - Alsó-erdő - Vízállás - Hosszú-Guba-hegy - Vadászház - Cser-háti-erdő - Patyi-hegy - Grádics-erdő - Ilonavár - Ilona-szobor - Ilona-völgy - Tömörd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.8 km
pecsét OKT-902 Tömörd, autóbusz állomás - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-014 Tömörd - Fenyves-patak - régi országút - Kincsédpuszta - Kincsédi-mező - Tilos-erdő - Szapári-erdő - Ablánc-patak - Ifjúsági tábor - Ablánc, malomcsárda TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-015 Ablánc-malom - volt Gór vm. - Mocsony vadászlak - Szelestei-patak - Fácános - Szeleste TÚRALEÍRÁSSAL! 11.2 km
kék sáv OKT-016 Szeleste - Lőricni-erdő - Ölbői-Nagy-erdő - 88-as út - Váti-erdő - Bögöt - TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-017 Bögöt - Erdészlak - (Porpác vá.) - Tilos-erdő - Csénye, major - Csénye - Csényeújmajor TÚRALEÍRÁSSAL! 8.2 km
kék sáv OKT-018 Csényeújmajor, Mária Kápolna, kegyhely - Gyöngyös-patak - Sárvár, Esze Tamás u. - Sárvár, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
  Összesen: 71.9 km
 

02.sz. túra: Kemeneshát: Sárvár - Sümeg

kék sáv OKT-021 Sárvár vá. - Nádasdy-vár - Csónakázó-tó - Termálfürdő - Rába-híd - Tesco - Erdészlak - Haraszt-erdő - Sitke, kápolna - Gérce 11.5 km
kék sáv OKT-022 Gérce - Rózsáskerti erdészház 3.0 km
kék sáv OKT-023 Rózsáskerti erdészház - Scherg házaspár sírja - Banya-fa - Hidegkúti erdészház 4.5 km
kék sáv OKT-024 Hidegkúti erdészház - kidőlt fa - Lajos-bükkök - Nyomásfokozó - Harangláb - Káld 6.4 km
kék sáv OKT-025 Káld - Kis-Lánci-dűlő - Tacskándi-erdő - Tomaji-erdő - Káldi úti dűlő - Felsőfalu - Hosszúpereszteg 11.2 km
kék sáv OKT-026 Hosszúpereszteg - Szajki-erdő - Szajki-tavak - Szajk, erdészház 6.1 km
kék sáv OKT-027 Szajki erdészház - Szajki-tavak - Bögötei-dűlő - Bögötei-erdő - Robur roncs - Kávás-kúti-erdő - Öreg-erdő - volt Ötvös vá. 14.5 km
kék sáv OKT-028 I.2/7 volt Ötvös vá. - Dergecsi-erdő - Dergecs-puszta - Beretvás-dűlő - Fenyősi-patak - Kisvásárhely 8.9 km
kék sáv OKT-029 I.2/8 Kisvásárhely - Vágás-erdő - Tótvár - Marcal-patak - Nyírlak, Szociális Otthon bejárati út am. - Villanytelep - Sümeg, vá. 5.8 km
  Összesen: 71.9 km
 

03.sz. túra: Balaton-felvidék: Sümeg - Keszthely

kék sáv OKT-031 I.3/1 Sümeg - Őskori kovabánya, geológiai bemutató - Sümeg, jéggyár am. - Sümegi bazatltbánya vá. - Sarvaly, erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.1 km
kék sáv OKT-032 I.3/1 I.3/2 Sarvaly erdészház - Ördögigafa - Malom út - Szebike-völgy - erdészház rom - Ágota-kút - Alsó-Tátika - Fekete-Oszlopos-barlang - Tátikahidegkút - Hermán-tói kőfejtő - Sztúpa - Szent Donát kápolna - Zalaszántó TÚRALEÍRÁSSAL! 15.3 km
kék sáv OKT-033 I.3/3 Zalaszántó - XIII. sz.-i műemlék templom - Grábi-híd - Vadaskert - Rezi TÚRALEÍRÁSSAL! 5.8 km
kék sáv OKT-034 I.3/3 Rezi - Almás-domb - Betyárok sírja - Gyöngyösi csárda TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-035 I.3/4 Gyöngyösi csárda - Gyöngyös-patak - Négyszögmajor - Szent Magdolna Árpád-kori templomrom (Egregyi templom) - Harangláb - Hévíz TÚRALEÍRÁSSAL! 7.6 km
kék sáv OKT-036 I.3/4 Hévíz - Hévízi-tó - kerékpárút - Pipás-kert - Festetics kastély - Keszthely TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
pecsét OKT-904 Keszthely vá. - OKT bekötő útszakasz 1.2 km
  Összesen: 45.7 km
 

04.sz. túra: Balaton-felvidék: Keszthely - Tapolca

kék sáv OKT-041 I.4/1 Keszthely - Gyenesdiás - Lőtéri u. - Pórak-háti-völgy - Szék-tető - Iván-hát - Vállus TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-042 I.4/2 Vállus - Barbacsi-erdő - Lesencefalu, Szőlőhegy am. - Alsó-Szőlőhegy - Mátyás-kút - Csengő - Csengői-árok - Lesenceistvánd TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-043 I.4/3 Lesenceistvánd - Lesencetomaj - Váralja - Billegpuszta - Viszlói-patak - Tapolca, Laktanya - Tapolca TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-905 Tapolca vá. - OKT bekötő útszakasz 0.8 km
  Összesen: 26.5 km
 

05.sz. túra: Balaton-felvidék:Tapolca - Badacsonytördemic

kék sáv OKT-051 I.5/1 Tapolca - Malom-tó - Csorda-kút - Papmajor - Bogdán-kút - Szent György-hegy, turistaház 5.2 km
kék sáv OKT-052 I.5/2 Szent György-hegy, turistaház - Bazaltorgonák - Kőkapu - Oroszlánfejű-kút - Lengyel kápolna - Patacsi-földek - Ciframajor - Lengyel kúria - Szigliget (vár) TÚRALEÍRÁSSAL! 7.3 km
kék sáv OKT-053 I.5/3 Szigliget (vár) - Esterházy pince - Avasi temlomrom - Szeszfőzde, régi malom - Badacsonytördemic-Szigliget vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.2 km
  Összesen: 15.7 km
 

06.sz. túra: Balaton-felvidék: Badacsonytördemic - Nagyvázsony

kék sáv OKT-061 I.6/1 Badacsonytördemic-Szigliget vá. - Badacsonytördemic - Rodostó-ház - Bujdosók lépcsője - Ranolder kereszt - Egry József-kilátóhely - Hertelendy-emlék - Badacsony, Kisfaludy-kilátó - Köbölkút - Gulács - Káptalantóti TÚRALEÍRÁSSAL! 10.8 km
kék sáv OKT-062 I.6/2 Káptalantóti - Elő-rét - Öreg-hegy - Vár-kút (Csobánc) - Hári-dűlő - Köves-hegy - Mindszentkálla - Kőtenger - Velétei palotarom - Szentbékkálla TÚRALEÍRÁSSAL! 9.3 km
kék sáv OKT-063 I.6/3 Szentbékkálla - Töttőskáli templomrom - Öreg-hegyi-kút - Eötvös Károly-kilátó - Nagy-Csere-kút - Kis-Csere-kút - Vaskapu - Öreg-hegy - Balatonhenye TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-064 I.6/4 Balatonhenye - Dománya - Külső-Harka - Pirkanc - Hamuházi-forrás - Csicsói erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-065 I.6/5 Csicsói erdészház - Kinizsi Pál turistaút - Szentjakabfai-erdő - Viszont-völgy - Tálodi kolostorrom, Kinizsi-forrás - Szent Mihály-hegy - Pálos kolostorrom - Nagyvázsony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
  Összesen: 41 km
 

07.sz. túra: Bakony-hegység: Nagyvázsony - Városlõd

kék sáv OKT-071 I.7/1 Nagyvázsony, Kinizsi vár - Zuggótanya - Sonkolyos-árok - Bogárdi - H-nyiladék - 6. nyiladék - Jánoskereszti út - Kab-hegy - Kab-hegyi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-072 I.7/2 Kab-hegyi erdészház - D-nyiladék - Tönkölyös-víznyelő - régi vasút - Úrkút TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-073 I.7/3 Úrkút - Csárda-hegy - karám - Csollányos-völgy - régi vasút - erdészházak - Bányatelep - Városlőd-Kislőd vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
  Összesen: 22.1 km
 

08.sz. túra: Bakony-hegység: Városlőd - Zirc

kék sáv OKT-081 I.8/1 Városlőd-Kislőd vá. - Városlőd - sportpálya - 8-as út aluljáró - Erzsébetmajor - Hosszú-földek - Vámos-patak - Régi vasút - Erdei pihenő - Vadászház - Jáger-rét - (Németbánya) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.6 km
pecsét OKT-906 Németbánya - OKT bekötő útszakasz 1.1 km
kék sáv OKT-082 I.8/2 Németbánya - Bauxit szállító út - Régi vasút - Cseres - Gyökér-kút - Mészégető - Gerence-fogadó - Bakonybél TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-083 I.8/3 Bakonybél - Öreg-séd-völgye - Barátok útja - Parajos - Eleven-förtés - Határ-nyiladék - Kőris-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-084 I.8/4 Kőris-hegy - Kisszépalmapuszta - Szépalmapuszta (Hotel Szépalma) - Rét-földek - Borzavár TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-085 I.8/5 Borzavár - Takács-árok - Pintér-hegy - parkerdő - tanösvény bejárat, parkoló - Zirc, Rákóczi tér - Apátság - Zirc, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
pecsét OKT-907 Zirc vá. - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
  Összesen: 39.4 km
 

09.sz. túra: Keleti-Bakony: Zirc - Bodajk, Csókakõ vm.

kék sáv OKT-091 I.9/1 Zirc - Nagyesztergár - Szilvás - Veimpuszta - Cser-hát - volt Lajkómalom - Bakonynána TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
pecsét OKT-908 Bakonynána - OKT bekötő útszakasz 0.6 km
kék sáv OKT-092 I.9/2 Bakonynána - volt Prémmalom - Erdész emlékmű (Római-fürdő) - Gaja-patak - Vadalmás malom - Szentkút - Jásd TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-909 OKT - Jásd bekötő útszakasz 0.9 km
kék sáv OKT-093 I.9/3 Jásd - Siska-kút - Siska-kúti-üregek - Tés - Csőszpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-094 I.9/4 Csőszpuszta - Galamb-berek - Hamuház (Csikling vár) - Tűzköves-völgy - Tűzköves-árok - védett geológiai feltárás - Erdei szentély - Kisgyónbánya, bányászemlékmű - Kisgyón TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-910 Kisgyónbánya - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-095 Kisgyón - Dóra-hegy - Köves-domb - Eszenyi-rét - Csernyei-dűlú - Burok-part - Kisházi-páskom - Páskum-dűlő - Bakonykúti TÚRALEÍRÁSSAL! 11.5 km
kék sáv OKT-096 Bakonykúti - Bakonykúti-puszta - Bogrács-hegy - kőfejtő - Vontató-hegy-alja - Vaskapu-hegy-alja - Fehérvárcsurgói-víztároló - Fehérvárcsurgó, Becsali büfé TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-097 Fehérvárcsurgó, Becsali büfé - Kövecses-hegy - kilátóhely - műút - Pisztrángos-tó - Ádám-Éva fa - Gaja-szurdok - Varjúvár - kilátóhely - sípálya - Bodajk - Fenyő bisztró - Csókakő vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
  Összesen: 58.9 km
 

10.sz. túra: Vértes-hegység: Bodajk, Csókakõ vm. - Szárliget

kék sáv OKT-101 Csókakő vm. - 81-es út, Sandokan étterem - Csókakő - Vár-völgy - Kocsmáros-domb - Vén cser - Pátrácos - Hajdúvári vh. - Antal-árok - Szőlő-hegy - Gánti-barlang - Öreg-tölgyek - Gánt TÚRALEÍRÁSSAL! 18.6 km
kék sáv OKT-102 Gánt - Kenderáztató - Pap-völgy - Leányfej-szikla - Hajszabarna - Mindszentpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
pecsét OKT-911 Mindszentpuszta - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-103 Mindszentpuszta - Som-hegy - Csáki vár alja - (Csáki várrom) - Batonna-hegy - Kis-bükk - Kőhányáspuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
kék sáv OKT-104 Kőhányáspuszta - Németh-völgy - Cseresznyefa-hajtás - Űző-hegy - Várgesztes TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
pecsét OKT-912 OKT - Várgesztes, Gesztes-vár bekötő útszakasz 0.5 km
kék sáv OKT-105 Várgesztes - Lófő-völgy - Zsigmond-kő - Mátyás-kút, kulcsosház - Szarvas-kút - Rockenbauer emlékfa - Vitányvár - Körtvélyes - Mária-szakdék - Csákányospuszta, kulcsosház - 1-es út, Birka Csárda - Szárliget TÚRALEÍRÁSSAL! 13.4 km
  Összesen: 49.2 km
 

11.sz. túra: Gerecse-hegység: Szárliget - Dorog

kék sáv OKT-111 Szárliget - Hajagos - Kőrösi Csoma Sándor-forrás - autópálya aluljáró - Cukor-hegy - Kisegyházapuszta - Kettes-tó - Bika-domb - Hársas-oldal - Somlyóvár, kulcsosház TÚRALEÍRÁSSAL! 11.7 km
kék sáv OKT-112 Somlyóvár - Szénégető - Tornyópuszta - Bodza-völgy - Hallgató - Koldusszállás, vadászház TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-113 Koldusszállás - Tuskó-rét - Öreg-erdő - Pes-kő-hegy alja - Kalmár-dűlő - Vértestolnai műút - Fábián-kő - Fekete-kő - Bányahegy TÚRALEÍRÁSSAL! 10.1 km
kék sáv OKT-114 Bányahegy - Gerecse-oldal - Fiar-bükk - Sandl-hárs - Gerecse üdülő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.7 km
kék sáv OKT-115 Gerecse üdülő - Kis-Gerecse - Vízválasztó - Pusztamarót TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-116 Pusztamarót - Maróti-hegy - Vaskapu - Bajóti-patak-völgye - Kökényes-hegy - Péliföldszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
kék sáv OKT-117 Péliföldszentkereszt - Szent Kút - Bajóti Öreg-kő, pihenő - Gyertyános - Mogyorósbánya TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-118 Mogyorósbánya - Kőszikla (Kő-hegy) - Tokodi pincék - Kis-kő - Hegyes-kő - Tokod TÚRALEÍRÁSSAL! 2.9 km
kék sáv OKT-119 Tokod - Remete-barlang - Sörház-völgy - Öreg-kő - Nagy-Gete - Gete-hegy (Kis-Gete) - Ódorog, Bélányi-telep - Dorog, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 13.2 km
  Összesen: 67.2 km
 

12.sz. túra: Pilis: Dorog - Piliscsaba

kék sáv OKT-121 Dorog - Sátor-kő - Nyársas - Kesztölc TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
kék sáv OKT-122 Kesztölc - Kétágú-hegy - Sziklák alatti dűlő - Klastrompuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.9 km
kék sáv OKT-123 Klastrompuszta - Szent Péter-fa - Vad-föld - Pincék alatti dűlő - Piliscsév TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-124 Piliscsév - Gyertyános - Piliscsaba TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
  Összesen: 18.6 km
 

13.sz. túra: Budai-hegység: Piliscsaba - Hûvösvölgy

kék sáv OKT-131 Piliscsaba - Kőris-völgy - Bükkös-árok - Kutya-hegy - Nagy-Szénás - Turistaház emlékfal - Felső-Zsíros-hegy - Nagykovácsi, Zsíroshegyalja - Alsó-Zsíros-hegy - volt Zsíros-hegyi turistaház romjai (Muflon itató) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-132 Zsíros-hegy - Kerek-hegy - Kovácsi-erdőföldek - Remete-hegy - Remete-szurdok - Máriaremete, kegytemplom - Nagy-rét - Hűvösvölgy TÚRALEÍRÁSSAL! 9.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

14.sz. túra: Budai-hegyés: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár

kék sáv OKT-141 Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá. - Glück Frigyes út - Hármashatár-hegyi repülőtér - Vadaskerti emlékmű - katonasír - Határnyereg - Oroszlán-szikla - Kecske-hegy - Látó-hegy - Árpád-kilátó - Fenyőgyöngye - Hármashatár-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-142 Hármashatár-hegy - Vihar-hegy - Virágos-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-143 Csúcs-hegy - Rozália téglagyár TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
  Összesen: 13.9 km
 

15.sz. túra: Pilis: Rozália téglagyár - Dobogókõ

kék sáv OKT-151 Rozália téglagyár - Aranyhegyi-patak - Bécsi út - Köves-bérc - Pilisborosjenő, kálvária - Teve-szikla - Magas-erdő - Rédlinger Adolf út - Kevély-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 6.3 km
kék sáv OKT-152 Kevély-nyereg - Mackó-barlang - Ózon kemping - Csobánkai-nyereg - Macska-völgy - Csobánkai Szent-kút - Buzsák - Kovácsi(Dera)-patak - Szurdok-alja parkoló - Pilisszentkereszti Szurdok - Pilisszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-153 Pilisszentkereszt - Kakas-hegy - Zsivány-sziklák - Dobogókő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
  Összesen: 22.3 km
 

16.sz. túra: Visegrádi-hegység: Dobogókő - Visegrád, komp

kék sáv OKT-161 Dobogókő - Kerek-bükk - Öreg-vágás-hegy - (terelés: Király-kút - Király-völgy) - Sikárosi-rét - Sikárosi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-162 Sikárosi erdsészház - Lenkó-emlék - Kárpát-forrás - Bükkös-patak - Öreg-nyílás-völgy - Kis Rigó vendéglő - Pilisszentlászló - TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-163 Pilisszentlászló - Rózsa-hegy - Szarvas-szérű - Szent László-hegy oldala - Pap-rét TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-164 Pap-rét - Pálócki-rét - Úrasztal-oldal - Vízverés-nyerge - Őr-hegy - Barát-halom (Moli pihenő) - Borjú-fő kilátóhely - Visegrádi-kapu - Nagy-Villám parkoló - volt Nagy-Villám turistaház - TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-165 Nagy-Villám - Fellegvár - Kálvária - Visegrád, komp TÚRALEÍRÁSSAL! 2.8 km
  Összesen: 23.9 km
 

17.sz. túra: Börzsöny-hegység: Nagymaros - Nógrád

kék sáv OKT-171 Nagymaros - Templom-völgy - Hegyes-tető - Köves-mező - Csernák-kút - Czerovszki-kő - Törökmezői turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-172 Törökmező - Hét-vályus-forrás - Békás-rét - Korompai-erdő - Kóspallag - Kisinóci turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.9 km
kék sáv OKT-173 Kisinóci turistaház - Inóci-vágás - Luczenbacher út - Gács-nyereg - Nagy-hideg-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-174 Nagy-hideg-hegy - Rakodó - Csóványos - Három-hárs - Foltán-kereszt - Saj-kút-bérc - Saj-kút (Semmelweis-forrás) - Cseresnyés-völgy - Béla-rét - Szőlős-mező - Kálvária - Csurgó-forrás - Nógrád TÚRALEÍRÁSSAL! 14.5 km
  Összesen: 38.1 km
 

18.sz. túra: Cserhát: Nógrád - Becske

kék sáv OKT-181 Nógrád - Újtelep - Hosszú-bérc - Nagy-kő-hegy - Magas-hegy - Kő-hegy - Nagy-berek - Magyarkút TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
pecsét OKT-913 Magyarkút, Irma-forrás - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-182 Magyarkút - Keskeny-bükki-patak - Kápolna-oldal - Katalinpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-183 Katalinpuszta - Nagy-Szál-erdő - Bik-kút - Vaditató-tó - Naszály csúcs, geodéziai torony - Kopasz-tető - Török-rét - Agárdi-út - Farkas-bérc - Ősagárd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.0 km
kék sáv OKT-184 Ősagárd - Galamb-hegy - Lókos-patak - Felsőpetény TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-185 Felsőpetény - Róka-völgy - Alsópetény - vadászház - Romhányi-hegy - Gesztenyés - Romhány TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-186 Romhány - Felsőbodony - Kétbodony TÚRALEÍRÁSSAL! 1.9 km
kék sáv OKT-187 Kétbodony - Cser-hát - Büdös-tó-hegy - Galga-patak - Eresztvény - Becske TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
  Összesen: 55.3 km
 

19.sz. túra: Csehát: Becske - Mátraverebély

kék sáv OKT-191 Becske - Bányatelep, Páncélos-forrás - Andezitömlés - Szanda-vár - Szőr-part - Szandaváralja TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
kék sáv OKT-192 Szandaváralja - Hucskó-hegy - Zsabica - Terény - műút - Szanda-patak - Halom - Cserhátsurány TÚRALEÍRÁSSAL! 10.2 km
kék sáv OKT-193 Cserhátsurány - Szécsényi út - Hegyes - major - Nógrádsipek TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
kék sáv OKT-194 Nógrádsipek - Malom-völgy - Csóka-hegy - Pusztavár-hegy - Keresztes-hegy - földvár - Dobogó-tető - Gyertyános - Hollókő TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-195 Hollókő - Szár-hegy - Zsunyi-patak - Felsőtold - Alsótold - Alsó-szurdok - Bableves Csárda, Nagymező TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-196 Nagymező-puszta - Barát-hát - Tepke - Purga - Macska-hegy - Garábi-nyereg - Nagy-kő-tető - Köves-bérc - Sátoros-hegy - Csepegős-kút - Nagybárkány TÚRALEÍRÁSSAL! 14.3 km
kék sáv OKT-197 Nagybárkány - Pongor-malom - Sámsonháza - (várhegy, Sámsonvár) - védett geológiai feltárás - Szálláska-völgy - (Mátraverebély, Szent-kút) - Tari-kereszt - Csapás-tető - Nagy-aszó - Mátraverebély TÚRALEÍRÁSSAL! 9.4 km
  Összesen: 68.5 km
 

20.sz. túra: Mátra: Mátraverebély - Mátraháza

kék sáv OKT-201 Mátraverebély vm. - Agyagos-tető - Rétlás-oldal - Csalános - Ágasvár turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-202 Ágasvár turistaház - Szamárkő - Rebeka-kert - Mátraszentistván TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-203 Mátraszentistván - Mátraszentlászló - sípálya - Piszkés-tető, Csillagvizsgáló - Lengyendi-galya - Galya-tető - Péter-hegyese, kilátó - Galyatető, Nagyszálló TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-204 Galyatető - parkoló - Galya-csurgó - Károly-vágás - Nyírjes-bérc - Nyírjesi erdészház 4.8 km
kék sáv OKT-205 Nyírjesi erdészház - Csór-hegy - Mátra-nyereg - Hidasi erdészház - Vörösmarty turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-206 Vörösmarty turistaház - Nagy-Hidas-völgy - Mátraháza TÚRALEÍRÁSSAL! 2.0 km
  Összesen: 25.9 km
 

21.sz. túra: Mátra: Mátraháza - Sirok

kék sáv OKT-211 Mátraháza - Déli sípálya - Kékestető TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-212 Kékestető - Sas-kő - Disznó-kő - Kis-Sas-kő - Markazi-kapu - Mraznica-tető - Hármashatár erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 5.6 km
kék sáv OKT-213 Hármashatár erdészház - Nagy-Szár-hegy - Cserepes-nyereg - Selyem-tisztás - Oroszlánvár - Domoszlói-kapu - Jagus - Szederjes-tető - Jóidő-kút - Cseresnyés-tető - Gazos-kő TÚRALEÍRÁSSAL! 8.9 km
kék sáv OKT-214 Gazos-kő - Átrád-tető - Kalapos-tető - Őr-hegy - Sólyom-kút - Sirok vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

22.sz. túra: Mátra: Sirok - Szarvaskő

kék sáv OKT-221 Sirok vm. - Siroki-vár - Barát- és Apáca-sziklák - Alma-lápa-tető - Kígyós-patak - Rozsnakpuszta erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-222 Rozsnakpuszta erdészház - Laskó-patak - Major-oldal - Szarvaskő vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
  Összesen: 17.5 km
 

23.sz. túra: Bükk: Szarvaskő - Putnok

kék sáv OKT-231 Szarvaskő - Szarvaskői-vár - Akasztó - Tardos-bérc - Tardos-hegy - Köles-hegy - Szent Anna kápolna, Gilitka-forrás - Kis-Szoros-tető - Kolacskovszky-forrás - Telekessy Vendégház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-232 Telekessy Vendégház - Alsó-erdő - Ciszterci Apátság - Bélapátfalva, Cementgyár vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-233 Bélapátfalva, Cementgyár vm. - Gyári-tó - Lóczy-forrás - Peresznye-lápa - Lak-völgy - katonasírok - Péter út - Őr-kő-rét - Kocsmáros-rét - Cserepeskői-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-234 Cserepeskői-barlang - Őserdő - Kis-Virágos-hegy - Tar-kő - Büszkés-hegy - Keskeny-rét - műút - Mély-Sár-völgy - Füstös-kő-bérc - Faktor-rét - Csalános - Bánkút TÚRALEÍRÁSSAL! 9.6 km
kék sáv OKT-235 Bánkút - Ördög-oldal - Torma-völgy - Mártus-kő - Vár-völgy - Pirító-kő - Baróc-patak - Begyeleg - Mályinka TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-236 Mályinka - Szente-völgy - Nagy-kő - Dédes - Bántapolcsány - Lázbérci-víztároló - Alsó-völgy - Upponyi-szoros - Uppony TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-237 Uppony - Szilas-tető - Koloska-tetői-földvár - Sajó-híd - Putnok TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
  Összesen: 54.9 km
 

24.sz. túra: Gömör-Tornai-karszt: Putnok - Bódvaszilas

kék sáv OKT-241 Putnok - Szörnyű-völgyi-patak - Magas-bérc-tanösvény - Halastó - Pálma-forrás - Mohos-vár - Keleméri Mohos-tavak - Szörnyű-völgy - Kelemér TÚRALEÍRÁSSAL! 10.7 km
kék sáv OKT-242 Kelemér - Keleméri-patak - Gömörszőlős - Karu-fészke-tető - Bors-völgy - Zádorfalva TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-243 Zádorfalva - Kis-kút - Cseres-kút - Cseres-völgy - Nagy-Szőlő-tető - Égés-tető - Galyagos-hegy - Kavicsos-hegy - Trizsi sorompó,határ (Északi-Zöld) - Bacsó-nyak - Aggtelek TÚRALEÍRÁSSAL! 11.8 km
kék sáv OKT-244 Aggtelek, Baradla-barlang - Mész-völgy - Karu-völgy - Magas-hegy - Kaffka-rét - Jósvafő, Baradla-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 4.4 km
kék sáv OKT-245 Jósvafő - Kossuth-barlang - Kuriszlán - víznyelő - kút - Morvai-lápa - Színi-sarok - Szelcepuszta - Patkós-völgy - Puska-Pál-forrás - Ménes-patak - Mocsolya-patak - Derenk (romközség) TÚRALEÍRÁSSAL! 16.2 km
kék sáv OKT-246 Derenk - Vidomáj puszta - Vár-kert - Lakatos-forrás - Bába-völgy - Iskola-kert - Baglyak-szakadéka-zsomboly - Szabó-pallag erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-247 Szabó-pallag erdészház - Meteor-barlang - Nagy-vizes-töbör - Pócsa-kői-víznyelő - Barlangkutató-forrás - Kónya - Serház-kút - Bódvaszilas TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
pecsét OKT-914 Bódvaszilas am. Kossuth u. - OKT bekötő útszakasz - Bódvaszilas vá. (pecsételőhely) 0.5 km
  Összesen: 62.2 km
 

25.sz. túra: Cserehát: Bódvaszilas - Boldogkõváralja

kék sáv OKT-251 Bódvaszilas - 27-es főút - Bódvarákói műút - Bódva-patak hídja - Bódvarákó TÚRALEÍRÁSSAL! 3.4 km
kék sáv OKT-252 Bódvarákó - Kis-hegy - Farkas-kút - Barakonyi-tető - Hármashatár - Slokk-tető Szentandrási-oldal - Tornabarakony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-253 Tornabarakony - Kápolna - Barakonyi-hegy - Szalonnás-bérc - Rakacaszend TÚRALEÍRÁSSAL! 4.3 km
kék sáv OKT-254 Rakacaszend - Kopasz-hegy - Szikszói-dűlő - Szikszói út - Kecske-pad - Irotai-völgy - Irota - Vesszős-oldal - Cigány-hegy - Vinyicska - Grajcár-tető - Csicsiri-domb - Felsővadász TÚRALEÍRÁSSAL! 16.1 km
kék sáv OKT-255 Felsővadász - műemlék görögkatolikus templom - Alsó-palánt - Nyésta - Szőlő-hegy - Abaújszolnok TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-256 Abaújszolnok - Meleg-oldal - Vagyos - Kalmi-tető - Ilkaháza, volt turistaház - Baktakék TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
kék sáv OKT-257 Baktakék - Templom-oldal - Tóbiás-tanya - Sűrű-erdő - Hegymegi-szőlő - Fancsal TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
kék sáv OKT-258 Fancsal - Betti-kút - Devecseri-patak - Abaújdevecser - Csoma-kúria - Encs - Forró-Encs vá. - Gibárt TÚRALEÍRÁSSAL! 9.9 km
kék sáv OKT-259 Gibárt - Felső-dűlő - Aba-hegy - Abadűlő - Hernádcéce - Boldogkőváralja vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
  Összesen: 63 km
 

26.sz. túra: Zemplén: Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

kék sáv OKT-261 Boldogkőváralja - műút - Arka - Arka-patak-völgye - Fónyi-oldal - Hosszú-rét - Erdészház - Bónyi-kút - Mogyoróska - Várhegy (Regéci-vár) - Regéc TÚRALEÍRÁSSAL! 16.4 km
kék sáv OKT-262 Regéc - Dorgói erdészház - Pengőkői-út - Tokár-tető - Pengő-kő - Bagoly-bérc-tető - Istvánkúti erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
kék sáv OKT-263 Istvánkúti erdészház - Mlaka-rét - Szpalanyica-rét - Hangyás-bérc - Cseliszka-rét - Brinzakóka-rét - Gerendás-rét - Eszkála erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-264 Eszkála erdészház - Eszkála-tető - Kecske-hát - Kecske-hát-rét - Zsidó-rét - Matisz-rét - Labanc-rét - Cifra-kút - Rákos-kút - Makkoshotyka TÚRALEÍRÁSSAL 9.2 km
kék sáv OKT-265 Makkoshotyka - Hutka-szilvás - Hárs-elő - Cirkálótanya TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-266 Cirkálótanya - Rókás-völgy - Pusztadélő - Rákóczi-fa - Hideg-oldal - Csonka-kút - Pandák-völgy - (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
  Összesen: 52.7 km
 

27.sz. túra: Zemplén: Nagy-nyugodó-nyereg - Hollóháza

kék sáv OKT-271 (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Som-hegy - Mocsári-rét - Nagy-Hallgató-nyereg, Cseréptó - Vágáshuta TÚRALEÍRÁSSAL! 10.6 km
kék sáv OKT-272 Vágáshuta - Aranyoska - Hosszú-patak - Margit-kút - Hollós-völgy - Nagyhuta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-273 Nagyhuta - Kishuta - Kishuta vm. - Szuha-völgy - Bózsvai-szikla - Nagybózsva TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-274 Nagybózsva - Kisbózsva - Nyíri-patak - Alsó-rét - régi vasút - volt Füzérkomlós vá. - Füzérkomlós - Komlósi-völgy - Szőlők-alja - Füzér TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-275 Füzér - Füzéri-vár - Párkány-rét - Senyánszki-rét - Csata-réti erdészház - Nyársasok - Kis-Milic - Nagy-Milic TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-276 Nagy-Milic - Hajagos - Nyerges-hegy - László-tanya (Bodó-rét) TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-277 László-tanya (Bodó-rét) - Kelemen-bérc - Dög-rét - Sarjános-rét - Hollóháza, Kéktúra emlékmű TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
  Összesen: 46.4 km
 

A túramozgalom érintőpontjai

Az érintőpontok nevére kattintva a megfelelő pont adatlapjára jutsz, ahol a pont állapotával kapcsolatos észrevételeket is olvashatod. Regisztrált felhasználóként Te magad is írhatsz megjegyzést a pont állapotáról.

Az Országos Kéktúra 01. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Írott-kő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Írott-kőn) 1 db
68 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hét-forrás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hét-forrásnál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Kőszeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőszegen)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tömörd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tömördön)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ablánc-malom (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Ablánci-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szeleste (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szelestén vagy Ölbő-Alsószeleste vá.-n)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bögöt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bögötön)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csénye-Újmajor (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csénye-Újmajorban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
 

Az Országos Kéktúra 02. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gérce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gércén)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rózsáskerti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rózsáskerti-erdészháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hidegkúti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hidegkúti-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káld (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káldon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hosszúpereszteg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hosszúperesztegen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szajki-tavak (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szajki-tavaknál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ötvös (Külső-erdő) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ötvös mellett)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisvásárhely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisvásárhelyen)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
 

Az Országos Kéktúra 03. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sarvaly-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sarvaly-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zalaszántó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zalaszántón)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rezi (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Reziben)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gyöngyösi Csárda (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Gyöngyösi-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hévíz (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hévízen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
 

Az Országos Kéktúra 04. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vállus (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Válluson)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Lesenceistvánd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Lesenceistvándon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
 

Az Országos Kéktúra 05. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szent György-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szent György-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Szigliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szigligeten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
 

Az Országos Kéktúra 06. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káptalantóti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káptalantótiban)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szentbékkálla (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szentbékkállán) 1 db
126 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Balatonhenye (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Balatonhenyén)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csicsói-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Csicsói-erdészháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
 

Az Országos Kéktúra 07. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kab-hegy (Az Országos-Kéktúra bélyegzőhelye a Kab-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Úrkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Úrkúton)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
 

Az Országos Kéktúra 08. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Németbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Németbányán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonybél (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonybélben)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőris-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kőris-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Borzavár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Borzaváron)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
 

Az Országos Kéktúra 09. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonynána (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonynánán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jásd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jásdon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csőszpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csőszpusztán)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisgyón (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisgyónon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonykúti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonykútiban)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fehérvárcsurgó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fehérvárcsurgón)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodajk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bodajkon)
 

Az Országos Kéktúra 10. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csókakő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csókakőn) 1 db
93 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gánt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gánton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mindszentpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mindszentpusztán)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőhányás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőhányáson)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gesztesvár th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Várgesztesen) 1 db
93 hónapja
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
96 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 11. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
96 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van Nyalóka (előre lepecsételt öntapadós lap) OKT Somlyóvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Somlyóváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Koldusszállás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Koldusszálláson)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányahegyi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánya-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gerecse üdülő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gerecse üdülőnél)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pusztamarót (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pusztamaróton)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Péliföldszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Péliföldszentkereszten) 1 db
92 hónapja
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mogyorósbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mogyorósbányán)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tokodi pincék vagy Tokod (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a tokodi pincéknél vagy Tokodon)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
 

Az Országos Kéktúra 12. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Klastrompuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Klastrompusztán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
101 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 13. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
101 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zsíros-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Zsíros-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
 

Az Országos Kéktúra 14. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Hármashatár-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatár-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Virágos-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Virágos-nyeregnél) 2 db
105 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
105 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 15. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
105 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kevély-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kevély-nyeregben) 1 db
138 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentkereszten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
 

Az Országos Kéktúra 16. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sikárosi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sikárosi-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentlászló (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentlászlón) 3 db
71 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pap-réti-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Pap-réti erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Villám (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Villámon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Visegrád (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Visegrádon)
 

Az Országos Kéktúra 17. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Nagymaros-Visegrád vmh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagymaroson)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Törökmező (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Törökmezőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisinóci-th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kisinóci-turistaháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Hideg-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Hideg-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
 

Az Országos Kéktúra 18. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Magyarkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Magyarkúton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Katalinpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Katalinpusztán) 1 db
113 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ősagárd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ősagárdon)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsőpetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsőpetényben)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Alsópetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Alsópetényben)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Romhány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Romhányon)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kétbodony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kétbodonyban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
 

Az Országos Kéktúra 19. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szandaváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szandaváralján)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserhátsurány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Cserhátsurányban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrádsipek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádsipeken) 2 db
96 hónapja
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollókőn)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagymezőpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagymezőpusztánál, a Bableves Csárdában)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagybárkány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagybárkányban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
 

Az Országos Kéktúra 20. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ágasvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ágasváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraszentistván (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraszentistvánon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Galyatető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Galyatetőn)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vércverés (699 m) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vércverésen)
6. Nem kell felkeresni Az érintőpont megszűnt A helyet felismerhetően ábrázoló fényképpel OKT Nyírjes-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nyírjesi-erdészháznál) 2 db
103 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vörösmarty Fogadó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vörösmarty Fogadónál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
 

Az Országos Kéktúra 21. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kékestető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kékestetőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hármashatár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatárnál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
 

Az Országos Kéktúra 22. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozsnakpuszta-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozsnakpusztai erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
 

Az Országos Kéktúra 23. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Telekessy Vendégház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Telkessy Vendégháznál) 2 db
124 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bélapátfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bélapátfalván)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserepeskői-barlang (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cserepeskői-barlangnál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bánkút síház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánkúti Síháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mályinka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mályinkán) 1 db
118 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Uppony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Upponyban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
 

Az Országos Kéktúra 24. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kelemér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keleméren)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gömörszőlős (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gömörszőlősön)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zádorfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zádorfalván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Aggtelek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Aggteleken)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jósvafő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jósvafőn)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Derenk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Derenken, a romközségnél)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szabó-pallag vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szabó-pallag vadászháznál)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
 

Az Országos Kéktúra 25. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bódvarákó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvarákón)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tornabarakony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tornabarakonyban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rakacaszend (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Rakacaszenden)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsővadász (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsővadászon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Abaújszolnok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Abaújszolnokon)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Baktakék (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Baktakéken)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fancsal (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fancsalon)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gibárt vízierőmű (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gibárton)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hernádcéce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hernádcécén)
11. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
 

Az Országos Kéktúra 26. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Regéc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Regécen) 2 db
127 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Istvánkúti-vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Istvánkúti-vadászháznál) 2 db
128 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Eszkála-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Eszkála-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Makkoshotyka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Makkoshotykán)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cirkáló-tanya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cirkáló-tanyánál)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
121 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 27. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
121 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vágáshuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Vágáshután)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyhuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyhután) 2 db
128 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bózsva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bózsván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Füzér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Füzéren)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodó-rét (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bodó-réten)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollóháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollóházán) 1 db
130 hónapja
 

A túramozgalom teljesítői

Sorszám Teljesítve Név Szül. év Település
000001-LOKO 1952-12-31 Horváth József 1918 Piliscsaba
000002-LOKO 1953-12-31 Takács Lajos
000003-LOKO 1953-12-31 Dér Lajos
000004-LOKO 1953-12-31 Schleicher Istvánné
000005-LOKO 1953-12-31 Bokody József 1928 Budapest
000006-LOKO 1953-12-31 Cserey György
000007-LOKO 1953-12-31 Balogh Jolán
000008-LOKO 1953-12-31 Csiszár Zoltán
000009-LOKO 1953-12-31 Dr. Vizkelety László 1923 Budapest
000010-LOKO 1954-12-31 Kispál László Budapest
000011-LOKO 1954-12-31 Kis Zoltán
000012-LOKO 1954-12-31 Angyal Csilla
000013-LOKO 1954-12-31 Hermann Imre
000014-LOKO 1954-12-31 Kecskés Magda
000015-LOKO 1954-12-31 Urbán Béláné
000016-LOKO 1954-12-31 Póth László
000017-LOKO 1954-12-31 Horvai Ferenc
000018-LOKO 1954-12-31 Pető János Budapest
000019-LOKO 1954-12-31 Bak Lajos
000020-LOKO 1954-12-31 Bak Lajosné
000021-LOKO 1954-12-31 Bélley István
000022-LOKO 1954-12-31 Tóth Sándor
000023-LOKO 1954-12-31 Cserjési László
000024-LOKO 1954-12-31 Horváth Miklós
000025-LOKO 1954-12-31 Horváth István
000026-LOKO 1954-12-31 Jakub Ferenc
000027-LOKO 1954-12-31 Jakub Ferencné
000028-LOKO 1954-12-31 Nemes Béni
000029-LOKO 1954-12-31 Peske István
000030-LOKO 1954-12-31 Kaczur Pál
000031-LOKO 1954-12-31 Botka Ferenc
000032-LOKO 1954-12-31 Szepesi Hajnal
000033-LOKO 1955-12-31 Szűcs Rudolf
000034-LOKO 1955-12-31 Tormássy Károly
000035-LOKO 1955-12-31 Tóvári István
000036-LOKO 1957-12-31 Tóth Imre 1935 Szeged
000037-LOKO 1957-12-31 Balázs Jolán Budapest
000038-LOKO 1957-12-31 Érchegyi Lajos Budapest
000039-LOKO 1957-12-31 Markhert Imre Budapest
000040-LOKO 1957-12-31 Markhert Imréné
0001 1961-08-15 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0002 1961-08-15 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0013 1962-01-30 Horváth József 1918 Piliscsaba
0069 1962-09-25 Homonnay Béla 1902 Budapest
0073 1962-10-23 Németh Gábor 1916 Budapest
0074 1962-10-23 Németh Jenő István 1925 Budapest
0126 1963-08-14 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0290 1964-12-21 Csanády Mihály 1936 Budapest
0291 1964-12-21 Csanády Mihályné 1940 Budapest
0348 1965-09-27 Csekő Géza 1934 Budapest
0369 1965-11-01 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0448 1966-03-25 Szilágyi Márta 1948 Budapest
0478 1966-08-02 Sike János 1948 Budapest
0480 1966-08-02 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0488 1966-08-14 Szentirmay Judit 1949 Budapest
0500 1966-10-23 Nagy Gábor 1952 Budapest
0501 1966-10-23 Nagy Béla 1948 Budapest
0595 1967-01-23 Czirók Dénes 1921 Komárom
0645 1967-08-28 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0685 1967-10-30 Durkó Etele 1921 Budapest
0686 1967-10-30 Durkó András 1959 Budapest
0705 1967-11-27 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0729 1967-07-04 Zsíros László 1935 Veszprém
0742 1968-05-28 Ungerleider János 1946 Budapest
0874 1969-09-24 Erdőszegi Ferenc 1897 Budapest
0915 1969-10-27 Dani János 1920 Budapest
0916 1969-10-27 Dankó Jánosné 1926 Budapest
0917 1969-10-27 Dani László 1950 Budapest
0931 1969-10-03 Völgyi Flórián 1914 Miskolc
0932 1969-10-03 Burkus Mihály Abaújszántó
0939 1970-01-19 Lehoczki Márta 1946 Páty
0956 1970-04-13 Pálos Béla 1914 Budapest
0957 1970-04-13 Pálos Béláné 1917 Budapest
0983 1970-04-18 Kopácsy Antal 1952 Kisterenye
1000 1970-06-22 Homonnay Béla 1902 Budapest
1175 1972-10-12 Szász Péter Pál 1916 Budapest
1176 1972-10-12 Ifj. Szász Péter Pál 1955 Budapest
1177 1972-10-12 Szász Csaba 1958 Budapest
1191 1972-10-26 Pelyhe István 1932 Budapest
1234 1973-03-18 Durkó Etele 1921 Budapest
1235 1973-03-18 Durkó András 1959 Budapest
1239 1973-12-03 Szőke Attila 1955 Budapest
1264 1973-04-08 Kőszegi László 1955 Kalocsa
1266 1973-04-26 Mudrák István 1923 Budapest
1267 1973-04-26 Mudrák Istvánné 1931 Budapest
1344 1973-10-27 Király István 1932 Balatonfűzfő
1421 1974-07-31 Balogh Imre 1955 Székesfehérvár
1422 1974-07-31 Balogh András 1948 Székesfehérvár
1441 1974-10-31 A jelvény nem lett kiadva
1461 1975-12-31 Jancsó Ottó 1946 Budapest
1462 1975-12-31 Jancsó Ottóné 1946 Budapest
1526 1976-01-31 Gáspár Gyula 1931 Ózd
1527 1976-01-31 Gáspár Gyuláné 1934 Ózd
1528 1976-01-31 Gáspár Judit 1963 Ózd
1541 1976-02-23 Lehoczki Márta 1946 Budapest
1544 1975-11-10 Wágner György 1944 Székesfehérvár
1779 1978-12-31 Durkó Etele 1921 Budapest
1780 1978-12-31 A jelvény nem lett kiadva
1781 1978-12-31 Lengyel Izabella 1966 Kassa (SK)
1782 1978-12-31 Lengyel Györgyné 1935 Kassa (SK)
1783 1978-12-31 Lengyel György 1928 Kassa (SK)
1784 1978-12-31 dr. Soldos Árpádné 1921 Kassa (SK)
1785 1978-12-31 dr. Soldos Árpád 1916 Kassa (SK)
1786 1978-12-31 Újhelyi Józsefné 1925 Kassa (SK)
1787 1978-12-31 Újhelyi József 1923 Kassa (SK)
1788 1978-12-31 Fekete Miklós 1956 Kassa (SK)
1789 1978-12-31 Pelyhe István 1932 Budapest
1842 1978-10-29 Rockenbauer Pál 1933 Budapest
1843 1978-10-29 Sáfrány József 1952 Budapest
1899 1979-10-15 Rockenbauer Pál 1933 Budapest
1900 1979-10-15 Sáfrány József 1952 Budapest
1901 1979-10-15 Stenszky Gyula 1949 Budapest
1902 1979-10-15 Peták István 1940 Budapest
1903 1979-10-15 Petres Pál 1950 Budapest
1904 1979-10-15 Szabados Tamás 1935 Budapest
1905 1979-10-15 Tolnai Ferenc 1951 Budapest
1906 1979-10-15 Tubai László 1952 Budapest
1907 1979-10-15 Faludi Sándor 1951 Budapest
1908 1979-10-15 Heincz László 1958 Budapest
1948 1980-12-29 Káldi Géza 1941 Ajka
1968 1980-10-05 Bozó András 1931 Budapest
1969 1980-07-15 Gáspár Gyula 1931 Ózd
1970 1980-07-15 Gáspár Gyuláné 1934 Ózd
1971 1980-07-15 Gáspár Judit 1963 Ózd
2002 1981-12-01 Kürti István 1937 Békés
2005 1981-04-05 Eördögh Katalin 1938 Budapest
2062 1981-10-08 Lehoczki Márta 1946 Budapest
2077 1981-12-31 Tóth László Kazincbarcika
2129 1982-08-25 Bozó András 1931 Budapest
2137 1982-08-01 Benke Tibor 1942 Vasvár
2138 1982-08-01 Pantalai Sándor 1918 Vasvár
2139 1982-08-01 Simányi Endre 1950 Szombathely
2142 1982-08-22 Pálmai Vencel 1953 Budapest
2170 1982-10-27 Fábián Tamás 1958 Vasvár
2171 1982-10-31 Király István 1932 Veszprém
2178 1982-12-27 Balogh András 1948 Székesfehérvár
2186 1983-02-17 Kammel László 1944 Budapest
2242 1983-01-30 Szabó József 1965 Balatonfenyves
2266 1983-08-14 Dr. Muskovits József 1943 Budapest
2319 1984-05-24 Beke Nándorné 1953 Budaörs
2320 1984-05-24 Szirtesi János 1927 Budapest
2325 1984-08-20 Muskovics András 1952 Tárnok
2329 1984-09-16 Bozó András 1931 Budapest
2345 1984-08-31 Árvai István 1948 Budapest
2359 1984-04-07 Törékné Rádi Mária 1945 Budapest
2360 1984-04-07 Törék István 1941 Budapest
2386 1985-07-28 Vida Sándor 1965 Budapest
2387 1985-07-07 Helfrich Zoltán 1954 Budapest
2458 1985-11-07 Sárvári Zoltán 1958 Budapest
2468 1985-10-13 Gyenes István 1954 Szolnok
2469 1986-02-15 Vida Levente 1942 Celldömölk
2470 1986-02-15 Vida Leventéné 1945 Celldömölk
2471 1986-02-15 Vida Zalán Vajk 1975 Celldömölk
2472 1986-02-15 Vida Melinda Délibáb 1968 Celldömölk
2473 1986-02-15 Vida Zotmund Alpár 1969 Celldömölk
2524 1986-02-22 Tari József 1942 Budapest
2555 1986-09-30 Király István 1932 Veszprém
2594 1987-06-29 Dworschak György 1945 Budapest
2595 1987-06-29 ifj. Dworschak György 1969 Budapest
2641 1988-12-31 Prepuk László 1977 Budapest
2662 1988-12-31 Messeritsch Alois 1933 Wien (A)
2668 1988-12-31 Stefanov Titusz 1940 Arad (RO)
2683 1988-12-19 Veress Zoltán 1945 Budapest
2690 1988-12-19 Samu Piroska 1958 Budapest
2691 1988-12-19 Balogh Péter 1971 Szolnok
2703 1988-10-28 Engler Klaus 1933 Leipzig (DDR)
2704 1988-10-28 Engler Renata 1936 Leipzig (DDR)
2736 1989-01-09 Káldi Géza 1941 Ajka
2757 1989-08-10 Holzer Hans Wien (A)
2765 1989-07-18 Szegedi Ádámné 1941 Budapest
2766 1989-07-18 Dinnyés István 1940 Budapest
2771 1989-08-28 Stock Kurt 1925 Leichlingen (D)
2772 1989-09-11 Matolcsi György 1951 Budapest
2815 1989-09-11 Nagy Attila 1958 Budapest
2816 1989-09-11 Nagyné Bodor Erzsébet 1959 Budapest
2871 1990-05-07 Szarka István 1930 Pécs
2872 1990-05-07 Szarka Istvánné 1935 Pécs
2889 1990-05-14 Tamás Rita 1960 Budapest
2892 1990-05-14 Pelyhe István 1932 Budapest
2901 1990-05-13 Kammel László 1944 Budapest
2902 1990-08-06 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2906 1990-08-06 Molnár Pál 1926 Budapest
2907 1990-08-06 Molnár Rudolf 1958 Budapest
2918 1990-08-27 Bokros Jan 1951 Ruzomberok (SK)
2926 1990-10-29 Tüffinghoff Theodor 1920 Mitterlich (D)
2935 1990-11-12 Peterka Fritz Langenzeschdorf (A)
2938 1990-11-26 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
2940 1990-11-26 Pöröntő Krisztina 1973 Székesfehérvár
2943 1990-11-26 Balogh András 1948 Székesfehérvár
2958 1991-02-25 Hadnagy Árpád 1959 Budapest
2961 1991-03-04 Káplár Béla 1943 Nagykáta
2970 1991-08-05 ifj. Szilvási István 1966 Budapest
2972 1991-08-05 Juhász Imre 1963 Budapest
2973 1991-08-26 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2976 1991-10-14 Tóth Péter 1961 Budapest
2987 1992-02-03 Hajnal Gábor Szeged
2991 1992-02-10 Bukocs Attila 1966 Budapest
2996 1992-05-25 Kopcsay Péter 1965 Budapest
3045 1992-12-11 Imregh István Géza 1970 Miskolc
3048 1992-12-11 Váradi Sándor Miskolc
3049 1992-12-11 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3056 1993-02-01 Preisler Tamás 1938 Budapest
3066 1993-03-12 Jankovich Béla 1953 Pécs
3074 1993-06-16 Vasanits László 1943 Budapest
3077 1993-08-10 Dull Péter Budapest
3080 1993-08-24 Paska Tibor 1962 Tatabánya
3081 1993-09-20 Kabelitz Hans Georg Solingen (D)
3104 1993-10-11 Puskás Zoltán Budapest
3120 1993-10-28 Becze László 1966 Pécs
3122 1993-10-28 Sztancsik György 1964 Budapest
3123 1993-10-28 Borsos Gábor 1953 Budapest
3128 1993-11-15 Glatz Katalin 1975 Nyíregyháza
3129 1993-11-15 Juhász Imre 1963 Budapest
3131 1993-11-22 Fejszés Zoltánné 1938 Budapest
3135 1994-01-10 Máté Rita 1960 Pécs
3136 1994-01-24 Moldoványi László 1949 Budapest
3141 1994-04-18 Lehoczki Márta 1946 Budapest
3161 1994-09-12 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3165 1994-09-27 Csontos Gyula 1964 Budapest
3168 1994-10-03 Káldi Géza 1941 Ajka
3169 1994-10-10 Jankovich Béla 1953 Pécs
3178 1994-12-12 Hauberné Pálfy Krisztina 1952 Budapest
3184 1995-05-08 Veress Zoltán 1945 Budapest
3195 1995-10-06 Ludvig-Vallier Wilhelm 1921 Graz (A)
3196 1995-10-06 Waldner Heinz 1925 Graz (A)
3198 1995-10-06 Balabás László 1953 Bőcs
3199 1995-10-13 Maku László 1972 Ecséd
3200 1995-10-13 Maku Márta 1967 Ecséd
3202 1995-11-06 Fazekas Gábor 1977 Salgótarján
3205 1995-11-06 Zsurek József 1931 Pécs
3228 1996-04-29 Tari Endre 1948 Lajosmizse
3229 1996-05-04 Jesse Franz Klagenfurt (A)
3230 1996-05-04 Hedenig Walter ... (A)
3231 1996-05-04 Melicha Franz ... (A)
3232 1996-05-04 dr. Leitner Bernhard Salzburg (A)
3233 1996-05-04 Pichler Viktoria ... (A)
3234 1996-05-04 Prochazka Inge ... (A)
3235 1996-05-04 Nagl Maria ... (A)
3237 1996-06-03 Csiba Ágoston 1977 Budapest
3238 1996-05-04 Berger Leo ... (A)
3239 1996-05-04 Berger Shopie ... (A)
3251 1996-07-03 Imregh István Géza 1970 Miskolc
3252 1996-07-09 Jankovich Béla 1953 Pécs
3253 1996-08-08 Mikus Pál 1965 Sülysáp
3277 1996-11-04 Horváth Zoltán 1970 Szolnok
3286 1996-12-02 Tóth Péter 1961 Budapest
3316 1997-07-18 Somodi Tivadarné 1934 Budapest
3319 1997-09-01 Winkler Pál 1978 Tiszaújváros
3322 1997-09-01 Major Anna 1947 Székesfehérvár
3334 1997-09-15 Habán Katalin 1943 Budapest
3352 1997-09-10 Gránicz János 1956 Dunakeszi
3367 1998-05-15 A jelvény nem lett kiadva
3369 1998-05-11 Toplak József 1978 Söjtör
3373 1998-07-01 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3376 1998-07-28 Juhász Imre 1963 Budapest
3388 1998-09-21 Győri Péter 1952 Budapest
3396 1998-09-28 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3400 1998-10-05 A jelvény nem lett kiadva
3403 1998-10-05 Horváth M. Gyuláné 1926 Budapest
3404 1998-10-05 Lovas György 1924 Budapest
3410 1998-11-02 Nuszer László 1946 Budapest
3420 1998-10-25 Wittmer Antal 1956 Környe
3465 1999-05-04 Günsberg Berghild Graz (A)
3466 1999-05-04 Stocker Ernst Graz (A)
3472 1999-06-14 Moldoványi László 1949 Budapest
3473 1999-07-07 dr. Fabók Julianna 1941 Budapest
3474 1999-08-25 Horváth Zoltán 1970 Szolnok
3475 1999-08-25 Horváthné Papp Andrea 1975 Szolnok
3486 1999-09-20 Káldi Géza 1941 Ajka
3487 1999-09-20 Garbai Gábor 1974 Ajka
3488 1999-09-27 Bor Istvánné 1951 Sátoraljaújhely
3489 1999-09-27 Bodnár György 1958 Nagykálló
3490 1999-09-27 Tóth Sándor 1976 Nyíregyháza
3497 1999-08-21 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
3498 1999-10-04 Szerdahelyi Vilmos 1970 Budapest
3502 1999-10-18 Vida Sándor 1965 Budapest
3503 1999-10-18 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3513 1999-11-22 Gida Tibor 1944 Pécs
3514 1999-11-22 Jancsi Attila 1958 Pécs
3518 1999-12-06 Kassai László Debrecen
3537 2000-03-27 A jelvény nem lett kiadva
3541 2000-05-08 Juhász Imre 1963 Budapest
3565 2000-09-08 Tóth János 1974 Ács
3575 2000-10-09 Dr. Lackó Zoltán 1952 Salgótarján
3579 2000-10-30 Raduj László 1941 Budapest
3580 2000-10-30 Raduj Lászlóné 1943 Budapest
3583 2000-10-30 Hadházi László 1932 Gödöllő
3602 2001-01-08 Gömbös Lívia 1972 Sárvár
3603 2001-01-08 Sipos Tamás 1970 Budapest
3641 2001-09-03 Varga Attila 1965 Budapest
3642 2001-09-03 Nuszer László 1946 Budapest
3649 2001-09-17 Szabó József 1951 Szentes
3654 2001-07-28 Buda Zoltánné 1946 Sajószentpéter
3656 2001-10-29 Bágyi Józsefné 1928 Budapest
3660 2001-11-19 Gertner Béla 1952 Érd
3667 2001-12-17 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3672 2002-01-14 Gombár Lászlóné 1952 Miskolc
3698 2002-05-06 Veress Zoltán 1945 Budapest
3702 2002-05-27 Ginter Gábor 1970 Veresegyház
3703 2002-05-27 Tolmácsi János 1966 Göd
3724 2002-09-16 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
3730 2002-10-14 Sajtosné Baráth Klára 1951 Székesfehérvár
3731 2002-10-14 Sum Anna 1948 Miskolc
3734 2002-10-21 Hegedűs Zsuzsanna 1966 Nyíregyháza
3736 2002-10-21 Kemény András 1950 Budapest
3744 2002-11-18 Árvai István 1948 Budapest
3749 2002-11-09 Vida Sándor 1965 Budapest
3750 2002-11-09 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3751 2002-11-18 Győri Péter 1952 Budapest
3765 2002-11-25 Moldoványi László 1949 Dobogókő
3766 2002-11-25 Tóth Péter 1961 Budapest
3771 2002-12-16 Kardos Erzsébet 1958 Szolnok
3784 2003-02-10 Kálmán Gergely 1982 Miskolc
3807 2003-07-31 Böhringer Eckart 1956 Berlin (D)
3808 2003-07-31 Böhringer Andrea 1955 Berlin (D)
3811 2003-09-01 Lovas György 1924 Budapest
3816 2003-09-22 Nuszer László 1946 Budapest
3828 2003-10-13 Berzsenyiné Sinkovics Mária 1944 Budapest
3829 2003-10-27 Kalászi István 1944 Miskolc
3834 2003-11-03 Bágyi Józsefné 1928 Budapest
3855 2004-01-05 Nuszer László 1946 Budapest
3856 2004-01-12 A jelvény nem lett kiadva
3863 2004-02-02 Preisler Tamás 1938 Budapest
3867 2004-03-01 Győri Péter 1952 Budapest
3869 2004-03-01 Schlögl Balázs 1975 Kőszeg
3874 2004-04-26 Kammel László 1944 Budapest
3875 2004-04-26 Sebestyén Pál 1979 Budapest
3878 2004-05-17 Toplak József 1978 Söjtör
3881 2004-04-27 Eperjesi József 1955 Pécs
3901 2004-09-06 Fodor Imre 1968 Kiskunhalas
3906 2004-09-13 Kiss Péter 1988 Bátonyterenye
3907 2004-09-13 Kiss Péter Ernő 1964 Bátonyterenye
3908 2004-09-13 Kiss Dávid Gergő 1993 Bátonyterenye
3954 2004-11-22 Káldi Géza 1941 Ajka
3964 2005-01-10 Hadnagy Árpád 1959 Budapest
3982 2005-04-11 Tomacsek Tamás 1971 Tatabánya
3985 2005-04-25 Balázs Ferenc 1943 Veszprém
3992 2005-06-30 Debreczeni Sándor 1950 Zalaszentmihály
3995 2005-07-01 Kelemen Zoltán 1987 Eger
3998 2005-08-05 Tóth-Máté István 1974 Hatvan
4002 2005-08-30 Szupper Lajos 1976 Szentgotthárd
4004 2005-08-31 Szabó László 1974 Pákozd
4010 2005-09-12 Balog Lajos 1959 Kiskunhalas
4011 2005-09-12 Holló Tibor 1958 Kiskunmajsa
4014 2005-09-26 Wittmer Antal 1956 Környe
4015 2005-10-03 Jakab Albert 1966 Paks
4016 2005-10-03 Jakab Éva 1969 Paks
4017 2005-10-03 Lukács Vilmos 1951 Paks
4018 2005-10-03 Gergely László 1938 Paks
4019 2005-10-03 Péter Imre 1948 Paks
4023 2005-10-10 Eördögh Katalin 1938 Budapest
4032 2005-11-07 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4033 2005-11-06 Vida Sándor 1965 Budapest
4034 2005-11-06 Polgár Andrásné 1955 Budapest
4037 2005-10-17 Pohlers Mario Remse (D)
4039 2005-11-21 Gombás Klára 1945 Ajka
4041 2005-11-21 Major Anna 1947 Székesfehérvár
4053 2005-12-19 Schlögl Krisztián 1977 Kőszeg
4054 2005-12-19 Gertner Brigitta 1977 Kőszeg
4061 2006-01-16 Birta Zsolt 1977 Budapest
4063 2006-01-30 Árvai István 1948 Budapest
4072 2006-04-28 Kozma Ferenc 1975 Kecskemét
4081 2006-07-24 Szalai Péter 1977 Hatvan
4083 2006-08-14 Jankovich Béla 1953 Pécs
4085 2006-09-04 Gertner Béla 1952 Érd
4092 2006-09-04 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
4093 2000-09-04 Balázsy Péter 1938 Szeged
4094 2000-09-04 Balázsy László 1949 Pécs
4097 2003-09-04 Horváth Béla 1959 Budapest
4117 2006-09-25 Vizi Tamás 1985 Csomád
4118 2006-09-25 Vizi Tibor 1980 Csomád
4120 2006-09-09 Rába Csabáné 1958 Kaposvár
4121 2006-09-09 Rába Csaba 1955 Kaposvár
4130 2006-10-16 Kökény Mihály 1963 Zalaegerszeg
4131 2006-10-16 Berta Ottília 1960 Zalaegerszeg
4141 2006-10-24 Komlósi Károly Pál 1976 Budapest
4142 2006-10-24 Komlósi Krisztina 1974 Budapest
4145 2006-11-06 Nuszer László 1946 Budapest
4150 2006-11-20 Kiss Ferenc Emánuel 1982 Budapest
4151 2006-11-20 Varga Csilla 1981 Budapest
4152 2006-11-20 Makai Tamás 1983 Budapest
4153 2006-11-20 Bálint Attila 1981 Budapest
4154 2006-11-20 Tatár Loránd 1983 Budapest
4156 2006-11-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4157 2006-11-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4158 2006-11-20 Bachstädt Ildikó 1992 Herend
4159 2006-11-20 Bachstädt János 1961 Herend
4160 2006-11-20 Nemesi Lajos 1938 Ajka
4162 2006-11-27 Bágyi Józsefné 1939 Budapest
4167 2006-12-18 Toplak József 1978 Söjtör
4176 2007-01-08 Buncsek Zoltánné 1951 Szolnok
4179 2007-01-22 A jelvény nem lett kiadva
4189 2007-02-26 Manhalter Krisztián 1975 Várpalota
4190 2007-03-12 Balla László 1957 Pécs
4191 2007-03-12 Balláné Meggyesi Klára 1960 Pécs
4192 2007-03-12 Balla Tamás 1985 Pécs
4193 2007-03-12 Balla Péter 1990 Pécs
4194 2007-03-12 Gida Tibor 1944 Pécs
4195 2007-03-12 Gida Erzsébet 1985 Pécs
4196 2007-03-12 Gidáné Orsós Erzsébet 1964 Pécs
4197 2007-03-12 Romvári Tibor 1959 Pécs
4198 2007-03-12 Romvári Katalin 1985 Pécs
4199 2007-03-19 Kulcsár Gábor 1963 Pécs
4200 2007-03-19 Kulcsár Gábor ifj. 1992 Pécs
4201 2007-03-19 Romvári Tiborné 1963 Pécs
4202 2007-03-19 Romvári Zsófia 1990 Pécs
4203 2007-03-19 Jancsi Attila 1958 Pécs
4211 2007-04-16 Dr. Mezei István 1946 Budapest
4221 2007-08-06 Moldoványi László 1949 Dobogókő
4223 2007-08-06 Tóth Péter 1961 Budapest
4236 2007-08-27 Szabó József 1951 Szentes
4237 2007-08-30 Feltser János 1958
4241 2007-09-03 Széll Zoltán 1968 Budapest
4242 2007-09-10 Sipos Tamás 1970 Budapest
4247 2007-09-10 Fancsali Béla 1938 Budapest
4269 2007-10-01 A jelvény nem lett kiadva
4270 2007-10-01 Gáspár Csaba 1968 Vecsés
4275 2007-10-16 Bauer Géza 1950 Budapest
4276 2007-10-16 Bauerné Pataki Erzsébet 1947 Budapest
4277 2007-10-15 Kiss Jenő 1965 Erdőtelek
4282 2007-10-15 Takács István 1949 Székesfehérvár
4286 2007-11-05 Kiss Péter Ernő 1964 Bátonyterenye
4287 2007-11-05 Kiss Péter 1988 Bátonyterenye
4288 2007-11-05 Kiss Dávid Gergő 1993 Bátonyterenye
4298 2007-11-12 Müller Ernő 1977 Hosszúhetény
4299 2007-11-12 Stéger József 1976 Székesfehérvár
4300 2007-11-12 Laczkó Péter 1978 Budapest
4301 2007-11-12 Dr. Farkas Sándor 1939 Siófok
4302 2007-11-12 Garbai Gábor 1974 Ajka
4303 2007-11-12 Dr. Lackó Zoltán 1952 Salgótarján
4305 2007-11-19 Albert Edit 1983 Budapest
4312 2008-01-07 Joszt Antal 1952 Budaörs
4313 2008-01-14 Hovánszki István 1956 Dunakeszi
4318 2008-03-03 Mészáros Péter 1975 Budapest
4326 2008-05-19 Márton László Krisztián 1976 Sopron
4336 2008-05-26 Lendvay Ákos 1946 Budapest
4340 2008-06-02 Fiala Péter 1978 Budapest
4341 2008-06-02 Mészáros Borbála 1996 Budapest
4347 2008-06-09 Pilissy György 1984 Budapest
4350 2008-07-23 Kriszt Emil József 1938 Budapest
4351 2008-07-23 Marsalkó Zsuzsánna 1946 Budapest
4360 2008-09-01 Biros Béláné 1942 Pécs
4364 2008-09-08 Preisler Tamás 1938 Budapest
4367 2008-08-04 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
4374 2008-09-29 Fancsali Béla 1938 Budapest
4376 2008-09-21 Szegedi Bálint 1978 Budapest
4378 2008-10-13 Mikus Pál 1965 Sülysáp
4388 2008-10-26 Pénzes Attiláné 1965 Debrecen
4397 2008-11-17 Cziczer István 1980 Szeged
4401 2008-11-24 dr. Rombauer Ágnes 1953 Székesfehérvár
4406 2008-12-01 Kaszás Józsefné 1954 Bátonyterenye
4407 2008-12-01 Kaszás József 1956 Bátonyterenye
4411 2008-12-15 Hadházi László 1932 Gödöllő
4419 2009-01-05 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
4425 2009-01-12 Habán Katalin 1943 Budapest
4427 2009-01-12 Vida Sándor 1965 Budapest
4428 2009-01-12 Polgár Andrásné 1955 Budapest
4430 2009-02-02 A jelvény nem lett kiadva
4432 2009-02-02 dr. Jamrik Viktória 1970 Székesfehérvár
4435 2009-02-08 Imre Tamás 1983 Budapest
4436 2009-02-08 Virt Eszter 1983 Budapest
4437 2009-03-16 Toplak József 1978 Söjtör
4442 2009-03-30 Csernák Tamás 1975 Vác
4443 2009-03-30 Csernák Annamária 1979 Vác
4448 2009-04-20 Ruff Róbert 1964 Budapest
4450 2009-04-20 Domonkos Csaba 1973 Budapest
4460 2009-04-30 Nardai Károly 1971 Szombathely
4464 2009-05-25 Láng András 1966 Budapest
4468 2009-07-13 Koczka Ferenc 1974 Budapest
4476 2009-08-10 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4480 2009-08-10 Preisler Tamás 1938 Budapest
4489 2009-08-31 Wicha Gábor 1978 Oroszlány
4493 2009-09-07 Ivanics Péter 1986 Csabdi
4497 2009-09-21 Bachstädtné Németh Éva 1961 Herend
4502 2009-09-28 Lokár Csilla 1981 Ebes
4503 2009-09-28 Harsányi L. László 1971 Ebes
4510 2009-10-05 Gárdai Csaba 1963 Budapest
4529 2009-10-26 Nád Béla 1962 Szigetszentmiklós
4530 2009-10-26 Kontha Gabriella 1959 Majosháza
4531 2009-10-26 Kalászi István 1944 Miskolc
4538 2009-10-30 Veres Zsolt 1985 Kiskunfélegyháza
4539 2009-11-16 Bányik András 1953 Szentes
4546 2009-11-23 Szmutkó Anett 1983 Gyömrő
4547 2009-11-23 Kovács Imre 1975 Püspökladány
4559 2009-12-14 Urbán István 2001 Százhalombatta
4560 2009-12-14 Urbán Zsuzsanna 1997 Százhalombatta
4561 2009-12-14 Urbán László 1962 Százhalombatta
4562 2009-12-14 Urbánné Birkás Márta 1965 Százhalombatta
4566 2010-01-11 Bíró Péter 1976 Cibakháza
4567 2010-01-11 Táborosi Fruzsina 1978 Cibakháza
4569 2010-02-08 Bak Imréné 1947 Eger
4571 2010-02-08 Domonkos Csaba 1973 Budapest
4579 2010-03-29 Lágler Jánosné 1940 Budapest
4583 2010-04-26 Várhalmi János Lászlóné 1943 Kerekegyháza
4584 2010-05-03 Kiss Péter Ernő 1964 Adács
4603 2010-08-12 Braun Andrea 1960 Pécs
4604 2010-08-12 Stiksz Zsuzsanna 1968 Pécs
4617 2010-09-06 Énekes Ferenc 1959 Budapest
4622 2010-09-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4623 2010-09-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4624 2010-07-11 Horváth István 1956 Székesfehérvár
4633 2010-09-03 Radványi Benedek 1987 Budapest
4634 2010-10-04 Kálmán Kristóf 1964 Budapest
4637 2010-08-08 dr. Bencze Erika 1969 Budapest
4638 2010-10-11 Fancsali Béla 1938 Budapest
4639 2010-10-18 Takács István 1949 Székesfehérvár
4643 2010-11-15 dr. Fabók Julianna 1941 Budapest
4645 2010-11-15 Szabó Kornél 1975 Budapest
4648 2010-11-29 Karajz Balázs 1981 Budapest
4649 2010-11-29 Karajz Csaba 1985 Budapest
4650 2010-11-29 Karajzné Illinger Enikő 1984 Budapest
4660 2010-12-06 Illána Erzsébet 1962 Balatonfüred
4665 2010-12-13 Vincze Gábor 1970 Salgótarján
4671 2011-01-24 Garbai Gábor 1974 Ajka
4672 2011-01-31 Juhász Péter 1969 Budapest
4674 2011-02-07 Sheib Tamás 1969 Tatabánya
4675 2011-02-07 Sheib Ágnes 1970 Tatabánya
4695 2011-05-16 Sótérné Stolmár Gizella 1958 Székesfehérvár
4696 2011-05-16 Sótér Árpád 1958 Székesfehérvár
4697 2011-05-16 Eberherdt Erika 1953 Székesfehérvár
4698 2011-05-16 Schmidt Erzsébet 1961 Székesfehérvár
4699 2011-05-16 Bakos Andrea Ágnes 1963 Székesfehérvár
4700 2011-05-16 Pataki Béla 1940 Székesfehérvár
4701 2011-05-16 Petőné Dömötör Zsuzsa 1951 Székesfehérvár
4702 2011-05-16 Józsa István 1955 Székesfehérvár
4717 2011-08-13 Tóth Tamás 1983 Budapest XX.ker.
4718 2011-08-13 Szűcs József 1944 Szabadka
4723 2011-08-31 A jelvény nem lett kiadva
4747 2011-09-19 Domonkos Csaba 1973 Budapest
4748 2011-09-19 Cziráki Ágota 1954 Pápa
4749 2011-09-01 Dévényi Tamás 1971 Budapest
4750 2011-09-01 Dévényiné Budea Andrea 1976 Budapest
4751 2011-09-19 Horváth Béla 1959 Budapest
4752 2011-09-19 Rácz József 1955 Székesfehérvár
4753 2011-09-19 Rácz Józsefné 1957 Székesfehérvár
4756 2011-09-26 Bruscháné Sepsey Katalin 1956 Budapest
4757 2011-09-26 Ambrus Zoltán 1980 Dunavarsány
4761 2011-10-03 Ragályi József 1945 Budapest
4762 2011-10-03 Fejes Sándorné 1953 Budapest
4763 2011-10-03 Vörös Gergő 1985 Pápa
4769 2011-10-11 Móriczné Schmidt Eszter 1981 Ajka
4770 2011-10-10 Móricz Vilmos 1977 Ajka
4771 2011-10-11 Szalai József 1949 Ajka
4787 2011-11-07 Németh Eszter 1996 Nagyvenyim
4788 2011-11-07 Németh Lászlóné 1971 Nagyvenyim
4789 2011-11-07 Németh László 1969 Nagyvenyim
4790 2011-11-07 Németh Gergely 1994 Nagyvenyim
4791 2011-11-07 Makovits Levente 1976 Dunaújváros
4795 2011-11-14 Farkasfalvi-Ugron Gyula 1969 Százhalombatta
4812 2011-12-13 Szűcs József 1948 Alsótelekes
4813 2012-01-09 Moldoványi László 1949 Dobogókő
4814 2012-01-09 Tóth Péter 1961 Budapest
4818 2012-01-09 Varga Zsolt 1975 Budapest
4821 2012-01-16 Bánár Zsolt 1971 Szob
4822 2012-01-23 Adlovitsné Holdinger Teréz 1949 Zirc
4823 2012-01-23 Kosztolányi Mihályné 1948 Ács
4834 2012-02-13 Magyarfalvi Imre 1946 Esztergom
4843 2012-01-29 Rojcsek Gusztáv 1951 Szigetszentmárton
4844 2012-02-20 Jankovich Béla 1953 Pécs
4845 2012-02-20 Máté Rita 1960 Pécs
4848 2012-03-19 Balogh János 1979 Budapest
4852 2012-04-02 Dobos István 1981 Siófok
4878 2012-05-07 Taigiszerné Vízkelety Judit 1961 Budapest
4879 2012-05-07 Taigiszer Csaba 1961 Budapest
4881 2012-05-23 Györkös Attila 1970 Budapest
4892 2012-06-11 Dr. Lackó Zoltán 1952 Salgótarján
4900 2012-08-22 Boros Lajos 1969 Ócsa
4913 2012-09-10 Nuszer László 1946 Budapest
4915 2012-09-10 Kiss Zoltán Zsolt 1981 Miskolc
4917 2012-08-13 dr. Hetényi György 1980 Budapest
4918 2012-08-10 Ozsgyáni József 1947 Salgótarján
4923 2012-09-10 Papp Csongor 1975 Budapest
4925 2012-09-13 Hastó Attila 1978 Csoma
4926 2012-09-13 Bárdos László 1944 Szántód
4927 2012-09-13 Szántó Erika 1964 Dorog
4928 2012-09-13 Szabó László 1975 Dorog
4931 2012-09-13 Ozsgyáni Józsefné 1961 Salgótarján
4933 2012-09-17 Tóth Ferenc Attila 1967 Miskolc
4943 2012-09-17 Fehérné Thomas Györgyi 1978 Budapest
4944 2012-09-17 Fehér Roland 1970 Budapest
4952 2012-09-24 Szász Károly 1972 Budapest
4962 2012-10-15 Domonkos Csaba 1973 Budapest
4966 2012-10-15 Szalai József 1949 Ajka
4969 2012-10-29 Széll Zoltán 1968 Budapest
4972 2012-10-07 Dr. Takács József 1979 Szekszárd
4973 2012-10-07 Dr. Balikó Krisztina 1979 Sopron
4981 2012-11-05 Mikus Pál 1965 Sülysáp
4983 2012-10-25 Hevesi Zoltán 1953 Kaposvár
4986 2012-11-12 Haraszti Aranka Erzsébet 1946 Révfülöp
4992 2012-11-19 Kissné Kiss Katalin 1955 Budapest
5004 2012-12-10 Juhász András Bence 1984 Pilismarót
5010 2012-05-03 Bagdi István 1978 Hajdúnánás
5034 2012-10-20 Krajnyák Tibor 1968 Borsodszirák
5039 2013-01-28 Penczner Péter 1980 Hatvan
5040 2013-02-04 Ozsgyáni Klaudia 1980 Salgótarján
5043 2013-02-04 Asbóth Katalin 1963 Székesfehérvár
5046 2013-03-04 Baksai Antal 1947 Tapolca
5047 2013-03-04 Baksai Antalné 1951 Tapolca
5050 2013-02-28 Fridrich István 1959 Piliscsaba
5051 2013-03-04 Farkas György 1963 Pécs
5052 2013-03-04 Palágyi Károly 1956 Pécs
5053 2013-03-04 Palágyi Károlyné 1953 Pécs
5054 2013-03-04 Farkasné Bocskor Anikó 1964 Pécs
5063 2013-05-13 Molnár György 1956 Budapest
5064 2013-05-27 Winkler Bert 1967 Wilkau (D)
5065 2013-05-27 Katona Katalin 1967 Budapest
5066 2013-05-27 Soós Péter 1965 Budapest
5067 2013-05-22 Döme Géza 1976 Kiskőrös
5070 2013-05-27 Keszler Máté 1991 Budapest
5074 2013-05-27 Hajdú Zoltán 1978 Isaszeg
5075 2013-05-27 Barsán Viktória 1988 Isaszeg
5083 2013-04-22 Mester Dániel 1976 Budapest
5086 2013-06-17 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5093 2013-07-29 Gaál Gyula 1986 Budapest
5094 2013-08-01 Zászkaliczky Pál 1966 Budapest
5095 2013-08-01 Zászkaliczky Pálné 1966 Budapest
5096 2013-09-02 Kosztolányi Mihályné 1948 Ács
5097 2013-09-02 dr. Karsai Dániel 1977 Budapest
5100 2013-09-02 Lipák István 1951 Tápiószele
5102 2013-09-02 Tóth László 1965 Budapest
5103 2013-09-02 Tóth Lászlóné 1970 Budapest
5104 2013-09-02 Tóth Gergő 1994 Budapest
5105 2013-09-02 Tóth Péter 1999 Budapest
5109 2013-09-09 Hegymegi Géza 1968 Miskolc
5110 2013-05-19 Antalóczy Dávid 1986 Hatvan
5111 2013-09-09 Domonkos Csaba 1973 Budapest
5114 2013-09-09 Kammel László 1944 Budapest
5115 2013-09-09 Balogh József 1959 Győr
5116 2013-09-09 Baloghné Bakó Judit 1961 Győr
5117 2013-09-09 Balogh Judit 1986 Debrecen
5121 2013-09-09 Csanda Attila 1963 Szeged
5122 2013-09-09 Jáger Attila 1965 Székesfehérvár
5123 2013-09-09 Kapás Edit 1966 Szeged
5127 2013-09-16 Orosz Bernadett 1972 Miskolc
5128 2013-09-16 Páldi Roland 1984 Budapest
5136 2013-09-23 Szabó Zoltán 1969 Győr
5137 2013-09-23 Tóth János 1946 Tolna-Mözs
5138 2013-09-23 Réthy Ákos 1966 Győr
5139 2013-09-23 Réthyné Töpler Erzsébet 1972 Győr
5140 2013-09-23 Réthy Bence 1999 Győr
5141 2013-09-30 Adler János 1973 Székesfehérvár
5142 2013-10-14 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
5143 2013-10-14 Tenk Judit 1976 Úrkút
5144 2013-10-14 Pálinkás László 1944 Felsőtárkány
5145 2013-10-14 Daróczi Ferenc 1957 Budapest
5146 2013-10-14 Bús Melinda 1978 Maglód
5147 2013-10-14 Gerstenbrein István 1980 Pécel
5148 2013-10-14 Szabó Zsanett 1992 Juta
5149 2013-10-21 Harsányi L. László 1971 Ebes
5150 2013-10-21 Fekete Erika 1985 Ebes
5153 2013-10-28 Lencsés Zoltán 1963 Várpalota
5156 2013-10-28 Schäfferné Kun Henrietta 1964 Várpalota
5165 2013-11-11 Fábián Gábor 1974 Ajka
5167 2013-11-11 Takács Ibolya 1977 Győr
5171 2013-11-18 Gonda László 1961 Budapest
5172 2013-11-18 Fülöp Tibor 1977 Székesfehérvár
5173 2013-11-18 Pataki Zsuzsanna 1963 Budapest
5174 2013-11-18 Szarka István 1944 Székesfehérvár
5175 2013-11-18 Szarka Istvánné 1948 Székesfehérvár
5176 2013-11-25 Bérces József 1953 Csolnok
5178 2013-11-25 Balla Károly 1953 Cegléd
5179 2013-11-25 Balla Károlyné 1953 Cegléd
5180 2013-11-25 Kenéz Attila 1975 Sáránd
5181 2013-11-25 Magyar Máté 1973 Budapest
5186 2013-12-02 Barakonyi Mária 1955 Szentes
5189 2013-12-02 Szulyovszky Áron 1988 Budapest
5190 2013-12-09 Giczei Krisztina 1982 Budapest
5194 2013-12-16 Nemesbüki Dávid 1981 Budapest
5198 2013-12-16 Lovas Krisztina 1974 Budapest
5199 2013-12-16 Takács Gábor 1972 Budapest
5200 2013-12-16 Somogyi Ildikó 1976 Enying
5201 2013-12-16 Kovács Krisztián István 1975 Tatabánya
5210 2014-01-13 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
5211 2014-01-13 Bodnár Ferenc 1952 Kazincbarcika
5213 2014-01-20 Dobos Imre 1962 Budapest
5214 2014-01-20 Székely Beatrix 1973 Budapest
5215 2014-01-20 Békefi Zoltán 1976 Budapest
5218 2014-01-20 Baranyi Tiborné 1943 Szombathely
5221 2014-01-27 Illés István 1975 Dunakeszi
5222 2014-02-03 Dr. Ferenczi István 1971 Diósjenő
5224 2014-02-24 Szolcsánszky László 1945 Budapest
5225 2014-02-24 Szolcsánszky Lászlóné 1946 Budapest
5228 2014-03-10 Szűcs Péter 1977 Kőszeg
5234 2014-03-31 Szolcsánszky László 1971 Budapest
5237 2014-04-07 Virág Álmos 1977 Budapest
5241 2014-05-04 Körmöczy Roland 1989 Üllő
5242 2014-05-12 Zsoldos András 1981 Taksony
5243 2014-05-12 Zsoldos Szilvia 1979 Dunavarsány
5250 2014-05-26 Hadnagy József 1970 Solymár
5253 2014-06-02 Kovács Sándor 1963 Budapest
5254 2014-06-02 Perczel Olivér 1976 Budapest
5255 2014-06-02 Melczer Vilmos 1950 Budaörs
5256 2014-06-01 Dalmi Éva 1947 Budapest
5258 2014-06-30 Romacsek Ilona 1956 Gödöllő
5259 2014-06-30 Notter Béla 1946 Isaszeg
5262 2014-06-30 Millei Zoltán 1957 Oroszlány
5263 2014-06-30 Millei Zoltánné 1960 Oroszlány
5264 2014-06-30 Kámán Ferenc 1968 Budapest
5270 2014-06-30 Lánczi Péter 1984 Budapest
5273 2014-07-07 Habán Katalain 1943 Budapest
5275 2014-07-07 Birta Zsolt 1977 Budapest
5276 2014-07-07 Nagy László 1958 Szigethalom
5277 2014-07-07 Németh László 1956 Székesfehérvár
5278 2014-07-07 Pethő Sándor 1955 Veszprém
5281 2015-07-07 Buru Katalin 1967 Budapest
5284 2014-08-11 Kovács Ádám 1994 Kaposvár
5286 2014-08-13 Juhász István 1973 Kecskemét
5287 2014-08-25 Dr. Tim Péter
5288 2014-09-12 Pányi Norbert 1983 Budapest
5289 2014-08-20 Urbán János 1979 Kisújszállás
5299 2014-05-26 Szeles Jánosné 1949 Fót
5307 2014-09-22 Bachstädt János 1961 Herend
5309 2014-09-22 Wittmer Antal 1956 Környe
5311 2014-09-29 Lakatosné Laczkó Andrea 1967 Budapest
5312 2014-09-29 Lakatos László 1966 Budapest
5313 2014-08-23 Úri Máté 1959 Besenyőtelek
5314 2014-10-06 Kovács József 1950 Ostoros
5318 2014-10-06 Tanács Jánosné 1944 Budapest
5319 2014-10-06 Majgut Anna 1974 Budapest
5321 2013-11-06 Ekmann László 1974 Cserszegtomaj
5323 2014-09-29 Horváth Zsolt 1972 Tinnye
5326 2014-10-20 Vízer Dániel 1987 Kompolt
5328 2014-10-20 Ruzicska Erzsébet 1990 Hajdúsámson
5329 2014-10-20 Csontos Gyula 1964 Budapest
5330 2014-10-20 Merk Edit Anikó 1954 Budapest
5332 2014-10-27 Dr. Kis Zsuzsanna 1956 Egerszalók
5333 2014-10-27 Dr. Kovács Rezső 1956 Egerszalók
5334 2014-10-27 Molnár Zsolt 1974 Sátoraljaújhely
5337 2014-10-24 Millei Zsolt 1960 Budapest
5339 2014-11-10 Ozsgyáni József 1947 Salgótarján
5361 2014-11-17 Dr. Gáspár Zoltán 1967 Mezőkövesd
5370 2014-10-17 Maller Károly 1945 Oroszlány
5372 2014-12-01 Pepich Ervin 1959 Miskolc
5375 2014-12-08 Káldi Géza 1941 Ajka
5377 2014-12-15 Babbnigg Ákosné 1945 Szolnok
5379 2014-12-31 Auerhammer Balázs 1976 Győr
5381 2015-01-12 Ginter Gábor 1970 Veresegyház
5382 2015-01-12 ifj. Ginter Gábor 1998 Veresegyház
5385 2015-01-12 Orosz József 1970 Százhalombatta
5388 2015-01-12 Pálos Gábor 1959 Budapest
5389 2015-01-12 Pajor Péter Gábor 1970 Szombathely
5390 2015-01-12 Pajor Zoltán Attila 1977 Szombathely
5392 2015-01-26 Oskó Imre 1949 Szolnok
5393 2015-01-26 Oskó Imréné 1951 Szolnok
5396 2015-02-02 Ferencz Gábor 1976 Budapest
5404 2015-02-16 Varga Sándor 1961 Sopron
5406 2015-03-16 Hajdú János 1976 Bag
5409 2015-03-30 Furmann Bálint 2001 Budapest
5410 2015-03-30 Furmann Péter 1960 Budapest
5411 2015-04-13 Vida Sándor 1965 Budapest
5412 2015-04-13 Polgár Andrásné 1955 Budapest
5422 2015-05-04 Horváth Attila 1974 Kapuvár
5423 2015-05-04 Kohlrusz Árpád 1949 Ajka
5424 2015-05-04 Kovács Péter 1989 Orosháza
5426 2015-05-04 Juhász Imre 1963 Fót
5433 2015-06-01 Csepregi Judit 1978 Budapest
5434 2015-06-01 Bartók Bálint 1985 Budapest
5435 2015-06-01 Adorján János 1956 Paks
5436 2015-06-01 Adorján Jánosné 1957 Paks
5437 2015-06-01 Gergely László 1961 Paks
5438 2015-06-01 Diófási Imre 1959 Kölesd
5439 2015-06-01 Kiss Ibolya 1962 Paks
5440 2015-06-01 Dávid Donát 1975 Bonyhád
5441 2015-06-01 Noszek József 1964 Paks
5442 2015-06-01 Poósz Endre 1949 Szekszárd
5443 2015-06-01 Szebényi Gábor 1969 Paks
5444 2015-06-01 Váci György 1962 Paks
5445 2015-06-01 Váci Györgyné 1960 Paks
5446 2015-06-01 Verliné Nepp Klára 1961 Paks
5447 2015-06-01 Véhmann Ferenc 1950 Paks
5448 2015-06-01 Reményiné Nógrádi Zsuzsanna 1961 Paks
5449 2015-06-01 Kiss István 1968 Paks
5450 2015-06-01 Villányi Antal 1959 Paks
5451 2015-06-08 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5455 2015-06-29 Dani László 1950 Budapest
5459 2015-06-29 Kiss Zsuzsanna 1973 Budapest
5460 2015-06-29 Török János 1968 Budaörs
5461 2015-06-29 Jáni Tamás 1975 Budaörs
5464 2015-06-29 Takács István 1949 Székesfehérvár
5465 2015-07-06 Rigler Ádám 1990 Budapest
5467 2015-07-06 Nagy Ádám 1979 Eger
5472 2015-08-03 Varga László 1970 Budapest
5473 2015-08-03 Kelemen Jenő 1961 Sopron
5479 2015-08-03 Fekete Zoltán 1977 Székesfehérvár
5482 2015-08-03 Ambrozy Péter 1978 Budapest
5483 2015-08-26 Csorba István 1950 Szeged
5484 2015-08-26 Csorba Istvánné 1951 Szeged
5492 2015-08-17 Sándor Erzsébet 1956 Balatonfüred
5493 2015-08-17 Benyóné Farkas Anna 1960 Balatonfüred
5500 2015-08-28 Somossy Judit 1984 Budapest
5501 2015-08-24 Gyönki Viktória 1986 Budapest
5502 2015-08-24 Cserné Horváth Rita 1972 Budapest
5503 2015-08-24 Cser László 1977 Budapest
5507 2015-08-31 Takács Anita 1988 Békéscsaba
5510 2015-08-31 Szilágyi Ferenc 1940 Budapest
5511 2015-09-07 Tóth Balázs László 1986
5514 2015-09-07 Ritter György Solymár
5517 2015-09-21 Domonkos Csaba 1973 Budapest
5518 2015-09-21 Nagy Barbara 1982 Nagykőrös
5519 2015-09-21 Nemes Lórand 1971 Cegléd
5520 2015-09-21 Bölcskei György 1975 Dunaújváros
5521 2015-09-21 Varga Rita 1982 Veszprém
5522 2015-09-28 Dr. Biró Márta 1951 Budapest
5529 2015-10-05 Csirmazné Kovács Márta 1954 Budapest
5530 2015-10-05 Csirmaz István 1953 Budapest
5532 2015-10-05 Faludi László 1963 Budapest
5534 2015-10-05 Madarász Ilona 1974 Orosháza
5535 2015-10-05 Klement Róbert 1974 Orosháza
5538 2015-10-12 Dajcsin János 1968 Üllő
5539 2015-10-12 Dajcsin Jánosné 1973 Üllő
5544 2015-10-19 Tóth Mária 1963 Budapest
5545 2015-10-19 Puskás Antal 1973 Császár
5548 2015-10-18 Köck Roland 1986 Gyál
5555 2015-11-09 Pálmai Vencel 1953 Budapest
5560 2015-11-09 Katona Tamás 1967 Dunaújváros
5566 2015-11-09 Zsiros Sándor 1967 Tiszalök
5567 2015-11-09 Kurucz Klára 1961 Budapest
5570 2015-11-09 Szilágyi Zsuzsanna 1950 Budapest
5573 2015-11-16 Dr. Lackó Zoltán 1952 Salgótarján
5577 2015-11-23 Erdélyi László Pál 1953 Dunaújváros
5578 2015-11-23 Nagy Magdolna 1952 Dunaújváros
5581 2015-11-23 Kecskeméti László 1960 Balatonboglár
5588 2015-11-30 Kántor Zsoltné 1968 Tiszaújváros
5589 2015-11-30 Sója János 1988 Kiskunhalas
5591 2015-11-30 Peregi Zsolt 1942 Budapest
5592 2015-11-30 Kissné Kiss Katalin 1955 Budapest
5593 2015-11-30 Kéry Rezsőné 1947 Veresegyház
5596 2015-08-05 Pálinkás Csaba János 1980 Tószeg
5597 2015-12-07 Székely Balázs 1981 Szombathely
5598 2015-12-07 Segyevi Zoltán 1975 Budapest
5599 2015-12-07 Pilisi Zsolt 1973 Budapest
5600 2015-12-07 Klein Dagmar 1947 Budapest
5601 2015-12-07 Klein László 1943 Budapest
5602 2015-12-07 Darvas Mária 1942 Budapest
5603 2015-12-07 Dobos Kálmánné 1950 Budapest
5604 2015-12-07 Versegi Károlyné 1952 Ecser
5609 2015-12-31 Enyedi Gábor 1956 Vác
5610 2015-12-31 Kertész Sándorné 1954 Budapest
5620 2016-02-08 Mikecz Zoltán 1969 Budapest
5621 2016-02-08 Soltész Andrea 1971 Budapest
5624 2016-03-07 Györke István Károly 1961 Hajdúszoboszló
5625 2016-03-07 Györkéné Kovács Edit 1965 Hajdúszoboszló
5627 2016-03-21 Takácsné Jakabos Laura 1961 Dombóvár
5630 2016-03-21 Topits Rita 1977 Szentendre
5631 2016-03-21 Kapi Zoltán 1982 Szentendre
5634 2016-04-11 Biricskai Gyöngyvér 1988 Győr
5635 2016-04-11 Dr. Kocsis Artúr 1985 Győr
5637 2016-04-11 Mészáros Zoltán 1978 Székesfehérvár
5638 2016-04-18 Ónodi Gergely 2000 Kiskunfélegyháza
5639 2016-04-18 Ónodi Zsolt 1972 Kiskunfélegyháza
5644 2016-05-19 Király Tamás 1972 Hatvan
5647 2016-05-25 Soós Éva 1956 Aszód
5648 2016-05-25 Soós Imre 1953 Aszód
5649 2016-06-01 Tóth Péter 1961 Budapest
5652 2016-06-01 Moldoványi László 1949 Dobogókő
5654 2016-06-07 Oszfolk Margit 1938 Budapest
5655 2016-06-22 Domonkos Csaba 1973 Budapest
5656 2016-06-08 Pártos Adrienn 1974 Vác
5657 2016-06-08 Oravecz Péter 1945 Budapest
5659 2016-06-16 Kovács Zsolt 1972 Budapest
5663 2016-06-16 Sujtó Laura 1990 Budapest
5664 2016-06-16 Tóth Ágnes 1972 Budapest
5665 2016-06-16 Király Szabolcs 1981 Budapest
5668 2016-06-16 Bakti Zoltán 1969 Budapest
5670 2016-07-05 Korbela András 1972 Budapest
5671 2016-07-05 Zsitek Balázs 1977 Budapest
5672 2016-07-05 Lép Csaba 1984 Dombóvár
5673 2016-07-05 Klement Róbert 1974 Orosháza
5674 2016-07-05 Pálfy Krisztina 1952 Budapest
5677 2016-07-05 Oláh Lajos 1960 Siófok
5678 2016-07-25 Ihász Gábor 1963 Dunaújváros
5679 2016-07-25 Oszter Sándor 1963 Tatabánya
5680 2016-08-02 Dr. Bálintné Őry Ágnes 1960 Szentendre
5681 2016-08-02 Dr. Bálint Péter Vince 1960 Szentendre
5682 2016-08-04 Bajnógel Katalin 1987 Dunakeszi
5683 2016-08-04 Fekete Endre 1985 Dunakeszi
5687 2016-08-04 Kovács Ákos 1964 Debrecen
5688 2016-08-04 Bodó Tamás 1974 Debrecen
5690 2016-08-04 Csoszánszki András 1975 Veszprém
5702 2016-08-04 Hornyák Zoltán 1977 Budapest
5703 2016-08-15 Losonczi Béla 1971 Csolnok
5704 2016-08-15 Tóth Katalin 1970 Csolnok
5705 2016-08-15 Dr. Gyurcsek István 1956 Budapest
5706 2016-08-15 Dr. Váczi Ilona 1957 Pécs
5708 2016-08-29 Szalkai Iván 1977 Kaposvár
5710 2016-08-29 Tari Józsefné 1942 Budapest
5711 2016-09-08 Sipos Istvánné 1946 Komárom
5712 2016-09-08 Beke Mihályné 1950 Komárom
5713 2016-08-29 Dr. Nagy József 1959 Budapest
5714 2016-08-29 Dr. Nagyné Koczog Tünde 1961 Budapest
5715 2016-09-08 Maszlavérné Szijj Edit 1951 Komárom
5716 2016-08-29 Deli Csaba 1980 Budapest
5717 2016-08-29 Pusztai Szilvia 1987 Budapest
5719 2016-08-29 Kovács Dóra 1994 Budapest
5720 2016-08-29 Kovács Krisztina 1969 Budapest
5721 2016-08-29 Kovács András 1958 Budapest
5722 2016-08-29 Kovács András Kristóf 2005 Budapest
5723 2016-10-05 Kardos Erzsébet 1958 Szolnok
5724 2016-10-05 Szabó Marianna 1959 Szolnok
5725 2016-09-14 Veérné Bokor Judit 1969 Budapest
5726 2016-09-14 Veér Zoltán 1970 Budapest
5727 2016-09-14 Szabó Zsuzsanna Éva 1988 Budapest
5728 2016-09-14 Kósa Edit Ilona 1960 Budapest
5729 2016-09-14 Takács Judit 1976 Budapest
5730 2016-09-14 Gyenes Károly 1947 Göd
5731 2016-09-14 Harninger Emil 1982 Vilonya
5732 2016-09-19 Tóth Tamás 1983 Budapest
5733 2016-09-19 Goda Károly 1976 Kapuvár
5734 2016-09-19 Szendrei Margit 1967 Dabas
5737 2016-09-19 Kosztolánczi Csaba 1965 Vönöck
5742 2016-10-03 Balog Mihály 1953 Salgótarján
5744 2016-10-03 Szimeiszter Botond 2000 Tamási
5745 2016-10-03 Szimeiszter Gyula 1971 Tamási
5746 2016-10-03 Hegedűs Andrea 1973 Tamási
5747 2016-10-03 Szimeiszter Zalán 2005 Tamási
5749 2016-10-03 Gacsai János 1963 Csolnok
5750 2016-10-03 Holl Nándor 1963 Csolnok
5751 2016-10-03 Tóth Tibor 1961 Kalocsa
5752 2016-10-03 Vén Csaba 1968 Kalocsa
5753 2016-10-03 Balázs Árpád 1965 Kalocsa
5754 2016-10-03 Sélleiné Töttösi Erika 1966 Paks
5755 2016-10-03 Séllei István 1964 Paks
5757 2016-10-03 Zsurma János 1941 Mór
5759 2016-10-26 Gécs Gábor 1988 Tata
5760 2016-10-26 Jambrik Mihály 1956 Budapest
5761 2016-10-26 Dobosné Dénes Hedvig 1963 Budapest
5762 2016-10-26 Jambrikné Liptai Klára 1958 Budapest
5763 2016-10-26 Simon Attila 1937 Budapest
5764 2016-10-26 Fábián Zoltán 1983 Budapest
5765 2016-10-26 Gáspár Attila 1983 Budapest
5766 2016-10-26 Fábián László 1988 Győr
5767 2016-10-26 Bánár Zsolt 1971 Szob
5768 2016-10-26 Tenk Csaba 1990 Szeged
5769 2016-10-26 Kollmann Szilárd Alex 1981 Budapest
5770 2016-10-26 Kálmán Csaba 1975 Trhová Hradská
5771 2016-10-26 Forgács Péter 1973 Vác
5772 2016-10-26 Forgács Brigitta 1987 Vác
5773 2016-10-26 Vörös István 1972 Sárszentmihály
5774 2016-10-26 Vörösné Horváth Eszter 1968 Sárszentmihály
5775 2016-11-21 Gárdai Soma 2003 Budapest
5776 2016-11-21 Gárdai Csaba 1963 Budapest
5777 2016-11-14 Varga András 1939 Budapest
5778 2016-11-14 Garbai Gábor 1974 Székesfehérvár
5779 2016-11-14 Bándi Ágnes 1986 Budapest
5781 2016-11-14 Czimber Ervin 1965 Hajmáskér
5785 2016-11-14 Oláh Ágnes 1969 Budapest
5786 2016-11-14 Oláh Géza 1967 Budapest
5787 2016-11-14 Bognár András 1961 Teleki
5788 2016-11-14 ifj. Szántó István 1971 Fót
5789 2016-11-21 Gertner Béla 1952 Budapest
5790 2016-11-14 Bagó Zsolt 1974 Gomba
5792 2016-11-21 Koltainé Tari Zsuzsa Budapest
5797 2016-11-21 Suller Ervin János 1980 Budapest
5798 2016-11-21 Pop Anita 1987 Budapest
5799 2016-11-21 Petrov Ferdinánd 1978 Budapest
5800 2016-11-21 Matolcsi György 1951 Budapest
5801 2016-11-21 Levánszky Mónika 1981 Mosonmagyaróvár
5802 2016-11-21 Póda Péter 1981 Győr
5803 2016-11-21 Nádas Mihály 1952 Oroszlány
5804 2016-11-21 Korsósné Erdős Éva 1955 Oroszlány
5805 2016-11-21 Nádas Éva 1953 Oroszlány
5806 2016-11-21 Kovács M. Krisztina 1972 Budapest
5807 2016-12-02 Veress Zoltán 1945 Budapest
5808 2016-12-07 Bacsiszta András 1966 Győr
5814 2016-12-07 Veltiné Németh Ildikó 1952 Biatorbágy
5815 2016-12-07 Bagó Katalin 1982 Kalocsa
5816 2016-12-07 Vida Tamás 1970 Tatabánya
5817 2016-12-07 Fekete István 1969 Mogyoród
5818 2016-12-07 Kemény Magdolna 1976 Mogyoród
5819 2016-12-07 Fekete Tamás 1997 Mogyoród
5820 2016-12-07 Bolyóczki Pál 1971 Budapest
5823 2016-12-07 Mészáros András 1957 Pitvaros
5824 2016-12-07 Mészáros Andrásné 1956 Pitvaros
5825 2016-12-07 Farkas Tibor Gyula 1979 Balatonfüred
5826 2016-12-07 Lovász Tamás 1978 Budapest
5827 2016-12-12 Gáll Zsófia 1978 Budapest
5830 2016-12-12 Pataki Mihály 1945 Budapest
5831 2016-12-12 Repka Károly László 1947 Budapest
5832 2016-12-12 Dr. Csontos Ferenc 1986 Bódvaszilas
5833 2016-12-12 Molnár Krisztián 1985 Eger
5834 2017-01-09 Bódi János 1972 Budapest
5835 2017-01-09 Bódi Jánosné 1974 Budapest
5836 2017-01-09 Gizúr Krisztián 1975 Budapest
5837 2017-01-09 Ézsiás Katalin 1979 Budapest
5839 2017-01-09 Boldis Béla 1973 Budapest
5843 2017-01-16 Kovács Imre 1979 Budapest
5844 2017-01-09 Balázs Ferenc 1943 Veszprém
5845 2017-01-09 Major Péter 1982 Kassa
5846 2017-01-30 ifj. Pálos Béla 1953 Őrbottyán
5847 2017-01-30 Parlag Gábor 1981 Budapest
5848 2017-01-30 Magyar Béla 1955 Budapest
5850 2017-02-27 Koczog András 1990 Budapest
5851 2017-02-27 Végh Viktor 1989 Budapest
5852 2017-02-27 Tóth Antalné 1956 Albertirsa
5853 2017-02-27 Hann András
5854 2017-02-27 Prorok Róbert 1981 Gyömrő
5855 2017-02-27 Bodnár Ferencné 1953 Budapest
5856 2017-02-27 Czégény Viktória 1981 Budapest
5858 2017-03-20 Szlavikovszki Gergő 1983 Tiszaújváros
5859 2017-03-20 Urbán László 1977 Szolnok
5860 2017-03-20 Németh Tamás 1980 Káld
5861 2017-03-20 Varsányi Orsolya 1975 Hatvan
5862 2017-03-20 Tóth László 1976 Budapest
5863 2017-03-20 Szőke Péter 1972 Szigetszentmiklós
5864 2017-04-03 Szádeczky-Kardoss Tamás 1952 Budapest
5865 2017-04-03 Tóth László 1975 Budapest
5867 2017-04-10 Dr. Lackó Zoltán 1952 Salgótarján
5868 2017-04-10 Dr. Bényász Erika 1986 Zebegény
5869 2017-04-24 Schell Péter 1973 Budapest
5870 2017-04-24 Schell Réka 2000 Budapest
5871 2017-04-24 Posta Erika 1980 Fertőd
5872 2017-04-24 Sipos Ferenc 1976 Budapest
5873 2017-04-24 Siposné Forgács Veronika 1974 Budapest
5874 2017-05-08 Vági Péter 1973 Budapest
5876 2017-05-08 Nádasi Tamás 1979 Sátoraljaújhely
5878 2017-05-08 Török Ákos 1976 Dunakeszi
5879 2017-05-08 Török Imre 1941 Dunakeszi
5880 2017-05-08 Jábor Máté 2000 Törökbálint
5881 2017-05-08 Bánfi Beáta Katalin 1975 Budapest
5882 2017-05-08 Holló Ákos 1977 Budapest
5883 2017-05-08 Hollóné Heves Ágnes 1977 Budapest
5885 2017-05-22 Márkus Péter 1986 Budapest
5886 2017-05-22 Sárik Péter 1979 Cegléd
5888 2017-05-29 Bugyi Róbert 1979 Budapest
5889 2017-06-12 Hajdú Zoltán 1978 Isaszeg
5890 2017-06-12 Barsán Viktória 1988 Isaszeg
5891 2017-06-12 Molnár Balázs 1953 Budapest
5892 2017-06-12 Szűcs László 1952 Budapest
5893 2017-06-12 Szűcs József 1954 Budapest
5894 2017-06-12 Nagy István Ákos 1954 Pomáz
5895 2017-06-12 Kutas Kálmán 1946 Budakalász
5896 2017-06-12 Barbély György 1950 Budapest
5897 2017-06-12 Gyalog Mária 1953 Aszód
5898 2017-06-12 Barta József 1957 Aszód
5899 2017-06-19 Nábrádi Judit 1986 Budapest
5900 2017-06-19 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5901 2017-06-19 Kalapos Eszter 1994 Budapest
5902 2017-06-19 Kalapos László 1964 Nyíregyháza
5903 2017-06-19 Jankovich Béla 1953 Pécs
5904 2017-06-19 Ványi István 1971 Budapest
5905 2017-06-19 Váradi Erika 1964 Budapest
5906 2017-06-19 Farkas Zoltán Krisztián 1984 Budapest
5907 2017-06-19 György Lőrinc 1948 Veszprém
5910 2017-06-19 Sági Tamás 1973 Cegléd
5911 2017-06-19 Makarevitz Zoltánné 1953 Budapest
5913 2017-07-03 Mészáros Péter 1975 Budapest
5914 2017-07-03 Kalamász Péter 1985 Budapest
5915 2017-07-03 Czinki Anita 1986 Budapest
5916 2017-07-03 Abonyi Andrea 1989 Pécs
5917 2017-07-03 Jávor Tamás 1983 Budapest
5918 2017-07-03 Müller Éva 1958 Pécs
5919 2017-07-03 Simon Attiláné 1956 Pécs
5920 2017-07-03 Szél István 1959 Szekszárd
5921 2017-07-10 Markovics András 1953 Budapest
5922 2017-07-10 Halász Zsuzsanna 1963 Gyál
5923 2017-07-10 Póra Tamás 1989 Dabas
5924 2017-07-10 Dankó János 1956 Sátoraljaújhely
5925 2017-07-10 Dankó-Topa Andrea 1967 Sátoraljaújhely
5926 2017-07-10 Szondi Róbert 1986 Budapest
5927 2017-07-10 Kun Violetta 1989 Tárnok
5929 2017-07-17 Körmendi Sándor 1977 Márkó
5930 2017-07-17 Csilléri András 1973 Budapest
5931 2017-07-17 Kiss Péter Ernő 1964 Adács
5932 2017-07-20 Koszta Ferenc 1962 Balatonfüred
5934 2017-08-07 Lovász Loránd 1967 Tevel
5935 2017-08-07 Sirkó Péter 1971 Budapest
5936 2017-08-07 Putz József 1953 Csolnok
5937 2017-08-07 Juhász Borbála 1953 Budapest
5938 2017-08-07 Kövesi Judit 1987 Gyömrő
5939 2017-08-07 Koczka Ferenc 1974 Budapest
5940 2017-08-07 Szegvári Tibor 1973 Alsónémedi
5941 2017-08-07 Jenei Sándor 1971 Nyíregyháza
5942 2017-08-14 Csida Béla 1973 Budapest
5943 2017-08-14 Fülöp Zoltán 1980 Dunakeszi
5944 2017-08-14 Bogáthy Gyula 1956 Esztergom
5945 2017-08-14 Ruff Róbert 1964 Vecsés
5946 2017-08-14 Kiss László 1973 Győr
5947 2017-08-14 Lepesi Balázs 1978 Budapest
5948 2017-08-14 Bálint Csaba 1989 Nagyhajmás
5949 2017-08-25 Dani Lászlóné 1958 Budapest
5950 2017-08-25 Dani László 1950 Budapest
5951 2017-08-28 Derycke Frans 1954 Tiegem (B)
5952 2017-08-28 Dekeirsschieter Luc 1964 Willebroek (B)
5953 2017-08-28 Waegebaert Jacques 1952 Vichte (B)
5954 2017-08-28 Vandenabeele Marie-Paule 1961 Tiegem (B)
5955 2017-08-23 Székelyné Márialigeti Borbála 1987 Solymár
5956 2017-08-23 Székely András 1974 Solymár
5957 2017-08-23 Bakonyi Aladár 1962 Budapest
5958 2017-08-23 Róth András 1977 Budapest
5959 2017-08-23 Bakonyi András 2004 Budapest
5960 2017-08-23 Üveges Andrea 1980 Biatorbágy
5962 2017-08-23 Pigildin Dmitrij 1986 Bukhara (UZ)
5963 2017-08-23 Kovács Tímea 1974 Mezőkeresztes
5964 2017-08-23 Karczagi Róbert 1979 Bükkzsérc
5965 2017-08-28 Horváth Tamás 1987 Dunakeszi
5966 2017-08-28 Kovács Pál 1972 Pilisszentlászló
5967 2017-08-28 Szentkláray Zsófia 1974 Pilisszentlászló
5968 2017-08-28 Balog Árpád 1963 Siklós
5969 2017-08-28 Horváth Béla 1959 Budapest
5970 2017-08-31 Kustra Attila 1970 Tabajd
5971 2017-09-04 Abud Thair 1965 Graz (A)
5973 2017-09-04 Turner Bianka 1995 Győr
5974 2017-09-04 Nagy Ádám 1989 Budapest
5975 2017-09-04 Huber Kristóf Kornél 1986 Pilisvörösvár
5976 2017-09-04 Kucsera Ákos 1984 Lajosmizse
5977 2017-09-04 Deák János Barnabás 1988 Balkány
5978 2017-09-04 Fekete Anna Mária 1983 Budapest
5979 2017-09-04 Vasi Bence 1998 Szigethalom
5980 2017-09-04 Vasi Dániel Szilveszter 2000 Szigethalom
5981 2017-09-04 Bognár András 1961 Telki
5982 2017-09-04 Vas Tünde 1974 Budapest
5983 2017-09-04 dr. Ecsédy Dénes 1938 Eger
5987 2017-09-11 Molnár Zoltán 1961 Dunaújváros
5988 2017-09-11 Molnár Zoltánné 1961 Dunaújváros
5989 2017-09-11 Varga Péter István 2004 Budapest
5990 2017-09-11 Varga Eszter Anna 2006 Budapest
5991 2017-09-11 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
5992 2017-09-11 Kiss Judit 1984 Gbelce (SK)
5993 2017-09-11 Bordács Zoltán 1979 Köbölkút (SK)
5995 2017-09-11 Szabó Sándor 1980 Domoszló
5996 2017-09-11 Zsemlye Margit 1973 Cegléd
5997 2017-09-11 Mészáros Gábor 1957 Dunaújváros
5998 2017-09-18 Gigler Balázs 1977 Diósd
5999 2017-09-18 Gál Katalin 1969 Diósd
6000 2017-09-18 Dr. Cseh György 1982 Szentkirályszabadja
6001 2017-09-18 Dr. Cseh-Kis Gyöngyi 1984 Szentkirályszabadja
6002 2017-09-04 Hartyányi Csaba 1966 Szemenye
6003 2017-09-22 Erős Ágnes 1980 Budapest
6004 2017-09-25 Csomor Endre 1965 Kerepes
6007 2017-09-25 Muskovics András 1952 Tárnok
6008 2017-09-25 Dr. Gombás Vilmos 1948 Érd
6009 2017-09-25 Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca 1990 Dunaföldvár
6010 2017-09-25 Dr. Fekete Miklós 1987 Budapest
6011 2017-09-25 Kovanecz István 1955 Budapest
6012 2017-09-25 Szegő Ákos Budapest
6014 2017-10-02 Zágon Andor Endre 1993 Cegléd
6015 2017-10-02 Beringer Dorottya 1986 Budaörs
6016 2017-10-02 Szabó Dávid 1989 Debrecen
6017 2017-10-02 Szathmári Eszter 1989 Apagy
6019 2017-10-09 Berkő Péter Lóránt 1971 Miskolc
6020 2017-10-19 Dr. Soós István György 1943 Budapest
6021 2017-10-19 Szabó-Hevér János 1986 Budapest
6022 2017-10-19 Rácz János 1958 Budapest
6023 2017-10-19 Rácz Jánosné 1961 Budapest
6024 2017-10-19 Pajcsa István 1956 Ács
6025 2017-10-19 Balogh Zoltán 1975 Budapest
6026 2017-10-19 Kerekes Jánosné 1951 Veszprém
6027 2017-10-19 Dr. Kuun Aladár 1984 Debrecen
6028 2017-10-19 Tóth László 1966 Monor
6031 2017-10-19 Szalai Attila 1957 Győrszentiván
6033 2017-10-26 Berczeli Zoltán 1971 Szőreg
6034 2017-10-26 Berczeliné Kovács Tünde 1972 Szőreg
6035 2017-10-26 Ligeti Gergő 1985 Miskolc
6036 2017-10-26 Czigány Levente 1978 Budapest
6037 2017-10-26 Szabó Tamás Ferenc 1976 Hőgyész
6038 2017-10-26 Tóth Gergely 1979 Budapest
6039 2017-10-26 Kaskóné Bisztriczki Zita 1970 Vác
6040 2017-10-26 Varga Zsolt 1985 Szeged
6041 2017-10-30 Szántai László 1979 Sülysáp
6042 2017-10-30 Kemenczés Péter 1987 Budapest
6043 2017-10-30 Domonkos Csaba 1973 Budapest
6044 2017-10-30 Batta Gábor 1983 Budapest
6045 2017-10-30 Lepsényi András 1978 Budapest
6046 2017-10-30 Kiss Jenő 1965 Erdőtelek
6047 2017-10-30 Szutor Sándor 1967 Kecskemét
6048 2017-10-30 Dorner Péter 1979 Szombathely
6049 2017-10-30 Abbas Amir 1964 Dunakeszi
6050 2017-10-30 Mári Gábor 1967 Budapest
6051 2017-10-30 Sipos Dóra 1988 Budapest
6052 2017-11-06 Kiss András 1946 Nemesvámos
6053 2017-11-07 Kiss Erzsébet 1947 Baja
6054 2017-11-09 Horváth Szilárd 1976 Budapest
6055 2017-11-08 Pál Tamás 1980 Budapest
6056 2017-11-08 Bognár Edit 1987 Sopron
6057 2017-11-08 Nagy Bence 1983 Sopron
6058 2017-11-08 Kutasi Jenő 1942 Tata
6059 2017-11-08 Magyar Róbert 1984 Budapest
6060 2017-11-08 Bartók-Dósa Dorottya 1987 Jászszentandrás
6061 2017-11-08 Majdán Balázs 1982 Budapest
6062 2017-11-13 Pánczél László 1974 Budapest
6063 2017-11-13 Gömbös Lívia 1972 Szombathely
6064 2017-11-13 Gömbös Boglárka 1976 Sárvár
6065 2017-11-13 Grüll Dénes 1996 Szombathely
6066 2017-11-13 Grüll Ferenc 1967 Szombathely
6067 2017-11-13 Grüll Gábor Ferenc 2001 Szombathely
6068 2017-11-13 Grüllné Keresztes Ágnes 1971 Szombathely
6069 2017-11-13 Grüll Máté 1998 Szombathely
6070 2017-11-13 Udvardi Levente 1998 Sárvár
6071 2017-11-13 Udvardi Virág 2002 Sárvár
6072 2017-11-13 Weisz Andrea 1987 Szekszárd
6073 2017-11-13 Szajkó Tamás 1989 Budapest
6074 2017-11-13 Juhász Máté 1989 Vértesszőlős
6075 2017-11-13 ifj. Hatházi Attila 1983 Budapest
6076 2017-11-13 Hatházi Attila 1955 Budapest
6077 2017-11-13 Krositsné Tóth Klára 1952 Dunakeszi
6078 2017-11-13 Somogyi Imre György 1951 Füzesabony
6079 2017-11-15 Gyarmati Mária 1954 Nagyvenyim
6080 2017-11-27 Hartyán Csaba 1970 Dorog
6081 2017-11-27 Lukonics Gábor 1945 Ajka
6082 2017-11-27 Lipták József 1949 Pápa
6083 2017-11-27 Szalai József 1949 Ajka
6084 2017-11-27 Babos Anikó 1970 Nagyberki
6085 2017-11-27 Dezső Anna 1969 Lesencetomaj
6088 2017-11-13 Balogh Tamás 1988 Budapest
6089 2017-11-13 Lőczi Attila 1989 Budapest
6090 2017-11-28 Szűcs Éva 1979 Budapest
6091 2017-12-04 Domján István 1963 Perenye
6092 2017-12-04 Imre Ildikó 1965 Göd
6093 2017-12-04 Bognár Zsuzsanna 1962 Budapest
6094 2017-12-04 Paskó Csaba 1982 Budapest
6095 2017-12-04 Merk Ádám 1981 Budapest
6096 2017-12-04 Tóth-Máté István 1974 Hatvan
6097 2017-12-04 Székely Beatrix 1975 Hatvan
6098 2017-12-11 Dóczi Tamás 1981 Gödöllő
6099 2017-12-11 Ogl Mária Bernadett 1981 Szendehely
6100 2017-12-11 Bajáki József 1966 Dorog
6101 2017-12-11 Szigetiné Timkó Zsuzsanna 1966 Dorog
6102 2017-12-11 Fige László 1982 Székesfehérvár
6103 2017-12-11 Deák Veronika 1943 Budapest
6104 2017-12-11 Orovicz Viktor 1970 Budapest
6105 2017-12-11 Dr. Borsiczky István 1942 Füzesabony
6106 2017-12-11 Kókai Károly 1968 Győr
6107 2017-12-11 Velledits Dorottya 1974 Budapest
6108 2017-12-15 Ipacs Szilveszter 1969 Budapest
6109 2017-12-11 Homonnay Zoltán 1960 Eger
6111 2017-12-18 Lajos Norbert 1989 Budapest
6112 2017-12-18 Nyéki Edit 1952 Budapest
6113 2017-12-18 Rajszki Edit 1975 Budapest
6114 2017-12-18 Zoller Istvánné 1954 Budapest
6115 2017-12-18 Sepsiné Hutter Ilona 1953 Tiszaújváros
6116 2017-12-18 Kirschner Viktória 1984 Tatabánya
6117 2017-12-18 Lászlóffy Orsolya 1995 Diósd
6118 2018-01-05 Ádám Ilona 1955 Tiszaújváros
6119 2018-01-08 Ország Róbert 1982 Érd
6123 2018-01-15 Magyar Gabriella 1971 Iregszemcse
6125 2018-01-29 Nagy Loránd István 1983 Budapest
6126 2018-02-05 Maksó Róbert 1983 Pásztó
6127 2018-02-05 Dr. Tóth Zsigmond 1967 Budapest
6130 2018-01-29 Őriné Bihari Viktória 1974 Budapest
6131 2018-01-29 Prepuk László 1977 Szigetszentmiklós
6132 2018-01-29 Őri Mihály Kálmán 1974 Budapest
6134 2018-02-12 Fekecs Roland 1977 Budapest
6135 2018-02-26 Heim Tankréd 1977 Iklad
6136 2018-02-26 Fodor Ádám 1984 Mezőtúr
6137 2018-02-26 Vaskó Gábor József 1989 Ózd
6138 2018-03-12 Varga Zsuzsanna 1983 Tatabánya
6139 2018-04-03 Huri Noémi 1975 Budapest
6140 2018-04-03 Deák Tiborné 1960 Budapest
6141 2018-04-03 Horváth Bence 1994 Sárszentmihály
6142 2018-04-03 Horváth László 1960 Sárszentmihály
6143 2018-04-03 Horváth Lászlóné 1963 Sárszentmihály
6144 2018-04-03 Vass Zoltán 1976 Budapest
6145 2018-05-07 Mészáros Pál 1963 Miskolc
6146 2018-05-07 Bálint Tamás 1985 Dabas
6148 2018-05-07 Millei Zsolt 1960 Budapest
6149 2018-05-07 Hegyi János 1946 Budapest
6151 2018-05-07 Dr. Margittai Endre 1934 Budapest
6152 2018-05-07 Domokos Arnold 1975 Kecskemét
6153 2018-05-07 Tandari Tamás 1983 Szeged
6154 2018-05-07 Árvai István 1948 Budapest
6155 2018-05-07 Galgóczi Aranka 1959 Budapest
6156 2018-05-07 Hegedűs Szabolcs 1976 Markaz
6157 2018-05-14 Petró Emese 1965 Budapest
6158 2018-05-14 Ambruzs Zita 1974 Szigetszentmiklós
6159 2018-05-14 Kriván Róbert 1969 Szikszó
6160 2018-05-14 Rati Orsolya 1977 Budapest
6161 2018-05-14 Pintér Cecília 1971 Budapest
6162 2018-05-14 Gyepes Bende András 2006 Budapest
6163 2018-05-14 Dr. Gyepes Péter 1971 Budapest
6164 2018-05-28 Kósáné Kovács Ildikó 1964 Budapest
6165 2018-05-28 Nagy Attila 1981 Budapest
6166 2018-05-28 Fülöp Árpád 1990 Budapest
6167 2018-05-28 Györök Margó 1951 Érd
6168 2018-05-28 Nagy Dániel 1982 Budapest
6169 2018-05-28 Gázmár László 1943 Budapest
6170 2018-05-28 Oravecz Péter 1945 Budapest
6171 2018-05-28 Zsivóczky Gyuláné 1949 Budapest
6172 2018-05-28 Kormos István 1986 Kesztölc
6173 2018-05-28 Lisintczki Renáta 1985 Budapest
6174 2018-06-04 Gyúrósi Pál 1991 Tótkomlós
6175 2018-06-04 Harcsa József 1977 Nyírábrány
6176 2018-06-04 Werstroh János 1958 Kaposvár
6177 2018-06-04 Pék András 1981 Budapest
6178 2018-06-11 Pulisch József 1976 Csévharaszt
6179 2018-06-11 Herendi Zsuzsanna 1976 Budapest
6180 2018-06-11 Perger Zoltán 1970 Budapest
6181 2018-06-11 Németh Maja 1976 Budapest
6182 2018-06-11 Szutor Szilvia 1979 Gyula
6183 2018-07-02 Gergely Andrea 1984 Budapest
6184 2018-07-02 Péceli Zsófia 1977 Sátoraljaújhely
6185 2018-07-02 Tímár Józsefné 1956 Martonvásár
6186 2018-07-02 Lőcsei Márta 1978 Budapest
6187 2018-07-02 Lohrmann Péter 1977 Eger
6188 2018-07-02 Kiss Beáta 1977 Eger
6189 2018-07-16 Nuszer László 1946 Budapest
6190 2018-07-16 Kincses Margit 1948 Vecsés
6191 2018-07-16 Czinglér Attila 1963 Miskolc
6192 2018-07-16 Czinglér Edit 1972 Miskolc
6193 2018-07-16 Maczák Attila 1977 Márkháza
6196 2018-07-16 Pongrácz Levente György 1998 Sződliget
6197 2018-07-16 Lakatos István 1969 Zalaegerszeg
6198 2018-07-16 Orbán Andrea 1970 Zalaegerszeg
6199 2018-07-16 Varga Gábor 1978 Dorogháza
6200 2018-07-23 dr. Szabó Andrea 1962 Budapest
6201 2018-07-23 Honecz Lajos 1963 Budapest
6202 2018-07-23 Tasnádi Miklós 1962 Pécel
6203 2018-07-23 Páldi-Balog Lilla 1986 Győr
6204 2018-07-23 Páldi Roland 1984 Budapest
6205 2018-07-23 Szabó Piroska 1956 Bana
6206 2018-07-23 Ágoston Eszter 1980 Bana
6207 2018-07-23 Tóth János 1974 Ács
6208 2018-07-23 Cselovszki János 1967 Ács
6209 2018-07-30 Simon Zsolt 1986 Budapest
6210 2018-07-30 Bőti József 1951 Nagykáta
6211 2018-08-06 Németh László 1992 Sopron
6212 2018-08-06 Dr. Németh László 1969 Sopron
6213 2018-07-30 Dobos Imre 1962 Budapest
6214 2018-08-06 Palotai Lajosné 1954 Budapest
6215 2018-08-13 Papp Mária 1961 Budapest
6216 2018-08-13 Kardos László 1973 Kunszentmárton
6217 2018-08-13 Csanády Gábor 1966 Budapest
6218 2018-08-13 Csanády Gáborné 1966 Budapest
6219 2018-08-13 Barsi Márk 2000 Budapest
6220 2018-08-13 Rendes Gábor 1984 Győr
6221 2018-08-13 Tamásné Vőneki Zsuzsanna 1971 Solymár
6222 2018-08-13 Tamás Gábor 1971 Solymár
6223 2018-08-13 Dr. Süle Zoltán 1979 Szeged
6224 2018-08-13 Erős Evelin 1995 Eger
6225 2018-08-13 Urbanics Magdolna Rita 1984 Sárisáp
6226 2018-08-13 Szabad Péter 1973 Budapest
6227 2018-08-13 Varga Edit 1966 Budapest
6228 2018-08-13 Van Gelder Joachim 1988 Rotterdam (NL)
6229 2018-08-27 Gyökeres Katalin 1972 Budapest
6231 2018-08-27 Aklan Marcell 1992 Budapest
6232 2018-08-27 Nagy Zsuzsanna 1978 Szekszárd
6239 2018-09-03 Kollár Kitti 1989 Érd
6240 2018-09-03 Paróczi Gábor 1960 Budapest
6241 2018-09-03 Pálfi Gergely 1989 Szigetszentmiklós
6242 2018-09-03 Benyó Anna 1990 Szigetszentmiklós
6243 2018-09-03 Kiss Erika 1971 Nagykereki
6245 2018-09-03 Győri Tibor 1965 Győr
6246 2018-09-03 Fekete András 1984 Budapest
6247 2018-09-10 Marton Ferenc 1964 Marcali
6248 2018-09-10 Hoffmann Róbert 1964 Marcali
6249 2018-09-10 Tóth Attila 1966 Marcali
6250 2018-09-10 Nikl Gábor 1966 Marcali
6251 2018-09-10 Mudrák Balázs 1967 Hegymagas
6252 2018-09-10 Vereb Viktor 1990 Pásztó
6253 2018-09-10 Vereb István 1961 Pásztó
6255 2018-09-10 Szalay Krisztián 1973 Budapest
6256 2018-09-10 Papp Róbert 1979 Budapest
6257 2018-09-10 Lőke András 1983 Nemesszalók
Ha nem találod a listában a neved, vagy csak a monogramod látod, vagy valamely adatod nem pontos, akkor küldj üzenetet a mozgalom adatait karbantartó szerkesztőnek!

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó fórum téma

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 23 esemény
 • 3 144 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 296 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter