2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Rendkívüli ügyvezető elnökségi ülés - 2011.12.16.
Magyar Természetjáró Szövetség

Rendkívüli ügyvezető elnökségi ülés - 2011.12.16.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Természetbarát Szövetség
rendkívüli ügyvezető elnökségi üléséről
 
 
 
Készült: 2011. december 16.-án, az MTSZ központjában
 
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív alapján
Szabó Imre, Pusztay Sándor, Dr. Kovács Mátyás, Baronek Jenő (telefonos kapcsolaton keresztül vett részt), Kovács Tamás, Vajk Ödön, Duró Imre
 
Nem volt jelen: Bornemisza Miklós
 
Az ülés napirendi pontjai:
 
 1. Igazgatói tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, és a szövetség pénzügyi helyzetéről                                                                                     (e.a.: Duró Imre)
 
 1. Az elnök-főtitkár értekezlet és a tisztújító közgyűlés előkészítésének ütemterve.
(e.a.: Duró Imre)
 1. Aktualitások, törvényi változások
(e.a.: Szabó Imre)
 1. Sportfinanszírozási rendszer NSZSZ, MOB
(e.a.: Pusztay Sándor)
5.   Egyebek
 
Szabó Imre Köszönti az ügyvezető elnökség tagjait, javasolja az eredeti napirendek sorrendjének módosítását az alábbiak szerint. 
 
Az 1. napirendi pont: Aktualitások, törvényi változások,
2. napirendi pont: Sportfinanszírozási rendszer NSZSZ, MOB
3. napirendi pont: Az elnök-főtitkári értekezlet és a tisztújító közgyűlés előkészítésének ütemterve
4. napirendi pont: az igazgatói tájékoztató.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnök úr által javasolt sorrendben történő napirendek tárgyalását.
 
ÜGYVEH: 120 (2011.12.16.)
 
1.      napirendi pont: Aktualitások, törvényi változások
 
Szabó Imre elmondta, hogy az NCA-ról szóló törvény és a sporttörvény is elfogadásra került a parlamentben. A sporttörvénynek a szövetséget érintő legfontosabb része, az, hogy a következő évre az állami szerepvállalás a sportban a minimumra zsugorodik össze. Nemcsak a szakmai irányítási oldal szempontjából, hanem a finanszírozási oldaláról is. Minden döntési kompetencia és forrás a Magyar Olimpiai Bizottságé lesz a jövőben. 
A MOB szabadidősport tagozataként fog működni az a részleg, amelyet Monszpart Sarolta fog vezetni.
 
Elmondja még, hogy a Garancsi István miniszteri biztos úrral folytatott tárgyalássorozatnak eredményeként eljutottak odáig, hogy egy a kormányhatározatot lebontó intézkedési tervcsomagot készül, amelyből látni lehet majd, hogy amit Ő ajánlatban megfogalmaz, az konkrétan mit fog jelenteni. Erre azért van szükség, mert a kormányhatározat szövegéből, amiben csak utalások vannak, nem derül ki, hogy a megvalósulásra milyen garanciák vannak.
 
A másik, amit elnök úr kért Garancsi úrtól, hogy egy forrástérképet is készítsenek el ehhez, amely bemutatja, hogy milyen állami eszközök, források és jogosítványok kerülhetnek be az új szervezet működési feltételei közé.
 
Az elmúlt fél éves munkájuk eredményeképpen egyetértenek abban, hogy ma Magyarországon az MTSZ az a szervezet, amellyel érdemes hosszabb távra tervezni. Javaslatuk lényege, hogy fontoljuk meg annak a lehetőségét, hogy egy átalakulás után mi magunk legyünk az ernyőszervezete mindazon sportágaknak, amelyeket a természetben művelnek. Így a kerékpáros, a lovas, gyalogos, vízi, - tehát a motorizáció nélküli fizikai aktivitásra épülő sporttevékenység - ebbe a civil szervezetbe tömörülne. 
 
A névváltoztatás is fölmerült, és a korábban hangoztatott Magyar Turista szövetség helyett a Magyar Természetjáró Szövetség elnevezést támogatják jelenleg.  
 
Elnök úr a tárgyalásokat már nem folytatná egyedül, javaslata, hogy vagy az ügyvezető elnökségi ülésre, vagy elnökségi ülésre hívják meg a kormánybiztos urat, hogy adja elő ajánlatát az ügyvezetés számára.
 
Igazgató úrral lehetséges időpontnak a január 11-ei időpontot találták ügyvezető elnökségi ülés megtartására. Ezt követően egy gyorsabb ütemterv szerint kellene dolgoznunk, Ez azt jelenti, hogy egy január végi elnökségi ülést követően, a februári elnök-főtitkárira elő kell készülnünk, és meg kell néznünk, hogy egy ilyen ajánlatra hogyan, és milyen módon reagál a szövetség elnöksége, mit javasol a közgyűlésnek.  
 
Egy jelentősebb átalakulás, és egy jelentősebb változás a célok tekintetében az, hogy egy olyan szövetségi modell épülne fel, mely szövetségi modell egy köztestülethez hasonlóan, átengedett állami jogosítványokat is használhatna. Ebben az esetben tudna azoknak az államigazgatási és jogszabály-előkészítési funkcióknak megfelelni, amelyek főleg az erdészeti, a turisztikai, a természetvédelmi és a sport területeken hatékonyabb működést tesznek lehetővé. Tájékoztatójában ennyit kívánt elmondani. Tehát a január 11-ei ügyvezető elnökségi ülésen erről tárgyalnának.
 
Pusztay Sándor megkérdezi, hogy ez akkor most azt jelenti, hogy számunka ismeretlen szervezetek, vagy ismert szervezetek, pillanatnyilag a szövetséghez nem tartozó szervezetek is belépnek a szövetségbe.
 
Szabó Imre válaszában elmondja, hogy az újjáalakulást követően olyan szervezetek, amelyek ma nincsenek a szövetség tagjai között, egyesületi jogállással tudnak belépni a szövetségbe.(Geocaching, Kárpát egyesület, stb.) Hiszen ez egy gyűjtő szervezet lenne az elképzeléseik szerint.    
 
Dr. Kovács Mátyás kérdése, hogy elnök úr által kért két dokumentum, mégpedig az intézkedési tervcsomagot és a forrástérképet Garancsi úr elkészítteti-e?
 
Szabó Imre: Igen, természetesen. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Nem lehet csak érdemi érvekkel és érdemi előnyökkel ezt a lépést meglépni. Ha ezek nincsenek, akkor nincs miért a dologgal foglalkozni.
 
Szabó Imre döntéshozatalra kéri az ügyvezetést, miszerint a január 11-ei ügyvezető elnökségi ülésre kapjon meghívást Garancsi István úr.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta elnök úr javaslatát Garancsi István miniszterelnöki biztos úr meghívását illetően a január 11-ei ügyvezető elnökségi ülésre.
 
 
ÜGYVEH: 121 (2011.12.16.)
 
 
2.   napirendi pont: Sportfinanszírozási rendszer NSZSZ, MOB
 
Pusztay Sándor Két témáról beszél, egyik a Nemzeti Szabadidősport Szövetséggel (NSZSZ), a másik az NFI-vel kapcsolatos. Utóbbi témához - egy korábbi döntésünkre hivatkozva - egy új levél érkezett, ezt szeretné ismertetni.
 
Elmondja, hogy a Nemzeti Szabadidősport Szövetségtől, amelynek mi is tagjai vagyunk, a sporttörvény értelmében - amelyet ezelőtt három nappal fogadtak el - gyakorlatilag megvonták köztestületi jogosítványait. Annak ellenére, hogy a mai napig nem jelent meg sem a sporttörvény, sem a sporttörvény végrehajtására kiadott utasítás.
 
A Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) folytatott megbeszélések után számos kérdés felmerült. Először is a MOB-nak is új alapszabályt kell alkotnia, mert az új sporttörvény értelmében olyanfajta jogosítványokat kapott, amelyekkel korábban nem rendelkezett.
 
Az új alapszabály elfogadását jövő év áprilisának végére vagy májusára tűzték ki. Az új testület el fogja készíteni az új alapszabályt és egy szervezeti és működési szabályzatot. Az egésznek az a lényege, hogy minden finanszírozás, ami a MOB-on keresztül történne, az körülbelül augusztus, szeptember hónapra érhet ide. Ez alól csak az olimpiai sportágak képeznek kivételt, hiszen 2012-ben olimpia lesz. Ez hangzott el az NSZSZ vezetőségi ülésén.
 
A mostani tervek szerint a működési költségekre a MOB egyetlen egy fillért sem szeretne átadni.
 
A MOB elgondolása, hogy a 6 tagozatnak csak vétó joga van, pénz elosztó szerepe sincs. Pénzt csak a MOB oszthat. Pillanatnyilag ez szerepel a tervben. Pusztay Sándor javaslatot tett arra, hogy Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége, vagy az elnök úr írjon egy levelet, hogy a jövő évi működés érdekében milyen intézkedéseket kíván hozni a MOB.
 
Szabó Imre szerint január végéig az NSZSZ tagszervezetei számára kérni kell egy áttekintést arra vonatkozólag, hogy az év első negyedévében mikor alakul meg az új rendszer. Mikor és milyen módon kerülnek kiírásra pályázatok, és mikor és milyen módon körvonalazódnak a tisztújításhoz kötődő személyi és szervezeti kérdések. Gyakorlatilag ez lenne a levél tartalma.
 
Pusztay Sándor elmondja, hogy az NSZSZ áprilisra tűzte ki a saját tisztújító közgyűlését, tehát nem januárra.    
 
Szabó Imre: Az NSZSZ egy érdekképviseleti szervezet, arra jött létre, hogy ennek a szektornak a nevében a kormányzat felé eljárjon. Tehát az a dolga, hogy ebben az átmeneti időszakban a kormányzat felé és a MOB-nál eljárjon annak érdekben, hogy ezeket tudjuk prezentálni. Az NSZSZ adjon erről tájékoztatást. Ha ebből tényleg augusztus környékén lesz bármi, akkor az azt jelenti, hogy bedől az egész rendszer. 
 
Szabó Imre kéri az elnökséget, hogy szavazzon az NSZSZ részére megfogalmazandó levél megírásáról és annak az elhangzottak szerinti tartalmáról. (ezt a levelet a jövő héten meg kell írni. (Dec. 19-ével kezdődő hét)
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy az NSZSZ részére a levél megírásra kerüljön az elhangzottak szerinti tartalommal.
 
ÜGYVEH: 122 (2011.12.16.)
 
Pusztay Sándor rátér a következő témára. Elmondja, hogy ezelőtt két elnökségi üléssel tárgyalták, hogy az igazgató úrral kint voltak az NFI kongresszuson. Azóta ő részt vett egy másik NFI megbeszélésen, ahol az elnök úrral személyesen beszéltek az MTSZ tagdíjának a fizetéséről. A tegnapi nappal kapott egy levelet, melyet igazgató úr is megkapott, amiben egy teljesen más hozzáállást tanúsít az NFI. Teljesen mást ír, mint amiben megállapodás történt. Olyan, mintha nem is állapodtak volna meg. A levél tartalmazza, hogy az 500 Euró csak a jövő évre vonatkozik, de erre az évre azért kerüljön befizetésre 2247 Eurót.
Javasolja, hogy írjunk egy udvarias hangú levelet, hogy az elnök úrral történt megállapodás szerint fogunk eljárni.
 
Szabó Imre egyetért a javaslattal, és kiegészíti, hogy az elnök úrral megállapodtunk, jelen pillanatban az MTSZ nincs abban a helyzetben, hogy teljesíteni tudja a tagdíjfizetési kötelezettségét a 2011-es esztendőre. Amennyiben az átütemezés és az új tagdíjfizetésben nem tudunk megállapodni, akkor kénytelenek vagyunk szüneteltetni a tagságunkat.  
 
Duró Imre ismerteti az előzetes levelezések tartalmát. Az NFI átküldött egy számlát 2010-es és 2011-es évre vonatkozóan fizetnivaló, ennek nagyságrendje volt 1.500.000.- Ft, erre válaszoltam, amire írtak egy elnézést kérő levelet, a számlát visszavonták, kérték, hogy stornírozzuk. 2010, 2011-re valóban volt, hogy megegyeztünk a dologban a megegyezésünk 2011-es évre szólt. 2010-re kérik, hogy fizessük be a 2247 Eurót. A jövőbeni megállapodás itt van, a 2011-es és a további években is a tagdíj 500 Euró/év + tagsági díj lesz. A tagsági létszámunkat ettől függetlenül küldenünk kell.
 
Szabó Imre távozik az ülésről. Pusztay Sándor átveszi az ülés vezetését.
 
3. napirendi pont: Igazgatói tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, és a szövetség pénzügyi helyzetéről
 
Duró Imre elmondja, hogy írásban anyagot nem készítettünk, ez egy rendkívüli ülés. Két dologról ad tájékoztatást. A szlovákok visszakoztak a szlovák-magyar-ukrán pályázatból. Hét elején telefonon jelentkezett a Kassai pályázatíró, akinek csak partnerei lettünk volna ebben a pályázatban, hogy mindegyik szlovák helyi szervezet visszalépett.
 
A Decathlon is visszakozott az együttműködéstől a költségvetési megszorításai miatt. Két rendezvény támogatását engedélyezték számukra, az egyik a Horváth Zoltánék 50-es túrája, meg az októberi saját rendezvényük. Pénzügyi helyzetről adott rövid tájékoztatást.
 
Pusztay Sándor kiegészítésként elmondja az igazgatói tájékoztatóhoz, hogy az NFI-nek nincs turistaháza, hanem a tagszervezetei rendelkeznek vele. Ennek összegyűjtése folyik most. Amint elkészül a honlapra is fel lesz rakva.
 
Felhívja a figyelmet az előző ülésen hozott döntésre, amely szerint a jövő évben a dolgozók bérezése nem tartható, vagy csökkenteni kellene, vagy létszámleépítéssel kell megoldani a dolgot. De erről most nem lehet dönteni, hiszen Elnök úrnak el kellett mennie. Nem látja biztosítottnak a jövő évben ezeknek a béreknek a fedezetét. Javaslata, hogy január 11-ei ügyvezetői ülésen első napirendként beszéljék meg.
 
Duró Imre elmondta, hogy mivel ez egy rendkívüli ügyvezető elnökségi ülés, ezért ezt a bércsökkentés és a létszámleépítés témát eleve a januári ügyvezetői elnökségen akarták tárgyalni.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.
 
ÜGYVEH: 123 (2011.12.16.)
 
4. napirendi pont: Az elnök-főtitkári értekezlet és a tisztújító közgyűlés előkészítésének ütemterve (a javasolt ütemtervet az ügyvezető elnökség írásban megkapta)
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elnökhelyettes által megfogalmazottakat.
 
ÜGYVEH: 124 (2011.12.16.)
 
Egyebek napirendi pont keretében több felszólalás nem lévén elnökhelyettes úr bezárja az ülést.
 
 
Kmf.
 
 
 
      ……………………………….                               ……………………………..
                  Kurucz Szilvia                                                         Duró Imre
               jegyzőkönyvvezető                                                        igazgató
1887 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter