2023. március 23., csütörtök - Emőke
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »MTSz Minősítési Szabályzat 2005-
Magyar Természetjáró Szövetség

MTSz Minősítési Szabályzat 2005-

 
Tisztelt Természetjáró!

2020. november 11-től a folyamatban lévő természetjáró minősítések határidejét annyi nappal hosszabbítjuk meg, ameddig a vészhelyzet tart.

Kérdés esetén keressetek minket a


ímélcímen.


 
MTSZ MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT
2005
 
 
A minősítés célja: a rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ez­által ilyen tevékenységre való állandó késztetés.
 
A minősítés feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevet­hető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.
 
A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egy­másra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítmény­rendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszer­zett minősítés nem évül el.
 
A minősítés fokozatai:

1.) Bronzjelvényes természetjáró
2.) Ezüstjelvényes természetjáró
3.) Aranyjelvényes természetjáró
4.) Érdemes természetjáró
5.) Kiváló természetjáró
 
Általános feltételek:
 
Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes MTSZ regisztrációval (és Kártyával) rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval doku­mentálja.
 
Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.
 
Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
 
A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltéte­lek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)
 
A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők.
 
A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesít­hető).
Valamennyi fokozat teljesítése egyszer szülés, betegség, stb. miatt megszakítható.
 
A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők.
 
A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja
 
A.) GYALOGTÚRÁZÁS
 
Pontozás:
1 km = 1,5 pont,
illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont.
 
Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár.

Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minősítés szempontjából alföldi túrának számít az a síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.)

Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár.

Többnapos túra esetében naponként:
csillagtúrán +1 pont
vándortúrán +2 pont jár

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:
állótáborban +2 pont
mozgótáborban +10 pont jár
 
B.) MAGASHEGYI TÚRÁZÁS
 
(Erdőhatár feletti túrázás. Ez a Kárpátokban és Közép-Európában általában 1500 m tengerszint feletti magasságban történő túrázást jelent.)
 
Nehézségi fokozatok
Kalauzidő szerinti minden óráért
Minden 100 m szintkülönbségért
 
IVIX.
hónapban
XIII.
hónapban
fel
le
1.) Magashegyi völgyi
túra (Menedékházhoz,
vízeséshez, tengerszemhez)
6 pont
7 pont
2 pont
2.) Gyephavasi túra
(hágó, gerinc, csúcs)
8 pont
10 pont
2 pont
1 pont
3.) Sziklatúra
(fal kiépített biztosítás-
sal, gerinc, csúcs)
8 pont
12 pont
4 pont
2 pont
4.) Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászó út, gleccser)
14 pont
18 pont
5 pont
3 pont
 
Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszá­maival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat napi bontásban, külön-kü­lön kell pontozni


C.) TÚRAKERÉKPÁROZÁS
 
Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők.
 
Pontozás:
1 km műúton = 0,5 pont                    Minden 100 m szintemelkedésért +1 pont
1 km terepen = 1 pont                        Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont
Többnapos túra esetén naponként:                     csillagtúrán + 1 pont
                                                                            vándortúrán +2 pont jár
Sátorban töltött éjszakáért:                                 állótáborban +2 pont
                                                                            mozgótáborban + 8 pont jár
 
 
D.) VÍZITÚRÁZÁS

Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet.
 
Pontozás:
 
1 km evezés pontértéke
* A víz nemzetközi
VIVIII.
IVV. és IXX.
XIIII.
besorolása
hónapban
Állóvíz
1,5
1,6
2,3
Folyóvíz
le
fel
le
fel
le
fel
ZW (szelíd víz) AC
1
2
1,2
2,4
1,5
3
WW (vad víz) I.
1,4
1,7
2,1
WW (vad víz) II.
1,7
2
2,6
WW (vad víz) III.
2,1
2,5
3,2
WW (vad víz) IV.
3
3,6
4,5
WW (vad víz) VVI.
6
7
9
 
* A vízitúrázó szakirodalomban alkalmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.
 
A környező országok vízitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakiroda­lomban megtalálható. A magyar víziutak minősítését az MTSZ Vízitúra Bizottsága elkészítette és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette.
 
Sátorban töltött éjszakáért:                            állótáborban +2 pont
                                                                       mozgótáborban +6 pont jár
Hajóátemelésért +3 pont jár.
 
A teljes vízitúra-felszerelés szállításáért +25 pont jár.
 
Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.
 
E.) TÚRAVITORLÁZÁS
 
Pontozás:
 
1 km vitorlázás pontértéke
 
VIVIII.
IVV. és IXX.
 
hónapban
Túravitorlázás
0,7 pont
0,8 pont
Szörfözés
1 pont
1,2 pont
 
A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése:                         +10 pont
Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka:                                                              + 3 pont
MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással:                                                        + 5 pont
 
 
F.) SÍELÉS
 
Mindenfajta síelés alpesi, futó és túra pontozható.
 
Pontozás:
1 óra = 6 pont
Többnapos túra esetén naponként:                        csillagtúrán              + 1 pont
                                                                              vándortúrán             + 2 pont
Nyílt sítúrán való részvételért:                                                                  + 5 pont
Síalpinista rallyn:                                                                                      +10 pont jár
 
 
G.) BARLANGI TÚRÁZÁS

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.
 
Nehézségi fokozat Pontérték óránként
1.) Mászást különösebben nem igénylő járatok: 7
2.) Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magába foglaló járatok: 11
3.) Biztosítást igénylő járatok: 14
4.) Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok: 22

Vizes járatok, vagy egyéb különleges körülmények eggyel magasabb fokozat­tal számítandók. (A 4. fokozat esetében 30 pont.)
A magyarországi barlangok (járatok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei
 
I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.
 
II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ
 
Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.
 
III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ
 
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A kettő nem vonható össze! A túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos tú­ramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pon­tot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.
Gyalogos szakág esetén feltétel:
-        az Országos Kéktúra teljesítése, vagy
-        az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése.
(E feltétel alól akkor mentesül a teljesítő, ha az egyéb szakág(ak)ban legalább 1000 pontot gyűjtött össze.)
 
V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ

Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.
 
*Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Leg­többször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb)
 
 
AZ IGAZOLÁS RENDJE

A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is végezheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi.
Az ezüst minősítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a me­gyei (budapesti) Minősítési Bizottság (felelős) végzi.
 
Az arany minősítést a megyei (budapesti) Minősítési Bizottság (felelős) végzi.
Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ Minősítési Szakbizottsága végzi.
 
 
JELVÉNYEK ÁTADÁSA

A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési foko­zatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.
 
 
EGYÉB

Ezen szabályzat az 1990. évi többször módosított Minősítési Szabályzat egységes szerkezetben.
 
Hatálybalépés ideje: 2005. január 1.
 
A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hi­telt érdemlően igazolt túrák - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámít­hatók.
 
A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.
 
 
Ezen "Természetjáró minősítési szabályzatot" kidolgozó munkabizottság tagjai voltak:
 
Bagócs Edit
Bárdos György
Benke Magda
Bokody József
Feles László
Horvai Ferenc
Jancsó Ottó
Kalmár László
Kovalik András
Lehoczky Csaba
Lengyel József
Dr.Martin János
Pálmai Vencel
Siklós György
Szebényi Géza
 
 
A szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az MTSZ Minősítési Szakbizottságához.
 
Cím:           MTSZ Minősítési Szakbizottság
                   1075 Budapest, Károly körút 11. VII.em.
                   1244 Budapest, P.f.: 846.
                   Ügyelet: hétfői napokon 17001800 óráig.
11123 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 23 esemény
 • 3 144 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 296 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter