2022. augusztus 10., szerda - Lőrinc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülések döntései
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülések döntései

Az elmúlt időszak Elnökségi döntései (ED)

Minta:

Határozat száma (Határozat dátuma)
Határozat

 
ED-633 (2009-10-10)
Az ülés a Számvizsgáló Bizottság kérésére lett összehívva, így a novemberi elnökségi ülés napirendi pontjai kerültek megtárgyalásra.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

ED-634 (2009-10-10)
Az elnökség a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta az előző elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.

ED-635 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Igazgatói tájékoztatót.

ED-636 (2009-10-10)
Az elnökség döntése alapján - Maros István ügyrendi javaslata, mely az SZMSZ módosítást visszautalja az ügyvezetésnek - nem kapott támogatást.

ED-637 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi megfogalmazást: A munkaterv szerinti elnökségi ülések összehívásáról az igazgató írásban gondoskodik. Az értesítést és a kiküldendő – döntésre előkészített – anyagokat az elnökségi tag által megadott címre, az adott elnökségi ülés előtt 14 naptári nappal postázni kell. Helyszíni kiosztású anyagok általában döntést nem igénylő, tájékoztató anyagok lehetnek.

ED-638 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bognár Mária javaslatát. Javaslat: 6. oldal 6. pont utolsó 2 bekezdés teljes törlését javasolja, és „az Ügyvezető Elnökségi ülésekről az Alapszabály 38/A/o pontja szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.”

ED-639 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bognár Mária javaslatát. Javaslat: 9. oldal első bek. Javasolja az alábbi bekezdésnél a „ …..” törlését.
Elnökhelyettesek:
- …..az Elnök felkérésére képviselik az Elnököt, a média- és kommunikáció, a természet és környezetvédelem, valamint a belföldi és külföldi turizmus és egyéb kapcsolatépítés területén.

ED-640 (2009-10-10)
Bognár Mária javaslata: 9. oldal 11. pont A főcímnél javasolja az „országos” szó beszúrását.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

ED-641 (2009-10-10)
Bognár Mária javaslatát egyhangúlag elfogadta az elnökség. Javaslat: A 6. oldalnál hiányolta, hogy az ügyvezetésnél nincs célként megjelölve az operatív feladat, így akkor most kéri, hogy amennyiben a gazdasági vezető az ügyvezetés elé terjeszt, akkor a 6. oldalon az ügyvezető elnökségnél legyen benne, hogy az ügyvezető elnökség mindezt a nagy elnökség elé terjeszti. A másik lehetőség, hogy a 10. oldalon a megfogalmazás a módosított pontoknál az alábbi módon legyen: „… az Ügyvezető, majd az Elnökség elé terjeszti… „ Ez az első, illetve a harmadik francia bekezdésnél szerepeljen így.

ED-642 (2009-10-10)
Az elnökség Thuróczy Lajos javaslatára az alábbi szöveg kihúzását elfogadta: ”A hegymászó bizottság feladatait Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség (MHSSz), a kerékpártúra bizottság feladatait a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége (MKTSZ), a sítúra bizottság feladatait a Természetbarát Sízők Társasága (TST) látja el.”

ED-643 (2009-10-10)
Szabó Imre javaslatára, az - elnökség teljes egyetértésével - kihúzásra került az SZMSZ-ből az alábbi szövegrész: „A hegymászó bizottság esetében az MHSSz, kerékpáros túrabizottság esetében az MKTSZ, a sítúra bizottság esetében a TST közgyűlése tölti be a szakági értekezlet szerepét.”

ED-644 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi javaslatot az SZMSZ-hez.
Javaslat: 13. oldal 3. bek. elé:
„Egyéb bizottságok: A szövetség természetvédelmi feladatai (TeSz) és az ifjúsági tevékenysége szervezete (TFSZ) vonatkozásában a szakági bizottsági előírások az irányadók. Az MTSZ természetvédelmi feladatait a Természetvédelmi Bizottság, ifjúsági feladatait pedig az Ifjúsági bizottság végzi, melyekre a szakági bizottsági előírások az irányadók. 

ED-645 (2009-10-10)
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi SZMSZ módosítást: „Barlangász és vízi túra országos szakági értekezlet esetében a közgyűlési képviseletre jogosult a szervezetek megfelelő szakág vezetője (felelőse) vagy egy meghatalmazott küldöttje. Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség és a Magyar Kerékpár Túra Szövetség országos szakági értekezlet esetében a közgyűlési képviseletre jogosult szervezetek megfelelő szakág vezetője (felelőse) vagy egy meghatalmazott küldöttje.”

ED-646 (2009-10-10)
Az elnökség 9 szavazattal úgy határozott, hogy az alábbi bekezdések kihúzásra kerüljenek.
Az elnök, illetőleg a főtitkár esetenként 1.000.000.- forint értékhatárig dönthetnek a jóváhagyott költségvetés végrehajtást célzó egyébként hatáskörükbe tartozó – ügyletekről.
Anyagi kihatású döntések kizárólag abban az esetben érvénesek és végrehajthatók, amennyiben a szövetség gazdasági vezetője azt ellenjegyezte annak igazolásaként, hogy a határozathoz a jóváhagyott költségvetés az adott időpontban fedezetet biztosít. Ennek hiányában a döntés érvénytelen. 

ED-647 (2009-10-10)   
Az elnökség úgy határozott, hogy a 14. képviselői jogkörben módosításként szereplő alábbi javaslat ne kerüljön bele az SZMSZ-be. 
    „A tisztségviselők és az igazgató az Alapszabály 39., 40., 41/A 41/B és 42. pontjában biztosított képviseleti jogköre kiterjed a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásra is.”
 

ED-648 (2009.10.10)
Az elnökség a 15. pont aláírási jogkörben című, fejezetben a „Szövetségi szakági kérdések tekintetében a szakági vezetőknek aláírási joga van” kihúzási javaslatot nem fogadta el. Kiegészítve a következő mondattal:

„…Anyagi kötelezettségi vállalásokat ők sem tehetnek…”
 

ED-649 (2009.10.10)
Az elnökség a 15. pont aláírási jogkörben című, fejezetben Duró Imre kéréset elfogadta, miszerint az SZMSZ-ben szerepeljen, hogy „az elnök és az igazgató önállóan képviseli a szövetséget.”
 

ED-650 (2009.10.10)
Az elnökség a 15. pont aláírási jogkörben című, fejezetben elfogadta Bognár Mária javaslatát., miszerint, „… Szerződést kötelezettség vállalást az ügyvezetés döntését követően, annak megfelelően az igazgató végezhet…”
 

ED-651 (2009.10.10)
Az elnökség 1 tartózkodással egyhangúan elfogadta az átvezetet módosításokat, javításokat.


ED-652 (2009.10.10)
Az elnökség egyhangúan támogatja, megkezdését egy új alapszabályzat előkészítésének.


ED-653 (2009.10.10)
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2010. első félévi elnökségi munkatervét.

ED-654 (2009.10.10)
Az elnökség, egyhangúan elfogadta Vajk Ödön, Lehoczky Zoltán és Haraszty Béla kiegészítésével a 2010. évi Védett Napokat.

 ED-656 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta a napirendet.


ED-657 (2010.04.10)
Az elnökség, Szabó Imre elnök előterjesztésére egyhangú szavazással hitelesítőnek választja meg Dinnyés Istvánt és Kovács Tamást.

 

ED-658 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja.


ED-659 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a tájékoztatót.


ED-660 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2009. évi közhasznúsági jelentést.


ED-661 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja az MTSZ 2010.évi költségvetését.


ED-662 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadja a javaslatot.
Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabály módosításánál majd figyelni kell a befektetői szabályzat módosítására.


ED-663 (2010.04.10)
Az elnökség egyhangú döntését követően megállapítja, hogy 5 napirenddel hívják össze a közgyűlést.

 
ED-664. (2010.06.05.)
Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta a napirendi pontokat.


ED-665. (2010.06.05)
Az elnökség, Szabó Imre elnök előterjesztésére egyhangú szavazással hitelesítőnek választja meg Dinnyés Istvánt és Kovács Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Hirják Ágnest.


ED-666. (2010.06.05)
Az előző elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet a fent említett kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta az elnökség.


ED-667. (2010.06.05)
Az igazgatói tájékoztatót egyhangúlag elfogadta az elnökség.


ED-668. (2010.06.05)
Az elnökség a napirendi módosítást egyhangúlag elfogadta.


ED-669. (2010.06.05.)
Megállapítom, hogy 13:4 arányban a szövetség elfogadta az eredeti javaslatot. Nyilatkozni szükséges a befektetőknek, hogy fenntartják-e, hogy céltámogatásként is támogatják a kft-t.


ED-670. (2010.06.05.)
Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.


ED-671. (2010.06.05)
az elnökség egyhangúlag elfogadta felterjesztést.


ED-672. (2010.06.05.)
Egyhangúlag támogatták


ED-673. (2010.06.05.)
A alábbi módosításokkal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.


ED-674. (2010.06.05.)
Megállapítom, hogy nem kíván az elnökség vitázni róla, nem kíván vele foglalkozni részletesen.
 

ED-675. (2010.06.05.)
2 tartózkodással elfogadta az elnökség. Megbízza az igazgató urat, hogy az indexnek készítse el a levelet, és küldje el.

 
ED-676 (2010-09-04)
Napirendek elfogadása

ED-677 (2010-09-04)
Jegyzőkönyv hitelesítők egyhangú megszavazása
(Trischler Ferenc és Dinnyés István) személyében.

ED-678 (2010-09-04)
Az előző ülésről készült jegyzőkönyv egyhangú elfogadása.

ED-679 (2010-09-04)
Elfogadásra került az igazgatói tájékoztató az elmúlt időszakban végzett munkáról.

ED-680 (2010-09-04)
Egyhangú szavazattal elfogadásra került az I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató.

ED-681 (2010-09-04)
Az MTSZ központ szervezet-átalakítási kérdései
b. variáció: amely szerint az országos központ az első két helyiségbe helyezi át a működését, a többi helyiség hasznosításáról pedig saját maga gondoskodik. 3 támogatás, 17 nem támogatja és 1 ellenszavazattal zárult a szavazás.

ED-682 (2010-09-04)
Az MTSZ központ szervezet-átalakítási kérdései
a. variáció: amely szerint, ha van bérlő az ügyvezetés a lehető legkedvezőbb feltételek szerinti bérbeadás és az új iroda bérlése ügyében tegye meg a szükséges lépéseket. 17 igen, 0 nem, és 4 tartózkodással zárult a szavazás.

ED-683 (2010-09-04)
A változtatásokkal kiegészített védett napok 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadásra került.

ED-684 (2010-09-04)
Levél küldése az illetékes miniszter részére a természetvédelmi őrszolgálat szervezete ne kerüljön beolvasztásra tárgykörben.
Egyhangúlag támogatta az elnökség.

 ED-685 (2010.11.27.) 
Az észrevételek átvezetésével az elnökség 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvet.

ED-686 (2010.11.27.)
Az igazgatói tájékoztatót az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

ED-687 (2010.11.27.)
Az elnökség 20 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Elnök úr által összefoglalt javaslatot.

ED-688 (2010.11.27.)
Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2011. évi I. félévi munkatervet.

ED- 689 (2010.11.27.)
Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az OKT 50 program megszervezését.

ED- 690 (2010.11.27.)
Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Fotópályázatok kiírását.

ED-691 (2010.11.27.)
Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta, megszavazta a Mária Út szervezésében való közreműködést.

ED-692 (2010.11.27.)
Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés.

ED-693 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok sorrendjének változását.

ED-694 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a hitelesítésre, illetve a jegyzőkönyv vezetésére felkért személyeket.

ED-695 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

ED-696 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta az igazgatói beszámolót.

ED- 697 (2011.03.19.)
Az elnökség 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2010. évi Közhasznúsági Beszámolót és egyben a küldöttgyűlés elé terjeszti.

ED- 698 (2011.03.19.)
Az elnökség 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2011. évi Költségvetést.

ED-699 (2011.03.19.)
Az elnökség 15 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az alapszabály módosítására, mely két szó visszakerülését jelenti (érdekképviselet, érdekérvényesítés) készüljön előterjesztés, mely a májusi közgyűlés napirendjei között megtárgyalásra kerül. Azzal a kitétellel, hogy az Alapszabály ezt lehetővé teszi.

ED-700 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a második javaslatot, mely szerint, ha mégis van olyan akadály, mely nem teszi lehetővé a két szóval való kiegészítést, akkor a májusi közgyűlésre kerül előterjesztésre az irányokról, az alapszabály módosítás koncepciójáról és annak menetrendjéről szóló anyag.

ED-701 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

ED-702 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az emlékérem átadását a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 50 évfordulója alkalmából.

ED-703 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az emlékérem átadását a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 50 évfordulója alkalmából.

ED-704 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy az MTSZ és a szakágak kapcsolatának témája kerüljön napirendre az elnök-főtitkári értekezleten.

ED-705 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a táblázatos formát, és annak tartalmát a további munka folytatására.

ED-706 (2011.03.19.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazással felhatalmazást adott ifj. Farkas Györgynek, hogy tovább dolgozzon a Túravezető képzés reformja anyag kidolgozásán.

ED-707 (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok tartalmát és menetét

ED-708 (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyét.

ED-709 (2011.06.04.)
Az észrevételek átvezetésével az elnökség
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvet.

ED- 710 (2011.06.04.)
Az igazgatói tájékoztatót az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

ED-711 (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Oktatási és Képzési Bizottság létrehozását, annak vezetésével pedig ifj. Farkas Györgyöt bízza meg.
 
ED-712 (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a javaslatot a Stratégiai Bizottsági tagok személyére.

ED-713 (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Ac hoc Bizottság által javasolt sporttársak kitüntetését.

ED-713/a (2011.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az 50 éves Postás Sportegyesület, Nagykanizsa részére az Emlékérem adományozását.

ED-714  (2010.06.04.)
Az elnökség  17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az MTSZ Elnökségének 2011. II. félévi üléstervét, napirendi pontjait.
 
ED-715  (2010.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy az Országos Kéktúra név levédésének a lehetőségét megvizsgálja, elindítsa.

ED-716  (2010.06.04.)
Az elnökség 17 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta az OKT-50-re egyszeri alkalommal történő emléklap, emlékérem átadását.ED-717 (2011.09.17.)
Döntés:
Az elnökség 18 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta - az elnök úr javaslatával (a 6. napirendi pont kerüljön a 2. napirend helyére) - napirendektartalmát és menetét.
 
ED-718 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személyét.
 
ED-719 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az előző ülésről készült jegyzőkönyvet.

ED-720 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót, a szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
ED-721 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a gazdasági tájékoztatót. 
 
ED-722 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2012. védett napok tervezetét.
 
ED-723 (2011.09.17.)
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megszavazta, hogy a Szövetség hivatalosan kérje fel Uros Vidovicsot az EWV alelnökét az EWV (Spanyolország) kongresszusán az MTSZ képviseletére. 
 
 

 
2779 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 093 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter