2021. április 18., vasárnap - Andrea, Ilma
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2011.03.19.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2011.03.19.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

A Közhasznúsági jelentés itt publikált verziója került az Elnökség elé. Az anyag a májusi közgyűlés jóváhagyó határozatáig nem tekinthető hivatalosnak. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Elnökségi ülésről
 
 
 
Helyszín:   Magyar Természetbarát Szövetség
                  1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem
 
Időpont: 2011. március 19. 1015órakor
 
Jelen vannak: Szabó Imre, Bornemisza Miklós, Pusztay Sándor, dr. Kovács Mátyás,
Duró Imre, Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön, Dinnyés István, Cselovszki Ildikó, Dománszky Zoltán (Győrfi Gyula helyett) Karácsony Sándor, Kiss László, Haraszti Béla, Vidovenyecz Zsolt, Zárdai István, Dr. Dénes György, Kunos Gábor, Maros István,
Kurucz Szilvia jegyzőkönyvvezető
 
Előre jelezte távolmaradását: Quitt András, Trischler Ferenc (igazoltan távol),
Pálmai Vencel (igazoltan távol), Kondor Attila, és Südy Péter
 
Nem volt jelen: Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Pocsai Sándor, Kiss Gábor,
Lekoczki Zoltán, Bittó Sándor
 
Meghívottak: Nyalka Márta, Asbóth Katalin
 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
1.                  Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2.                  Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
3.                  2010. évi Közhasznú beszámoló elfogadása
4.                  Számvizsgáló Bizottság beszámolója
5.                  Szakágak szóbeli beszámolója
6.                  2011. évi Költségvetés elfogadása
7.                  Közgyűlés napirendjének elfogadása
8.                  Természetbarát Emlékérem adományozása
9.                  Hogyan tovább MTSZ? (vitaanyag vázlata)
10.              Túravezető képzés reformja
11.              Egyebek
 
Szabó Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Javaslatot tesz az elnökség részére kiküldött napirendi pontok elfogadására. Megkérdezi, hogy egyéb javaslattal, él-e valaki, ami nem fér bele az egyéb napirendi pontba.
 
Vidovenyecz Zsolt elmondja, megbeszélte igazgató úrral, hogy az MTSZ honlapról 10 percben beszámolna a szakágak beszámolója napirendi pont keretében.
 
Szabó Imre elfogadja a javaslatot, meg kell állapodni a szakági vezetőkkel, hogy ha mindenki 10 percben fog beszélni, akkor módosítsunk a napirendi pontok sorrendjén. Javaslatot tesz arra, hogy az 5. napirendi pont a 8. napirendi pont megtárgyalása után következzen.
 
Szabó Imre szavazásra kéri az elnökséget az elhangzott módosítással elfogadják-e a napirendi pontok tartalmát és sorrendjét.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok sorrendjének változását.
 
ED-693 (2011.03.19.)
 
Örömmel köszönti Kunos Gábor kollégát, akit a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség 2011. évi közgyűlése azzal bízott meg, hogy a szövetségi szakágat képviselje az MTSZ elnökségi ülésein, és közgyűlésén részt vegyen. (Az eddigi tag, aki képviselte szövetségüket dr. Nagy Sándor lemondott tagságáról.)
 
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Tamás és Dinnyés István elnökségi tagokat, valamint Kurucz Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére.
 
Kéri az elnökséget, hogy a két hitelesítő személyét, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatát fogadják el.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a hitelesítésre, illetve a jegyzőkönyv vezetésére felkért személyeket.
 
ED-694 (2011.03.19.)
 
 
1.napirendi pont: Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 
Szabó Imre elmondja, hogy az előző ülésről készült jegyzőkönyvvel kapcsolatban sem írásban, sem szóban nem érkezett részére észrevétel.
 
Kéri az elnökséget, hogy fogadja el az előző ülésről készült jegyzőkönyvet.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.
 
ED-695 (2011.03.19.)
 
 
2.   napirendi pont: Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
 
Duró Imre a kiküldött írásos anyagot nem kívánta szóban kiegészíteni.
 
Szabó Imre megkérdezi, hogy vannak e kérdések, észrevételek az elnökség részéről. Mivel észrevétel, kérdés nem volt, így kéri az elnökséget, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta az igazgatói beszámolót.
 
ED-696 (2011.03.19.)
 
3. napirendi pont: 2010. évi Közhasznú beszámoló elfogadása
 
Duró Imre elmondja, a számszaki részhez felteendő kérdésekre Nyalka Márta, a szöveges részhez feltett kérdésekre pedig saját maga ad választ.
 
Szabó Imre elmondja, sajnos Bittó Sándor számvizsgáló bizottsági elnök egészségi állapota miatt a bizottság még nem tudta megnézni a közhasznúsági beszámolót, de erre hamarosan sor kerül, még a közgyűlés előtt.
 
Kovács Tamás, Maros István tettek fel kérdéseket a számszaki részhez, melyekre Nyalka Márta alapos, mindenre kiterjedő választ adott. 
 
Nyalka Márta elmondja, tudnunk kell, hogy maga a közhasznú beszámoló az a 224/2000. Kormányrendeletnek megfelelő formában készült. Ez annyi specialitást tartalmaz a számviteli törvényhez képest a non-profit szervezetek esetében, hogy egy külön jogszabályt alkottak erre. Ez a beszámoló ennek felel meg.
 
Duró Imre elmondja, a költözés során felmérésre kerültek a valós készletek. Az ügyvezető elnökség döntése, határozata alapján egy leltározási, selejtezési folyamaton kellett, hogy átmenjen. Ennek az eredményeképpen a legkülönbözőbb kategóriákba soroltuk az ott lévő eszközöket, tárgyakat, kiadványokat, egyebeket. Egy jelentős részét adományként adtuk oda szervezeteinknek, tagszervezeteinknek. Ezekből bevételünk minimálisan keletkezett. Ami most van leltárban, az a valós értéket tükrözi.
 
Szabó Imre kiegészítésként elmondja, hogy közel 50 év hordalékát kellett rendszerezni, ezt értékelni. Ezek után teljesen új rendszernek, valós és tényleges mostani tartalomnak megfelelő leltározást kellett véghezvinni, nem beszélve a dolgok fizikai átköltöztetéséről, szelektálásáról. Megnyugtató számára, hogy a mostani mérlegkészítésnek az alapjául már ezek az adatok szolgáltak. 
 
Szabó Imre megkérdezi, hogy további észrevétele van-e még valakinek? Nem volt, így szavazásra kéri az elnökség tagjait a 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadására.
 
Döntés: Az elnökség 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2010. évi Közhasznúsági Beszámolót és egyben a küldöttgyűlés elé terjeszti.
 
ED- 697 (2011.03.19.)
 
Szabó Imre elmondja, most következne a számvizsgáló bizottságnak a beszámolója, amely e napirendhez kötődött volna (4. napirendi pont) de ez a küldöttgyűlésen valósul majd meg.
 
 
5. napirendi pont: 2011. évi Költségvetés elfogadása
 
Duró Imre elmondja, hogy amíg ilyen szinten forrásvezérelt az MTSZ, addig a költségvetés sok improvizatív elemet is tartalmaz, hogy mi valósul meg e költségvetésből az év végén derül ki.
Elmondja, hogy mi az, ami biztosan befolyik a szövetség pénztárába, és mik azok a programok, amelyek csak pályázati úton valósulhatnak meg. Biztos bevétel az a nettó 8 millió forint, ami a székház bérbeadásából folyik be. Ide tartozik várhatóan 1,5 – 2 millió forint NCA bevétel, ami valamikor 6-7 millió forint volt. De ugye tudjuk, hogy most már az NCA más módon működik, és más elvek szerint dönt.
A harmadik ilyen nagy bevételi forrásunk a tagdíjbevétel, ami várhatóan 4 millió Ft körüli összeg. Itt lehet még megemlíteni 1,5 millió Ft-ot az Ágasvári Turistaház részletét, ami augusztus hónap körül fog megérkezni. Amire még ígéretet kapott a szövetség, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól várhatóan beérkezik 7,2 millió forint működési támogatás.
Összeveti a befolyó forrásokat és kiadásokat, majd végeredményként megállapítja, hogy minimum 4-5 M Ft mínusz várható.
 
Nyalka Márta elmondja, legfontosabb, amire már utalt, hogy a költségvetésnek mindenféleképpen olyan szemléletűnek kell lennie, hogy a tényleges pénzbevételeket, illetve kiadásokat mutassa. Azt javasolta az ügyvezető elnökség ülésén, hogy mivel a bevételeinket tervezni csak úgy tudjuk, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, ezért egy évben kettő alkalommal üljenek le, előterjeszti egyszer félévkor, egyszer háromnegyed évkor, amikor is átbeszélésre kerülne, a költségvetés. Így lesz lehetőség arra, hogy a költségvetés módosításra kerüljön és az aktuális számadatokat tartalmazza.
Felhívja a figyelmet egy hibára, mely a költségvetési tervben egy elírás következtében történt, az elírás javításra került.
 
Kovács Tamás kérdezi, hogy a pályázatnál a bevételi oldalon 40 M Ft van írva, és a kiadási oldalon pedig 34 M Ft., akkor az a 6 M Ft hol van?
 
Nyalka Márta igazat ad Kovács Tamásnak abban, hogy amennyi a bejött pénz, annyinak kellene a kiadási oldalon is szerepelnie. Csakhogy egy pályázatnak mindig van olyan része, amely a saját költségünkből valósul meg, és máshol van feltüntetve.
 
További kérdéseket tesz fel Maros István, melyekre Duró Imre és Nyalka Márta ad választ, mégpedig az adminisztrációs költségek körébe tartozó tevékenységekről, a számviteli, jogi és pályázati munka költségeinek részleteiről.
 
Vidovenyecz Zsolt elmondja, hogy elkezdték a kiadványokat feltenni az MTSZ honlapjára, amelyek értékcikk értékesítésként szerepelnek. Ilyen például a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra füzet, melyet 2011-ben 250.- Ft-ért, árusítunk, amelyben van 50 oldal térkép. Maga a túra teljesítése 2-300.000.- Ft, szállás díj, utazás stb. Javaslata, hogy kerüljön átnézésre minden kiadványunk, hogy a valós élethez igazíthassuk a füzetek árait. Hivatkozik a külső tagegyesület füzeteinek áraira, melyek 800,-Ft és 1000.- Ft értékben kerülnek árusításra. Megemlíti, hogy az előállítási költséget sem fedezik sok esetben az az ár, amelyen értékesítésre kerül.
 
Nyalka Márta elmondja, hogy sajnos 20 éven keresztül rossz módszerrel, rossz áron volt nyilvántartva az értékcikk. Az új módszer kialakítása folyamatban. Kéri a segítséget majd az új árak megállapításához, hiszen Ő nem tudhatja, hogy egy térkép, vagy egy jelvény milyen értéket képvisel.
 
Vidovenyecz Zsolt kéri az elnökséget javaslata átgondolására.
 
Szabó Imre javasolja, mivel most az alapgondolatról lehet csak szavazni, amit a maga részéről támogat, azzal az egy minimális kitétellel, hogy az új árképzésben mindenképpen jelenjen meg a szövetségi tag és a külsős vásárló közötti értékesítési árkülönbözet.
Megjegyzi, hogy az eddigi tapasztalat ugyan az, hogy ezek azért éveken keresztül még ilyen áron is itt állnak a raktárban. Az a forgalom ami itt realizálódik, az jelentős mértékben a szövetség működéséhez nem tud hozzátenni. De a jó kivitelezésű munkát és értéket tartalmazó kiadványunkat ne adjuk 250.- Ft-ért. Át kell tekintenünk a legkülönbözőbb évjáratú és minőségű termékeinket, és vissza kell hozni az elnökség elé.
 
Kéri, hogy folytassák a menetrendnek megfelelően a munkát. Először is döntsenek a költségvetésről, és a költségvetést követően legyen döntés erről.
 
Cselovszki Ildikó elmondja, hogy az idén van az önkéntesség éve. Talán költségcsökkentő lehet az, hogyha az MTSZ megpróbál civil szervezeteket, önkénteseket keresni. Példaként elmondja, hogy igénybe lehetne venni az önkéntes munkát idegen nyelvi anyagok fordításánál, szállításnál, vagy rakodásnál.
 
Duró Imre elmondja, hogy önkéntes munka a szövetségnél is folyik. A költözésnél Kertész Pista, Kalmár Laci, Kunos Gábor rengeteget segítettek. Megjegyzi, hogy ez az egész szervezet az önkéntességen alapul. Konkrét példaként elmondja, hogy az Év vidéke program kapcsán a nem hivatalos fordítóiroda által készített fordítást nem fogadták el. Vannak ilyen esetek, előírások, amiket tartanunk kell.
 
Nyalka Márta szerint nagyon nagy probléma van az önkéntes munkával. Folyamatosan változnak azok a szabályok, hogy éppen a foglalkoztatónak kvázi milyen kötelezettsége van, de ez csak egy része a dolognak, mert ezeknek eleget tudunk tenni. A nagy problémát abban látja, hogy a pályázati elszámoláskor az önkéntes munkát nem fogadják el, amennyiben feltüntette, és vissza kell fizetnie a pályázati pénzből. És civil szervezeteknek ez a vesztét jelenti.
 
Vajk Ödön kérdése, kötelező melléklete-e a közhasznúsági jelentésnek az értékcikk leltár, fel kell-e kerülnie az internetre?
 
Nyalka Márta válaszában elmondja,közzétételnek nem kell, hogy megfeleljek vele. Nem kell feltennünk az Internetre. Csak az eredmény kimutatás, a mérleg és az 5 db kötelező táblázat, a színes mellékleteket kell közzétenni, és nyilvánvalóan a szöveges részt.
 
Haraszti Béla, Cselovszi Ildikó, Nyalka Márta, Maros István és Kovács Tamás között vita alakul ki az önkéntes munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban, annak előnyeiről és hátrányairól.  
 
Dománszky Zoltán elmondja, hogy Győrfi Gyula helyett van jelen a mai elnökségi ülésen. Nem tartja rossznak az elkészített költségvetést, de ideának tartja, és hogy túl sok rizikó van benne. A Pannon Természetbarát Szövetségben folytatott vita alapján megfogalmazódott javaslattal él. Elmondja, hogy civil szervezetnél mindenkori arányokat kellene megállapítani. Erre felhívja az elnökség figyelmét. 
Egy kiemelten közhasznú szervezetnél fel kell állítani a fogyasztást és az úgynevezett előrelépés tevékenységében végzett feladatokat. A mindenkori működésre 80%-ot, és egy mindenkori szakmai befektetésre, előre láthatólag 20%-ot. Ezt ebben a költségvetésben nem látja. Ezt a költségvetést nem látja előrevivőnek, mindenképpen korlátozást kell felállítani véleménye szerint és a realitások talaján kell állni.
 
Kovács Tamás formai javaslattal él. Kéri, hogy a közgyűlés elé előterjesztendő költségvetést formailag alakítsuk át. Úgy, hogy a bevételek meg a kiadások egy hasonló számot tükrözzenek, mert ezt a költségvetésben így szokták csinálni. És esetleg lehetne a tavalyihoz hasonló főszámokból egy táblát tenni az elejére, természetesen legyen aláírva és dátumozva. 
 
Duró Imre elmondja, hogy az önkéntesség fogalmát másképp értelmezi Béla, Ildikó és Pista is, mint Márti. Ebből adódik a félreértés. A hagyományos társadalmi munkát értjük mi ez alatt, a Márti pedig az önkéntesség fogalma alatt sok minden mást ért már. Ami bizony költségekkel járhat adott esetben. 
A Pannon Természetbarát Szövetség felvetésére válaszolva. Az ügyvezetés erről már tárgyalt, és alakított is ki álláspontot. Amit a Dománszky Zoli mondott az téma lesz a Hogyan tovább MTSZ? témában. Az erre készült táblázat tételesen foglalkozik ezzel.
 
Szabó Imre megkéri az elnökség tagjait, hogy szavazzanak a 2011. évi Költségvetés elfogadásáról.
 
Döntés: Az elnökség 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2011. évi Költségvetést.
 
ED- 698 (2011.03.19.)
 
Szabó Imre elmondja, hogy természetesen értelemszerűen az elhangzottaknak megfelelően kerül előterjesztésre a küldöttgyűlés elé.
 
 
6. napirendi pont: A 2011. évi május 7-ei közgyűlés napirendjének elfogadása
 
Szabó Imre elmondja, hogy a kiküldött anyag a kötelezően tárgyalandó témákat tartalmazza.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata a közgyűlési napirendi pontjai kiegészítésére?
 
Vidovenyecz Zsolt javasolja, hogy az érdekérvényesítés kerüljön vissza az alapszabályba. Úgy tudja, hogy ez csak közgyűlés útján történhet. Kéri ennek megfontolását.
 
Szabó Imre egyetért a javaslattal, de szerinte ennek végig vitelére és az ehhez szükséges procedúrára már nincs elég idő.
 
Kovács Tamás javaslata, hogy a közgyűlésnek tegyenek javaslatot egy alapszabály módosítási napirendi pont keretében a „Természetjárás érdekérvényesítésének ellátása” pont kerüljön vissza az alapszabályba. Az Ő értelmezése szerint a közgyűlés bármikor módosíthat, jogosult akár a helyszínen dönteni az alapszabály módosításról. 
 
Szabó Imre elmondja, hogy csak abban az esetben tudja támogatni a mostani közgyűlésen az alapszabály módosítását, ha annak semmilyen jogi akadálya nincs, tehát ha ezt egy jogi szakvélemény alátámasztja, akkor minden további nélkül. De meg van győződve róla, hogy ezt azonnali közgyűlési döntéssel nem lehet végrehajtani.
 
Duró Imre javasolja, hogy indítsuk el akkor ezt a folyamatot azzal, hogy a javaslatok előkerülhessenek, hogy egy menetrendet el tudjunk fogadni. Tehát vegyük fel napirendre az alapszabály témáját.
 
Karácsony Sándor javaslata, hogy a májusi közgyűlésen tegyük vissza ezt a két szót, amit hiányolnak többen, és az összes komoly változtatást pedig kidolgozva, annak rendje és módja szerint terjesszük a következő közgyűlésen a tagok elé. Az „érdekképviselet” szót hiányoljuk többen az alapszabályból.
 
Szabó Imre az elnökség annak tudatában, hogy van erre lehetősége, előterjesztést készít a közgyűlés elé, az érdekképviselet, érdekérvényesítés témakörében. És ez kerüljön be a májusi közgyűlés napirendjébe.
 
Döntés: Az elnökség 15 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett megszavazta, hogy az alapszabály módosítására, mely két szó visszakerülését jelenti (érdekképviselet, érdekérvényesítés) készüljön előterjesztés, mely a májusi közgyűlés napirendjei között megtárgyalásra kerül. Azzal a kitétellel, hogy az Alapszabály ezt lehetővé teszi.
 
ED-699 (2011.03.19.)
 
Szabó Imre javaslatot tesz a második kezdeményezésre is. Ha mégis van ilyen akadály, akkor a májusi közgyűlésre kerüljön előterjesztésre az az anyag, amelyik a közgyűlési napirendben az irányokról, az Alapszabály módosítás koncepciójáról és annak menetrendjéről szól. Ez már az ügyvezetés által is megtárgyalt, tervezett anyag, amit előre hozunk a májusi közgyűlésre. 
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a második javaslatot, mely szerint, ha mégis van olyan akadály, mely nem teszi lehetővé a két szóval való kiegészítést, akkor a májusi közgyűlésre kerül előterjesztésre az irányokról, az alapszabály módosítás koncepciójáról és annak menetrendjéről szóló anyag.
 
ED-700 (2011.03.19.)
 
Szabó Imre kéri az elnökséget, hogy szavazzanak a közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáról, mégpedig a már javasolt 3, illetve az alapszabály módosítását kezdeményező javaslat kiegészítésével, és egyebek napirenddel. 
 
Döntés Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.
 
ED-701 (2011.03.19.)
 
7. napirendi pont: Természetbarát Emlékérem adományozása
 
Dr. Dénes György azt kéri az elnökségtől, hogy e napirendi pont keretében egy szóbeli előterjesztést tehessen. Ismerteti a Magyar Barlangi Mentőszolgálat elmúlt 50 évében elért kiemelkedő eredményeit. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat április 29-én tartja a mentőszolgálat fél évszázados működéséről megemlékező ülését, amelyre természetesen a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségét is meghívta a szolgálat vezetése. Pusztay Sándortól kéri annak lehetőségét, hogy a megemlékező ülésről készülő cikkét a Turista Magazinban jelentesse meg.
Kéri az elnökség hozzájárulását, hogy ezen ünnepségen az elnök úr átadhassa a Természetbarát Emlékérmet.
 
Duró Imre ismerteti e napirend előterjesztésének tartalmát.
 
Szabó Imre kéri az elnökséget, hogy aki támogatja az 50 éves jubileumi emlékéremnek a kiadását a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület részére, az kézfelemeléssel jelezze.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az emlékérem átadását a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 50 évfordulója alkalmából.
 
ED-702 (2011.03.19.)
 
Szabó Imre kéri az elnökséget, hogy aki támogatja az 50 éves emlékérem kiadását a Magyar Barlangi Mentőszolgálat részére, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta az emlékérem átadását a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 50 évfordulója alkalmából.
 
ED-703 (2011.03.19.)
 
10 perc szünet.
 
8. napirendi pont: Szakágak szóbeli beszámolójának meghallgatása
 
Duró Imre elmondta, hogy a Kerékpártúra Bizottság elnöke írásban juttatta el beszámolóját, melynek tartalmát ismertette.
Elmondja, a Gyalogtúra Bizottságtól írásban nem kapott beszámolót, Pálmai Vencel meg igazoltan van távol a mai ülésről.
 
Dr. Dénes György a Barlangász szakág tevékenységéről számolt be röviden.
A beszámolót követően Baronek Jenő és Kovács Tamás kérdéseire válaszolt.
 
Kunos Gábor beszámolója előtt elmondja, hogy 55 éves lesz idén az MTSZ Hegymászó Bizottsága. Az elvégzett és tervezett feladatokról beszélt.
 
Maros István ad számot a Vízitúra Bizottság munkájáról, terveikről.
 
Szabó Imre kéria szakág vezetőit, hogy a programjaikról rövid beszámolót, néhány fotóval kiegészítve tegyenek fel a honlapra. Sokkal színesebb lenne így az MTSZ honlapja.
 
Vidovenyecz Zsolt elmondja, hogy készített egy 4 oldalas pontokba szedett ismertetőt az MTSZ honlapjának látogatottságáról, használatáról, melyet e-mailben mindenkinek megküld. Ezt ismertette röviden.
 
Kiss Gábor szakág-vezető helyett dr. Kovács Mátyás ismerteti a Természetvédelmi Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót.
 
Duró Imre elmondja, hogy miért is kérték a szakági beszámolókat. Ez egy állapotfelmérés volt, innen kellene elrugaszkodni. Egységes struktúra kialakítása a cél.
 
 
 
Baronek Jenő elmondta, hogy Ő a szakági vezetők szakági, és nem egyesületi vezetőként elvégzett munkájáról várta volna a beszámolót, igaz a meghívóban „a szakágak szóbeli beszámolója” napirend keretében értelemszerűen a szakág tevékenységéről számoltak be. Ismét kéri a szakági vezetőket, hogy a honlap feltöltéseket végezzék el.
 
Duró Imre a költségvetést érintően elmondja, hogy született egy megállapodás azon szakágakkal, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, hogy azért a szolgáltatásrendszerért, amit az MTSZ biztosít számunkra, azért az MTSZ semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. Cserébe szakmai együttműködést vár az MTSZ a szakágaktól.
 
Pusztay Sándor elmondta, hogy az ügyvezető elnökség ülésén vetődött fel ez a téma. A szakágak nem egyforma súllyal működnek a szövetség életén belül. Az egyikről többet tudunk a másokról kevesebbet. Beszél a szakágak és a szövetség kapcsolatának működéséről, és a közös munka fontosságáról.
 
Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vidovenyecz Zsolt hozzászólásával megvitatják az MTSZ honlap eredményeit, a szövetség ismertségének növelése érdekében minél több tartalommal való feltöltés szükségességét, pld. a szakágak programjainak feltöltése, a már lezajlott programokról írásos anyagok, fényképek feltétele a honlapra, stb.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy az MTSZ és a szakágak kapcsolatának témája kerüljön napirendre az elnök-főtitkári értekezleten.
 
 
ED-704 (2011.03.19.)
 
 
9. napirendi pont: Hogyan tovább MTSZ?
 
Duró Imre bevezetőjében elmondja, hogy ez már egy örökzöld téma. A 2006., és 2008. évben is készült már hasonló anyag, amely anyagokban megfogalmazottak közül van, ami teljesült, és sok minden van, ami nem. A szerkezetéről szólva az ügyvezető elnökség elfogadta ezt a táblázatos formát. Ez egy munkaanyag, egy problématérkép. Ismerteti a táblázat elemeit.
Arra kéri az elnökséget, hogy azt a táblázatot, - ami a honlapon megtalálható – alaposan nézzék át, írják bele javaslataikat, bármilyen más színnel, mint a fekete és a duro.imre@termeszetjaro.hu email címre juttassák vissza, hogy májusra egy egységes szerkezetbe össze tudja állítani ezt az anyagot. Ezek után lehet ügyvezető elnökségi, elnökségi üléseken erről vitázni, alakítani, csiszolni.
 
Baronek Jenő elmondja, hogy lehetne a folyamat végén egy őszi rendkívüli közgyűlést tartani, ahol az utolsó apróbb javítások után elfogadtatni, és 2012-ben már ennek alapján folytatni az szövetség munkáját.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a táblázatos formát, és annak tartalmát a további munka folytatására.
 
ED-705 (2011.03.19.)
 
 
 
 
10. napirendi pont: Túravezető képzés reformja
 
ifj. Farkas György röviden elmondja, hogy a jelenlegi képzés problémái miatt szükséges egy átfogó reformfolyamat elindítása, egy oktatási rendszer kidolgozására. Erre tett javaslatot az ügyvezető elnökség részére. A május 7-ei elnök-főtitkári értekezletre már komoly anyagot tudnának előállítani. 
 
Cselovszki Ildikó, Vajk Ödön, Haraszti Béla, Maros István és Dománszky Zoltán szóltak hozzá e napirendhez javaslatokkal, ötletekkel, saját tapasztalatok, saját szervezésű oktatásszervezés közreadásával. Tisztázandó kérdések felvetése. Vidovenyecz Zsolt, már említette Farkas Györgynek, hogy szívesen létrehoz egy fórumot a neten e téma megvitatására.
 
Duró Imre összefoglalja az elhangzottakat. Kihangsúlyozza az anyagi lehetőségeket, és a szakmai munka fontosságát, minél nagyobb aktivitást vár a szakemberektől.
Ifj. Farkas György reagál az elhangzottakra.
 
Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazással felhatalmazást adott ifj. Farkas Györgynek, hogy tovább dolgozzon a Túravezető képzés reformja anyag kidolgozásán. 
 
ED-706 (2011.03.19.)
 
 
11. Egyebek
 
Duró Imre tájékoztatást ad a Közgyűlés helyszínéről, programjáról, valamint az elnök-főtitkári értekezlet programjáról, mindkét program Csillebércen kerül megtartásra. Röviden ismerteti az MTSZ közeljövőben megrendezésre kerülő programjait.
 
Baronek Jenő megköszöni az elnökség munkáját, mivel több felszólaló nincs, az ülést bezárja.
 
 
Kmf.
 
 
 
            …….…………………………….                    …………………………………….
                           Kurucz Szilvia                                                      Duró Imre
                        jegyzőkönyvvezető                                                     igazgató
 
Hitelesítők:
 
 
 
           ……………………………………                 ………………………………………
                           Kovács Tamás                                                  Dinnyés István
 
2377 alkalommal

Kapcsolódó cikkek

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 025 regisztrált felhasználó
 • 2 394 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 928 megjelent cikk, hír
 • 268 belső oldal
 • 2 231 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter