2021. április 15., csütörtök - Anasztázia, Tas
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.11.27.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.11.27.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Döntés a Jegyzőkönyv jóváhagyásáról:

Döntés: Az elnökség 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.
 
ED-695 (2011.03.19.)
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
E l n ö k s é g i   ü l é s
 
 
 
Helyszín:         Magyar Természetbarát Szövetség
                        1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károly terem.
 
Időpont:         2010. november 27.
 
Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr. Kovács Mátyás, Duró Imre, Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön, Dinnyés István, Quitt András, Trischler Ferenc, Karácsony Sándor, Kiss László, Südy Péter, Haraszti Béla, Vidovenyecz Zsolt, Pocsai Sándor, Zárdai István, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Kondor Attila, Maros István, Kurucz Szilvia (a mellékelt jelenléti ív szerint)
 
Előre jelezte távolmaradását: Lehoczki Zoltán
Nem voltak jelen: Bornemisza Miklós, Cselovszki Ildikó, Györfi Gyula, Dr. Nagy Sándor, Dr. Kiss Gábor,
Tiszteletbeli elnök: Thuróczy Lajos
Meghívott: Bittó Sándor
 
Napirendi pontok:
 
1., Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. (ea: Szabó Imre)
2., Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról (ea: Duró Imre)
3., 2011. évi Természetbarát Turista Kártya érvényesítése (ea: Duró Imre)
4., Javaslat az Elnökség 2011. I. félévi munkatervére (ea: Duró Imre)
5., Az MTSz 2011. évi meghatározó projektjei (ea: Pusztay Sándor)
6., Aranyjelvényes túravezetői pályázat (ea: Pálmai Vencel)
7., Egyebek.
 
Szabó Imre köszöntötte a megjelenteket.
 
Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
 
A két önként jelentkező elnökségi tagot felkéri a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére.
Hitelesítők: Kovács Tamás alelnök úr, Quitt András úr
 
A napirendi pontok szerinti munkarendet javasolja.
 
1., napirendi pont: az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
 
Szóban dr. Kovács Tamás, és dr. Dénes György jelezte észrevételét, ezek javításra kerültek.
 
Döntés: Az észrevételek átvezetésével az elnökség 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvet.
ED-685 (2010.11.27.)
 
2. napirendi pont: Igazgató úr szóbeli tájékoztatása az elmúlt időszak munkájáról
 
Duró Imre az igazgatói tájékoztatóját szóban is kiegészítette. Szakágaknak, aktivistáknak a munkáját megköszöni, amit a költözés során kifejtettek.
A szakágakkal való kapcsolattartásra, együttműködésre tért még ki igazgató úr.
 
Szabó Imre kiegészítve az elmondottakat, megköszöni a sok munkát, melyet a felhalmozott szakmai anyagok válogatása, rendszerezése során végeztek.
 
Az igazgatói tájékozatóhoz észrevételt tesz:
 
Südi Péter kifogásolta, hogy a Természetjárók napja című pécsi rendezvényre, melyet Baronek Jenő szervezett, volt, akit nem kellett volna meghívni, illetve volt, akit meg kellett volna hívni és nem kapott meghívást.
 
Baronek Jenő elnézést kért, hogy pontatlan lehetett, azt kéri, hogy máskor szóljanak neki, hogy ilyen ne fordulhasson elő többet.
 
Duró Imre kijelenti, hogy tudomása szerint minden megyei elnök kapott meghívót, és kéri Südi Pétert, hogy tájékoztassa, ki nem kapott meghívót. Kertész Istvánt pedig Baronek Jenő hívta meg.
 
Szabó Imre kéri, hogy az ülés után Südi Péter és Baronek Jenő tisztázzák a kialakult helyzetet, és kéri igazgató urat, hogy a protokoll listát pedig vizsgálja felül.
 
Javaslat: A pécsi rendezvényhez kötődő fogadás szervezésével kapcsolatosan emelt kifogást az elnökségi ülés után tisztázzák.
 
Az igazgatói tájékoztatás elfogadására kéri az elnökséget.
 
Döntés: Az igazgatói tájékoztatót az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.
ED-686 (2010.11.27.)
 
 
3., napirendi pont: 2011. évi Természetbarát Turista Kártya érvényesítése
 
Duró Imre elmondja, hogy az előzőleg összeállított táblázat leegyszerűsítésre került és egy összesítő táblával is kiegészítették.
 
Pusztay Sándor tájékoztat arról, hogy elkészültek a hologramos matricák. Az átvételével kapcsolatosan elmondta, hogy akár központilag, akár a megyei szervezeteken keresztül is átvehető.
 
Megkezdődött a tárgyalás a kedvezményt adók körével, a kedvezményt adók egy része lemorzsolódott, és újabbak jelentkeztek. A szerződéskötések folyamatban vannak. Ezek december 31-ig, ill. január 15-ig lezárulnak.
  
A Természetbarát Híradóban, a Turista Magazin honlapján, és az MTSZ honlapján is szerepelnek a kedvezményt adó egységek.
808 fő váltotta ki eddig a turista kártyát. Az lenne a jó, ha 2011-ben a duplájára növekedne ez a szám.
 
Duró Imre megemlíti, hogy ki kellene dolgozni azt a rendszert, amelyben a kártyát külföldiek is igénybe tudják venni, mert erre is van igény.
 
Pusztay Sándor tájékoztat arról, hogy nem olyan bonyolult a külföldi tagság, többek között erre jött létre a Zöld Bolygó Egyesület, ha ide belép, vagy más egyesületbe, akkor a kártyát igénybe tudja venni a nem magyar állampolgárságú tag is.
 
Duró Imre felveti a biztosítási problémát, amit még tisztázni kell.
 
Vajk Ödön javasolja, hogy mivel jövőre lesz az OKT 50 évforduló, az útvonal mentén érdemes lenne felkeresni szolgáltatókat, amiket a túrázók igénybe tudnának venni, továbbá kérdezi, hogy a matrica személyes felvételénél honnan lehet tudni, hogy az illető befizette az egyesületi tagsági díját, illetve az élő aláírás problematikáját említette meg. Az excel táblánál nem kivitelezhető.
 
Duró Imre válaszul elmondta, hogy az excel tábla segítségnek készült. Esetleg a beszkenelés is megoldás lehet.
 
Szabó Imre értelmező kérdése, úgy gondolod, hogy ki akarja kerülni az egyesületét?
Befizethet egyénileg is, de akkor azt a Zöld Bolygónál tudja megtenni, tehát mindenképpen be kell fizetnie valahol a tagsági díjat.
 
Kovács Tamás javaslata, van a csoportos szervezési adatlap, ha valaki bejön oda, hogy ő az ilyen és ilyen szervezet tagja, akkor hozza kitöltve ezt az adatlapot, vagy pedig rögtön be kell léptetni a Zöld Bolygó Egyesületbe.
 
Duró Imre elmondja, hogy az alapszabály kimondja egyéni tagja nem lehet a szervezetnek, kártyát sem kaphat. Amit a Tamás mondott azt pedig úgy lehetne elfogadni, hogy ezt ellenjegyeztetni kell az egyesület vezetőjével.
 
Szabó Imre összefoglalja a vitában elhangzottakat. Aki úgymond az „utcáról beesik” azt a Zöld Bolygó Egyesületbe beléptetjük, aki már valamelyik megyében egyesületi tag, vagy átigazolt egy másik egyesületbe, az hozzon magával az aláírt csoportos szervezési adatlapot, és minden további nélkül megkaphatja a kártyáját, vagy matricáját.
 
Kovács Tamás, Baronek Jenő, Szabó Imre, Duró Imre, Pálmai Vencel, Vajk Ödön Haraszti Béla, Maros István, Kondor Attila, Pálmai Vencel további kérdéseket vitatott meg, pld: hogyan kerül a tagdíj fele vissza a területi szervezethez, ha az egyesületi tag a központba fizeti be a tagdíját? Minél több új tag felvételére való törekvés, ennek érdekében teendő lépések, a megyei struktúra erősítése.
 
Pusztay Sándor kiegészítésképpen elmondja, hogy minden megyétől nagy örömmel várja a Magyar Természetbarát Szövetség által kibocsátott kártyához kedvezményt adó szervezetek, partnercégek ajánlásait, javaslatait. Hozzá kell tenni, hogy évi 8000.- Ft+ÁFA regisztrációs díjat kell fizetniük.
 
Ismét döntési javaslatot tesz az Elnök:
 
- A kártya kedvezményt nyújtói köre bizonyos értelemben szűkült és bővült is.
- A területi szervezetek által javaslatba hozott új partnereknek a megkeresésénél, megtalálásánál mindenkinek tudnia kell, hogy 8000.- Ft+Áfa éves regisztrációs költséget kell fizetnie, ez elengedhetetlen a működtetéshez.
- Az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően, nem mellőzve a papír alapot, a munka megkönnyítése érdekében a excel tábla használata is elfogadott.
- Elsődlegesen a területi szervezetek érdekeit tartjuk szem előtt, de nem akarunk elveszíteni senkit, tehát az egyénileg jelentkezőket a Zöld Bolygó Egyesületbe kell beléptetni, így kaphat kártyát, matricát.
 
Döntés: Az elnökség 20 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Elnök úr által összefoglalt javaslatot.
ED-687 (2010.11.27.)
 
 
4., Javaslat az Elnökség 2011. I. félévi munkatervére (ea: Duró Imre)
 
Szabó Imre kéri, mindenki írja be a naptárjába a május 7-8-ai elnök-főtitkári értekezlet időpontját. Ekkor lesz a közgyűlés is.
 
Duró Imre a napirendhez kapcsolódó szóbeli tájékoztatót ad.
 
Szabó Imre elmondja, hogy június 4-ei ülésen az MTSz kiemelt programjairól tájékoztatót kér.
 
Baronek Jenő javasolja, hogy a hozott határozatok végrehajtásáról legyen tájékoztatás mindaddig, amíg a határozat végrehajtásra nem kerül. Tehát a mai ülésen hozott határozatokról a következő elnökségi ülésre készüljön beszámoló arról, hogy a végrehajtás megtörtént-e.
 
Dinnyés István kérdése, hogy a múlt évben készült egy terv (vagy később), hogy az MTSz jövője, hogyan tovább, ezt elő kellene venni. Hol állunk most a tervekhez képest. Rövid, közép és hosszú távú tervek.
 
Vidovenyecz Zsolt, pontos időpontot (2009. 04.04.) mondott és hogy a honlapon hol található a táblázat.
 
Szabó Imre kéri, hogy a következő üe.-en nézzük meg.
 
Kovács Tamás Március 19-ére kéri, hogy készüljön egy összeállítás a 2010-es érvényesítésről. A 2010. év lezárásáról tájékoztatás legyen. Elnök-főtitkári előkészítéséről, napirendi pontjairól is kér tájékoztatást.
 
Baronek Jenő kéri, hogy az MTSz honlapjának helyzetről legyen tájékoztató.
 
Duró Imre igazgató feljegyezte a kéréseket, javaslatokat, és a március 19-ei ülésen válaszol.
 
 
Szabó Imre a szabályzatok áttekintése február második felében lehet, hogy lesz elnökségi ülés, attól függően, hogy hogyan állunk a szabályzatok átdolgozásával.
 
Döntés: Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2011. évi I. félévi munkatervet.
ED-688 (2010.11.27.)
 
 
5., napirendi pont: Az MTSz 2011. évi meghatározó projektjei (ea: Pusztay Sándor)
 
Pusztay Sándor szóbeli tájékoztatást ad. Beszél a fotópályázat kiírásáról, amely a Thirrin Gusztáv emlékkonferenciával egybekötve kerül megrendezésre. Az OKT 50 programmal kapcsolatosan elmondja, hogy az OKT 50. a Gyalogtúrázók Országos Találkozója részeként, abba beépítve kezdődne. A kormány által támogatott Mária Út témájánál kéri, hogy annak népszerűsítésében, munkájában vegyünk részt.
 
Quitt András, az OKT 50 kiírását, nagyon sürgősen ki kellene dolgozni, hogy a részt venni kívánok be tudják építeni a nyári programjaikba.
 
Vidovenyecz Zsolt a fotópályázat időpontjára tesz észrevétel, illetve az OKT 50-et összekötné a fotópályázattal, hogy mind a négy évszakban készülhessen fotó.
 
Karácsony Sándor és Kovács Tamás is csatlakozik Vidovenyecz Zsolt véleményéhez, szerintük is meg kellene hosszabbítani a fotópályázat időpontját.
 
Duró Imre kiegészíti Pusztay Sándor tájékoztatóját a vándortáborral, az Év vidéke programmal és a zöld rendezvények című KEOP- pályázattal.
 
Baronek Jenő és Vajk Ödön, Quitt András kérdése, hogy mennyi a napi km és mennyi az OKT 50 bejárása időben. Eldöntendő az ütemterv, a megyék felosztása, a szállás, az étkezés és esetlegesen a bevásárlás a túrázóknak.
 
Szabó Imre kéri, hogy az első három ismertetett program kerüljön elfogadásra, aztán a többi program átbeszélni történjen meg. Nem tartja jó ötletnek a túrázóknak való bevásárlást, szerinte az a program bukása lenne. A program megszervezésére kell koncentrálni, mindenki egyénileg jön, gondoskodjon magáról. Csak annyit vállaljunk, amit meg tudunk tenni, de azt nagyon jól kell csinálnunk.
 
Duró Imre ügyrendi javaslatként megkérdezi, hogy ki venne részt az OKT 50 szervezésére létrehozandó bizottság munkájában.
 
Szabó Imre kérdezi, hogy ki venne részt ebben a munkában?
 
Pusztay Sándor indítsuk el a szervezést, csatlakozzunk a Gyalogtúrázók Országos Találkozójához mellékágaként, onnan indítva az OKT 50 programot.
 
Szabó Imre megkérdezi, ki támogatja a meghirdetést?
 
Döntés: Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az OKT 50 program megszervezését. 
ED- 689 (2010.11.27.)
 
Pusztay Sándor a Fotópályázat legyen tavasszal, javasolja megszavazásra. Április 29-ei - pénteki - napon Az OKT 50-re is lehet külön pályázatot kiírni az ott készített fotókra.
 
Döntés: Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Fotópályázatok kiírását.
ED- 690 (2010.11.27.)
 
A Mária Út 2011. című programnak legyünk aktív szervezője, segítője, partnere, közreműködője. Részvételről kérek szavazást. Ki az, aki támogatja ezt?
 
Döntés: Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta, megszavazta a Mária Út szervezésében való közreműködést.
ED-691 (2010.11.27.)
 
 
6. napirendi pont: Aranyjelvényes túravezető pályázat
 
Pálmai Vencel előterjesztő nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz.
 
Döntés: Az elnökség 21 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés.
ED-692 (2010.11.27.)
 
 
7. Egyebek napirendi pont
 
OKT bizottságban való részvételre jelentkezők, akik felajánlják aktív közreműködésüket:
 
Vajk Ödön, Pálmai Vencel, Duró Imre, Baronek Jenő, Pusztay Sándor, Kovács Tamás,
Dr. Kovács Mátyás, Zárdai István, Vidovenyecz Zsolt, Kondor Attila, Dinnyés István
 
Az ülés vezetését átveszi Pusztay Sándor.
 
Kovács Tamás Túravezetői Tanfolyam indításáról tájékoztat.
 
Vita alakult ki Baronek Jenő, Vajk Ödön, Maros István, Duró Imre, Szabó Imre között az internetre felkerülő anyagokról.
  
Duró Imre javaslata, hogy egy összefoglaló anyagot tegyünk fel az ülést követő másnap az internetre.
 
Szabó Imre javaslata, hogy a határozatok tára kerüljön fel az MTSz honlapjára. Egyén hozzászólás híján az ülést bezárja, mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kíván.
 
 
 
Kmf.
  
                        Kurucz Szilvia                                                            Duró Imre
                     jegyzőkönyvvezető                                                           igazgató
 
 
Hitelesítők:
  
            Kovács Tamás                                                                  Quitt András
                alelnök úr                                                                        elnökségi tag
2151 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 025 regisztrált felhasználó
 • 2 393 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 6 esemény
 • 2 926 megjelent cikk, hír
 • 268 belső oldal
 • 2 231 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter