2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.09.04. (1.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.09.04. (1.)

1. rész: 1-5. napirendi pontok

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Terjedelmi okok miatt a jegyzőkönyv 2 részre lett bontva.
A második rész ITT található: Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.09.04. (2.)
JEGYZŐKÖNYV
 
Elnökségi ülés
2010. szeptember 4.
 
 
Helyszín:                Magyar Természetbarát Szövetség székháza
                                 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.
Időpont:                  2010. szeptember 4.
 
Napirend:
 
            1.,   Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea: Szabó Imre)
            2.,   Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról (ea: Duró Imre)
            3.,   Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról (ea: Bognár Mária)
            4.,   Az MTSZ központ szervezet átalakítás kérdései (ea: Szabó Imre)
            5.,   Javaslat a 2011. évi Védett napok elfogadására (ea. Duró Imre)
6.,   „Természetvédő Természetbarát Hálózat” a Természetvédelmi
       Bizottság tájékoztatója (ea: Dr. Kovács Mátyás, Telek György)
            7.,   Egyebek
 
 
Jelen vannak: Szabó Imre elnök
Bornemissza Miklós, Pusztay Sándor és dr. Kovács Mátyás elnökhelyettesek,
Duró Imre igazgató,
Baronek Jenő, Vajk Ödön alelnökök,
Dinnyési István, Trischler Ferenc, Cselovszki Ildikó, Györfi Gyula,
Karácson Sándor, Kiss László, Südy Péter, Vidovenyecz Zsolt, Pocsai Sándor, Zárdai István, Dr. Dénes György, Dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel és Kondor Attila elnökségi tagok.
 
Tiszteletbeli elnök: Thuróczy Lajos
 
Előre jelezte távollétét: Quitt András
 
Nem voltak jelen: Kovács Tamás
 
Meghívottak: Bittó Sándor, Bognár Mária
 
Szabó Imre köszöntötte a megjelenteket.
 
Futó Elemérre emlékeztek (a hazai természetvédelem emblematikus alakja, a Kis-Balaton őrzője, a Balaton-felvidéki NP nyugalmazott vezető természetvédelmi őre volt), kinek most van a temetése. 1 perces néma felállással emlékeztek rá.
 
Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
 
A napirendi pontok szerinti munkarendet javasolja.
 
Van-e más javaslat?
 
Megállapítja, hogy más napirendi javaslat nincs.
 
ED-676 (2010-09-04): Az elnökség 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
 
ED-677 (2010-09-04): Az elnökség Szabó Imre elnök előterjesztését 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazással elfogadja, hitelesítőnek választja meg Dinnyés Istvánt és Trischler Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Hirják Ágnest.
 
 
1., Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea: Szabó Imre)
 
Szabó Imre előterjesztő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sem szóban, sem írásban nem érkezett hozzászólás.
 
Van-e most erre észrevétel?
 
Nincs.
 
Ki fogadja el a jegyzőkönyvet?
 
ED-678: (2010.09.04.): A jegyzőkönyvet 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elnökség.
 
 
2., Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról (ea: Duró Imre)
 
Néhány dolog a leírtak közül már nem ennyire biztos, mint ahogy a leírásban látszik. A nyári időszakban sem szünetelt a szövetség, sok program volt az elmúlt hónapokban is.
 
Megköszöni az ügyvezető elnökség tagjainak a munkáját, a képviseleteket, a rendezvényeken való részvétel.
 
A tagsági létszámadatokból kiolvasható, hogy az év végére nem fogja elérni a tavalyi számot, sajnos a csökkenésével és a csökkenés gyorsaságával nem tudunk mit tenni. Beszélni kell róla.
 
Egyebekben beszélni kell a kártyáról, kártyaprogramról. Most időszerű az indítása.
 
Pénzügyi program Bognár Mária anyagában olvasható. Bizonytalan az idei év kifuttatása, és a jövő év is. Ezért kell lépéseket tenni.
 
Megjelent a túravezetői tankönyv, mindenki kapott belőle, várja az észrevételeket, a hibák jelzését. Honlapra kerülnek fel anyagok, amik ezt segítik. A vizsgarendszer átalakítása is tervben van. A túravezető képzés átalakítása folyamatban van. Eddigi visszajelzések pozitívak.
 
Kapcsolatok: NFI-vel nagyon jó, viszont a EWV-val új alapokra kell helyezni a kapcsolatot, mert ez most nem működik.
 
Szabó Imre: Van-e kérdés, észrevétel?
 
Dr. Nagy Sándor: Az utolsó bekezdés érdekel. Új hely, mikortól? A számadatokat sem érzem alátámasztottnak. Amennyiben tényleg átköltözünk, mikortól várható, hiszen a napi kapcsolat miatt fontos. Hogy fognak a tagok értesülni erről? Még nem olvastam – hallottam erről. Mikor fog ez kiderülni, hogy megérte-e a csere? Én kétlem a közel 500.000.- Ft-os bevételt havonta. Szeretnék határidőt hallani.
 
Szabó Imre: Azt kérem, hogy a 4. napirendi pont keretében hadd válaszoljak. Ezért lett ez a pont külön napirendi pont.
 
Dr. Nagy Sándor: Ebben vannak konkrétan leírt mondatok.
 
Szabó Imre: Előzetesen többször érintettük ezeket a témákat, a 4. pontban lesz szó részletesen.
 
Thuróczy Lajos: Sportdiplomáciai kérdés, hogy milyen módon, mértékben tartunk a külföldiekkel kapcsolatot. Hiszen a gazdasági helyzet miatt az egyén nem tud részt venni a külföldi rendezvényeken. Ha tekintélyt akarunk tartani, akkor szükséges a kapcsolattartás a szervezetekkel.
Próbálkoztam a szövetség ezirányú fejlesztésével, Pl. idegen nyelvű munkatársat kerestem, Trischler Ferenc személyében, stratégiai kérdés, hogy mi a nemzetközi kérdésekben az irányadó.
 
Szabó Imre: Szeretném a személyes közvetítői szerepemet felajánlani. Két hét múlva szervezünk egy személyes összejövetelt. Fontos feladat ez, fel kell fejleszteni a kapcsolatrendszert.
 
További észrevétel?
 
ED-679 (2010-09-04): 20 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség az igazgatói tájékoztatót.
 
 
3., Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról (ea: Bognár Mária)
 
Az 1-7 hó szerepel az anyagban.
 
Szabó Imre: Kérdés van-e Bognár Máriához, észrevétel?
Bizottság tudta-e tárgyalni? Nem, de ez rá is ér.
 
ED-680 (2010-09-04): 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.
 
 
4., Az MTSZ központ szervezet-átalakítás kérdései (ea: Szabó Imre)
 
Szakágakat és működést is érint a dolog, ezért az elnökségi után akartuk meglépni.
Ebben a formában és támogatási szisztémában nem tudunk működni tovább. Ez biztos. A létszám, a helyiség elrendezése pazarló működést eredményez. Nem irodai célból épült, magas a fenntartási költsége, napközben alig kihasznált. A működés átgondolásakor több lehetséges variáció van: pl. a tagdíj emelése, de ez nem megoldható.
 
Másik, a tagdíj a megyéknél maradó 50%-os része a szövetség központjába jönne, ez elég lenne egy minimális működéshez. Ez sem elfogadható, minden társadalmi szervezetnél gond a tagság megtartása, ezért fontosabb, hogy a megyék érdekeltek legyenek.
 
A megyéknél megmaradó pénz a létfenntartást jelentik. Maradt az a lehetőség, hogy a saját működésünkön kell spórolni. Egyetlen értéke van a szövetségnek, ez az ingatlan.
 
a. variáció: Ha ki tudjuk adni, akkor az jelentős mértékben hozzájárul a működési költségekhez. Ezzel látjuk biztosítottnak, hogy a meglévő támogatási rendszer mellett tudjuk működtetni a központot. Plusz, át kellett gondolni, hogy ilyen létszám tartható-e. Ebben az átalakítást előkészítő időszakban alakult ki az a helyzet, hogy Bognár Mária megválik a szervezettől; javasoltam a non-profit Kft. megalakítását, de ez nem tud megvalósulni. A most kialakuló formáról akarok beszélni.
 
A szövetség a tulajdonában lévő ingatlant átadhatja-e a non-profit Kft.-nek úgy, hogy az jogi - gazdasági szempontból megfelelő legyen. Sajnos a jogi képviselők nem tudtak erre konkrét választ adni.
 
A megoldandó feladat: a kiemelt közhasznú szövetség életében ez a gazdasági tevékenység átformálná a működést, a kiemelt státusz köti a lehetőségeket. Ezért kellett volna a non-profit kft.
 
b. variáció: ha olyan bérlőt találunk (nincs senkivel aláírt szerződésünk az ügyben), hogy a raktár megtartása mellett a szövetség apparátusa összehúzódna, és az üvegajtón túli rész kerülne kiadásra. A különbözet adná a likviditás megtartását. Október elsejével szeretnénk egy új helyiséggazdálkodással indulni. Körmendi Zsuzsanna kolléganő is távozik, az ő bérével is csökken a kiadás. A végkielégítések megteremtését vállaltam.
 
Dr. Nagy Sándor kérdésére a válasz: Konkrét bérleti szerződés még nincs, csak az ingatlanosokkal van szerződés.
Az új helyszínen bruttó 180.000.- Ft-ért vállalták az MTSz elhelyezését. Személyes kapcsolatok miatt ilyen kedvező az ár.
 
Más társadalmi szervezetek székháza is egyben ez az épület, amelyben az irodáink lennének.
Az elnökség akkor fog ebben tanácskozni, ha a jogi háttér már tiszta. Az igazgató úrral közösen végezzük az előkészítő munkát. Ha valakinek van bármilyen javaslata, szívesen vesszük, nyitottak vagyunk. Feladatunk, hogy szolgáltató központként tudjunk működni stabil háttérrel.
 
Duró Imre: dr. Nagy Sándor konkrét kérdéseire szeretnék válaszolni. Vadász úr felhívott, hogy hétfőre kér választ az irodabérléssel kapcsolatban.
A szakágakat akkor akartuk értesíteni, ha már van valami konkrétum. A tárolás gondot fog jelenteni, de nem kerül utcára egyetlen szakág sem.
Az viszont biztos, hogy ez így nem fenntartható.
A korábbi három biztos forrás: NCA pályázat, tagdíj, minisztériumi támogatás- nem biztosak ma már.
Pénzügyi rész: A rezsibe beszámítottuk a takarítást is.
A másik helyen is kell fizetnünk a telefonköltségeket. Ha odaköltözik a szövetség központja, akkor az összes nagyrendezvényre és kisebb rendezvényre ingyen kapjuk a termet, mivel ott erre is van lehetőség.
 
Az ingatlanosokkal megkötött szerződésekre vonatkozik az utolsó bekezdés, tehát hogy bérbeadásra kínálhatják az ingatlant. Komoly érdeklődő eddig egy csapat volt. Az 5 euró körüli ár alapján jött ki ez az 500.000.- Ft-os összeg.
 
Dr. Nagy Sándor: A b. verzió jobban tetszik. A 3 fős központ „emészthető”. Ráérünk egy év után vonalat húzni, hogy mit eredményezett az összébb- húzódás. Ha elköltözünk, és ezt nem tudjuk kiadni, az növeli a költségeinket, és ez nem jó. Bérelhető helyiségek túlkínálata jellemző ma Budapesten. Ne értékeljük túl magunkat. A mai világban nincs erre fizetőképes kereslet.
 
Szabó Imre: Egy dolog: mi sem örömmel tesszük, hanem kényszer és felelősség kérdése. Rengeteg munka, idő, de ha nem kalkulálunk előre, akkor gond lesz a későbbiekben.
Igazgató úr is a b. verzió mellett lobbizik. De ha idejön egy bérlő, akkor egyetlen esélyünk van: milyen a hangulata a helyiségnek, hol van ilyen belsőterű helyiség, kevés ilyen van az ingatlanpiacon. De mondhatja a bérlő, hogy nem akar közösködni, mert beleszerettem, és hajlandó vagyok 2-3 évre kivenni, akkor menni kell az új irodába.
Még a financiális és jogi hátteret is rendbe kell tenni. De az új irodára szóló ajánlat olyan kedvező, hogy nem fognak ránk várni. Én már azon is gondolkoztam, hogy cégként kivesszük, és kiadjuk később valakinek. Persze ez nem megoldás. De nagyon kedvező az ajánlat, nehéz a helyzet. Jó megoldást fogunk erre találni.
Azt fogjuk szem előtt tartani, hogy a gazdasági szempontok mellett emberi szempontból is a lehető legjobbat válasszuk.
 
Dr. Nagy Sándor: Én is foglalkoztam ezzel. pl. mi van akkor, ha átköltözünk, és fél évig nem tudjuk ezt kiadni ? Vagy ha egyszer csak eszébe jut valakinek, hogy akkor adjuk el?
 
Szabó Imre: Amíg nincs ügyfél, aki kivegye, addig nem költözünk. Eladni semmiképpen sem fogjuk, ez már elhangzott az előző elnökségi üléseken.
 
Dr. Nagy Sándor: Döntés kellene, mert a munkavégzés így nem megoldott.
 
Szabó Imre: Az ügyvezetésnek soha nem volt olyan javaslata, hogy el kell adni, sőt, kifejezetten az volt, hogy nem adjuk el.
A másik, hogy amíg erre nincs bérlő, addig innen nem tudunk elmenni, addig nem tudjuk fizetni a másik bérleti díját. Akkor csak a b. variáció lehet. Nem tudjuk más bérleményre garantálni, hogy ilyen ajánlatot kapunk, a legközelebbi alkalomra ugyanilyen feltételekkel ugyanilyen ajánlatot hozni.
 
Mindenképpen lépni kell vagy az a., vagy a b. variációval. Ez a variáció még kb.2 hétig tartható fenn!
Tét: tudjuk-e a 2011. évet teljes körűen finanszírozni. Tudunk-e tovább működni? Ma erre a bevételen kívül esetleg az NCA kerül szóba, de az sem biztos. Ebből még a csökkentett létszám sem finanszírozható, ha nincs kiadva az ingatlan.
 
Duró Imre: Dr. Nagy Sándornak: én is így gondolom, mint ő. Az ügyvezető elnökség törekvéseit, az óvatosabb duhajkodást tartom megoldásnak.
Úgy kezdtem az igazgatói tájékoztatást, hogy sok minden változott, változhat. A következő pár hét kérdése még.
 
Dr. Nagy Sándor: A közüzemi díjak az új irodaházban akkor is annyi, ha nem vagyunk bent, ha nem fűtünk, ha nem világítunk. Tehát lenyomható a rezsiköltség. Nincs biztosítva egyelőre a bérbeadás.
 
Szabó Imre: Gondold végig, mi a bevétel. Mert te csak a kiadási oldalt nézed. Működtetni kell egy szolgáltató központot, ehhez kell a postaköltséget fizetni, a villanyt, a fűtést, a béreket stb. Nekünk a biztos, garantált működést kell biztosítani, aki tudja a területi központokat segíteni. Nehéz körülmények között vagyunk. Csökkennek a taglétszámok, támogatók nincsenek stb., át kell vészelni ezeket az éveket, amíg nem lesz jobb helyzet.
 
Dinnyés István: Egyáltalán merült-e fel más helyiség?
Mennyi az a négyzetméternyi helyiség, melyről szó van?
 
Szabó Imre: Körülbelül 100 m2.
 
Pusztay Sándor: Még az is fontos, hogy az összes kis- és nagy tárgyalót ingyen lehet használni. Látszólag a b. variáció tűnik olcsóbbnak.
Ha 10 napon belül nem adunk választ az új iroda kiadójának, az elúszik. Aki idejön bérlő, az kizárja azt, hogy itt legyen elnökségi ülés. Annak is helyet kell találni.
 
Szabó Imre: Van még vészterv, de jönnek a választások, még sok minden változhat, ezekre vissza kell térni.
 
Dinnyés István: Körülnézek, egy héten belül jelzek, hogy tudok-e másik helyiséget hasonló feltételekkel.
 
Szabó Imre: Van-e még hozzászólás? Szavazást kérek, a b. verzió megvalósítására, ha ez nem sikerül, akkor az elnökség tudomásul veszi, hogy az új irodabérlés lehetősége elment, és akkor mindenkinek lehetősége lesz javasolni hasonló feltételekkel másik helyiséget.
 
Az elnök felteszi szavazásra a b. verziót:, amely szerint az országos központ az első két helyiségbe helyezi át a működését, a többi helyiség hasznosításáról pedig saját maga gondoskodik.
ED-681(2010-09-04): 3 fő támogatja a b verziót, 17 fő ellene szavazott 1 fő tartózkodott.
 
Az elnök felteszi szavazásra az a. verziót, amely szerint, ha van bérlő az ügyvezetés a lehető legkedvezőbb feltételek szerinti bérbeadás és az új irodát bérlése ügyében tegye meg a szükséges lépéseket.
 
ED-682(2010-09-04) Az elnökség tagjai közül 17 fő igen szavazattal támogatta az a verziót, 0 nem szavat és 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
 
5., Javaslat a 2011. évi Védett napok elfogadására (ea. Duró Imre)
 
Eleve azért hoztuk erre az időpontra, hogy idő legyen tervezni a tagszervezeteknél. Július 3.-8. az új időpont. Túrakerékpáros találkozó: július 19., 24. helyszín: Békés városa
Ez a két változás várható.
 
Karácson Sándor: Dunántúlról elérhetetlen Aggtelek, ezért kérjük, hogy Budapesten legyen az elnök-főtitkári megbeszélés.
 
Másik a GYOT-ot, és a pécsi rendezvényre lehetne-e alkalmi félárú kedvezményt kérni?
Harmadik: mi lenne, ha a GYOT csak kétévente lenne megrendezve, esetleg egyik évben GYOT, a másikban kerékpáros találkozó lenne.
 
Szabó Imre: Fontos kérdések, vissza kell rá térni, mindenkit érint.
Aggteleki helyszín változtatása jogos. Ha már elmozdítjuk onnan, akkor a közlekedés miatt a budapesti helyszín ésszerű.
 
Baronek Jenő: Az elnök-főtitkárit össze kell vonni a közgyűléssel. Mert az nem lenne két felutazás. Többször felvetődött már ez.
 
Pálmai Vencel. Engem is megtalálnak, hogy ne legyen mindig GYOT. Mindig azok, akik még soha nem rendeztek még ilyet. Ez pénzkérdés is. Nincs önerő, csak akkor lesz pénz, ha eljönnek a befizetések.
 
Szabó Imre: Még beszélünk erről elnökségin. Az elnök-főtitkárit kell vinni a közgyűléshez. Májusra kell tenni, mert itt komoly feladatok vannak. Két napos történet ez.
 
Telek György: Ha van mód a védett napok bővítésére: április 1.-2.-a lenne a természetvédelmi szakmai nap Budapesten.
 
Duró Imre: Akkor kihúzva Aggtelek, és február helyette május 7-8-a Budapesti helyszínnel.
 
Szabó Imre: A védett napok közzé tehát fel kell vennünk még az április 1-2-át a természetvédelmi bizottság javaslatára.
 
Duró Imre: A természetjárók napja: Dobogókő. szeptember 24-e.
A Közép-magyarországi találkozóról később döntünk.
 
Vidovenyecz Zsolt: A jövő évi szervezőknek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az idei programok közül egyetlen egyről sem érkezett beszámoló a honlapra.
 
Kondor Attila: Amíg az újságban nem jelenik meg, addig nem is lehet megjelentetni a honlapon.
 
Szabó Imre: A változtatásokkal kiegészített védett napokat, aki elfogadja, tegye fel a kezét!
ED-683(2010-09-04): A javaslatot 21 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta az elnökség: (ld. melléklet).
2038 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter