2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.06.05.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.06.05.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.JEGYZŐKÖNYV
 
Elnökségi ülés
2010. Június 5.
 
 
Helyszín:                  Magyar Természetbarát Szövetség székháza
                                   1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II.3.
Időpont:                   2010. június 5.

Napirend:
1.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea: Szabó Imre)
2.Igazgatói tájékoztató (ea.: Duró Imre)
3.Nonprofit  Kft  alapítása (ea. Szabó Imre)
4.2010. évi kitüntetések elfogadása (ea.: Pálmai Vencel)
5.2010. évi Örökös tagság felterjesztésének elfogadása  (ea.: Pálmai Vencel)
6.2010. II. félévi elnökségi munkaterv (ea.: Duró Imre)
7.MTSZ-ről kialakult kép értékelése (ea. Maros István)
8.Egyebek
 
Jelen voltak: Szabó Imre elnök, Duró Imre igazgató
Dr. Kovács Mátyás elnökhelyettes,
Baronek Jenő, Kovács Tamás, alelnökök,
Dinnyés István, Quitt András, Trischler Ferenc, Győrfi Gyula, Karácson Sándor, Kiss László, Sűdy Péter, Haraszti Béla, Vidovenyecz Zsolt, dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Kondor Attila, Maros István, Lehoczki Zoltán, elnökségi tagok,
 
Meghívottak: Bittó Sándor SZB elnök, Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,
Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna, az országos központ munkatársai
 
Előre jelezte távollétét: Bornemisza Miklós, Zárdai István,
 
Nem voltak jelen:  Pusztay Sándor, Vajk Ödön, Cselovszki Ildikó, Pocsai Sándor, dr. Nagy Sándor, Kiss Gábor,
 
Szabó Imre    Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. A napirendi pontok szerinti munkarendet javasolja. Más napirendi javaslat nincs.
 
 
ED-664. (2010.06.05.): az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta a napirendi pontokat.
 
ED-665.(2010.06.05):Az elnökség, Szabó Imre elnök előterjesztésére egyhangú szavazással hitelesítőnek választja meg Dinnyés Istvánt és Kovács Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Hirják Ágnest.
 
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea: Szabó Imre)
 
Szabó Imre az előterjesztő.
 
Maros István hozzászólása: felületesen tükrözi amit mondott a jegyzőkönyv . Konkrétabbat szeretne. A non-profit kft. alapításával kapcsolatban kerüljön bele minden. A hangfelvételt tegye el, legyen meg.
 
A hangfelvétel archiválásra kerüljön a jegyzőkönyv mellé.
Írásban legyen rögzítve.
Quit András: az utolsó szövegrészben: tájékoztatást kér a határidővel kapcsolatban.
Önálló napirendként lesz tárgyalva.
 
Ki fogadja el a módosítással a jegyzőkönyvet?
 
 
ED-666. (2010.06.05): Az előző elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet a fent említett kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta az elnökség.
 
2. Igazgatói tájékoztató (ea.: Duró Imre)
 
Írásos anyagot mindenki megkapta erről.
Év vidékéről tájékoztatás: rossz időjárási körülmények voltak, kétséges volt, hogy lesz-e belőle valami. Végül térdig érő sárban sikerült a programot levezényelni. Kb. 800 vendéget láttunk ott. Az unió több országából érkeztek vendégek. Szakmailag is nagyon sikeres program volt a visszajelzések alapján. A sáros utak, a víz, és a járhatatlan barlangok ellenére. A nyitórendezvény a tóvégen volt a barlang helyett. Táblaátadások lezajlottak, sok VIP vendég szerepelt, hosszúra nyúlt a hivatalos rész. A kulturális programok is lezajlottak sikeresen. Baleset nem történt.
NFI adott pénzt az emléktáblákhoz, plusz egy-két programhoz is besegítettek. Kovács Mátyás kiállítása is zajlott a háttérben, illetve a kerékpáros találkozó szervezése elkezdődött, és a nordic walking találkozó szervezése is elindult.
 
Kovács Tamás: Az ÉVIKE nyitó rendezvényét dicséri. 
A magazin tulajdonjogának a megszerzése megtörtént-e, vagy folyamatban van? Komplex nyilvántartó rendszerre lenne szükség, hogy a 750 fő hogyan tagozódik a rendszerbe? Ellenőrzés meg volt-e?
 
 Duró Imre: ebben a hónapban várjuk. A GYOT jól sikerült, a szervezők mintaértékűen dolgoztak. Két rendezvény: (kerékpár, nordic) kérnének róla írásos anyagot, hogy ki lehessen használni az aggtelekieknek a rendezvényt.
 
Quit András: pénzügyi adatoknál 3 mondat a végén: kérne erről bővebb információt.
Ezek a  hitelfelvételekkel kapcsolatos információk. A ránk vonatkozó törvények és a befektetési szabályzat hogy illeszkedik össze?
 
Duró Imre: hol a mondat: 1 . oldal. 3. sor.: a kft-nél . nem vállalkozói tevékenységhez kértünk hitelt, hanem projektek önrészéhez. Hitel: egy darab került felvételre (Bognár Mária, Tagi kölcsön nincs!) ez kamatmentes. Nincs vállalkozói tevékenység!
 
Quit András: felvetésére, szeptemberben kell döntést hozni, mert az elnökség eddigre tudja úgy strukturálni magát, hogy ezt meg tudja tenni.
 
Duró Imre: megköszöni Kovács Tamás az elismerő szavakat. Az odavitt embertömeget nem bírta el a hely, a cél az, hogy szétszórva legyen ott sok vendég, és az ott megfordulók vigyenek oda programokat, mint erre lett is ígéret. Rita jövő hét csütörtökre hívta össze az év vidéke program szervezőit. Kondor Attilát szeretné bevonni Imre a munkába, mert Búzás Károly lemondott. További tájékoztatás lesz.
Egységes kártyanyilvántartó rendszer már elkészült, jövő héten lesz a teszt üzemmód. Tamást kérte meg Imre, hogy jöjjön el, nézze meg, Tamás elfogadta a felkérést, eljön.
Magazin tulajdonjog: megtaláltuk azt az embert, aki tud dönteni ebben. Nyilatkoznunk kellett arról, hogy közhasznú szervezet vagyunk, amelynek feladata, hogy tagságát tájékoztassa a természetbarát ügyekről. Nyilatkozni kellett arról is, hogy a magazin arhivált anyagait megfelelő módon fogjuk kezelni. Két javaslatunk van: az egyik szerint a Széchényi Könyvtárnak adnánk át, a másik szerint az MTSz könyvtárában kerülne megőrzésre.
 
Baronek Jenő: köszöni a válaszokat, kérdezi van e még felvetés?
 
ED-667. (2010.06.05): Az igazgatói tájékoztatót egyhangúlag elfogadta az elnökség.
 
Átadja a szót Szabó Imrének: azt szeretné kérni, hogy nézzék el neki, de muszáj elmennie az áradás miatt. Kérése: járuljanak hozzá, hogy a 3. napirendi pont után a 7. következzen, és akkor visszaadná a levezetést.
 
ED-668. (2010.06.05): Az elnökség a napirendi módosítást egyhangúlag elfogadta.
 
 3. Nonprofit  Kft  alapítása (ea. Szabó Imre)
 
Szabó Imre: Vállalkozói tevékenységhez hitelt nem lehet felvenni, kölcsönt kellett ehhez igénybe venni. A szövetség hosszú távú működéshez szükséges, hogy a szövetség Tulajdonában lévő, 100%-ban, non-profit kft. hozzanak létre, aki tud vállalkozói tevékenységet folytatni. A mai állapotban a tagdíj, és a garantálható állami támogatás – az itteni épület fenntartását, + a személyzet + az infrastruktúra fenntartása nem lehetséges ebben a formában. Ezért szükséges a kft. létrehozása, hogy tudjon tovább működni a szövetség. A tagdíj emelés nem megoldás, nem megvalósítható. Továbbá nem jó megoldás a megyéktől elvenni a rájuk eső 50%-os részt, szükséges a területi szervezeteknek, hogy maradjon náluk pénz. Nem célszerű ez a lépés.
Az NCA pályázati alapra pályázhatnak. (nem biztos, hogy lesz a jövőben, nem lehet erre építeni. Állami támogatás: a sporthivatalon keresztül kapott pénz még az idén jön, de az átalakítási tevékenységeket ismerve, nem úgy látszik, hogy a szabadidős tevékenységekre fog jönni pénz. Tehát abból kell gazdálkodni, ami van. Szükséges a vállalkozói tevékenység, de mindenképpen ki kell lépni a szövetség keretei közül. Felhívás jelent meg a honlapon, hogy aki tud, segítsen, ez nem azt jelenti, hogy ezzel tulajdonjogot kapnak a kft-ben, hanem támogatásként fizessék be és abból hozzuk létre a kft-t. 3 millió forintról érkezet szándéknyilatkozat, ez elég az alapításhoz. 4- ember jelezte, hogy részt venne ennek az alapításában. Ez céltámogatás. Nyilvánvalóvá tette mindenki, hogy csak a konkrét működést támogatja, tehát a szövetség csak a kft. létrehozására fordíthatja ezt a pénzt fontos még: a tudatformálás, az öko-tudat alakítása. A vállalkozói tevékenység szept. 1-től a kft. feladata, a szervezeti élettel kapcsolatos dolgok a szövetség központjáé marad, pl. a területi szervezetekkel való kapcsolattartás, a dokumentumok kezelése. A javaslat mindenki előtt megtalálható. A szándéknyilatkozatok Duró Imrénél vannak. Befektetési szabályzat szerint, ha 50% + 1 fő esetén elnökségi döntésre, kisebbségi tulajdon esetén közgyűlési határozatra van szükség a cégalapításhoz. Szükség lesz az alapszabály és a szabályzat összefésülésére. Most az elnökségnek van kompetenciája dönteni
 
Maros István: gazdasági társaság létrehozása az elnökség hatáskörébe tartozik. Felkéri az elnökséget, hogy hozzanak létre egy non-profit kft-t. ne 100%-os tulajdonban legyen a MTSz-nél a kft, itt nem volt szó céltámogatásról, hanem befektetői hozzájárulásról volt szó. Ügyvezető elnökség nem teljesítette a feladatát. Jóváhagyjuk-e, hogy nem toborozunk befektetőket, hiszen az ügyvezető elnökségnek erre van jogköre. Ma úgy alapítunk kft, hogy be kell nyújtani egy papírt, az elnökség nem kapta meg az alapító okiratot, nem látta, nem vitatta meg, így nem lehet döntést hozni. Meg kell ismerni az alapító okiratot, és alaposan át kell gondolni az alapítást semmiféle előkészület nem történt. Egész más került a honlapra, mint amit itt legutóbb megbeszéltek a befektetőkről.
 
Szabó Imre: Az ügyvezető elnökségi ülésen Pusztay Sándor javaslatára született az a döntés, hogy az elnökség elé a kétféle javaslatot hozzuk. Az ügyvezetés a 100%-os tulajdonú alapítás mellett foglalt állást.
Befektető eldönti, hogy a pénzt milyen formában adja, tulajdonosként-e, vagy támogatásként. Az ügyvezető elnökség javaslata az, hogy támogatásként jelenjen meg. A befektető joga, hogy elfogadja-e ezt. Kétlépcsős tárgyalás van előirányozva, ez is benne van a jegyzőkönyvben. Ennek megfelelően kell eljárni.
A múltkori egyhangúlag történő elfogadással a következőket fogadta el az ügyvezető elnökség.: nem 50%-kal javasolja létrehozni, hanem 100%-ban az MTSz-é legyen, hogy ne legyen ezzel kapcsolatban az, hogy azért ad valaki pénzt, hogy profitálhasson belőle.
Most az elnökségnek döntenie kell arról, hogy ilyen formában akarja-e létrehozni a non-profit kft-t.
 
Maros István: fel kell tenni a kérdést, hogy elfogadja –e az elnökség a kft. ilyen formájú létrehozását? Módosítást kér, hogy az elnökség előkészítő munkára kérje fel az ügyvezető elnökséget, és az elnökség döntsön az alapító okirat megtárgyalása után a KFT létrehozásáról.
 
Szabó Imre: Az elnökség most fog dönteni arról, hogy milyen formában akarja létrehozni a kft-t.
 
Duró Imre: beérkezett a 4 nyilatkozat, amiben benne van, hogy vállalják-e így a befektetők a pénz adását. Az ügyvezető elnökség engem és Sándort bízott meg, hogy dolgozzuk ki az előzetes tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Elkészítettem egy listát arról, hogy milyen tevékenységi körökre (TEÁOR lista) jöhet létre egy ilyen kft. Az alapító okiratra is van kész javaslatunk. A döntéskor az ügyvezető személyéről és a felügyelő bizottságról is dönteni kell. A határidőig Szabó Imre és Pusztay Sándor 1-1 millió forintról, Maros István és Duró Ildikó 500-500 ezer forintról adott szándéknyilatkozatot. Duró Ildikó a feltételek megváltozása után és bizonyos egyéb körülmények miatt alapítói szándékát visszavonta. Most 2,5 millió forintnál tart az alapítói vagyon.
 
Szabó Imre: le kell egyszerűsíteni: a testület hozzon döntést, hogy bízik-e az általa megválasztott emberekben, vagy ha nem , akkor közgyűlés kell, és le kell váltani az elnökséget. Ügyvédi munkát nem kell felülbírálni. Így nem tud tovább működni az MTSz, nem szabad húzni az időt.
 
Maros István: nem kérdőjeleztem meg az elnökség munkáját, de ez egy komoly munka.
 
Szabó Imre: a befektetők döntik el, hogy létre tud-e jönni a kft. hiszen azért adják a pénzt.
Módosító javaslatként szavaztatni fogok róla.
 
Baronek Jenő: maradjon az eredeti javaslat, nem húzzuk az időt vele.
 
Szabó Imre: az elnökség arról tud dönteni, hogy mivel bízza meg az ügyvezető elnökséget.
 
Először a módosító javaslatot teszem fel : István jav. Ki fogadja el? 4 fő
Eredeti mellett szavazott: 13 fő
 
ED-669. (2010.06.05.) Megállapítom, hogy 13:4 arányban a szövetség elfogadta az eredeti javaslatot. Nyilatkozni szükséges a befektetőknek, hogy fenntartják-e, hogy céltámogatásként is támogatják a kft-t.
Szabó Imre: Én igen, és Pusztay Sándor is, tehát ketten vagyunk.
 
Maros István: nem tartom fenn ilyen formában az alapítói szándékomat.
 
 
7. MTSZ-ről kialakult kép értékelése (ea. Maros István)
 
Maros István: legelőször a vízitúrán értesültem arról, hogy milyen kép van rólunk a tagok, a külvilág körében.
 
Szabó Imre: egy tárgyalási metódussal kell kezdeni: mit szeretnénk megtárgyalni, azt javasoltam, hogy küldjük ki mindenkinek a levelet, ami borzolja a kedélyeket. Volt már szó ügyvezető elnökségin erről. Én javasoltam, hogy kerüljön ez elnökség elé. Többen le akartak beszélni erről, én hagytam magam.
Most, miután nem mindenki ismeri, ezért most tárgyalási szünet kell, hogy mindenki megismerje a történetet.
Azt kértem, hogy mi legyen a napirendi pont címe és tárgya, és legyen mindenkinek kiküldve.
 
Maros István: én tudom anélkül is folytatni, a napirendet teljesíteni, hogy nem ismerik a tagok a levelet.
 
Szabó Imre: Ügyrendi kérdés: az elnökség tagjai ismerik-e azt az internetes anyagot, ami kiosztásra került? Nem . kívánja –e megismerni,és utána folytatni a napirendet.
Ki kéri, hogy megismerhesse az anyagot.
 
Szabó Imre: Minden elnökségi tagnak kell másolni
 
Duró Imre: nem Maros István írta a levelet, ő hívta fel a figyelmet, hogy ez van a neten, ezzel foglalkozni kell. Van-e a szervezetfejlesztésnek pozitív hatása, mert ő nem így tapasztalta. És mindenképpen fontosnak érezte, hogy erről az elnökség beszéljen.
Pusztay Sándor levele. Tolmácsoltam Pusztay Sándor. kérését, továbbá a saját véleményem: ha az elnökség nem hoz döntést, én lemondok június 15-től. Dobogókőn , miközben én dolgoztam, a háttérben ment a levélolvasás, így képeztem az embereket. Háncs Péter nevű tagtársunk hozta fel ezt a levelet, ebben a levélben szereplő állítások túlmennek azon, hogy baráti megbeszélésen tárgyalhatók lennének. Muszáj érdemi döntést hozni, mert komoly a probléma.
 
Maros István: ezzel kapcsolatban lenne nekem javaslatom. Mivel mi egy kiemelten közhasznú szervezet vagyunk, a mi működésünk egy nyitott könyv. Most csináltuk meg a honlapot, rakjunk fel egy „üvegzseb” fület, amely alá az összes MTSZ dokumentumot fel kell tölteni. Menjünk annak elébe, hogy ügyvédek jelenjenek meg, tegyük fel a honlapra mi magunk a szükséges dokumentumokat. Ezzel az alaptalan találgatásoknak elejét vennénk.
Javaslom, hogy az MTSz működésével kapcsolatos minden dokumentumot rakjunk fel a honlapra.
 
Szabó Imre: az előterjesztő határozott javaslata, hogy az elnökség dönt arról, hogy szabályszerű a működés, és tegyük a honlapon nyilvánossá a működéssel kapcsolatos dokumentumot. A kiemelten közhasznúsággal kapcsolatosan ez így van.
 
Maros István: annyi plusz van benne, hogy menjünk elébe a dolgoknak.
 
Szabó Imre: az előterjesztő javaslatára ezt szavazásra bocsátom. Van-e hozzászólás: nincs akkor kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.
ED-670(2010.06.05.) Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
 
Szabó Imre: Néhány gondolat: az index oldalán kb. fél éve van fent a levél. A leírtak stílusa, módja, a névtelensége is hozzájárult ahhoz, hogy működő miniszterként: ha a jobboldali sajtó fogást akart volna rajtam találni, akkor ez kiváló alap lett volna rá. Február óta, ha ebből lehetett volna bármit kivenni, akkor le lehetett volna járatni engem. Számomra jelzésértékű, hogy ezzel kapcsolatban senki nem vádolt meg. Az a szervezeti kultúra engem is elgondolkoztatott, amiről Imre beszélt. Itt mindig is azért volt jó lenni, mert mindig szót lehetett egymással érteni, konszolidált társadalmi légkör volt jellemző. Ez folyamatosan változott az elmúlt években. Azt a bizonytalanságot, és rossz hangulatot, azokat nem lehet tovább változtatás nélkül hagyni. Azóta, hogy átadtam a főtitkári feladatokat, az 5. főtitkár van, mind rövid életű volt. Ez nem tartható így. Elindulnak a szövetség belső információáramlásán keresztül az információk, amik csak arra jók, hogy szétzüllesszék a szövetséget. Ezért én folytattam egy megbeszélést Bognár Máriával és Duró Imrével. Ők nincsenek túl jóban. Egyértelmű lett a számomra, hogy ez így nem működhet. Javasoltam, hogy a létrejövő non-profit kft vezetését vegye át Imre, Bognár Mária pedig vegye át az igazgatói munkakört, és lássa el a szűkített munkafeladatot. Bognár Mária szept. 1. után mindenképpen elmegy más munkahelyre. Szerintem kell neki 3 hónapot adni, javaslom, hogy végkielégítéssel menjen el. Én vagyok a munkáltatójuk, ezért szerettem volna ezt elmondani. A levél egy mellékkörülmény, ami kihozta, előhozta ezt a témát.
Azért volt fontos, hogy erről beszéljünk, mert átmeneti formában fogunk működni a közeljövőben. Nem tartható a ház, a 6 munkatárs, a sok helyiség kihasználatlan. Ha a házat tartani akarjuk, akkor ehhez kell igazítani a szövetség munkáját. A központban, ha az igazgatót vagy az elnököt minősítő beszédek folynak, az inkorrekt, és nem tud működni. Vagy visszaállítjuk a bizalmi légkört, és az itt dolgozók lojálisak tudnak lenni, és tudomásul veszik, hogy itt a dolgukat kell elvégezni.
 A levélben a közgyűlésre hivatkozik, a tisztújításra. Mivel ezen már túl vagyunk, tekinthetem úgy, hogy akik ismerték ezt a történetet, azok nem vetették fel, így nem kéne vele foglalkozni, de nem lehet kipipálni. Azt a fajta gazdasági hátteret, amit a Bognár Mária jelent, azt meg kell tartani. Imre gazdasági háttér nélkül nem tud tevékenykedni.
Enyém a felelősség, tehát nekem kell ezzel foglalkoznom.
Úgy látom, hogy változtatni kell. Az elhangzottakat fogadjátok el elnöki tájékoztatóként.
Dönteni kell, hogy az elnökség kíván-e foglalkozni a leírt dolgokkal az így megismert dokumentumok alapján.
 
Duró Imre: én megpróbáltam együttműködni Bogival.
Nem mehet tovább az MTSZ, nincs tartalék, nem lehet működtetni. 2 éve elvállaltam, pedig láttam, hogy nem lehet kifizetni a béreket. Vettem a fáradtságot, és magamra vállaltam, hogy minél több pályázati projektből tudjunk a bérre átcsoportosítani. Ebben nem voltak partnerek a kollégák. Külsősöket kellett behozni. A megvalósításhoz kölcsön kellett, és egyre több új projekt, azért, hogy a béreket és a rezsit ki tudjuk fizetni. Ehhez képest az ember kap egy ilyen szemetet. Igen, van talicskázás, de befelé hordtuk a pénzt. Hogyan lehet tovább működtetni a szervezetet? Segítsetek, mondjátok meg hogyan lehet működtetni.
 
Quit András: ügyrendi javaslat: a többi napirendi ponton túl lehetnénk.
 
 
4. 2010. évi kitüntetések elfogadása (ea.: Pálmai Vencel)
 
Szabó Imre: van-e kérdés Vencelhez
 
Baronek Jenő: tegnap kaptam levelet a megyei elnöktől , melyben feltette a kérdést, hogy – Raub Bálintné neve miért nem szerepel az előterjesztésben.
 
Pálmai Vencel: Raubné és a felterjesztő által leírtakat, nem lehet értékelni, így nem lehet bírálni.
Romlik a felterjesztések minősége, 2 szó alapján nem lehet dönteni.
 
Baronek Jenő: egy idős asszonyról van szó, aki hetente kétszer vezet túrát, pécsi, hiszen ott lesz a találkozó, ezért kellene kitüntetni.
 
Pálmai Vencel: nem állt a birtokomban megfelelő információ
 
Szabó Imre: szólni kell a felterjesztőknek, hogy mit várunk tőlük
 
Szabó Imre: A szabály az szabály, akkor csak arra, amire felterjesztették. Nem változtatjuk meg az előterjesztést, de a szervezők gondoskodjanak róla, hogy oklevélet, vagy valamit kapjon.
 
ED-671. (2010.06.05): az elnökség egyhangúlag elfogadta felterjesztést.
 
 
5. 2010. évi Örökös tagság felterjesztésének elfogadása  (ea.: Pálmai Vencel)
 
 
Pálmai Vencel: Asztalos Györgyöt mindenki ismeri, kérem támogassák
 
ED-672. (2010.06.05.): Egyhangúlag támogatták
 
 
6. 2010. II. félévi elnökségi munkaterv (ea.: Duró Imre)
 
 
Duró Imre: a szeptember eleji időpont volt a szervezeti változás előterjesztése,
 
 
Vidovenyec Zsoltz: napirendi pontnak felvenni, hogy mit szeretne elérni az elnökség
 
Duró Imre: szept. 4-e kapcsán?
 
Szabó Imre: folyamatként kellene kezelni. Írjuk be nov.-re, de szept.-ben el kell kezdeni. Hogyan tovább MTSZ típusú beszélgetést. A regionális találkozókat szervezőket meg kell kérni, hogy ott is éljenek ezzel a lehetőséggel. Jó-e a munkacím?
 
Haraszti Béla: én konkrét témát is adnék: ha egyre zöldebbnek valljuk magunkat, akkor ez lehetne az, ahol közép- hosszú távú tervre van szükség!!! Ehhez adhatna egy vezérfonalat az MTSz
A másik: a tömegsport jelleg lenne fontos. Szerintem ezt fogja az unió támogatni. Egyre több szerveződés van, ami a szabadidősport, tömegsport irányában szerveződik. Meg kell lovagolni a szabadidő, diáksport
Irányvonalat.
Szabó Imre: készüljetek úgy, hogy a novemberi elnökségi ülés legyen egy ilyen beszélgetés. Nem lesz 2 órán belül vége. Egész napos elnökségi értekezlet lesz.
 
Haraszti Béla: internet rövidíti ezt. napi kapcsolatot is lehetővé tesz.
 
Szabó Imre:munkaformának ezt természetesnek tartom. Nem zárhatjuk ki, hogy aki ebben nem tud részt venni, az kimaradjon. Az elnökségnek tárgyalni kell erről.
 
Kovács Tamás: kéri, hogy a 2011. évi Védett napok napirendi pontot tegyük át szept. 4-re.
 
Kiss László: Foglalkozni kell azzal, hogy mit szeretnénk, és ehhez igazítani az alapszabályt.
 
Szabó Imre: nov. 27-én el kell kezdeni foglalkozni vele. – alapszabály felülvizsgálatának elindítása
Aki elfogadja ezekkel a felvetésekkel
 
 ED-673. (2010.06.05.): A alábbi módosításokkal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
 
Az MTSZ Elnökségének 2010. év II. félévi üléstervére
 
 
2010. szeptember 4.
 
-          Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
-          Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
-          Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról
-          Az MTSZ központ szervezet átalakítás kérdései
-          Javaslat a 2011. évi Védett napok elfogadására
-          Egyebek
 
 
2010. november 27.
 
-          Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
-          Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
-          Javaslat a 2011. I. félévi munkatervére
-          Hogyan tovább MTSZ,- Alapszabály módosítást előkészítő beszélgetés
-          Egyebek
 
 
 8. Egyebek
 
Szabó Imre: sok minden van.
Az egészről beszélünk, értékeljük, valaki szeretne tételesen végigmenni a témákon, a rossz szájíz elkerülése végett.
 
Maros István: kérte, hogy menjenek végig részletesen.
 
Duró Imre: Duró Imre, Pusztay Sándor levele bele van emelve, mondom melyek ezek
Enyémek is benne vannak
 
Szabó Imre: Egyértelmű, hogy ez egy szerkesztett változat.
 
Szabó Imre : ismeretlen tettes ellen feljelentést fogok tenni. Pusztay Sándornak nincs olyan kérése, hogy tételesen menjünk végig.
Van-e valakinek javaslata, hogy tételesen menjünk végig? Nincs ilyen javaslat.
Ki kíván szólni? Senki?
 
ED-674. (2010.06.05.): Megállapítom, hogy nem kíván az elnökség vitázni róla, nem kíván vele foglalkozni részletesen.
 
Kovács Tamás: ítéljük el az egész anyagot és módszert, mert ez minősíthetetlen. Sajnos Duró Imrét sértették meg, ezzel is tenni kell valamit, de itt ez most nem alkalmas időpont itt plenárisan. Szívesen segítek neki, erre a feljelentés is alkalmas, de nem biztos, hogy eredményre jutni.
 
Dr. Kovács Mátyás: mi azt szavaztuk meg, hogy nem kívánunk részleteiben foglalkozik vele, de muszáj lenne, hiszen rólunk szól. Szavazzuk meg, hogy vélekedünk róla.
 
Martos István: a konkrétumok személyekhez fűződnek. Nem látom, hogy az elnökség ebben állást tudna foglalni. Nincsenek a birtokában a szükséges információnak.
 
Szabó Imre: megkérdeztem, hogy ki kíván szólni, de senki nem jelentkezett.
Pusztay Sándor levelében benne van, hogy elítélően szól a módszerről. Az elnökségnek nem szeretnék felelősséget áthárítani, de szükséges – az érintett témakörök között több olyan van, ami nem személyes – ha úgy dönt az elnökség, hogy nem beszél róla, akkor minősíti is.
Elitélően, vagy támogatólag nyilatkozunk?
 
Kiss László:a Pusztay Sándor kérésének eleget kell tennünk. Vitatott az igazságtartalom , de mindenképpen sértő az egész szövetségnek, hogy ilyen jelenik meg a szövetségről:
 
Szabó Imre: javaslom, hogy az elnökség bízza meg az igazgató urat, hogy az indexnek készítse el a levelet, és küldje el.
 
 
ED-675. (2010.06.05.) 2 tartózkodással elfogadta az elnökség. Megbízza az igazgató urat, hogy az indexnek készítse el a levelet, és küldje el.
 
Bognár Mária: Megválok a szövetségtől, de NEM A LEVÉL MIATT VÁLOK MEG A SZÖVETSÉGTŐL!! Nem fordultam személyesen sehova. Ha gondom volt, azt elnökségin többször, több tagnak is jeleztem, hogy milyen bajaim vannak a szervezettel. Nem a szövetség elveivel vannak bajom. Úgy érzem, hogy a bizalom és korrektség irányomban nem volt megfelelő. Tényleg volt olyan, hogy az apparátus ellenálló volt, ez így történt, de az előzmények is szükségesek. 3-4 hónappal később értesültem olyan feladatról, amit nekem kellett volna elvégeztem.
Jobbítás szándékával: 4 elnök és 5 főtitkár mellett dolgoztam. Fontos, hogy az apparátus tájékoztatva legyen. Volt olyan év, hogy egy évig nem volt apparátusi értekezlet. Nem voltak megbeszélve a feladatok, nem voltak kiosztva, ellenőrizve.
 
Szabó Imre: nem töltöttem itt napi szinten órákat, nem érzem magam felhatalmazva, hogy értékeljem a helyzetet. A két felszólalás is jelzi, hogy gond van Duró Imre, Bognár Mária között.
Elnökként lényegesen több időt kell ráfordítanom, hogy figyeljek az ügyekre. Ugyanakkor 2002-ig nem voltak ilyen gondok. Utána három főtitkárt fogyasztottunk el. Egyetlen szervezet sem engedheti meg magának, hogy 2 évente cserélgesse a főemberét. Abban maradtam Imrével és Bogival, hogy még pár hét türelem után térjünk rá vissza. Bognár Mária már eldöntötte. Átadás-átvétel kérdését át kell tárgyalni. Nekünk gondoskodni kell arról, hogy a szövetség könyvelése hibátlanul folytatódhasson.
 
Dinnyés István: köszönjük Bognár Mária munkáját. Ha új ember kerül ide, azt az elnökség is meg fogja érezni. Jó lenne, ha az új ember nem pár hónapra szólna. Fontos, hogy több foglalkozás jusson az apparátusnak.
Alapszab.-t is minél hamarabb kell módosítni. Sok dolgot kell átjavítani. Felajánlotta a segítségét a szakosztályának az árvíz helyretételében.
 
Maros István: magára vállalná hogy belenézne a pályázatokba: számlákba, vállalkozói szerződésekbe… Többször kértem, hogy megkaphassam a szóbeli jegyzőkönyveket.
Hétfőn 10 órára jövök be. Egy adatbázist fogok készíteni, hogy átláthatóak legyenek a dokumentumok.
 
Duró Imre: ügyvezető elnökségről nem történt hangfelvétel.
Szabó: az ügyvezetésre nem hittem, hogy ugyanaz vonatkozik, de ha ez van az alapszabályban, akkor szükséges ezt másképp végezni.
 
Bognár Mária: hétfőn jönnél?
 
Maros István: hétfőn megbeszéljük, és utána tudom elkezdeni a munkát. Személyes egyeztetés után dolgoznak.
 
Quit András: tavaly október óta Urbán László társammal több alkalommal többször jártunk Olaszországban, és vittünk propagandaanyagokat, és terjesztettük. Írásban nem tudtam erről még beszámolni, de pótolni fogom.
 
Kovács Tamás: a sportvarázs programra hívta fel a figyelmet, és meghívta az elnökséget.
 
Szabó Imre: Más napirendi pont és megtárgyalandó téma nem lévén az ülést bezárja.
 
 
 
kmf.
 
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
Hirják Ágnes
sk.
 
 
Hitelesítette:
 
Dinnyés István                                                       Kovács Tamás
2052 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter