2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.04.10.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2010.04.10.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.JEGYZŐKÖNYV

Elnökségi ülés
2010. április 10.
 
 
Helyszín:                  Magyar Természetbarát Szövetség székháza
                                   1064 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II.3.
Időpont:                   2010. április 10. ápr. 12.
Napirend:
                                   1.         Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
                                   2.         Igazgatói tájékoztató
                                   3.         Közhasznúsági jelentés
                                   4.         Költségvetés
                                   5.         Elvi állásfoglalás nonprofit KFT alakítása tárgyában
                                   6.         A Közgyűlés napirendje
                                   7.         Egyebek
 
Jelen vannak:         A mellékelt jelenléti ív szerint
 
 
Az ülés menete:
 
Szabó Imre    Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. A napirendi pontok szerinti munkarendet javasolja. Más napirendi javaslat nincs.

ED – 656 (2010.04.10):
az elnökség egyhangú döntéssel elfogadta a napirendet.
Üdvözli Zárdai Istvánt, mint új Borsod megyei elnököt. Gratulál a megválasztásához és sok sikert kíván a munkájához.

ED – 657 (2010.04.10):
Az elnökség, Szabó Imre elnök előterjesztésére egyhangú szavazással hitelesítőnek választja meg Dinnyés Istvánt és Kovács Tamást.


1.     
Napirendi pont

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Kondor Attila:
a kerékpáros túrázok nevének javítását kéri.

Szabó Imre:
   Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv elfogadását.

ED – 658 (2010.04.10):
 az elnökség egyhangú szavazással elfogadja.


2.     
Napirendi pont:

Igazgatói tájékoztató


Duró Imre:
Szóbeli kiegészítést tesz. Az infrastruktúra fejlesztés címszó alatt a hétfőn kezdődő felújításról és számvizsgáló bizottság üléséről beszél. Megemlíti a felvett kölcsönnel kapcsolatos teendőket is.

Szabó Imre:
Ismerteti a kölcsön felvételének körülményeit.

Bornemisza Miklós:
 A MENET és a TÁMOP utófinanszírozásával kapcsolatos kérdést intéz az igazgatóhoz.

Duró Imre:
    elmondja, hogy a két programnak nincs köze egymáshoz. Ismerteti a MENET pályázati támogatás során ki nem fizetett összeg elmaradásának okait, és az utófinanszírozásos TÁMOP hitelfelvételének szükségességét ecseteli.

Szabó Imre:
újra megerősíti a kölcsönfelvétel szükségességét. Szavazásra bocsájtja az igazgatói tájékoztató elfogadását.

ED – 659 (2010.04.10):
 Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a tájékoztatót.


3.     
Napirendi pont

Közhasznúsági jelentés

Szabó Imre:
mivel nincs hozzászólás, szavazásra bocsájtja a kiküldött anyag elfogadását.
ED – 660 (2010.04.10):  Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2009. évi közhasznúsági jelentést.
 
 
4.      Napirendi pont

Költségvetés

Szabó Imre:
Mivel szóbeli kiegészítés és kérdés nincs, szavazásra bocsájtja a 2010.évi költségvetés elfogadását.
 
ED – 661 (2010.04.10):  Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja az MTSZ 2010.évi költségvetését.


5.      Napirendi pont

Elvi állásfoglalás nonprofit KFT alakítása tárgyában

Szabó Imre:
   elmondja, hogy a befektetési szabályzat alapján az elnökségnek kell dönteni a gazdasági társaság alapításáról. Mivel a jelenlegi struktúrában a szövetség sem vállalkozni, s igazi szolgáltató tevékenységet folytatni nem tud, viszont bevételekre szüksége van, változtatni kell.
A szövetség működőképességéhez szükség lenne egyéb bevételekre, de a tagdíjat nem akarjuk emelni.

Kétlépcsős döntést javasol. Az első: Az elnökség megbízza az ügyvezetést egy nonprofit KFT létrehozására. 2. Az alapszabály módosításánál a közgyűlési hatáskörből ki kell venni a cégalapítást és a többi gazdasági döntéssel együtt, az ügyvezető elnökség hatáskörébe utalni.

Duró Imre:
Javasolja, hogy a döntéshozatalkor ne kösse ki az elnökség a 100%-os tulajdont. Az MTSZ pénzt nem tud bevinni az alapításkor.

Szabó Imre:
Mennyivel lehet megalapítani egy céget?

Pusztay Sándor:
500 ezer forinttal, de nem célszerű 500 ezer forinttal alapítani, mert nem lesz működőképes. 1-2 millió forintot be kell fektetni. Nem szabad veszélyezetni a szövetség működését, ezért befektetőket kell találni.

Szabó Imre:
51% és 100% közötti tulajdonban lévő nonprofit kft-t kell alapítani. A cégnek vissza kell támogatnia a szövetséget.

Maros István:
Kik lesznek a tisztségviselők, ki dönt a személyükről? Miért kell ilyen módon dönteni, miért nem ajánlhatja fel egy külső alapítású KFT a nyereségét.

Szabó Imre:
   Az adó jogszabályok változtak. A támogatás szabályai január elsejétől módosultak. Bognár Máriát kérdezi, hogy hogyan.

Bognár Mária
: Nem tudja pontosan.

Pusztay Sándor:
A hagyományos támogatási struktúra megváltozott. A régi gyakorlat szerint nem tudnak a cégek támogatni és adózás előtti eredményt, vagy adóalapot csökkenteni.

Szabó Imre:
Az érdekeink érvényesítésére jobb a saját tulajdon. A felügyelő bizottságban kell a többségnek megjelennie.

Pusztay Sándor:
Számos visszaélésre adna lehetőséget egy külső vállalkozás bevonása. Ismerteti a Kft és a felügyelő bizottság működését.

Cselovszky Ildikó:
Ha megalakul a Kft, az MTSZ nem esik el a közhasznúsággal kapcsolatos kedvezményektől, támogatástól.

Pusztay Sándor:
Éppen ezért van szükség a KFT-re.

Duró Imre:
Ismerteti a kft egyéb szolgáltatási lehetőségekről.

Maros István:
Már érti a rendszer működését és így tudná támogatni.

Szabó Imre:
az alapító tőke nagyságrendjéről van szó. A meghirdetés nyilvánosságáról és a határidőkről is beszél. Javasolja a május 14. pénteket határnapként.

Bognár Mária:
kötelezettségvállalást és letéti számlát javasol.

Szabó Imre:
összegzi: május 15. 13 óra, szándék- illetve kötelezettségvállaló nyilatkozatra és minimálisan 500 ezer Ft-ra tesz javaslatot. Van-e más javaslat? Mivel nincs a döntés előtt összefoglalja a határozati javaslatot:

Az ügyvezető elnökség felhatalmazást kap egy nonprofit KFT megalapítására. Az elnökség az alapítói szándék jelzésére a május 14. 13.00 határidőt határozza meg. Az újságban és a honlapon meghirdetett befektetői toborzás után összehívott alapítói kör alapítsa meg a céget.

ED – 662 (2010.04.10):
 Az elnökség egyhangú döntéssel elfogadja a javaslatot.
Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az alapszabály módosításánál majd figyelni kell a befektetői szabályzat módosítására.


6.      Napirendi pont

A Közgyűlés napirendje


Bognár Mária:
Napirendi pontként be kell vinni az ellenőrző bizottság lemondott tagja helyett egy új tag megválasztását. Ehhez meg kell alakítani a jelölő bizottságot.
 
Szabó Imre: fel kell kérni a korábbi három tagú jelölő bizottságot: Dománszky Zoltán, Balogh Istvánné Csávás István.
 
Az elnökség döntését kéri a közgyűlés napirendjének kiegészítésére, és a jelölő bizottság felkérésére.
 
ED – 663 (2010.04.10):  Az elnökség egyhangú döntését követően megállapítja, hogy 5 napirenddel hívják össze a közgyűlést.

 
7.      Napirendi pont
Egyebek 

Szabó Imre Április 18-ról, a 100 éves a természetbarát mozgalom című rendezvényről beszél. Mindenkit vár a programra, s a kiosztott és kiküldött meghívókra hívja fel a figyelmet.
Duró Imre április 19-re, a NOWA konferenciára hívja fel a figyelmet.
 
Kovács Tamás Elmondja, hogy május 5-én szerdán 10.00 órától NSZSSZ közgyűlésre 4 főt kell delegálni.
 
Szabó Imre    Pusztay Sándort, Kovács Tamást, Duró Imrét és Bornemisza Miklóst javasolja. Nekik megbízólevelet kell készíteni.
Pusztay Sándor: Elmondja, hogy Április 21-én 14.30-tól a Szlovák Kultúra Házában megemlékezés és kulturális program lesz.
 
Zárday István: az Év vidéke programról és a befizetésekről beszél. Kéri, hogy a csekkekért jelentkezzenek a befizetni szándékozók.
 
Vidovenyec Zsolt: a Honlap fejlesztéséről szól. Elmondja, hogy új fejlesztési program indult. Kéri a megyei szövetségek vezetőit a helyi anyagok megküldésére.
 
Duró Imre: felhívja a figyelmet a honlapszerkesztői és újságírói képzésre, amely várhatóan a fejlesztést követően május hónapban indul.
 
Pusztay Sándor: Ígéri, hogy a honlap számára átadja az újságban megjelenő anyagokat. Az újságíró tanfolyamok sikeréről és a megyei hírek hiányáról beszél. Elmondja, hogy a Természetbarát Híradót újra megjelenik, s ide is kellenek a hírek. A turistakártyáról is szól, s elmondja, hogy már 650 kártyatulajdonos van szó. Ismerteti a kártya felhasználásának sikerét.
 
Kondor Attila:          bejelenti a Fejér megyei tisztújítás erdményét: Durmitsné Baics Rózsa lett a titkár és Asbóth Katalin az elnök. Kéri, hogy a Túrakerékpáros Találkozó logója kerüljön fel az MTSZ honlapra.
 
Szabó Imre:   az ügyvezető elnökséget gyors egyeztetésre kéri. A barlangi mentőszolgálat 50 éves megalakulásának évfordulóján dr Dénes György állami és Taródi Péter miniszteri dícsérő oklevelet kapott. Gratulál az elismerésben részesült tagoknak.
Más napirendi pont és megtárgyalandó téma nem lévén az ülést bezárja.
 
kmf.
 
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
Körmendi Zsuzsanna
 
Hitelesítette:
 
Dinnyés István                                                       Kovács Tamás
2305 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter