2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2009.08.15.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2009.08.15.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

 


 
JEGYZŐKÖNYV
    
 
Készült a 2009. augusztus 15-én megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
 
Szabó Imre elnök,
Duró Imre igazgató
Dr. Kovács Mátyás, Pusztay Sándor elnökhelyettesek.
Baronek Jenő, Kovács Tamás, alelnökök,
Karácson Sándor, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Dinnyés István, Kondor Attila, Südy Péter, Cselovszki Ildikó, Győrfi Gyula, Lehoczki Zoltán, Quitt András, Trischler Ferenc, Maros István, Vidovenyecz Zsolt, Dr. Nagy Sándor,
elnökségi tagok,
Bittó Sándor SZB elnök,
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,
Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna, az országos központ munkatársai
 
 
Előre jelezte távollétét: Bornemisza Miklós, Haraszti Béla, Vajk Ödön, Kiss László, Pocsai Sándor, Zárdai István, Kiss Gábor
 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
 
1.   Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 1. Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
- 2009 II. félévi munkaprogram
 1. Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról
 2. Alapszabály módosítása
 3. Rendkívüli közgyűlés előkészületei
- a rendkívüli közgyűlés tervezett időpontja 2009. szeptember 19. Dobogókő
 1. Egyebek
- Czárán Gyula Emlékéremre való felterjesztés
  
 
Szabó Imre köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy határozatképes az elnökség. Tájékoztatja az elnökséget, hogy a mai elnökségi ülés a szeptemberi rendkívüli közgyűlés miatt lett meghirdetve.
Egyebek napirendi pontba az alapszabály módosításhoz kötődve Pusztay Sándor elnökhelyettes úr tart tájékoztatást a Turista Kártyáról.
 
 
ED – 625 (2009.08.15):  Az elnökség, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
 
  
 1. napirendi pont
Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 
 
ED – 626 (2009.08.15):          Az elnökség egyhangúan, elfogadta az előző elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
 
ED – 627 (2009.08.15):         Az elnökség egyhangúan, elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Körmendi Zsuzsát, illetve jegyzőkönyv hitelesítőnek Quitt Andrást és Dinnyés Istvánt.
 
 
 
2. napirendi pont
Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról
 2009 II. félévi munkaprogram
 
  
Duró Imre: Csak kiegészítést tenne a II. féléves előzetesen kiküldött munkaprogramnál, mégpedig, hogy az október 24.-re meghirdetett újságíró képzés az ünnepek miatt egy héttel később lesz megtartva, október 31.-én.
Valamint tájékoztatja az elnökséget, hogy az ügyvezető elnökség már előzetesen elfogadta a munkaprogramot.
 
 
Szabó Imre: Kiegészítve az igazgatói tájékozatót az MNV Zrt által kiírt pályázatánál tájékoztatnom kell az elnökséget, hogy a pályázatunk érvényes volt, ugyanakkor az MNV Zrt. a vezérigazgató csere időszakában úgy döntött, hogy minden addigi benyújtott pályázati konstrukciót eredménytelennek tekinti. Az új vezérigazgatóval az újra tárgyaláson indítványozni fogom a pályázati kiírás megismételését, a szövetség érdekeit képviselve úgy, hogy sem pénzügyi, sem tulajdoni helyzetét ne érintse.
Az ügyvezetés folyamatosan tájékozatja a nagy elnökséget.
 
 
3. napirendi pont
Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról
 
 
Bognár Mária: Tájékoztatom az elnökséget, hogy két gépelési hibát követtem el a kiküldött táblázatában, az egyik a 2008 tény az a 2009 terv, valamint a 2009 terv az a 2009 I. félév, mindez csak az első oldalon szerepel hibásan, elnézést kérek ezért.
Quitt András levelére ezúton válaszolnék, a rendezvényeknél lévő * szerepe már nem jelentős és mivel ezt levesszük így nem is szükséges a magyarázat. A létszámadatok azért nem teljes körűek, mert a sárgával kihúzott szervezetek a mai napig nem számoltak el, a szövetség felé. A területi támogatásoknál azért szerepel 0, mert ahogy ez minden évben így volt most is a területi támogatást, a tagdíj szövetséghez befolyó részét a végleges létszám után tudom megállapítani, éppen ezért csak a záró tájékoztatóba szerepel.
Az elmúlt időszakról annyit tudok elmondani, hogy két pályázatot zártunk le a Természet Oszlopcsarnoka, illetve a Nordik Walking pályázatokat.
Az igazgató tájékoztatóban szerepel a hitelfelvétel, kérem, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön rögzítésre, hogy ahhoz a hitelfelvételhez semmilyen módón nincs közöm, a megírt számlákhoz nincs utalási jogom, azért kérem mindezt, hogy legyenek szívesek a következő elnökségi ülésre egy SZMSZ módosítás napirendbe venni, mivel már most sincs összhangba az Alapszabályzatunkkal.
 
Szabó Imre: A Közgyűlés előtt teljes körű átvizsgálást javaslok a szövetség szabályzataiban. A lemaradásokat be kell hoznunk. A hitelfelvételnek a fedezete az elnyert pályázatok utófinanszírozása.
 
Dr. Nagy Sándor: SZMSZ-nél én is úgy gondolom, hogy nagy elmaradásaim vannak, viszont amíg nincs javítva ez a hiányos van érvényben, éppen ezért kellene az elnökségnek döntéseket hozni, erre megoldásnak tartanám például az elektronikus szavazást.
A kiosztott táblázat adatait aggasztónak tartom, mivel egy-két kivétellel csökkent a taglétszám mindenhol, ami azt jelenti, hogy 200 fővel biztosan kevesebb tagunk lesz az előző évnél.
 
Szabó Imre: A hitelfelvétel azért volt szükséges mivel az MNV Zrt. pályázatnál később derült ki, hogy utófinanszírozású. Mivel a döntést a két ülés között kellet meghozni, éppen ezért én írtam alá a szerződést, mint ahogy az Alapszabályzatunk is kimondja a két ülés között én képviselem a szövetséget.
A létszámadatokat illetőleg, most nem alkalmas egy objektív véleményezésre, hiszen több szervezeti átalakuláson megyünk keresztül, ami körül belül 4 éves lassú lefolyású lesz.
Javaslatom a következő, a létszámadatokat illetőleg a következő év elején egy külön napirendbe való tárgyalását tartanám megoldásnak.
 
 
ED – 628 (2009.08.15):         Az elnökség egyhangúan, elfogadta az igazgatói tájékoztató, illetve a 2009 II. félévi munkaprogramot.
 
 
4. napirendi pont
Alapszabály módosítása
 
Pusztay Sándor: A szövetség létszámadatainak javítása érdekében kezdtük meg az alapszabály módosítást, hogy a megfelelő létszám növelése érdekében új érdekeket, szolgáltatásokat vezessünk be. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ne csak a megyei szervezeten keresztül csatlakozhasson a tag a szövetséghez. A változás igénynek szellemében III. fejezet 9. pontja tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a központon keresztül csatlakozhasson egy természetes személy, ennek a csatlakozási módjáról kell még döntenie az elnökségnek. 9 pontban kérjük a módosításokat a kiküldött anyagnak megfelelően.
(Pusztay Sándor itt felolvassa és értelmezi a módosításra kiküldött alapszabályban szereplő pontokat)
 
Quitt András: A tagnyilvántartás módját szeretné meghatároztatni.
 
Pusztay Sándor: A belépési nyilatkozat kitöltésével történne meg a nyilvántartás, valamint a Turista Kártya biztosítaná mindezt, mivel ez névre szóló lesz.
 
Kondor Attila: A szervezeteknek van tagnyilvántartása éppen ezért nem érti miért van ez a felvetés. A közgyűlés nyilvánosságra tételére javasolja a honlapon való megjelenítést.
 
Kovács Tamás: Az érvényesítési lista újbóli bevezetését tartaná megoldásnak.
 
Bognár Mária: Úgy gondolja, hogy a mostani módosítás sem tenné lehetővé az egyéni tagságot. Kérdése, hogy a 2 tagsági kártya két fajta jogokkal fog e rendelkezni?
 
Pusztay Sándor: Igen
 
Bognár Mária: Ebben az esetben mindenképpen az Alapszabályzatban rendezni kell.
 
Szabó Imre: Technikai és gazdasági kérdésnek gondolom mindezt, éppen ezért nem tartom szükségesnek az Alapszabályzatban való megjelenítést. A Turista Kártya illetve az internetes hozzáférés, valamint a központi egyesülési forma kialakításával mindezt megoldódna.
 
Pusztay Sándor: Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy különböző kedvezményeket biztosítsunk a tagoknak, ezért a kártya bevezetésénél nem szükséges Alapszabályt módosítani.
 
Thuróczy Lajos: Javasolnám a kérdések részletesebb tárgyalását, valamint egy közös központi szervezet megalakításával, nem értem miért kell alapszabályt módosítani, hiszen ezzel a szervezet bevezetésével nem ütközne a mostani alapszabályzatunk. Kérdésem, hogy ennél a szervezetnél a közgyűlésen miként fogja képviseltetni magát az egyéni tag.
 
Dr. Kovács Mátyás: Az Alapszabály módosításnál tartalmilag az egyéni tagság létrehozásával természetesen szükség van a módosításra, az elhangzottak alapján tökéletesen kimeríti azt a lehetőség behozását, hogy egy központi szervezetet hozzunk létre.
 
Győrfi Gyula: Mi a célja a módosításnak? Ezt a kérdést kellene tisztázni. A Természetbarát Kártyánál két mód feltálalását javasolja az egyik, csak a kedvezményt nyújtsa, a másik a tagságot is foglalja magába.
El kellene dönteni milyen formát alakítsunk ki annak érdekében, hogy egyéni tagnyilvántartást vezethessünk.
 
Lehoczki Zoltán: AZ egyéni tagnyilvántartás nálunk a TFSZ-nél egy „vándor” szakosztály megalakításával tudtuk megoldani. Nem magán személyként ennek a szakosztálynak van egy vezetője, aki vállalja a szakosztállyal járó SZMSZ, ASZ felelőségeit illetve feladatait. A közgyűlésen ez az egy személy képviseli a szervezetet. Jogi személyiséggel nem rendelkezik, a Bíróság ezt a formát elfogadta és 19 éve így megy nálunk.
 
Kovács Tamás: A tagság fogyásának a megoldását a TBT Kártyában látja, illetve ezeknek a kedvezményeknek a bevezetésével, emellett a szolidaritási kedvezmény biztosítását is javasolja.
 
Szabó Imre: Alapkérdés a következő, ahhoz, hogy ezt a Természetbarát Turista Kártyát bevezessük szükséges e a módosítás. A vita során megállapíthatom, hogy van olyan technikai felvetés, ami segítségével a problémák megoldhatóak az SZMSZ_ben. A tagnyilvántartás bevezetése közgyűlési hatáskör. Ahhoz, hogy 2010-re ez bevezetésre kerüljön a személyek adatainak bekérésével, ahhoz közgyűlésre kell vinni ezt az ügyet.
Módszerbeli változás, illetve tagtoborzás céljából szeretnénk bevezetni a kártyát. Választhatóság lehetőséget biztosítanunk kell, ez nem alapszabály, hanem technikai kérdés.
 
Thuróczy Lajos: Országos egyesületi formává váló átalakulás lenne a megoldás az egyéni tagnyilvántartás bevezetéséhez.
 
 
Szabó Imre: Az új kártyához az eddigi lehetőségeket nem akarjuk elvenni, változatlanul fenn akarjuk tartani a hármas, életkorhoz és életformához kötött érvényesítési lehetőséget, emellett egy választható lehetőséget szeretnénk a központi szerv, illetve a kártya bevezetésével.
 
Győrfi Gyula: Nem érti, miért kell a tagnyilvántartás. Álláspontja szerint egy 500 fős hatékony tagszervezettel a háttérben nagyobb lehetőségeink vannak, mint 25 ezer fővel.
 
Szabó Imre: Fontosnak tartom, hogy nem csak a hatékonyság, hanem a társadalmi beágyazottsága legyen egy nagy szervezetnek a jellemzője. Szerintem az egyéni tagnyilvántartáshoz való ragaszkodás ebben az esetben a kártya vásárlói szempontjából lényeges. Körül belül 2 éves lefolyású illetve jelentős áttörés 2011-re várható ebben az ügyben. Az én álláspontom az, hogy minél több egyéni tagot tudjunk megszólítani.
 
Duró Imre: A most kialakult vita már felmerült ügyvezető elnökségnél is. Hiába rendelkezünk igazolvánnyal nincs egyéni tagunk. A mostani működése a szervezetnek kissé rendszer független. Az egyik megoldás tényleg az lenne, ha egyesületté alakulna a szövetség, de így a szervezetnek megszűnne az önállósága.
Én is azt mondom, hogy a szövetségi formát megtartandó olyan megoldásokat kell keresni, amelyek segítségével a taglétszámunk nő, illetve nagyon erős tagszervezetekre törekszünk. Azt el tudjuk fogadtatni a szervezetekkel, hogy ne általában létszámmal érvényesítsenek, hanem átadják az egyéni tagnyilvántartásukat, természetesen a tagok beleegyezésével, így aki szeretne nyitni a szövetség felé ezt meg tudná tenni ebben a formában. Úgy látom most nincs szükség az alapszabály módosításra, csak be kell vezetni a központi szervezethez való csatlakozási formát.
Jogilag nem tartom elképzelhetőnek az adatnyilvántartás átadatását.
 
Bognár Mária: A cél az egyéni adatbázis létrehozása, javasolnám azt a határozat meghozatalát, hogy mi a szövetség bekérhessük a szervezeteink adatnyilvántartását.
 
Pusztay Sándor: Valóban egy hosszú távú bevezetésre kerülő tagsági igazolványt szeretnénk bevezetni, nem azonnal a folyamatosság elvének betartásával. A tagsági iga igazolványhoz kibővített szolgáltatások társulnak, 2000 Ft tagsági díj van beépítve amiből 1000 forint visszakerül az egyesülethez, szervezethez, ahonnan a tag érvényesített.
Egy új biztosítási konstrukció bevezetése van előkészületben, ami 1000-1200 forint/fő biztosítási összeget jelentene, de a biztosítónak a feltétele az egyéni nyilvántartás.
A MHSSZ szívesen csatlakozna 1000 fővel, amennyiben extra biztosítás is szerepelne a szerződésben. A kártyához a Természetbarát Turista Magazin egy éves előfizetése is társulna. A kártya szolgáltatásai, kedvezményei szerintem egy újabb réteg megérintését jelentené.
 
Cselovszki Ildikó: Javaslata, hogy tegyük fakultatívvá az előfizetést a kártya bevezetésénél.
 
Győrfi Gyula: Javasolja az Alapszabály módosítás napirendi pont levételét az elhangzottakra hivatkozva, ellenben a szervezeti rend megváltoztatására megoldásnak tartaná, ha külön leülnének azok, akik részt kívánnak venni ebben témában.
 
Szabó Imre: A kártyának a hasznosságáról, bevezetésének szükségéről negatív vélemény nem hangzott el, a hogyanról és a mikéntről illetve, hogy hogyan kell ezt szabályzatainkba elrendezni, az maradt fent kérdésként. A szövetségnek feltételül kell kiszabnia, azt, hogy szervezeteit kötelezze az adatnyilvántartás kiadására, egy SZMSZ módosítással véleményem szerint ez rendezhető.
A kártyának a bevezetéséről kell egy olyan működési modellt felállítani ,amibe azt kell megnézni, hogy a mi szervezeteinknek mik a lehetőségei és milyen feladatokat tudunk ebben az esetben adni nekik. Ez nem alapszabály kérdés, hanem sokkal inkább technikai.
 
 
ED – 629 (2009.08.15):   Az elnökség egyhangúan, úgy határozott, hogy a felterjesztett alapszabály módosítást nem tartja szükségesnek, így a Rendkívüli Közgyűlés összehívását is törölte.
 
 
Szabó Imre: Ha úgy ítéljük meg, hogy az alapszabálynak az a megfogalmazása, mely szerint a belépési nyilatkozat kitöltésével, lehet csatlakozni, ezt a formát az egyesületben lévő egyéni tagoknak a névjegyzékének a megküldésére is alkalmazzuk akkor ebben az esetben ez egy SZMSZ kérdés, csak azt tekintjük tagnak, aki az általunk megadott belépési nyilatkozat minta alapján küldi be az éves érvényesítését.
 
Bognár Mária: Amit a kártyához kérünk egész más adatokat tartalmaz, a régi kártyához megkérhetjük az adatokat, de a személyt erre nem kötelezhetjük.
 
Szabó Imre: Összegezve két kedvezmény típust tudunk jelen pillanatban biztosítani, az egyik a szolidaritási kedvezmény, amit a saját egyesületen belül, illetve a saját egyesületek egymásnak biztosítanak, a másik szolgáltatás típusú kedvezmény.
A kártya bevezetésére el kell indítanunk egy folyamatot, amelyiknél a meglévő lehetőségeinket újságot, honlapot és a szövetség rendezvényeit felhasználva 2010-es évre megpróbáljuk bevezetni a kártyát úgy, hogy minél több érdeklődő legyen rá.
 
Bognár Mária: A kérdésem az, hogy a jelenlegi kártyához járó biztosítás megszűnik e az új kártya bevezetésével?
 
Szabó Imre: Igen, minden kedvezmény megszűnik.
 
 
Bognár Mária: Attól tartok ebben az esetben a tizedére fog csökkenni a létszámunk.
 
 
Szabó Imre: Minden kedvezményt adó jelenlegi társ szervezettel újra kell tárgyalni.
 
 
Dr. Nagy Sándor: A két kártyatípus részletezve ismertetni kell a tagok számára, például a honlapon való megjelenítés is lehet ennek az egyik megoldása.
 
 
Kovács Tamás: Egyetértek Bognár Máriával, ha a tagságot ilyen körülmények között fogjuk bevezetni abban az esetben a tagság létszáma drasztikusan le fog, csökkenni.
 
 
Thuróczy Lajos: Tanulmányozni kellene a külföldi mintákat, ahol 3-4 típusú kedvezményre jogosító kártyát nyújtanak.
 
 
Szabó Imre: Javaslom, hogy az egyesület adatszolgáltatással, megkeresésünkre küldje be ezeket a nyilvántartásokat a szövetség részére.
Megismerve a kártya szándékát és a kártyához kötődő előkészületeket, bízzuk meg a továbbiakban is az ügyvezetést azzal, hogy a további egyeztetéseket folytassa az elhangzott felvetéseket figyelembe véve, a családi konstrukció kialakítás lehetőségeinek megvizsgálásával. Le kell tisztázni az eredeti érvényesítési betétlaphoz kötődő szolidaritási kedvezmény körének, milyen kell, hogy maradjon és mi az ami a szolgáltatás típusú egyéb kedvezményeket is magába foglaló TBT kártya körébe kell, hogy kerüljön. Nyilvánvalóan a bevezetés előtt erről tájékoztatást kell adnunk.
A kártya bevezetéséhez szükséges szövetségi eszközöket fel kell használni, ezeket az ismereteket átadva a Kelet-magyar, Nyugat-magyar és a Budapest szervezeteknél szintén napirendi pontként tárgyalják meg ezt az ügyet.
Valamint a TAMOP képzésen is foglalkoznunk kell a tájékoztatással.
Győrfi Gyula felvetését támogatva javaslok egy kétnapos work shop megteremtését ebben a témában.
 
ED – 630 (2009.08.15):              Az elnökség egyhangúan, támogatja a Természetbarát Turista Kártya bevezetésének további munkáját, hogy 2010-re bevezetésre kerüljön.
 
ED – 631 (2009.08.15):              Az elnökség egyhangúan, támogatja, hogy a kártya bevezetésének további egyeztetést, műhely munkát végezzen az elnökség, valamint a Kelet-magyar, Nyugat-magyar és a Budapest szervezeteinknél szintén napirendi pontként tárgyalják meg ezt az ügyet.
 
ED – 632 (2009.08.15):              Az elnökség, egyhangúan elrendelte a Szervezett Működési Szabályzatának átvizsgálását.
 
Az elnökség törölte az 5.napirendi pontot (Rendkívüli közgyűlés előkészületei).
 
 
6. napirendi pont
Egyebek
-          Czárán Gyula Emlékéremre való felterjesztés
 
Az elnökség a Czárán Gyula felterjesztést elutasította, mivel a felterjesztett illetőnek ez a második ilyen kitüntetése lenne és ezt a Kitüntetési Szabályzat nem teszi lehetővé.
  
Dr. Nagy Sándor: A következő elnökségi ülésre javaslom felkérni Bognár Máriát, hogy egy javított SZMSZ formát készítsen elő.
  
Győrfi Gyula: Tájékoztatja az elnökséget az NFI által megrendezésre kerülő 16 napos rendezvényről, amely jelenleg is zajlik Szálkán.
  
Dr. Dénes György: Beszámol szövetségének Bükki sikeres mentőakciójáról.
  
Vidovenyecz Zsolt: Felhívja az elnökség figyelmét Berényi Józsefné betegeskedésére, illetve, az ő tulajdonában lévő verőtőkékre, kéri az érintet szervezeteket, hogy amennyiben igényt tartanak saját verőtőkéjükre, azt mihamarabb tegyék meg, a hölgy állapotára való tekintettel.
 
Szabó Imre: Kedves Barátaim  hivatalosan az ülést bezárom.

 
 
kmf.
 
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
Körmendi Zsuzsanna
 
Hitelesítette:
 
Dinnyés István                                                       Quitt András
2296 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter