2022. augusztus 15., hétfő - Mária
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2009.04.04.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2009.04.04.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

  
JEGYZŐKÖNYV
 
Készült a 2009. április 4-én megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
 
Szabó Imre elnök,
Duró Imre igazgató
Dr. Kovács Mátyás, Bornemissza Miklós, Pusztay Sándor elnökhelyettesek.
Baronek Jenő, Kovács Tamás, Vajk Ödön alelnökök,
Pocsai Sándor, Karácson Sándor, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Maros István, Quitt András, Kiss László, Dinnyés István, Kondor Attila, Südy Péter, Haraszti Béla, Dr. Nagy Sándor, Trischler Ferenc, Zárdai István elnökségi tagok,
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,
Bittó Sándor SZB elnök,
Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna, az országos központ munkatársai
 
 
Előre jelezte távollétét:
Cselovszki Ildikó, Győrfi Gyula, Lehoczki Zoltán, Kiss Gábor
 
 
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
 
1.         Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása   Ea.: Szabó Imre
2.         Igazgatói tájékoztató az elmúlt időszak munkájáról    Ea.: Duró Imre
3.         Az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása   Ea.: Bognár Mária
4.         A 2009. évi költségvetési tervezet elfogadása   Ea.: Bognár Mária
5.         Alapszabály módosítás (egyéni tagság) Ea.: Pusztay Sándor
6.         Egyebek
 
 
Kovács Tamás elnökhelyettes, vezeti az ülést, Szabó Imre elnök előzetes kérésére- megérkezéséig.
 
Kovács Tamás: Határozatképesek vagyunk a mai, elnökségi ülést megnyitom a szokásos formai dolgokat szeretném követni. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Körmendi Zsuzsát, és szeretnék kérni két jegyzőkönyv hitelesítőt.
Quitt András és Dinnyés István vállalja a feladatot.
Kovács Tamás: Akkor ezt kérem, szavazzuk meg.
 
ED - 609 (2009.04.04.) : Az elnökség egyhangúlag megszavazta Körmendi Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek, illetve Quitt Andrást és Dinnyés Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
 
Kovács Tamás: napirendi pontokra vonatkozó kérdéseire.
 
Bognár Mária: Kéri, hogy a napirendi pontok közé, vegye fel az elnökség a közgyűlési napirendi pontok elfogadását is.
 
Az elnöklő kérésre a kiegészített napirendi javaslatot fogadják el:
 
 
ED - 610 (2009.04.04.): Az elnökség, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat, Bognár Mária kiegészítésével miszerint a 6. napirendi pont a mai napon a közgyűlési napirendi pontok elfogadása lesz.
 
   
 
1.      napirendi pont.
 
Kovács Tamás: Kérdezi, hogy az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez kinek van kiegészítése hozzászólása?
 
Bognár Mária: Javítani kell a jegyzőkönyvben a döntéseknél téves ügyvezető elnökségi, illetve „rendes elnökség” megnevezéseket, valamint a harmadik napirendi pontnál „az igazgatói állás betöltése” törlendő mert ez az ügyvezető elnökségnek hatásköre. (az ED- 608 teljes egészében törlendő.)
 
Thuróczy Lajos: Emlékeztet, évekkel ezelőtti felajánlására: a végleges leírás előtt hajlandó, átolvasni és kiegészíteni, a jegyzőkönyv fogalmazványát. Egy országos szervezetnél illik precíz jegyzőkönyvet készíteni a jelen és a jövő számára!
 
 
Kovács Tamás: Megköszöni az ismételt felajánlását és kéri, Körmendi Zsuzsát, hogy vegye igénybe a Lajos bácsi közreműködését.
Kéri az elnökséget, Bognár Mária által javasolt javításokkal fogadjuk el az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
 
 
ED - 611 (2009.04.04.):: Az elnökség egyhangúan elfogadta, a december 13.-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet, az elhangzott módosításokkal.
 
2. napirendi pont.
 
Kovács Tamás: A következő napirendi pont az igazgatói tájékoztató, kérdezi Duró Imrét van-e kiegészítése.
 
Duró Imre: A két ülés között eltelt időszakban, Notter Béla Pest megyei elnökünk lemondott a tisztségeiről, és így az elnökségi munkáját is beszüntette. Kéri az elnökséget, hogy a szükséges lépéseket lemondásával kapcsolatosan tegye meg.
A „projektek” címszó alatt futó rendezvényekkel kapcsolatban: - a Természet Oszlopcsarnoka program gyakorlatilag nagy lendülettel zajlik az ország különböző részein. Érkeznek már az elszámoláshoz szükséges beszámolók, illetve dokumentumok, lassan a pénzkifizetések is elindulnak.
- A Nordic Walking programnak képzés része a jövő héten zárul. Megérkeztek a Nordic walking botok. A botok az MTSZ leltárában vannak, különböző szervezetekhez és nem magán személyekhez fognak kerülni a botok. A szervezetek kapnak a botokhoz média anyagot is (plakátokat), amit biankóként lehet majd használni, illetve a szervezők kapnak pólókat is. A honlap feltöltés alatt van, (a nowa.hu) olvasható lesz az összes nordic walking instruktor, illetve a programjaik.
- A Támop-os képzések elindultak, egy már le is ment Egerben, 3 régióban összesen 4 csoportban összeállt 80 fő képzése. A 4 csoport utolsó képzése közös helyszínen lesz, Dobogókőn. Úgy időzítettük, hogy a találkozóra (természetjárók napja) essen a harmadik képzés.
Az „Év Vidéke” program előkészítés a héten voltunk Ausztriában egy hármas találkozón. Az együtt működési megállapodásokat megkötöttük valamint előkészítettük az ez évi alapteremtő és programegyeztető munkákat. Aláírtunk több olyan megállapodást amelyek a beadott pályázatokhoz szükségesek. A program finanszírozásra 3 minisztériumba és az NCA-hoz 2 helyre is nyújtottunk be pályázatot.
- A MENET pályázatot beadtuk, honlap fejlesztés kommunikációs rendszer kialakítása.
 
 
Kovács Tamás: véleménye szerint a tájékoztatás rendkívül kritikusan és döbbenetesen ítéli meg a szövetség anyagi helyzetét, de erre a költségvetés tárgyalásakor visszatérünk.
 
Bognár Mária: is ugyan erre utal. Említés történi estleges hitel felvételre. Fontolja meg a testület a hitelfelvételt, hiszen a szövetségünk közhasznú szervezet és a közhasznú törvény 16§ 2/b bekezdése értelmében a támogatások hitel fedezetéül nem szolgálnak. Hitelt csak erre a meglévő ingatlanra ( a központra) tudunk felvenni. Ez meglehetősen veszélyes, amikor a működésünk egyébként is eléggé bizonytalan. A hitel is. Amikor április 4.-én, egyéb működési feltételek sem biztosítottak, ilyenkor hitelt felvenni? Ugyancsak, rá szeretnék kérdezni a projekt iroda, amely koordinálja a TAMOP, TOCS, …stb programot. A rendelkezésemre álló információk szerint a TOCS és a NOWA a TFSZ és nem a programiroda szervezésében működik.
A TT kártyárat a szövetségnek van megállapodása a Kornétás kiadóval, …a MENET-ről sokat nem tudok, a Tamop-ról is azt tudom, hogy az sem programirodás. Tehát nem értem, a Kéve programiroda pontos szerepét.
 
Dr. Nagy Sándor: Annak idején, gazdálkodási szabályzatunk megszabta mekkora összeget utalványozhat az elnök elnökség. Hitelfelvételnél az elnökség megkerülhető, vagy a jóváhagyása szükséges hozzá? Hitelfelvétel után nincs megállás!
Dobjuk össze, én vállalom a részemet. Majd akkor meglátom ki mennyire gondolja komolyan, de így, hogy „el kótyavetyéljük” amit nagy nehezen szereztünk meg, ehhez az elnökség nem segédkezhet. Ha a hitelfelvétel gondolata felmerül, az elnökség hozzájárulása szükséges!
 
Pusztay Sándor: Valóban olvastam hitelfelvételről én is ebben az anyagban, szerintem is ezen el kell gondolkozni! Szólni kívánok a Természetbarát Turista Magazinnal valamint a Természetbarát Turista Kártyával kapcsolatban:
4 szám jelent meg idáig a Magazinból. Legalábbis az első esztendőben, 120 fő köztük az elnökségi tagok kapják! Az eddigi elgondolásnak megfelelően folyamatosan kerül be egyre több- és több hír a Természetbarát Szövetségről, annak az életéről, működéséről, egész pontosan annyi amennyi Kalmár László szerkesztésében hozzánk beérkezik. Kétségtelenül probléma lehet a Híradó hiánya. Azonban a híradó csak 500 példányban jelent meg, és kb. 1,8 millióba került egy évben, nem tudott országos hatáskörű célt kifejteni. A legutóbb volt javaslat arra, hogy Kovács Tamás, az elnökhelyettes úr vezetésével alakuljon egy olyan plénum, amely tervet dolgoz ki előfizetők számának növelésére.
Megállapodásunk szerint, minden előfizetési összegnek a fele az 50%-a az a szövetséghez folyik be. A 2400 forintból 1200 forint itt marad a szövetségbe. Néhány százezer forint is jól jöhet a szövetségnek! Minden elnökségi tagot és kérünk, hogy segítsenek ebben a munkában. Az ország különböző pontjain (a legnagyobb megdöbbenésünkre) a tagság jelentős része alig tud valamit a magazinról. Körülbelül 10 ezer magazint küldtünk szét az országban, amiből úgy látszik alig-alig értek célba. Pénzügyi alapjainkat részben a Kornétás kiadó, részben pedig az elnök úr jóvoltából, különböző helyekről, illetve pályázatok útján még tudjuk biztosítani, az első évben a bevezetés érdekében Szabó Imre elnök úr segítségével a héten kezdeményeztük, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség tulajdonába kerüljön ez a magazin. Jelen pillanatban az Önkormányzati Minisztérium tulajdonát képezi és a kiadó joggal a Kornétás Kiadó rendelkezik. A változás szolgálná az országos szövetségi propagandát, a jobb információ áramlást és nem utolsó sorban a szövetség bevételének növelését, kérném mindenkinek a segítségét.
A Turista Kártyával kapcsolatosan, a szövetség a kiadóval kötött szerződést, hogy a 6 hónapra fizesse a kártya előkészítését végző személyt, akinek kb. 200/250 helyet kell végig járnia az országban és külföldön azért, hogy erre a kártyára partnereket szerezzen és előszerződéseket készítsen elő ahhoz, hogy az év végén indulhasson a kártya projekt. Ez gyakorlatilag a szövetség mellett működő projektiroda feladata lenne, de mi előlegezzük meg a munkát.
 
Dr. Nagy Sándor: Szeretné felkérni Pusztay Sándort, hogy mint elnökhelyettes foglaljon állást a hitelfelvétel kapcsán.
 
Pusztay Sándor: Véleménye szerint óvakodni kell bármilyen hitelfelvételtől, de mindenképpen meg kell hallgatni az igazgató úr részletesebb okfejtését ennek kapcsán.
 
Kovács Tamás: Javasolja ennek a vitának a megfelelő napirendi pontban való tárgyalását.
 
Duró Imre: A projekt iroda gyakorlatilag, formálisan jelent egy helyiséget egyenlőre amit a „Kéve” alapítvány szerelt fel a működéshez szükséges eszközökkel, és valóban dolgozik ott ember és azok is tudják használni a helységet és annak eszközeit akik bedolgoznak a szövetségbe.
A projektiroda, mint konstrukció, mindössze azt jelenti, hogy megpróbálunk behozni minél több olyan szabad kapacitást, amelyeket a szövetség érdekében mozgósítani lehet. Jelenleg nincs emberünk a szervezeten belül, ezen programok vitelére. Szakembereket is kell behoznunk, akiknek gyakorlatuk van a természetjárásban, illetve egy projekt vezetésre.
A hitelfelvétellel kapcsolatban idézném az igazgatói tájékoztató egy mondatát és szeretném hangsúlyozni ennek a feltételességét is, „…Az az igazság, hogy a fenti megállapítás még mindig némi eufemizmussal fogalmazódott: ki kell mondanunk, hogy sem programjaink végig viteléhez (TÁMOP, TOCS 2. részlet), sem rövid távú működésünkhöz nincsen fedezet. Az előzőhöz valószínűleg hitelfelvételére, míg a másodikhoz vagy tartós működési-célú bevételre, vagy a működési struktúra megváltoztatására van szükség.”
Tehát a hitelfelvételre vagy valami likvid forrásra a program végig futtatásához van szükség, mert úgy finanszírozzák a programokat, hogy előzetesen kapunk valamennyit és aztán részletekben elszámolgatunk.
Erre nem feltétlenül banki hitelfelvételre kell gondolni. Amiről beszélek az egy olyan likvid forrást jelent, amely nagyon sokféleképpen elképzelhető. Nagyságrendje akkora lehet (ha így haladunk a projektekben), mint például a MENET pályázat, ami 28 millió forint. El kell majd dönteni, hogy egy ilyen projekt forrást megpróbáltunk felhasználni vagy az elnökség úgy dönt, hogy nem.
A működéssel kapcsolatosan át kell gondolnunk, hogy tartósan milyen struktúrába milyen pozícióban működtethető egy országos központ.
 
Kondor Attila: Megkérdezi van-e lehetőség a Magazin csekken történő előfizetésére?
 
Pusztay Sándor: Bárki telefonál a kiadóba azonnal küldjük a csekket és természetesen névre szóló számlát állítunk ki mellé.
 
Kovács Tamás: A magazinnal kapcsolatosan részemről mindent megtettem, több mint 40 előfizetést hoztam a magazinra, de javasolnám egy nagyobb szervezeti csoport létrehozását, és kampányt annak érdekében, hogy több előfizető legyen.
Én ennek a szervezetnek szívesen vállalnám a vezetését, a szervezet megalakulása egyben a Természetbarát Turista Kártya hasznára is válhat, kérem az egyebek részben térjünk erre vissza.
 
 
ED - 612 (2009.04.04.): Az elnökség egyhangú szavazattal elfogadta az igazgatói tájékoztatót.
 
 
3.-4. napirendi pont
 
Az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása   Ea.: Bognár Mária
A 2009. évi költségvetési tervezet elfogadása   Ea.: Bognár Mária
 
 
Kovács Tamás: felkérném Bognár Máriát, kezdje meg a kiküldött anyaghoz tartozó szóbeli megjegyzéseit.
 
 
Bognár Mária: Azzal kezdeném, hogy két gépelési hibát követtem el, egyrészt hogy két tény oszlop van ebből logikusan következik, hogy a bal a tárgy oszlop. A másik gépelési hibám a részletezésben van a rendezvények bevételeinél a I. pontban egy * , mert akkor még azt hittem, hogy fogok hozzá megjegyzést fűzni, de ez nem történt meg viszont a * ott maradt.
Úgy gondolom elég részletes a kiküldött három anyag, de amire szeretném felhívni a figyelmet, mert nem derül ki egyértelműen, hogy ugye az eredmény kimutatása tartalmazza a hiányt (-3.316.000 forint a tavalyi évben). Sajnos ez ennél több. A közhasznúsági jelentésben a 2. mellékletének 1 száma ahol a költségvetés támogatások felhasználása van pályázatonként részletezve ott az 5. sor (ÖTM) programfinanszírozásnál a felhasznált összeg a 3,5 millió forintból 1,2 használtunk fel a tavalyi évben, 2,3-at pedig ebben az évben, tehát ez a 2.300.000 forint is mínusz. A főkönyvi kivonatból kiderül, amit Bitó Sándor is alá tud támasztani, hogy az eredmény tartalékunk 2008 január 1-én volt 6 millió és ebből 5,6 2008-ban feléltünk.
 
 
Kovács Tamás: Bognár Mária letett az asztalra egy nagyon nívós anyagot, amit külön szeretnék megköszönni. Hozzászólások következnek.
 
 
Haraszty Béla: Én úgy érzem, hogy a vízi túrázók egy kicsit el vannak nyomva, csak azért mert ennek a beszámolónak, illetve közhasznú jelentésnek a szerkesztője elfelejtette azt, hogy vannak nemzetközi, illetve hazai vízi túrák és ezek nem jelentek meg benne.
Valamint látom, hogy a vízi túrázók működésében egy nagy „0” szerepel.
 
 
Bognár Mária: Nem felejtettem el de mint már elmondtam a szövetségi központon átfutó vízi túra rendezvény nem volt.
A másik kérdésre válaszolva a TID már nem szövetségi működésű, Szobieski túra pedig nem volt.
A rendezvények között, a bizottságok által szervezett rendezvény bevételei illetve kiadásai vannak, ugyanis a bizottságok működési költsége a szövetség „egyéb” költségvetési helyén jelenik meg.
A vízi túrázóknak szerdánként rendelkezésére áll a szövetség infrastruktúrája. Arra, hogy nem volt bevétel és program arra úgy gondolom Maros István tud válaszolni.
 
 
Maros István: A tavalyi rendezésben én még nem vettem részt, idén tervezünk programokat.
 
 
Dr. Nagy Sándor: Fontosnak tartom, hogy az elnökség vizsgálja, melyek azok a tendenciák, amelyek évről évre jelentkeznek.
 
 
Haraszty Béla: Nem látom sehol sem leírva, hogy bármelyik bizottságnak az lenne a feladata, hogy az ő gazdasági tevékenységével bármit is hozzon a szövetségnek.
 
 
Bognár Mária: Egy régi elnökségi határozat szerint a bizottságaink által szervezett rendezvényeket úgy kell kalkulálni, hogy 10 % itt maradjon a szövetségnél.
3 bizottság hozzájárul a szövetség működési finanszírozásához.(Nemzetközi, Hegymászó, KÉVE).
 
 
Bognár Mária: A 2009. költségvetési terv, szokatlan abból a szempontból, hogy a fő összege igen nagy.
A kiadási soroknál ugye nem hozhatok ki mínuszos költségvetést, a központi rendezvényeket a 4. sor részletezi, ebben az évben realizálódik és ezeknek működési költség tartalma minimális, véleményem szerint a projektek nem hoznak pénzt a szövetségnek és javasolom, hogy ne külsősök csinálják, mert így nincs bér jellegű működési költség.
Javasolok 1 főállású személy alkalmazását, aki ezeken a projekteken dolgozik.
Az igazgatói pályázat tartalmaz bérigényt is infláció + 5 % amit az apparátus is megkapja.
 
 
Szabó Imre: Ha az országos központ viszonyait, költségvetését nézzük akkor két dolog, látszik: a fenntartási költség a jelen finanszírozási konstrukcióban vállalhatatlan.
Plusz létszám felvételére nincs lehetőségünk.
A projekt típusú működésre való átállást javaslom, mivel jelenleg projektfinanszírozás van.
A klasszikus országos központ tevékenységéből plusz forrást nem tudunk behozni.
Az infláció + 5% betervezését a legnagyobb sajnálatomra nem támogathatom.
Egy feltételes későbbi bérfejlesztést javasolok. Az év közepe táján egy korrekcióval talán tudunk javítani a helyzetünkön.
Az ügyvezető elnökség feladata, hogy ezt a fenntarthatóságot megoldja.
Javaslom, hogy fogadjuk el és augusztus környékén térjünk vissza ennek az egész működési feltétel rendszerének módosítására.
 
 
Bognár Mária: Felhívja az elnökség figyelmét a likviditási problémákra, a pályázatok részletes fizetési módját hozza fel egyik példaként.
 
 
Kovács Tamás: Valami áthidaló tőkeszerzést javasol, valamint gazdaságosabb központi működést.
 
Dr. Nagy Sándor: Éves szinten 2 millió forint alatt van a központ finanszírozása, ami a jelen helyzetben nem nagy költség, ha a központ eladására kerülne a sor csak a különbözet felélését eredményezné.
 
 
Duró Imre: A nemzetközi tagdíj NFI pontjához beszámol a legutóbbi Bécsben tartott nemzetközi megbeszélés terveiről, miszerint tagdíj változást, évi tíz százalékos emelés akarnak beépíteni a rendszerbe 2017-ig.
 
 
Kovács Tamás: Kérem a tisztelt elnökséget, szavazzunk erről a költségvetési tervezetről kiegészítve azzal, hogy a bérfejlesztés nem kerül bele.
 
ED - 613 (2009.04.04.): Az elnökség 4 tartózkodással elfogadta a az MTSZ 2008. évi közhasznúsági beszámolóját, valamint a 2009. évi költségvetés tervezet.
 
 
 
5. napirendi pont
            Alapszabály módosítás (egyéni tagság) Ea.: Pusztay Sándor
 
 
Pusztay Sándor: Az ügyvezető elnökségi ülésen született egy döntés miszerint, minimális módosítással az egyéni nyilvántartást szeretnénk behozni a szövetség életében.
A minimális változtatást tükrözi a helyi kiosztású anyagban szereplő tételek. Tulajdonképpen mindenhol megmaradnak a tagszervezet kifejezések csak 5-6 helyen hozzá kerül az a szó, hogy „tagság”, „tag”.
Egy helyen szerepel alapvető módosítás mivel az szerepel benne hogy Természetbarát Híradóba kell közzé tenni a különböző híreket – ezzel kapcsolatosan a javaslatunk, hogy a Turista Magazinban hiszen a híradó megszűnt.
 
Szabó Imre: Teljes mértékben támogatom a felterjesztést, sőt én ennél sokkal radikálisabb alapszabály változtatást szerettem volna a jelen helyzet tükrében, még ebben az évben.
 
 
 
 
Dr. Nagy Sándor: Van egy formai, illetve egy tartalmi hozzászólásom Pusztay úr anyagához, az alapszabályzatunk kimondja, hogy kétkörös tárgyalásnak kell lennie egy alapszabály módosításnak, ez nem így történt. A sporttörvény is ellene szól az egyéni tagságnak.
 
 
Szabó Imre: Javasolom, hogy ezt a nem megfelelő felterjesztést vegyük le a napirendi pontokból.
 
Pusztay Sándor: Elfogadja a javaslatot, és egyben visszavonja előterjesztését.
 
ED - 614 (2009.04.04.): Az elnökség elfogadta az alapszabály módosításra való előterjesztés elnapolását. Kiegészítve azzal, hogy a most kiosztott anyagot tekintse az első körös tárgyalásnak, és a következő elnökségi ülésre mindenki e szerint tegye meg a javaslatát.
 
 
 
6. napirendi pont
 
Kovács Tamás: Felkérném Bognár Máriát, hogy a felvett rendkívüli napirendi pont, a közgyűlési napirendi pont elfogadását elővezesse.
 
Bognár Mária: Az alapszabály szerint az elnökségnek el kell fogadnia a közgyűlés napirendi pontjait. Két kötelező napirendi pont javaslat van. A közgyűlés mást nem tárgyalhat, a lejárt határidő miatt. Az egyik a 2008 évi közhasznúsági beszámoló, egy napirendi pontban a számvizsgáló bizottsági jelentéssel. A másik a 2009 évi költségvetési terv elfogadása. Ezen kívül dönthet még az elnökség, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően akar e tájékoztatót adni elnök úr vagy igazgató úr az elmúlt egy évről. Még egy kötelezettségünk van, Notter Béla lemondása miatt. Javaslat, hogy egy napirendi pontként a közgyűlés elé kell vinni az elnökségi hely pótlását. A jelölő bizottság jelölése alapján a megüresedett elnökségi helyre közgyűlés kelet-magyar részlege válasszon új személyt.
 
 
Vajk Ödön: Jegyzőkönyvi köszönetet javasol Notter Béla eddigi tevékenységéért.
 
Kovács Tamás: Egyetértek, az elnökség megköszöni Notter Bélának az előzetes időszakban végzett tevékenységét.
A kögyűlésen a 2008 évi közhasznúsági beszámoló és tartozékai a számvizsgáló bizottság jelentésével együtt a 2009 évi költségvetési terv és személyi kérdések (választás) lennének napirenden.
 
 
ED - 615 (2009.04.04.): Az elnökség elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait illetőleg, hogy az alábbi módon szerepeljenek:
 1. MTSZ 2008. évi közhasznú jelentésének elfogadása (e.a. Bognár Mária)
A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (e.a.: Bittó Sándor)
 1. Az MTSZ 2009. évi költségvetési tervének elfogadása (e.a.: Bognár Mária)
 2. Személyi kérdések
 
 
Bognár Mária: Szeretnék egy javaslatot tenni. A mandátum számok ismeretében 50-60 fővel rendelkezik a közgyűlés. Előzetesen tárgyaltam az igazgató úrral és arra a megoldásra jutottunk, hogy a közgyűlést az országos központban tartanánk meg, takarossági okokból.
 
 
ED - 616 (2009.04.04.): Az elnökség elfogadta a javaslatot, így a 2006.05.16-án rendezésre kerülő közgyűlés az országos központban lesz.
 
 
7. Egyebek
 
 
Dinnyés István: Szeretném tájékoztatni az elnökséget, hogy az elnökhelyettes illetve alelnököknek átadtam egy anyagot, amely részletezi a javaslataimat, és ezúton szeretném felkérni az urakat véleményezzék a későbbiekben.
 
 
Haraszty Béla: Szeretné, ha az elnökség élne érdekérvényesítésével és segítené a magyarországi vízi túrázókat a Bodrog ártér már ismertetett problémában.
 
 
Szabó Imre: A Magyar Természetbarát Szövetsége és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium között meg kötött szerződés egy jó alap, arra hogy a területi igazgatás túlkapásaival szemben védekezzünk. Haraszty Bélának javasolom, írásos formában, tájékoztasson a konkrét problémákról.
 
 
Vajk Ödön: Beszámol a Szolnoki országos gyalogtúra találkozó előkészületeiről, programjairól és egyben szeretettel meghívja a jelenlévőket.
 
 
Dr. Nagy Sándor: Bejelenti, hogy a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség Tisztújító közgyűlésén lemondott posztjáról.
Tiszteletbeli elnöknek megválasztották, és egyben felkérték képviselje továbbra is a szövetséget az MTSZ-elnökségében.
 
 
Pálmai Vencel: Előterjeszti írásos anyagának megfelelően a Magyar Természetbarát Szövetség örökös tagságának elismerésére Kiss Lajost, illetve Baronek Jenőt.
 
 
ED - 617 (2009.04.04.):Az elnökség egyhangúan, megválasztottaKiss Lajost, illetve Baronek Jenőt a Magyar Természetbarát Szövetség örökös tagjának.
 
 
Duró Imre: Kérem a jelenlévőket bármilyen problémával találkoznak mint természetbarátok írásos formában juttassák el a szövetség központjába, hogy mi élni tudjunk az érdekérvényesítés lehetőségével, így segítve kisebb szervezeteinket.
A Természetbarát Turista Magazinnak egy sokkal aktívabb terjesztés elősegítésére kéri az elnökséget.
Szeretném ennek a hálózatkiépítéséhez csoport vezetőjeként Kovács Tamást, megbízását. Az 1 előfizetés összegéből 600 forintot fordítsunk erre a célra.
 
Szabó Imre: Ez a kérdés az ügyvezető elnökséget érinti, ezért most nem kérek szavazást erről.
 
 
Quitt András: Az ügyvezető elnökség felülvizsgálatát kéri a közvetleneket illetőleg.
 
 
Kondor Attila: A szövetségen belüli információ áramlás problémáját veti fel, javasolja, hogy minden megyei szervezetnek kiküldött anyagot az elnökségi tagok és az egyesületek is kapják meg.
 
Szabó Imre bezárja az ülés.
 
 
kmf.
 
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
Körmendi Zsuzsanna
 
Hitelesítette:
 
Dinnyés István                                                       Quitt András
2678 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 168 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 3 esemény
 • 3 094 megjelent cikk, hír
 • 269 belső oldal
 • 2 285 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter