2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2008.12.13.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2008.12.13.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

  
JEGYZŐKÖNYV
 
Készült a 2008. december 13-án megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
 
Szabó Imre elnök, Duró Imre Igazgató
Dr. Kovács Mátyás, Bornemissza Miklós, Pusztay Sándor elnökhelyettesek.
Baronek Jenő, Vajk Ödön alelnökök,
Pocsai Sándor, Györfi Gyula, Karácson Sándor, Dr. Dénes György, Pálmai Vencel, Maros István, Cselovszki Ildikó, Quitt András, Notter Béla, Kiss László, Lehoczki Zoltán, Dinnyés István, Kondor Attila, Südy Péter, Haraszti Béla elnökségi tagok,
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök,
Bittó Sándor SZB elnök,
Bognár Mária és Körmendi Zsuzsanna, az országos központ munkatársai
Kiss Brigitta kisérő.
 
Előre jelezte távollétét:
Kovács Tamás, Dr. Nagy Sándor, Trischler Ferenc, Kiss Gábor, Zárdai István
 
 
 
Napirendi pontok:
 
 
1.      Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.:Szabó Imre )
2.      Igazgatói tájékoztató (ea.: Duró Imre)
3.      Tájékoztató az igazgatói pályázat elbírálásáról (e.a.: Szabó Imre)
4.      A 2009. évi I. féléves munkaterv elfogadása
5.   Egyebek
 
 
1. napirendi pont.
Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.:Szabó Imre )
 
Szabó Imre: Kedves Barátaim, köszöntelek benneteket, ez az első olyan elnökségi ülésünk amelynek folyamán működött az ügyvezető elnökség, ezért az előterjesztésnél én már az ügyvezető elnökségnek az előterjesztését fogom jelezni és az „egyebek” között pedig fogunk külön kérni a Pusztay Sándortól az asztalon lévő kis bemutatkozó címlapnál bővebben tájékoztatást ,hogy az ügyvezetés szintjén mit tudtunk elkövetni az elmúlt időszakban.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ennek megfelelően kérném a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátani amennyiben nincs ellenvetés.
 
Nincs.
 
Szabó Imre: Kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.
 
ED – 605 (2008.12.13) : Az elnökség, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokba foglaltakat.
 
 
Szabó Imre: Az elmúlt elnökségi ülés jegyzőkönyv elfogadására szeretnék szavazást kérni.
Kérem, aki elfogadja az előző Jegyzőkönyvet, kézfelemeléssel jelezze. Mivel Kovács Tamás előre jelezte távollétét, kérem valaki vállalja fel a jegyzőkönyv hitelesítését.
 
Dinnyés István vállalja a feladatot.
 
ED - 606 (2008.12.13) : Az elnökség, egyhangúlag elfogadta az előző elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet. 
 
Szabó Imre: A napirendi pontoknak megfelelően felkérem Duró Imre Igazgató urat, kezdje meg a tájékoztatóját.
 
2 napirendi pont
Igazgatói tájékoztató (ea.: Duró Imre)
 
Duró Imre: Csak egy dologgal szeretném kiegészíteni, időközben a Gönczöl Alapítvánnyal és a Süni Magazin szerkesztőségével folytattunk megbeszéléseket ezek annyira frissek, hogy tegnap előtt történtek Bornemissza Miklóst ebben az ügyben kerestük meg és Pusztay Sándorral találkoztunk ez a téma kapcsán. Készült egy együttműködés a jövőt illetőleg, amely során egy olyan projekt alakul, az előzőkhöz hasonlóan, amiben szintén az egyesületeknek tudnánk feladatokat, illetve forrásokat juttatni. Nagyon röviden, közös túravezetésről van szó a jövő évben, amennyiben sikeres lesz a közös pályázatunk.
Ennyivel szerettem volna kiegészíteni a már kiküldött tájékoztatót, köszönöm.
 
 
Szabó Imre: Ehhez a napirendi ponthoz érkezett egy e-mail, Trischler Ferenctől (1 sz. melléklet).
 
Duró Imre: Igazából Trischler Ferenc csak megerősíti a leírtakat a kommunikációhoz kapcsolódóan véleménye szerint, foglalkoznunk kell erre természetesen Pusztay Sándor fog reagálni illetve beszélni a napirendi pontjának megfelelően. Valamint a TAMOP pályázat miatt a honlap problematikáját is kezelnünk kell, vannak persze Trischler Ferencnek kérései amit nem egyszerű megoldani de természetesen foglalkozunk vele mivel a TAMOP-ban egy nagyon fontos elemként van feltüntetve a honlap felújítása , akadálymentesítése.
 
Szabó Imre: A ma reggel Trischler Ferenctől érkezett hozzászóláshoz az Igazgató úr szóban reagált. Van e esetleg másvalakinek észrevétele, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz?
 
Nincs.
 
Szabó Imre: Kérem, amennyiben az elnökség elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
 
ED - 607 (2008.12.13) : Az Elnökség egyöntetűen elfogadta az Igazgatói Tájékoztatót.
 
 
 
 
3 napirendi pont
Tájékoztató az igazgatói pályázat elbírálásáról
 
Szabó Imre: Szeretném felkérni Pusztay Sántort, mivel a bontóbizottságban ő volt az egyik tag, tegye meg a szóbeli tájékoztatót a bontásról, majd az Ügyvezető Elnökség döntéséről tájékoztassa az elnökséget.
 
Pusztay Sándor: A bontásra 3 fős bizottság alakult, 4 pályázat érkezett a pályázatra, a kiírás így szólt: zárt borítékban kell beadni a pályázatot, ezenkívül elő volt írva egy szakmai önéletrajz, egy programleírása, az iskolai végzettségnek a leírása és ezen túlmenően, egy erkölcsi bizonyítványt kellett benyújtani a pályázónak. A négy pályázat közül egyetlen egy felelt meg ennek a kiírásnak, ketten interneten küldött be, csak egy önéletrajzot, ezenkívül semmi mást. Egy fiatalember valóban borítékban küldte el a pályázatot, de ebben is csak az önéletrajz illetve egy szakmai elgondolás szerepelt a másik két kitételnek nem felet meg. Gyakorlatilag Duró Imre pályázata volt az amely minden fajta kiírásnak pontosan megfelelt.
Ezek után tárgyalta meg az Ügyvezető Elnökség az előző ülésén, ahol az a határozat, döntés született a bontóbizottság előterjesztése alapján, hogy Duró Imre pályázatát az Ügyvezető Elnökség nemhogy elfogadja, hanem kifejezetten támogatja.
Az Ügyvezető Elnökség úgy foglalt állást, hogy későbbiekben amennyiben az Elnökség egyetért véglegesé váljon ez az állás.
 
Szabó Imre: A pályázatra benyújtott pályázatok között volt olyan, ami érvényes a bontó bizottság alapján az ügyvezetést megismertette a tartalmát és az elképzelést, ami a pályázatnak az egyike volt, azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a kiírt pályázatot érvényesnek tekinti, illetve a beérkezett két pályázók anyagából ezt az egyet érvényesnek tekinti. A szakmai elképzeléshez és annak az anyaghoz, amit Duró Imre le tett ennek az a pályázatnak mellékleteként, gratulálok.
Az alapszabály szerint az ügyvezető elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat, és ő dönt az igazgatói kinevezésről, ennek alapján a mostani döntésünk az stabilizálja ilyen szempontból a szövetség központját és az igazgatói feladatok ellátására megbíztuk Duró Imrét.
A pályázatban található szakmai elképzeléseket, javaslom a kiküldeni az elnökségnek, illetve a megyei elnököknek.
 
 
ED - 608 (2008.12.13) : Az Ügyvezető Elnökség egyhangúan megszavazta Duró Imrét az igazgatói állás betöltésére határozatlan ideig.
 
 
 
4 napirendi pont
A 2009. évi I. féléves munkaterv elfogadása
 
Szabó Imre: A javaslattevők nyilván igyekeztek figyelemmel lenni a következő év első félévének jeles események, napok és rendezvények időpontjaira, de meg kell kérdeznem a megjelenteket, hogy az április 4. illetve a június 6. célszerű e mindenkinek?
 
Igen.
 
Szabó Imre: Javaslom a május 16.-i közgyűlés kerüljön bele az első féléves munkatervbe, illetve az elnök/ főtitkári értekezletet.
Kérdezem, a témákhoz illetve a napirendi pontokhoz van e valakinek további észrevétele, javaslata?
 
 
Baronek Jenő: Nem a napirendi pontokhoz szól a hozzászólásom, de kérném az elnök /főtitkári részletesebb átbeszélését.
 
 
Szabó Imre: Természetesen, a januári ügyvezető elnökségi ülésen erről külön tartunk egy részletesebb tájékoztatót. Azt a javaslatot fogom tenni az ügyvezetés felé, hogy a képzéshez kötődő és azt elősegítő illetve annak a tematikáját követve az értekezlet egy konferencia trénig keveréke legyen egyben.
Kérem, kézfelemeléssel jelezze aki elfogadja a 2009. évi I. féléves üléstervhez kötődő napirendi pontokat és egyebeket, illetve kiegészül az elnök főtitkári értekezlettel és a közgyűlésünkkel.
 
 
ED - 609 (2008.12.13) : Az Ügyvezető Elnökség egyhangúan elfogatta a2009. éviI. féléves munkatervet kiegészítve, az elnök/főtitkári értekezlettel és a közgyűléssel.
 
 
5 napirendi pont
Egyebek
 
Szabó Imre: Kezdjük a helyben kiosztott anyaggal, ami a Természetbarát Turista magazin januári számának előzetes terve és egyúttal felkérem Pusztay Sándort, tájékoztassa az elnökséget ebben a témában.
 
 
Pusztay Sándor: Néhány mondatban összefoglalnám, az elmúlt hónapokban amióta kommunikációval kezdtem foglalkozni a tervem az, hogy záros határidőn belül minden szövetségi taghoz illetve szervezethez szeretnék eljutni. Meggyőződésem, hogy a kommunikációnkban hiányosságok vannak, mind a külső mind a belső kommunikációnkat változtatni, illetve növelni kellene, azonban úgy tűnik nemcsak a külsőbe, hanem önmagunk között is problémák vannak.
Az internetre sokan panaszkodnak, át kell tekintenünk ezt a problémát is, a sok-sok igényt össze kell valahogyan fésülnünk, hogy a legutolsó tagunk is információhoz jusson, azt is tudjuk, hogy ez a jelen pillanatban igen nehéz hiszen lehet, hogy a szervezeti szabályzatunkat is módosítanunk kell. Most sajnos nincs olyan rendszer amiben el tudnánk érni közvetlen bármilyen személyt, de ahhoz, hogy ebben jelentősen előre lépjünk erre a belső információ áramlásra valamit ki kell találnunk, ez azt jelenti, hogy az első negyedévben egy kommunikációs tervet kívánok én az elnökség elé terjeszteni és azt elfogadva tudnánk előre lépni. A külső arculat, hogy kifelé milyen képet mutat a szövetség, ami egyrészt interneten másrészt papír alapú formátum lehet, amiben döntés született legutóbb, miszerint újraindítjuk a turista magazint, amely a korábbi hagyományoknak megfelelően de átdolgozva átformálva megpróbáljuk úgy, hogy meglehetősen biztos anyagi alapokon álljon ez néhány évig. Nem a szövetségtől szeretnénk ezzel elvenni pénzt hanem sokkal inkább támogatni szeretnénk a lappal. MTSZ tagoknak az előfizetés 2400 forint, azt kell mondanom, hogy ebből az összegből 1200 forint itt marad a szövetségén. Minden hónapban egy 52 oldalas A/4-es formátumú lap, amely megtalálható lesz Magyarország összes postahivatalában, újságos standja fogja terjeszteni a lapot.
Első sorban magyarországi túrákkal illetve a kárpát koszorún belüli túrázásokkal foglalkozik.
Az első egy-két számot mintegy bemutató számot csaknem ingyen kapják meg a szövetséghez tartozó egyesületek (5-10 számot), illetve az eddig a természetbarát híradóra való előfizetők arra kérünk mindenkit, hogy az első egy két-három hónap alatt az előfizető gyűjtésben vagy akcióban mindenki vegyen részt.
Maga a magazin csak egy része a további folyamatnak a jövő évben megpróbálunk egészen hathatós próbálkozást tenni arra, hogy elindítsuk a természetbarát kártyát, ami összegyűjti azt, hogy kikkel tudunk először is kikkel van, és kikkel tudunk kibővíteni egy olyan fajta szolgáltatási hálózatot, hogy akik a Természetbarát Szövetség tagjai azok kisebb vagy nagyobb és elsősorban a nagyobbra szeretnénk a hangsúlyt tenni, kedvezményeket kapjon.
A legutóbbi elnökségi ülésen vetődött fel például, hogy a magyarországi barlangok jelentős része 50% kedvezményt biztosít tagjainknak.
Gyakorlatilag 8-10 területet kívánunk megjelölni, és önmagunk letárgyalni, hogy aki rendelkezik egy ilyen kártyával azok valami fajta kisebb nagyobb kedvezményt, kapjanak és ez olyanfajta szolgáltatás, amit a szövetség tud biztosítani a tagjainak.
Az első lépcsőfok mindenesetre a magazin elindítása, ami úgy áll, hogy január 5.-én megjelenik az utcán.
 
 
Szabó Imre: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az eddigi Természetbarát Híradó előfizetők automatikusan megkapják az első számot ingyenesen.
Úgy tekintek a Turista magazinra, mint egyrészt egy olyan típusú értékre, aminek a megőrzése, életben tartása, frissítése a mindig aktuális szövetségi vezetésnek egy olyan feladata, aminek meg kell feleljen, és nekünk ezt vállalni kell. Ami haszna lehet, hogy nyílt forgalomba kerülve a lapon keresztül illetve a lapnak a honlapjával kapcsolatosan hozzánk eljutva egy nyitás és az a fajta kapcsolatépítés és hálózatépítést, ami nyilván elsődleges alapja annak, hogy taglétszámnövelésbe vagy megtartásban egyáltalán gondolkodni tudjunk azt, be kell, hogy tudja tölteni. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az a képzés, amelyik a TAMOP-nak az elnyert pályázatának a segítségével és a kollégák segítségével együtt itt a következő időszakban még hozzá tud járulni, főleg a területi vezetők tréningezésén keresztül ahhoz, hogy ebben az eszközrendszerben illetve ebben a hálózatépítésben hatékonyak legyünk akkor egyértelmű az, hogy azok az eszközök, amik egy ilyen fejlesztéshez kellenek ahhoz ezek fontosak.
Az értékmegőrzés, az eszközhasználat, a hálózatépítéshez való kommunikáció mind együttesen, szövetségi szinten az egyik legfontosabb olyan feladat amit a szövetség aktuális elnökségének a tagság felé szolgáltatásként, lehetőségként és eszközként biztosítani kell.
Ami az anyagiakat illeti, az ügyvezetés elvégezte a számításokat, értékeléseket és Pusztay Sándor felajánlotta, hogy az ő kiadó vállalata cége az első negyedévre megelőlegezi a lappal járó költségeket.
2009-ben már azzal is foglalkoznunk kell, hogy az a tagdíjrendszer amit pillanatnyilag a szövetség alkalmaz az alkalmas-e arra, hogy a későbbiekben egy hálózatbővítésnél is a laphoz kötődő jogosítványokat, kedvezményeket, később a kártyához kötődő kedvezményeket előbbre vigye, és egyben a legfőbb feladata lesz a szövetségnek.
A költségvetéshez annyit szeretnék még hozzá tenni, hogy ha teljes mennyiségében elfogy a lap, az a felét sem éri el a megjelenési költségeknek.
 
 
Quitt András: Két dolog ami ezzel kapcsolatban felvetődött bennem, egyrészt mint a korábbi Természetbarát Híradó szerkesztésében közreműködő, a kérdésem kettős, egyrészt, hogy a Híradónak a tartalma, hogy kerül át ebbe a Turista Magazinba részben vagy teljes egészében, tudniillik probléma lehet, hogy egy szélesebb körben terjesztett dologban mennyire lehet érdekes az elnökségnek a tevékenységéről szóló beszámoló ami egy szűkebb kört érint, tehát ezek a témák amely egy szűkebb körben számot tartóak voltak a Híradó szükséges részét képezte ez, hogy kerül a jövőben a tudomásunkra. A második kérdésem ebből következik, hogy az első számban egyáltalán a Duró Imre Igazgató vezetésével tevékenykedő Természetbarát Híradó szerkesztősége, hogy biztosított arról, hogy a következő Turista Magazinban, hogy jelenik meg az MTSZ-nek a érdekérvényesítése, illetve azok az információs célkitűzések amelyek a Természetbarát Híradóban érvényesültek.
Végül a helyi kiosztású lapra vonatkozóan, nem tartom indokoltnak, hogy a hátoldalon a zöldben a természetbarát felirat zárójelben legyen akkor amikor az első oldalon nincs zárójelben a kifejezés, és én ezt a zárójel nélküli formátumot tartom helyesnek. Ez egy nem elhanyagolható formai észrevétel.
Itt ragadnám meg az alkalmat az egyebek címszó alatt azt, hogy amikor a Trischler Ferenc írta a levelét egy nagyon lényeges dolgot tartalmaz, ami éppenséggel az elkövetkezőkben szélesebb körben terjesztendő Turista Magazinnak a feladata lehet, nevezetesen arra a kérdésre, hogy mit nyújt az MTSZ általában két nagyon lényeges dolgot el szoktak felejteni azok akik erre választ kell adni. Az egyik, hogy az összes nem szervezett természetet kedvelő, vagy természetjárásra szándékozó embereknek biztosítja a turistajelzést, mert az az MTSZ irányítása alatt legtöbbször a kivitelezésében is a jelzések az MTSZ által valósulnak meg. A másik, ami ebből következik, hogy jelentős szerepe van az MTSZnek abban, hogy a jelzésekkel kapcsolatosan térképeket készítenek, ugyancsak a laikusok részére. Az MTSZ biztosítja azokat a szakszerű túravezetőket, a túravezetés képzésein keresztül, amely lehetővé teszi, hogy azok akik az erdőbe óhajtanak menni és biztonságosan, hogy nemcsak elindulnak hanem célhoz is érnek arra a legjobb eszköz a szakszerű túravezetőnek az igénybevétele.
Általában amikor felmerül a kérdés, miért lépjünk be az MTSZbe, ezekről elfelejtkezünk.
Arra kell törekednünk, hogy amit nyújtani tudunk arra hívjuk fel a figyelmet megfelelő propagandával és talán a leszármazottaink elérik azt, hogy valamikor elérjük azt, hogy az MTSZ tagok azért lépnek be, hogy adjanak valamit és nem azért, hogy kapjanak.
Köszönöm.
 
 
Szabó Imre: Az Ügyvezetésnél is felmerült a Szerkesztői Bizottság kérdése és Duró Imre szervezeti oldalról egy igényt próbált megfogalmazni felénk. A dolog kettős, az un. Szerkesztői Bizottság kérdése a Híradónál viszonylag egyszerű dolog volt, miután a szerkesztők is amatőrök voltak és a szerkesztői bizottság tagjai is amatőrök voltak ezért nagy szakmai különbség nem állt fent, ezt szerettük volna meghaladni. Szeretnék, ha most profik szerkesztenék a lapot professzionális körülményekkel és megjelenéssel és nyilvánvalóan olyan színvonallal, ami a Hegyisport Túramagazint jellemezte.
Annak vagyok a híve, hogy a szövetségtől az információs anyagba és a „beszállítói hálózatba” nagy lehetőséget látok, ezt már a Pusztay Sándor vissza is igazolta, mint tulajdonos és szerkesztő.
Mi hírlevelünk, pontosabban, hogy mi történt a mi elnökségi ülésünkön, az egy vezetői körre vonatkozó olyan információ, amelynek a közvetlen megküldéséről vagy a honlapra való feltételéről kell nekünk gondoskodnunk, és úgy gondolom, hogy ezzel nagyjából le is fedtük az igényeket.
Még annyit tennék hozzá, hogy azért kellett tovább lépnünk, mert a Híradóval nem tudtunk forrás szerezni, tehát a Híradó mint belső forrású anyag nem volt alkalmas arra, hogy pályázatot nyújtsunk be, valamint hirdetéseket nem tudtunk szervezni erre a lapra.
A konkrét jogi helyzet az, hogy az Önkormányzati Minisztérium a laptulajdonosa ma a Turista Magazin. A kiadójog ma pillanatnyilag 5 évig a Kornétás kiadóé. Tervünk, hogy a közeljövőben a Magyar Természetbarát Szövetség tulajdonát képezze ismét a Természetbarát Turista Magazin.
 
Pusztay Sándor: Jogosnak tartom a felvetést, ami a zárójeles részt illeti, ígérem le fog kerülni róla. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a Természetbarát Híradónak az anyaga illetve a szövetség belső életét tartalmazó anyag hogyan kerül fel, két dolgot tudok mondani.
Megnézettem a kollegáimmal az elmúlt két évben mik voltak azok a fantasztikus anyagok és ezzel nem akarok senkit megbántani, amelyek csak a Híradóban jelentek meg, hozzá kell tennem ez az 5 %-ot nem érte el. Megjelent a Tb. Híradó de abban alig volt olyan anyag, amelyet csak itt bent lehetet volna olvasni.
Mi a tegnapi nappal aláírtuk a magyarországi lapterjesztőkkel, hogy egész évben melyik napon fog megjelenni a lap.
Visszatérve a szerkesztői Bizottságra, miután itt rovatrendszerben működik ez a lap én nem kívánok ezen változtatni, viszont a Duró Imrével történt megbeszélés alapján a szövetség mindenképpen fog adni egy vagy két embert aki csak a szövetség belső életével kapcsolatos anyagokat gyűjti össze, természetesen a szerkesztőség eldönti, hogy ebből melyiket fogja berakni. Kettő illetve négy oldalt csak arra tartunk fent, hogy kifejezetten rendezvényeket vagy előre propagálunk vagy pedig utólag beszámolunk és ennek nincs köze a különböző túramozgalmakról szóló híradáshoz.
 
 
Bornemissza Miklós: Mindannyiunk döntése alapján, az a dolgom, hogy megpróbáljak olyan partnerségeket kialakítani a szövetség számára, ami egzisztenciai, kapcsolati és anyagi előnyöket hoz, ebben vannak a civil szervezetek és a különbféle szakmai szervezetek, ezek közül már szép nagy számmal összegyűltek az országos szervezetek, akik a szövetség piaca.
Nagyon nagy a kedv az együttműködésre, hiszen a belföldi turizmusban azt mondjuk, hogy több tízezren vagyunk.
A másik oldal, amit jelen pillanatban félve közelitek meg, az egzakt pénzért való örömök osztogatása.
Óriási problémám van, mert minden ilyen lépésnél szükségem lenne a létszámadatra, ami nincs a kezemben. Szeretnék kérni egy közös döntést, ami arról szól, hogy záros határidőn belül beszámol a taglétszámunkról.
 
Duró Imre: Pusztay Sándorhoz intézi szavait: Örülök, amit elmondtál a szerkesztői bizottságot elnevezés nem túl szerencsés, mi igazából adat illetve cikk gyűjtéssel foglalkoztunk szerkesztési elveket nem, határoztunk meg.
Ez a szerkesztői bizottság dolgozni fog, valóban gyűjteni fogjuk az anyagokat, Kalmár Lászlót kértük fel arra, hogy ezt ő koordinálja, próbaként megnézzük tudja-e csinálni.
 
Bognár Mária: A nyilvántartásra szeretnék reagálni, mégpedig, nem tudok mást mondani már elmondtam az ügyvezetésnek pontos tagnyilvántartásunk van a jelenlegi alapszabályzatunk szerint.
Bornemissza Miklós egyéni tagnyilvántartásról beszél, de egyenlőre a szövetség alapszabályzata szerint mi az egyesületek szövetsége vagyunk, tehát nincs egyéni tagunk, egyesületi tagunk van. Amennyiben az alapszabályunk módosításra kerül, erről már volt szó akkor lehet kötelezni az egyesületeket az egyéni tagnyilvántartásra.
 
 
Szabó Imre: Kérem, mindenki gondolja végig a módosítással kapcsolatban, és akinek erről elképzelése, elgondolása van, az tegye meg javaslatát, hogy milyen módon, milyen eszközrendszerrel, esetlegesen milyen jogi és belső szervezeti alapszabály módosítást igényeivel kell szembe néznünk, hogy az egyéni vagy családi tagnyilvántartási szintig el tudjunk jutni.
Két korosztály van, amit külön kellene kezelnünk az egyik a diák korosztály a másik pedig, a nyugdíjas, mind a kettőnél alapvetően vagy egyéni vagy a diák korosztálynál elképzelhető egy átmeneti időszakra egy közösségi, de ott akkor a szervező pontos adataival kell rendelkeznünk.
Ennek megfelelően a kártyarendszerben is más típusú kedvezményeket kell biztosítanunk.
Mindenesetre ezekről még a májusi közgyűlésen döntést kell hoznunk ahhoz, hogy 2010-ben el tudjuk indítani.
 
Haraszti Béla: Nekem egy kérdésem van, mégpedig az, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség és a Környezetvédelmi Minisztérium kapcsolatában van-e esetleg lehetőséged arra, hogy átdolgozzuk azt a rendszert ami szerintem csak papíron működik, mert megyei vagy egyesületi szinten nem. Konkrét példa a Bodrog ártér vízi túrázás, előző elnökségi ciklusban és máshol is napirendi pontban felmerült, hogy a védett területeken a természetjárás illetve a túrázás hogyan történhet.
Volt egy találkozó az Aggteleki nemzeti park vezetőjével, ahol hiába ajánljuk az együtt működésünket, nem mutat hajlandóságot rá. Nem tudjuk, hogy a nemzeti parkok visszakapták azokat a hatósági jogköröket, amiket valamilyen rendelet elvett tőlük és azt a regionális felügyelőséghez delegálta, gyakorlatilag a nemzeti park egy önálló megoldással regisztrációs cím bevezetésével, két embernek fogja megadni a belépési lehetőséget, természetjárók vagyunk, illetve természetvédők ezért így mondom, hogy „fűnek meg fának”.
Kedvezményadási lehetőséget szeretnék kérni a regisztrációs díjat illetőleg.
Én úgy tudom, van egy megállapodás ezzel kapcsolatosan a KVvM illetve az MTSZ között.
Azt szeretném, ha mi a szervezett túráinkat megtarthatnánk a tervezett időpontokba, illetve a regisztrációs díj megszüntetését.
 
Szabó Imre: Ez a megállapotás1,5 éve lett aláírva azt most pontosan nem tudom, hogy ebben az esetben eszközként felhasználható. Javasolnám, hogy ezt a megállapodást nézzétek át és ha tartalmaz-e olyan megállapodásokat, amivel ebben az ügyben tudunk lépni, akkor abban az esetben ezt önmagában is el lehet indítani.
Az én feladatom pedig az lenne, hogy a nemzeti parkok igazgatóságaival felvenni a kapcsolatot, hogy egyáltalán tudnak e erről a megállapodásról.
A regisztrációs téma egy technikai elem, amit nem lehet változtatni és véleményem szerint ez így van rendben.
 
 
Haraszti Béla: A probléma egyedül ez az elzárkózás, hogy felajánlottuk, hogy amikor a táblák felállítására kerül a sor (bemutató vagy útmutató tábla) vagy a magasles, megyünk, segítünk ha nincs embere. Reagálása: nem.
A másik, a Bükki nemzeti park az egyik tagszervezetünk teljesítménytúrát tervez megkérte az engedélyt még nem kapta meg, de telefonon már jelezték, hogy vadászati szezon van ezért nem fogja megkapni.
 
 
Szabó Imre: Nagyon szívesen közreműködök ebben a kérdésben, de konkrét információra van szükségem, ami mindenképpen írásbeli formátumú, valamint a hivatalos elutasító dokumentumra is szükségem van.
 
 
Thuróczy Lajos: Most elérkeztünk oda ahova mindig elérkezünk, hogy vannak fegyvereink amit nem használunk, lassan két éve, amikor aláírtuk ezt az együttműködési megállapodást ennek a kulcs döntése az, hogy a megyei szövetségeink vegyék fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti parkokkal és intézzék el a dolgokat. Javaslom Haraszty Béla ne a panaszát írja meg hanem, hogy mit tett ebben az ügyben, hogy ne legyen panasza. Az nem megy, hogy mindent tőlünk vártok. A keretszerződés arra való, hogy éljünk vele.
 
 
Dinnyés István: Tájékoztatója az 1. számú mellékletben található.
 
 
Szabó Imre: Kérem Dinnyés Istvánt, hogy az írásos javaslataiban csak az országos központot érintő problémák felvetések kerüljenek bele, és miután szelektálta az itt elhangzottakat e szerint tegye meg újból javaslatát.
A szövetség természetesen foglalkozik a rá vonatkozó feladataival, kötelezettségeivel.
 
 
Lehoczki Zoltán: Beszámol a Természetjáró Fiatalok Szövetség új „Több, mint játék” című kiadványáról, miszerint elsősorban a szabadban űzhető játékok gyűjteményit tartalmazza a könyv. Könyves boltokban is lehet kapni a kiadványt, de az MTSz tagok 2600 forintos kedvezményes áron hozzájuthatnak.
 
Vajk Ödön: Szeretettel meghívok mindenkit 2009 Pünkösdjén Jásznagykun Szolnok megyébe, a Tisza partjára.
A program a honlapon fenn van, tartalmaz gyalogtúrákat, teljesítménytúrák, autóbuszos túrák amely teljes Szolnok megye természeti értékeit és kulturális értékeit kívánják feltárni. Lesz Jászsági program, Nagykunsági, miután a Tisza az Alföldnek a lelke úgy gondoltuk, hogy illendő lenne bemutatnunk ezért leszek olyan programok amikhez civilek nem könnyen jutnak hozzá. Hajóutakat szervezünk Szolnok és Tiszakürt között, közben megállnak azokon a természetvédelmi területeken és tanösvényeken, amelyek a Tisza hullámterét mutatják be.
Olyan túra amely bemutatja a vízügyi történelmi emlékhelyeit a Tiszának.
Fővédnöknek a Szolnok város polgármesterét kértük fel.
A szálláshelyek illetve a szervezési pontok le vannak kötve.
 
 
Duró Imre: A programokkal kapcsolatosan várunk neveket, ezeket a megyei elnökök koordinálják. Keresünk embereket a Nordic Walking programra, a Természet Oszlopcsarnoka Programra, a TÁMOP képzéseire. Az Év Vidéke programhoz kapcsolódóan is várjuk a javaslatokat.
Valamint szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy megalakult a Természetvédelmi Bizottság, ami elkezdte munkáját, nagyon komoly feladatokkal foglalkozik ez a bizottság.
 
Szabó Imre: Kellemes ünnepeket kívánva, bezárja az ülést.
 
 
 
kmf.
 
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
 
 
Körmendi Zsuzsanna
 
 
 
Hitelesítette:
 
 
 
Dinnyés István                                                       Quitt András
2493 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter