2021. április 22., csütörtök - Csilla, Noémi
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.11.17.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.11.17.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.
 


 
Jegyzőkönyv
 
Készült a 2007. november 17-én megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
Szabó Imre elnök, Baronek Jenő, Kovács Tamás és Vajk Ödön alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Bükiné Törő Ágnes, Mag Éva, Mayerné Kőszegfalvi Katalin, Tötösné Gados Zsuzsa, Dr. Farkas György, ifj. Farka György, Haraszti Béla, Hluchány József, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Quitt András, Dr. Dénes György, Dr Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Kalmár László, Lehoczki Zoltán elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor SZB elnök, Bognár Mária a központ munkatársa.
Kiss László és Juhász Attila meghívottak.
 
Nem jelent meg:
Dr. Juhász Ágnes elnökségi tag
 
Az elnökségi ülést Szabó Imre elnök vezette.
 
Napirendi pontok:
 1. Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
 2. Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
 3. A 2008. I. féléves munkaterv elfogadása
 4. Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-        Zala Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Kiss László)
-        Békés Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Juhász Attila) (helyi kiosztású anyag)
 1. Az alapszabály módosítás főbb elvei címmel tervezett napirendi pont helyett Szabó Imre javaslatára: Az MTSZ megújulásával kapcsolatos bemutatók és konzultációk eddigi tapasztalatai (ea.: Szabó Imre)
 2. Tájékoztató az MTSZ gazdasági helyzetéről (ea.: Bognár Mária)
 3. Egyebek
 
 
ED-554 (2007.11.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat
 
ED-555 (2007.11.17.): Jegyzőkönyv hitelesítőknek az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Kovács Tamást és Quitt Andrást.
 
 
1.      Napirendi pont
Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 
ED-556 (2007.11.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2007. szeptember 22-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet
2. Napirendi pont
Főtitkári tájékoztató
 
Nagy Gábor:
-        Az SZMM-el aláírtuk a szerződést, 5 millió forint értékben;
-        Sikeresen pályáztunk a Táncsics Alapítványnál is, az 5 millió forint megérkezett a számlánkra;
-        A BTSSz kibővített TT ülésén és a TFSZ által szervezett IVOT-on bemutattuk a szervezetfejlesztési koncepciót;
-        A múlt hét végén a szövetségünk központjában megrendeztük az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának Találkozóját, melyen 75 fő volt jelen;
-        A technikai sportok környezeti károkozásával kapcsolatos fórumnak mi adtunk helyet;
-        A Magyar Turizmus Zrt-vel kötött együttműködési megállapodásunk szerint lezajlott a fotópályázat, mintegy 5 ezer fotóból választottuk ki a győzteseket;
-        A 2008-as eseménynaptárunkhoz eddig nagyon kevés esemény, program érkezett;
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
 
3. Napirendi pont
A 2008. I. féléves munkaterv elfogadása
 
Baronek Jenő: Az általa küldött javaslatok utólag kerültek kiküldésre, kéri hogy ezeket is vegyék fel az elnökségi ülések napirendjei közé. Még egy javaslata van: kéri, hogy vegyék fel napirendként a főtitkári pályázat kiírásának megtárgyalását is.
Kovács Tamás: A februári elnökségi ülés napirendjeként javasolja: Tanévre szóló ifjúsági tagsági igazolványra való áttérés lehetőségének megvitatását.
Szabó Imre: Javasolja, hogy Baronek Jenő első javaslatát (2007. évben bevezetett negyedéves érvényesítés elszámolásának tapasztalatai, esetleges változtatás szükségessége) vegyék fel a februári elnökségi ülés napirendjei közé. Ennek keretében lehet majd megtárgyalni Kovács Tamás felvetését is.
Az MTSZ átalakulási koncepciójának tapasztalatait illetve a tapasztalatokból adódó feladatokat, tehát a második és a harmadik javaslatot nem javasolja külön napirendi pontként felvenni, mert az ezzel kapcsolatos tájékoztatásnak folyamatosnak kell lennie, ezt minden találkozáskor érinteni kell.
A negyedik javaslattal kapcsolatban meghirdetjük: Amennyiben a szervezetfejlesztési programmal kapcsolatban alapszabály-módosítási javaslat van akkor azt 2008. január 20-ig – lehetőleg elektronikus formában – juttassák el a központba. A februári elnökségi ülésen megvitatjuk a beérkezett javaslatokat, majd azt közétesszük és az áprilisi elnökségi ülésen véglegesítjük.
A főtitkári pályázat meghirdetésének lehetőségét nem kellene elvenni az új elnökségtől. A tisztújító közgyűlésen megválasztott új elnökség alakuló elnökségi ülésén kell majd ezt megvitatni.
 
ED-557 (2007.11.17.): Az elnökség 1 tartózkodással, Szabó Imre szóbeli kiegészítésével együtt elfogadta az MTSZ Elnökségének 2008. év I. félévi üléstervét.
 
 
4. Napirendi pont
Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
 
Zala Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója
Kiss László: Az írásos anyagot kiegészítette a következőkkel:
-        Zala megyében jelenleg 2 kulcsosházat üzemeltetnek az egyesületek. Több olcsó szálláshely is van a megyében, de azokat önkormányzatok, magánszemélyek működtetik. Ezek mellett megjelentek az igényesebb és ennek megfelelően drágább szálláshelyek is.
-        A túravezetőképzés a megyében sajnos nem működik, nincs elég jelentkező.
Baronek Jenő: A Nemzeti Parkkal való kapcsolatról kér felvilágosítást.
Kiss László: Minden érintett Nemzeti Parkkal tartják a kapcsolatot a megyei szövetség szintjén is és magánemberként is. Ebben az évben a TESZ Vándorgyűlésnek Zala megye volt a házigazdája, ezt a programot is közösen csinálták a Nemzeti Parkkal.
Lehoczki Zoltán: Az írásos anyagban szerepelő 3 iskola elérhetőségét kéri majd az elnökségi ülés után.
Mag Éva: Túravezetőképzés indul Ajkán januárban, ha van Zala megyei érdeklődő, szívesen látják őket.
Kovács Tamás: Kik adták ki a nagykanizsai térségről szóló térképet és hogyan lehet hozzájutni?
Kiss László: A nagykanizsai kistérség adta ki és ingyenes terjesztésű volt.
Haraszti Béla: Az írásos anyag elején azt írjátok, hogy a legnagyobb rendezvényeket a kislétszámú egyesületek bonyolítják le egymással összefogva, egymást kölcsönösen kisegítve, az utolsó oldalon pedig az szerepel, hogy az egyesületek nem érzik magukénak a szövetséget, csak kapni akarnak. Ez ellentmondásnak látszik.
Kiss László: A kis egyesületek kénytelenek összefogni, mert ha például teljesítménytúrát rendeznek, akkor egy egyesület létszáma kevés a rendezőgárdához. Van egy-két nagyobb egyesület, akik meg „elvannak” magukban, járják a hegyeket és nem igazán akarnak részt vállalni a közös munkából.
 
Szabó Imre: Nálatok a településszerkezet miatt is jelentős kistérségi lehetőségek vannak. Van-e olyan kistérségi program, fejlesztés ami érinti a természetjárást is?
Kiss László: A zalakarosi és a csesztregi programmal kapcsolatban van együttműködésünk illetve a Lenti környékén a kerékpárosok kerestek meg együttműködési szándékkal. A Nyugat-dunántúli régió fejlesztési programjában ott szerepel a természetbarátok javaslata is.
Kéri, hogy a jelenlévők mondjanak véleményt a megye munkájáról.
Baronek Jenő: A megyei természetjárás életében új fejezet indult a Laci megválasztásával. A megyében folyó munka nem tér el az átlagostól sem felfelé, sem lefelé. A legnagyobb probléma a két város, Nagykanizsa és Zalaegerszeg örök rivalizálása.
Tötösné Gados Zsuzsa: Elhangzott, hogy sokan csak kapni szeretnének az MTSZ-től, ez nem helyi probléma, tapasztalatai szerint ez országos jelenség.
Kovács Tamás: Az írásos anyag szerint hiányzik az MTSZ és a megye közötti kölcsönös elérhetőség a honlap tekintetében. Ez mit jelent? A szünetben szívesen ad javaslatokat, ötleteket az iskolák mozgósításához. Gratulál, az anyag sokrétű és további jó munkát kíván.
Kiss László: Zala megye honlapján nincs link az MTSZ honlap felé
Pálmai Vencel: Az MTSZ honlapon van Zala megyei link.
Szabó Imre: Zala megye jó adottságokkal rendelkező terület, ez pozitívum. A település szerkezet és a két nagyváros rivalizálása viszont nem segíti a szövetkezés, az összefogás gondolatát. Tapasztalata szerint a vezetők személyisége erre feloldást tud adni, Kiss Laci személyisége is ilyen. Sok türelmet és jó egészséget kíván a további munkájukhoz.
Kiss László: Természetjárók között nincs ellentét és nem is volt. 
 
Békés Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója
Juhász Attila: A helyi kiosztású írásos anyagot kiegészítette a következőkkel:
-        Elnézést kér, hogy az I-III. negyedévi elszámolást még nem küldte el. Próbálják a taglétszámot növelni, de ez eddig nem járt sikerrel.
-        Békés megye rendezte az idén a 47. Kelet-magyarországi megyevezetők tanácskozását, a visszajelzések szerint jól sikerült.
-        A propaganda és marketing tevékenységre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük.
-        A megyében nincsenek oktatási szakemberek.
-        Hivatali kötelessége is a pályázati figyelése. A gond az, hogy a pályázatok nem arról szólnak amire szükségük lenne.
Quitt András: Miért helyi kiosztásban kapta meg az elnökség az anyagot?
Juhász Attila: Idő hiányában nem tudta előbb elkészíteni.
Mag Éva: Békés megyében több mint 100 km vasútvonalat akarnak megszüntetni. A természetjárók mit tesznek a vasútvonalak megszüntetés ellen?
Juhász Attila: A vasútvonalak megszüntetése ellen az önkormányzatokkal együtt közösen küzdenek.
Kovács Kálmán: Felajánlja a Bihari kapcsolatát, elérhetőségeket, személyes bemutatást.
Bükiné Törő Ágnes: Hiányolja az írásos anyagnál a fejlécet és az elérhetőségeket.
Vajk Ödön: Gratulál a Kelet-magyar tanácskozás megszervezéséért és lebonyolításáért. Javasolja, hogy egy-egy elnökségi ülést ne Budapesten, hanem a területen, megyékben tartsuk.
Kalmár László: A megyéhez tartozó szervezet – egy kivételével – mind klasszikus civil szervezet, és köztük olyan klasszikus természetvédelmi szervezetek is vannak, amelyek természetjárással is foglalkoznak.
Szabó Imre: További jó munkát és eredményes létszámfejlesztést kíván.
 
 
5. Napirendi pont
Az MTSZ megújulásával kapcsolatos bemutatók és konzultációk eddigi tapasztalatai
 
Szabó Imre: Ehhez a napirendhez is helyszíni kiosztású anyag tartozik, de ez csak tájékoztató jellegű, döntést nem igényel.Az elkövetkező elnökségi ülések mindegyikén valamiféle visszacsatolás, visszajelzés lesz erről a folyamatról.
Szóbeli kiegészítésként elmondja:
-        A belső körök, hivatalos körök, testületi tájékoztatók után a szövetség rendelkezésére álló nyilvánosság igénybevételével szélesebbre nyitjuk az információ-átadási területet (honlap, híradó stb.). Cél, hogy minél szélesebb körbe eljuthasson hogy a természetbarátok szervezetfejlesztési, szervezetépítési és megújulási programba kezdtek. Kéri, hogy mindenki a saját területén is hívja fel a figyelmet ezekre a programokra.
-        A Táncsics Alapítvány támogatásával sikerült anyagi fedezetet biztosítani ehhez a munkához.
-        A Konferenciával kapcsolatban kéri, hogy területenként jelezzék vissza a részvételi szándékot.
-        Januárban elindítunk egy egyeztetést, személyes konzultációkat kívánunk tartani az elnökség tagjaival január-február hónapokban.
Vajk Ödön: Ez az anyag mennyire belső anyagként kezelendő?
Szabó Imre: A „Belső használatra” az értékelésre vonatkozik. A fejlesztési anyag teljeskörűen nyilvános a korrekciókkal együtt, és ez az anyag a következő héten felkerül a szövetség honlapjára.
Bükiné Törő Ágnes: Többször is részt vett már a koncepció vitáján, érdekes figyelni, hogy hogyan alakul, formálódik az anyag.
Baronek Jenő: Kéri, hogy elektronikus úton is kapják meg a fejlesztési anyagot.
Kovács Tamás: Megkapta a meghívót a konferenciára. Kell-e segítség a szekcióvezetéshez?
Szabó Imre: A konferencia első része kifelé szóló média esemény. A délutáni programnál pedig egy klasszikus tréninghez hasonló munkamódszert választottunk. A tapasztalat az, hogy hatékonyabb a munka, ha olyanok foglalkoznak a szekcióvezetéssel, a moderátori szereppel, akik nincsenek benne teljes egészében a folyamatban, de megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal, szakmai hátérrel rendelkeznek.
 
 
6. Napirendi pont
Tájékoztató az MTSZ gazdasági helyzetéről
 
Bognár Mária: Az írásos anyag címében szereplő pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy ez a táblázat a ténylegesen megtörtént pénzmozgásokat tartalmazza mind kiadási mind bevételi oldalon. Nem tartalmazza viszont a szövetség kintlévőségeit sem és a kötelezettségeit, kifizetetlen számláit sem. A táblázathoz kiegészítésként az októberi hónap adatai a következők: bevétel 4.184.622,- Ft, a kiadás 2.728.828,- Ft, a halmozott egyenleg –2.606.927,- Ft.
Novemberben érkezett meg a szövetség számlájára az NCA működési támogatás első része, 2.950 ezer forint valamint a Táncsics Alapítvány támogatásaként 5 millió forint. Jelenleg a szövetségnek nincs lejárt esedékességű tartozása.
Szabó Imre: az NCA második része mikorra várható?
Bognár Mária: Szerződés szerint 2008. január vége, de információi szerint még ebben az évben kiutalja az NCA Országos Kollégiuma a második részt is.
Dr. Nagy Sándor: November 15-i állapot szerint milyen a szövetség szaldója?
Bognár Mária: Nincs még lekönyvelve a november hónap ezért pontos adatot nem tud mondani, de a pénzforgalmi egyenleg jelenleg pozitív.
Szabó Imre: Már aláírt szerződése van a szövetségnek az SZMM-el 5 millió forintos támogatásról, amely még ebben a hónapban megérkezik, így a 2007-es évet várhatóan pozitív eredménnyel zárjuk.
 
 1. Napirendi pont
Egyebek
 
Töttösné Gados Zsuzsa: Megkapta az elnökség az I-III. negyedévi taglétszám alakulását. Kérdezi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől, hogy mennyi a létszámuk, mert a táblázatban náluk csak az I. negyedéves adatok vannak feltüntetve? Kérdezi Baranya megyétől, hogy mivel sikerült elérniük, hogy háromszorosára tudták növelni a taglétszámot?
Haraszti Béla: 313 fő és 14 egyesület
Baronek Jenő: Évtizedek óta probléma a középiskolások megnyerése. Most megállapodást tudtak kötni két nagy középiskolával, az iskola kifizette a tagdíjat, hogy ez hosszabb távon is működik-e majd azt még nem lehet tudni.
Dr. Nagy Sándor: Az elmúlt évek tapasztalata alapján várható-e, hogy a IV. negyedévben még növekszik a létszám?
Bognár Mária: Nehéz következtetni, mert a negyedéves elszámolásról még nincsenek ilyen tapasztalatok, hiszen ebben az évben vezettük be ezt az elszámolási rendszert. A féléves elszámolási időszakban volt létszámemelkedés évvégére. Véleménye szerint most is lesz létszámemelkedés a IV. negyedévre, de nem fogja elérni az előző évi létszámot.
Bükiné Törő Ágnes: Szerinte a létszámcsökkenés nem olyan drasztikus, mint az előző években. Az ÉDTSZ indított egy fotópályázatot, kéri hogy a szövetség honlapjára tegyünk egy linket, amivel ez az anyag elérhető. Vasárnap buszt indítanak Zengővárkonyra és van még néhány üres hely, amit szívesen felajánl.
Mag Éva: Továbbképzésen vett részt „Elsősegélynyújtás a sportpályákon” címmel, amelyet a megyei sportfőorvos szervezett egy 2004-es jogszabályra hivatkozva. Ez a jogszabály a szabadidősportra is vonatkozik.
Vajk Ödön: A szolnoki városi televíziónak műsorstruktúra váltása volt. Az új struktúrában, heti fél órában természetjárás és turisztikai műsor szerepel. A megyei szövetség rendszeresen ad anyagokat, műsorötleteket. Már bemutatták a megye egy-egy tanösvényét, most tervezik a túraútvonalak bemutatását, majd az egyesületek bemutatását is.
Lehoczki Zoltán: A 2,5 napos IVOT-on, ami múlt hét végén volt 40 fő vett részt. A jövő évi TEDOT-TEGYOT nem Sopronban lesz, mert az ottani rendezők visszamondták. A TFSZ pályázatot írt ki a megrendezésre, melynek eredményéről majd tájékoztatják az elnökséget.
Haraszti Béla: A WWF Magyarország 2008. júliustól a Tisza mentén szervez tüntető gyaloglás a Tiszáért. Ehhez kéri a szövetség minden tagjának a támogatását. Ez egy újabb megjelenési lehetőség lenne.
Szabó Imre: Ahhoz, hogy ezt az alkalmat a természetbarátok jól fel tudják használni a saját népszerűsítésükre, ehhez kell-e valamiféle segítség?
Haraszti Béla: Valamilyen propagandaanyagot kellene tömegesen megjelentetni a szövetség tevékenységéről, kiegészítve a helyi szervezetek tevékenységével amit minden résztvevőnek oda lehetne adni.
Ifj. Farkas György: Azon kívül, hogy ezzel támogatjuk a WWF-t, mi mellett érvelünk, mi ellen tiltakozunk?
Haraszti Béla: Ha minden résztvevő megkapná a rólunk szóló anyagot, akkor ez egy jó hírverés lenne a szövetségről. Igaz, hogy a WWF szervezte, de mi többen vagyunk.
Szabó Imre: Ez túlmutat az egyebek napirendi ponton. Kéri, hogy a főtitkár úrral közösen készítsenek egy áttekintést, röviden tömören az előzmények, partnerek, kimenet stb. és ha ez megvan, akkor kerüljön vissza ez az elnökség elé. Ebben az anyagban legyen benne, hogy mi a szövetség szerepe ebben a projektben társrendező, főrendező vagy mi. Most úgy tűnik, hogy a szövetséget eszköznek használnák, mi adnánk a tömeget és ebben nem biztos, hogy így nekünk részt kellene venni.
Quitt András: Az elnökség jóváhagyta korábban, hogy egy koszorút helyezzenek el a Doberdói Hősök Emlékművénél, ez megtörtént, az eseményről készült beszámolót fényképekkel együtt leadta a főtitkár úrnak.  
 
 
 
kmf.
 
Magnófelvétel alapján készítette:
 
 
                                                                  Bognár Mária
 
Hitelesítette:
 
 
 
Kovács Tamás                                                                                  Quitt András
3717 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter