2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.06.02.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.06.02.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

 


 
Jegyzőkönyv
 
Készült a 2007. június 2-án megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
Szabó Imre elnök, Baronek Jenő alelnök, Kovács Tamás alelnök, Vajk Ödön alelnök, Nagy Gábor főtitkár
Bükiné Törő Ágnes, dr. Farkas György, ifj. Farkas György, dr. Juhász Ágnes, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Lehoczki Zoltán, Mag Éva, Mayerné Kőszegfalvi Katalin, Pálmai Vencel, Quitt András elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök.
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Benedek Jenő, dr. Dénes György, Haraszti Béla, Hluchány József, Lehoczki Zoltán,
dr. Nagy Sándor elnökségi tagok.
 
Nem jelent meg:
Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tag, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
 
Az elnökségi ülést Szabó Imre elnök és Baronek Jenő alelnök vezették le.
 
Napirendi pontok:

1.      Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
4.      A 2007. évi Kitüntetések odaítélése (ea.: Pálma Vencel)
5.      Az elnökség 2007. II. félévi munkatervének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
3.      Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Haraszti Béla)
- Tolna Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Domászky Zoltán)
6.      Egyebek
 
 
Szabó Imre: Javasolja a 3. napirendi pontot „Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről” a 6. Egyebek napirendi pont elé tenni.
 
ED-545 (2007.06.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat a napirendcserével együtt.
 
2007. I. félévben jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács Tamás és Quitt András.
 

1. Napirendi pont
 
ED-546 (2007.06.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2007. március 31-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot szóban is kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        Részt vettünk a Gyalogtúrázók XIV. Országos Találkozóján Csillebércen.
-        Felkérték egy előadásra, ahol a Magyar Természetbarát Szövetséget kell bemutatni és ebben kérte a szakági vezetők segítségét, hogy a szakágaikra vonatkozó szervezeti program információkkal lássák el. Erre az előadásra 2007. június 13-án fog sor kerülni egy részletes prezentáció keretében.
-        Dolgozunk a jubileumi kiadványon és sikerült elérni, hogy az a támogatás, ami a jubileumi kiadványra fedezetet jelent ne 2007. május 31-ig legyen elérhető, hanem 2007. július 31-ig.
-        2007. május 31-én részt vett az OIB ülésen, ahol a Regionális Fejlesztési Tanácsok felelősségét hangsúlyozták és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében tartottak előadást.
-        Sikerült elérni, hogy 50 % kedvezményt kapjon, minden MTSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező személy a Gödöllői Grassalkovich Kastélyban.
 
Szabó Imre: Azt kéri, hogy az ilyen típusú kedvezményekről a szerződést juttassuk el a megyei szervezeteknek, akár e-mailben vagy akár postai úton.
 
Kovács Tamás: Kérdezi a nemzetközi kapcsolatokon belül: „Az NFI elnökségi ülése kapcsán több információt, kérést kaptunk a szervezettől, melyekre mind határidőre válaszoltunk.”, mik voltak ezek?
 
Nagy Gábor: Létszám, kedvezmények, tagság felosztása korosztályok szerint, magyarországi turistaházak száma.
 
Thuróczy Lajos: Az NFI elnökségi ülésén idén Lohász Cecília képviselte a Magyar Természetbarát Szövetséget, előtte azonban írásban elküldtük az NFI-nek az általuk kért előző évi munkánkról, tevékenységünkről szóló beszámolót.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
4. Napirendi pont
 
Pálmai Vencel: A beküldött kitüntetési javaslatok kritikán aluliak, némelyik értékelhetetlen volt.
Ha lesz új alapszabály, akkor a kitüntetéseken is el kell gondolkodni, hogy hogyan tovább, mert ahogy most működik a felterjesztés és az értékelés is, az tűrhetetlen.
Megkérte Bognár Máriát, hogy mondja el, hogy az idén mit tapasztaltunk az átvizsgálás során.
 
Bognár Mária: Az ad hoc bizottság 20 főt javasol kitüntetésre az elnökségnek, ebből 4 főnek az egyesülete egyáltalán nem érvényesített 2007. I. negyedévben és ez a 4 fő egyesületi elnök.
 
Baronek Jenő: Úgy gondolja, mivel éves érvényesítésről beszélünk, nem negyedévesről ez nem jelent semmit.
 
Szabó Imre: Ez nem azt jelenti, hogy 2006-ban sem és a 2007 I. negyedéves adatok alapján úgy gondolja, hogy ez a kitüntetés szempontjából nem lehet probléma.
 
Bükiné Törő Ágnes: A negyedéves érvényesítés elbagatellizálásával nem ért egyet, mert ha egy szakosztályvezetőt megdicsérünk a jó munkájáért, akkor annak része a határidők betartása is.
 
Szabó Imre: Ha 2006-ban érvényesített a kitüntetett személy, akkor még van háromnegyed éve, hogy ebben az évben is érvényesítsen., de ha 2006-ban nem érvényesített volna, akkor azzal ő sem értene egyet, hogy megkapja a kitüntetést. Ha van szabályzat ami ezt kizárja akkor van miről beszélni.
 
Thuróczy Lajos: Bírósági döntés született egyszer, hogy azért nem lehet egyesületi tagot kizárni, mert 1 évvel ezelőtt nem fizetett tagdíjat, meg kell várni az adott év végét és a jövő évet. Ezzel szerinte nem érdemes tovább foglalkozni., de egyszer utána kell nézni.
 
ED-547 (2007.06.02.): Az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadta az ad hoc bizottság 2007. évi kitüntetési javaslatát.
 
 
5. Napirendi pont
 
Szabó Imre: Kéri hogy a 2007. II. félévi üléstervet egészítsük ki az erre az időszakra vonatkozó védett napokkal is.
Napirenden belül még kéri, hogy fogadja el az elnökség rövid tájékoztatásként, hogy mind a Dunántúli Vezetők Értekezletén, mind a Kelet-Magyar Természetbarát Vezetők Tanácskozásán és az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Találkozón konzultációs alkalmakat teremtsünk a megyei vezetők részvételével. A szervezőktől azt kérte, hogy a következő évre előkészülve az alapszabállyal, szervezeti élettel, arculattal, tevékenységi körökkel kapcsolatos kérdésköröket építsék be a tanácskozásokba.
Szeretné, ha a 2007. november 17-i elnökségi ülésen „Az alapszabály módosítás főbb elvei” című napirendi pontot kiegészítenénk a „Területi konzultációk eredményének összegzése” címmel.
 
Elnöki körlevéllel fogja megkeresni a megyei elnököket és a jelentősebb egyesületi vezetőket és 2007. június végén azokat az egyesületi vezetőket - ahol már baráti társaságot meghaladó szervezeti élet van (30 főt meghaladó) - szeretné bevonni egy konzultáció sorozatba.
 
Kovács Tamás: Budapesten évente négyszer van Természetbarát Tanácsülés és az MTSZ-t meghívjuk az őszi (novemberi) tanácsülésre, továbbá megpróbáljuk Pest megyét is mozgósítani
 
Quitt András: Kéri, hogy a november 17-i elnökségi ülésen a Számvizsgáló Bizottság és a gazdasági vezető a 2007. évi várható gazdasági helyzetről adjon egy rövid tájékoztatót, hogy mik a kilátások az év végére.
 
Szabó Imre: A Számvizsgáló Bizottság elnöke Bittó Sándor, akkor szólal meg az elnökségi ülésen amikor akar és mi kötelesek vagyunk meghallgatni a tájékoztatását.
 
Bognár Mária: 2007. szeptember 15-i elnökségi ülésen Bittó Sándor biztosan szólni fog, mert napirendi pont az MTSZ 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató.
 
Kovács Tamás: Kéri, hogy novemberben Bognár Mária szóljon az MTSZ gazdasági helyzetéről.
 
ED-548 (2007.06.02.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSZ elnökségének 2007. év II. félévi üléstervét a fenti módosításokkal együtt.
 
 
Az MTSz Elnökségének 2007. év II. félévi ülésterve
Javaslat az elnökségi ülések napirendi pontjaira
 
(Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden elnökségi ülésen napirendi pontként szerepel az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, a főtitkári tájékoztató és az „egyebek”)
 
 
Elnökségi ülés „2007. szeptember 15.”
 
-        Tájékoztató az MTSz 2007. I. félévi gazdálkodásáról
-        MTSz kiemelt 2008. évi rendezvényei (Védett napok)
-        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről (Vas, és Veszprém megye)
-        Városi és települési háló tanulságai – konzultáció a fejlesztés lehetőségeiről
 
Elnökségi ülés „2007. november 17.”
 
-        A 2008. I. féléves munkaterv elfogadása
-        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről (Zala, és Békés megye)
-        Az alapszabály módosítás főbb elvei
-        Tájékoztató az MTSZ gazdasági helyzetéről
 
2007. II. félévi Védett napok:
 
2007. augusztus 24-26.          Dunántúli Vezetők Értekezlete (Veszprém megye)
2007. szeptember 22.             Természetjárók Napja, Dobogókő
2007. szeptember 28-30.         Kelet-Magyar Természetbarát Vezetők XLVII. Tanácskozása
2007 október 6.                       VIII. Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Találkozó (Győr-Moson-Sopron megye)
2007. november 24.                50-20 éves a Magyar Természetbarát Szövetség
 
 
 
 
3. Napirendi pont
 
Tolna Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója:
 
Jakab Éva és Györfi Gyula a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség nevében szóbeli kiegészítésként egy prezentációs bemutatót tartott.
 
Szabó Imre: Megköszönte a jó színvonalú prezentációt és szeretné kérni a Szövetség részére ezt elektronikus formában.
 
Kovács Kálmán: A távoktatásról szeretne konkrétabbat tudni. Mennyire gyakori, van e anyag, amit kölcsön tudnának adni?
 
Györfi Gyula: A távoktatásnak az volt a lényege, hogy megadtuk a szakirodalmat, amiből fel kellett készülni és témakörönként 25-40 kérdést kaptak, amit fel kellett otthon dolgozni és vissza kellett küldeni.
 
Kovács Kálmán: Ha lehetséges, szeretne részleteket kapni a távoktatással kapcsolatosan elektronikus formában.
 
Nagy Gábor: Úgy tudja, hogy a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség különleges módon honorálja az önkéntes munkát és kérte Györfi Gyulát, hogy mondja el.
 
Györfi Gyula: Jellemző, hogy az önkéntesek, akik dolgoznak a szövetégben a megtermelt plussz pénzeket egy úgynevezett programokon való részvételi kedvezmény formájában kapják vissza, tehát lényegesen kevesebbet kell fizetnie egy programon való részvételért.
 
Kovács Tamás: Gratulál az egész tevékenységhez és a prezentációhoz.
 
Szabó Imre: Megköszönte a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatóját és további jó munkát, sok sikert kívánt.
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója:
Haraszti Béla egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az elnökségi ülésen.
Az elnökség tudomásul vette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség írásbeli tájékoztatóját.
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatóját.
 
6. Napirendi pont (Egyebek)
 
-        Szabó Imre: Kéri, hogy jelenjen meg a híradóban Horváth Zoltán 100.000 Ft-os felajánlása, miszerint szeretné, ha a 30 éves Aranyjelvényes Klub évfordulójára, újból megjelenne kibővítve a 25 éves kiadvány.
 
 
-        Quitt András: Garibaldi születésének 200. évfordulója lesz július 4-én és szeretnének a megemlékezésen koszorút elhelyezni a Magyar Természetbarát Szövetség nevében. Kérdezi az elnökséget, hogy egyet ért e ezzel és az MTSZ nevében élhet e ezzel a lehetőséggel?
 
Szabó Imre: Köszönjük szépen a gondolatot Quitt Andrásnak és azt is, hogy a nevünkben ezt vállalja.
 
 
-        Kovács Tamás: Múlt héten sikeresen lezajlott a Gyalogtúrázók XIV. Országos Találkozója Csillebércen, ahol több mint 800 résztvevő volt. Megköszönte mindenkinek a részvételt.
 
Sajnálattal vette észre a 2007. I. negyedévi taglétszámban sok közvetlen nem érvényesített.
 
Szabó Imre: Felkéri a főtitkárt, hogy írjon levelet a nem érvényesített közvetleneknek, az alelnökök pedig szóban a hozzájuk tartozó nem érvényesített megyéket szólítsák fel, hogy pótolják elmaradásukat.
 
Bognár Mária: A 2007. I. negyedévi taglétszám táblázatban gépelési hiba történt, Győr-Moson-Sopron megye elszámolt. Ifjúsági: 76 fő, Aktív: 176 fő, Nyugdíjas: 317, Összesen: 569 fő.
 
 
-        Nagy Gábor: A nyári szabadságolások miatt az MTSZ központban 2007. július 2 és augusztus 24. között nincs ügyelet.
-        Thuróczy Lajos: Sajnálattal közölte, hogy Dr. Vizkelety László elhunyt.
 
Szabó Imre: Azt kéri Thuróczy Lajostól, hogy búcsúbeszédében az MTSZ elnöksége nevében emlékezzen meg Dr. Vizkelety Lászlóról.
 
 
-        Thuróczy Lajos: Májusban egy 20 fős svájci túracsoport programját szerveztük meg, akik nagyon meg voltak elégedve a szervezéssel.
 
 
-        Bükiné Törő Ágnes: 2007. június 26 és július 1. között lesz a XXXVII. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó Vajtán, mindenkit sok szeretettel várnak.
 
 
-        Mag Éva: 2007. augusztus 24-26. között lesz a Dunántúli Vezetők Értekezlete Magyarpolányban, a meghívót az érintettek megkapták, szeretettel várják őket.
 
 
-        Kovács Kálmán: A Váradi EKÉ-vel megállapodtak abban, hogy az idei EKE találkozón 1 bihari tábor lesz, ami azt jelenti, hogy a bihariak és a bihoriak egyetlen egy táborban lesznek.
 
 
-        Lehoczky Zoltán: A Természetjáró Fiatalok Szövetsége a tisztújító közgyűlés után megtartotta első elnökségi ülését, ahol megválasztotta a szövetség két alelnökét. A belföldi ügyekkel
Buzás Károly, a nemzetközi ügyekkel pedig Lohász Cecília fog foglalkozni.
 
kmf.
 
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
Hitelesítette:
 
 
 
Kovács Tamás                                                                                  Quitt András
4243 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter