2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.03.31.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2007.03.31.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.Jegyzőkönyv

 
Készült a 2007. március 31-én megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Szabó Imre elnök, Baronek Jenő alelnök, Kovács Tamás alelnök, Vajk Ödön alelnök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, dr. Farkas György, ifj. Farkas György, Hluchány József, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Mag Éva, Mayerné Kőszegfalvi Katalin, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Haraszti Béla, Lehoczki Zoltán, dr. Nagy Sándor, elnökségi tagok.
 
Nem jelent meg:
dr. Juhász Ágnes elnökségi tag.
 
Az elnökségi ülést Szabó Imre elnök vezette le.
 
Napirendi pontok:

1.      Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.      Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
- Pest Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Notter Béla)
- Somogy Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Kis Gali János) (helyi kiosztású)
4.      Az MTSZ 2006. évi közhasznú beszámolója (ea.: Bognár Mária)
5.      Az MTSZ 2007. évi költségvetési terve (ea.: Bognár Mária)
6.      Az MTSZ elnökségének beszámolója a Közgyűlésre
7.      Aranyjelvényes túravezetői pályázatok (ea.: Pálmai Vencel)
8.      Egyebek
-        MTSZ program és pályázati elképzelések a 2007-es évre
 
 
ED-539 (2007.03.31.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat.
 
Szabó Imre: Javasolja, hogy ezentúl féléves terminusokra válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőket.
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésekről készülő jegyzőkönyvet 2007. I. félévben Kovács Tamás és Quitt András hitelesítse.
 

1. Napirendi pont
 
Bükiné Törő Ágnes: Tudja, hogy nem szó szerinti a jegyzőkönyv, de szeretné ha a 3. napirendi pontnál a Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatóján belül Mag Éva kérdése és erre Horváth Zoltán válasza bekerülne a jegyzőkönyvbe, mivel ennek most van folyamatban a következménye és várható következményei is lesznek.
 
Szabó Imre: A kazettát kéri, hogy hallgassuk vissza és a következő elnökségi ülés elején egy feljegyzés formájában kapjon tájékoztatást az elnökség a szó szerint elhangzottakról.
 
Bognár Mária: A következőkben azt szeretné kérni, hogy a felszólaló a felszólalás után jelezze, hogy az amit most mondott, legyen benne szó szerint a jegyzőkönyvben.
 
Bükiné Ágnes: Akkor ő még nem tudta, hogy ennek következménye lesz.
 
ED-540 (2007.01.27.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2007. január 27-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot szóban is kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        2007. március 24-én dr. Lamperth Mónika miniszter asszony közreműködésével a hazai 14 000 km-es jelzett gyalogtúra-útvonal hálózat zselici zöld sáv jelzésének karbantartási munkájában vettünk részt.
-        A Turizmus Zrt-től kaptunk helyet a standjukon az Utazás kiállításon.
 
Baronek Jenő: Kérdezi, hogy a Somogy megyei programra meghívásra került e Kis Gali János a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség elnöke?
 
Nagy Gábor: Általunk nem, mert a miniszteri titkárság arról tájékoztatott minket, hogy Sármezei úrék szervezik a helyszínen magát az eseményt és ők gondoskodnak a meghívásokról korlátozott számban, illetve minket arról tájékoztattak, hogy az MTSZ részéről az elnököt és a főtitkárt szívesen látják. A miniszteri titkárság és a területen működő egyesület között zajlott a gyakorlati szervezés és tevékenység.
 
Baronek Jenő: Helyesnek tartja a főtitkár, hogy ez így történt?
 
Nagy Gábor: Nincs okom, jogom megítélni a minisztériumi titkárság döntését.
 
Szabó Imre: Helyi, személyi kapcsolatra épült ez a mostani akció. Miután a miniszter asszony kaposvári és ottani képviselő, ezért az ottani barátai, barátnői, a Nő Egyesület és az ottani TTE közös szervezésében került sor ennek az akciónak a megszervezésére. A szervezőmunkába és a programegyeztetésbe mi vendégek voltunk, tehát nem a mi kezünkben volt, hogy kiket hívjunk meg. Nem rajtunk múlt a szervezés. Kifejezetten az volt a kérés, hogy ez maradjon meg egy bensőséges, baráti hangulatú dolognak és ne tűnjön protokollárisnak.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
3. Napirendi pont
 
Pest Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója:
 
Notter Béla: Szóban is kiegészítette az írásos anyagot.
 
Szabó Imre: A 40 %-os létszámemelkedés a megyénél nagyon szép és gratulál hozzá, jó lenne, ha ez mindenhol ilyen arányú lenne.
 
Kovács Tamás: A Gyalogos Természetjárók XIV. Országos Találkozóján Pest megye a BTSSz társrendezője, akik aktívan részt vesznek a szervezésben.
Gratulált a Pest Megyei Természetbarát Szövetség létszámnövekedéséhez.
 
Bognár Mária: Pest megye azon szervezeteink közé tartozik, aki hosszú-hosszú évek óta precízen és pontosan küldik be az elszámolását.
 
Kalmár László: Pár éve megjelent a Tápió Mente Turistakalauz, ami egy csodálatos könyv és térkép is van benne az érintett területről. Nagyon sok turistautat tártak fel és festettek le, amihez csak gratulálni tud.
 
 
 
Somogy Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója:
Kis Gali János elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az elnökségi ülésen.
Az elnökség tudomásul vette a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség írásbeli tájékoztatóját.
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a Pest Megyei Természetbarát Szövetség és a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatóját.
 
4. Napirendi pont
 
Bognár Mária: Azt kéri, hogy a 2006. évi közhasznú beszámolót a Magyar Természetbarát Szövetség 2006. évi likviditásának bemutatása című helyi kiosztású anyaggal együtt kezeljük, mert a kettő szorosan összetartozik.
-        A 2006. évi létszámunk a 2005. évihez képest 15 %-os (3446 fő) lemaradást mutat.
-        Nincs új kiadványunk, fogynak a régiek. A kétmilliós bevétel irreális túltervezés volt, azért, hogy egyensúlyban legyen a költségvetési terv.
-        A rendezvényeink szépen működtek. A vizes események közül a TID-et már nem rajtunk keresztül szervezik. Ez volt az egyetlen rendezvény, amivel semmiféle számviteli, jogszabályi előírást nem lehetett betartatni.
-        A központi támogatásnál az eltérés azért van, mert az NCA nem a központi, hanem az egyéb támogatások között szerepel bevételként, viszont így is volt ott elmaradás.
-        Olyan szemmel kell nézni a bevételeket, hogy ahol rendezvény bevétel van ott csak a rendezvény befizetései szerepelnek bevételként, hiszen a számviteli törvény azt mondja, hogy a támogatást máshol kell nyilvántartani.
-        A híradó szerkesztői díja csökkent.
-        A szövetségben nem naponta, hanem kétnaponta takarítanak, így a takarítás költsége is csökkent.
-        Az anyagi helyzet miatt a béremelést az apparátus nem kapta meg. 2007 márciusában is a 2005. évi bruttó béreket kapjuk, sem infláció követő béremelés, sem a nagyobb elvonások miatti korrekció nem történt meg.
-        Az EWV közgyűlésre három külön pályázatunk volt. 2.100.000 Ft-ot a Gaz de France-tól, 1.100.000-t az NCA-tól és 1.000.000 Ft-ot a miniszteri keretből (Kolber István) kaptunk. Ha ez az EWV közgyűlés nem lett volna tavaly, akkor nem –750.960 Ft-tal zárjuk az évet, hanem –7.000.000 Ft-tal.
-        20 éve van a szövetségnél, de még ilyen nem volt, hogy az adóhivatal végrehajtást indított a szövetség ellen, ugyanis 6 hónapon túli adótartozásunk volt, de szerencsére amikor benyújtotta az inkasszót, akkor volt a szövetség folyószámláján akkora összeg – az EWV Közgyűlésnek köszönhetően -, hogy több mint 5 millió forintot inkasszált le az APEH szeptember végén. Novemberi dátummal december végén kaptuk meg, hogy a végrehajtást megszüntették. Ilyen éve még a szövetségnek nem volt.
-        Most ott tartunk, hogy nincs adótartozásunk, de ha nem jön be elég tagdíj áprilisban akkor már a márciusi járulékot nem tudjuk befizetni az államnak. Nem vagyunk jó helyzetben. 2007. február végén –500.000 Ft-tal állunk úgy, hogy ebben benne van az a 2,5 millió HÁPOK-hoz vezető útfestési pénz, amit csak most kell kiutalni ha visszajönnek a szerződések. Nincs jó helyzetünk.
-        Már említette az EWV Közgyűlésre több helyen pályáztunk és ebben van az 1.000.000 Ft-os miniszteri keret Kolber Istvántól, ami a mai napig nem érkezett be a szövetséghez. Most 2007. április 9-ig ígérték, hogy rendezik. Már ott tartunk 2 hete, hogy végrehajtóhoz fordulunk. Ha nem jelenik meg április 9-ig, akkor nem lesz más mód, mint behajtatni az 1.000.000 Ft-ot.
 
Kovács Tamás: Gratulált az MTSZ-nek az EWV kongresszus sikeres lebonyolításához. Kéri, hogy tegyük a beszámolóba, hogy a Budapesti Természetbarát Szövetség részt vett egy program lebonyolításában és szponzorálta a találkozót pólókkal.
-        A Nemzetközi túrák bevétele 7.190.000 Ft, a kiadása 7.242.000 Ft, tehát hasznunk nem volt belőle.
-        Az Országos Kéktúra támogatás 7.700.000 Ft, a kiadás pedig 7.751.000 Ft. Javasolja, hogy a központ a munkáját próbálja meg elismertetni és ne legyen negatív szaldós.
-        A honlap készítés nagyon sokba került, viszont egy nagyon jó eszközhöz jutottunk hozzá, amivel információkat és folyamatos jelenlétet tudunk biztosítani.
-        Amennyiben biztosan látunk egy hiányt, akkor elébe kell menni és meg kell nézni, hogy lehet plusz bevételt produkálni és hogy lehet a kiadásokat csökkenteni.
 
Nagy Gábor: Tudni kell, hogy a Turizmus Zrt-től körülbelül egy 1,5-2 millió Ft-os nyitó fogadást kaptunk támogatásként.
 
Quitt András: Nagyon sokat megspóroltunk azzal, hogy a rendezvény lebonyolítását az MTSZ központ végezte és nem adta ki egy rendezvényszervező cégnek. Ez milliós nagyságrendű megtakarítást jelentett.
 
Bognár Mária: A Nemzetközi túráknál a bevételben nem szerepel az az 500.000 Ft, amit pályázatként megnyertünk. Tehát ide +500.000 Ft-ot az egyéb támogatásból át kellene írni, de ezt számvitelileg külön kell nyilvántartani. A Nemzetközi túrák tehát nyereségesek voltak.
 
A Kéktúra jelzésfestéssel kapcsolatosan kaptunk 7,7 millió forintot és kőkeményen megmondták, hogy mire költhetjük, amibe nem számít bele, hogy az apparátusnak, több embernek több havi munkája volt benne. Nem számolhattunk el bérköltséget sem. Ami az 51.000 Ft túlköltést jelenti, természetesen bent tartottunk 2-300.000 forintot az ellenőrzésre. Csak sajnos több helyen még egyszer ki kellett menni és ezért túl kellett költekezni. Az MTSZ apparátusa szerzett 7,7 millió forintot egy nagyon fontos dologra az Országos Kéktúra teljes jelzésrendszerének felújítására, amit a tagság végzett el és mi ezen buktunk 51.000 forintot. Az erkölcsi elismerés a miénk, szereztünk rá pénzt, de buktunk rajta. Ha kapunk pénzt és azt címkézve kapjuk, akkor nem tudunk mást elszámolni.
 
Kovács Kálmán: A pályázati pénzeknél ez a címkézés ugyanúgy megvan nálunk is. Kapunk pályázati pénzt, de viszont a szövetségünknek hozzá kell még tenni valamennyit ahhoz, hogy megvalósuljon.
 
Bognár Mária: Hajdú megye volt az a megye, amelyik az Országos Kéktúra jelzésfestésre kapott pénzt nem tudta felhasználni és visszautalta az MTSZ-nek.
 
ED-541 (2007.03.31.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSZ 2006. évi közhasznú beszámolóját.
 
5. Napirendi pont
 
Bognár Mária: A 2007. évi költségvetési tervnek semmiféle realitás alapja nincsen. Az itt betervezett 45 millió forintos bevétel, és a kiadás sem biztos. Ha a kiadásokat a realitásokhoz tervezi, akkor a bevételi oldalon akkorát kell hasalni, amire már nem képes. Addig tud fizetni, amíg pénz van a számlánkon. Ami bevételi oldalon tervezésre került, annak sincs semmiféle alapja, sem szerződésben, sem ígéretben.
A Hold utcai hivataltól azt az információt kaptuk, hogy április közepére lesz meg a jogszabályi háttere annak, hogy elkezdhessenek támogatást tervezni. Valószínű, hogy májusnál előbb a hivataltól nem lesz működési támogatás.
A megítélt 6 millió forintos működési támogatás 2006-ban az utolsó két hónapban jött be.
Az elnök főtitkári értekezletünkön Németh Ferenc úr NCA elnöke elmondta pozitívumként, hogy áttértek a keresztfinanszírozásra és a következő működési támogatás 2007. június 1-től 2008. május 31-ig szól. Úgy néz ki, hogy az NCA-tól ebben az évben egy fillért nem fogunk kapni.
A költségvetési terv, terv és kifizetni pedig csak annyit tudunk amennyi van.
 
Szabó Imre: Szerinte ma nincs Magyarországon olyan civil szervezet, amely olyan költségvetést tud készíteni az adott évre, hogy az előrelátható, teljesíthető módon, tökéletesen le is fedi azt az évet. Ez a civil létnek egy nagyon sajátos formája. Ugyanakkor alá kell rendelni azokat a szempontokat, hogy a szövetség pályázatképes maradjon. Azokat a befizetéseket, hogy a szövetség megkapja a nullás igazolást, teljesíteni kell.
 
Baronek Jenő: Javasolja az elnökségnek, hogy ma ne fogadjunk el a 2007. évi költségvetést, hanem a közgyűlés előtt tartsunk egy rendkívüli elnökségi ülést, azért ha valami netán változna.
 
Kovács Kálmán: Ez a mostani költségvetés illúzió. Javasolja, hogy most fogadjuk el a 2007. évi költségvetést.
 
Szabó Imre: A közgyűlési anyagok kiküldésének határidejét be kell tartani az Alapszabályban foglaltak szerint.
Az adott keretek között, amennyiben a szövetség központjának működését fenn akarjuk tartani, akkor ennek van egy minimális üzemköltsége. Ebből elvenni különböző tételeket nem megoldás.
Az egyebek között fog szerepelni, hogy milyen forrásokat lehet feltárni annak érdekében, hogy ezt az állapotot rendezni lehessen. Nem baj, ha a Közgyűlés szembesül a helyzettel.
 
Bognár Mária: Az elmúlt évi 69.320.000 forintos bevételből az elnökségnek és a tagságnak 14.500.000 forinthoz van köze úgy, hogy ebből 7.700.000 forint visszakerült a megyékhez.
 
ifj. Farkas György: 1 évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy vészhelyzet van „süllyed a hajó”. Ő is a pesszimisták között volt és nem gondolta, hogy csak –750.960 forinttal zárjuk az évet és csak gratulál, hogy ezt így sikerült véghez vinni, de 1 év alatt nem változott semmi. Senkinek semmi ötlete nem volt, ami megoldás lett volna. Kovács Tamásnak voltak ötletei a helyiség hasznosítással kapcsolatban, de ezek is megakadtak valamiért.
 
Quitt András: Ahhoz, hogy hogyan lehetne több bevételhez jutni, két lehetőséget látott, az egyik a tagdíjnövelés, a másik pedig a tagdíj megoszlás a terület és az MTSZ között. Most viszont nem tartja időszerűnek a tagdíjnövelést, viszont akkor marad a másik alternatíva. Ha esetleg teljesen megszüntetnénk a területen maradó részt, akkor az sem húzná ki a költségvetést a pácból. Ha 10-20 %-kal növelnénk az MTSZ-hez befolyó részt, az sem lenne megoldás.
 
Kovács Tamás: Ha a bevételi oldal nem realizálódik, akkor ez azt jelenti, hogy év végén vagy félévkor megjelenik egy olyan hiány, amit nem tudunk a tartalékokból finanszírozni. Valami változtatást ki kell találni. Az elnökség minden tagjának legyen ez gondja, hogy az MTSZ jövője forog kockán. Javasolja, hogy a Közgyűlésen próbáljuk meg a területen és a központban maradó rész változtatását, esetleg Rendkívüli Közgyűlést összehívni emiatt.
Csak annyit szabadna elkölteni, amennyi bevételünk van.
 
Szabó Imre: A Közgyűlésen a 2007. évi költségvetés apropójából módosító javaslattal lehet élni, akár közgyűlési tagként, résztvevőként is.
Ha éves szinten 10 %-kal több marad a központban, ami kb. 700.000 Ft-ot jelent, akkor azon kell elgondolkodni, hogy egy ilyenfajta elmozdulás megéri-e?
Úgy gondolja, a 2008. évi Közgyűlés után kellene az egész működésünknek egy teljes áttekintését elkezdeni.
Meg kell vizsgálni, hogy a teljes működési költségnek minimum a 60-70 %-át hogyan tudja a szövetség a saját tagdíjbevételével biztosítani.
 
ED-542 (2007.03.31.): Az elnökség 2 tartózkodás mellett elfogadta az MTSZ 2007. évi költségvetési tervét.
 
Kovács Tamás: Javasolja, hogy Bognár Mária készítsen a tavalyihoz hasonlóan egy éves likviditási tervet.
 
Szabó Imre: A május 12-i Közgyűlés után tartaná ezt aktuálisnak. Tehát a következő fél évről tartaná szükségesnek ezt a likviditási tervet.
 
6. Napirendi pont
 
ED-543 (2007.03.31.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSZ elnökségének beszámolóját a Közgyűlésre a 2006-os évről.
 
7. Napirendi pont
 
ED-544 (2007.03.31.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy
Lakatosné Novotny Saroltát, aki a pécsi Mecseki Kóborlók tagja és Dr. Novotny Ivánt, aki a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub tagja felvegyük az „Aranyjelvényes Túravezetők” névjegyzékébe.
 
8. Napirendi pont (Egyebek)
 
-        MTSZ program és pályázati elképzelések a 2007-es évre
Szabó Imre: Az idő rövidsége miatt egy gyors és alapos áttekintés van ebben az írásos anyagban. Az elnökséget arra kéri, hogy ezt úgy tekintse, mint egy étlapot. Nem azt jelenti, hogy csak ezt tudjuk és csak ezt lehet megvalósítani.
Kéri, ha a következő 2 hétben az anyaghoz, van valakinek plusz gondolata, ötlete akkor azt juttassa el a szövetség titkárságára.
Kérdezi, hogy a felsorolásban találtak e olyat, amit úgy ítélnek meg, hogy a szövetség részéről nem vállalható feladat.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Javasol a nyári szünetben iskolás korú gyerekeknek hetente egyszer 4 órás nyílttúrát szervezni.
 
Kalmár László: Az ifjúsági programmal kapcsolatosan a VII. kerületben ebben az évben kísérletképpen elkezdjük nyáron a Természetjáró Napközit kulcsos gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, reggeltől késő délutánig turista programokat biztosítunk a gyerekeknek. A helyi Önkormányzat is partner ebben. Ajánlja minden megyei szervezetnek.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Tagtoborzó szórólapot javasol minden rendezvényen.
 
Kovács Tamás: Tavaly volt a nemzetközi Eurorando rendezvény és a külföldiek beutaztatására volt program. Ebből kiindulva az lenne az ötlete, hogy a külföldi tagszervezeteink részére hirdessünk túrákat, amiből valamennyi eredmény maradna az MTSZ központ részére. Mint ahogy mi szervezünk külföldi túrákat, így lehetne szervezni külföldieknek is Magyarország bemutatására túrákat.
 
Nagy Gábor: Idén például a Bükkbe jön egy svájci csoport túrázni. Egy a probléma mutassunk olyan túravezetőt, aki angolul, franciául, németül beszél és helyismerettel is bír.
 
Szabó Imre: Egyetért Nagy Gáborral, nyelveket beszélő és érdeklődő fiatalok vannak, csak a kellő képzettségük hiányzik.
Ha nincs az anyagban olyan, ami nem vállalható, akkor most kaptunk egy feladatot és megnézzük, hogy hogyan tudjuk a forrásainkat növelni.
 
Az elnökség tudomásul vette az MTSZ Szolgáltatási (pályázati) tervek a 2007-es programévre című egyebek között tárgyalt napirendi pontot.
 
-        Tájékoztatás:
 
Kovács Tamás: A gyalogtúrázók országos találkozójának főrendezője nevében segítséget kér. 2007. március 23-a volt a jelentkezési határidő a találkozóra, eddig 358 fő volt a jelentkező, most talán már elértük a 400 főt. Kéri a megyéket, hogy csináljanak egy kis propagandát, még április végéig el tudják fogadni a jelentkezéseket.
 
 
Bükiné Törő Ágnes: A XXXVII. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó programfüzete jövő hét hétfőtől az MKTSz honlapjáról letölthető lesz.
 
 
Pálmai Vencel: Lehet, hogy sikerül magunkhoz csalogatni a Nordic Walking-ot űző embereket.
2007. április 16-án tartunk a Nordic Walkingról egy ismertetőt a szövetség központjában.
 
 
Kalmár László: Elindult a Civil Rádióban „Körbe a Kéken” című 1 órás műsora, minden páros héten szombaton 8.00-tól.
 
 
ifj. Farkas György: Rengeteg olyan program van a honlapon, amit tagszervezet rendez, viszont az MTSZ tagoknak nem ad kedvezményt. Nyomást kellene gyakorolni arra, hogy a saját tagszervezetünk adjon az MTSZ tagoknak kedvezményt.
 
Nagy Gábor: Sajnos a tagszervezetek túlnyomó többsége nem gondoskodik arról, hogy adjanak az MTSZ tagoknak kedvezményt. Azonkívül, hogy elmondja mindenhol, nem tudja, hogy mit tehetne még. A tagszervezeteknek automatikusan kellene adniuk a kedvezményt.
 
Szabó Imre: Kéri, hogy 2-3 megoldási formát találjanak ki és az alternatívákról kapjon az elnökség egy tájékoztatást.
 
Pálmai Vencel: Sajnos egyesületeink kulcsosházainak túlnyomó többségében sem kapnak az MTSZ tagok kedvezményt.
 
 
Vajk Ödön: A vasúti kedvezményekkel kapcsolatosan tudunk e valamit?
 
Szabó Imre: A vasúti kedvezmények áttekintésére elindult egy egyeztető folyamat.
 
Nagy Gábor: Kezdeményezésünkre a sport szakállamtitkárságon egyeztettünk az ügyben. A szakállamtitkár úr kért egy átiratot a minisztériumtól, hogy vegye fel a kapcsolatot a Gazdasági és Közeledési Minisztériummal a vasúti kedvezmények ügyében.
 
 
dr. Dénes György: A Barlangi Mentőszolgálat Világkonferenciájára 4 évente kerül sor, ami idén májusban Magyarországon kerül megrendezésre.
 
 
kmf.
 
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
 
Hitelesítette:
 
 
 
 
Kovács Tamás                                                                                  Quitt András
4348 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter