2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (2.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (2.)

2. rész: 5-13. napirendi pontok

Előzmény és csatolt dokumentumok ITT: Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (1.)

5. Napirendi pont
 
Bársony András: A szervezet átvilágítás záró dokumentuma egy tükör, amelyben magunkat látjuk. Tehát az nem témája a mai beszélgetésnek, hogy az nem úgy van ahogy ide le van írva. Ami ide le van írva az annak a 40-80 embernek a véleménye szöveghű és szellemhű tolmácsolásban. Ne vitassuk az ide leírtakat.
 
Ambrus Kiry Noémi: Erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek analízise a 46-47 ember véleménye úgy ahogy a kérdőívekből kitűnt. Örül, hogy az eleje, ami az interjúk, a két fókuszcsoportos beszélgetés, valamint a szervezeti dokumentumok áttekintése alapján megállapításra került, egybecseng.
Érte őket olyan vád, hogy nem értenek a természetjáráshoz. Nem gondolja, hogy kell érteniük hozzá, hiszen akkor minden átvilágítandó szervezetnek a szakmaiságához is kellene érteniük. Úgy próbálták összeállítani az anyagot, hogy non profit szakmai szempontból mik a stenderd-ek, illetve ehhez képest hol tart a szövetség. Felajánlották a kérdések lehetőségét, de csak Nagy Gábor tett fel kérdést.
A pénzügyi helyzet megoldása most előbbre való.
Fontos lenne a szövetség számára a stratégiai tervezés és ez megoldana több szinten olyan kérdést, amik itt elhangzottak a struktúra kapcsán, a tagsággal való kapcsolattartás, kommunikáció kapcsán stb. Ő azt gondolja, hogy sokkal előbbre való a pénzügyi helyzet stabilizálása, de ezzel párhuzamosan is elkezdhetjük a stratégia tervezését. Gábor kérdései között még az is szerepelt, miután ilyen nagy létszámú és szétszórt a tagság, hogy tudjuk garantálni azt, hogy a tervezési folyamat széleskörű bevonással történik. Közösen kell kitalálnunk a szempontrendszert, hogy mik azok a fórumok, hozzászólási lehetőségek, amelyet mindenki számára nyitottá teszünk.
Sajnálatos módon a szövetséggel való együttmunkálkodás kapcsán az a tapasztalata, hogy nem túl nagy érdeklődésre tartanak számot ezek az alkalmak és kérdések. A likviditás kérdéskörében is elhangzott néhány javaslat, azt gondolja, hogy ezt is stratégiaként kell kezelni az elkövetkezendő időszakra. Azt gondolja, hogy 10-15 éve görgetve ugyanazt a problémát - és ez nem jelenti azt, hogy az apparátust minősíti, hanem a döntéshozókat - nincsenek olyan emberek, akik bármihez, pénzügyekhez, stratégiai kérdésekhez akarnak hozzátenni. Az elnökség tagjai közül sokkal többen kellene legyenek azok, akik aktívan részt vesznek akár az apparátus munkájának a segítésében vagy egyéb feladatok vállalásában. Az összes ilyen kezdeményezést valahogyan egy közös munkába kellene csatornázni és úgy lépni tovább.
 
Bognár Mária: Az anyag tartalmazza, hogy az ellenőrző bizottság jelenlegi működésével, jogosítványaival és felhatalmazásával nem képes a pénzügyi kontroll elvárásainak megfelelni. Kérdezi, hogy ezeket milyen tények alapján állítják?
A pénzügyi és számviteli rész tény. Miből gondoljátok, hogy átláthatóbb, tervezettebb, nyilvánosabb, elszámoltathatóbb pénzügyi vezetésre van szükség, mert itt az szerepel, hogy a jelenlegi nem az. Mire alapozzátok azt, hogy a Szövetségben a címkézetlen nem projekt alapú pénzek száma magas, ez megköti a szövetség kezét. A bevételeink 95 %-a a tagdíj, az 1 %-os felajánlás, azon kívül az összes többi kötött, címkézett pénz.
Az előző rendkívüli ülés döntése alapján az elnökség azzal a kísérőlevéllel küldte ki ezt az általa még nem látott anyagot, hogy megkérdőjelezhetetlen, szent és sérthetetlen.
Az összes külső ellenőrzés nem talált számottevő hibát a pénzügyi vezetésben. Állami számvevőszék, Adó, Tb, Pályázat ellenőrző.
Ez a pályázati anyag is NCA-s és ezt az anyagot pályázati elszámoláshoz el kell küldenünk nekik, ahonnan 14 milliót vár a Szövetség és azt fogják olvasni benne, hogy a Számvizsgáló Bizottság nem tudja ellátni a feladatát, hogy a pénzügyi vezetés ellenőrizhetetlen. Hihetetlen nagy gondba leszünk, ha ezt elolvassák. A következő pénzeket meg se kapjuk, míg az előzővel el se számoltunk. Az NCA mindenbe beleköt. Ha ilyeneket olvas, hogy ő adja a pénzt és mi nem vagyunk képesek az elszámolásra, a tiszta számvitelre, akkor ez bennük nagy-nagy kérdőjeleket fog okozni és nem biztos, hogy kapunk pénzt. Fontos, hogy azt tudjam mondani, hogy a pénzügyi elszámolások területén minden rendben van.
 
Ambrus Kiry Noémi: Ő ezt nem kérdőjelezte meg egy percig sem. A Számvizsgáló Bizottsággal egy probléma van, szerinte a bizottságnak feladata lenne az is, hogy egyrészt figyelmeztesse vagy tegyen valamit azért, hogy ez a szövetség ne jusson ebbe a likviditási állapotba. Nem kérdőjelezi meg Bognár Mária szakmaiságát, viszont a szövetségnek szembesülnie kell azzal, hogy 15 éve görget egy problémát, ami szerencsésen vagy szerencsétlenül pont a szervezetátvilágítással egy időben jött elő. Úgy gondolom, hogy te amire képes vagy és tudsz, azt letetted, neked ebben nincs semmilyen támogatottságod, számonkérésed (pozitív értelemben).
 
Bognár Mária: A második része a mondanivalónak az elnökséghez szólt. Ahhoz az elnökséghez, akik a 2006. május 13-i rendkívüli elnökségi ülés döntése szerint ezt az anyagot úgy küldették ki minden területi vezetőnek, hogy maguk sem látták, azzal a kísérő szöveggel, hogy az anyag megállapításai nem vitathatóak.
Ugyanez az elnökség novemberben az Ágasvári Turistaház kapcsán tárgyalta a Vevő által leírt lehetséges három ajánlatot. Akkor a testület úgy döntött – a főtitkár kérése ellenére – hogy csak az első variáció szerint tárgyalhat az apparátus, és ha abban nincs megegyezés, akkor vissza kell hozni a kérdést az elnökség elé. Tehát rangsort nem volt hajlandó jóváhagyni a testület. Ugyanez az elnökség egy külsős anyagot látatlanul igaznak minősített és küldette ki a tagszervezeteknek.
 
Bársony András: Azt gondolja, hogy egy ilyen szervezet átvilágításnak a pénzügyi analízis csak akkor lehet része, ha a pénzügyi analízis eszközeivel csináljuk. Ez nem történt meg.
Megérti Bognár Mária reklamációját.
Azt lehet mondani, hogy az elnökség jól irányítja-e a pénzügyeket vagy sem, de ez nem az elszámolás technikai részét és nem a pénzügyi rendet érintő kérdés.
Az a kérés, hogyha már a szervezet működéséről van szó az átvilágítási anyagban, akkor a szervezetnek a pénzügyek iránti affinitását említsük, mert arról lehet mit mondani. Arról, hogy szabályos-e, jó-e az elszámolási rendünk az maradjon ki az anyagból, mert azok jók, hiszen azt az arra hivatottak – nem amatőr módon – ellenőrzik.
 
Mag Éva: A területen sem értik, hogy az MTSz központja milyen szerepet játszik az ő életükbe. Úgy érzik, hogy önállóan is elég erősek, akár megyei, akár egyesületi szinten.
Egy ilyen régmúltú szervezetnél a tudást, a tapasztalatot nagyra értékeli.
 
dr. Nagy Sándor: Köszönetre nem kell számítani ezt tudomásul kell venni. Afelé kell tendálnunk, hogy hogyan léphetünk tovább. Jobban leljünk rá azokra a hibákra, amit javítani, hatékonyabbá kell tenni. Alapvetően kell átgondolni az egészet.
 
Bársony András: Ezt az anyagot az elnökség a maga bölcsességével kiküldette anélkül, hogy megnézte volna. Azoknak lett kiküldve, akiknek fogalmuk sem volt, hogy egy ilyen vizsgálatot végeznek. Olyan embereknek küldtük el, akik azt se tudták, hogy mi ez.
Mi magunk feledkeztünk meg arról, hogy tisztelt tagtársainkat nem tájékoztattuk arról, hogy egy ilyen felmérés készül.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: A pozitív változások mindig egy-egy nagyon súlyos, kilátástalannak tűnő konfliktus után alakulnak ki. Nagyon szeretné, ha egy vagy több területen létrejönnének olyan munkacsoportok, amelyek a hogyan továbbról döntenének és ő ebben szívesen részt venne..
 
Bükiné Törő Ágnes: Jövő hét végén tartják a szomszéd megyék vezetői értekezletét (6 megye). Napirendi pont között szerepel ennek az anyagnak a megtárgyalása, értékelése és a hogyan tovább.
 
Bársony András: Hát igen, erről beszéltünk, hogy most el fogjátok olvasni és meg fogjátok tárgyalni, ami nem így van.
 
Haraszti Béla: Ő is amellett kardoskodott, hogy a megyei vezetők kapják meg ezt az anyagot, mert a statisztika azt mutatja, hogy hány emberből, hányan töltötték ki. Ezt legalább azok olvassák el, akik nem méltattak minket, a szövetséget arra, hogy azt az egy lapot 1 óra munkájával kitöltsék.
Nem hiszem, hogy területi szinteken, náluk legalábbis nem a gazdasági rész az, ami a problémát okozza, hanem az az átláthatatlan, vagy nem belátható szervezeti struktúra rendszer, amiről beszélgetünk. Nem szabad úgy élnünk, hogy titkolóznunk kell a tagjaink és a vezető szervek előtt, hogy történt itt egy felmérés és majd beszélünk róla, de most még nem lehet.
 
Kovács Tamás: Nagyon alaposan, részletesen tájékoztatásra került a februári elnök-főtitkári értekezleten, hogy ez az átvilágítás megkezdődik, a célja a szervezetnek egy tükörállítás.
Vannak problémáink, és ezeket meg kell oldani. A döntésen ami történt, ő is ott volt a fókuszcsoportos megbeszélésen a munkacsoportba, ahol elhangzott egy meglepő dolog, hogy az eredmény azért lesújtó, mert azok mondták, akik a középvezetésbe vannak benne és ők ilyen furcsán fogalmaztak vagy félre értették a kérdéseket.
A tagság bizalmát mégiscsak élvezi az elnökség, a központ, hiszen az előterjesztett költségvetést elfogadta a Közgyűlés. Ez az anyag kijutott és az nagyon jó, hogy mindenki látja, hogy iszonyú gondok vannak és ahhoz, hogy a szervezeti struktúra váltást létre tudjuk hozni alapszabályt kell módosítani. Az alapszabály módosításnál pedig az összes küldött szavazatára szükség van, úgyhogy nagyon is jó, hogy látja mindenki a helyzetet.
Azt az egy lapot, pedig módosítani kell és indokolni, hogy nem volt pénzügyi átvilágítás, és akik ezt mondták szubjektívan nyilatkoztak.
 
dr. Nagy Sándor: Az analízishez sok mindent nem lehet mondani, mert valamilyen szempont rendszer szerint készült. A következtetések pedig, az egyénekkel történt elbeszélgetés alapján íródtak.
 
Bársony András: A pénzügy nem egy szubjektív kategória, az vagy stimmel vagy nem. Azt, hogy nem átláthatók a pénzügyeink, azt nem a vizsgálatot végzők találták ki, azt a kérdőívek és a személyi interjúk hozták ki. Azért nem átlátható a pénzügy, mert nem értünk hozzá.
Elkövette az elnökség azt a hibát, hogy egy általa nem ismert anyagot kiküldött.
Mi a határozati javaslat, főtitkár?
 
Nagy Gábor: Az elhangzottak után nem olyan egyértelmű, mi legyen a javaslat? A határozati javaslat az lett volna, hogy a likviditási kérdések megoldásával egy időben, illetve azt követően folytassuk a stratégiai tervezést, az alapdokumentum elfogadása után.
A stratégiai tervező folyamat olvasható az anyagban a 18. oldalon.
A stratégiai tervezésnek vannak olyan lépései, amire a Magyar Természetbarát Szövetség nem képes, ezért szükség van arra, hogy valamilyen szakértővel együtt végezzük ezt a munkát. Nem a CTF-fel kell végeztetni a tervezést, bármilyen szervezet végezheti, aki képes civil szervezetek ilyen jellegű koordinálására, vezetésére. Ennek költségei vannak, amit elő kell és lehet teremteni. Pályázatokban többször előfordul olyan lehetőség, hogy olyan fejlesztési folyamatokban ilyen struktúra megvalósításához van elérhető forrás.
 
Bársony András: Azt gondolja, hogy a stratégiai tervező folyamat a 18. oldalon jó menetrend. Egy dolgot meg kell nézni, hogy kell-e külső szakértőt felkérni, mert akkor meg kell pályázni, amiből a külső szakértőt finanszírozni lehet.
A likviditás mélyen összefügg a szervezet állapotával.
Ez a munka 2-3 hónapot még igénybe vesz, viszont a likviditás nem bír ki ennyi időt. Likviditási ügyben gyorsabb lépésre van szükség. Bognár Mária el tud készíteni egy javaslatot, hogy mit lehet vagy kell kezelni ebben az ügyben. Kit tudnál magad mellé állítani ebben az ügyben?
 
dr. Nagy Sándor: A CTF jelentésből a félreérthető dolgokat fésüljük ki.
Mondjuk ki, hogy az elnökség által megválasztott Koncepció Előkészítő Bizottság megszűnt.
Az új bizottság olvassa át újból az anyagot, gondolkodjanak el rajta és utána a munka elindulhat és párhuzamosan kell foglalkozni a likviditással. Vannak rövid távú célkitűzések és vannak hosszú távúak, hiszen néhány döntésben közgyűlési döntés szükségeltetik, az elnökség direktbe nem oldhatja meg ezeket.
 
Bársony András: Javasolja, hogy ne szüntessük meg a Koncepció Előkészítő Bizottságot. Az a bizottság olvassa el a CTF anyagot, gondolja át és utána lépjen előre.
 
Ambrus Kiry Noémi: Azt javasolja, hogy a stratégiai bizottság összetétele valamilyen szinten tükrözze a szövetség összetételét, ne csak egy szintről legyenek benne.
 
Thuróczy Lajos: Az Koncepció Előkészítő Bizottság azt mondta, hogy először várjuk meg az átvilágítás végét és utána folytassuk a továbblépést. Ezzel ő is egyetértett.
Részt vett a fókuszcsoportos megbeszéléseken, ahol elhangzott, hogy 40-50 éves perspektívákat is figyelembe kell venni. Felmerült benne az a gondolat - időközben felmerült likviditási gondok miatt -, hogy amennyiben nem tudjuk, hogy 5 hónap múlva nem kell e becsukni minden kaput akkor szabad e 40-50 éves stratégiai tervekkel foglalkozni? Szerinte most az életben maradás a legfontosabb. Álmodozás szerinte, hogy most stratégiai tervet akár 4-5 évre előre készítsünk.
 
Bognár Mária: Nem az a baj, hogy kiment a jelentés, hanem hogy ilyen hibákkal és kísérőlevéllel ment ki. Nem a nyilvánossággal van baj, hanem azzal, hogy látatlanban küldette ki az elnökség az anyagot, és ezt az anyag ismerete nélkül is mondta.
Elnök úr kérdésére válaszolva: a likviditás megoldásához olyan valaki szükséges, aki pénzt tud hozni. Saját feladatának a meglévő pénzek szabályszerű (költségvetésünk, adó- és számviteli jogszabályok) felhasználását tekinti. Ezt az évet megpróbáljuk megoldani, de mint ahogy márciusban is elmondtam, még egy ilyen évet nem él túl a szövetség.
Az átvilágító cég, mint mondták a szakmába nem tudnak beleszólni, de hogy mit akar a szövetség az szakma és azt az elnökségnek kellene tudnia eldönteni. Pénzügyesként azt kell mondja, hogy míg a Koncepció Előkészítő Bizottság társadalmi munkában dolgozik, addig a CTF vagy más külsős szervezet ezt pénzért csinálja. A jelenlegi anyagi helyzetünkben ezt nem engedhetjük meg magunknak.
 
ifj. Farkas György: Két külön megoldási irányt kell elképzelni: egy rövidtávút és egy közép- vagy hosszútávút.
 
Nagy Gábor: Az, hogy pénzt kell találni a működésünkre azzal nem is vitatkozna, mert ez így van jól. Jó lenne, ha ebben még 2-3 ember közreműködne és nem 2-3 havonta csak részvételi jelenlét valósulna meg. Ez a szervezet lassan 20 éve nem képes magán segíteni, nem képes civil szervezetként működni, bizonyos régi rutinokat évtizedek óta cipel. Van egy lehetőség most, hogy a szervezet átalakuljon, XXI. századi legyen, civil legyen. Ha akarjuk megcsinálhatjuk. Többedik alapszabály módosítást rakunk össze, de ez az első szervezet átvilágítás, ami nem rózsás de legalább kép. Azt gondolja, ha mindenki a saját kapcsolatrendszerében 100.000 Ft-ot fejenként szeptemberig megpróbálna összehozni, akkor már segítenénk magunkon. El kellene gondolkodni, hogy akarjuk-e a Magyar Természetbarát Szövetséget vagy sem, mert az ami itt most zajlik az kevés embernek kell. Eldönthetjük, hogy ragaszkodunk-e az emlékekhez, illúziókhoz vagy nekiállunk változtatni.
 
Ambrus Kiry Noémi: Abban Bognár Máriának igaza van, hogy ők azt vallják, hogy nem értenek a szakmaisághoz. Egy stratégiai tervezési folyamat, nem is arról szól, hogy egy külső szakértő megmondja, hogy mi a jó a Szövetségnek, ez egy vezetett folyamat, ahol ti vagy egy csapat mondja meg, hogy mi a jó a Szövetségnek.
Az ő megbízatásuk lejárt, letettek egy anyagot. Azt gondolja, hogy a Szövetség egy „mókuskerékben” van és kell a külső segítség.
 
Bognár Mária: Azt kell megérteni, hogy ilyen gazdasági helyzetben Szövetségünknek nincs pénze külsős szakemberekre. A főtitkár előbbi javaslata jogos, hogy hozzon mindenki 100.000 Ft-ot, de azt mondja, hogy ebben a gazdasági helyzetben azt ne külsősnek adjuk.
A Közgyűlésen kérte a tisztelt jelenlévőket, hogy mivel likviditási problémával küszködünk, aki megteheti, utaljon át előre tagdíjat: a 20 megyéből 3 küldött pénzt.
 
dr. Nagy Sándor: Döntse mindenki el maga, hogy akar e csatlakozni ehhez vagy nem akar.
 
Nagy Gábor: Sokan kérdezték tőle, hogy főtitkárként mik a tervei a Szövetséggel. Vagy a stratégiai tervezést elkészítjük, vagy lehúzhatjuk a rolót. Kell, hogy a szervezet számot vessen magával, a társadalommal és kitalálja helyét a világban. El kell indulnia erről a beteg, flusztrált pontról.
 
Bársony András: Látszólag az elnökség tagjai egymással vitatkoznak. Mindannyian eljutottunk odáig, hogy belássuk változtatni kell.
Nem kellene a korábbi alapszabály szervező bizottság mellé egy másikat állítani, azt a bizottságot ki kellene egészíteni néhány olyan emberrel, akik a szervezet más szintjéről jönnek. A képet kellene látni, hogy mit akarunk csinálni. Az lenne a kérése, hogy a főtitkár úr a megyei vezetőkkel konzultáljon ebben az ügyben és 10 napon belül tegyen javaslatot arra, hogy ki legyen az az 5 ember, aki melléjük odaállítható. Különböző területekről, nem az elnökségi vezetés szintjén, hanem lejjebb, aki hajlandó elolvasni az anyagot és esetleg maga is részese volt.
Az lenne a kérése Bognár Mária felé, nézze meg, hogy vannak e olyan dolgok, amit elnökségi hatáskörben és közgyűlési döntés nélkül meg lehet tenni a tagszervezetek vonatkozásában. Ha nincsenek ilyen eszközök, akkor rendkívüli közgyűlést kell összehívni a likviditási gondok kezelésére. Ezzel kapcsolatosan lehetne akkor az elnökségi tagoknak egy körkérdést küldeni.
 
Nagy Gábor: A 10 fős stratégiai bizottság finanszírozására forrást kell találnunk.
 
Bársony András: Ugyanúgy, mint ahogy a szervezet átvilágítás anyaghoz, pályázat útján, ha erre találunk megoldást.
 
Bükiné Törő Ágnes: Személy szerint úgy értékeli ezt az egészet, hogy először kell a stratégiai tervezés és abban fogalmazódnak meg az alapszabály változtatási dolgok. Ő eddig mindig úgy értékelte, hogy az alapszabály változtatással akarunk megoldani problémákat. Ne az alapszabály átfogalmazásának álljon neki ez a bizottság, hanem a tervezés eredménye legyen majd.
 
Ambrus Kiry Noémi: Azt gondolja tipikus, hogy a szervezetek úgy akarják megoldani a stratégiai problémáikat, hogy az alapszabályhoz nyúlnak előbb. De előbb kell egy szervezeti séma és ahhoz lehet igazítani az alapszabályt. Kellenek megelőző lépések és utána következik a jó alapszabály megfogalmazása.
 
Bársony András: Nem igaz, hogy csak alapszabályokat terveztünk. Volt 10 évre előkészített tervünk, de mind dugába dőlt. Nehogy azt higgyük, hogy a következő stratégiai tervben újabb szakmai célok lesznek benne, mint ami a mostaniban benne van. Ugyanaz lesz benne.
A pénzüggyel kapcsolatos dolog egyeztetett módon kerüljön átfogalmazásra és utána küldjük el az eddigi címzetteknek.
Megköszönte a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány munkáját.
 
 
 
 
 
6. Napirendi pont
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Természetbarát Bizottság tájékoztatója:
 
Kovács Tamás: Fontos hiányosságnak véli, hogy az ifjúsági turizmussal nem tettek sokat.
 
Hluchány József: Kevés az ifjúság, addig amíg nem találunk olyan pedagógust, aki mellénk áll. A fiatalok inkább a sportolási lehetőséget választják.
 
Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Természetjáró Szövetség tájékoztatója:
 
Kovács Kálmán: Ők szervezetek szövetsége, a tagjai is szervezetek. Az országos szövetség és a megyei szövetség közötti hidat megpróbálják hatékonyan működtetni.
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a Győr-Moson-Sopron Megyei Természetbarát Bizottság és a Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Természetjáró Szövetség tájékoztatóját.
 
7. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (KvVM) 1992-ben és 1996-ban volt korábban együttműködési megállapodás különböző tartalommal, de ugyanazzal a céllal. 1996 óta sok minden változott a jogszabályokban és a szándékokban is. Idén kora tavasszal, a hivatal részéről volt egy szándék, hogy az MTSz és közte jöjjön létre új együttműködési megállapodás. Ez csak egy „keret” megállapodás, az igazi, valós megállapodások remélhetőleg ennek az anyagnak a felhasználásával a megyéknél, régióknál fognak megszületni a tájvédelmi körzettel, a nemzeti parkkal.
Azt szeretné, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki abból, amit nekünk egy ilyen együttműködési megállapodás lehetővé tesz.
 
Bársony András: Megkapta e-mailen, de kér 2-3 napot arra, hogy megnézze.
 
Kovács Kálmán: Bizonyos ráhatással vagyunk a teljesítménytúrázókra, nálunk a megyében ezeket a túrákat a mi szervezeteink szervezik.
 
Nagy Gábor: Ennek az anyagnak a koncepciójában az a háttér motívum, hogy az MTSz legyen ebben az élharcos.
 
Haraszti Béla: Ebben a tervezetben kell-e nevesíteni a szakágakat, globálisan a természetjárást?
 
Nagy Gábor: Nem, ez egy nagy keret és ebben minden benne van.
 
Bársony András: Az elnökség tudomásul veszi az MTSz és a Természetvédelmi Főhatóság közötti együttműködési keret-megállapodás tervezetet, azzal, hogy a Barlang Bizottságra vonatkozó részeket egyeztetni kell dr. Dénes Györggyel, valamint az MHSz-re vonatkozó részt pontosítani kell. A megállapodás az aláírás előtt kerüljön vissza az elnökséghez.
 
8. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Szóban is tájékoztatta az elnökséget az írásban kiküldött a Magyar Turista Egyesület elnöke Peták István által írt előterjesztésekről.
Részben a Téry Emlékév további eseményeire vonatkozóan, részben más témakörök vonatkozásában keresett meg minket.
Téry Emlékév kapcsán lesz szeptember 9-én egy emlékülés Dobogókőn és várnak tőlünk koszorúzást a Fiumei úti temetőben is. A Természetjárók Napján közös ünneplést szeretnének.
 
Pálmai Vencel: Nagyon sokat dolgoztak Dobogókőn, de az útjelzéseket nem tartják karban.
Azt gondolja, hogy a Kéktúra - ami az MTSz egyik legnagyobb túramozgalma - egyik részéről sem fogunk senki kedvéért lemondani.
Már javasoltuk korábban is, hogy Peták István mondja meg, hogy mik azok az utak, amiket ők szeretnének karban tartani.
 
Kovács Tamás: Van kb.670 turistaút és ha fenn akarnánk ezt tartani, akkor min. 5 évente fel kellene ujjítani. Ezt a budapesti szövetség sem tudja megcsinálni.
Szövetségeseknek kell lenni és nem szabad egymás ellen fordulni. A budapesti szövetségnek van egy érvényes együttműködési megállapodása a Pilisi Parkerdővel, ennek értelmében lefestenek 229 km-t. Az MTE szélsőséges terveit meg kellene próbálni egy kicsit visszaszorítani.
 
Bükiné Törő Ágnes: Nem tetszik neki az, hogy az MTE „alkalmat ad” az MTSz képviselőjének a megszólalásra a Természetjárók Napján és a kitüntetéseket is „kioszthatjuk”.
 
Nagy Gábor, Bársony András, Thuróczy Lajos, Bognár Mária értékelték az elmúlt évtizedek Dobogókővel kapcsolatos tényeit és tevékenységét.
 
Bársony András: Vállalja, hogy záros határidőn belül leül Peták Istvánnal egy egyeztetésre.
 
9. Napirendi pont
 
ED-514 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a kitüntetési ad hoc bizottság 2006. évi kitüntetések odaítélésére tett javaslatát.
 
10. Napirendi pont
 
Thuróczy Lajos: Arra vonatkozóan, hogy van-e feladatunk 1956 50 éves évfordulójával kapcsolatban, csak annyit tud mondani, hogy 1956. november 3-án újjá alakult a Magyar Turista Szövetség, de az 1957-be létrehozott új Sporthivatal másképp döntött a Szövetség további sorsáról. 1957. március 17-én alakult meg mai szervezetünk közvetlen elődje, a Magyar Természetbarát Szövetség. Ez jövőre lesz 50 éves!
 
Haraszti Béla: A turisztikában jövőre az aktív turizmus éve lesz. Milyen programokat fogunk megajánlani a kereskedelmi turizmus felé?
 
Nagy Gábor: 2006. augusztus 24-ig érkezzenek be javaslatok erre vonatkozóan.
 
Bársony András: A 2007. évi eseménynaptár készítését hozzuk előbbre. A megyék tegyék meg javaslatukat az évfordulókra.
 
Kalmár László: El tudja képzelni, ha a megyék többsége és Budapest elfogadja, hogy javasoljunk minden második hétvégén nyílt túrák szervezését. Ha nem is minden hónapban, de pl. 6 hónapon keresztül.
 
ED-515 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSz elnökségének 2006. év II. félévi üléstervét.
 
Az MTSz Elnökségének 2006. év II. félévi ülésterve
 
Javaslat az elnökségi ülések napirendi pontjaira:
 
(Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden elnökségi ülésen napirendi pontként szerepel az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, a főtitkári tájékoztató, és az „egyebek”)
 
2006. szeptember 16. elnökségi értekezlet
 
-        Tájékoztató az MTSz 2006. I. félévi gazdálkodásáról
-        MTSz kiemelt 2007. évi rendezvényei
-        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-        Az MTSz Gyalogtúra Bizottságának beszámolója
-        MTSz külső és belső kommunikációjának áttekintése, aktuális kérdések és lehetőségek
 
2006. november 25. elnökségi értekezlet
 
-        Aktuális gazdasági helyzet áttekintése
-        A 2007. I. féléves munkaterv elfogadása
-        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-        Történeti Bizottság munkájának áttekintése
-        Természetvédelmi Bizottság helyzete
-        2007., 20/50 az évfordulók éve
 
 
11. Napirendi pont
 
ED-516 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség és a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnökeinek felterjesztését, mely szerint Verbovszky Lászlóné, valamint Simon Ágoston és
Simon Ágostonné sporttársak „Örökös Tag” elismerésben (kitüntetésben) részesüljenek.
 
12. Napirendi pont
 
ED-517 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint a Szövetség Természetbarát Emlékérmet adományoz az 50 éves Spirál Sportegyesület „Ravasz Miklós” Természetbarát Szakosztály részére.
 
ED-518 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint a Szövetség Természetbarát Emlékérmet adományoz a Cartographia Kft-nek, amely 50 éve adta ki az első turistatérképet. (Ez az első eset, amikor külsősnek adományozunk kitüntetést.)
 
13. Napirendi pont (Egyebek)
 
-        Bársony András: Kovács Tamás Attila által írt levéllel kapcsolatosan mindenki szűrje le belőle a következtetéseket.
 
-        Kovács Tamás: Javasolja, hogy az elnökség dicsérje meg Fejér megyét a Vajtán megrendezett Gyalogos Természetjárók XIII. Országos Találkozójának sikeres lebonyolításával.
 
-        Bükiné Törő Ágnes: Elkészült először a Dél-Mezőföld térkép.
Fejér Megye Önkormányzat alapított idén egy díjat, amit a legaktívabb civil szervezetnek adtak és június 27-én vette át a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség a megyében először.
 
-        Nagy Gábor: Felhívta a figyelmet, hogy az új Internetes oldal működik és megkér mindenkit, hogy küldjön be anyagot, amit az oldalon meg tudunk jelentetni.
 
-        Kovács Tamás: A Budapesti Természetbarát Szövetség a vajtai találkozón bejelentette, hogy ő kívánja a 2007. évi XIV. Gyalogos Természetjárók Országos Találkozóját megrendezni várhatóan Csillebércen.
 
 
 
kmf.
 
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
Hitelesítette:
 
 
 
 
            Kovács Tamás                        Quitt András
4722 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter