2021. április 18., vasárnap - Andrea, Ilma
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (1.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (1.)

1. rész: 1-4. napirendi pontok

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Terjedelmi okok miatt a jegyzőkönyv 2 részre lett bontva.
A második rész ITT található: Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.06.10. (2.)

 


 
Jegyzőkönyv

 
Készült a 2006. június 10-én megtartott elnökségi ülésről
 
 
Jelen voltak:
Bársony András elnök, Baronek Jenő, Kovács Tamás. Simon Péter alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, dr. Farkas György, ifj. Farkas György, Haraszti Béla, Hluchány József, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Kovács Tamás Attila, Lehoczki Zoltán, Mag Éva, dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
dr. Juhász Ágnes elnökségi tag.
 
Nem volt jelen:
Mayerné Kőszegfalvi Katalin elnökségi tag.
 
Az elnökségi ülést Bársony András elnök vezette le.
 
Napirendi pontok:

1.        Jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.        Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.        Az MTSz Kerékpáros Bizottságának beszámolója (ea.: Juhász Ottó)
4.        A Szövetség likviditási helyzete /később kerül postázásra/ (ea.: Bognár Mária)
5.                  A szervezet átvilágítás záró dokumentumának tárgyalása /E-mailen küldjük/ (ea.: CTF + Nagy Gábor)
6.        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-        Győr-Moson-Sopron Megyei Természetbarát Bizottság (ea.: Hluchány József)
-        Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Városi Természetjáró Szövetség (ea.: Kovács Kálmán)
7.                  Az MTSz és a Természetvédelmi Főhatóság közötti együttműködési keretmegállapodás tárgyalása és elfogadása /helyszíni kiosztású/ (ea.: Nagy Gábor)
8.        A Magyar Turista Egyesület előterjesztései (ea.: Nagy Gábor)
9.        A 2006. évi kitüntetések odaítélése (ea.: Pálmai Vencel)
10.    Az elnökség 2006. II. féléves munkatervének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
11.              Javaslat a Magyar Természetbarát Szövetség Örökös Tagja elismerésre (kitüntetésre) (ea.: Pálmai Vencel)
12.    Természetbarát Emlékérem Adományozása (ea.: Pálmai Vencel)
13.    Egyebek
 
ED-510 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a kiírt napirendi pontokat.
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Kovács Tamás és
Quitt András hitelesítse.
1. Napirendi pont
 
2006. január 28-i elnökségi ülés jegyzőkönyve:
Bársony András: A 2006. január 28-i elnökségi ülés jegyzőkönyve Simon Péter alelnök írásos észrevétele után vissza lett hallgatva és a hitelesítők megállapították, hogy a jegyzőkönyvben leírtak megegyeznek a magnófelvétellel.
 
ED-511 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. január 28-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2006. április 8-i elnökségi ülés jegyzőkönyve:
ED-512 (2006.06.10.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. április 8-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2006. május 13-i rendkívüli elnökségi ülés jegyzőkönyve:
Simon Péter: Az elnökségi ülés határozatképtelensége miatt ért véget az elnökségi ülés és kérte, hogy ez legyen benne a jegyzőkönyvbe.
 
dr. Nagy Sándor: Hiányolta, hogy a 2006. április 8-i elnökségi ülésre írt leveléről nem esik több szó a jegyzőkönyvben.
 
Bársony András: Az a tény, hogy ma a likviditási helyzetről külön jelentés van, az ha úgy tetszik, akkor dr. Nagy Sándor előző elnökségi ülésre írt levele mentén alakult ki.
A rövidített jegyzőkönyvben már többször megállapodtunk, hogy nem fogunk reagálni minden egyes felszólalásra, csak arra amelyik felszólalás feladatot jelöl meg, illetve valamilyen tényt tár fel, ami feltétlenül szükséges.
 
Kovács Tamás: A 2006. május 13-i rendkívüli elnökségi ülés meghívójában 1 db napirendi pont volt feltüntetve a „1. Nemzeti Szabadidősport Szövetség (NSzSz) közgyűlési küldötteinek megválasztása”, nem tudott a „2. MTSz szervezet átvilágításon részt vett fókuszcsoport határozati javaslata” című napirendi pontról.
 
ED-513 (2006.06.10.): Az elnökség - azzal a módosítással, hogy a jegyzőkönyv végén szerepeljen, hogy határozatképtelenség miatt ért véget az elnökségi ülés - egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. május 13-i rendkívüli elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2. Napirendi pont
Nagy Gábor: Az írásos anyagot kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        Részt vettünk a Gyalogos Természetjárók XIII. Országos Találkozóján Vajtán.
-        Az MTSz Szakági Bizottsági vezetőinek ülésére került sor 2006. június 1-én az MTSz központban.
-        Ágasvári Turistaházzal kapcsolatosan: A területileg illetékes Nemzeti Park és a helyi Önkormányzat a lemondó nyilatkozatát beküldte amiben leírták, hogy nem tartanak igényt a Turistaházra.
-        Elkészült az új Internetes oldal.
-        Gazdasági és Szociális Tanács szűk körű üléséről adott bővebb tájékoztatást az elnökségnek.
-        A Magyar Turizmus Rt. a 2007-es esztendőt a természetjárás és a kulturális örökségek tematikus éveként kívánja megszervezni és az év második felében lesz alkalom a Szövetség számára a csatlakozás előkészítésben. Anyagi támogatásra aktuálisan nincs lehetőség.
-        A nyári szabadságolások miatt 2006. július 3 – augusztus 25-ig nem tartunk ügyeletet a központban, érdemi ügyintézésre munkaidőben lesz lehetőség (hétfőtől – péntekig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-13.00 óra között).
-        2006. Július hónapban a főtitkár rendes évi szabadságát fogja tölteni.
-        A szóbeli kiegészítés keretében Thuróczy Lajos felolvasta az „északi zöld” útvonallal kapcsolatban ICsSzEM-től érkezett elnézést kérő és a kialakult helyzetben a minisztérium felelősségét elismerő levelet.
A Szlovák és a Magyar kormány között létrejött megállapodás eredményeként régi-új feladat körvonalazódik a két ország között a határátkelő pontokhoz vezető túrautak jelzésével kapcsolatban.
 
Haraszti Béla: Mit vár tőlünk a Magyar Turizmus Rt.?
 
Nagy Gábor: A tematikus év a természetjárás minden formájáról fog szólni, ami azt jelenti, hogy nemcsak programokban, hanem olyan összetett szolgáltatásokban, amik az ország image-ba, mint hazai turisztikai életbe beilleszthető. Tudnunk kell kínálni az ősz előtt összeállításra kerülő programok között olyat, ami nemzetközi porondon meghirdethető.
Rengeteg helyi, regionális megjelenés lesz.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
 
3. Napirendi pont
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette az MTSz Kerékpáros Bizottságának írásos beszámolóját.
 
4. Napirendi pont
 
Bognár Mária: Szóban is tájékoztatta az elnökséget a Szövetség likviditási helyzetéről.
-        Az utolsó bankkivonat a május 31-i hiányzik az anyagból, ami nem állt rendelkezésre, azon kívül az összes májusig kifizetett, teljesített kiadás benne van az anyagban.
-        A szövetség nevében gépelési hiba van, amiért elnézést kért.
-        A bevételek között júniusban szerepel az NCA 2005. évi működési pót 400.000,-Ft, és támogatás az EWV közgyűlésre 1.000.000,-Ft. Mindkettőről aláírt papírunk van, de nincs biztosíték arra, hogy júniusban meg is kapjuk.
-        A kiadások oldalon lehet látni, hogy most adó- és járuléktartozásunk van.
-        Azokat a sorokat nem töltötte ki, ami megbecsülhetetlen, vagy ha nincs rá fedezet, akkor nem lesz.
-        Ha a fénymásoló vagy valamilyen gépünk elromlik, akkor azt vagy megcsináltatjuk vagy ha nem, akkor a munka egy része nem fog működni.
-        Májustól a híradó kevesebb oldalszáma miatt csökkent a nyomdaköltség - sajnos nem arányosan - és a szerkesztői díj is.
-        Júniustól a napi takarítás helyett csak hetente 3-szor lesz takarítás.
Többször mondtam már az Elnökségnek, hogy ilyen feltételekkel és ezen a helyen a költségek csökkentése olyan kis tétel, amely nagyságrendileg semmit nem old meg. Fix költségek vannak, amit fizetni kell. Vagy a bevételeinket fogjuk tudni növelni és találunk, keresünk plusz forrást, vagy fel kell adnunk a jelenlegi helyet és elveket. Ezt az évet még meg lehet csinálni ezen a helyen hasonló feltételekkel mint eddig. Azt viszont már nem lehet, hogy a következő évnek ugyanígy menjen neki az Elnökség.
Javasolja, hogy az Ágasvári Turistaház eladásából befolyt bevétel a szövetségnél maradjon.
Elgondolkodhat az elnökség azon, hogy a következő évi Közgyűlésre például a tagdíj megosztását közgyűlés elé viszi-e. Most úgy van, hogy a tagdíj 50 %-a a központé, másik 50 % a területen maradó rész. Mindenképpen határozatot szeretne hozatni az Elnökséggel a tagdíjfizetési rend megváltoztatásáról. A tagdíj nagy része nem folyik be időben a Szövetség központjába. Az érvényesítések zömében áprilisig megtörténnek, de júliusban jön először be tagdíj. Kéri, hogy a következő elnökségi ülésen határozzunk az ¼ éves elszámolás befizetéséről.
 
Kovács Tamás: Az MTSz 2006. január-május hónap gazdasági helyzetéről című táblázatnál az látszik, hogy - 4.279 ezer Ft a hiány. Mi az az induló pénztőke, ami a tartalék alapunk, ezt nem látja sehol pedig a további számokból az derül ki, mintha lenne 6 millió Ft körüli pénzünk.
 
Bognár Mária: Ez nem mérleg, ez a táblázat a 2006. évi bevételeket és kiadásokat mutatja, tehát nincs ott az induló pénzmaradvány.
1-5 hónap adatai szerepelnek a táblázatban és ami a „rendelkezésre álló pénz júniusban” rovatban szerepel ez nem 6 millió, hanem 2,5 millió Ft.
 
Bársony András: Nem költségvetést tárgyalunk, hanem likviditási tervet és azért, hogy meglássuk mennyi a folyó bevétel és kiadás és ha kell, akkor meg tudjuk húzni a „vészharangot”.
 
Kovács Tamás: Mindenképpen a bevételeinket növelni kell, a kiadásainkat pedig csökkenteni. A legnagyobb kiadást a bérköltség jelenti. Az MTSz központot részlegesen vagy teljes egészében ki lehetne adni és egy kisebb, olcsóbb helyiséget bérelni.
Később javasolni szeretne egy ügyrendet arra, hogy az elnökség helyett egy szűkített bizottság szakszerűen és folyamatosan tekintse át a pénzügyeket és segítse a probléma megoldását.
 
dr. Nagy Sándor: Azt javasolta, hogy 3 max 5 főt azzal kell megbízni, hogy kb. 1 hónapon belül üljön le és valamilyen előterjesztéssel éljen. Most itt konstruktívan az Elnökség ezt a problémát nem fogja tudni áthidalni, megoldani.
 
Bognár Mária: Mindkét hozzászólónak igaza van és van olyan is, amit nem jól értelmezett. Az 1-5 hónap 4 millió Ft-os mínusszal záródott és ez után maradt 2,5 millió Ft, ebbe a 2,5 millió Ft-ba már benne van a mínusz. A 4 millió Ft-os mínuszt abból lehetett fedezni, hogy volt még tartaléka a Szövetségnek.
 
Bársony András: Nem egy mérleg szerű összeállítás ez, csak a folyó bevételek és kiadásoknak tényleges, illetve a 6. hónaptól a tervezett egyenlege.
Látni, hogy akármilyen szemlélettel tekintjük a Szövetség pénzügyét, akár pénzforgalmi, költségvetési vagy akár a likviditás szempontjából külön kiadás-bevételi egyenleggel, az eredmény az, hogy bár külön-külön adnak mínuszt, de gyakorlatilag folyamatosan a kiadásaink meg fogják haladni a bevételeket.
A kérdés az, hogy ez nagyságrendileg mit jelent, amit a két szemlélet összevetéséből tudjuk megállapítani. Az Ő szemlélete szerint ez 25-30 %-os differenciát mutat. Kovács Tamásnak igaza van, hogy bevételt kell növelni és/vagy kiadást kell csökkenteni, hogy ez a dolog egyensúlyban legyen. A terápiáról kell valamit mondani és bevallja őszintén, hogy azért nem hisz 5 fős bizottságban, mert ha ők hoznak valami javaslatot, akkor az Elnökség azt mondja, hogy erről az Elnökségnek kell döntenie. Az 5 fős bizottság nem dönthet arról, hogy megváltoztatja a költségvetést és ilyen-olyan döntéseket hoz. Csak olyan megoldás lehetséges, hogy bárki tehet javaslatot, amit az elnökség megtárgyalhat és a maga felelősségével elfogadhat.
 
Bognár Mária: A bevételek között nem szerepel havi bontásban, az ami a táblázat alján van (NCA-hoz beadott pályázatok), mert megsaccolni se tudta, hogy melyik hónapban jön be, de ugyanez igaz a kiadási oldalon is, mert vannak sorok, amelyek teljesen üresek.
 
Bükiné Törő Ágnes: Melyek a várható pénzek? Vannak e pályázaton elnyerhető pénzforrások, mellyel reálisan növelhető a bevétel? Legnagyobb kiadás a bér! Van e annak reális alapja, hogy létszámcsökkentéssel a központi munkát el tudjátok végezni?
 
Bognár Mária: Igen is és nem is a válaszom. A jelenlegi konstrukcióban és feladatokkal nem. Ez az apparátus 12 fővel végezte régen ezt a munkát, amit most 5 fő végez. Úgy gondolom, hogy ugyanezt a munkát nem tudjuk kevesebben elvégezni. Ha a struktúra átalakul más feladatok lesznek és feladatok elkerülnek innen, akkor esetleg lehet szó kevesebb létszámról.
 
Mag Éva: A tagdíj 50-50 %-os megosztása véleménye szerint nem reális. A központot a megyéknek kellene eltartani.
A másik a közvetlenek kérdése. A központ foglalkozik velük, szolgáltat, akkor a központot illetné meg az a rész, amit nem fizetnek be, mert nem területen vannak.
Útvonalfestési pályázattal (Kék túra) kapcsolatosan felvetette, hogy a központ nemcsak átutal, hanem dolgozik vele, ezért valamennyi pénzt vissza kellene utalniuk a megyéknek.
A negyedéves elszámolást nagyon jónak tartja.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Meg kell nézni, hogy hogyan lehet növelni a bevételeket, csökkenteni a kiadásokat. A központ részlegének bérbeadása hogyan lehetséges, illetve mennyire tudja magát összehúzni az apparátus. Végszükség esetén kellene a létszámleépítéshez folyamodni.
 
dr. Nagy Sándor: Fontos lenne, hogy ne az elnökség ötleteljen, hanem előre kellene tekinteni 3-5 évet, tehermentesíteni az elnökséget, hogy ezzel a problémával negyedévente ne kelljen újfent szembesülni.
 
Simon Péter: Javasolja egy szűk körű bizottság felállítását. Rövid idő alatt véghez kell vinnie a tevékenységét, valamit le kell tennie az asztalra és akár egy rendkívüli elnökségi ülést összehívni.
 
Kovács Kálmán: Neki is szimpatikus, hogy ne ötletroham legyen, hanem határozzanak azok, akik képesnek érzik magukat arra, hogy javaslatot készítsenek a következő elnökségi ülésre.
 
Ifj. Farkas György: A 8,7 milló Ft-tal kinek fogunk tartozni, az Államnak?
 
Bognár Mária: A járulékokat muszáj lesz fizetni, mert ha nem fizetjük, akkor nem kapunk nemleges igazolást a pályázatokhoz.
18 éve küszködünk likviditási problémával. Az I. félévet mindig a nemzetközi túrák előlegéből tudtuk finanszírozni.
 
Bársony András: A bevételek alján ott van, hogy különböző pályázati pénzek folyhatnak be kb. 14,9 millió forint.
Azt a vitát folytatjuk le, egy másfajta papír birtokában, amit minden évben lefolytatunk, költségvetés és egyéb kapcsán, csak most valamivel élesebb, mert a külső környezetünk finanszírozási feltételei megváltoztak. Az egyik a havi adózás és járulékfizetés, a másik a pályázati rendszerből számításba vehető pénzeknek a csökkenése.
Évek óta többször is mondja a közgyűlésen és most is: komolytalan az egész vita a XXI. században arról, hogy 1 üveg sör ára egy társadalmi szervezet fennmaradásának a kérdése. Ez az egyik kérdés.
A másik dolog a tagdíj megosztás. Kié ez a szövetség? Úgy beszélünk róla, hogy mosom kezeimet, semmi közöm, intézze el az MTSz. A kedvezményeket nem xy egyesület harcolja ki és köti meg a biztosítást, hanem az MTSz.
Eljutunk megint oda: hogy hol a tagság és kié a szervezet? Elvárjuk, hogy mindent megcsináljanak és mi mindent képesek vagyunk megkritizálni ami pénzbe kerül, holott az ilyen kiadások egy az egybe pályázaton nyert bevétel, majd egy az egybe kiadás, tehát átfutó tételek.
Nem mi tartjuk el a szervezetet. Miért várjuk el másoktól, hogy ez a szervezet működjön, ha mi magunk nem akarjuk?! Mi magunk nem vagyunk hajlandók áldozni rá. Ha valaki kétségbe vonja ezt, akkor nézze meg, hogy az 1 %-ból mennyi jön be? Ingyen lehet odaadni az 1 %-ot, nem kell még az 1 üveg sörről se lemondani. Még azt az 1 %-ot sem kapjuk meg, ami egy 30 ezer fős szervezettől elvárható volna.
Persze a szolgáltatást, a béreket le lehet csökkenteni, a likviditási helyzeten ez nem javít, sőt ront, mert ki kell fizetni a végkielégítéseket. Ezek nem megoldások!
Az alapkérdés: hajlandóak vagyunk-e finanszírozni a saját szövetségünket, vagy ha nem akkor nem érdemes erőlködni.
Nekünk havonta kell az állam számára járulékot és illetéket fizetni. Januártól jár tagjainknak az a kevés szolgáltatás ami jár, ők majd áprilisban fizetik a tagdíjat, ide meg majd megérkezik júliusban. Hol lehet a közértben így vásárolni? Kvázi aki a szolgáltatást nyújtja év elejétől, az júniusban kap érte ellenértéket. Látszólag ezek kis tételek, de 10-15 éve görgetjük magunk előtt.
Persze bérbe lehet adni az MTSz helyiséget, és akkor fizetünk 10.000 Ft-ot ülésenként, hogy az elnökség a maga bölcs döntéseit meghozza.
Számomra az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk e nemcsak mi 20-an, hanem a több mint 20 ezres tagság eltartani, fenntartani a saját szervezetünket. Természetesen a vezetői felelősség nagy, mert ha a vezető mindig azt mondja, hogy a központ elviszi a pénzt, akkor érthető, hogy a tagság tiltakozik a tagdíjemelés ellen. Ha nincs szükség központra, akkor a központ nem fogja „elvinni” a pénzt, de akkor a központ nem is fogja kiharcolni azt, hogy megváltozzon a KvVM rendelete és majd ha elmennek 50-en kirándulni akkor jön az erdőellenőr és megbüntet mindenkit. Akkor lehet azon gondolkodni, hogy 1 üveg sört megspóroltunk és cserébe ezért nem járhatjuk a természetet, vagyis, ha a tagság többet áldozna a Szövetségre, akkor a Szövetség el tudja végezni a munkáját.
 
dr. Nagy Sándor: Szerinte nincs más kiút csak az, hogy 3-5 fő 1 hónapon belül álljon elő alternatívákkal, javaslatokkal vagy bármi mással. Korábban kellett volna szembesíteni az elnökséget, hogy rádöbbenjen arra, hogy évek óta tipegünk-topogunk. Ha így folytatjuk 2 hónap múlva nem fogunk tudni bért fizetni.
 
Bognár Mária: Egyszer sem kérdezte meg az elnökség, hogy az adott évet miből finanszíroztuk?! Az apparátust nagyon sokszor bántották. Ennek ellenére azt kéri, hogy most ne az 5 fő munkahelyével foglalkozzon az elnökség, hanem a szövetség jövőjével.
 
Bársony András: Személy szerint 4 olyan közgyűlésre emlékszik, amikor mindig szó volt arról, hogy nem jó a tagdíj: emeljük, nem jó az alapszabály: változtassunk rajta. Azok a szervezetek szavaztak le mindent, amelyeknek a képviselői itt ülnek az elnökségben. Nekik ma is az útiköltségtérítést az MTSz fizeti. Akkor miről beszélünk? A dolog arról szól, hogy hajlandó e huszonezer ember a saját szervezetét működtetni és valami kicsit áldozni?
 
Kovács Kálmán: Meg kellene győznünk a tagokat, hogy ne csak az egyesületeink tagjai legyenek, hanem a Magyar Természetbarát Szövetség tagjai is, azokért a kedvezményekért, amit a Szövetség ad.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Felháborodást keltett a kerületekben 2006 év elején, hogy felemelte a központ a tagdíjakat. A szakosztályi, egyesületi vezető azt mondja, hogy nekik a nyugdíjas nem fizeti be az éves tagdíjat. Lényegesen csökkeni fog a létszám emiatt. Egy megújulás mindig nagyon sok belső vitával és konfliktussal fog járni. Ki kell találni meggyőző érveket a tagjaink felé.
 
Kalmár László: A tagdíjemelési vitánál is elmondta, hogy elhibázott a tagdíj konstrukciónk. Ugyanis nem az egyének, hanem az egyesületek a tagjaink és szerinte az egyesületeknek kellene tagsági díjat fizetni. Ennek az az előnye is megvan, hogy sok esetben az egyesületek meg tudják pályázni a tagsági díjakat. Jól működő egyesületnél nem jelent túl sok kiadást. Vannak olyan kedvezmények, amelyek egyénhez fűződnek, tehát érdemes az egyén hozzájárulását fenntartani, de annak lényegesen kisebbnek kell lenni. Nekünk tehát a tagsági díjat az egyesületek köréből kellene beszedni. A nagy egyesületek élvezzenek nagyobb kedvezményt, a kisebbek kevesebbet. Arra ösztönözzük a tagegyesületeinket, hogy minél erősebb tagszervezeteket hozzanak létre és, hogy a nem önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek alakuljanak önálló jogi személyiségű szervezetté.
 
Lehoczki Zoltán: A Természetjáró Fiatalok Szövetségénél kezdetektől fogva meg van a tagszervezeti tagsági díj és az egyéni befizetések is.
 
Bársony András: Rossz irányba megy a vita. Ha még inkább azt akarnánk, hogy eltűnjön a Magyar Természetbarát Szövetség egyéni tagsági viszonya, akkor nem tudunk a tagoknak kedvezményt adni. A kedvezmények (utazás, biztosítás, stb.) egyénre szólnak, az vehet igénybe kedvezményt, aki valahova tartozik.
A tagság alkotja a szervezet, a szervezetben való tagsági díj és a tagsággal járó jogok és kötelezettségek képviselik a szervezet alapját. Minden más másodlagos.
 
Haraszti Béla: Arról is kellene beszélni, hogy azok a szolgáltatások, amik más szervezetekkel kötött együttműködésekből erednek, olyan szolgáltatások lesznek, hogy mi fizetünk vagy nekünk fizetnek, vagy tesszük a dolgunkat párhuzamosan.
„Jogdíjat” kérhet-e pld. a szövetség, azért mert egy szálloda, amely az erdő közepén van és reklámanyaga szerint a Magyar Természetbarát Szövetség által létrehozott útvonalhálózattal érhető el az ő szabadidős szolgáltatása?
 
Simon Péter: Jogalapunk nincsen, hogy ezért bármilyen jogdíjat kérjünk. Elérhető célként kitűzhetjük magunk elé a turistautak jogi védettségének elérését. Ez egy igen hosszú folyamat, egyik napról a másikra nem tudjuk megoldani.
 
Bársony András: Ez egy nagyon veszélyes irány. Gondoljátok végig: mi azért szednénk pénzt mert fölfestjük a jelzéseket, azért meg fizethetnénk mert használjuk más útját.
Másrészt pedig túlnyomó többségében pályázati úton elnyert pénzből festjük az útjelzéseket.
 
ifj. Farkas György: Nem az apparátus lefaragása lenne a legkomolyabb feladat, az apparátus bizonyos feladatok mögött áll. Lehet, hogy vállalásokból kellene visszalépni. Azt kellene kitalálnunk inkább, hogy ezt a hiányt hogyan tudjuk gyorsan pótolni. Minden kétkedőnek úgy tűnik, hogy valamit rosszul csinálunk. Többet költünk, mint a bevételünk. Az a kérdése, hogy október végére ezt a durván 5 millió forintot hogyan tudnánk előteremteni? Ő szerinte sehogy. Ha a tartozások megmaradnak, akkor a további pályázatokhoz nem fogjuk megkapni a szükséges papírokat. Augusztus végén azt is el tudja képzelni, hogy kikapcsolják az áramot és jönnek a végrehajtók és lepecsételik az MTSz helyiséget.
 
Bognár Mária: Kb. 15 éve májusban, nyáron mindig ilyen rosszul állunk. Eddig csak 1 tagszervezetünktől kértünk és kaptunk is kölcsön.
 
Bársony András: Ha nem nyúlunk hozzá alapkérdésekhez akkor nem tudunk előre jutni, a struktúránk, a tagsági viszonyunk, a tagdíjunk egy kalap alá tartozó kérdés.
 
Kovács Tamás: Két kérdésről van szó. Egy: hosszú évek struktúrahelyzetéből adódó gazdasági csőd felé való sodródás; Kettő: csak akkor fogjuk tudni megoldani a kérdést, ha átgondoljuk az eddigieket.
Javasolja, hogy zárják le a vitát.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Be kell fizetni a tagdíjakat a központba mindenkinek.
 
Bognár Mária: Meg kell venni a kiadványokat, ami ott áll a raktárban.
 
Baronek Jenő: Elhangzottak konkrétan olyan dolgok, amelyek a változtatás szükségességét bizonyítják. Megerősíti, hogy hozzunk létre bizottságot, ami előre vetíti a következő napirendi pont kapcsán is a struktúraváltást, a változtatás kérdését, ami összefüggésben van a pénzügyi helyzettel. A struktúrát az elmúlt 16 év alatt nem módosítottuk, nem formáltuk az adott helyzethez, amiben jelenleg vagyunk. Nem fogadja el, hogy az apparátus mindent megtett. A szervezetért van az apparátus és nem a szervezet az apparátusért.
 
Bognár Mária: Ismétli, nem az 5 fős apparátus munkahelyének kérdésével kell foglalkozni, hanem a szövetséggel.
 
Bársony András: El lehet küldeni két embert, mert nem végez napi 24 órás munkát, de ha elküldjük akkor nem fog végezni semmilyen munkát és senki nem fogja helyette megcsinálni. Itt most már nem annyi ember van mint régen, 1 ember van, aki a pénzügyekkel, 1 ember van aki a szervezetet vezeti, 1 ember van, aki a szakmai munka jelentős részét elviszi, 1 ember, aki az adminisztrációt, hova lehet még sarkítani? Vagy létszámcsökkentés után több szolgáltatás, több bevétel lesz? Azért nevezzünk ki 5 fős bizottságot, hogy javaslatát a másik 20 leszavazza? Mert ez így szokott lenni!
Azért volt nagyon jó ez a vita, mert azt látjuk, hogy még nem dől fejünkre a ház, de nincs külső megoldás. Reálisan szemlélve van arra időnk és lehetőségünk, hogy az alaphoz hozzányúljunk, mert onnan lehet felépíteni az egészet.
 
Az elnökség a fenti hozzászólásokkal tudomásul vette a Szövetség likviditási helyzetéről kiküldött írásos anyagot.
4820 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 025 regisztrált felhasználó
 • 2 394 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 928 megjelent cikk, hír
 • 268 belső oldal
 • 2 231 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter