2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.04.08.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.04.08.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.
Jegyzőkönyv


Készült
a 2006. április 8-án megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Bársony András elnök, Baronek Jenő, dr. Györke Jenő alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, Hluchány József, dr. Juhász Ágnes, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Tamás Attila, Kovács Tamás, Máyerné Kőszegfalvi Katalin, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Simon Péter alelnök, ifj. Farkas György, Kovács Lajos, Lehoczki Zoltán, Mag Éva, Dr. Nagy Sándor elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
Dr. Dénes György, Haraszti Béla elnökségi tagok.
 
Az elnökségi ülést Bársony András elnök vezette le.
 
Napirendi pontok:
 
1.        Jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.        Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.        Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-        Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség (ea.: Benedek Jenő)
-        Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség (ea.: Balkányi Ferenc
4.        Az MTSz 2005. évi közhasznú beszámolója (ea.: Bognár Mária)
5.        Az MTSz 2006. évi költségvetési terve (ea.: Bognár Mária)
6.        Az MTSz elnökségének beszámolója a Közgyűlésre
7.        Az MTSz Vízi Bizottságának beszámolója (ea.: dr. Juhász Ágnes)
8.        Tájékoztatás a szervezet átvilágítás állásáról (ea.: Nagy Gábor és CTF)
9.        A Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítése (ea.: Nagy Gábor)
10.    Egyebek
-        Országos Kéktúrával kapcsolatos szóbeli tájékoztatás (ea.: Pálmai Vencel)
 
 
Nagy Gábor: Szeretne kérni egy megerősítő szavazást az Ágasvári szerződésre vonatkozóan, amit már írásban az elnökségi tagok elfogadtak.
 
ED-502 (2006.04.08.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a kiírt napirendi pontokat.
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Kovács Tamás Attila és
Quitt András hitelesítse.
1. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Simon Pétertől érkezett írásban egy észrevétel a jegyzőkönyvhöz, amiben ő azt állítja, hogy a 2006. január 28-i elnökségi ülésen az „Egyebek” között a TESz Vándorgyűlés kapcsán ő nem mondott olyat, hogy a TESz Vándorgyűlés részletes programja az elnök-főtitkári értekezleten kiosztásra kerül.
A kazettát visszahallgattuk és az hangzik el, hogy „A részletes program február közepére készül el és az elnök-főtitkári értekezleten kiosztásra kerül.”
 
Bársony András: A két hitelesítő Kovács Tamás és Quitt András hallgassák vissza
Simon Péter mondatát, és a következő elnökségi ülésen kerüljön szavazásra a 2006. január 28-i elnökségi ülés jegyzőkönyve.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        Részt vettünk a Békés Megyei Természetbarát Szövetség „alakuló közgyűlésén”.
-        Kezdeményeztük az ICsSzEM-ben Dizendy Károly Úrnál egy írásos anyag megküldésével a személyes egyeztetést, részben a régebbi és részben az aktuálisan futó „Nyugati Zöld”-del kapcsolatos kérdések rendezésére. Reméljük hivatalosan is sikerül ezt a dolgot rendezni.
-        15 millió Ft értékben pályázatot adtunk be az NCA-hoz.
-        Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti határátkelőhelyek listájáról kaptunk a Belügyminisztériumtól egy megkeresést, amit véleményeztünk és vissza is küldtük válaszunkat.
-        Új Internetes oldalunk linkjei megvannak, elkezdődött az anyagfeltöltés.
-        A Geocashing Egyesülettel 2005-ben kezdődött meg az együttműködés és április 25-én lesz az együttműködés konkretizálásáról egyeztetés.
-        Április 7-én a Magyar Televízióban több szakág részvételével mintegy fél órában szerepelt az MTSz (csatlakozás lehetősége, ismertető).
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
ED-503 (2006.04.08.): Az e-mailben történt szavazást megerősítve az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. március 8-án e-mailben kiküldött Ágasvári szerződés tervezetet.
 
3. Napirendi pont
 
Benedek Jenő: A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatójában javítani szeretné, hogy nem 1989 január 1-től, hanem 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezetként került bejegyzésre.
 
Az elnökség megköszönte és tudomásul vette a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség írásos tájékoztatóját.
 
4. Napirendi pont
 
Bognár Mária: A közhasznúsági jelentés 2005. 3. oldalán van egy helyesírási hiba! Helyesen: „Gyalogtúrázók XII. Országos Találkozója (Vekeri-tó, 2005. május 13-16.)”
 
Benedek Jenő: A Természetjárók Napján (Dobogókő, 2005. szeptember 24.) MTSz Örökös Tagja címet kapott még Thuróczy Lajoson kívül Dr. Egri Kiss Tibor és Dr. Rosiár László is.
 
ED-504 (2006.04.08.): A fenti javításokkal az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSz 2005. évi közhasznú beszámolóját.
 
5. Napirendi pont
 
Bognár Mária: Szóban is tájékoztatta az elnökséget az MTSz 2006. évi költségvetési tervéről.
 
Bársony András: A Szövetség anyagi működését 80 %-ban külső forrásokból oldjuk meg. Külső források tekintetében lehet eredményesen és kevésbé eredményesen eljárni, egy dolgot nem tehet senki, nem tud garanciát adni arra, hogy a pályázati rendszerben a pályázatban döntők megítélik e azt az összeget.
Amikor a bevételek és a kiadások teljes egészében saját rendszeren belül kezelhetők és meghatározhatók, akkor teljes mértékben igaza van dr. Nagy Sándornak, ami a vagyoni aggódását illeti.
Tudna ötletet mondani, amivel a bevételi oldalt korrigálni lehetne, például úgy, ha a tagszervezetek külön tagdíjat szednének és a Magyar Természetbarát Szövetség tagdíja az a Magyar Természetbarát Szövetségé volna és nem a tagegyesületeké.
 
Kovács Tamás: Ez a pénz nem a tagegyesületek közvetlen támogatását jelenti. Például Kőbányán van egy szervezet - kb. 1.000 fő, ami a budapestinek a hatoda - a programjait nagyrészt ebből fedezi.
 
dr. Györke Jenő: Olyan bevételt kell tervezni, hogy az elképzelt költségeinket pályázati szinten támogassuk. A kiadásoknak megfelelően saját magunknak kellene egy reális bevételt tervezni és ehhez a viszonylag reális bevételhez kellene a kiadásokat igazítani. Úgy gondolom, hogy ez a bér jellegű kiadás egy ilyen országos szervezetnél reális.
Meg kellene nézni, hogy mi az a feltétlenül szükséges kiadás ami nélkül az MTSz, mint országos szervezet nem működik, ennek megfelelően kell megnézni, hogy megvan-e a reális bevétel, ha nincs akkor valóban meg kell kongatni a vészharangot.
 
Kovács Tamás Attila: A Nemzeti Szabadidősport Szövetség működésében készült egy éves kiadási terv és úgy néz ki, hogy augusztustól nincs fedezete a működésének. Két szervezet is hasonló helyzetben van: a tömegsportosok és a kerékpárosok. Likviditási gondok jelentek meg.
 
Pálmai Vencel: Alaptevékenységek szerinti kiadások között kell megnézni, hogy mit ne csináljunk. Ezek olyan kiadások, amik minden évben jelentkeznek.
 
Nagy Gábor: Az alaptevékenységek szerinti kiadások között a legkisebb tétel a propaganda (reklám, hirdetés), amiből élünk, amitől ez a szervezet népszerű lett, itt kellene a legmarkánsabb tételnek szerepelnie. Január óta dolgozunk azon, hogy melyek azok a havi költségeink, amelyek csökkenthetőek? Minden egyes forinton sokat gondolkodunk, hogy kiadjuk-e.
Keresek olyan támogatókat, amelyek a szervezetet tudják támogatni rendezvényt, eseményt, működést illetően. Megpróbálunk olyan lehetőségeket keresni, amelyekkel eddig nem számoltunk. Remélem sikerrel járunk.
 
Thuróczy Lajos: dr. Nagy Sándor leveléből az derül ki, hogy egyedül a főtitkáron múlik az, hogy lesz e támogatás vagy sem. Az egész elnökségen múlik. Azt kellene mérlegelni, ha nem lesz 10-20-30 millió Ft a működésre, akkor hogyan fogjuk tudni fenntartani a szövetséget. Mindenkinek szembe kellene nézni azzal, hogyan tud segíteni.
 
Baronek Jenő: Ha fenn akarjuk tartani a szövetséget, akkor szerinte is a tagszervezeteknek kell eltartaniuk.
 
Bittó Sándor: Nem történt olyan az év során, amelyre a Számvizsgáló Bizottság figyelme nem terjedt volna ki. A féléves beszámolót is minősítettük, ami pozitív előjelű eredményt mutatott. A Számvizsgáló Bizottság a megállapításait írásban rögzítette, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.
A Magyar Természetbarát Szövetség eredményesen dolgozott 2005-ben. Semmi olyan esemény nem következett be, amelyet személyre lehetne lebontani.
Vállalja a felelősséget a 2005. év ellenőrzési munkájáért.
Javasolja a beszámolót és az MTSz 2006. évi költségvetési tervét elfogadni és a közgyűlés elé terjeszteni.
 
ED-505 (2006.04.08.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSz 2006. évi költségvetési tervét.
 
Bognár Mária: Szeretné kérni, hogy a 2005. évi bevételek, kiadások részletezése (2005. évi terv, tény oszlop) a közgyűlés elé ne menjen ki, mert a 2006. évi költségvetési tervben a 2005. évi tény szerepel.
 
 
 
 
 
 
6. Napirendi pont
 
Újraértelmezett gondolatok az MTSz elnökségi beszámolójában:
3. bekezdés: A lehetőségekhez képest talán nem élünk elég aktívan a különböző információs csatornákkal, habár a személyes találkozók, melyek az elmúlt időszakban megsokszorozódtak, jelentősen javítottak a korábbi helyzeten.
 
8. bekezdés: Folyamatosan szükség van olyan, nyelvet beszélő aktivistákra, akik hosszabb vagy rövidebb ideig közreműködnek a különböző feladatok végrehajtásában.
 
10. bekezdés: A Magyar Természetbarát Szövetség lehetőségeihez mérten folyamatosan tesz a természetjárást érintő diszkrimináció, vagy a figyelmen kívül hagyás ellen, ezzel képviselve nemcsak a tagszervezetek, tagok, hanem minden természetjáró érdekét.
 
ED-506 (2006.04.08.): A fenti módosításokkal az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSz elnökségének beszámolóját a Közgyűlésre.
 
7. Napirendi pont
 
dr. Juhász Ágnes: Nagyon sürgősen meg kellene nézni a szakágak helyzetét, tekintettel arra, hogy jelen pillanatban szakágként összesen kettő működik, a vízi és a gyalogos.
 
Kovács Tamás Attila: OKJ-s szakképzés kapcsán friss híre van. Az NSZI (Nemzeti Szakképzési Intézet) most dolgozik egy szakképesítési anyagon a szabadidősport (rekreációs sport) területén. Az európai szabványhoz képest túl sok (több mint 800) szakirány van nálunk. Ennek kapcsán talán lesz lehetőség és be tud kerülni a vízitúrázás is.
 
dr. Juhász Ágnes: Ne csak a vízitúrázók döngessék a falakat, hogy ők OKJ-s képzést akarnak, hanem a Magyar Természetbarát Szövetségnek lenne arra lehetősége, hogy mind a hat szakág ilyen irányú képzését felemelje erre az akreditált OKJ-s szintre. Rengeteg tagot jelentene nekünk.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette az MTSz Vízi Bizottságának beszámolóját.
 
8. Napirendi pont
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette Mura-Mészáros Levente (CTF) tájékoztatóját az MTSz szervezeti átvilágítás időközi jelentéséről.
 
9. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: A Budapesti Természetbarát Sportszövetség felkérte az MTSz-t, hogy a májusi közgyűlésen vegye napirendi pontjai közé a BTSSz-t érintő, dr. Györke Jenőre vonatkozó személyi változás kérdését.
 
dr. Györke Jenő: Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben nem a BTSSz elnökségének a levele a döntő, hanem az ő személyes döntése. Amennyiben lemond, akkor mód és lehetőség van, hogy Budapest új alelnököt válasszon.
 
Bársony András: Az alapszabály többek között azt mondja, hogy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alelnökök megválasztása. Dönt, minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 45 nappal a Közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül Közgyűlés elé terjeszt.
Budapest elnöke és Budapest küldöttei megfelelnek annak a kívánalomnak, amely szerint ők tagjai a közgyűlési küldöttségnek és jogukban áll bármilyen kérdést napirendre vetetni a megfelelő időben. Ebben az ügyben tehát a Közgyűlésnek döntenie kell.
Az a testület, amely megválaszt valakit, az vissza is hívhatja ugyanazokkal a szabályokkal.
Úgy gondolja, hogy ezt az ügyet a közgyűlési napirendre kell tűzni.
A szövetségi alelnököket és a területi képviselőket az illetékes területi küldöttek választják meg.
 
Módosító javaslat a 2006. május 13-i Közgyűlés napirendi pontjaira:
 
 1. MTSz Elnökségének beszámolója a 2005. évi tevékenységről (ea.: Bársony András)
 2. Az MTSz 2005. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
 3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (ea.: Bittó Sándor)
 4. Az MTSz 2006. évi költségvetési tervének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
 5. Budapesti alelnök választás
 
 
ED-507 (2006.04.08.): Az elnökség 1 tartózkodással a Módosító javaslatot a 2006. május 13-i Közgyűlés napirendi pontjaira elfogadta.
 
10. Napirendi pont (Egyebek)
 
Pálmai Vencel: Az Országos Kéktúra útvonalfestésével kapcsolatban szóbeli tájékoztatást tett.
 
Bükiné Törő Ágnes: A vajtai „Gyalogos Természetjárók XIII. Országos Találkozójára” a jelentkezések még folynak, de nagy részük már lezáródott. Eddig 64 szervezet jelentkezett 698 fővel.
 
Baronek Jenő: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításának tervezetét megkapták és úgy gondolja, hogy lesznek még ebből gondjaink. Javasolja, hogy érdemes lenne ezt valamilyen fórumon továbbvinni és megtámadni, mert az 500 fős határ is problémát vet fel. Végig kellene gondolni, hogy ebben az ügyben hogyan tudnánk tovább lépni.
 
Nagy Gábor: Általában jelzett turistaúton folynak a nagyobb tömegeket megmozgató események. A természetvédelmi területeken szervezett megmozdulások létszáma általában nem éri el az 500 főt.
 
Bársony András: Fellebbezését ezzel kapcsolatosan bárki beadhatja, de a Magyar Természetbarát Szövetség nevében nem javasolja.
 
Kovács Tamás Attila: A Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek május 19-én tisztújító közgyűlése lesz, mert lejárt az Elnökség 5 éves mandátuma. Az NSzSz Elnökének javaslata, hogy a tisztázatlan anyagi és szervezeti körülmények miatt a Közgyűlés egy évvel hosszabbítsa meg a jelenlegi tisztségviselők státuszát. A Közgyűlési küdötteinknek (4 fő) az Elnökség – ezzel kapcsolatban kialakított – álláspontját kell képviselnie.
 
Bársony András: Javasolja, hogy miután május 13-án van az MTSz közgyűlése, ezért most ebben ne döntsünk. Olyan mandátummal kellene felruházni az oda menő küldötteinket, amelynek vannak olyan tárgyi alapjai, mint például: ismerjük az alapszabályt, mit lehet, mit nem lehet, stb. Üljön le az elnökség úgy, hogy addigra fel legyen készülve.
 
Nagy Gábor: A Civil Rádió új címe: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova u. 3.
 
Pálmai Vencel: Részt vett a Békés Megyei Természetbarát Szövetség „alakuló közgyűlésén”, ahol Juhász Attila Józsefet választották új elnökké.
 
 
Kmf.
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
Hitelesítette:
 
 
 
                              Kovács Tamás Attila                                                      Quitt András
4841 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter