2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.01.28.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2006.01.28.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Jegyzőkönyv


Készült
a 2006. január 28-án megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Baronek Jenő, dr. Györke Jenő, Simon Péter alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, ifj. Farkas György, Haraszti Béla, Hluchány József, dr. Juhász Ágnes, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Tamás, Lehoczky Zoltán, Mag Éva, Máyerné Kőszegfalvi Katalin, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Bársony András elnök, Kovács Lajos, Dr. Nagy Sándor elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
Kovács Tamás Attila elnökségi tag.
 
Az elnökségi ülés l. - 6. napirendi pontját Baronek Jenő, 6. – 10. napirendi pontját
Simon Péter alelnökök vezették le.
 
Napirendi pontok:
 
1.      Jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.      Tájékoztató a megyei szövetségek, bizottságok tevékenységéről
-       Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója (ea.: Baronek Jenő)
-        Bács-Kiskun Megyei Természetbarát Bizottság tájékoztatója (ea.: Bálint Károly)
4.      Az MTSz Ifjúsági Bizottságának beszámolója (ea.: Márton István)
5.      Elnök-főtitkári értekezlet programjának elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
6.      Javaslat a Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetési rendszerének továbbfejlesztésére
(ea.: Kalmár László)
7.      MTSz Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása(ea. Nagy Gábor)
8.      A szakágak ügyrendje
9.      Természetbarát Emlékérem adományozása (ea.: Pálmai Vencel)
10. Egyebek
-       Javaslat jubileumi kiadványra (ea.: Kalmár László)
 
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Kovács Tamás és
Quitt András hitelesítse.
 
ED-492 (2006.01.28.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a kiírt napirendi pontokat.

1. Napirendi pont
 
ED-493 (2006.01.28.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2005. december 3-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        Munkalátogatást tettünk Vajtán a 2006. évi Természetbarát Gyalogos Találkozó helyszínén.
-        Részt vettem a TFSz elnökségi ülésén.
-        A Nemzetközi Dunatúrával kapcsolatban a Vízitúra Bizottság, azon belül
Juhász Ágnes arról tájékoztatott minket, hogy a nemzetközi eljárásnak megfelelően egy önálló egyesület végzi ezentúl a túra szervezési ügyeit. Az egyesület az MTSz tagjaként tevékenykedik.
-        Tájékoztattuk írásban és szóban is az elnökséget a „Téry-emlékév – szoboravatás „Óbéba” – megszólalók (tervezet)”-ről.
-        Ágasvár ügyében többedik körben folyik egyeztetés. Feltételezhetően a közeljövőben kialakul a végleges szerződésforma. Javasolja az elnökségnek, hogy a végleges szerződésformával ne a következő elnökségi ülésen, hanem egy kör e-mail keretében határozzunk.
-        Pár nappal ezelőtt küldtem ki az elnökségi tagoknak egy kör e-mailt-t az új internetes honlappal kapcsolatban, amiben 2 linkkel tájékoztattam őket a munkák aktuális állásáról.
-        Az NSH programjában, főlapon, nevesítve szerepel a természetjárás. Az elmúlt időszakban olyan lehetőség alakult ki a hazai turistaút jelzésrendszer karbantartására, fejlesztésére, ami jelentős minőség javulást tesz lehetővé, aktuálisan az OKT minden részletére kiterjedően. A 7,7 millió forintos, szigorú elszámolási követelményeket támasztó forrásról, valamint a felhasználás szabályairól, a munkavégzés módjáról részletes tájékoztatót tartottunk a technikai képviselőknek 2006. január 21-én az MTSz központban.
 
Bükiné Törő Ágnes: A FATOSZ megállapodásról szeretne kérni majd egy másolatot, ha mindkét fél részéről megtörtént az aláírás.
 
Haraszti Béla: Arra kérte a főtitkárt, hogy a Nemzetközi Dunatúrának és Nemzetközi Tiszatúrának legyen egy eu foglalása az MTSz honlapján, melyről tovább linkeléssel lehet eljutni.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
3. Napirendi pont
 
Bács-Kiskun megyei Természetbarát Bizottság tájékoztatója:
Bálint Károly: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a Bács-Kiskun Megyei Természetbarát Bizottság munkájáról.
 
Kovács Tamás: Hiányolja a diáktevékenységet.
 
Bálint Károly: Külön diáktevékenység nincs, az egyesületek fogják össze az iskolák diákcsoportjait.
 
Bükiné Törő Ágnes: Annak okát kérdezi, hogy miért nem önálló jogi személyként működnek?
 
Bálint Károly: A működéshez szükséges anyagi eszközöket a megyei önkormányzat, a Bács-Kiskun megyei Sportszövetségek Tanácsán keresztül biztosítja. Ez évente 300-350 ezer forint támogatást jelent, melyet a külön számlánkon az előbb említett szervezet kezel az általunk meghatározott módon. Ugyancsak a Sportszövetségek Tanácsa biztosítja a helyiséget heti egy délutánra, amiért fizetniük nem kell. Biztosított továbbá a postázás, a fénymásolás és az Internet hozzáférés is, ami részükre szintén térítésmentes. Egyelőre így biztosíthatóak a jelenleg szükséges működési költségek.
 
Haraszti Béla: Mindkettő megyétől szeretné megkérdezni, hogy a közvetlenekkel hogyan tartják a kapcsolatot, párhuzamosan mennek egymással vagy egymással szemben, vannak e közös rendezvényeik?
 
Bálint Károly: A megyében 2 db egyesület van, amely közvetlenül érvényesít, a Kecskeméti Pedagógus SE és a Bajai Természetjárók Egyesülete. Mindkettő szervezi a saját kis túráit a megyei rendezvényekről ők is kapnak értesítést.
 
 
 
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tájékoztatója:
Baronek Jenő: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájáról.
Az előterjesztés elején tévesen jelent meg az évszám, természetesen nem a 2006. évi munkáról szól a tájékoztató, hanem a 2005. évről.
Haraszti Béla kérdésére válaszolja: a megyében is van 1 db szervezet (Pécs Város), amely már több mint 10 éve vált ki a megyéből és közvetlenül érvényesít az MTSz-nél.
 
Nagy Gábor: Megköszönte mindkét megye tájékoztatóját.
A következő elnökségi ülésen ABC szerint a Békés Megyei Természetbarát Bizottság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség tájékoztatóját várjuk.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette mindkét megye tájékoztatóját.
 
4. Napirendi pont
 
Márton István: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az MTSz Ifjúsági Bizottságának beszámolójáról.
 
Nagy Gábor: Megköszönte az MTSz Ifjúsági Bizottságának a beszámolót.
 
ifj. Farkas György: Kérdése az, hogy területileg miért nincs leosztva a TFSz minden megyében?
 
Haraszti Béla: Milyen szövetségi elven épül fel a TFSz? Tagszervezetei vagy egyéni tagjai vannak e?
Tagszervezetei külön állnak e a területi szövetségektől? Részben kaptunk ezekre választ.
Nem látja a tervezett együttműködési megállapodásban, hogy miért fontos ez a megyei szövetségek és a TFSz felé, mert ha a TFSz a Magyar Természetbarát Szövetség Ifjúsági Bizottsága, akkor a megyék miért kössenek szerződést az Ifjúsági Bizottsággal, (bármelyik bizottságával is lehetne kötni, azért hogy valami megmozduljon).
 
Baronek Jenő: A napirendi pontok között úgy szerepelt, hogy „Az MTSz Ifjúsági Bizottságának beszámolója” és nem kaptunk ilyen írásos anyagot ezzel a címmel.
 
Kovács Kálmán: Olyan érzése van, hogy a TFSz tudna olyanra vállalkozni, amivel ők a Hajdú-Bihar megyében küzdenek.
Lehoczki Zoltán: Valóban nem elégedettek azzal, hogy ennyi tagszervezetük van és messze nincs lefedve az ország ifjúsági természetjárással foglalkozó csoportjaik által.
Korábbi működési szabályok alapján az MTSz Ifjúsági Bizottságának tevékenységét a Természetjáró Fiatalok Szövetsége látja el. Tehát ők, ifjúsági bizottság, bár önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, egyúttal ellátják az ifjúsági bizottsági feladatokat is.
 
Márton István: Reméli, létezik minden megyében ifjúsági bizottság, ifjúsági felelős és velük szeretnének szorosabb, közvetlen, akár személyes kapcsolatot kiépíteni.
 
Lehoczki Zoltán: A TFSz tagszervezetei egyúttal az MTSz-nek is tagszervezetei, olyan szervezetük nincs, amelyik csak TFSz tag lenne.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Való igaz, hogy amióta az iskolákban nem kötelező az országjáró diákköröknek léte, visszaesett az ifjúsági túrázás és ennek a szervezettsége is. Nagyon fontos lenne, hogy a megyékben működjön ifjúságot megmozgató versenyrendszer.
 
Nagy Gábor: Hiányolja, hogy nem azzal kezdődött a beszámoló, hogy a Természetjáró Fiatalok Szövetsége látja el az MTSz Ifjúsági Bizottságának feladatát.
 
Thuróczy Lajos: Igaza van Baronek Jenőnek, mert nem fedi egymást a beszámoló eredeti címe és a megadott cím. Visszavezethető ez a kérdés az 1980-as évek végére, amikor mi és rövid időre rá a TFSz is megalakultunk. Az akkori szövetségi vezetőségnek az volt a szándéka, hogy területünkön minél több önálló jogi személyekként is működő szervezet legyen, amely önállóan is pályázhat. Nem elég megfontoltan történt a TFSz szervezése, ezért a megyék azt hitték, hogy ellenszervezet és ez hosszú évekig, évtizedekig éreztette hatását. Sokáig tartott, míg végre jó munkakapcsolatok alakultak a TFSz és egyes megyék között.
 
Bükiné Törő Ágnes: Egyike volt azoknak, akik alapították a TFSz-t. Amit Lajos bácsi elmondott azt ő személyesen élte meg.
 
Kalmár László: Kérdése, hogy az elnökség mikor fogalmazta meg, hogy mit vár el a TFSz-től vagy a kerékpárosoktól vagy a hegymászóktól, mint szakmai bizottságtól.
Nem mindenhol vannak olyan rutinos MTSz elnökségi tagok, mint a hegymászóknál, aki a tevékenységüket MTSz bizottsági szinten is meg tudta fogalmazni.
Ugyanez megtalálható azért ebben az anyagban is. Az elnökség ebben a beszámolóban megtalálhatja, hogy mi az, ami az ifjúsági bizottság programja.
Nagy Gábor: Azt várjuk a TFSz-től, hogy fiatalosan képviselje ezt a közösséget.
 
Pálmai Vencel: Úgy érzi, hogy amit leírt a TFSz az maximális mértékben csak az ifjúságról szól. Kérdezi az elnökséget, hogy az itt leírtak között van-e, ami nem a magyar természetjáró ifjúság érdekében történt? Ha nem tudja az elnökség konkrétan megfogalmazni az elvárásokat, akkor miért várunk konkrét megoldásokat?
 
Márton István: Kéri, hogy beszéljék meg, egyeztessenek, hogy mit szeretne az MTSz az ifjúsági bizottságtól, és ők azt megcsinálják, mert ők erre hivatottak.
 
Nagy Gábor: Azt javasolja, hogy minden bizottság, szakág állítson össze egy elképzelést, munkatervet, amelynek szeretnének megfelelni. Nem a főtitkár szeretné kitalálni, van itt rá 25 ember, aki véleményezné a tervet, ő szívesen ad ötletet, együttműködik. Alakuljon ki ebből 6 munkacsoport, amely 1-1,5 éven belül fel tud mutatni eredményt, így legközelebb, hasonló beszámoló sokkal sikeresebb lehet.
 
Baronek Jenő: Bízzuk meg a főtitkár urat azzal, hogy a bizottságok felé valamilyen elvárást, irányvonalat határozzon meg. A testületet nem lehet felelősségre vonni. A testületnek van egy főtitkára, akinek ezt az egészet kézben kell tartani.
 
dr. Györke Jenő: A bizottság ügyrendjét a bizottságnak kell összeállítani, minden bizottságnak a sajátját (záros határidőn belül). Aztán, hogy ezt a főtitkárral vagy másokkal megbeszéli-e az a bizottság körültekintésén múlik. Ezután az elnökségnek kell jóváhagyni.
 
Nagy Gábor: Szeretné segíteni a munkájukat. Ha bárkinek valamilyen információra van igénye szóljon. Reméljük, hogy az SzMSz mellékletei újra élettel töltődnek meg.
Megköszönte az MTSz Ifjúsági Bizottságának tájékoztatóját.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette az MTSz Ifjúsági Bizottságának beszámolóját.

5. Napirendi pont
 
2006. február 25-26-án Csillebércen megrendezésre kerülő Elnök-főtitkári értekezlet programja
2006. február 25. szombat
12.00 - 13.00 érkezés/ebéd
 
13.30 ~ 14.15 Miért érdemes Civilnek lenni 2006-ban Magyarországon. (van élet az NCA-n kívül is?)
Vitaindítót tartja: Barabás Miklós – igazgató, Európa ház
 
Rövid szünet (max 10 perc)
 
14.30 ~ 16.30 CTF, Civil Társadalom Fejlesztéséért alapítvány
Ambrus Kiry Noémi, tréner
Mura-Mészáros Levente, K+F csoportvezető
·         A MTSz szervezeti elemzése
·         A kutatás céljának és folyamatának bemutatása
·         Rövid GyELV-kérdőív kitöltése
 
16.30 – 17.00 Nagy szünet
 
17.00 ~ 18.00 Természetvédelmi Őrszolgálat működése, kapcsolódási lehetőségek az MTSz számára
Előadó: Dr. Temesi Géza vezető-főtanácsos, osztályvezető,
a Természetvédelmi Őrszolgálat országos vezetője, Természetvédelmi Hivatal
 
18.00 – 19.00 Vacsora
 
20.00               Szabadprogram, játék, kötetlen beszélgetések
 
2006. február 26. vasárnap
7.30 – 8.30      Reggeli
 
9.00-               Mi történt az előző nap?
 
9.30 ~ 10.00 MTSz - www.természetjaro.hu Az MTSz új internetes oldalának bemutatása
RED STARS Rt.– Földesy Tamás
 
10.00 – 10.20  Kávészünet
 
10.20 ~ 11.45            Tagszervezetek, szakágak
- Pálmai Vencel gyalogtúra bizottság vezetője. A Bizottság működése, OKT jelzésrendszere
- További megszólalók jelentkezés szerint
 
11.45               A hétvége zárása, tapasztalatok, vélemények
12.00               Ebéd, hazautazás
 
ED-494 (2006.01.28.): Az elnökség a fenti időmódosításokkal együtt egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. február 25-26-i Csillebércen megrendezésre kerülő Elnök-főtitkári értekezlet programját.
6. Napirendi pont
 
Kalmár László: Az írásos anyag mellett szóban is javaslatot tett a Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetési rendszerének továbbfejlesztésére.
 
Kovács Tamás: Ha az MTSz kitüntetési rendszere nem tartalmaz anyagi juttatást, akkor itt sem tart célszerűnek pénzjutalmazást.
 
Bognár Mária: Nem javasolja a pénzösszeg adását, mert ha a saját tagjainknak sem tudunk adni, külsőknek se adjunk.
 
Haraszti Béla: Alapjában egyetért ezzel a javaslattal, hogy legyen egy ilyen kitüntetés. Ne bárki tehessen javaslatot, hanem a Magyar Természetbarát Szövetség valamelyik tagszervezete és vállalja azt, hogy felveszi tiszteletbeli tagjaként azt az újságírót, publicistát. Legyen ez egy erkölcsi elismerés és ne pénzdíj.
 
dr. Dénes György: Mindenhol (írott sajtóban, rádióban, televízióban, interneten) a profikat, a hivatásosokat ismerjük el ezzel. Mi van akkor, ha pld. az a hivatásos tv műsorvezető valamelyik egyesületünknek tagja, akkor az nem kaphatja meg, mert MTSz tag?
 
Pálmai Vencel: Van egy emlékérem, ami adható saját szervezetünknek és külső szervezeteknek, illetve egyéneknek kiemelkedő tevékenységük alapján. Ilyen érmet még senki nem kapott. Javasolja pénzjutalom és új forma helyett ennek adományozását.
 
Simon Péter: Alapvetően azt kellene eldönteni, hogy szeretnénk e az MTSz-en kívüli publicistákat díjazni az aktuális kitüntetési rendszeren kívüli vagy Kalmár Laci változatában létrehozott díjazással. A pénzdíjjal ő sem ért egyet. A jelenlegi rendszerben is lehetővé teszi, hogy díjazhassuk őket.
Először azt döntsük el, hogy érdemben foglalkozzunk e ezzel!
 
Nagy Gábor: Jól mutat, ha egy évben egyszer nagy publicitással odaadunk valakinek egy kitüntetést. Azt gondolja, hogy ez erős igény és a saját érdekünkben meg kell ezt lépnünk.
 
Kalmár László: Ebben lát nyitási lehetőséget a társadalom felé. Azok az emberek, akik a közmédiában dolgoznak, tudnak tenni azért, hogy erről a szövetségről minél több dolog jelenjen meg. Ez egy olyan publicitás, ami ránk (civil szervezetre) irányítja a figyelmet, és érezteti, mi gondolunk olyan emberekre is, akik nem a mi tagjaink.
Simon Péter: Szeretne e az elnökség módosítani a kitüntetési szabályzaton?
 
ED-495 (2006.01.28.): Az elnökség 5 igen, 8 nem és 2 tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, miszerint az elnökség módosítson a kitüntetési szabályzaton.
 
Quitt András: Javasolja, hogy az évente kiadható kitüntetések számát növeljük 2-ről 3-ra a természetbarát emlékérem kategóriában.
 
ED-496 (2006.01.28.): Az elnökség 7 igen, 7 nem és 2 tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, miszerint az évente kiadható kitüntetések számát növeljük 2-ről 3-ra a természetbarát emlékérem kategóriában.
 
7. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: „Javaslat a Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetési rendszerének továbbfejlesztésére” című napirendi pontot ki kell húzni a javasolt 2006. május 13-i közgyűlési napirendi pontok közül.
 
A 2006. május 13-i Közgyűlés napirendi pontjai:
 
 1. MTSz Elnökségének beszámolója a 2005. évi tevékenységről (ea.: Bársony András)
 2. Az MTSz 2005. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
 3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója (ea.: Bittó Sándor)
 4. Az MTSz 2006. évi költségvetési tervének elfogadása (ea.: Bognár Mária)
 
ED-497 (2006.01.28.): Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta a 2006. május 13-i Közgyűlés napirendi pontjait.
 
 
 
 
 
 
8. Napirendi pont
 
Pálmai Vencel: Az MTSz Gyalogtúra Bizottság Ügyrendje aktualizálva lett és azt fedi le, amit csinálnak.
 
dr. Juhász Ágnes: Azt kellene tisztázni, hogy mi a szakágaktól a tényleges elvárás. Vagy működjön minden szakág az MTSz égisze alatt vagy egyik se működjön az MTSz égisze alatt.
A szakágak ügyrendje azt jelenti, hogy mikor van fogadóórája, mikor jön be, ki írhat alá stb., erre pedig sokkal egyszerűbb lenne egy közös előterjesztést készíteni együtt a 6 szakággal. Egységes rendszernek kellene lennie.
 
Thuróczy Lajos: Addig, amíg az átvilágítás nem történik meg, ne foglalkozzunk ezzel, mert lehet, hogy új alapszabály lesz és másra lesz szükség.
 
ED-498 (2006.01.28.): Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta az MTSz Gyalogtúra Bizottság Ügyrendjét.
 
9. Napirendi pont
 
ED-499 (2006.01.28.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint a szövetség Természetbarát Emlékérmet adományoz a 25 éves Szentesi Kinizsi Szabadidő- és Torna Egylet Természetjáró Szakosztálya részére.
 
10. Napirendi pont (Egyebek)
 
-        Simon Péter: A TESz Vándorgyűlést a Kékes Turista Egyesület rendezi meg 2006. április 28. és május 1. között a Mátrában Sástó környékén. A részletes program február közepére készül el és az elnök-főtitkári értekezleten kiosztásra kerül.
 
-        Kovács Tamás: Javasolja, hogy minden tagszervezetünknek küldjünk ki a 2006. évi eseménynaptárból.
 
Bognár Mária: A tagszervezeti címlista olyan pontatlan, hogy a kiküldött eseménynaptároknak a 90 %-a visszajönne. Javaslom, hogy a megyék és a kerületek kapják meg és ők osszák szét az egyesületeiknek.
 
Mag Éva: Javasolja, hogy március vége után adjuk ki térítésmentesen.
 
ED-500 (2006.01.28.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az eseménynaptárt március 31. után küldjük el a tagszervezeteinknek a megyék és kerületek közreműködésével.
 
-        Javaslat jubileumi kiadványra
 
Pálmai Vencel: Maximálisan támogatja Kalmár László előterjesztését és javasolja, hogy bízzuk meg a Történeti Bizottságot ennek előkészítésével.
 
ED-501 (2006.01.28.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az előterjesztés alapján bízzuk meg a Történeti Bizottságot – 2007-ben lesz 20 éve, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség önálló szervezet lett – a két évtizedes évforduló alkalmából megjelenő évkönyv elkészítésével és szerkesztésével.
 
 
 
Kmf.
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
Hitelesítette:
 
 
 
                              Kovács Tamás                                                                Quitt András
5031 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter