2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.12.03.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.12.03.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.
Jegyzőkönyv


Készült
a 2005. december 3-án megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Baronek Jenő, dr. Györke Jenő, Simon Péter alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, Hluchány József, dr. Juhász Ágnes, Kalmár László, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Kovács Tamás Attila, Lehoczky Zoltán,
Mag Éva, Máyerné Kőszegfalvi Katalin, dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Haraszti Béla, Kovács Tamás, Pálmai Vencel elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
Ifj. Farkas György
 
Elnökségi tagságáról lemondott és nem volt jelen Törőcsik Gábor.
 
Az elnökségi ülést Bársony András vezette le.
 
Napirendi pontok:
 
1.      Jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.      A 2006. I. féléves munkaterv elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
4.      A Magyar Természetbarát Szövetség új alapszabályának koncepció tervezete
(ea. Bársony András)
5.      Téry Emlékévet Előkészítő Bizottság beszámolója eddigi tevékenységéről (ea.: Benedek Jenő)
6.      Nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, a fejlesztés lehetőségei (ea.: Thuróczy Lajos)
7.      Hegymászó Bizottság beszámolója (ea.: dr. Nagy Sándor)
8.      Regionális szervezetek tájékoztatója (ea.: Kovács Lajos)
9.      Ágasvári turistaház eladása (ea.: Nagy Gábor)
10. Együttműködési megállapodás tervezet a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével
(ea.: Nagy Gábor)
11. Egyebek
-        Törőcsik Gábor lemondó levél
-        Természetbarát Emlékérem adományozása
 
 
Nagy Gábor: Javasolja, hogy az „Egyebek” című napirendi pont között szerepeljen a „Természetbarát Emlékérem adományozása”.
 
ED-486 (2005.12.03.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy kiegészítő napirendként vegyük fel az „Egyebek” közé a Természetbarát Emlékérem adományozása című napirendi pontot.
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet dr. Nagy Sándor és Quitt András hitelesítse.
 

1. Napirendi pont
 
ED-487 (2005.12.03.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2005. szeptember 17-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-        Részt vettem a VII. kerületi: Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség elnökségi ülésén.
-        Részt vettünk a Pénzintézetek Vértes Meteor Sport Egyesületének 50. születésnapi ünnepi közgyűlésén
-        Az MTSZ központban Thuróczy Lajossal együtt a Harsányi Vendéglátóipari Főiskola egyik tanulócsoportjának adunk tájékoztatást a hazai természetjárásról, természetbarát mozgalomról.
-        Dr. Tóth József volt nálam, aki sok potenciális külső kapcsolat lehetőségét vázolta fel az Úttörő Szövetségtől kezdve a Rákóczi Szövetségen át.
-        Részt vettem az NCA elektori összejövetelén, ahol kb. 100-150 elektor jelent meg. Téma: - Az NCA tanácsi és kollégiumi tagok megválasztásának módja.
-        Tárgyalást folytattunk az Nemzeti Sporthivatal elnökével, Ábrahám Attilával. Bemutattuk a Szövetséget, gazdálkodásunk sajátosságait. Kiemelt figyelmet kértünk a jelzések és a turistautak, a finanszírozás kérdéseiben.
-        Részt vettünk a Nemzeti Sporthivatal által szervezett, a szabadidősport témakörében folytatott kerekasztal beszélgetésen.
-        Részt vettünk az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium programján Zánkán, ahol részben az ifjúsági szállásokat képviselő, részben a Magyar Természetbarát Szövetség elkötelezett vezetői voltak jelen.
 
Máyerné Kőszegfalvi Katalin: Vas megyében a határőrség megkereste őket azzal, hogy jövőre megnyitnak több helyen határátkelőt, ahol nem lesz határőr és csak turisták mehetnek át. Azt kérték tőlük, hogy ne a határ vonalán fessék az utat, hanem kössék össze az osztrák turistaúttal, hogy az osztrákok átjöhessenek Magyarországra és mi magyarok is átmehessünk az Osztrákokhoz.
 
Simon Péter: A főtitkár említette Bánhidi Attilával és a minisztériummal folytatott megbeszélése kapcsán, hogy az Északi-Zöld kialakítása különböző problémákat vet fel és kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban lehet további előrelépésre, tárgyalásra számítani?
 
Bognár Mária: Javasolja, hogy elnökségi véleménnyel lépjünk fel és írjunk levelet a miniszter asszonynak és az NSH elnökúrnak.
 
Bársony András: Bánhidi Attila hivatali főnökségét fel fogja keresni.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
3. Napirendi pont
 
Dr. Juhász Ágnes: Kéri, hogy „Az MTSZ Vízi Bizottságának beszámolóját” hozzuk előbbre.
 
Nagy Gábor: Javasolja, hogy „Az MTSZ Kerékpáros Bizottságának beszámolóját” „Az MTSZ Vízi Bizottságának beszámolójával” cseréljük fel.
 
ED-488 (2005.12.03.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. I. félévi üléstervet a következő módosítással (cserével): a 2006. április 8-i elnökségi értekezlet napirendjei között szerepeljen „Az MTSZ Vízi Bizottságának beszámolója” és a 2006. június 10-i elnökségi értekezlet napirendjei között pedig „Az MTSZ Kerékpáros Bizottságának beszámolója”.
 
Bársony András: Javasolja, hogy a Közgyűlés időpontját május 7-ről május 13-ra módosítsuk.
 
ED-489 (2005.12.03.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Közgyűlés 2006. május 7-i dátuma 2006. május 13-ra változzon.
 
4. Napirendi pont
 
Bársony András: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az ad hoc bizottság javaslatáról „A Magyar Természetbarát Szövetség új alapszabályának koncepció tervezete” című napirendi ponthoz.
 
ED-490 (2005.12.03.):  Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az ad hoc bizottság javaslatát: „Várjuk meg az elemző munka végeredményét, hiszen nem volna szerencsés egy ilyen elemző munkával párhuzamosan belekezdeni valamibe, amiről utólag kiderülhet, hogy nem abba az irányba kellene mennünk.
Tehát nem zárkózunk most el a változtatástól, csak megvárjuk a helyzetelemzést, és ennek az információs bázisnak a birtokában döntünk majd, hogy mit csináljunk.”
 
5. Napirendi pont
 
Benedek Jenő: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a Téry Emlékévet Előkészítő Bizottság beszámolójáról, eddigi tevékenységéről.
 
Bársony András: Ha a Magyar Természetbarát Szövetség meghirdette a Téry Évet és a szövetség tagszervezete, a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség elvégzi az ezzel kapcsolatos összes munkát, akkor miért adjuk át a PR értékét másnak, azaz miért
Peták István a Magyar Turista Egyesület elnöke tartson ünnepi beszédet Dr. Téry Ödön születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen?!
 
Baronek Jenő: Ki kérte fel Peták Istvánt a Magyar Turista Egyesület elnökét, hogy tartson ünnepi beszédet Dr. Téry Ödön születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen?
 
Nagy Gábor: Én kértem fel.
 
Bársony András: Azt gondolja, hogy természetesen meg kell adni a lehetőséget
Peták Istvánnak arra, hogy hozzájáruljon, de PR érték szempontból a Magyar Természetbarát Szövetségnek kell kihozni belőle amit lehet.
Alapvetően a Téry Emlékév házigazdája a Magyar Természetbarát Szövetség.
 
Thuróczy Lajos: Abból indult ki, hogy a Téry Emlékév lehetőséget nyújt baráti gesztusok építéséhez más hazai turista szervezetekkel. A hagyományok tiszteletét próbáljuk megélni és megvalósítani. Nem tudja, van e jogunk kizárni a hagyományokból akármelyik régi egyesületet az ünnepségen való közreműködésből.
Kalmár László: A tájékoztatóba nem találta leírva, hogy Peták István mond ünnepi beszédet.
Nem feltétlenül Peták Istvánnak kellene az obébai szoboravatáson beszédet mondani.
 
dr. Nagy Sándor: A mai világban - és ezen kellene elgondolkodni -, ha ennek a PR értékét nem az aratja le, aki ebbe munkát feccol, akkor maga alatt fűrészeli a fát.
 
Bársony András: Mi hirdettük meg, felajánlottuk egyeseknek, hogy csatlakozzanak, de az ünnepi beszédet mi tartsuk meg.
 
Kovács Tamás Attila: Megerősíti, hogy az emlékeztető úgy szól, 1. pontban, hogy ez a mi rendezvényünk a 2. pontban pedig az szerepel, hogy a Magyar Turista Egyesület rendezvénye Dobogókőn lesz. A meghívó fejlécével se ért egyet. A rendezők közül kivenné a Romániai szülőfalut is.
 
Bársony András: Azt javasolja, hogy májusban mi hívjuk meg az MTE-t, szeptember 9-én pedig ők hívjanak meg minket. Javasolja, hogy ez legyen a következő megbeszélés témája.
 
dr. Nagy Sándor: Felajánlja, hogy a hegymászók a szlovákiai Dr. Téry Ödön menedékháznál koszorúzást tartanak. A megfelelő időpontok kiválasztják (Szlovákokkal is egyeztetnek).
 
Mag Éva: A meghívóra miért nem került rá, hogy tervezet! Ha a Magyar Természetbarát Szövetség hirdette meg a 2006 évet Dr. Téry Ödön emlékévnek, akkor Ő legyen az első helyen a felsorolásban és ne a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség.
 
Bognár Mária: Javasolja, hogy maradjunk annyiban Peták Úrral, hogy első a mi rendezvényünk és második az övék. Döntsön úgy a testület, hogy nem Peták Istvánt kéri fel az ünnepi beszéd megtartására.
 
Bársony András: Elfogadom Bognár Mária érvét. Úgy gondolja, hogy Peták István legyen a szónokok egyike, de az ünnepi szónokot mi kérjük fel.
 
Nagy Gábor: Tervezzük:
-        Híradónk 2006. évi számaiban Dr. Téry Ödön munkáját bemutató cikkek írását,
-        A Magyar Turistában felhívásunk megjelentetését csatlakozó túrák szervezésére és a rendezvényekre történő mozgósítására,
-        MTI részére év eleji közlemény leadását az emlékév lényegéről, az egyes események előtt külön-külön sajtóközlemény kiadását (az MTI részére is),
-        A közszolgálati Magyar Rádióban és Televízióban lehetőleg több műsorban az emlékév eseményeinek ismertetését.
 
Kovács Tamás Attila: Úgy gondolja, hogy a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség rendezzen egy megemlékezést a 150. évfordulóra, a Magyar Hegymászó Klub és a Magyar Természetbarát Szövetség pedig rendezzen egyet a Magas Tátrában, ami a mi ünnepségünk legyen.
 
Kalmár László: Célszerű lenne külön meghívót küldeni azoknak a szervezeteknek, melyek Dr. Téry Ödön nevét viselik, továbbá a Magyar Turista Egyesületen kívül a Magyar Kárpát Egyesületnek is.
 
Benedek Jenő: A Magyar Természetbarát Szövetség részéről ki tart ünnepi beszédet?
 
Bársony András: Szerinte Benedek Jenőnek a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség elnökének kellene tartani az ünnepi beszédet.
Kéri, hogy az elnökség kapjon tájékoztatást a következő elnökségi ülésre a Dr. Téry Ödön menedékháztól induló túra időpontjáról.
 
dr. Nagy Sándor: 2006. január 22-ig írásban el fogja juttatni az MTSZ központba.
 
Bársony András: Az elnökség a következő elnökségi ülésre tájékoztatást kér a Téry Emlékévet Előkészítő Bizottságtól az időpontokat illetően.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a Téry Emlékévet Előkészítő Bizottság beszámolóját eddigi tevékenységéről.
 
 
 
 
6. Napirendi pont
 
Thuróczy Lajos: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről.
 
Bársony András: Megköszönte Thuróczy Lajos egész éves tevékenységét, munkáját.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
 
7. Napirendi pont
 
dr. Nagy Sándor: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az MTSZ Hegymászó Bizottságának tevékenységéről.
 
Bársony András: Megköszönte dr. Nagy Sándornak és kollégáinak azt, hogy a hegymászó szakágat hihetetlen odaadással gondozzák.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a Hegymászó Bizottság beszámolóját.
 
8. Napirendi pont
 
Kovács Lajos: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a regionális szervezetekről.
 
Nagy Gábor: A Turizmus Rt, illetve az Országos Idegenforgalmi Bizottság az év elején fogja elindítani a Regionális Turizmus Fejlesztési koncepcióját megelőző vizsgálat sorozatát. A Regionális Idegenforgalmi Bizottságokhoz (RIB) hirdetéssel, kommunikációval foglalkozó területileg illetékes szervekhez kell tudnunk kapcsolódni.
 
Bársony András: Megköszönte a tájékoztatót. A tényleges régió kialakítás Magyarországon is nyilván nagyon sok feladatot fog a megfelelő párhuzamos struktúrák kialakítására elénk tűzni. Erre a gondolatkörre majd az új alapszabály tervezésénél még visszatérünk.
 
Kovács Kálmán: Az Ő régiójuk szomszédos a romániai Bihar és Szatmár megyével és most ott elkezdtek egy olyan nagyobb munkát, hogy kelet felé szélesítenek, mert ha Románia is csatlakozik 2007-től az UNIO-hoz akkor sokkal könnyebben lehet ezeket az ügyeket kezelni.
 
Nagy Gábor: Elnök úr által kapott megbízás alapján 2005. november 3-án Budapesten, a Liszaboni Konferencián volt szerencséje részt venni, ahol kifejezetten hangsúlyozták a határon átnyúló régiók–régiók, megyék–megyék közötti kapcsolatok fontosságát. Illetve konkrét példákat mutattak arra, hogy Ausztria-Olaszország, német-osztrák viszonylatban milyen eredményeket értek el.
Ezekre külön forrásokat kívánnak előteremteni. EPH 2010 Europrosperitas 2010 Alapítvány (Budapest).
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a Regionális szervezetek tájékoztatóját.
 
9. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az Ágasvári turistaház eladásáról.
 
Bársony András: A szerződést az elnökségnek jóvá kell hagynia, ezért nem javasol semmiféle felhatalmazást. Tárgyaljanak, az összeg nagyságrendje körülbelül világos, olyan feltételekbe kell belemenni, ami saját legjobb, legjózanabb felfogásunkba még belefér. Ezt a tervezetet az elnökség elé kell hozni, amit vagy elfogadunk vagy nem.
Az a felhatalmazás, hogy el kell, el lehet adni.
 
dr. Nagy Sándor: Nem látja a vevő részéről a jóhiszeműséget. Ki a tulajdonos a 10 éves törlesztő idő alatt?
 
Bársony András: A tárgyalás a vevő és a szövetség vezetői között zajlik le. Ott kell tárgyalni és utána a testület van abban a helyzetben, hogy elfogadja vagy nem fogadja el. Vannak olyan konstrukciók, melyben az áll, hogy a tulajdonjogot fent lehet tartani az utolsó részlet kifizetéséig, függetlenül attól, hogy a tulajdonnal járó kötelezettségek ez alatt az idő alatt is a vevőt terhelik.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette az Ágasvári turistaház eladásáról szóló tájékoztatót.
 
10. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével kötendő együttműködési megállapodás tervezetéről.
 
Bársony András: A „Várható Eredmények” című részt vegyük ki az együttműködési megállapodásból és mellékletként szerepeljen. Hiszen, ha szerződünk, akkor csak azt vállaljuk kötelezettségként, amit teljesíteni tudunk, aminek a teljesítése rajtunk múlik.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel és módosításokkal együtt tudomásul vette a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.
 
11. Napirendi pont (Egyebek)
 
-        Törőcsik Gábor lemondó levele
Az elnökség tudomásul vette Törőcsik Gábor elnökségi tag lemondólevelét és felkérte a főtitkárt, hogy írjon egy levelet, amelyben megköszöni eddigi munkáját és továbbra is számítunk cselekvő közreműködésére.
 
-        A BTSSZ levélben tájékoztatta az MTSZ-t, hogy a főtitkári tevékenységből felmentett dr. Györke Jenőt felkérték az MTSZ elnökségi tagságáról való lemondásra

dr. Györke Jenő:
Ezzel kapcsolatban közölte, hogy ha tisztelt elnökség úgy érzi, hogy alelnökként méltatlan a posztra, szívesen lemond, de nem azért, mert erre dr. Farkas György felkérte.
 
Bognár Mária: Az első lépést a budapesti elnökség megtette, felkérte dr. Györke Jenőt a lemondásra és neki szíve, joga dönteni, hogy lemond vagy nem mond le. A mi elnökségünknek ebben nincs döntési kompetenciája. Ha nem mond le önként, akkor sem tehetünk semmi a legközelebbi közgyűlésig.
 
Bársony András: Egyik lehetőség, hogy a Közgyűlés küldöttei, a tagszervezetek és az elnökség tehet formálisan javaslatot. Második lehetőség pedig, hogy rendkívüli közgyűlést hívunk össze, amit vagy az elnökség hív össze, vagy a küldöttek 2/3-a, erre önmagában Budapest nem elegendő.
 
Az elnökség tudomásul vette a Budapesti Természetbarát Sportszövetség tájékoztatóját dr. Györke Jenő lemondatásával kapcsolatosan.
 
-        Természetbarát Emlékérem adományozása
ED-491 (2005.12.03.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint a szövetség Természetbarát Emlékérmet adományoz az 50 éves Pénzintézetek Vértes Meteor Sport Egyesületnek.
 
Kmf.
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
Hitelesítette:
 
 
                              dr. Nagy Sándor                                                             Quitt András
4938 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter