2021. április 18., vasárnap - Andrea, Ilma
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.09.17.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.09.17.

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.
Jegyzőkönyv
Készült a 2005. szeptember 17-én megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Baronek Jenő, dr. Györke Jenő, Simon Péter alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Benedek Jenő, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, ifj. Farkas György, Haraszti Béla, Hluchány József, Kalmár László, Kovács Lajos, Mag Éva, dr. Nagy Sándor, Pálmai Vencel, Quitt András, Tötösné Gados Zsuzsa elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Bársony András elnök, Kovács Kálmán, Kovács Tamás, Máyerné Kőszegfalvi Katalin, Törőcsik Gábor elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
dr. Juhász Ágnes, Kovács Tamás Attila, Lehoczki Zoltán elnökségi tagok.
 
Az elnökségi ülést dr. Györke Jenő vezette le.
 
Napirendi pontok:
 
1.      A 2005. június 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor)
3.      Tájékoztató az MTSZ 2005. I-VII. havi gazdálkodásáról (ea. Bognár Mária)
4.      Védett napok 2006. (ea.: Nagy Gábor)
5.      2006. évi tagdíj (ea.:Nagy Gábor)
6.      Barlangtúra Bizottság beszámolója (ea. dr. Dénes György)
7.      A Természetbarát Házak Alapítvány helyzete, jövője? (ea.: Thuróczy Lajos), Ágasvári Turistaház (ea.: Nagy Gábor)
8.      Egyebek
-        NCA elektori tanácsával kapcsolatos kérdéskör
-        2006. évi EWV konferencia
-        Aranyjelvényes túravezetői pályázatok
-        Természetbarát Emlékérem adományozása
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet dr. Nagy Sándor hitelesítse.
 
ED-469 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal (a telefonos szavazást megerősítve) elfogadta, hogy Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnököt Örökös tag elismerésben részesítse az MTSZ elnöksége.
 
Nagy Gábor: Javasolja a napirendcserét, mert Thuróczy Lajos később ér ide televíziós szereplése miatt és így az ő 5. számú napirendi pontját kéri, hogy később tárgyalja meg az elnökség.
Kéri, hogy az „Ágasvári turistaház helyzetét” új napirendi pontként tárgyalják és az „Egyebek” című napirendi pont között szerepeljen az NCA elektori tanácsával kapcsolatos kérdéskör, a Természetbarát Emlékérem adományozása és az Aranyjelvényes túravezetői pályázatok.
 
dr.Györke Jenő: Javasolja, hogy a „Természetbarát Házak Alapítvány helyzete, jövője?” című napirendi ponttal vonjuk össze az „Ágasvári turistaház helyzetét” című új napirendi pontot.
 
ED-470 (2005.09.17.): A napirendcserét az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta.

1. Napirendi pont
 
Haraszti Béla: A 2005. június 11-i jegyzőkönyv 20. oldalán nem Haraszti Béla jelentette be, hogy a regionális elnökök megbeszélésére október 15-én kerül sor az MTSZ-ben, hanem Kovács Lajos.
 
ED-471 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2005. június 11-i elnökségi ülésről készített jegyzőkönyvet.
 
2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Az írásos anyagot kiegészítette az azóta eltelt időszak történéseivel:
-         a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzést tartott, a jegyzőkönyvet helyi kiosztású anyagként mindenki megkapta.
-        Ágasvár külön napirendi pont lesz, a részletekről majd ott bővebben.
-        Lesz Internetes oldalunk, az NCA elfogadta a pályázatunkat a következő időszak feladata lesz ennek a kifejtése.
-        Kalmár Lászlóval, Kunos Gáborral, Nyisztor Miklóssal és Sváb Lászlóval együttműködve a Történeti és Emlék Bizottságot újra létrehoztuk.
-        A Természetbarát Híradó Fogarasy Attila gondozásába került, aki magyar tanár, újságíró és természetesen természetjáró.
-        A Magyar Televízió új műsorstruktúrájában lesz egy folyamatos megjelenési lehetőségünk szombatonként programokkal, szaktanácsokkal, illetve a szövetség propagálásával.
-        A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége megkeresett minket, megkezdtük az egyeztetést egy együttműködési megállapodás előkészítéséhez.
 
Bükiné Törő Ágnes: Csikóvárral kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni és kérdezi, hogy az NCA pályázatokról van e aktuális hír?
 
Bognár Mária: Tájékoztatta az elnökséget a Csikóvár jelenlegi helyzetével kapcsolatosan, de bővebb tájékoztatást majd akkor tud adni, ha lezárult az ügy.
 
Haraszti Béla: Bővebb tájékoztatást szeretne kapni az EWV párizsi túravezető-képzés és biztonság témában szervezett konferenciáról.
Azt szeretné ezen kívül még tudni, hogy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, amit átküldött megállapodási szerződés tervezetet, azt nekünk meg kell ismernünk, szólhatunk e hozzá vagy annyira friss, hogy egyelőre ne foglalkozzunk vele.
 
Nagy Gábor: Nála van a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének tervezete, amit természetesen meg lehet nézni, ők azt szeretnék, hogy az országon belüli turizmus erősödjön és ennek egyik eleme lenne az együttműködés. Annyira friss az anyag, hogy további tájékozódás szükséges az ügyben.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
3. Napirendi pont
 
Bognár Mária: A napirendi ponton kívül tájékoztatta az elnökséget, hogy augusztusban átestünk egy külső TB célellenőrzésen, melynek tárgya: nyugdíjba vonuló kollégánk
(Kalmár László) elmúlt 4-5 évi bére volt. Ránk nézve, ez az ellenőrzés abszolút pozitív volt.
Tájékoztatta az elnökséget az MTSZ 2005. I-VII. havi gazdálkodásáról.
 
ED-472 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MTSZ 2005. I-VII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
 
4. Napirendi pont
 
ED-473 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. évi védett napokat azzal a módosítással, hogy 2006. május 7-én legyen az MTSZ Közgyűlés, Budapesten.
 
Elfogadott 2006. évi védett napok:
Február 25-26.            Természetbarát Vezetők Országos Tanácskozása, Csillebérc
Május 7.                      MTSZ Közgyűlés, Budapest
Május 28.                    Téry Ödön szobrának felavatása, Óbeba
Június 2-5.                  Gyalogtúrázók XIII. Országos Találkozója, Vajta
Szeptember 9-10.       Európa Túranap
Szeptember 23.           Természetjárók Napja, Dobogókő
 
ED-474 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2006. I. félévi elnökségi ülések időpontjára vonatkozó javaslatot.
 
Elfogadott 2006. I. félévi elnökségi ülések időpontjai:
Január 28.
Április 8.
Június 10.
5. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Tájékoztatta az elnökséget a 2006. évi tagdíj javaslatokról.
 
dr. Nagy Sándor: Nem javasolja a változtatást. A tagdíj emelésével a létszám csökken és nem biztos, hogy a bevétel nő. Ifjúság és nyugdíjas között nem tenne különbséget. Ha nagyon akarunk emelni, akkor el kellene dönteni, hogy legalább 3 évig nem változtatunk a tagdíjon.
 
Quitt András: A legtöbb emelést javasolja, ugyanakkor aggódik, hogy az emelés mennyire fog hatni a taglétszámra.
 
dr. Györke Jenő: Szavazzuk meg a IV. számú változatot, miszerint a tagdíj a 2006 évre Ifjúsági: 400,-Ft/fő/év, Aktív: 1200,-Ft/fő/év, Nyugdíjas: 600,-Ft/fő/év legyen.
 
ED-475 (2005.09.17.): Az elnökség 3 igen 16 nem szavazattal elutasította a IV. számú változatot.
 
Kalmár László: Nem adott be javaslatot, mert nem érti, hogy mi a cél? Egy egyszerű szövetségi bevétel növelésről van szó vagy pedig másról? Más utakat kellene keresni ahhoz, hogy a szövetségi bevételt növelni tudjuk. Kettős tagdíjat kellene bevezetni.
 
Haraszti Béla: Egyesületeinknek is van saját tagdíja. Pozitív megkülönböztetést kér a nyitott rendezvényeinken a tagok felé. A rendezvények legyenek nevezési díjas rendezvények, a nevezési díjban különböztessük meg a tag és a nem tag befizetési kötelezettségét.
 
Bükiné Törő Ágnes: Kéri, hogy külön-külön szavazzunk, mint ifjúsági, aktív és nyugdíjas.
 
Mag Éva: Ha a dolgozónál használjuk az aktív megnevezést, akkor a nyugdíjas helyett használjuk a passzívat, és akkor ebbe beletartoznak a munkanélküliek, gyeden, gyesen lévők is.
 
Hluchány József: Nem javasolja a tagdíjváltoztatást, inkább a területen maradó rész legyen kevesebb.
 
Tötösné Gados Zsuzsa: Mi a célja az emelésnek? Meg kellene gondolni, hogy milyen mértékű növelés az, ami még nem járna akkora taglétszám csökkenéssel.
 
Bognár Mária: A mostani tagdíj dupla emelése nem hozna annyi bevételt a szövetségnek (feltételezve, hogy megmarad a taglétszám), hogy a mostani gazdasági gondokat megoldja.
 
dr. Györke Jenő: Minden tisztességes társadalmi szervezetnek a tagdíja ennek többszöröse: tízszerese, húszszorosa. Minden pénz számít.
 
Pálmai Vencel: Óvatosan nyúlna az ifjúsági tagdíjhoz. Javasolja, hogy elsősorban az igénybe vehető kedvezményeket bővítsük.
 
ED-476 (2005.09.17.): Hosszú vita után az elnökség úgy döntött, hogy 11 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadja a 2006 évre a következő tagdíjakat: Ifjúsági: 300,-Ft/fő/év, Aktív: 1200,-Ft/fő/év, Nyugdíjas: 600,-Ft/fő/év.
 
dr. Dénes György: Azt kérte, hogy azt is szavazzák meg, hogy egyetértene e azzal az elnökség, hogy a májusi közgyűlésre vegyük fel napirendként azt a kérdést, hogy az arányok (MTSZ – területen maradó rész) megváltozzanak.
 
dr. Györke Jenő: Alapszabállyal kapcsolatos napirendi pont lesz a decemberi elnökségi ülésen és ezt akkor mindenképpen figyelembe vesszük.
 
Nagy Gábor: Létre szeretne hozni egy új, a régi mellett működő szolgáltatás alapú tagsági rendszer létjogosultságát vizsgáló és kidolgozó munkacsoportot. A munkacsoportba javasolt tagok: 3 fő az elnökségből (Ifj. Farkas György, Haraszti Béla, Lehoczky Zoltán) + közreműködő főtitkár. A munkacsoport a 2006. évi első elnökségi ülésig végezze el munkáját!
 
dr. Györke Jenő: Az elnökség döntése nem szükséges a munkacsoport működéséhez, dolgozzák ki és terjesszék elő az anyagot az elnökségnek.
 
6. Napirendi pont
 
dr. Dénes György: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az MTSZ Barlang Bizottságának tevékenységéről.
 
ED-477 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta dr. Dénes György beszámolóját az MTSZ Barlang Bizottság tevékenységéről.
 
7. Napirendi pont
 
A Természetbarát Házak Alapítvány helyzete, jövője?
Thuróczy Lajos: Az írásbeli tájékoztató mellett szóban is megerősítette, azt a javaslatát miszerint, át kellene alakítani az alapítványt „Természetjáró Létesítmények” címre. Ezáltal nemcsak turistaházakat, hanem egyéb turista- létesítményeket is támogathatna az alapítvány és ezzel a céllal több állami, társadalmi és vállalkozói szervezetet lehetne az ügy mellé állítani. Alvó állapotban nem célszerű fenntartani Alapítványunkat.
 
Bognár Mária: Alapítóként az elnökség javaslatot adhat a kuratórium tagjainak, de nem dönthet.
 
dr. Györke Jenő: Az elnökség felkéri a kuratórium elnökét, hogy tegye meg a megfelelő intézkedést a Természetbarát Házak Alapítvány tevékenységi körének felélesztésére, az alapszabály frissítésére.
 
Ágasvári Turistaház
Nagy Gábor: Az írásos anyag mellett szóban is tájékoztatta az elnökséget az Ágasvári Turistaház jelenlegi helyzetéről.
 
Bükiné Törő Ágnes: Az 1. variáció mellett van. Vételár: 10.000.000,-Ft. Fizetés a szerződés aláírásakor, tulajdonváltás azonnal.
 
ED-478 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy eladja az MTSZ az Ágasvári Turistaházat.
 
ED-479 (2005.09.17.): Az elnökség 2 tartózkodás mellett az Ágasvári Turistaház eladásával kapcsolatban elfogadta az 1 változatot: Vételár: 10.000.000,-Ft. Fizetés a szerződés aláírásakor (egy összegben), tulajdonváltás azonnal.
 
ED-480 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Ágasvári Turistaház eladásából befolyt nettó összeget a Természetbarát Házak Alapítvány részére ajánlja fel.
 
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy miután az Ágasvári Turistaház adás-vételi szerződése megvan, kör e-mailben az elnökség tagjainak küldje el.
 
9.      Napirendi pont (egyebek)
 
NCA elektori tanácsával kapcsolatos kérdéskör
dr. Györke Jenő: A Nemzeti Civil Alapprogram sajtóközleménye szerint 2005-benúj elektor jelölésére van lehetőségünk. A jelöltállítási határidő 2005. szeptember 28. Javaslom, hogy szövetségünk képviseletében a főtitkárt, Nagy Gábort jelöljük elektornak.
 
ED-481 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az NCA 2005. évi elektor jelölésre szövetségünk főtitkárát, Nagy Gábort jelöljük.
 
2006. évi EWV konferencia
Thuróczy Lajos: Szóban tájékoztatta az elnökséget a 2006-ban megrendezésre kerülő EWV konferencia előkészületeiről. Az EWV közgyűlésén 2005. szeptember 22-25-én Hollandiában kerül átadásra az európai tagegyesületeknek a 2006. évi EWV konferenciára a meghívó.
 
ED-482 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az EWV konferenciára, ami 2005. szeptember 22-25-én kerül megrendezésre Hollandiában az MTSZ 3 főt delegál.
 
ED-483 (2005.09.17.): Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 3 delegált főből az egyik Thuróczy Lajos a másik pedig Pálmai Vencel.
 
Aranyjelvényes túravezetői pályázatok
ED-484 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint dr. Fabók Julianna, aki a Vasas SC Természetbarát Szakosztály (Budapest) tagja és Kondor Attila, aki a Vizivárosi LSE (Székesfehérvár) tagja sporttársakat felvegyük az „Aranyjelvényes Túravezetők” névjegyzékébe.
 
Természetbarát Emlékérem adományozása
ED-485 (2005.09.17.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, miszerint a szövetség Természetbarát Emlékérmet adományoz az 50 éves Fejér Megyei Természetbarát Szövetségnek
 
Kmf.
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
 
Hitelesítette:
 
 
 
                              dr. Nagy Sándor                                                             Nagy Gábor
4955 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 025 regisztrált felhasználó
 • 2 394 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 928 megjelent cikk, hír
 • 268 belső oldal
 • 2 231 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter