2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (2.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (2.)

2. rész: 4-9. napirendi pontok

Előzmény és csatolt dokumentumok ITT: Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (1.)

  
4. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Írtam egy levelet (E-mailt), amiben felkértelek titeket arra, hogy tegye meg mindenki a javaslatát a 2005. év II. félévi ülésterv pontjaira. Volt, aki küldött, volt aki nem küldött választ. Ebből alakult ki a tervezet, amit itt láttok.
Szeretném gyakorlattá tenni azt, hogy minden elnökségi ülésen egy szakbizottság, akár egy albizottság elmondja magáról, hogy mit csinál, hol tart, milyen gondokkal küszködik, milyen lehetőségei vannak.
A tagdíjak kérdése, mindig nagyon fontos, amit nagyon pontosan mérlegelnünk kell.
 
dr. Györke Jenő: 2005. szeptember 17-i elnökségi értekezlet: A 2006. évi tagdíjnál tenném be zárójelbe, hogy minden elnökségi tagtól kérünk írásos javaslatot 2005. augusztus 20-ig.
A 2005. december 3-i elnökségi értekezlet: Van egy márciusi határozatunk, amely az alapszabály koncepcióját egy bizottságra bízta, amit továbbra is hagyjunk meg a bizottság feladatának. Mi legyen a koncepció kidolgozásának határideje, hogy azt is ki tudjuk küldeni az elnökségi tagoknak.
Javasolnám azt is, hogy szintén ennél a napirendi pontnál tervezzük be az SZMSZ mellékletének elfogadását, mert most már lassan egy éve lesz, hogy elfogadtuk az SZMSZ-t a mellékleteit pedig nem.
Nagy Gábor: A 2005. március 19-i elnökségi ülés ED-457, ED-458. pontja rendelkezett ennek a Koncepció Előkészítő Bizottságnak a létrehozásáról. Ekkor én még nem is léteztem. Ez az elnökségi döntés nem rendelkezik célról, eszközökről és határidőkről. A bizottság létrejötte fontos, de az előrelépéshez gondolkodjunk el célról és határidőről is.
 
dr. Györke Jenő: Javaslatom lenne még az 2005. december 3-i elnökségi értekezlettel kapcsolatosan. A Téry Emlékévet Előkészítő Bizottságot a mai 5. napirendi pontban meg kellene választani.
 
Quitt András: Javaslatot tettem arra, hogy a szakági beszámolóknak milyen szempontjai lennének. Ezt azért tartom szükségesnek, hogy a későbbiek során a beszámolók egységes szerkezetűek legyenek, hogy azok értékelése összehasonlíthatóvá tegye a tevékenységet.
Az új alapszabállyal kapcsolatosan teljes mértékben egyetértek a főtitkárral. Kiinduló alap kell ahhoz, hogy bármelyik elnökségi tag, vagy bárki ehhez javaslatot tehessen (alapvető orientációs célkitűzések, feladatok).
 
Bükiné Törő Ágnes: Az észak-dunántúli területen regionális elnök lettem, Baross Gábor nekem adta át az elnöki teendőket. Segítséget szeretnék kérni, a már jól működő regionális vezetőktől tapasztalat átadással is. Kezdeményezném a közeljövőben, hogy mint regionális vezetők összeüljünk egy tapasztalatcserére.
Az alapszabályunkban ez egyelőre semmilyen szinten nem szerepel. Jó lenne az alapszabály koncepcióban erre is utalni.
 
Kovács Kálmán: 2005. december 3-i elnökségi értekezletre javasolja a regionális szövetségek működését, szerepét, feladatát.
 
Kovács Tamás: Támogatom ennek a kérdésnek a napirendi pontok közötti tárgyalását, mert Budapesten is gondot jelent.
 
Bognár Mária: A jelenlegi alapszabály szerint a Magyar Természetbarát Szövetség az egyesületek szövetsége. Az alapszabály tartalmazza azt, hogy a tagszervezetek bármilyen réteg, területi szervezetet létrehozhatnak. Természetesen annak nincs akadálya, hogy az elnökség tapasztalatszerzés céljából bármelyik regionális szövetséget megkérje, hogy tájékoztassa a munkájáról. Semmiféle beleszólása az MTSZ elnökségének az önálló jogi személyiségű régiós szövetség feladatába, céljába, munkájába nincs.
 
Baronek Jenő: Nem szabad összehasonlítani az elnökség bizottságaival a régiós szervezeteket. Az elnökség bizottságait mi nem önálló jogi személyiségű szervezetként akarjuk beszámoltatni, hanem a Magyar Természetbarát Szövetség egyik bizottságaként. Én azt tartom helyesnek, hogy a megyék is és a régiók is az új alapszabály koncepciójába valamilyen úton-módon bele kell, hogy kerüljenek.
 
dr. Györke Jenő: Elhangzott egy konkrét javaslat Kovács Tamás részéről. Tehát kérdezem az elnökség szükségesnek tartja e az alapszabály koncepción kívül, hogy napirendre tűzzük a regionális jogi személyiség, de főleg a regionális nem jogi személyiségű szövetségek és MTSZ viszonyát. Alapvetően pont annál van a probléma, aki nem jogi személy. Ki tartja szükségesnek, hogy szeptemberre vagy decemberre betegyük ezt külön napirendi pontként.
 
Nagy Gábor: Szeptember előtt ezzel ne jöjjünk elő, mert nem lesz elegendő információ. Én főtitkárként nem tudom a regionális szervezetek ügyeit kézben tartani, ebben a pillanatban nem is látom magamat feljogosítva erre. A regionális szervezetek vezetőinek a közreműködése, feladata ebben az ügyben (majd ők eldöntik, hogy kié), hogy delegálja ezt a feladatot ez elé a fórum elé. Én szívesen közreműködök ebben.
Kiegészítés az alapszabály koncepcióhoz: ennek a munkának néhány hónapnyi időigénye van. Mindenki ebben a dologban valamilyen módon részt vesz, minden házon belüli információra is szükség van, ez nagyon fontos az alapszabály koncepcióhoz.
 
dr. Györke Jenő: Az már egy technikai lépés, hogy egy helyzetfelmérés előzi meg a koncepció kidolgozását.
 
Tötösné Gados Zsuzsanna: Én azt gondolom, hogy Kovács Tamás javaslatának van értelme nem az alapszabályon belül, mert itt nem arról van szó, hogy strukturálisan milyen szerepe van a régióknak a Magyar Természetbarát Szövetségben, hanem arról, hogy legyen összejövetele a régiós vezetőknek. Én támogatom ezt a javaslatot.
 
Nagy Gábor: A regionális szerep meghatározás vajon követheti e az alapszabály koncepciót. Ennek a „regionális szervezet működése, szerepe” programpontnak kicsit előbb kellene szerepelnie. Lehetséges, hogy az alapszabály koncepció előtt képbe kerülünk régiók ügyében is?
 
Bükiné Törő Ágnes: A decemberi alapszabály koncepció korai lesz.
 
dr. Györke Jenő: Az ütemtervben legyen akkor csere, az alapszabály koncepciója kerüljön ki a december 3-i napirendekből és helyette kerüljön be a régiók helyzete.
 
Baronek Jenő: Azt nem szabad megcsinálni, hogy a régiós szövetségek helyzetét áttekintjük, mert az alapszabály szempontjából ennek abszolút nincs jelentősége.
 
Kovács Kálmán: Említette a főtitkár a helyzetfelmérést, ami szerintem egy szakma és mi ehhez amatőrök vagyunk. A december 3-i ülésre napirendi pontként javasolnám még egyszer a regionális szövetségek működését, szerepét, feladatát.
 
Thuróczy Lajos: Ha felmérést csinálunk magunkról, akkor abban a regionális szövetségek is elő kell, hogy kerüljenek, mert ha nem, akkor rossz a felmérés. Függetlenül attól, hogy ma a regionális szövetségek nem illeszkednek be az alapszabályba.
 
dr. Györke Jenő: Ki ért egyet azzal, hogy külön napirendi pontként a 2005. december 3-i elnökségi ülésen felvegyük a regionális szervezetek tájékoztatóját.
 
ED-462 (2005.06.11.): Az elnökség 11 igen, 5 tartózkodással elfogadta, hogy a 2005. december 3-i elnökségi ülés napirendi pontjai között szerepeljen a Regionális szervezetek tájékoztatója.
 
ED-463 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a 2005. szeptember 17-i elnökségi ülés napirendi pontjában a 2006. évi tagdíj mellett szerepeljen, hogy minden elnökségi tagtól kérünk írásos javaslatot 2005. augusztus 20-ig.
 
5. Napirendi pont
 
Benedek Jenő: 2001 végén kezdtünk el foglalkozni Téry Ödönnel, aki 1856 július 4-én Rickel Edmundus néven született. Mi elkezdtünk az óbébai román önkormányzattal tárgyalni, akik nem hitték el és azt mondták, hogy be kell bizonyítani az anyakönyvi másolattal. Ez sikerült. Hosszú egyeztetés után sikerült az önkormányzattal, a polgármesterrel megegyezni, arról is, hogy hova tegyük a táblát, illetve, hogy nemzeti színű szalagot fel lehessen tenni. Tavaly júniusában merült fel, hogy jó lenne egy bronz szobrot is állítani Téry Ödönnek! Beadtunk egy NCA pályázatot, és ha ezt sikerül megnyerni, akkor 2006 májusában szeretnénk ezt a bronz szobrot felállítani, illetve egy emlékbizottságot létrehozni.
 
dr. Györke Jenő: Van javaslatod az emlékbizottság összetételére?
 
Benedek Jenő: Nincs.
 
Nagy Gábor: Van nekünk egy színes programunk, amibe különböző szakágak, megyék, régiók, egyesületek különböző rendezvényei szerepelnek. Én azt gondolom, ha ez a bizottság létrejön, akkor kell, hogy rendelkezzen azzal a jogosultsággal, hogy ezekből a programokból kiválassza azokat az eseményeket, melyek méltóak ennek az emlékévnek a megemlékezésére. Szükséges, hogy ezek a programok az egész emlékévet végigkísérjék és szükséges, hogy az egész ország számára és ezen belül az egész szövetség minden tagszervezete számára egyértelműen jelezzék, hogy melyek azok a pontok, amik ennek a nagyszerű embernek az életére, munkásságára felhívják a figyelmet. Kell, hogy legyen ennek a programsorozatnak egy csúcspontja, ami ennek a szobornak az állítása, illetve a hozzá kapcsolódó programok.
 
EH-464 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség a 2006. évet dr. Téry Ödön születésének 150. évfordulója alkalmából TÉRY ÖDÖN EMLÉKÉV-nek nyilvánítsa.
 
6. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: Ágasvár egy nagyon régi probléma, melynek sarkalatos hátterében a folyamatos forráshiány áll. Elgondolkodtató probléma, hogy az MTSZ központjának nincs embere a tagegyesületekkel, tagszervezetekkel ellentétben, hogy ebben az ügyben ott helyben bármit is tegyen.
Valamilyen elhatározásra jutnunk kell a kérdésben, vagy pénz, vagy tulajdonosváltás, vagy valamilyen cselekvés, de valamilyen döntést hoznunk kell.
 
Kovács Tamás: Amennyiben a jelen üzemeltető nem akarja ezt tovább vállalni, akkor meg kellene próbálni pályázatot kiírni és más üzemeltetőt választani, akár természetbarát berkeken belüli egyesületet.
 
Bognár Mária: A Magyar Természetbarát Szövetségnek 2010-ig szóló szerződése van Juhász Jánossal. A szerződést fel lehet bontani, de csak következményekkel lehet. A helyzet megoldására 7 elképzeléssel jött Juhász János. Ebben a 7 megoldásban benne volt, vagy mi vagy ő mondjon fel. Az ad hoc bizottság és Szilágyi László szakvéleménye tavaly ősszel megállapította, hogy Juhász János a jó gazda gondosságával csinálja, amit csinál csak ez egyre inkább kevés lesz, mert jön az ÁNTSZ és …stb. Évek óta érezhető, hogy Juhász Úr saját tulajdonaként szeretne a házzal rendelkezni. A veszély ebben ott van, hogyha ő be szeretné záratni, zárattatni Ágasvárt, akkor az nem is fog működni.
 
Haraszti Béla: Meg lehet e oldani egy olyan együttműködést, ahol a Nemzeti Park és az MTSZ közösen ad be a ház működtetésére pályázatot és maradhat üzemeltető Juhász János?
 
Nagy Gábor: Nagyon jó együttműködést sikerült Ágasvár ügyében kialakítani és működtetni Juhász Úrral. Amikor a Mátrakeresztesi vihar volt, akkor Simon Péter ott volt és Juhász Úr ügyeiben tájékozódott. Ebből az derül ki, hogy a nemzeti park részéről nem is annyira égető dolog ez. A nemzeti park, az önkormányzatok tudják, hogy ez egy érték, de vannak bizonyos dolgok, amin egyre inkább fennakad az ÁNTSZ és azok, akik odajárnak. Ez a szennyvízkezelés, a víztelenség vagy a környéken a hihetetlen mennyiségű kommunális hulladék. Ezek mind olyan problémák, amik rövid időn belül cselekvést igényelnek és sajnos sok pénzt. Az Európai Uniós pályázatoknak súlyos problémája, hogy nagyon komoly önerő kell hozzájuk. Ebben a pillanatban mi komoly forráshiánnyal küszködünk, már a saját működésünket illetően is.
 
Benedek Jenő: A 10 millió forintos névérték elég reális.
 
Bognár Mária: Juhász János leírta, hogy 10 millióért megveszi, de mivel nem egyszerre fizeti, hanem részletben akkor (10 x 1,5 millió Ft). Ilyen szerződést az MTSZ mint civil és közhasznú szervezet nem köthet. Olyat köthet, hogy eladja 15 millióért és ezt 10 évig 1,5 millióval törleszti. Könyv szerinti értéke a háznak 1,4 millió Ft.
 
Kovács Kálmán: Itt maga a telek az érték. Lehet, hogy sokkal többet ér.
 
Dr. Györke Jenő: Megkérdezem a főtitkár urat, mert nem derült ki, hogy ez csak egy tájékoztató, amit az elnökségnek tudomásul kell vennie, vagy pedig van konkrétan olyan kérdés, amiben határozatot kell hoznunk?
 
Bognár Mária: A főtitkár még nem választották meg, amikor az elnökség, az akkori ad hoc bizottság és Szilágyi Úr javaslatára úgy döntött, hogy próbáljuk meg a hosszabb távú megállapodást. Nagy Gábor javasolta Juhász Jánosnak, hogy a 2010-ig meglévő szerződést egy hosszabb távúra módosítsuk, de ezt nem fogadta el. Ezután ügyvédje által javasolt 7 lehetőségből Juhász János 3 lehetőséget lát tárgyalhatónak.
Nem ügyvéd kérdése, hogy mi lesz Ágasvárral, döntés kell.
Nem gazdasági befektetésként vette meg a Szövetség Ágasvárat.
 
Nagy Gábor: Első lépésben tájékoztatásnak szántam, illetve megszületett a határozat, hogy 25 éves együttműködés elérése a cél, ami elutasításra került a partner által. A kérdésem az, hogy ezeknek az információknak az ismeretében az elnökség milyen következő lépést lát?
Milyen tapasztalatuk van azoknak, akiknek van turistaháza, ebben a kérdéskörben, nyilván tájékozottak a jogi viszonyokban, a kezelés vonatkozásában?
 
Benedek Jenő: Miután meg tudtuk szerezni a turistaházat, onnantól kezdve érdemes volt ráfordítani. Idegen turistaházra nem szabad ráfordítani. Én meg tudom érteni Juhász urat.
 
Baronek Jenő: Az egész világon az a jellemző, hogy az egyesületeknek van házuk nem az országos szövetségnek. Valamit dönteni kell.
 
Bognár Mária: Az is döntés, ha nem döntünk. Nem az a baj, hogy a szövetégnek van háza, hanem az a baj, hogy nincs hozzá pénz. A szövetség nem tud üzemeltetni, hanem csak egy egyesület.
 
Baronek Jenő: Meg kellene mondani Juhász Jánosnak, hogy mi az ágasvári turistaházat 2010 után meg kívánjuk hirdetni. Azt érzem, hogy ő diktál nekünk és azt diktálja, hogy minél előbb mondjunk le a turistaházról és legyen az övé.
 
Bognár Mária: Diktálási alapja onnan van, hogy egyetlen egy jogszabályt sem tudunk betartani a házzal kapcsolatban.
 
dr. Györke Jenő: Üzleti vállalkozás ez számunkra soha nem lesz, tehát ettől pénzt nem várhatunk.
 
Kovács Tamás: Ha bezárják a házat az szerződésbontás. Akkor rögtön meg kell hirdetni vagy üzemeltetővel együtt vagy piaci eladásra.
 
Bognár Mária: Működő háznak, akár üzemeltetésre, akár eladásra az árfolyamértéke sokkal több, mint egy hatóságilag bezárté, hiszen azzal csökkeni fog az ára.
 
dr. Györke Jenő: Bízzuk meg a főtitkárt, hogy tegyen kísérletet az Ágasvári turistaház eladására.
 
Bognár Mária: Előtte a főtitkár beszéljen jogásszal, mert 2010-ig működési szerződésünk van, azt vagy kölcsönösen bontjuk fel, vagy ha elkezdünk eladást hirdetni ő rögtön felléphet igénnyel.
 
Kovács Tamás: Nem vagyunk jogi helyzetben, nincsenek jogi pozícióink, nincsenek igazi információink, nincsenek álinformációink sem. A következő elnökségi ülésen folytassuk a vitát.
 
Nagy Gábor: Azt mondja a szerződés 14. pontja, hogy „a szerződés jogellenes felmondásából keletkező károkat, illetve az elmaradt hasznot a vétkes fél köteles megtéríteni”.
 
dr. Györke Jenő: Be kell bizonyítani az elmaradt hasznot.
 
Nagy Gábor: Ha jól értem én jogosultságot kapok arra, hogy pld. az expresszbe tegyek be egy hirdetést, hogy Ágasvár eladó?
 
Bognár Mária: Ha kiírjuk, akkor azt bele kell írni, hogy bérlővel együtt eladó.
 
Bükiné Törő Ágnes: Ebben a szerződésben van e olyan pont, ami miatt a szövetség felbonthatná a szerződést?
 
Nagy Gábor: 12. pontban „A bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlő a bérbeadóval szemben fennálló elszámolási kötelezettségének, a jelen szerződésében előírt egyéb kötelezettségének és a vendégek előzékeny kiszolgálásával kapcsolatos alapvető követelményeknek, valamint az üzlet működésére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak nem tesz eleget.”
Mi van abban az esetben, ha erről a szerződésről készül jogi vélemény oly vonatkozásban, hogy milyen kiindulási pontjaink lehetnek?
 
Baronek Jenő: Egy ilyen ügyben nem lehet az elnökségi tagok véleménye alapján dönteni.
 
dr. Györke Jenő: Ha az elnökség nem tud dönteni, akkor kénytelenek vagyunk a közgyűlés elé vinni, nekünk kell dönteni.
 
Thuróczy Lajos: Azt mondom, hogy ma első menetben ne döntsön az elnökség. Szerintem az ágasvári turistaház Magyarország legszebb igazi turistaháza. Nem merem azt mondani, hogy adjuk el, hanem még egy utolsó menetet próbáljunk meg, gazdasági és jogi szakvéleményeket kellene beszerezni.
 
Simon Péter: Ha hónapokkal, fél évvel elnapoljuk a kérdést, akkor lehet, hogy ő azt fogja gondolni, hogy ez komolytalan társaság.
 
Bognár Mária: Van egy ház, amit nem vagyunk képesek üzemeltetni és nem tudunk rá pénzt fordítani. Ezt a házat a szövetség el fogja veszteni, kérdés, hogy milyen anyagi kondíciókkal. Juhász nem fogja felrúgni a 2010–es szerződést, hiszen neki az az érdeke, hogy ha a házat bezáratjuk, és felénk kártérítéssel léphessen fel. Nagy valószínűséggel nem lesz új pályázó és elkezdődik a ház „lerombolása”. Akkor majd úgy döntünk, hogy eladjuk, de az akkor már csak egy telek lesz.
 
dr. Györke Jenő: Két határozati javaslatot teszek fel. Az egyik az, hogy nem hozunk most határozatot. A másik pedig az, hogy hatalmazzuk fel a főtitkárt, hogy lépjen az ügyben, próbáljon meg próba eladást, és ha nem akkor annak alapján egyezkedjen a bérlővel.
Nem tudjuk megőrizni ezt a házat turistaházként. Aki érdemileg úgy érzi, hogy de meg tudjuk őrizni, akkor az ne hatalmazza fel a főtitkárt.
 
EH-465 (2005.06.11.): Az elnökség 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a következőt: Megbízza a főtitkárt, hogy tájékozódjon Ágasvár piaci értékéről és ennek megfelelően egyezkedjen a bérlővel.
 
7. Napirendi pont
 
ED-466 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Dr. Egri Kiss Tibor sporttársat a Magyar Természetbarát Szövetség Örökös Tagja elismerésre (kitüntetésre).
 
ED-467 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Dr. Rosiár László sporttársat a Magyar Természetbarát Szövetség Örökös Tagja elismerésre (kitüntetésre).
 
 
 
 
8. Napirendi pont
 
Thuróczy Lajos: Időközben megérkezett az NFI legújabb tájékoztató levele, amelyikben nem a becslésünk szerinti 6 szavazati jogunk van, hanem 6 + elnökünk. Az elnöknek illik részt venni, mert elnökségi ülés is van mindig a közgyűlés előtti napon. A 6 szavazathoz legalább 3 küldöttet kell küldenünk, mert 1 fő 2 szavazati jogot képviselhet. A küldöttek adatait 2005. június 20-ig kell beküldeni, mert közvetlenül küldik ki nekik a közgyűlési anyagot. Ugyancsak 2005. június 20-ig kell beküldeni a szövetség beszámolóját a 2002-2004-ig terjedő tevékenységünkről.
 
dr. Györke Jenő: Ki legyen a 3 küldött?
 
Quitt András: Mennyi szabad költségvetési keret van, hogy ezt mérlegelni lehessen?
 
Bognár Mária: Fedezet lesz, csak kérdés, hogy mikor és honnan!?
 
dr. Györke Jenő: Lajos bácsi hány küldöttet szeretnétek küldeni van e esetleg konkrét név?
 
Thuróczy Lajos: Az elnökünknek illene elmenni. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy én helyettesítettem, ha ő nem ért rá. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy részt vegyek a közgyűlésen. Az új főtitkárnak illik részt vennie. Az elnökség döntsön még valakiről.
 
dr. Györke Jenő: Határozati javaslatot szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy az NFI-re az MTSz részéről Bársony András elnök, Thuróczy Lajos nemzetközi kapcsolatokról felelős és tiszteletbeli elnök és Nagy Gábor főtitkár vegyenek részt.
 
EH-468 (2005.06.11.): Az elnökség 11 igen, 5 tartózkodással elfogadta, hogy az NFI 19. rendes kongresszusán Bársony András elnök, Thuróczy Lajos nemzetközi kapcsolatokról felelős és tiszteletbeli elnök és Nagy Gábor főtitkár vegyenek részt.
 
9. Napirendi pont (egyebek)
 
Javaslat a 2005. évi bérekre:
 
Bognár Mária: A közgyűlés után az alapszabálynak megfelelően a kollegák megkapták a költségvetésbe betervezett 6,3 %-os bérfejlesztést. A főtitkár a próbaidő lejárta után kapja meg ezt az arányú bérfejlesztést.
Az elnökség tudomásul vette a 2005. évi bérekre vonatkozó szóbeli tájékoztatást.
MÁV Vezérig. SC Természetbarát Szo. Levele:
 
Pálmai Vencel: Tulajdonképpen oka fogyottá vált az egész. Azt hitte Marosi Miklós, hogy túramozgalmi kiírásukat egyeztetni kell velünk. Volt olyan elképzelésük is, hogy az útvonalat le is fogjuk festeni. Megértette, hogy lehetetlen a mai helyzetben a tervezett új útvonalak nagy részének megvalósítása, ezért érintőpontos mozgalommá fogják átalakítani.
 
Tájékoztató a XII. Országos Gyalogos Találkozóról:
 
Kovács Kálmán: 572 regisztrált résztvevővel megrendeztük a XII. Országos Gyalogos Találkozót. 4 autóbuszos túrát, 4 verseny- illetve teljesítménytúrát és 4 gyalogtúrát szerveztünk.
 
Pálmai Vencel: Bejelenti az Őrségi túrájukat.
 
Kovács Kálmán: Ismerteti az Észak-Alföldi Regionális Szövetség újjáalakulását, melynek elnökévé választották.
 
Lehoczki Zoltán: Bemutatkozik, mint új elnökségi tag.
 
Haraszti Béla: Bejelenti, hogy a regionális elnökök megbeszélésére október 15-én kerül sor az MTSZ-ben.
 
Bükiné Törő Ágnes: Bejelenti, hogy az Országos Kerékpáros Körtúra Fejér megyei szakasszal egészült ki.
 
Hluchány József: Sokoró-i rendezvényüket jelenti be.
           
Kmf.
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
                                                                 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
Hitelesítette:
 
 
                              Bükiné Törő Ágnes                                                        Lehoczki Zoltán
4881 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter