2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (1.)
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (1.)

1. rész: 1-3. napirendi pontok

Az üléshez kapcsolódó egyéb iratok ennek a lapnak az alján találhatók a "Csatolt dokumentumok" között.

Terjedelmi okok miatt a jegyzőkönyv 2 részre lett bontva.
A második rész ITT található: Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.06.11. (2.)
Jegyzőkönyv
Készült a 2005. június 11-én megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Baronek Jenő, dr. Györke Jenő, Simon Péter alelnökök, Nagy Gábor főtitkár
Bükiné Törő Ágnes, Máyerné Kőszegfalvi Katalin, Tötösné Gados Zsuzsa, Benedek Jenő, Haraszti Béla, Hluchány József, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Kovács Tamás,
Lehoczki Zoltán, Pálmai Vencel, Quitt András elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Bársony András elnök, dr. Dénes György, ifj. Farkas György, dr. Juhász Ágnes,
Kalmár László, Mag Éva, dr. Nagy Sándor, elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
Kovács Tamás Attila, Törőcsik Gábor elnökségi tagok.
 
Az elnökségi ülés 1., - 2. napirendi pontját Baronek Jenő, 2. – 9. napirendi pontját
dr. Györke Jenő alelnökök vezették le.
 
Napirendi pontok:
1.      Előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása (ea.: Nagy Gábor főtitkár)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Nagy Gábor főtitkár)
3.      A 2005. évi kitüntetések odaítélése (Ad hoc bizottság)
4.      Az elnökség II. féléves munkatervének elfogadása (ea. Nagy Gábor főtitkár)
5.      Téry Ödön Emlékév (ea.: Benedek Jenő)
6.      Ágasvári turistaház helyzete, lehetőségeink (ea.: Nagy Gábor főtitkár)
7.      Az MTSZ örökös tagjára való felterjesztés elbírálása (ea.: Pálmai Vencel)
8.      Nemzetközi Természetbarát Szövetséggel kapcsolatos tudnivalók (ea.: Thuróczy Lajos)
9.      Egyebek
-        Javaslat a 2005. évi bérekre (szóbeli előterjesztés, ea. Bársony András elnök)
-        MÁV Vezérig. SC Természetbarát Szo. Túramozgalommal kapcsolatos levele (szóbeli előterjesztés, ea.: Pálmai Vencel)
-        Tájékoztató a XII. Országos Gyalogos Találkozóról (ea.: Kovács Kálmán)
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Bükiné Törő Ágnes és
Lehoczki Zoltán hitelesítse.
 
ED-459 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangúlag elfogadta a kiírt napirendi pontokat.
 
Nagy Gábor: Új főtitkárként köszöntötte az elnökséget: Ez az első alakalom, hogy főtitkár és elnökség, elnökség és főtitkár szereposztásban találkozhatunk. Nagyon köszönöm a lehetőséget a 2005. március 19-i elnökségi ülésen hozott döntésüknek köszönhetően. Én azt gondolom, hogy meg fogok felelni ennek a feladatnak, de ahhoz, hogy ez a feladat szép eredményeket hozzon elengedhetetlenül fontos, hogy mi együtt dolgozzunk. Azt mondja egy angol mondás, hogy „A cselekvés többet ér minden szónál”, én ezt annyival egészíteném ki, hogy előtte viszont gondolkodni kell. Köszönöm.
 
Baronek Jenő: Az elnökség nevében szeretnénk együttműködni és erőt, egészséget, sok affinitást kívánunk a jövőt illetően az új főtitkárnak.
 

1. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: A jegyzőkönyv 9. oldalán dr. Györke Jenő felvetett egy kérdést az SZMSZ-szel kapcsolatosan. „dr. Györke Jenő: az SZMSZ mellékletei közül néhány melléklet hiányzik, (pl. a szakágak működési leírásai)”. A témában tájékozódva az derült ki, hogy 2005. február 7-én megfogalmazódott egy levél és a szakágakhoz elküldésre került, amiben felszólítjuk, felkérjük a szakágakat a szükséges módosítások megtételére, az új működési leírások benyújtására. Sajnos ezek nem érkeztek meg. Nem tudom, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. Amit a működést szabályzó dokumentumok előírnak, lehetővé tesznek, az megtörtént.
 
dr. Györke Jenő: A 2005. évi II. félévi rendezvény- és üléstervvel kapcsolatosan lenne egy javaslatom. A 2005. december 3-i elnökségi ülésen belül „A Magyar Természetbarát Szövetség új alapszabályának koncepciója (minden elnökségi tagtól 2005. október 1-ig)” című napirendi pontot szeretném módosítani azzal, hogy én már eleve a zárójelben lévőt úgy gondoltam, hogy módosítani kellene, mert ne terheljük az elnökség minden tagját. Egészítsük ki úgy ezt a napirendi pontot, hogy itt már az SZMSZ mellékleteit jóváhagyjuk.
 
Thuróczy Lajos: Az SZMSZ-en belül a szövetség bizottságaira vonatkozó részéről van szó. Az egy speciális helyzet, amin már elmélkedtünk többször, hogy ezek önálló szövetségként is működő és általunk bizottsági tevékenységre felkért szervezetek. Az biztos, hogy nincs jogunk beleszólni alapszabályukba, de ha ők elvállalták, hogy a mi bizottsági munkánkat is elvégzik akkor ezzel azt a kötelezettséget is vállalják, hogy az erre vonatkozó SZMSZ részt is elkészítik. Fel kell őket kérni, hogy adják le működési szabályzatukat. Aki nem adja le, annak az elnökség tárgyalja meg a további munkáját.
 
Bognár Mária: Az elnökség érvényes Szervezeti Működési Szabályzata rendelkezik a mellékletekről, ezek közt szerepel a szakágak ügyrendje. A levélben, amiről az előbb a főtitkár Úr beszélt, kértük a szakágaktól, az új SZMSZ-hez aktualizált ügyrendjüket. Fel kell hívni ismét a figyelmüket erre. Nem az alapszabályukat, hanem a szakágak ügyrendjét kérjük.
 
Baronek Jenő: Ha új alapszabályt készítünk, akkor nyilván újra kell gondolni az egészet.
 
ED-460 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvet.

2. Napirendi pont
 
Nagy Gábor: A napirendi pontokhoz engedjétek meg, hogy kiegészítést tegyek. Az eredeti elnökségi elhatározásban (ED-424 december 11. számmal) született egy döntés, hogy a június 11-i elnökségi ülésen szerepelni fog az MTSZ képzési rendszere. Mióta én belépten, azóta ezzel a kérdéssel nem volt idő foglalkozni a napi teendők miatt. Kérem, hogy ezt a kérdéskört napoljuk el, hogy ebből tisztességesen fel lehessen készülni.
A főtitkári levélhez is szeretnék egy pár mondatot hozzáfűzni. Én ezentúl szeretném bevezetni azt, hogy az elnökségi ülésekre egy rövid tájékoztatást adok arról, ami történt velünk, mit láttam, hallottam, tapasztaltam. Ebből a mostani levélből egyértelműen kiderül, hogy első lépésben két olyan érzékeny területtel volt szerencsém találkozni, ami az MTSZ problémákat nagyon jól demonstráló része. Az egyik az információcsere. Azt a gyakorlatot vezettem be, hogy mindenhol, ahol lehet, ott vagyok, akivel lehet, találkozom, akivel módomban áll, megpróbálom az érdekeket egyeztetni. Bízom benne, hogy ez a fajta munka alkalmas arra, hogy információcsere új lendületet kapjon.
A másik sarkalatos kérdés a partnerség. Úgy látom, hogy a kompromisszumra való törekvés nem igazán gyakorlat ebben a szövetségben, pedig nagy szükség lenne rá. Egy ilyen civil szervezetnél, mint a Magyar Természetbarát Szövetség ez létkérdés.
A főtitkári beszámoló az eddigiekhez képest megváltozott. Úgy gondolom, hogy legyenek inkább fő témakörök és azon belül a kisebb részek, mint a dátumokhoz kötött tartalom.
Kiegészítéseim:
A „korábbi főtitkárok”: Fogok találkozni Rakaczky Istvánnal is, akivel már sikerült időpontot egyeztetni.
Vidéki” látogatások: Szerencsém volt részt venni a közép-magyarországi margitszigeti természetbarát rendezvényen.
Volt rá lehetőségem, hogy területi képviselőkkel, egyesületi vezetőkkel és gyalogturistákkal is találkozzam, akik egyre többször, egyre többféleképpen mondják el véleményüket. Nagyon fontos, hogy mi, itt az MTSZ központban minél többet tudjunk róluk, minél jobban értsük, hogy mi motiválja őket, mi történik velük.
„Szakágak/bizottságok”: Sikerült a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségének főtitkárával, Székely Zsolttal, hatékony beszélgetést folytatnunk. A Barlangi Mentőszolgálat elnökével
dr. Dénes Györggyel is el fogok beszélgetni és ezzel az ő világukat is meg fogom ismerni.
A Gyalogtúra Bizottság Oktatási Albizottságának vezetőjével, Nagy Sándor úrral és a Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottságával is megismerkedtem.
Kommunikáció/kiadványok: Régi, sarkalatos kérdés, hogy mi van az MTSZ Internetes oldalával. Nagyon szívesen bárkinek a rendelkezésére bocsátom, részben a belső anyagok elemzését és egy szakértő gárdával készült új tervezetet. Nagyon sok hazai és külföldi tapasztalatot fogunk az új oldalban érvényesíteni. Kézbe tudom adni a tervezetet, ami részletes elemzés arra vonatkozóan, hogy miről is kell szólnia manapság egy ilyen méretű, célú, feladatú szervezet internetes oldalának. Nagyon remélem, hogy mire legközelebb találkozunk erről már sokkal több minden kiderül és sokkal jobban tudom majd szemléltetni, hogy mi és hogyan történt.
Szórólap: Az én olvasatomban az MTSZ-nek egy kicsit más a kommunikációs eszközrendszere, mint eddig volt, lényegesen színesebb, aktívabb, könnyedebb nyelvezetű, több mindenkihez szól, kicsit bátrabb a megfogalmazásokban. Képeket használ, akcióra bír, közreműködésre sarkall, ennek egy apró eleme ez a szórólap, amit a közeljövőben elég nagy példányszámban fogunk terjeszteni és ezzel fogjuk részben az 1%-ra, a közreműködésre, a belépésre, az aktivitásra sarkallni az embereket.
Nemzetközi kapcsolatok: Jövőre megrendezzük az EWV közgyűlését Budapesten. Ennek a közgyűlésnek többféle információs anyaga készül, köztük internetes oldala is. Első lépésben el kellett készítenünk azt a prospektust, ami majd hívja a résztvevőket. (már itt vannak próbanyomatai).
Természetbarát Híradó: Sajnos ez a zöld szín, nem az a sötétzöld szín, amit szerettünk volna. Talán látszik, hogy a híradó egy másfajta struktúra, nyelvezet, lazább tördelés, ami egy folyamatnak még csak egy része, egyszer majd talán teljesen színes lesz és más mint a mostani.
Bárkinek bármilyen észrevétele, segíteni való szándéka van, szívesen veszem.
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy Kalmár Lászlót megkértem, hogy ami a szövetségben az ő tulajdonát képezi, eszközök, tárgyak azokat szállítsa el 2005. június 30-ig.
 
TV megjelenés: Az írásos beszámoló óta a Zenit TV-ben, a Corvinus Rádióban volt lehetőségünk megszólalni. Szeretném ezt kicsit aktívabbá tenni. Meggyőződésem, hogy szükség van a természetbarát információkra!
 
Szaklapok: Új kapcsolat az Outdoor Sport. A Magyar Természetbarát Szövetség nagyon messze volt ettől a gondolkodásmódtól, de sikerült olyan nyelvezetet és olyan témákat találni, Pálmai Vencelnek köszönhetően, amivel ebben az újságban teret nyerhetünk. Ez egy olyan célcsoport, akikkel eddig semmilyen kapcsolatunk nem volt.
Sikerült a „Magyar Turistával” E-mailen a kapcsolatot felvenni. Ha van valakinek további a szerkesztő bizottsághoz, tulajdonoshoz kapcsolata, nagyon szívesen veszem, mert szeretnénk őket használni az információink közzétételére.
 
„Külső kapcsolatok”: Magyar Turizmus Rt-vel két új beszélgetés időpontjáról tudok beszámolni, ezek a jövő héten, illetve távolabbi időpontban lesznek. Rengeteg kiadványban várják tőlünk az aktivitást, híreket, információkat.
 
Bükiné Törő Ágnes: Mit kapunk a hírekért, információkért cserébe?
 
Nagy Gábor: Megjelenést. A mai magyar társadalomnak nincs szüksége az MTSZ-re, ez sajnos tény. Ha nem tesszük magunkat szükségessé, akkor ez az ország szépen „elél” mellettünk. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy az itt keletkező információ a Hajdúságtól a Nyírségen keresztül Zalaegerszegig, Baranyától Komárom megyéig eljusson mindenkihez, akihez lehet. Rengeteg dolog történik velünk, rengeteg tudás van itt az emberek fejében, tapasztalat, hit és bizalom, ami azonban nem jelenik meg megfelelően! Ezt a tudást csak ez a szervezet képes jól képviselni. Ha mi ezt egységes rendszerbe szerkesztjük - és valahol ez a dolgom -, akkor ezzel el tudok kezdeni házalni, lehet, hogy a házalás eredményeként pénzhez jutunk, de az lehet, hogy csak mint információforrás jelenünk meg.
NSZSZ: Lesz egy főtitkári megbeszélés néhány napon belül, természetesen ott van a helyem, képviseljük a szövetség érdekeit.
OIB: A beszámolóm elkészültét követően találkoztam az Országos Idegenforgalmi Bizottság (OIB) titkárával, aki hangot adott abbéli szándékának, hogy az MTSZ-nek és a hold udvarában keletkező híreknek, információknak, lehetőségeknek, szándékoknak az OIB helyet tud, akar, szeretne adni. Azt kell tudnunk ezzel kapcsolatban, hogy az OIB a turizmusért felelős tárca nélküli miniszternek tanácsadó testülete, ami nem jelent mást, hogy nagyon közel állunk ahhoz a forráshoz, amiből adott esetben a turistautakra, a kulcsosházakra lehetőségünk van támogatást találni. Van is ilyen szándék, de ehhez nekünk hatékonynak és profinak kell lennünk.
Pilisi Parkerdő Rt: Konkrét lehetőség van arra, hogy egy erdészeti forrásból turistaútjelzések karbantartása kezdődjön, ennek lehetőségét, eszközét még tisztázzuk és keressük a megoldást.
Egyéb: Két Outdoor felszerelést, eszközt gyártó, forgalmazó cég jelezte szándékát, hogyha megtaláljuk a közös pontot, akkor ők nagyon szívesen az MTSZ igazolványra hajlandók kedvezményeket biztosítani a saját hálózatukon belül; kidolgozása folyamatban van.
Koleszár Úrral, a Geocaching Egyesület vezetőjével volt egy hosszabb megbeszélésem, nagyon sok közös pontot találtunk, ahol az MTSZ különböző szakágai és a geocaching-esek együtt tudnának dolgozni.
EWV: Készül Euro Rando kiadvány, valamint a jövő évi közgyűlés anyaga. Folyamatos információcsere van.
Baronek Jenő átadja, míg dr. Györke Jenő átveszi a levezető elnöki szerepet.
 
Quitt András: Több mint tíz éves elnökségi tapasztalatom alapján megállapítom, hogy a főtitkári beszámoló mind terjedelmét, mind tartalmát illetően nagy mértékben lépett előre. A kísérő levél is nagyon hasznos, tartalmas és gondolatébresztő volt.
 
Nagy Gábor: Megyei, kerületi szórólapokat, kiadványokat kérem, juttassátok el az MTSZ központba információszerzés, gyűjtés végett. Ezekből a kiadványokból nagyon sokat lehet tanulni!
 
Haraszti Béla: Az MTSZ szórólapján megoldható lenne, hogy legyen hely az adott megye matricájának? Mekkora példányszámban gondolkodtál a szórólap kiadásában?
Azok a kiadványok, amik megjelennek mind az MTSZ szervezeteinek kiadványa, tartalmazzák az MTSZ címert, meg az adott megye címerét is, mert ezzel is propagáljuk a szövetséget.
 
Nagy Gábor: Meg fogom kérni a grafikust, hogy gondolkodjon egy megoldáson. Kb. 10.000 db szórólap kiadását tervezzük.
 
Bükiné Törő Ágnes: A területen a megyével, régióval azt tapasztalom, hogy a Magyar Turizmus Rt használja az útjainkat, térképeinket, kiadványainkat, igénybe veszi programjainkat és mindezt természetesnek veszi. Ingyen bérmentve, azért hogy mi megjelenjünk ezt a rendelkezésére bocsátjuk. Én azt gondolom, hogy ennek kétoldalúnak kellene lennie.
 
Nagy Gábor: Részben azért kezdődött el egy aktív beszélgetés a Magyar Turizmus Rt-vel ebben a témában, hogy ne csak Budapesten a központtal legyen együttműködés, hanem a 9 Turizmus Rt régióval is. Ehhez az kell, hogy pontosan képbe hozzuk őket, hogy mivel foglalkozunk. Az OIB - ami a Magyar Turizmus Rt-vel egy házban székel – tudatosítottam, hogy a turista jelzéseket az MTSZ tagjai önkéntes munkával, nagyon kicsi anyagi támogatással, vagy támogatás nélkül készítik. Az is nagyon fontos része munkánknak, hogy nem a szervezett természetjárónak van szüksége a jelzésre, hanem az idegenforgalomban megjelenő más embereknek. Elkezdődött egy párbeszéd, aminek nagyon remélem, az lesz az eredménye, hogy a Magyar Turizmus Rt – 40 %-kal kisebb költségvetésből – előbb vagy utóbb anyagilag is honorálni fogja tevékenységünket. Amikor piaci viszonyok között szerepel az ember, és ha leül egy potenciális partnerrel, akkor nagyon nehezen tud kérni az első mondatban. Célszerűbb azzal kezdeni, hogy én mit adok és ez neked milyen előnyökkel jár. Sok szervezetnél mi most az adás stádiumában vagyunk. Az elmúlt 10-15 évnek arról kellett volna szólnia, hogy tudomásul vegye az ország, hogy nekünk egy fontos szerepünk van. Először a saját magunk tisztázásával kellett volna kezdenünk. Azt gondolom, hogy most jó lehetőségünk van és ha közösen úgy akarjuk, akkor nagyon gyorsan tudatosíthatjuk helyünket és feladatunkat ebben a társadalomban. Első lépésben sajnos adnunk kell.
Nagyon nehéz Magyarországról minőségi megjelenést biztosító, nagy felbontású képekhez hozzájutni, akár diaként, akár digitális formában. Azonban egy fotó adatbázishoz hozzáfértem és szabadon választhattam az Magyar Turizmus Rt-től. Nagyon sok pénzt takarítottunk így meg. Vannak ilyenre lehetőségek! Másik kérdés, hogy a régió vezetőkkel el kell hitetni, hogy nekünk van információnk és együtt kell dolgoznunk.
 
Kovács Kálmán: Nagyon fontosnak tartom, hogy a szórólapot szétoszthassuk a helyi turizmus irodákban.
 
Nagy Gábor: Egy jó bélyegzőt vagy matricát is rá lehet tenni a szórólapra.
 
Kovács Kálmán: Ezt a jó kiadványt ne rontsuk el bélyegzővel.
 
Nagy Gábor: Vágyam az, hogy egy teljesen új arculata legyen a szövetségnek megyére, régióra és központra nézve, de ez a jövő…
 
Kovács Kálmán: Van egy réteg, szövetségünk egyik szakosztályánál, akiket nagyon érdekel az Outdoor Sport.
 
Quitt András: A Magyar Turizmus Rt-vel folytatott megbeszéléshez is eszköz lehetne, hogyha az évenkénti turistajelzést készítő megyék, illetve egyesületek anyagai nem csupán a belső információs rendszerben, jelennének meg, hanem az elkészült munkákat, kiadványokat rendszeresen népszerűsítenénk. Itt elhangzott: mi nyújtsunk valamit és ezután várható anyagi támogatás!
 
Nagy Gábor: Útjelzések: Pálmai Vencel hetek óta azzal küzd, hogy az útvonal jelzésekért felelős egyesületeket, megyei, városi szervezeteket megkeresse és begyűjtse azokat az információkat, hogy kik, mikor, milyen rendszerességgel és milyen hatékonysággal tartják rendbe az utakat.
Kedvezmények: Szeretném kérni tőletek, hogy a kedvezményeket, amiket a saját területeteken meg tudtatok szerezni, tegyük közkincsé. Ha ezeket szépen egységes szerkezetbe foglalnánk, esetleg egy újabb kiadvány is összejönne.
NORDIC WALKING: ennek lényege, hogy sportcipőben turistaúton egy átalakított sífutó bottal őrült tempóban gyalogolnak az emberek, tréner közreműködésével. Ebből mi is tudnánk hasznot húzni, ha javasolni tudnánk alkalmas területeket a NORDIC WALKING gyakorlására. Ezt a társadalomnak egy nagyon gazdag része gyakorolja. Ezt a kört is közelebb tudnánk hozni magunkhoz, hogy csatlakozzon a szövetséghez.
 
Lehoczki Zoltán: A Szaklapok címszó kiegészítéseként: a Természetjáró Fiatalok Szövetségének negyedévente megjelenő Természetjárás Magazin című kiadványa, a szaklapok felsorolásánál ne maradjon ki. Több figyelmet érdemel!
 
Nagy Gábor: Mostani beszámolómban házon kívüli lehetőségekről szóltam. Vannak terveim a lappal kapcsolatosan, üljünk le és beszéljük meg!
 
Baronek Jenő: A Dél-dunántúli Regionális Szövetség megalakulása (2000) óta a Turizmus Rt Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságával rendszeres és gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki.
 
Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a főtitkári tájékoztatót.
 
3. Napirendi pont
 
dr. Györke Jenő: Kalmár László kimentette magát az elnökségi ülés alól, de írásba foglalta, hogy ennél a napirendi pontnál a kitüntetések ügyében teljes mértékben egyetért az előterjesztéssel. Hozzá szeretném tenni, hogy én személy szerint is ezen a véleményen vagyok. Jól dolgozott az ad hoc bizottság.
 
Bükiné Törő Ágnes: Indoklást szeretnék kérni azokról, akik nem kerültek be a kitüntetési javaslatba, hogy miért nem?!
 
Pálmai Vencel: Voltak olyan személyek, akik azért nem kerültek a listára, mert nem fértek a keretbe. 1990 óta egyik feladatom, mint apparátus tag, hogy az ad hoc bizottságban működjek közre, másrészt pedig az elnökségi tagságomból is voltak kötelezettségeim. Jött a pontozásos módszer, ami a mai napig a legjobb volt, mindenkihez eljutott a teljes anyag, mindenkinek lehetősége volt, hogy átnézze a beadott felterjesztéseket és szíve szerint pontozzon és sorrendbe állítsa a jelölteket. Ennek alapján elvégeztem az összesítést és kialakult egy erősorrend. Valamiért ez sem volt jó. Most visszatértünk az első módszerhez, alaposan lecsökkentett ad hoc bizottsággal. Ugyanazok a problémák jönnek elő, mint ahogy eddig is. Ha konkrét kérdésed van Ági, akkor azt tedd fel. Van egy szabályzat és aszerint, legjobb tudásunkat nyújtva megpróbáltunk valamilyen sorrendet kialakítani. Mindig vannak szubjektumok, amik befolyásolják az embereket. Alapvetően csak azt tudjuk figyelembe venni ami szerepel a felterjesztésekben. Sok felterjesztés még mindig hiányos!
 
ED-461 (2005.06.11.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az ad hoc bizottság által összeállított 2005. évi kitüntetési javaslatokat.
 
4917 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter