2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.03.19.
Magyar Természetjáró Szövetség

Elnökségi ülés dokumentumai - 2005.03.19.

Jegyzőkönyv

Készült
a 2005. március 19-én megtartott elnökségi ülésről
 
Jelen voltak:
Baronek Jenő, dr. Györke Jenő, Simon Péter alelnökök.
Máyerné Kőszegfalvi Katalin, Tötösné Gados Zsuzsa, Benedek Jenő, ifj. Farkas György, Haraszti Béla, Hluchány József, Kovács Kálmán, Kovács Lajos, Kovács Tamás,
dr. Juhász Ágnes, Kovács Tamás Attila, Quitt András, Kalmár László elnökségi tagok.
Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök, Bittó Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke (állandó meghívott).
Bognár Mária, Nagyné Kárpáti Tímea a központ munkatársai.
 
Előre jelezte távollétét:
Bársony András elnök, Bükiné Törő Ágnes, dr. Dénes György, dr. Nagy Sándor,
Pálmai Vencel, Törőcsik Gábor elnökségi tagok.
 
Nem volt jelen:
Németh Imre főtitkár, Lohász Cecília, Mag Éva elnökségi tagok.
 
Az elnökségi ülést dr. Györke Jenő alelnök vezette le.
 
Napirendi pontok:
1.      Jegyzőkönyv elfogadása (ea.: Simon Péter)
2.      Főtitkári tájékoztató (ea.: Simon Péter)
3.      Főtitkári választás (ea.: Bársony András)
4.      Az MTSz 2004. évi közhasznú beszámolója (ea. Bognár Mária)
5.      Az MTSz 2005. évi költségvetési terve (ea. Bognár Mária)
6.      Az MTSz elnökségének beszámolója a Közgyűlésre
7.      Gyalogtúrázók XII. Országos Találkozója, Debrecen (ea. Kovács Kálmán)
8.      Kitüntetést előkészítő Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
9.      Egyebek
 
Bittó Sándor: Tájékoztatni szeretné az elnökséget a Számvizsgáló Bizottság 2005. március 17-én megtartott ellenőrzéséről.
 
Bognár Mária: Javasolja, hogy a 4. napirendi pontnál, a közhasznú beszámolónál adjon tájékoztatást a Számvizsgáló Bizottság elnöke Bittó Sándor az ellenőrzésről.
 
Baronek Jenő: A 3. napirendi pontban, vagy az egyebek között javaslatot szeretne tenni egy Tanácsadó Testület felállítására a leendő főtitkár mellé.
 
Az elnökség a fenti kiegészítésekkel együtt tudomásul vette a kiírt napirendi pontokat.
 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet Kovács Tamás és
Quitt András hitelesítse.
 

1. Napirendi pont
 
Simon Péter: Egy fokkal jobbnak ítéli meg a jegyzőkönyvet és javasolja annak elfogadását.
 
Thuróczy Lajos: Nem szeretne hozzászólni, de a véleménye megvan, fel is jegyezte, reméli, ha majd lesz főtitkár a jegyzőkönyv is rendben lesz. Ez még mindig nem tökéletes, több dolognak kellene benne lennie.
 
ED-445 (2005.03.19.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvet.
 
2. Napirendi pont
 
Simon Péter: A részt vettünk rovatban tévesen van beírva, nem a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség felkérésére tartottunk előadást Szegeden, hanem a Dél-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség felkérésére.
 
Az egyéb szakmai munkán belül: - a Nemzeti Sportstratégia vitaanyagához a szövetség észrevételeinek, javaslatainak összeállítását még kiegészítené szóban:
A szövetség észrevételeit, javaslatait úgy állította össze, hogy a turistautak sportlétesítményként jelenjenek meg ebben a stratégiában és ennek a hosszú távú fenntartásával is foglalkozzanak, valamint kisebb nyelvtani módosításokat, pontosításokat is javasol a stratégiához.
 
dr. Györke Jenő: Az utolsó stratégiai megbeszélés a Fővárosi Önkormányzat rendezésében a a BTSSZ központban az V. ker. Curia u. 3. sz. alatt volt, ahol szintén észrevételeztük a
Simon Péter által említett gondokat és reméljük, hogy bekerül. Most már észrevételezési lehetőség nincs.
 
Thuróczy Lajos: a Szlovák Turista Klub vezetőségével a tárgyalás 2005. február 13-án lezajlott, egyezkedtünk a szlovákokkal a határátkelő pontokra vezető turistautak felfestésére vonatkozólag.
 
A főtitkári tájékoztatót az elnökség tudomásul vette a kiegészítésekkel együtt.
 
3. Napirendi pont
 
Thuróczy Lajos: Bejelenti, hogy Bársony András külföldi útjáról késéssel érkezik haza, ezért helyette ő ad tájékoztatást a főtitkár-jelölteket meghallgató bizottság nevében: röviden összefoglalva a pályázók közül Nagy Gábornál tapasztaltunk olyan adatokat, tényeket, állásfoglalásokat, ami megnyerő volt. Olyan szakmai ismeretekkel rendelkezik, amelyek a főtitkári feladat elvégzéséhez igen szükségesek.
 
ED-446 (2005.03.19.): Az elnökség mindenek előtt egyhangúlag elfogadta, hogy
Bársony András távollétében is döntsön a főtitkárválasztással kapcsolatban.
 
dr. Juhász Ágnes: Javasolja a próbaidőt, és nem kellene a próbaidő alatt teljes körű döntési hatalmat engedni az új főtitkárnak. A megválasztott főtitkárt be kell vezetni abba az új világba, ahol neki mozogni és érvényesülni kell.
 
Baronek Jenő: Konkrét javaslata van: egy 3 tagú Tanácsadó és Döntés Előkészítő Testületet hozzon létre az elnökség az új főtitkár mellé.
 
Kovács Kálmán: A próbaidő jelentőségét hangsúlyozza.
 
Bognár Mária: A Munka Törvénykönyve szerint a próbaidő maximum 3 hónap. Bárki legyen is a főtitkár, az elnökség minden tagjának kötelessége segíteni az új főtitkárt.
 
Kovács Tamás Attila: Egyetért a 3 hónapos próbaidővel és azzal is, hogy mindenkinek segítenie kell.
 
Baronek Jenő: Furcsának tartotta, hogy az elnökség egy olyan meghallgató bizottságot választott, melynek egyike az apparátus tagja, a másik pedig Lajos bácsi.
A tanácsadó testületet azért javasolta, mert az elmúlt két év alatt az apparátus bebizonyította, hogy önállóan nem képes a megújulásra.
Ha ez az elnökség nem tudja a gondolkodásmódját megváltoztatni, akkor a későbbiek folyamán még azt is javasolni akarja, hogy feltétlenül tartsunk legkésőbb ősszel rendkívüli közgyűlést és változtassuk meg azt a szervezetet, amiben jelenleg bent vagyunk, az elnökség formáját, létszámát, mert ez a testület sem képes a megújulásra.
 
Bognár Mária: Nem érti, hogy az alelnök úr miért nem a bizottság tagjainak megválasztásakor mondta el véleményét. Az elmúlt testületi ülésen többséggel választották meg a bizottság tagjait, az elnökség döntése mindenkire vonatkozik.
 
Kovács Tamás: Ott volt a meghallgatáson és úgy gondolja, hogy az elnökség által megválasztott bizottság tökéletesen megfelelt az elnökség bizalmának. Vannak jelöltek jobbak, rosszabbak, mindenképpen támogatni kell az új főtitkárt. A főtitkár támogatásának legfontosabb személyeit Bognár Máriában és Thuróczy Lajosban látja.
 
dr. Györke Jenő: Bárkit is választunk meg, az ellen nem ellenségesen, hanem segítőkészen kell fellépni, és támogatnunk kell. Elsősorban a közvetlen munkatársaktól és azoktól kell ezt elvárni, akiknek megfelelő kapcsolatrendszerük van. Ha igényt tart a Tanácsadó és Döntést Előkészítő Testületre az új főtitkár, akkor legyen, ha nem tart rá igényt, akkor ne erőltessük.
Kéri a személyi javaslatokat, azok megerősítésére, akik nem voltak ott a meghallgatáson.
 
Thuróczy Lajos: Nagy Gábor mellett van.
 
Kovács Kálmán: Nagy Gábor mellett van. Nem vállalunk túl nagy kockázatot és biztos, hogy el fogja látni a feladatát, az elnökség segítsen neki.
 
Quitt András: Nagy Gábor mellett van.
 
Hluchány József: Nagy Gábor mellett van.
 
Kovács Tamás: A meghallgatás és a pályázati anyaga alapján Nagy Gábor mellett van.
 
ED-447 (2005.03.19.): Az elnökség 1 tartózkodással Nagy Gábort szavazta meg az új főtitkárnak.
 
ED-448 (2005.03.19.): Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta, hogy Nagy Gábor főtitkár szerződésébe kerüljön bele a 3 hónapos próbaidő.
 
Baronek Jenő: Javasolta újból, hogy az elnökség hozzon létre egy 3 tagú Tanácsadó és Döntés Előkészítő Testületet az új főtitkár mellé.
 
Kovács Tamás Attila: Az elnökségnek az a felelőssége és a feladata, hogy olyan szabályokat, határozatokat hozzon és olyan szervezeti rendszert alakítson ki, ami működőképes. Az egész elnökség feladata, hogy támogassa az új főtitkárt.
 
Haraszti Béla: Kérdezi Baronek Jenőtől, hogy pontosan mit ért azon, hogy az apparátus nem képes megújulni? Pontosítsunk, hogy az apparátustól kell elvárnunk a változást, vagy a főtitkártól vagy Önmagunktól a főtitkárral együtt az apparátus segítésével?
 
Kovács Tamás: Az Alapszabály pontosan tartalmazza a főtitkár jogait, és kötelezettségeit és a szerződésbe egyértelműen bele kell fogalmazni, hogy ez vonatkozik rá. Ezért a felelősség az elnökséget illeti, az elnökséget képviselő elnök urat, illetve az alelnököket.
 
Ifj. Farkas György: A tanácsadókat nem kijelölni szokták, hanem felkérni. Nem ért egyet Baronek Jenő javaslatával, mert úgy érzi, hogy ebben az esetben ez nem tanácsadó testület, hanem felügyelő testület lenne.
 
Baronek Jenő: Az apparátuson a fizetett alkalmazottakat értette. A tanácsadó testületet azért javasolta, mert aki ott volt a meghallgatáson az hallhatta, hogy az előbb megválasztott főtitkár semmit sem tud a belső dolgainkról. Lajos bácsi a meghallgatáson feltette azt a kérdést: „Hogy hogyan illeszkedik szövetségünk a mai magyar sportrendszerbe?” – és erre sem tudott válaszolni.
 
Thuróczy Lajos: Ez nem igaz, mert ő volt az egyetlen a pályázók közül, aki tudta a választ.
 
dr. Györke Jenő: A főtitkár nem döntéshozó, hanem végrehajtó, tehát az elnökség által hozott döntéseket kell végrehajtania. Nincs olyan helyzetben, hogy olyan döntéseket kelljen hoznia, ami visszafordíthatatlan.
 
dr. Juhász Ágnes: Itt az ideje, hogy megköszönjük az apparátus munkáját, mert 4 éve viszi egyedül a szövetséget főtitkár nélkül. Nem tudom, hogy miért kellett volna megújulni.
 
ED-449 (2005.03.19.): Az elnökség 2 igen, 6 nem és 7 tartózkodással nem fogadta el
Baronek Jenő javaslatát, miszerint 3 tagú Tanácsadó és Döntés Előkészítő Testületet állítson fel az elnökség az új főtitkár mellé.
 
4. Napirendi pont
 
ED-450 (2005.03.19.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2004. évi közhasznúsági jelentést.
 
Az elnökség tudomásul vette Bittó Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2005. március 17-én megtartott ellenőrzésről.
 
5. Napirendi pont
 
ED-451 (2005.03.19.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2005. évi költségvetési tervet.
 
6. Napirendi pont
 
Bognár Mária: a főtitkárnak kellene beszámolnia a Közgyűlésen, de ez ebben a helyzetben most lehetetlen. Bársony András elnök urat kellene tisztelettel felkérni, hogy tartsa meg az értékelést.
 
ED-452 (2005.03.19.): Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MTSZ elnökségének beszámolóját a Közgyűlésen Bársony András elnök úr adja elő szóban.
 
 
7. Napirendi pont
 
Az elnökség tudomásul vette Kovács Kálmán tájékoztatóját a Debrecenben megrendezésre kerülő Gyalogtúrázók XII. Országos Találkozójának előkészületeiről.
 
 
 
8. Napirendi pont
 
ED-453 (2005.03.19.): Az elnökség 1 tartózkodással elfogadta, hogy válasszunk a 2005. évre egy 3 fős Kitüntetést Előkészítő Bíráló Bizottságot.
 
ED-454 (2005.03.19.): Az elnökség 2 tartózkodással megválasztotta Pálmai Vencelt a Kitüntetést Előkészítő Bíráló Bizottság első tagjának.
 
ED-455 (2005.03.19.): Az elnökség 1 tartózkodással megválasztotta Baronek Jenőt a Kitüntetést Előkészítő Bíráló Bizottság második tagjának.
 
ED-456 (2005.03.19.): Az elnökség 1 nem és 3 tartózkodással megválasztotta
Thuróczy Lajost a Kitüntetést Előkészítő Bíráló Bizottság harmadik tagjának.
 
dr. Györke Jenő: Az elnökség a következőket várhatja el a Kitüntetést Előkészítő Bíráló Bizottságtól:
-          Olyan anyagot kapjon az elnökség, ami alapján a legkevesebb munkával, a legkevesebb energiával a legjobb döntést tudja hozni.
-          Tájékoztassa az elnökséget, hogy kitüntetési nemenként hány darab pályázat érkezett, abból hány darabot tartott elbírálásra alkalmasnak, illetve alkalmatlannak a bizottság.
 
9. Napirendi pont (egyebek)
 
Bognár Mária: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a Közgyűlésre 2005. március 23-ig kell kiküldeni a mandátumokat, a megbízólevelet és a körlevelet. (Az előző évi létszám alapján 83 db mandátum lesz a Közgyűlésen).
A 2005. május 8-ai Közgyűlést idén a Pest Megyei Önkormányzat épületében tartjuk.
 
Haraszti Béla: - Tájékoztatta az elnökséget, hogy az idei Természetvédelmi Vándorgyűlést 2005. április 15-17. között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség rendezi és az előkészületek már megtörténtek.
- Mintát szeretne adni a Sz.-Sz.-B. Megyei Természetbarát Szövetség az MTSZ honlaphoz.
 
dr. Györke Jenő: Simon Péter előterjesztésére az elnökség már elfogadott egy honlap tervet az MTSZ részére, csak ez főtitkár hiány miatt még nem valósult meg.
 
Simon Péter: A Kékes Turista Egyesület nevében ebben az évben három rendezvényre kértek engedélyt nemzeti parktól, erdészettől, vadászoktól. Az erdészet engedélyezte a rendezvényt, azzal a kikötéssel, hogy karbantartási és használati díj címén fizessenek be az erdészethez 50.000 Ft + ÁFÁ-t. Egy baráti hangvételű levélben megkifogásolta ennek kifizetését, erre választ még nem kapott. Nemleges válasz esetén, kéri az MTSZ állásfoglalását ezzel kapcsolatosan és intézkedését a hatóságoknál.
 
Bognár Mária: Kéri, hogy az MTSZ központ erről a levélről kapjon másolatot.
 
ifj. Farkas György: Javasolja, hogy a sikertelen pályázókból válasszunk belső vagy területi alkalmazotti munkakörre valakit.
 
Bognár Mária: Javasolni fogjuk az új főtitkárnak, hogy válasszon közülük valakit
Kalmár László helyére, mivel ő nyugdíjba ment.
 
dr. Györke Jenő: Az SZMSZ mellékletei közül néhány melléklet hiányzik, (pl. a szakágak működési leírásai). Az SZMSZ előkészítő bizottság a 3 alelnökből, a főtitkárból és a gazdasági vezetőből állt. Elnöknek választották dr. Györke Jenőt, mivel a főtitkár nem vállalta el. Ő most szeretne lemondani erről az elnöki posztról és a bizottsági tagságról is.
 
Baronek Jenő: Javasolja, hogy a következő elnökségi ülésre készüljön egy Alapszabály módosítási koncepció.
 
dr. Györke Jenő: Javasolja, hogy alakítsunk Alapszabály Előkészítő Bizottságot.
 
Kalmár László: Nem ért egyet azzal, hogy most alakítsunk Alapszabály Előkészítő Bizottságot.
 
ED-457 (2005.03.19.): Az elnökség 3 nemleges szavazat mellett (köztük Kalmár Lászlóval) elfogadta, hogy legyen egy bizottság, amelyik az új alapszabály koncepcióját megpróbálja előkészíteni.
ED-458 (2005.03.19.): Az elnökség 3 nemleges szavazat mellett (köztük Kalmár Lászlóval) elfogadta, hogy a Koncepció Előkészítő Bizottság tagjainak felkérjük az elnök urat, a 3 alelnököt, a főtitkárt és Nagy Sándor szakági vezetőt.
 
 
Kmf.
 
 
 
Készítette a magnófelvétel alapján:
 
 
 
                                                                  Nagyné Kárpáti Tímea
 
 
 
Hitelesítette:
 
 
 
 
                              Kovács Tamás                                                       Quitt András
5085 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter