2022. november 30., szerda - András, Andor
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Szükséges a civil törvény koncepcionális átdolgozása

Sürgősen várjuk civil szervezetek csatlakozását a felhíváshoz!
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kidolgozta az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét, amelyet július 11-ig lehet véleményezni. A tervezet innen tölthető le: http://www.kormany.hu/download/a/e2/40000/Civiltv.zip#!DocumentBrowse .
A csatlakozásokat a d.kokeny@niok.hu email címre várjuk lehetőleg július 11-e déli 12 óráig, de azután is folyamatosan.

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Reflex Környezetvédő Egyesület egy szakmai véleményt dolgozott ki a tervezetről, amelyhez két munkanap alatt már 70 civil szervezet csatlakozott.

Aggódunk, hogyha a törvényt elfogadják:

- szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat;

- csökken a civil kontroll és erősödhet a mindenkori kormány politikai befolyása a szektorban;

- összességében csökkenhetnek a civil szervezetekhez jutó állami források.

Melyek a törvénytervezet legproblémásabb elemei?

- A közhasznúságot olyan számviteli, pénzügyi mutatókhoz köti, amelyeknek semmi köze a valós társadalmi hasznossághoz. Például szerepel mutatóként a legalább egymillió forintos bevétel, a nyereségesség, a legalább 10% bérjellegű kiadás. Ezekkel a mutatókkal főleg a kicsi és önkéntes szervezeteket fosztják meg a közhasznúságtól, de a működő szervezet jelentős többségének is lehetnek megfelelési gondjai. (lásd a tervezet 57. §-a)

- A szakmai állami pályázatokon csak – az előző módon jelentősen megszűrt – közhasznú szervezetek indulhatnak. (lásd a tervezet 79. §-a)

- Az NCA utódjában a civilek által választott delegáltak számaránya egyharmadra csökken – szemben a kormány által delegált kétharmaddal. A döntéshozókat négy évre betonozza be a rendszer. (lásd a tervezet 83-101. §-a)

- A civil alapban a nyílt pályázatok aránya csökken, egy szervezet csak két egymás utáni évben pályázhat, és az öt millió forint feletti szervezetek nem kaphatnak vissza-nem-térítendő működési támogatást. Ezzel szemben a Parlament által kiemelt szervezetek folyamatosan, költségvetési soron kaphatnak akár több százmilliós működési támogatást pályázat nélkül. (lásd a tervezet 79. és 83-101. §-a)

Mit tehet Ön az ügyben?

- Olvassa el a csatolt felhívásunkat, és - ha javaslatainkkal egyetért - csatlakozzon a felhíváshoz.

- Juttassa el a felhívást más civil szervezeteknek, és kérje fel őket a csatlakozásra.

- Küldje el véleményét közvetlenül is - akár a mellékelt nyilatkozat formájában - a közigazgatási minisztérium számára a civiljog@kim.gov.hu email címre.

A csatlakozásokat a d.kokeny@niok.hu email címre várjuk lehetőleg július 11-e déli 12 óráig, de azután is folyamatosan.

A kampányról szóló híreket a nonprofit.hu weboldalon kísérheti figyelemmel.

A javaslat kezdeményezői:

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Gerencsér Balázs

Magyar Természetvédők Szövetsége, Farkas István

Reflex Környezetvédő Egyesület, Lajtmann Csaba
Szükséges a civil törvény koncepcionális átdolgozása

70 civil szervezet véleménye az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetéről

Alulírott civil szervezetek javasoljuk, hogy a civil szervezetekről szóló törvény tervezete egy széleskörű és megfelelő idejű társadalmi vita tapasztalatai alapján kerüljön véglegesítésre.

A jogszabálytervezet több rendelkezését előremutatónak tartjuk, de aggódunk, hogy a jelenlegi tervezet eredményeként szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat, az állampolgárok tömegei pedig a közhasznú szolgáltatásokat. Aggódunk, hogy a civil kontroll csökkenése és egyes civil szervezetek pozitív diszkriminálása által erősödik a mindenkori kormány politikai befolyása a szektorban. Továbbá aggódunk, hogy összességében csökkeni fog a civil szervezetekhez jutó állami forrás, amely tömegesen lehetetleníti el a szervezeteket.

1) Kérjük, hogy érdemi társadalmi vita után, ősszel kerüljön a Parlament elé a tervezet:

Véleményünk szerint nincs kényszerhelyzet, amely miatt a szektor szabályozásán kevés előkészítéssel kellene radikálisan változtatni. A törvénytervezet olyan nagy változásokat kíván generálni, mely meg fogja viselni az amúgy is nehéz helyzetben lévő szektort, míg nem rendez régóta problémás területeket, mint például az adományozás és az alapítványtevés kedvezményei, az 1% várható csökkenése és a közhasznú beszámolók eltérő értelmezése. Amennyiben változtatást határoz el a kormányzat, akkor annak megismerésére és vitájára több idő szükséges, a megadott néhány hét nem elégséges.

2) Legyen partneri viszony a támogató és a támogatott közt:

Fontos lépésnek tartjuk, hogy a támogatási jogviszonnyal foglalkozni kíván a törvény. Véleményünk szerint azonban még további szabályozás szükséges, hogy ne legyen lehetőség egyoldalú megoldásokra és visszaélésekre a támogatói, pályázatkezelői oldalon. Kérjük, egyértelműsítsék, hogy civil szervezetek továbbra is pályázhatnak a minisztériumokhoz és európai uniós alapokhoz szakmai ügyekben.

3) A közhasznúság ne adminisztratív, hanem a valós munka alapján legyen mérve:

A közhasznúság tervezett új szabályozása a kérdéskört nem tisztázza, hanem spekulatív módon bonyolítja. Közhasznú tevékenységet folytató szervezetek sokaságától venné el a státust, de sok nem közhasznú szervezet átmenne a tervezett mutatók alapján. Véleményünk szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a civil szervezetek szakmai munkáját és társadalmi teljesítményét méri, valamint ehhez köti a közhasznúságot.

4) Az NCA utódjánál erősödjön a civil kontroll, legyen kevesebb a bürokrácia:

A jelenlegi tervezetben olyan elemek jelentek meg, melyekkel nem tudunk egyetérteni: a civil delegáltak szerepének lefokozása, a nyílt pályázatok arányának csökkentése, a pályázati lehetőségek két év utáni felfüggesztése, az öt millió forint feletti szervezetek működési költségeinek nem támogatása, a döntéshozók négy évre való bebetonozása.

Olyan civil alapra van szükség, amelyben a pályázati bürokrácia csökken, növekszik az átláthatóság, minden forráshoz nyílt pályázattal lehet hozzáférni, erősödik a szektorfejlesztő szakmaiság, a döntéshozók legalább kétharmadát a civil szervezetek választják ki maguk közül. Erősödjön a civil kontroll: legyen kötelező a delegáltak rendszeres beszámolása és a választók hívhassák vissza választott képviselőiket.

5) Legyen együttműködés az állami és önkormányzati szervek és a civil szervezetek közt:

Lényegesnek tartjuk, hogy az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szellemiségének megfelelően az állami intézmények a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn. Fogalmazza meg egyértelműen a civil törvény, hogy a Kormány, az országos hatókörű állami szervek és az önkormányzatok legyenek kötelesek együttműködni a civil szervezetekkel a döntéseik előkészítése és végrehajtása során.

Bízunk benne, hogy a törvényjavaslat érdemibb megvitatásra és koncepcionális átdolgozásra kerül, amely így a civil szektor megerősödéséhez, a társadalmi bizalom emelkedéséhez, az állampolgárok jólétének emelkedéséhez járul majd hozzá.

Budapest, 2011. július 4.


A véleményt július 4-ig aláíró hetven szervezet névsora:

"Fogadó", Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület

,,Nők Szatmárért" Egyesület

,,Összefogás az Ópályi Cigányokért" Egyesület

ADHD-Magyarország Alapítvány

Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület

Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület

Börzsönyvidék Alapítvány

Budapesti Szociális Forrásközpont

Civil Rádiózásért Alapítvány

CivilFilm Egyesület

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány

Dialóg Nemzetközi Egyesület

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

Edelényi Hegyek Közössége

Edelényi Térségfejlesztő Műhely

Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

Falufejlesztési Társaság

Fauna Alapítvány

Fenntarhatóság Felé Egyesület

Fény Felé Alapítvány

Gaja Környezetvédő Egyesület

GATE Zöld Klub

Handicap Alapítvány

Harmónia Egyesület

Helyi Mérték Alapítvány

Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület

Holdam Egyesület

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Hulladék Munkaszövetség

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

Igazgyöngy Alapítvány

Inspi-Ráció Egyesület

Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület

Jogismeret Alapítvány

Junior Art Alapítvány

Kalamáris Egyesület

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Kézenfogva Alapítvány

Kissebségek Sport Egyesülete

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

Közösségfejlesztők Egyesülete

Levegő Munkacsoport

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

Magyar Természetvédők Szövetsége

Mátészalkáért Tenni Akaró Emberek és Szervezetek Szövetsége

Nógrád megyei Civil Szolgáltató Központ

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK Alapítvány)

Nonprofit Média Központ Alapítvány

Nők a Balatonért Egyesület

Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány

Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Ópályiak Baráti Köre Egyesület

Ópályiakért Alapítvány

Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Egyesület

Ökoszolgálat Alapítvány

Pulzus Alapítvány

Reflex Környezetvédő Egyesület

Szociális Szakmai Szövetség

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

Települések Megmaradásáért Egyesület

Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület

Zalai Falvakért Egyesület

Zöld Akció Egyesület

Zöld Kapcsolat Egyesület

Zöld Nők
Cikk első megjelenése: 2011-07-07 21:34
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 170 regisztrált felhasználó
 • 2 480 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 2 esemény
 • 3 113 megjelent cikk, hír
 • 270 belső oldal
 • 2 286 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter