2022. október 04., kedd - Ferenc
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Országos szakmai találkozó

A Turistaút Szakbizottság felhívása
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
Minden jelzésfestő figyelmébe!
A Turistaút Szakbizottság köszöntője és felhívása - Országos találkozó, jelzésfestők regisztrációja és minősítése, felújítási támogatás igényfelmérése 
 
 Tisztelt Útjelző Kollégák, Szerte az Országban!
 
Közleményünk dióhéjban:
Kérjük, hogy fogadjátok köszöntőnket.
Akik önállóan festetek útjelzéseket, vagy jelzésfestő vezetőként tevékenykedtek:
Hívunk, hogy regisztráljátok be magatokat az útjelző vezetők körébe, hogy tudjuk, számíthatunk rátok és ti is egymásra (május 20-ig);
hívunk, hogy kérjétek a regisztrációkor az útjelző vezetői minősítést, hogy jelzésfestő tudásotokat szövetségi elismerésben részesíthessük, és mint „vizsgázott” jelzésfestők a jövőben ti lehessetek megbízva útjelző munkákkal;
hívunk, hogy küldjétek el, hogy az idei év hátra lévő részében mely útvonalakat szeretnétek kiváló minőségben felújítani, és ha lesz központi támogatás, arra milyen mértékű igényt tartanátok (május 20-ig);
hívunk, hogy véleményezzétek a jövőbeni útjelző képzési rendszer és az útjelzési útmutató aktualizálásának, a jelzésfestés szabályozásának terveit (a regisztráltaknak megküldjük);
továbbá hívunk és várunk az éves, országos útjelző vezetői találkozóra (június 1-re), ahol személyesen is egyeztethetünk, tapasztalatot cserélhetünk, és szakmailag felkészülhetünk az elkövetkezendő időszak lehetőségeire és feladataira.
 
 
1. KÖSZÖNTŐ
Először is, mint az újjáalakult MTSZ Turistaút Szakbizottság, szeretnénk kinyilvánítani elismerésünket és köszönetünket mindenkinek, aki az ország turista útvonalait, útjelzéseit gondozza, karbantartja, támogatja, magáénak érzi, szívén viseli. Az Európai Gyalogtúra Szövetség alábbi, 2004-ben kelt nyilatkozata alapján mi magunk is büszkék lehetünk:
 
„Az elmúlt száz évben a jelzett turistautak az európai táj szerves és széles körben elismert részévé váltak. Ezek fontos szerepe, hogy óvjuk és megértsük a természetes környezetet, és hogy a lehető legjobban megismerjük a történelmi helyszíneket és az egész európai történelmet és örökséget.
Az útjelzési tevékenységet, amit Európa néhány részén már több mint 130 évvel ezelőtt megkezdtek, a legtöbb esetben a gyalogos turista szervezetek végzik, ami több ezer ember önkéntes munkájának köszönhető. Az évek során ezek az emberek létrehozták az egyik legfontosabb, európai önkéntesekből álló csoportot. A gyalogtúra szervezetek büszkék erre a hagyományra.” (EWV Bechyně, Csehország, 2004)
A természetjáró turistautakkal együtt a tanösvények, zarándokutak, civil zöldutak és más tematikus turisztikai, kulturális ill. sportcélú útvonalak mára a turisztikai és rekreációs célú kijelölt gyalogos útvonalak kiterjedt hálózatát alkotják Magyarországon. Ezek színvonalas és közérthető útjelzését; ésszerű, hálózatszerű fenntartását és fejlesztését közös célunknak tekintjük minden érintett és együttműködésre nyitott szervezettel. Azon is dolgozunk, hogy forrásokat vonjunk be erre a célra. A turistautak jelzésének több mint száz éve fejlődő szakmai gyakorlatát, ismeretanyagát és tapasztalatát, az újabb kor igényeivel és eredményeivel ötvözve, rendszerezve és aktualizálva, szeretnénk művelni és terjeszteni annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára bátran ajánlható, egységes, követhető, bejárható útvonalhálózattal tudjuk megkínálni nemcsak a gyakorló kirándulókat, túrázókat, hanem ki tudjunk csalogatni minél többeket, akik talán még nem is sejtik, milyen szépségeket, értékeket, lehetőségeket rejtenek tájaink, vidékeink és városaink a gyaloglók számára. Mindebben az MTSZ-nek és tagszervezeteinek, partnereinek kulcsszerepe kell legyen, hívva és várva mindenkit, aki ebbe a körbe tevékenyen és hozzáértően be kíván kapcsolódni.
 
Ahhoz azonban, hogy ezt a célt elérjük, magunkat is rendbe kell szednünk, „csatasorba állítanunk”, hogy tudjuk kire számíthatunk a jövőben is, hogy egységes minőségi munkát végezzünk és ezt másoktól is elvárhassuk, hogy megfelelő keretet tudjunk teremteni a munkák szervezésének és végzésének, az útjelzési munkára fordítható mindenkori források, támogatások felhasználásának. Ebben kérjük tehát aktív közreműködéseteket az alábbiak szerint.
 
2. ÚTJELZŐ VEZETŐK KÖRE - REGISZTRÁCIÓ
Fontos tudnunk, hogy kik festenek, kik alkotják azt a szakmai kört, akikre számíthatunk. Ők azok, akik önállóan festenek vagy a festések vezetésében részt vesznek (gyakorlott jelzésfestők; szakosztályi, egyesületi, megyei technikai vezetők; továbbá mindenki, aki szakmailag felkészültnek érzi magát arra, hogy önállóan fessen vagy útjelző munkatúrát ill. festőcsapatot vezessen). Ők lesznek azok, akik munkáját elismerhetjük (minősíthetjük) és ezáltal lehetőségük lesz bekapcsolódni központilag támogatott munkákba ill. azok vezetésébe, továbbá ők azok, akiket bevonhatunk a szakmai konzultációkba, belső információcserébe. A későbbiekben ők kapják meg az útjelző igazolványt is, amely elismerő szimbóluma munkájuknak, feljogosíthat további kedvezményekre, ill. juttatásokra, s a tervezett szabályozás szerint szükséges lesz az útjelzési tevékenység végzéséhez. Sokszor a háttérben, „láthatatlanul” végezzük a munkát és nem az elismerésért dolgozunk, de láthatóvá kell tennünk magunkat ahhoz, hogy mások is elismerjék, támogassák munkánkat.
 
Az idei évben aktualizáljuk a jelzésfestő útmutatót és egységesítjük a szakmai irányelveket, valamint részt veszünk a Bejárható Magyarország Program által folytatott jogi szabályozási folyamatban, mely meghatározza a jövőben, hogy milyen feltételekkel és módon kell, ill. lehet a jelzésfestést végezni, milyen lesz az útjelző táblák egységes rendszere, stb. A kapcsolódó szakanyagok véleményezésébe a regisztrált útjelző vezetőket tudjuk bevonni.
 
Kérjük, hogy az alábbi űrlap kitöltésével regisztráljon mindenki, aki aktívan, önállóan vagy vezetőként végez útjelző munkát. A regisztráció folyamatos, de május 20-ig regisztráljon mindenki, aki az idei évben az útjelző vezetők minősítésében (ld. alább) és a szakmai anyagok véleményezésében részt kíván venni!
 
 
 
3. ÚTJELZŐ VEZETŐI VIZSGA ILL. MINŐSÍTÉS – SZÜKSÉG ÉS LEHETŐSÉG
Mindannyiunk számára fontos, vezetőségi és külső elvárás, hogy a jelzésfestők igazolni tudják szakértelmüket, s hogy szövetségileg elismerhessük mindazokat, akik jól és szépen tudnak dolgozni. Ezáltal lesznek jogosultak a támogatott munkákba való bekapcsolódásra és későbbiekben várhatóan bármely felelős jelzésfestő munkára. Így tudjuk biztosítani, hogy a jelzésfestésre fordítható jövőbeni forrásokat jól költsük el, ne festhessen bárki, hanem csakis az aki szakmailag felkészült és minőségi munkát végez. Fel kell tehát állítanunk egy egységes követelményrendszert, ami alapján a leendő új útjelzőket vizsgáztatni tudjuk, hiszen csak így számíthatunk rá, hogy ők is a megfelelő színvonalú munkát tudják végezni. 
 
Mindazok, akik viszont már sok-sok éve festenek, gyakorlottak, számukra „könnyített vizsgát” szeretnénk biztosítani, útjelző vezetői minősítés formájában, ami azt jelenti, hogy elméleti tudásuk aktualizálásával (az aktuális irányelvek megismertetésével és szükség szerinti tapasztalatcserével ill. konzultációval) és egy általuk felfestett, szabadon választott „mintaútvonal” egységes szempontok szerinti értékelésével minősített, azaz vizsgázott útjelző vezetőkké válnak. Az idei évben erre korlátozott számban lehetőséget biztosítunk mindazon érintetteknek, akik május 20-ig a fenti regisztrációs lapon a minősítést kérik. Ehhez (is) igyekszünk központi támogatást tervezni az MTSZ Útalap létrehozásával (ld. alább).
 
4. MTSZ ÚTALAP – SZÁNDÉK- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS KÖZPONTI TÁMOGATÁS TERVEZÉSÉHEZ
Sokszor elhangzó panasz, hogy nincs miből festeni. Másfelől, akkor tudunk forrásokat bevonni, ha azokat rendezett körülmények között, elszámolhatóan, igazolhatóan, színvonalas és indokolt munkákra tudjuk elkölteni, melyért a kezdeményező felelősséget vállal és szakmailag felkészült személy(ek) végzi(k), ill. vezeti(k).
 
Az idei évben, még a Kéktúra jelzésfestéseinek megkezdése előtt, várhatóan tudunk szövetségi forrást biztosítani az önkéntes jelzésfestések támogatásához, az MTSZ Útalap formájában, úgy hogy ez mintául és próbául szolgálhasson az egységes szakmai elvárások, irányelvek gyakorlati alkalmazásához (melyek ma is megvannak, csak követésük nem egységes), továbbá elősegítse, hogy minél többen részt vegyenek a fent említett útjelző vezetői minősítésben, és így a jövő évet már egy stabil, szakmailag elismert útjelző vezetői körrel kezdhessük, melyet folyamatosan bővítünk.
 
Kérjük tehát az alábbi űrlap kitöltésével május 20-ig megküldeni, hogy az idei évben ki milyen útvonalak jelzésének felújítását tervezi, milyen keretek közt és ehhez mekkora összegű központi támogatást igényelne, amennyiben az Útalapot be tudjuk indítani. Nekünk is tudnunk kell, hogy mekkora összeg az, amit várhatóan fel is tudunk használni, felelős vállalások által. 
 
 
Tekinthető tehát ez egy MTSZ belső pályázat igényfelmérésének is. Csak meglévő útvonalakra és teljes felújításra lehet pályázni. A beérkezett igényeket el fogjuk bírálni és a lehetőségek alapján, a majdan rendelkezésre álló keretet a lehető legjobban hasznosuló módon szeretnénk elosztani, melynek során figyelembe vesszük az űrlapon megadott kiegészítő adatokat is.
 
5. ORSZÁGOS ÚTJELZŐ TALÁLKOZÓ – KONZULTÁCIÓ, TAPASZTALATCSERE ÉS FELKÉSZÜLÉS
Országos útjelző vezetői találkozóra – konzultációra, tapasztalatcserére és közös szakmai felkészülésre – hívunk minden útjelző vezetőt június 1-re Budapestre, mely várhatóan 10-16 óra között lesz (később pontosítjuk). 
 
A programra jelentkezni az útjelző vezetői regisztráció keretében lehet (ld. fent 2. pont). Itt lehetőség lesz személyesen megbeszélni a központ és az egyes térségek eredményeit, aktuális helyzetét és nehézségeit, megosztani egymással a tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, lehetőségeket, problémákat és megoldásokat; beszélni a jelzésrendszer és a szakmai irányelvek aktualizálásáról, az útjelző képzés és minősítés további tervezéséről, s az idei évre minősítésre jelentkezőkkel pedig egyeztethetjük az irányelveket és a további teendőket.
 
Várunk minden gyakorlott festőt és vezetőt, olyanokat is, akik még nem tagjai az MTSZ-nek de szeretnének együttműködni, s olyanokat is, akik nem vettek részt az elmúlt évek országos (Turistaút Albizottság) találkozóin. Ez a korábbinál egy még nyitottabb szakmai fórum kíván lenni.
 
6. EGYEBEK - KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
A jövőben is számítunk minden építő együttműködésre, információra, annak érdekében, hogy tájékozódjunk és tájékoztatni tudjunk minél többeket az útjelző munkákról és lehetőségekről. A Természetjáró Turista Magazinban folytatjuk az útjelzésekkel kapcsolatos cikksorozatot. Ehhez továbbra is várjuk a híreket, különösen olyan programajánlatokról, amelyekbe új önkénteseket várnak a szervezők. Nem fogunk tudni megoldani minden problémát és főként nem azonnal, de hisszük, hogy közös erővel előre tudunk haladni mindazokkal, akik tudnak és akarnak együtt dolgozni.
 
A Turistaút Szakbizottság e-mail címén továbbra is várjuk az észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket, bejelentéseket, híreket és felajánlásokat: turistaut@termeszetjaro.hu
 
Köszönjük a megtisztelő figyelmet;
további jó időt, szép túrákat és eredményes munkát kívánunk!
 
Dr. Molnár András József
Szakmai megbízott, a Turistaút Szakbizottság vezetője
 
Ákos Levente
A Turistaút Szakbizottság tagja
 
Oláh Tamás
A Turistaút Szakbizottság tagja
 
Budapest, 2013. április 24.
 
Cikk első megjelenése: 2013-05-02 10:31
Módosítva: 2013-05-02 10:31
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 170 regisztrált felhasználó
 • 2 479 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 4 esemény
 • 3 104 megjelent cikk, hír
 • 270 belső oldal
 • 2 286 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter