2022. december 05., hétfő - Vilma
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Leköszönő és új tagszervezeti elnökök

1. rész Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.

Tóth Klára 2009-ben lett a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke. Azóta folyamatosan jelen volt és aktív szerepet vállalt a természetjárás megyei és országos szintű feladatainak megoldásában, példaértékű elhivatottsággal. Nemrégiben lezárult ez a sikerekkel és kihívásokkal teli időszak Klári életében, ugyanis átadta elnöki feladatait utódjának, Schóber Józsefnek. A leköszönő elnök számvetése és az új elnök jövőbe tekintése következik.


Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség volt elnöke

Mikor kezdődött a természetjáró életed?

Tóth Klára: Pedagógusi nevelőmunkám fontos eszközének tartottam a természetjárást. A gyerekek megismerésének, fejlesztésének, nevelésének kiváló terepe az erdő, a túrázás. Kezdetben az osztályommal, később az iskolai diáksportkör keretein belül túráztunk, s így kerültünk kapcsolatba a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel. Részt vettünk rendszeresen a szövetség által meghirdetett túramozgalmakban, vetélkedőkön, megyei, majd országos turisztikai találkozókon is.  Közben elvégeztem a bronz és ezüst fokozatú túravezető tanfolyamokat, és így is szoros kapcsolatba kerültem a megyei szövetség tisztségviselőivel.  Egy idő után több megyei rendezvény (találkozók, vetélkedők) szervezésében való közreműködésre is felkértek, majd a Mecsek Egyesület titkáraként, később a megyei szövetség elnökségi tagjaként is segítettem a munkát.

Mikor lettél a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke?

T.K.: 2009 februárjában az elnökség, ill. a leköszönő elnök - Baronek Jenő - kérésére vállaltam a jelöltséget. A közgyűlés megválasztott, így azóta a megyei szövetség elnökeként vettem részt a szervezett természetjárásban, az utóbbi hónapokban pedig már a leendő, új elnökkel, Schóber Józseffel való együttműködésben.

Mik voltak a feladataid?

T.K.: Kiváló vezetőtársaim voltak (vannak) a megyei szövetségben. Velük szoros együttműködésben, és az egyesületvezetők, valamint a túravezetők munkájára támaszkodva, az ő segítségükkel szerveztük az éves programot. Honlapunk gazdagsága, eseménynaptárunk, a havonta nyomtatottan is megjelenő Mecsek Híradó írásai kellő információt adtak tagságunknak és környezetünknek a túráinkról, programjainkról, a természetjárást népszerűsítő eseményeinkről.

Éves nyílt túráink programját 28-30 túravezetővel valósítottuk meg, változatos útvonalakat kínálva szakszerű vezetéssel az év minden hétvégéjére. Ennek összeállítása, gondozása, programfüzetben való megjelentetése, a helyi sajtóban való megjelentetése szép feladat volt évről-évre.  Az évek során több ismertető kiadványt jelentettünk meg, amely segítette Pécs város parkerdei és mecseki túraútvonalainak, völgyeinek, csúcsainak, forrásainak megismerését, bejárását a civil lakosság számára is.  Voltak évek, amikor csak pályázati forrásaink voltak, de így is biztosítottuk az irodahasználat, a heti állandó ügyeleti idő, a legszükségesebb kiadások fedezetét. Mindenki önkéntes formában segíti a munkát, így biztosítva a megyei szövetség működését. Jó kapcsolatokat ápoltunk a szomszéd megyékkel. Természetjáró találkozókat szerveztünk, valamint 2-3 olyan – többfordulós - vetélkedőt is az évek folyamán, amelyet általános és középiskolás fiatalok számára hirdettünk meg Somogy, Tolna és Baranya megyékben. 2017-ben, kiadói támogatással megjelentettük a Mecsek Természetjáró Kalauza utoljára 2002-ben megjelent, átdolgozott kiadását. Túravezető-képzésünk a hagyományok szerint 2-3 évente új túravezetőket adott a munkához, és 2018-ban –az új kihívásoknak is megfelelve – jelzésfestő vezető képző tanfolyamot is szerveztünk.

 

Elnöki pályafutásod alatt mi jelentette a legnagyobb kihívást?

 

T.K.: A kezdeti években az Magyar Természetjáró Szövetség (folytatásban MTSZ) és általában a civilség is, az útkeresés időszakát élte. Az állami és önkormányzati támogatások megszűntek - részben törvényi változások, másrészt a gazdasági nehézségek miatt. A megyei szövetségek működését még az is nehezítette, hogy az MTSZ a tagsági jogviszonnyal kapcsolatban is átalakította az alapszabályát, amely hátrányosan érintette a megyei szövetségeket. Azelőtt az egyesületi tagság „érvényesítés”-t fizetett, amit a megyei szövetségnél rögzítettek, s amelynek egy része a megyei szövetségeknél maradt, hogy segítse a megyei szintű feladatokat, ill. a megyei szövetség működését.

Elnökségem első három évében az MTSZ vezetősége is gyakran változott, olykor a szervezet léte is bizonytalanná vált. Később (2012-től) a helyzet kissé kiszámíthatóbbá vált. Együttműködési megállapodás alapján a működés minimális szintjét segítette az MTSZ, de aztán ez is megszűnt, majd az utóbbi években már pályázati lehetőséget biztosít az MTSZ – a tagszervezeteinek olykor programokra, olykor működésre. Azonban – valljuk be – ma a megyei szövetségek működése, léte kizárólag a saját tagsága akaratán múlik. Az MTSZ érvényes dokumentumtára (alapszabály, szervezeti-és működési szabályzat stb.) nem tesz említést (nem vesz tudomást) a szervezet megyei szintjéről. Néhány – még hozzáférhető -szabályzat utal a létükre, és feladatot társít a megyei, területi szervezetekhez, de ez inkább több problémát okoz, mintsem segítséget jelentene.

Melyik szakmai eredményre vagy a legbüszkébb?

T.K.: Az országos helyzetet tekintve nem túlzás azt állítani, hogy az is eredmény, hogy a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséget meg tudtuk őrizni. Él, működik, jelenleg 18 tagszervezettel, a megye területét lefedő, kiváló egyesületekkel, azokban mintegy 7-800 szervezett természetjáróval. Úgy érezzük, hogy vannak területek, amelyekben az MTSZ célkitűzéseit, feladatait hatékonyabban lehetne megvalósítani, ha az MTSZ támaszkodna a megyei szinten felhalmozódott tudásra, tapasztalatra. Mi itt a megyében nyilvántartjuk a jelzett turistautakat, a képzett túravezetőket, minősítési- és kitüntetési rendszerünk van. Támogatjuk az új szerveződéseket, tagszervezeteink érdekében is kapcsolatot tartunk a területi, megyei hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, a Mecsekerdő Zrt-vel és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal.

A folytatásban mivel töltöd majd a szabadidődet?

T.K.: Amíg szellemi és fizikai képességeim engedik, szeretnék továbbra is hasznos lenni a szervezett természetjárás szolgálatában. Többet túrázom majd – a Dráva TSE tagjaként is-, de a megyei szövetségtől sem távolodom el. Egyrészt –igény szerint - támogatom az új elnök munkáját, másrészt évente 2-3 nyílt túra vezetését vállalom a jövőben is.  Egy ideig még részt veszek az MTSZ Oktatási Bizottság munkájában is, ahol éppen az MTSZ oktatási rendszerének megújításán, korszerűsítésén dolgozunk. Családom, barátaim számára is vannak ígéreteim a jövőre vonatkozóan, de ezek is a természetjáráshoz kötődnek. Számomra mindig örömforrás volt a természetjárás. Hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz.

 

Tóth Klára és Schóber József, a BMTSZ volt és jelenlegi elnökeSchóber József, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke

Hogyan mutatnád be magad természetjáróként?

Schóber József: Pályakezdő pedagógusként tanítványaimmal gyakran kirándultunk a Zselic keleti lankáin, sorkatonai szolgálatom alatt pedig sokat tartózkodtam „terepen”. Ekkor érlelődött meg bennem a gondolat: ha leszerelek, tanítványaimmal rendszeresen, szervezetten túrázok. 1988-ban az iskolai sportkör keretein belül természetjáró csoportot hoztunk létre a Mindszentgodisai Általános Iskolában. Ebben az évben saját szervezésű túrákon ismerkedtünk a Mecsekkel, a Zseliccel. A következő évektől a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség szervezésében megyei táborokban, teljesítmény-túrákon, túraversenyeken, városismereti versenyeken vettem részt tanítványaimmal. A természetjáró csoport 1994-től bekapcsolódott a gyalogos vándortábori mozgalomba. A két központi szervezésű tábort még kilenc saját szervezésű vándortábor követte.  Az Ormánságban, a Kelet-Mecsekben és a Balaton körül megvalósult kerékpáros táborok is nagyon népszerűek voltak.  1995-ben bronz- majd ezüstjelvényes (1998) túravezetői minősítést szereztem. A Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészete támogatásával 2013-ig - minden ősszel-, helyi természetjáró akadályversenyt rendeztünk: „Zselic csücskében” néven. 2003-ban "Mecseki Erdőkért" díjban részesültem. Tanítványaimmal szép eredményeket értünk el városismereti vetélkedőkön, előkelő helyeket szereztünk a  "Fekete István nyomában" természetismereti emlékversenyen,  valamint egyéb elméleti- és túra versenyeken. A kilencvenes évek közepétől megyei szövetség szervezésében nyílt túrákat vezetek. Két éve a „Vándormadár Természetjáró Baráti Kör” tagja, túravezetője, 2021. februártól pedig a Dráva Természetbarát Sport Egyesület tagja vagyok.

 

Tóth Klára a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség leköszönő elnökétől vetted át a stafétabotot. Hogy látod a szövetség jövőjét?

S.J.: A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség rendkívül gazdag „turista múlttal” rendelkezik. Tisztelettel gondolok az elődökre, akik sokat tettek a baranyai természetjárás országos elismertségéhez. A gazdag hagyományok arra köteleznek, hogy a hosszú évek alatt kialakult jó gyakorlatokat megtartva a mai kor elvárásait is figyelembe véve fejlődjünk. A megtartva megújulás stratégiájának vagyok a híve. Továbbra is a természetjárás, a természetbarát szemlélet népszerűsítése a fő célunk és feladatunk.  Mindennek a módszereit és tevékenységeit alaposan átgondolva, csapatmunkával, a partneri kapcsolatok erősítésével tudunk előrelépni. A megyei szövetségnek a jövőben is koordinációs, szervező, tájékoztató, kapcsolatépítő szerepe van és lesz. Többek között koordinálja a megye természetjárásának éves programját, a technikai munkákat, a jelvényszerző mozgalmakat. Szervezi, tervezi a nyílt túrákat, az oktatást. Tájékoztatja és kapcsolatot tart 18 tagszervezettel, szinte egyedülálló módon megyei turista újságot ad ki, Mecsek Híradó néven. A szövetség jól működő honlapot tart fenn és működtet.

Milyen feladatok várnak rád?

S.J.: Már hónapok óta közösen dolgozunk Tóth Klára elnök asszonnyal és az elnökség tagjaival: Nagy Balázzsal és Strasser Péterrel. A feladatok átvétele, a szövetség működésének megismerése mellett közösen tervezett-szervezet programok előkészítésében, szervezésében dolgozunk együtt. Nagy segítséget jelent, hogy Both Viktória vállalta a titkári feladatok ellátását. Ez a mindennapi, operatív feladatok színvonalas ellátásában minőségi javulást jelent. Alapvetően csapajátékos vagyok. Ennek szellemében szeretnék tevékenykedni, széleskörű összefogást, kölcsönös jó viszonyt kialakítani partnerszervezeteinkkel.


Megyénkben a szervezett természetjárók átlagos életkora egyre magasabb, turistaközösségeink elöregednek. Pedagógusként és vezetőként közép- és hosszútávú céljaim között szerepel: az iskoláskorú korosztály és a családok köréből minél több – a természetben felelősen viselkedő, biztonsággal túrázó - fiatalt és fiatal felnőttet vonjunk be a szervezett természetjárásba. Ennek módszertanát – a más szervezetek vagy éppen tagszervezeteink körében jól működő gyakorlatok megismerésével, átvételével -az elnökség tagjaival szeretnénk kidolgozni. Még ez évben szeretnénk a középiskolások és általános iskolások körében „kéktúra klub(ok)”-t elindítani.

Feladataimat így összegezhetném: azon kell dolgoznom, hogy a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség a „megtartva megújulás” stratégiáját figyelembe véve továbbra is központi szerepet vállaljon és töltsön be a megye természetjárásának szervezése, tervezése, koordinálása, a tájékoztatás és kapcsolatok fejlesztése terén.

És végül: 2021. szeptember 18-án Dobogókőn, Tóth Klára távozó elnök asszony - mint utódját - bemutatott Thuróczy Lajos bácsinak. A Magyar Természetjáró Szövetség tiszteletbeli elnöke többek között azt mondta nekem: a baranyai természetjárás mindig az első öt között volt az országban, ez kötelez, ezt mindig tartsa szem előtt munkája során. Majd sok sikert kívánt munkámhoz. Kellenek-e ennél hatásosabb „feladattudatot” erősítő szavak? Kell-e ennél nagyobb motiváció?


A Magyar Természetjáró Szövetség elnöksége, munkatársai és önkéntesei nevében köszönjük szépen Tóth Klárának a hazai természetjárásért végzett áldásos munkáját, Schóber Józsefnek pedig sok sikert kívánunk elnöki feladataihoz!


MTSZ Országos Központ

fotó: Schóber József

Cikk első megjelenése: 2021-10-06 15:38
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 170 regisztrált felhasználó
 • 2 480 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 2 esemény
 • 3 117 megjelent cikk, hír
 • 270 belső oldal
 • 2 286 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter