2022. január 27., csütörtök - Angelika
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Igazgatói tájékoztató

A 2011. június 4. és szeptember 17. közötti időszakról
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
A szeptember 17-i elnökségi ülésre készített beszámoló.
A Garancsi István miniszterelnöki megbízott úrnak küldött levél itt olvasható:
2011-09-17-Eln-Garancsi_levél.pdf

 Kérem, engedjék meg, hogy a szokásoknak és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően tájékoztassam Önöket az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.
 
Bevezető
 
Június 4-én ülésezett utoljára a Magyar Természetbarát Szövetség Elnöksége. Az azóta eltelt negyed év során mozgalmas időszakot élt meg szervezetünk. Lezajlott a Gyalogtúrázók Országos Találkozója, sikeresen zárult az OKT50 két hónapos programja, véget ért a közel két éve zajló Év Vidéke programsorozat, hogy csak a legnagyobb eseményekről szóljunk.
 
A nyár és a kora ősz nem csak a természetjáró programok miatt volt mozgalmas, de számos szakmai találkozó, útkereső megbeszélés, kiállítás megnyitó és kiadvány megjelentetés színesítette az elmúlt időszakot. Mindeközben folyamatosan végeztük a napi szolgáltató és az alapteremtéssel (pályázatfigyelés, pályázatírás, egyéb források felkutatása) kapcsolatos tevékenységünket. Ezekről szól igazgatói tájékoztatónk, amely a szokott tagolásban mutatja be az elmúlt időszak eseményeit.  
 
Létszám
 
A féléves létszámadatok a tájékoztató készítésének időpontjában még nem állnak rendelkezésünkre, ezeket az elnökségi ülésen helyben kiosztott anyagként mellékeljük. Sajnos, régi jó szokás szerint, több megye megkésve és sokszor hiányosan küldte el a kért információkat. A létszámokkal kapcsolatosan annyit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a szövetség taglétszámának fogyása nem állt le, csak lelassult, s ezen csak szépíteni tud az a tény, hogy az elmúlt időszakban számos új szervezet jelezte csatlakozási szándékát az MTSZ-hez. Ennek ugyanis az volt az oka, hogy egy vidékfejlesztési pályázat elbírálása során előnyt élveztek azok a szervezetek, amelyek országos szövetségünk tagjaként adták be pályázatukat. Valószínűleg ezek a szervezetek hosszútávon nem fognak aktív, természetjárással kapcsolatos tevékenységet folytatni.
 
Pénzügyi helyzet
 
Az igazgatói tájékoztató pénzügyi fejezetében általánosságban szólunk az elmúlt időszak gazdálkodásával kapcsolatos eseményekről. A tájékoztató mellékleteként helyben kerül kiosztásra Nyalka Márta könyvelő összeállításában a költségvetés aktuális helyzetét bemutató táblázat. Itt kell megjegyeznünk, hogy mind az Ügyvezető Elnökség, mind Szabó Imre elnök úr, Pusztay Sándor elnökhelyettes és Duró Imre igazgató rendszeresen, az utóbbiak szinte heti rendszerességgel egyeztették a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, követték nyomon a tervezett költségvetés alakulását.
 
1. Bevételek:
a.,  A tervezettnél jóval később érkeztek be azok a források, amelyek az első félév gazdálkodásának fedezetéül szolgáltak volna. Itt elsősorban a különböző elnyert pályázati pénzekről beszélünk, s ezek közül is elsősorban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatása első részletének csúszását éreztük meg a legjobban. Az első félévet csak egy 2,5 millió forintos kölcsön segítségével tudtuk átvészelni. Erre annál is inkább szükségünk volt, mert Nagyné Kárpáti Tímea végkielégítésével és egyéb bérjellegű kifizetéseivel kapcsolatos kiadásaink felemésztették tartalékainkat.
 
b., A nyár folyamán végül is megérkezett bankszámlánkra a NEFMI 7,2 millió forintos támogatás első részlete, amelynek első, 6 millió forintos részéből 1.280 ezer forintot NAV (APEH) tartozásunk miatt közvetlenül az adóhatóság számlájára utaltak.
 
c., Megérkezett az NCA-tól a működésre elnyert 2.300 ezer forintos támogatás is, amellyel szeptember 30-ig kell elszámolnunk. Itt jegyezzük meg, hogy másik két NCA-s pályázatunkat: a Dobogókői 3 napos tréningre, és a Természetbarát Híradóra beadottakat, elutasította az illetékes szakkollégium.  
 
d., Az elszámolást és a hiánypótlást követően megkaptuk az NSZSZ közreműködésével lebonyolított NEFMI pályázat második (950 ezer forintos részletét is) így ezt a pályázatot lezártnak tekinthetjük.
 
e., A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiírására beadott rendezvénypályázatunk, amelyet Fejér és Borsod megyével közösen valósítunk meg, szintén sikeres volt: 2.300 ezer forintos támogatást nyertünk. Ez a pályázat a szerződéskötés stádiumában van.
 
f., A pályázatok fejezetben még szólni fogunk a beadott Zöld Forrás pályázatról, amelynek hiánypótlásán túl vagyunk és a formai bírálat eredményét várjuk. De később részletezzük még a Szlovák-Magyar határon túli együttműködést célzó pályázatunk is, amely készülőfélben van. Reméljük, hogy ezzel nem járunk úgy, mint a tervezett KEOP pályázatunkkal, amelyet több hetes munka után végül is nem tudtunk beadni, mert a pályázati kiírást időközben felfüggesztették.  
 
g., Reméljük szeptember végéig beérkezik az Ágasvári Turistaház eladásából származó 1.500 e Ft-os vételár idei részletének hátraléka (1 millió Ft.) is.
 
h., A bevételi oldalon kell megemlítenünk, az OKT50 jubileumi vándorlás befizetéseiből származó közel 600.000 Ft-os összeget, amely persze messze nem fedezi a programmal kapcsolatos kiadásokat.
 
i., A bevételek sorában említjük meg, hogy az Osztrák Intézet negyedévente rendben fizeti a bruttó 2.500 e Ft-os bérleti díjat.
 
j., Ebben az időszakban a tagdíj bevételek már és /még nem képeznek jelentős forrásokat, hiszen zömük az első negyedévben beérkezett, s szokás szerint több tagszervezetünk tartalékol, s csak az utolsó negyedévben hajlandó az érvényesítési díjakat átutalni.
 
k., Értékcikkből beérkezett bevételeink fedezik az Országos Központban felmerülő napi kiadásainkat. 
 
2. Kiadások:
 
a., A kiadások sorában elsőként azt emeljük ki, hogy sem az adóhatóság felé, sem beszállítóink felé nincsenek tartozásaink. Így kifizettük a végkielégítést, a béreket és járulékokat, a havi bérleti díjat, a könyvelés költségeit, sőt a kölcsön törlesztését is megkezdtük (500.000.- Ft)
 
b., Az Osztrák Intézetnek bérbe adott székház fűtéskorszerűsítésére 400.000.- Ft-ot költöttünk, reméljük, megszűnnek a bérlő előző fűtési szezonban felmerült panaszai.
 
c., A Közgyűlésen ígérteknek megfelelően megkezdtünk az 50.000.- Ft-os szakasztámogatások kifizetését, amelyekkel az egyes szervező megyék, illetve tagszervezetek munkáját honoráljuk. Itt kell elmondanunk, hogy ez alól Komárom-Esztergom megye kivételt képez, hiszen Ők saját forrásaikból fedezték a szervezési költségeket, sőt, az MTSZ számlájára fizettek be ugyanilyen összeget.
 
d., Az OKT50-nel kapcsolatos egyéb kiadásaink között meg kell említenünk a kiadványok, kitűzők, emlékplakettek készítésének, az autó üzemeltetésének, a záró rendezvény szervezésének költségeit. Ezek nagyságrendje – mivel a végleges elszámolás még készül – előzetes becsléseink alapján háromszorosa a bevételeknek, és sajnos újra el kell mondanunk, hogy támogatást - közel ötven támogatást kérő levelünk, személyes megkeresésünk ellenére - sehonnan sem kaptunk, kivéve az Autóker Óbuda Kft., illetve Csillag Tamás ügyvezető úr által biztosított Toyota gépjárművet.
 
A pénzügyi helyzet összefoglalásaként annyit érdemes előrevetítenünk, hogy amennyiben az összes várható bevételünk beérkezik, és nem jelenik meg rendkívüli kiadás, teljesíteni tudjuk az éves költségvetést, s szűkösen bár, de nulla közeli szinten zárjuk a 2011. évet. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a következő esztendőben, különösen év elején, az ideihez hasonló likviditási problémákkal fogunk küzdeni. 
 
Szervezeti élet
 
A szervezeti élet címszó alatt az ügyvezető elnökség üléseit, a később felsorolásra kerülő országos rendezvényeinket, tagszövetségeink és tagszervezeteink programjait emeljük ki. Itt kell szólnunk a „Hogyan tovább MTSZ?” kapcsán elindult közös gondolkodásról, amelyet megakasztott a három napos dobogókői konferencia megrendezésére beadott pályázatunk elutasítása, a Garancsi István miniszterelnöki megbízott vezetésével zajló turizmusfejlesztési programmal kapcsolatos egyeztető munka, és a civil szervezeteket érintő várható törvényi változások. Az Ügyvezető Elnökség döntése értelmében ezeket a makrokörnyezeti tényezőket is figyelembe kell venni az új stratégia, alapszabály, működési szabályzat megalkotása során, s mivel ezek még kialakulóban vannak feltétlenül meg kell várnunk, hogy mit hoz 2011. ősze.
 
A szervezeti élet fontos részterülete az oktatás és képzés, ezen belül is a túravezető képzés reformja, amelynek kidolgozásával ifj. Farkas Györgyöt bízta meg az Elnökség, és a Közgyűlés. Reméljük, hogy jövő év közepétől már az új rend szerint indulhatnak a szövetség képzési programjai.
 
E címszó alatt is megemlítjük a szlovák partnerszervezettel kialakított kapcsolatunk ápolását célzó találkozót, amelyen Pálmai Vencel képviselte a szövetséget és az EKE találkozó is, amelyen Pusztay Sándor elnökhelyettes vett részt. 
 
Alapteremtés, pályázati munka
 
A pénzügyi helyezet részletezésekor már szóltunk alapteremtő munkánk sikereiről és kudarcairól, így most csak két dolgot szeretnék kiemelni: a beadott Zöld Forrás pályázatot és a Szlovák -Magyar határon túli együttműködés programját. 
 
A Zöld Forrás pályázatot „Kincsek a határban, kincsek a hazában” címmel, Németh Imre közreműködésével készítettük el, s célja az Országos Kék Túra útvonalán egy olyan értékleltár, „kincses térkép” elkészítése, amelyre építve elindíthatunk egy kincskereső játékot, a túra útvonalának, látnivalóinak népszerűsítése érdekében. Programunk elsősorban a fiatalokat, illetve a kisgyerekes családokat célozza.
 
A készülőfélben lévő szlovák-magyar pályázatunk az Év vidéke program folytatásaként valósulna meg, hiszen az abban megfogalmazott tapasztalatokra, következtetésekre építve egy közös vidék- és turizmusfejlesztési programot valósítanánk meg. A pályázat beadási határideje október közepe, így csak remélhetjük, hogy elegendő időnk lesz arra, hogy elkészüljön ez a monstre pályázati program. Az ügyvezető elnökség döntését megfontolva, pályázatíró cég segítségét fogjuk igénybe venni, mert a szövetségnek ilyen nagyságrendű munka elvégzésére nincsenek kapacitásai.  
 
Projektek
 
A Hogyan tovább MTSZ ? és a Túravezető képzés reformja című projektjeink végrehajtását az ügyvezető elnökség döntése alapján az év végéig elnapoltuk, mert mind a törvényi feltételek, mind a turizmustámogatási rendszer átalakulóban van, s így meg kell várnunk a környezeti feltételek alakulását az új alapszabály, szervezeti és működési szabályzat, valamint képzési szabályzat kidolgozásához.  
 
Az elmúlt hónapokban, éppen az OKT50 program során, vagy a Mecsek Egyesületnél szerzett tapasztalatok, illetve a már a fentebb említett szlovák -magyar pályázat kapcsán az ügyvezető elnökség elfogadta azt a javaslatot, amely szerint a jövő évben Rockenbauer Pál halálának 25. évfordulója tiszteletére a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán egy egyhónapos vándorlást hirdetünk. Második nagyprojektként megvalósítjuk a szlovák-magyar pályázatban megfogalmazott célokat és feladatokat, és a 2012-es esztendő harmadik kiemelt programjaként a következő esztendőt a Források és szent kutak évének szenteljük. Mindhárom jövő évi nagyprojektünk komoly szakmai kihívást jelent, és az OKT50-hez hasonló összefogást és rengeteg önkéntes munkát igényel szövetségünk tagjaitól. 
 
 
Rendezvények
 
Az elmúlt időszak három nagy rendezvényéről már szóltunk, így a GYOT, az OKT50 és az Év vidéke programot is említettük. Mindhárom rendezvényt nagy tömegeket mozgató, sikeres programként zártuk, s úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhetően sokat javult szövetségünk külső megítélése, szakmai presztízse és kapcsolatrendszere is.
 
E címszó alatt elmondhatjuk még, hogy a vizsgált időszakra esett a jósvafői barlangász találkozó, a sárospataki TEGYOT – TEDOT, a Túróczszentmártonban rendezett szlovák-magyar találkozó, az Országos Tisza Túra, a mészkemencei kisrégiós természetbarát találkozó, és a Győrben rendezett Dunántúli Természetbarát Vezetők Találkozója is.
 
Képzések
 
A nyári időszakban, a Túravezető képzés reformjának előkészítésén dolgoztunk ugyan, de központi szervezésű képzési program nem valósult meg, s a Dobogókőre tervezett három napos képzés is elmaradt NCA pályázatunk elutasítása miatt. Ettől függetlenül, az elkövetkezendő hónapokban több egynapos képzés keretében igyekszünk kielégíteni az ezen a területen megfogalmazott igényeket.  
 
Kiadványok
 
Az OKT50 programhoz kapcsolódóan megjelent kiadványok sorát gazdagítja a szeptember 24-én, Dobogókőn megjelenő képes beszámoló is, amely a két hónapos vándorlás útvonalát, eseményeit idézi fel, színes beszámolók és fotók segítségével.
 
Kapcsolatok
 
Ezen a területen fontos megemlítenünk az OKT50 útvonala mentén kialakult civil vállalkozói és önkormányzati kapcsolatainkat, az új szlovák-magyar pályázat előkészítése során megtalált partnereinket, s a sportirányítás képviselőivel elmélyülő szakmai kapcsolatainkat is. Itt kell szólnunk arról is, hogy a turizmus támogatásának új rendszerét kiépítő Garancsi István úrral több vezetőnk is jó kapcsolatokat ápol, így joggal remélhetjük, hogy a jövőben komoly szerepet kap szövetségünk az új struktúra kialakításában.   Jól működő szlovák kapcsolataink mellett ki kell emelnünk az NFI-vel való jó együttműködésünket, és Pusztay Sándor elnökhelyettes úrnak is köszönhetően erősödő EKE kapcsolatainkat is. 
 
Infrastruktúra
 
Infrastrukturális fejlesztéseink közül a NEFMI pályázathoz kapcsolódó szabadtéri játékok elkészítését említhetjük, de külön szólnunk kell a Bajcsy-Zsinlinszky úti székház fűtéskorszerűsítési munkálatairól is. 
 
Az elmúlt év során bebizonyosodott, hogy a székház fűtésrendszere felújításra szorul, ezért az év elején felújítattuk a kazánokat, s az elmúlt hetekben lecseréltettük a radiátorok szelepeit, és két új radiátort szereltettünk fel. Ennek köszönhetően 400 ezer forint értékű beruházást hajtottunk végre székházunkban, amely reményeink szerint hosszútávon biztosítja a bérleti szerződésben megfogalmazott követelmények teljesülését. 
 
 
Budapest, 2011. szeptember 6.
 
 
 
                                                                                                          Duró Imre
                                                                                                           igazgató
Cikk első megjelenése: 2011-09-14 23:44

Kapcsolódó túramozgalmak

Kapcsolódó fórum téma

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 131 regisztrált felhasználó
 • 2 463 hírlevél előfizető
 • 345 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 15 esemény
 • 3 038 megjelent cikk, hír
 • 284 belső oldal
 • 2 265 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter