2022. november 30., szerda - András, Andor
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

A Szent István Turista Vándorlás évfordulója – 2. rész

80 éve indult az első túra a keleti határszélen lévő Tolvaj-hegyről
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
1938 márciusában a huszonöt éves Magyar Turista Szövetség legnagyobb megmozdulása vette kezdetét, amikor a megvalósulás stádiumába jutott a hosszú hónapok, sőt majdnem évek óta szakadatlanul tartó előkészítő munka, amelyhez hasonlót még nem jegyeztek fel a turistaság annaleseibe. A szövetség Hivatalos Értesítőjének áprilisi számában meg is említették: szeretnék, „ha ez a turista országvándorlás nem múlnék el nyomtalanul”, amit az MTSZ jubileuma és az államalapító Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából az országos kék jelzésen megtettek.

Hogy ennek mi, késői utódok szintén eleget tegyünk, szó szerint felidézzük a vándorlás kezdetéről a kornak megfelelő hazafias stílusban írt beszámolót, amely Polgárdy Géza MTSZ-ellenőr tollából akkor megjelent. Illusztrációkként Szűcs Gábor, MÁV mérnök (későbbi főtanácsos) korabeli felvételeit is közöljük, aki a vándorlás során a legtöbb túranapot teljesítők, és – nem mellesleg – a szövetség erre az alkalomra meghirdetett fényképpályázata nyerteseinek egyike volt. Halála után az özvegye a túrákon készült fotóit megőrzésre és felhasználásra dr. Vízkelety Lászlónak ajándékozta, amelyeknek a dokumentarista megemlékezés érdekében történt átengedéséért ezúton is köszönetet mondunk a Kéktúrát újraindító Lokós Laci bátyánk családjának.

Az ország két széléről indult, több mint két hónapig tartó vándorlás résztvevői csak a hétvégeken és az ünnepnapokon gyalogoltak. Több településen megemlékezéseken is részt vettek, amelyek közül a jelentősebbekről beszámolók is megjelentek.

Az előző részben emlékeztünk meg a nyugati határszélen lévő Írott-kőről 1938. március 20-án történt ünnepélyes indításról, most pedig olvassuk a következő hétvégén, a keleti határnál történteket.

… - …
 

Sátoraljaújhely, 1938. március 25–27.

          Még csütörtökön este megérkeztek Sátoraljaújhelyre a Szent István-túra résztvevői. Dr. Zsitvay Tibor vezetésével érkező pesti turistákat Dr. Tóth Dezső törvényszéki elnök, a MTE Hegyaljai Osztályának elnöke, Dr. Orbán Kálmán polgármester és Dr. Mattyasovszky Kálmán vármegyei főjegyző a helybeli turisták társaságában fogadta. Az est folyamán a társaság közös vacsorán vett részt, amelynek fénypontja Dr. Zsitvay Tibor beszéde volt. Hálás szívvel köszönte meg a szíves fogadtatást és meleg szavakkal emlékezett meg arról, amikor 32 évvel ezelőtt, mint nemes apród a hazatérő Nagy Fejedelmet: Rákóczi Ferencet kísérte Újhelyen keresztül Kassára örök pihenőre. A magyar Felvidék levegője – mondta – visszaidézi a felejthetetlen emléket, amikor a magyarság és tótság testvéri együttérzéssel hódolt a fejedelmi halottnak és vele a hazatérő kuruc hősök porainak. A népek önrendelkezési jogának megcsúfolásával elszakították tőlünk a gyönyörű Felvidékünket, de az újraéledő tavasszal erősbödik hitünk a nemzet élniakarásában. Az igazi magyar önrendelkezés útját járják a Szent István-túra résztvevői és a sokat vérző Sátoraljaújhelybe, útjuk kezdetén turista hittel és magyar szívvel tesznek hitet a magyar feltámadás mellett. A zúgó tapssal fogadott beszéd után Dr. Orbán Kálmán a város közönsége nevében köszöntötte a turistavendégeket. Martos Viktor a MKE nevében üdvözölte a jubiláló MTE Hegyaljai Osztályát.

          Pénteken reggel a túra résztvevői Pusztafaluba utaztak, majd onnan a túra kiinduló pontjára, a trianoni határon fekvő Tolvajhegyre mentek, ahol leventék, gyönyörű népviseletbe öltözött falusiak és a derék pusztafalusi dalárda részvételével lélekbemarkolóan szép ünnepség keretében nyitották meg a Szent István-vándorlás keleti szakaszát.Dr. Zsembery Gyula átadta a remekbe faragott vándorbotot Dr. Zsitvay Tibornak, aki a napsütötte hegyek festői környezetében pompás beszéd kíséretében indította el a vándorlást. A vándorbotot átvevő Dr. Tóth Dezső, a túravezetők nevében tett fogadalmat, hogy a Szent István-vándorlást a magyar és turista névhez méltóan fogják vezetni, majd a társaság a Tolvajhegy szerpentinjén megindult lefelé. Innen a Füzéri várhoz vonultak, ahol Csányi Károly egyetemi rk. tanár tartott a magyar várak fejlődéséről és a Füzéri várról előadást. Onczay László a Károlyi-uradalom jószágkormányzója vezette fel az érdeklődőket a várba, majd az uradalom által engedélyezett és kitűnően vezetett turistaúton folytatta a társaság túráját Füzérkomlósra. Füzéren a római katolikus plébános üdvözölte a túra résztvevőit, míg Nyiri községben a református tiszteletes mondott imát és Isten áldását kérte a vándorlás résztvevőire. Kisbózsván át Pálháza községig a turisták felvonulása valóságos diadalmenet volt, minden községben a hősi emléknél magyar ruhás leányok, ünneplőbe öltözött felnőttek és egyen ruhás leventék fogadták az érkező turistákat, s a községek tót lakossága olyan lelkesedéssel üdvözölte a vándorlás résztvevőit, mint ahogy annak idején Rákóczi zászlói alá sorakozhattak. Mindenütt megkoszorúzták a hősi emlékeket, majd tovább vonultak. Egyik csoportjuk Pálházán szállt meg, míg nagyrészük éjjeli szállásra Sátoraljaújhelyre utazott.

          A vándorlás második napján a túrázók egy része Pálházáról Szeremley Ilona (MTE Debreceni Osztály) vezetésével tekintették meg és megkoszorúzták Kazinczy Ferenc sírját. A többiek Sátoraljaújhelyen várták be a gyaloglókat s valamennyien együtt vettek részt a MTE Hegyaljai Osztályának rendkívüli közgyűlésén, amelyen a megye és a város képviselői is megjelentek. A közgyűlés után a pályaudvaron várták be az érkező pesti gyorsvonatot, amely a vasárnapi túrán résztvevőket hozta. Az érkezők tiszteletére a város díszvacsorát rendezett, amelyen a polgármester és még számosan mások mondtak felköszöntőket.
          Vasárnap – a vándorlás harmadik napján – az istentiszteletek után, két különböző úton oszlottak meg a túra résztvevői. A társaság egyik része Mihály Jenő vezetésével a Magashegyre kapaszkodott fel a Szél József-kilátó érintésével, a másik csoport a Magyar Kálváriát, a 14 megszállott területi város stációit tekintette meg és az Országzászlót koszorúzta meg Dr. Zsembery Gyula vezetésével. A két csoport a Nagynyugugodónál találkozott, majd később a Bonckútnál ebédpihenőt tartott. A gyalogút vasárnapi szakasza Sárospataknál ért véget. A hét köznapjain a helybeliek vitték tovább a Szent István-túra vándorbotját Boldogkőváraljára.… - …

Ugyanekkor a nyugati szakaszt járó turisták március 24-én (csütörtökön) utaztak Kőszegre, ahol részt vettek Kovács Ferenc előadásán. Március 25-én (ünnepnap) Fábián Miklós túravezetővel bejárták a Kőszeg – Ilona-völgy – Acsádi erdő – Ölbő – Sárvár szakaszt, majd este ismét Kovács Ferenc előadását hallgatták meg. Másnap, szombaton, a Sárvár – Herpenyő-hegy – Gércei Nemes-hegy útvonalon jutottak el Káldig. Innen vasárnap Bögöte érintésével a Türjei erdőn keresztül Türjébe mentek, ahol délután felszálltak a Budapestre induló vonatra.
… - …

Az évforduló kapcsán felidézzük a kék jelzés létrejöttének történetét, és az azon szervezett országos megmozdulás szervezésének előzményeit is. Igyekszünk majd eloszlatni néhány olyan tévhitet is, amik az 1938-as vándorlás és a Kéktúra kapcsán itt-ott forrásmegjelölés nélkül megjelentek, és amiet ezek alapján a média tovább terjeszt.

Tehát lesz még miről olvasni itt…

Előző rész: a vándorlás elindítása a nyugati határszélen.

Összeállította: Kunos Gábor
Cikk első megjelenése: 2018-03-25 09:35

Kapcsolódó túramozgalmak

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 170 regisztrált felhasználó
 • 2 480 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 2 esemény
 • 3 113 megjelent cikk, hír
 • 270 belső oldal
 • 2 286 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter