2021. április 23., péntek - Béla
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Az ügyvezető elnökség döntései (2008 - 2011, ÜGYVEH 1 - 124)
Magyar Természetjáró Szövetség

Az ügyvezető elnökség döntései (2008 - 2011, ÜGYVEH 1 - 124)

A Magyar Természetbarát Szövetség Ügyvezető Elnökségében született határozatok tára

Minta:

Határozat száma (Határozat dátuma)
Határozat
ÜGYVEH-1 (2008.11.04.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy minden hónap első csütörtökén 10.00-kor tartja az ülést az MTSZ központjában.

ÜGYVEH-2 (2008.11.04.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta Duró Imre személyét az igazgatói állás betöltésére, határozatlan időre.

ÜGYVEH-3 (2008.12.04.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazattal elfogadta az új Természetbarát Turista Magazin kiadását, illetve ennek a feladatnak az elvégzésére Pusztay Sándort bízta meg.
ÜGYVEH-4 (2009.01.22.)
Az elnökség elfogadta a javaslatot, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a következő ügyvezető elnökségi ülés február 21.-én 10.00 órától lesz megtartva.

ÜGYVEH-5 (2009.01.22.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az egyesületi címlista a szövetségen belül – írásos megkeresés alapján – az Ügyvezető Elnökség döntése után adható ki.
ÜGYVEH-6 (2009.02.21.)
Az ügyvezető elnökség a következő ülés időpontját illetőleg 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy március 19-én 10.00 – 13.00 óráig lesz megtartva a következő ülés. 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
ÜGYVEH-7 (2009.03.19.)
Az ügyvezető elnökség úgy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy támogatja a nem kizárólagos tagsági viszont.

ÜGYVEH-8 (2009.03.19.)
Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv a közhasznúságnak megfelelő jegyzőkönyvi formátumban, a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kér az ügyvezető elnökségi ülés határozatairól.

ÜGYVEH-9 (2009.03.19.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a tagsági viszonnyal kapcsolatos alapszabály módosítását Szabó Imre összegzése alapján elfogadta.

ÜGYVEH-10 (2009.03.19.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Pusztay Sándor előfizetői hálózat szervezésének tájékoztatását. 
ÜGYVEH-11 (2009.04.30.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megbízza Szabó Imrét, hogy kezdje el szervezni az MNV Zrt. által kiírandó pályázathoz a Magyar Természetbarát Szövetség részvételével létrejövő projekt céghez azt a befektetői konzorciumot, akik az alapfeladattal és az alap céllal megegyező fejlesztésekben érdekeltek.  A szövetség hosszú távú működésében, és anyagi biztonságának megteremtését megtartva hozzá tudnak járulni a terület  fejlesztéséhez és ezáltal létrejövő céggel pedig a tárgyalások befejeztével az ügyvezető elnökség későbbi döntésének megfelelően benyújtásra kerül a pályázat. 

ÜGYVEH-12 (2009.04.30.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2012-től kezdődően lépcsőzetesen bevezetendő és későbbiekben elfogadandó mértékű tagdíjemelést tart elfogadhatónak.

ÜGYVEH-13 (2009.04.30.)
A május 22-i elnök konferenciára az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség képviseletével Bornemisza Miklóst bízza meg.

ÜGYVEH-14 (2009.04.30.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag határozott az NSZSZ tisztújító közgyűlésén az MTSZ képviseletében  4 főt delegáltat. A következő személyeket bízza meg: Ispanovity Mártonné, Kovács Tamás, Pusztay Sándor és Duró Imre. A cél, hogy (1 alelnöki poszt, 1 elnökségi tag, illetve 1 felügyelői bizottsági tag jusson be a fent említett delegáltak személyében.)

ÜGYVEH-15 (2009.04.30.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Duró Imre munkaszerződés módosítása elvi akadályát nem látja, amennyiben a munkajogi törvénynek megfelel.

ÜGYVEH-16 (2009.04.30.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a közgyűlést követően az elnökség foglalkozik az alapszabállyal, illetve az SZMSZ-el, amelyben kezelni szeretné a már korábban felmerült egyéni tagság kérdését, csakúgy, mint a közvetlenek, illetve a delegálás témakörét illetőleg. 
ÜGYVEH-17 (2009.05.16.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Szabó Imre tájékoztatóját, mely a Sportlétesítmények Zrt. megvásárlására kiírt MNV Zrt. pályázatáról szólt.

ÜGYVEH-18 (2009.05.16.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag úgy döntött, hogy Szabó Imre elnök urat bízza meg egy 100%-ban MTSZ tulajdonú projekt cég megalapítására.

ÜGYVEH-19 (2009.05.16.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az MTSZ benyújtja a pályázatot az MNV Zrt.-hez, és a benyújtáshoz szükséges 30 millió forint az MTSZ saját ingatlanát nem terhelő elő-finanszírozási kölcsönből fedezi, amely a későbbiekben kerül kiegyenlítésre.

ÜGYVEH-20 (2009.05.16.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a pályázati határidő lejártával a 2009. június 6-ai ügyvezető elnökségi ülésen az ügyvezető elnökség dönt, a tényleges befizetésről attól függően, hogy hány pályázó van.
ÜGYVEH-21 (2009.06.06.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás úgy döntött, hogy a szövetség 15%-os tulajdonrész megszerzésével részt vesz a Sportlétesítmények Zrt. megvételében, majd működtetésében.

ÜGYVEH-22 (2009.06.06.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás úgy döntött, hogy a konzorciumi szerződés keretében megbízza a konzorciumi partnert a megvásárláshoz szükséges forrásszervezéssel, nevesítve: a GAP 2000 Kft-t, a további 470 millió forint előteremtésével. 

ÜGYVEH-23 (2009.06.06.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás úgy döntött, hogy felhatalmazza az elnököt a Szigetvári Takarékszövetkezettől felveendő 10 millió forintos hitelszerződés aláírására, s megbízza az igazgatót és a gazdasági vezetőt a hitelfelvétellel kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésével, a szükséges dokumentumok beszerzésével.
ÜGYVEH-24 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Duró Imre igazgatónak a szövetség teljes körű irányításához, nevét mindenhol be kell jegyeztetni.

ÜGYVEH-25 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a pályázat érvénytelenségének oka miatt a letéti biztosítások és az általuk kifizetett összegeket vissza kell utalni, valamint a befektetőket tájékoztatni, amint megérkezett a támogatás, illetve a kamatról részletes információt kér az ügyvezető elnökség.

ÜGYVEH-26 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a szövetség szabályzatait át kell vizsgálni és annak megfelelően a szükséges módosításokat meg kell tenni, és a következő közgyűlés elé terjeszteni, kivéve az SZMSZ, mivel az elnökségi hatáskörbe tartozik.

ÜGYVEH-27 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a MENET pályázatról elhangzottakat tudomásul véve a november 5.-i ügyvezető elnökségi ülésre következő napirendi pontot szükséges előterjeszteni: - MTSZ fenntartható gazdálkodása és működtetése.

ÜGYVEH-28 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Természetbarát Turista Kártya megjelenésének tervezését, valamint az éves érvényesítésű fényképes kedvezményekre jogosító kártyák, amelyek egyben a szövetség tagsági viszonyát tartalmazzák bizonyos kiegészítésekkel, egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH-29 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az eredeti tagság mellett a szövetség eseményein lehetőséget kell biztosítani az új kártya promóciós eszközökkel való bemutatására.

ÜGYVEH-30 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az elhangzott módosításokkal egyhangúlag  elfogadta a II. féléves munkaprogramot, illetve üléstervet.

ÜGYVEH-31 (2009.08.06.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a novemberi ügyvezető elnökségi ülésre Hornyák Zoltán készítsen egy részletes tervet az ügyvezető elnökségnek.
ÜGYVEH-32 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a 2010. év első félévének munkatervét. 

ÜGYVEH-33 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy a napirendi pontok feltöltésre kerüljenek az internetre.

ÜGYVEH-34 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett minden olyan pályázat elindítását egyhangúlag támogatja, amely programfinanszírozásra felhasználható, beépíthető.

ÜGYVEH-35 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy a Sportlétesítmények Rt. kiírásában szereplő hivatalos iratok beszerzésre kerüljenek a pályázat benyújtásához.

ÜGYVEH-36 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Pusztay Sándor beszámolóját a turistakártya program bevezetéséről.

ÜGYVEH-37 (2010.02.04.)
Pusztay Sándor és Duró Imre megbízza Kalmár Lászlót a 100 éves évforduló program szinopszisának elkészítésére.
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta a megbízást.

ÜGYVEH-38 (2010.02.04.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Év Vidéke program előkészületeiről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
ÜGYVEH-39
(2010.02.26.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az igazgatói tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH-40 (2010.02.26.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy a Turizmus, a Min.-um önálló témaként évenként elkülönítve legyen nyilvántartva (pénzügyi terület).

ÜGYVEH-41 (2010.02.26.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy az Erdőtörvény ügyében Gráf József miniszter úr felé levelet küldjön az MTSZ. A levél előkészítésére felkérik dr. Kovács Mátyást.

ÜGYVEH-42 (2010.02.26.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy fenntartó működése kérdésében a kezdeményező szerepet felvállalva, a profit orientált Rt átformálása. PM 2010-től a Nonprofit formájának bevezetése. Tegyük meg a javaslatot.
ÜGYVEH-43 (2010.04.10.)
Az ügyvezetés 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felhatalmazza az igazgatót a mellékelt – módosított – megállapodás aláírására. (Duna-Ipoly – MTSZ)

ÜGYVEH-44 (2010.04.10.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Bornemisza Miklós elnökhelyettes urat megbízza az előkészítéssel és az ügyvezetés tájékoztatásával. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal uniós forrásokra építő beruházás tárgyában.)
ÜGYVEH-45 (2010.05.21.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazással elfogadta a napirendi pontokat, a jegyzőkönyvet vezető személyt.

ÜGYVEH-46 (2010.05.21.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy határozati javaslattal és az elnökség felé: Az ügyvezető elnökség azt javasolja az elnökségnek, hogy a szövetség 100%-os tulajdonába kerülő nonprofit kft megalakulásához adott céltámogatásként fogadja el az alapítói felajánlásokat. Majd az Elnökség hatalmazza fel az ügyvezető elnökséget a Kft. megalakítására. 
ÜGYVEH-47 (2010.09.18.)
Az ügyvezető elnökség a napirendeket és a jkv. vez. személyét egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

ÜGYVEH-48 (2010.09.18.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett felhatalmazta az Elnököt a tárgyalások folytatására és a szerződés megkötésére. (1065 Bp. Bajcsy-Zs. u. 31.)

ÜGYVEH-49 (2010.09.18.)
Az ügyvezető elnökség egyhangú szavazással 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Szabó Imre elnök javaslatát a további ügyvezető elnökségi ülések munkarendjére.
ÜGYVEH-50 (2010.10.07.)
Az ügyvezető elnökség a kiküldött napirendet és a jkv. vez. személyét 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH-51 (2010.10.07.)
Az igazgatói tájékoztatót az elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az ügyvezető elnökség.
ÜGYVEH-52 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a gazdasági felelős által készített leltározási, selejtezési szabályzatot előkészítő anyagot, és felhatalmazást ad a szabályzat elkészítésére.

ÜGYVEH-53 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az igazgató úr és az illetékesek a TT kártya adminisztrációját praktikus, ügyfélbarát szemléletű végleges formáját, és erre vonatkozó körlevelet készítsenek el.

ÜGYVEH-54 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a fotópályázatnak a természetfotózásra kell összpontosítani és kiállítását össz-szövetségi rendezvény keretében, lehetőleg áprilisban (Föld-napja!) kell megnyitni.

ÜGYVEH-55 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Pusztay Sándor gondoskodjon a fotópályázat kiírásáról, valamint a kapcsolatos kiállítás szervezéséről, amely fő témája a természet és az országos kéktúra. A kiállítás áprilisi megnyitóján legyen együtt a természetjárást népszerűsítő rendezvénye.

ÜGYVEH-56 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az MTSz kéktúra 50. évére kerüljön kiírásra és megszervezésre az Országos Kéktúra útvonal összefüggő bejárása. A Gyalogtúra Bizottság készítse el ennek tervezetét, időpontját, szervezési struktúráját, egyéb feltételeit és dokumentálását.

ÜGYVEH-57 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a november 27-i ülés már az új központban tartandó elnökségi ülés napirendjén szerepeljen:
Országos Kéktúra 50 éves évfordulójára egybefüggő vándortúra, A 75 éves természetfotózás emlékére fotópályázat, „Mária Út”  Természetbarát Kártya 2011.
Kötelező anyagok és egyebek.   

ÜGYVEH–58 (2010.11.03.)
Az ügyvezető elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag úgy döntött, hogy a szervezet pénzügyi támogatást nem tud nyújtani.
ÜGYVEH–59 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az eredeti 5 napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.  

ÜGYVEH–60 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta az előző ülésről készült jegyzőkönyvet.

ÜGYVEH–61 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség az ülésen elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az OKT 50 bizottság – amely 4 ügyvezető elnökségi taggal működik – befejezi a munkát, a négy ügyvezető elnökségi tag jóváhagyásával véglegesítettnek tekinthetjük a kiírást.

ÜGYVEH–62 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség az Év Vidéke program további folytatását a jegyzőkönyvben meghatározottak alapján 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH–63 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a szakágaink kapnak helyiséget, villanyt, tárgyaláshoz termet. Az ügyvezetés nem látja szükségesnek a szakágakkal való szerződéskötést. Ezt Duró Imre levélben közli az érintettekkel.

ÜGYVEH–64 (2010.12.17.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az interneten helyesbíteni kell az információt, telephely, székhely, postacím ezeket javítani, pontosítani kell. A pontosítást Duró Imre információi alapján az internetet kezelő tagunk javítja. Postaláda átirányítás is szükséges.
ÜGYVEH–65 (2011.01.05.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a javasolt napirendi sorrendet, valamint az előző ülésről készített jegyzőkönyv tartalmát.

ÜGYVEH–66 (2011.01.05.)
Az idei év programjával kapcsolatosan az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és jóváhagyta az úgynevezett „roadshow” projektet, amelynek során végiglátogatják az MTSz területi szervezeteit, találkoznak a helyi vezetőkkel, megismerik a helyi problémákat, ismertetik a fejlesztési elképzeléseket és segítik a területi struktúra megerősödését

ÜGYVEH–67 (2011.01.05.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy arra vonatkozóan is határozatot hoz, hogy a májusi közgyűlés elé terjeszt egy ütemtervet a szükséges változások bevezetésével kapcsolatosan, s hogy a közgyűlésre, amely a két napos elnök-főtitkári értekezlet programjába illeszkedik - tanácskozási joggal - a vezetői értekezlet résztvevőit is meghívja.

ÜGYVEH–68 (2011.01.05.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett azt is elhatározta, hogy az elnök-főtitkári értekezlet programjába beemeli a pályázati és támogatási, valamint a közigazgatási rendszer változásairól szóló tájékoztatót is.

ÜGYVEH–69 (2011.01.06.)
Az ügyvezető elnökség az igazgatói tájékoztatót vita nélkül 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.ÜGYVEH–70 (2011.02.02.)
Az ügyvezető elnökség a kiküldött napirendi pontok tárgyalásának változatlan hagyása mellett 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét.

ÜGYVEH–71 (2011.02.02.)
Az ügyvezető elnökség az előző ülés jegyzőkönyvét
6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH–72 (2011.02.02.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.

ÜGYVEH–73 (2011.02.02.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja, hogy felkerüljön az MTSZ honlapjára a túramozgalmak teljesítőinek névsora, amennyiben az személyi adatok kezelésére vonatkozó törvényt nem sért. Ennek megvizsgálása után kerülhet csak fel a honlapra.

ÜGYVEH–74 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség a kiküldött napirendi pontokat – az elhangzott módosításokkal – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH–75 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség az előző ülés jegyzőkönyvét
6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.

ÜGYVEH–76 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót.

ÜGYVEH–77 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség a közhasznúsági jelentést a kiegészítésekkel együtt 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (Kovács Tamás kérésére, még 2 héten belül lehet az anyagokkal kapcsolatos észrevételeket, módosításokat tenni.)

ÜGYVEH–78 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség egyhangú döntéssel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az ügyvezetés az elnökség elé terjeszti a 2011. évre készített költségvetést. (Itt is érvényes a Kovács Tamás által kért 2 hét, még az anyagokkal kapcsolatos észrevételek, módosítások tekintetében.)

ÜGYVEH-79 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, az alábbiakat:
Az OKT 50 jubileumi túra kapcsán:
- nevezési díj összege 1500.- Ft
- Az MTSZ tagjai nevezési díja 800.- Ft legyen.
- A nevezési díj és a szolgáltatások ára különüljön el egymástól.
- Amennyiben állami támogatást tudunk a programhoz szerezni, akkor azt vagy rendezvényre forgatjuk vissza, vagy az előkészítésre eleve adott (útvonal festésére), fordítjuk, illetve tudjuk majd bővíteni a szolgáltatásoknak azt a körét, amelyet már nem kell kifizetnie a résztvevőnek. 

ÜGYVEH-80 (2011.03.02.)
A szállítási költség megszavazásánál az ügyvezetés
4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 400.- Ft/ nap /fő díjat.

ÜGYVEH-81 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja, hogy az előterjesztést – az elhangzottaknak megfelelően kiegészítve – az elnökségi ülés elé terjeszti, és felhatalmazza ifj. Farkas Györgyöt a szakmai munka irányítására, mely a Túravezető képzés reformja kidolgozásáról szól.

ÜGYVEH-82 (2011.03.02.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag megszavazta dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési miniszter részére küldendő levél megírását, melyben a Nemzeti Parkok Igazgatóságai éves költségvetésének 40%-kal való csökkentését kifogásolja, annak megküldését a Miniszternek, az Államtitkárnak, és az összes Nemzeti Parkok Igazgatói részére, valamint a levél interneten történő megjelentetését.
ÜGYVEH: 83 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség Duró Imre kérését figyelembe véve 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a kiküldésre került napirendet

ÜGYVEH: 84 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az előző ülésről készült jegyzőkönyvet.

ÜGYVEH: 85 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékozatót.

ÜGYVEH: 86 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 5 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett  megszavazta, hogy felkéri Duró Imrét, kezdje meg a tárgyalást a Budai Siklórepülő Egyesülettel, hogy a tagszervezetté válás folyamata megkezdődhessen.

ÜGYVEH: 87 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 5 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta az elnök-főtitkári értekezlet programját.

ÜGYVEH: 88 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a tájékozatót elfogadta, két kiegészítéssel. Az elnök-főtitkári Konferencián legyen ez téma, a mások, hogy Németh Imre az MTSZ honlapjára tegyen fel anyagot e témában. 

ÜGYVEH: 89 (2011.04.06.)
Az ügyvezető elnökség  5 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúan eldöntötte, és Igazgató úrnak feladata, hogy a Nemzeti Parkok Igazgatóságainak készítsen egy tájékoztató levél az OKT 50 programjáról.ÜGYVEH: 90 (2011.05.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.
 
ÜGYVEH: 91 (2011.05.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az igazgatói tájékoztatót.

ÜGYVEH: 92 (2011.05.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta, Szabó Imre által javasolt OKT50 esetében szakaszonkénti 50.000.- Ft, illetve GYOT szervezőinek 100.000.- Ft-os támogatását.

ÜGYVEH: 93 (2011.05.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta Duró Imre tájékoztatóját, mely a pályázati eredményekről számolt be.
ÜGYVEH: 94 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség egyhangúan 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat.

ÜGYVEH: 95 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy a következő ülésen kerüljön sor a 2011. május 7-ei jegyzőkönyv megszavazásra.

ÜGYVEH: 96 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellet egyhangúan elfogadta az igazgatói tájékoztatót

ÜGYVEH: 97 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta Pusztay Sándor beszámolóját a „Természetbarát Turista” című lap bejegyeztetéséről.

ÜGYVEH: 98 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elnök által megfogalmazottakat, mely a Turistautak Új Nemzeti Rendszere kidolgozásában az MTSZ milyen módon és formában vegyen részt.

ÜGYVEH: 99 (2011.07.13.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az általa jelölt Turistautak Új Nemzeti Rendszere Bizottság Munkacsoportjaiba delegáltak listáját.
ÜGYVEH: 100  (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett egyhangúan megszavazta a napirendi pontok megtárgyalásának menetét.

ÜGYVEH: 101 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta a 2011. május 07-ei ügyvez. elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet.
 
ÜGYVEH: 102 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan  elfogadta a 2011. július 13-ai ügyvez. elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet

ÜGYVEH: 103 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan  elfogadta az igazgatói tájékoztatót.

ÜGYVEH: 104 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az „Előretekintő” napirendben ismertetett, még 2011-ben megrendezésre kerülő programokról szóló tájékoztatót.

ÜGYVEH: 105 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett azt a döntést hozta, hogy a „Hogyan tovább MTSZ-?” napirendre a végleges törvények és a szükséges információk megléte után tér vissza.

ÜGYVEH: 106 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag felhatalmazta Duró Imre igazgató urat, hogy az elnökség elé terjessze e három kiemelt program ( Rockenbauer Pál halálának 25 évfordulója alkalmából a DDK emléktúra, Szlovák-Magyar pályázat, és a Források és Szent Kutak Éve programok) előterjesztését.

ÜGYVEH: 107 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megszavazta, hogy ifj. Farkas György készítsen egy új Túravezetők Képzési Szabályzat –tervezetet a következő ügyvezető elnökségi ülésre, amelyet majd az elnökség elé terjeszt.

ÜGYVEH: 108 (2011.09.07.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta az elnökségi ülésre kiküldendő meghívó napirendi pontjait, anyagait.ÜGYVEH: 109 (2011. 10.16.)
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok megtárgyalásának menetét.
 
ÜGYVEH: 110 (2011. 10.16.)
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta a 2011. 09.07-ei ülésről készült jegyzőkönyvet.
 
ÜGYVEH: 111 (2011. 10.16.)
Javaslat:
a./ Az igazgató – a könyvelővel közösen – készítsen el egy táblázatot, amely pontosan tartalmazza jövő év márciusáig, havi, tételes bontásban a várható bevételeket (feltüntetve honnan érkezik), a kiadásokat, a tartozások teljesítésének időpontját, módját, az átütemezéseket.
 
b./ Az Ágasvári Turistaház 1 millió forintos tartozását két részletben, november 15. és december 15. határidővel 500 – 500 ezer forintos részletekben fizesse meg.
Amennyiben a kifizetés késedelmesen, vagy egyáltalán nem valósul meg, a szerződésben meghatározott kötbéreket vagy eljárást kell alkalmazni.
 
c./ A szlovák-magyar pályázat hitelfelvételével kapcsolatban az ügyvezető elnökség, majd a nyertes pályázat kihirdetése után hozzon döntést.
 
d./ A Szövetség központjának bérleti díjával kapcsolatban az igazgató kezdjen tárgyalásokat az irodaház üzemeltetőjével a 2012. március 15-ig történő átütemezésre. Amennyiben a tárgyalások során szükséges, Szabó Imre elnök úr is közbenjár.
 
e./ A 2011. november-december, 2012. január-február hónapban történő bérkifizetéseket, bérjellegű kiadásokat átmenetileg csak olyan nagyságrendben lehet kifizetni, amely a Szövetség egyéb, kötelező kifizetéseit is lehetővé teszi. Az igazgató a könyvelővel készítsen erről részletes kimutatást és a munkaidő vagy bércsökkentés tervéről tájékoztassa a dolgozókat. A NAV-val szemben semmilyen elmaradás, adótartozás nem lehet.
 
f./ 2012. évtől - a pályázati lehetőségeket megvizsgálva – meg kell kezdeni, hogy a központ dolgozói egy részének bérét, bérjellegű juttatásait, a pályázati projektekből finanszírozzuk. Duró Imre igazgató ezzel kapcsolatban készítsen személyügyi és bérügyi tervet.
 
g./ A számviteli, jogi szolgáltatói csomag 1,2 millió forintos tartozásával kapcsolatban az igazgató kezdjen meg tárgyalásokat a kifizetés 2012. márciusában történő átütemezésre.
 
h./ Az MTSZ honlapjának szerkesztői és moderálási költségeivel kapcsolatban felmerült 50 ezer forintos kifizetésre az igazgató kezdjen tárgyalásokat a jövő évi átütemezésre.
 
i./ A várható 250 ezer forintos kommunikációs költségekkel és annak lehetséges csökkentésével kapcsolatban a következő ügyvezető elnökségi ülésre az igazgató adjon részletes tájékoztatást.
 
j./ A pályázatfigyelő és pályázatíró céggel az igazgató kezdjen tárgyalást a fennálló tartozás átütemezéséről és a következő ügyvezető elnökségi ülésen adjon részletes tájékoztatást az idei évben végzett munkáról és a 2012-re kötendő szerződés szükségességéről.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett megszavazta a kiadások és kifizetések jelenlegi helyzetéről és a 2011-2012 évi átütemezésekre tett intézkedési javaslatot.
 
ÜGYVEH: 112 (2011. 10. 16.)
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta, hogy a Oktatási- és Képzési Szabályzat további kidolgozásra szorul, a még felmerült kérdéseket tisztázni kell, ezért a szabályzat későbbi ismételt megtárgyalása mellett döntött. Egyben felkérik Duró Imrét, hogy az anyag előkészítésével kapcsolatban tárgyaljon ifj. Farkas Györggyel.
  
ÜGYVEH: 113 (2011. 10.16.)
Javaslat:
Az igazgató – a könyvelővel közösen – készítsen új kimutatást, amely tartalmazza a térképek, kiadványok raktári készletét és a kiadás időpontját. Az árak kialakítására ennek ismeretében tegyen javaslatot.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
 
ÜGYVEH: 114 (2011. 10.16.)
Javaslat:
Szabó Imre azt javasolja, a novemberi ügyvezető elnökségi ülésre Pálmai Vencel készítsen részletes tervet a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra előkészítésével kapcsolatban, amelyben szerepelnek a túravezetők és a megyei vezetők egyaránt. Ezt követően a feladatterv végrehajtásáról minden hónapban az ügyvezető elnökségi ülésen számoljon be.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 
 
ÜGYVEH: 115 (2011. 10.16.)
Javaslat:
Szabó Imre felkérte Kovács Tamást és Pusztay Sándort, tekintsék át a Mária út Egyesülettel és más zarándok utak szervezőivel való kapcsolódási pontokat, és a januári ügyvezetői elnökségi ülésre tegyenek javaslatot az együttműködés lehetséges formáira, szélesítésére.
 
Döntés: Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
 


 
ÜGYVEH: 116 (2011.11.09.)    
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta a napirendi pontok megtárgyalásának menetét, tartalmát.

ÜGYVEH: 117 (2011.11.09.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

ÜGYVEH: 118 (2011.11.09.)
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az igazgatói tájékoztatót és Szabó Imre elnök úr határozati javaslatait.
Szabó Imre javaslatai:
 - A szlovák - magyar pályázat tekintetében támogatása az ügyvezetésnek változatlanul megvan. Erről már van döntés. A többi ismertetett román-magyar, a határokon átnyúló és ebbe a konstrukcióba illő, hasonló jellegű pályázatok előzetes kidolgozására az ügyvezetés felhatalmazást ad igazgató úrnak.
- Sikeres pályázat esetén a pályázatíró cég 5%-os sikerdíjának kifizetését jóváhagyja az ügyvezető elnökség. Ha a későbbiekben lesz olyan pályázat, amelyben ezt a pályázatíró céget meg tudjuk bízni feladattal, akkor ezt is támogatja az ügyvezetés.   
- Az ágasvári turistaház esetében az a döntés, hogy elfogadják ezt a két határidőt.  
- A költségvetési táblázathoz és ehhez a témakörhöz kötődően az egyik döntés, hogy januárban mindenképpen, a kellő információk birtokában végleges döntéseket kell hozni a szövetség működése, működtetése tekintetében.
- Ha nincs garanciális bevétele a szövetségnek, akkor decemberben döntést kell hozni, az esetleges csökkentett munkaidőről, munkabérről, foglalkoztatásról és annak várható időtartamáról.
- A kiadványok felmérése nyilván csak abban az esetben végezhető el, amikor lesz rá kapacitás. 

ÜGYVEH: 119 (2011.11.09.)
Az Ügyvezető Elnökség támogatja a kezdeményezők azon elképzelését, hogy felhívással forduljunk a természetjáró társadalomhoz. Felkéri az elnökséget, hogy egy felhívással kezdeményezően lépjen fel, és kezdjük meg az adatgyűjtést. A 2012-es évet szánjuk az adatgyűjtésnek, a szervezeti keretek kialakításának és a 2013-as évi program előkészítésének. Az ügyvezető elnökség decembertől folyamatosan napirenden tartja, és figyelemmel követi a program szervezését.

Szabó Imre felkéri Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök urat, hogy a 2011. november 26-ai elnökségi ülésen e témában adjon tájékoztatást az elnökség tagjai részére.
Az ügyvezető elnökség 5 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és támogatja az évforduló ünnepségsorozatának megszervezését, az elnökség elé terjesztését.  

 ÜGYVEH: 120 (2011.12.16.)
Az ügyvezető elnökség egyhangúlag 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta  az elnök úr által javasolt sorrendben történő napirendek tárgyalását.

ÜGYVEH: 121  (2011.12.16.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Elnök úr javaslatát Garancsi István miniszterelnöki biztos úr meghívását illetően a január 11-ei ügyvezető elnökségi ülésre.

ÜGYVEH: 122 (2011.12.16.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, hogy az NSZSZ részére a levél megírásra kerüljön az elhangzottak szerinti tartalommal.

ÜGYVEH: 123 (2011.12.16.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az  igazgatói tájékoztatót.

ÜGYVEH:  124  (2011.12.16.)
Az ügyvezető elnökség 6 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elnökhelyettes által megfogalmazottakat, amely az  elnök-főtitkári értekezlet és a tisztújító közgyűlés előkészítésének ütemtervét tartalmazta.
2083 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 027 regisztrált felhasználó
 • 2 395 hírlevél előfizető
 • 343 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 138 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 5 esemény
 • 2 931 megjelent cikk, hír
 • 274 belső oldal
 • 2 234 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter